Tài liệu Nghiên cứu, mô phỏng và thiết kế sợi pcfs lõi chiết suất cao cấu trúc 6 cạnh

 • Số trang: 109 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 283 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Nghiên cứu, mô phỏng và thiết kế sợi PCFs lõi chiết suất cao cấu trúc 6 cạnh
/Ӡ,1Ï,ĈҪ8 1Jj\QD\,QWHUQHWÿmWUӣWKjQKPӝWQKXFҫXWKLӃW\ӃXJL~SPӑLQJѭӡLӣEҩW FӭÿkXWUrQ WKӃJLӟLFyWKӇJLDRWLӃSWUDRÿәLKӑFWұSPXDVҳPJLҧLWUt« GӉGjQJ QKDQKFKyQJ ĈLFQJ YӟLVӵSKiWWULӇQÿy Oj \rX FҫXEăQJ WK{QJQJj\PӝWFDR. &iF GӏFK Yө \rX FҫX EăQJ WK{QJ OӟQ QJj\ FjQJ SKә ELӃQ QKѭ ,379 YLGHR WUӵF WX\ӃQ VoD, Game Online, Hosting Server, VPN, IP Camera, VoIPKӝLQJKӏWUX\ӅQKuQK TXDPҥQJ. HLӋQQD\FiSTXDQJÿѭӧFVӱGөQJ UҩWUӝQJUmL Yj FKtQKOjJLҧLSKiSÿӇ ÿiSӭQJQKӳQJ\rXFҫXÿy - FiSTXDQJFKtQKOjOӵDFKӑQÿҫXWLrQFKRYLӋFWULӇQNKDL KҥWҫQJPҥQJÿzLKӓLQKLӅXEăQJWK{QJYjWӕFÿӝFDR 1KѭQJ QKӳQJQăPJҫQÿk\ YӟL Vӵ SKiW WULӇQ NK{QJ QJӯQJ FӫD Nӻ WKXұW F{QJ QJKӋ QyL FKXQJ Yj F{QJ QJKLӋS FKӃWҥRVӧLTXDQJ QyLULrQJ YӅFѫEҧQ, VӧLTXDQJWKѭӡQJÿm WLӃQ JҫQWӟLWLӋPFұQ JLӟLKҥQFӫDQy9uWKӃVӧLTXDQJWLQKWKӇPCFs YӟLQKLӅXѭXÿLӇPYӅWӕFÿӝEăQJ WK{QJ NKҧ QăQJ XӕQ FRQJ WiQ VҳF WKҩS « FKtQK Oj F{QJ QJKӋ VӧL TXDQJ WKD\ WKӃ FKRVӧLTXDQJKLӋQWҥL 6ӧLTXDQJWLQKWKӇ3&)VOjPӝWÿӅWjLUҩWUӝQJYuWKӃWURQJÿӗiQFӫDPuQK HPFKӍWұSWUXQJYjRVӧLTXDQJWLQKWKӇO}LFKLӃWVXҩWFDRFyFiFOӛNKtVҳS[ӃSWKHR FҩXWU~FFҥQKĈk\OjPӝWWURQJQKӳQJORҥLVӧL3&)VÿҫXWLrQYjFѫEҧQQKҩWWX\ QKLrQYүQFyQKӳQJWtQKFKҩWÿһFWUѭQJYjÿӝFÿiRULrQJ&KѭѫQJFXӕLFQJFӫDÿӗ iQHPVӁWUuQKEj\FiFNӃWTXҧWKLӃWNӃYjP{SKӓQJVӧLTXDQJWLQKWKӇFӫDHPVӱ GөQJFKѭѫQJWUuQKP{SKӓQJ$3667URQJÿӗiQHPÿmFӕJҳQJWUuQKEj\PӝWFiFK ÿҫ\ÿӫYjQJҳQJӑQQKҩWQKӳQJÿһFÿLӇPFѫEҧQQKҩWFӫDVӧL3&)V7X\QKLrQGR NKҧQăQJKҥQFKӃWKӡLJLDQFyKҥQKѫQQӳDÿk\OҥLOjPӝWÿӅWjLUҩWPӟLYjFzQUҩW QKLӅXSKҫQÿDQJWURQJTXiWUuQKQJKLrQFӭXQrQNK{QJWKӇWUiQKNKӓLQKӳQJWKLӃX VyW(PUҩWPRQJTXêWKҫ\F{YjFiFEҥQÿyQJJySYjFKӍEҧR &XӕL FQJ HP [LQ JӱL OӡL FҧP ѫQ VkX VҳF WӟL WKҫ\ JLiR 7LӃQ Vƭ 1JX\ӉQ +RjQJ+ҧLÿmKѭӟQJGүQWұQWuQKHPWURQJTXiWUuQKOjPÿӗiQYjFXQJFҩSFKѭѫQJ WUuQKWKLӃWNӃYjP{SKӓQJÿӇHPFyWKӇKRjQWKjQKWӕWÿӗiQQj\ +j1ӝL, QJj\WKiQJQăP +RjQJ7XҩQ9LӋW hoangtuanviet87@gmail.com http://www.ebook.edu.vn 1 7Ï07Ҳ7ĈӖÈ1 6ӧLTXDQJWLQKWKӇ 3&)V OjORҥLVӧLTXDQJ PӟLGӵDWUrQWtQKFKҩWFӫDFiF WLQKWKӇTXDQJ 3& FyNKҧQăQJJLӟLKҥQiQKiQJWURQJYQJO}LFӫDVӧLPjÿLӅX Qj\OjNK{QJWKӇÿӕL YӟLFiFVӧLTXDQJWK{QJWKѭӡQJ 0ӝWVӧL3&)VFѫEҧQOjVӧL TXDQJKӧSFKҩWVLOLFDFyQKӳQJOӛNKtFKҥ\VRQJVRQJYӟLWUөFFӫDVӧL.K{QJJLӕQJ QKѭQKӳQJVӧLTXDQJWK{QJWKѭӡQJO}LYj YQJSKҧQ[ҥ FODGGLQJ FӫD3&)OjP FNJQJ Wӯ PӝW YұW OLӋX Yj PӑL WtQK FKҩW FӫD 3&) ÿӅX EҳW QJXӗQ Wӯ Vӵ Fy PһW FӫD QKӳQJ Oӛ NKt Qj\ 'R Vӵ ÿD GҥQJ WURQJ FiFK VҳS [ӃS FiF Oӛ NKt QrQ 3&)V Fy NKҧ QăQJ ÿLӅX NKLӇQ PҥQK Vӵ SKҧQ [ҥ iQK ViQJ JLӳD O}L Yj FiF WLQK WKӇ TXDQJ WURQJ YQJFODGGLQJÿӗQJWKӡLFyWKӇFy UҩWQKLӅXWtQKFKҩWTXDQJÿӝFÿiR3&)VQJRjL Fy FiFttQKFKҩW FѫEҧQFӫDVӧLTXDQJWK{QJWKѭӡQJQyFzQFyUҩWQKLӅXWtQKFKҩW PӟLPjWURQJÿyFyQKLӅXWtQKFKҩWÿһFELӋWNK{QJFyӣFiVӧLTXDQJWKѭӡQJ3&)s YӟLQKLӅXѭXÿLӇPYӅWӕFÿӝEăQJWK{QJNKҧQăQJXӕQFRQJWiQVҳFWKҩS« FNJQJ QKӳQJ WtQK FKҩW PӟL QKѭ OX{Q OX{Q Oj ÿѫQ PRGH Fy WKӇ Oj SKL WX\ӃQ, FKrQK OӋFK FKLӃW VXҩW WKҩS Fy NKҧ QăQJ GX\ WUu Vӵ SKkQ FӵF« FKtQK Oj F{QJ QJKӋ VӧL TXDQJ WKD\ WKӃ FKR VӧL TXDQJ KLӋQ WҥL +LӋQ QD\ WUrQ WKӃ JLӟL ÿm Fy WKӇ VҧQ VXҩW FiF VӧL PCFs FyFKLӅXGjLOӟQYjVX\KDRUҩWWKҩS 6ӧLTXDQJWLQKWKӇFyWKӇÿѭӧFFKLDOjPORҥLOӟQVӧLFyO}LFKLӃWVXҩWFDR YjVӧLFyO}LFKLӃWVXҩWWKҩS7URQJSKҥPYLÿӗiQQj\HP[LQSKpSWUuQKEj\YӅVӧL FyO}LFKLӃWVXҩWFDRYuÿk\OjORҥL3&)VPjFK~QJHPWuPKLӇXP{SKӓQJYjWKLӃW NӃNKLVӱGөQJFKѭѫQJWUuQKP{SKӓQJ$366 6ӧLTXDQJWLQKWKӇFyO}LFKLӃWVXҩWFDRWKѭӡQJFyO}LÿһFYjVӱGөQJFiFYұW OLӋXFKѭDSKDWҥSNKӳQJWtQKFKҩWҧQKKѭӡQJWӟLVӵSKҧQ[ҥFӫDVӧLWKѭӡQJOjGR FiFOӛ NKtFiFOӛ NKtÿѭӧF VҳS[ӃSWKHRUҩWQKLӅXFҩXWU~F WKHRQKӳQJKuQK NKiF QKDXQKѭO~FJLiFEiWJLiFWKұSQKӏJLiFWKHRQKLӅXFKLӅXNKiFQKDXQKѭFKLӅX FKLӅXFKLӅX 0ӛLVӵVҳS[ӃSNKiFQKDX YӅKuQKYӅNtFKWKѭӟFÿѭӡQJNtQKOӛ NKt YӅ NKRҧQJ FiFK JLӳD FiF Oӛ NKt« FӫD FiF Oӛ NKt VӁ OjP VӧL Fy FiF WtQK FKҩW NKiFQKDXYӟLPӝWVӵVҳS[ӃSKӧSOêVӁFyWKӇOjPVӧLTXDQJWLQKWKӇFyFiFWtQK http://www.ebook.edu.vn 2 FKҩWÿһFELӋW TURQJSKҫQP{SKӓQJFӫDÿӗiQQj\HPÿmP{SKӓQJVӕPүXVӧL 3&)VFyFiFOӛNKtVҳS[ӃSWKHRFҩXWU~FOөFJLiF. http://www.ebook.edu.vn 3 ABSTRACT PCF, photonic crystal fiber, is a new kind of optical fiber created basing on WKH QRWLRQ WKDW 3& FDQ FRQVWUDLQ WKH OLJKW ZLWKLQ WKH ILEHU¶V FRUH ZKLFK PD\ EH impossible for conventional fiber. Basically, a PCF is a photosynthetic fiber composing of silica with air holes parallel to its axles. Unlike conventional fiber, the core and cladding areas of PCFs are made of the same material and it is the air holes that make PCF totally different from other kind of fiber. The variety in the way these air holes are arranged enables PCF to control well the reflection of light between its core and optical crystals within cladding areas and bring about many amazing optical properties as well. Besides the basic properties similar to conventional fiber, PCF possesses a number of distinguished ones such as better speed, bandwidth, and ability to be bent, low level of dispersion, etc. Also, PCF can be in endlesslly single mode, be linear or not, having low differential index, and be able to maintain the polarization. All of these superiorities make PCF the potential substitute for conventional fibers today. At the moment, PCF can be produced with great length and at low depreciation levels. There are two main types of PCF: high-index core fiber and low-index core fiber. In this project, I will focus primarily on high-index core fiber, the one our group has done a lot of research on, reproduced and designed using APSS program. This kind of PCF often has solid core and is composed of pure, not mixed materials. The degree of reflection for conventional fiber is affected by various ordering PDQQHUVRIDLUKROHVHLWKHUDFFRUGLQJWRDFHUWDLQIRUP KH[DJRQDORFWDJRQDO« RU a certain direction (one-dimensional, two-dimensional or three-dimensional). The difference in the way air holes are ordered creates the differences in the properties of each kind of fibers. A reasonable way of ordering them can produce a PCF with excellent properties. Some samples of PCF with air holes arranged into hexagonal form were imitated in this project (please refer to Reproducing part for more details). http://www.ebook.edu.vn 4 0Ө&/Ө& LӠ,1Ï,ĈҪU .................................................................................................................. 1 7Ï07Ҳ7ĈӖ È1............................................................................................................ 2 ABSTRACT...................................................................................................................... 4 MӨC LӨC ........................................................................................................................ 5 '$1+6È&++Î1+9Ӏ................................................................................................... 8 '$1+6È&+%ҦNG BIӆU............................................................................................ 10 '$1+6È&+&È&7Ӯ VIӂT TҲT ................................................................................ 11 PHҪN MӢ ĈҪU............................................................................................................. 12 CHѬѪNG 1 - Lé7+8<ӂT TӘNG QUAN Vӄ SӦI QUANG.................................... 13 1.1 Nhu cҫXEăQJWK{QJUӝng hiӋn nay ......................................................................... 13 1.2 Giӟi thiӋu chung vӅ sӧi quang................................................................................ 15 1.2.1 Lӏch sӱ SKiWWULӇn sӧi quang ............................................................................ 16 ѬXÿLӇm cӫa sӧi quang.................................................................................... 17 1.3 Sӵ truyӅQVyQJiQKViQJWURQJVӧi quang ............................................................... 19 1JX\rQOêWUX\Ӆn dүn ...................................................................................... 20 1.3.2 SӧLTXDQJYjFiFPRGHWUX\Ӆn dүn .................................................................. 21 &iFSKѭѫQJWUuQK0D[ZHOO.............................................................................. 23 &iFSKѭѫQJWUuQKGүQVyQJ.............................................................................. 24 6X\KDRYjFiFQJX\rQQKkQJk\VX\KDRWURQJVӧi quang ...................................... 24 1.4.1: Suy hao hҩp thө ............................................................................................. 24 1.4.1.1 Sӵ hҩp thө cӫDFiFWҥp chҩt kim loҥi ......................................................... 24 1.4.1.2 Sӵ hҩp thө cӫa ion OH: ............................................................................ 25 1.4.1.3 Sӵ hҩp thө bҵng tia cӵFWtPYjKӗng ngoҥi: .............................................. 26 1.4.2 Suy hao do uӕn cong....................................................................................... 26 6X\KDRGRWiQ[ҥ............................................................................................ 26 7iQ[ҥ Rayleigh: ...................................................................................... 26 7iQ[ҥ do mһWSKkQFiFKJLӳDO}LYjOӟSNK{QJ KRjQKҧo ......................... 27 7iQVҳc trong sӧi quang ......................................................................................... 28 1.5.1 HiӋQWѭӧQJQJX\rQQKkQYjҧQKKѭӣng cӫDWiQVҳc ........................................ 28 &iFORҥLWiQVҳc ............................................................................................... 29 7iQVҳc vұt liӋu (material dispersion) ....................................................... 30 7iQVҳc dүQVyQJ ZDYHJXLGHGLVSHUVLRQ ................................................. 31 7iQVҳFÿѫQVҳc (chromatic dispersion) .................................................... 32 http://www.ebook.edu.vn 5 7iQVҳc mode (mode dispersion) .............................................................. 32 1.6 SӧLÿѫQPRGHYjÿDPRGH..................................................................................... 32 1.6.1 SӧLÿѫQPRGH 606LQJOH0RGH ................................................................... 32 1.6.2 SӧLÿDPRGH 000XOWL0RGH ..................................................................... 33 7¬,/,ӊU THAM KHҦ2&+ѬѪ1* ....................................................................... 35 CHѬѪNG 2 - SӦI QUANG TINH THӆ (PHOTONIC CRYSTAL FIBER).............. 36 2.1 Giӟi thiӋu sӧi quang tinh thӇ PCF .......................................................................... 36 ĈӏQKQJKƭD ...................................................................................................... 36 2.1.2 Lӏch sӱ............................................................................................................ 37 3KkQORҥLYjWtQKFKҩt mӟi cӫa PCFs ...................................................................... 42 3KkQORҥi ......................................................................................................... 42 2.2.2 Mӝt sӕ WtQKFKҩt mӟi cӫa PCFs........................................................................ 43 27tQKFKҩt cӫa sӧi quang tinh thӇ FyO}LFKLӃt suҩt cao ............................................. 44 7tQKFKҩt cӫa sӧi quang tinh thӇ FyO}LFKLӃt suҩt cao vӟLFiFOӛ NKtVҳp xӃSFy cҩXWU~F.................................................................................................................... 46 ĈѭӡQJÿһFWtQKGȁ .................................................................................. 47 7tQKFKҩWQJѭӥng ..................................................................................... 49 2.3.1.3 Suy hao do uӕn cong cӫa PCFs l}LFKLӃt suҩt cao...................................... 53 7iQVҳc..................................................................................................... 55 7¬,/,ӊU THAM KHҦ2&+ѬѪ1* ....................................................................... 57 CHѬѪNG 3 - PHҪN Mӄ00Ð3+ӒNG APSS ......................................................... 58 (APOLLO PHOTONIC SOLUTIONS SUITE) ........................................................... 58 3.1 Giӟi thiӋXFiFѭXÿLӇm cӫa phҫn mӅPP{SKӓngAPSS.......................................... 58 &iFWtQKQăQJFKtQKFӫD$366SKLrQEҧn 2.04 ....................................................... 59 3.2.1 ChӭFQăQJQәi bұt cӫD$366SKLrQEҧn 2.04 ................................................... 59 3.2.2 ChӭFQăQJKѫQKҷn cӫa APSS......................................................................... 60 3.3 ThiӃt kӃ vӟi APSS ................................................................................................. 61 3.3.1 Khӣi tҥo project vұt liӋu .................................................................................. 62 3.3.2 Khӣi tҥo project waveguide............................................................................. 64 3.3.3 Chҥ\P{SKӓng............................................................................................... 68 4XiWUuQKFKҥ\P{SKӓng ................................................................................ 73 3.4 KӃt quҧ P{SKӓng.................................................................................................. 74 3.4.1 Phә iQKViQJ ................................................................................................... 74 Ĉӝ WiQVҳc ....................................................................................................... 77 3.4.3 DiӋQWtFK hiӋu dөng ......................................................................................... 79 http://www.ebook.edu.vn 6 7¬,/,ӊU THAM KHҦ2&+ѬѪ1* ....................................................................... 80 CHѬѪNG 4 - THIӂT Kӂ SӦ,3&)V/®,&+,ӂT SUҨ7&$2&Ï&È&/Ӛ .+Ë SҲP XӂP THEO CҨ875Ò&/Ө&*,È& .................................................................. 81 4.1 Mүu 1 .................................................................................................................... 83 +uQKGҥQJNtFKWKѭӟc ..................................................................................... 83 4.1.2 &iFNӃt quҧ P{SKӓng ................................................................................ 84 ĈѭӡQJWiQVҳc .......................................................................................... 84 4.1.2.2 DiӋQWtFKKLӋu dөng .................................................................................. 85 4.1.2.3 Phә iQKViQJ ............................................................................................ 85 4.2 Mүu 2 .................................................................................................................... 87 +uQKGҥQJNtFKWKѭӟc ..................................................................................... 87 &iFNӃt quҧ P{SKӓng..................................................................................... 88 ĈѭӡQJWiQVҳc .......................................................................................... 88 4.2.2.2 DiӋQWtFKKLӋu dөng .................................................................................. 89 4.2.2.3 Phә iQKViQJ ............................................................................................ 89 4.3 Mүu 3 .................................................................................................................... 91 +uQKGҥQJNtFKWKѭӟc ..................................................................................... 91 &iFNӃt quҧ P{SKӓng..................................................................................... 92 ĈѭӡQJWiQVҳc .......................................................................................... 92 4.3.2.2 DiӋQWtFKKLӋu dөng .................................................................................. 93 4.3.2.3 Phә iQKViQJ ............................................................................................ 93 6RViQKFiFPүu .................................................................................................... 95 6RViQKGLӋQWtFKKLӋu dөng............................................................................. 95 6RViQKÿһFWtQKWiQVҳc................................................................................... 95 PHӨ LӨC ....................................................................................................................... 96 PHӨ LӨC1.................................................................................................................. 97 http://www.ebook.edu.vn 7 '$1+6È&++Î1+9Ӏ +uQK1KXFҫXYӅEăQJWK{QJ,QWHUQHWWURQJQKӳQJQăPJҫQÿk\ WKHR,6 7 >@ ... 14 +uQK6ѫÿӗ*LJDELW/$1WURQJPӝWWzDQKj>@ ...................................................... 15 +uQK&ҩXWҥRFӫDPӝWVӧLTXDQJWK{QJWKѭӡQJ........................................................... 19 +uQK6ӵSKҧQ[ҥYjNK~F[ҥiQKViQJ ........................................................................ 20 +uQK1JX\rQOêWUX\ӅQGүQiQKViQJWURQJVӧLTXDQJ ................................................ 21 +uQKĈӝKҩSWKөFӫDFiFWҥSFKҩWNLPORҥL ................................................................ 25 +uQK6ӵVX\KDRKҩSWKөFӫDLRQ2+ YӟLQӗQJÿӝ-6) ........................................... 25 +uQK6X\KDRGRWiQ[ҥ5D\OHLJK ............................................................................... 27 +uQKÿѭӡQJÿһFWX\ӃQVX\KDR................................................................................... 27 +uQK&iFORҥLWiQVҳF ............................................................................................... 30 +uQK7iQVҳFFKҩWOLӋX Gmod WiQVҳFGүQVyQJ Gwg YjWiQVҳFWKӇWKD\ÿәL WKHREѭӟF VyQJ ............................................................................................................................... 31 +uQK7iQVҳF Gmod WKD\ÿәLWKHRFKLӃWVXҩW ............................................................ 32 +uQKVӧLÿѫQPRGH .................................................................................................. 33 +uQKVӧLÿDPRGH..................................................................................................... 34 +uQKVӧLTXDQJWLQKWKӇ3&)>@.............................................................................. 37 +uQK3&)VWURQJWӵQKLrQ>@ .................................................................................. 38 +uQK0һWFҳWFӫDPүX3&)O}LÿһFÿҫXWLrQFyÿѭӡQJNtQKOӛNKtOjQPYjNKRҧQJ FiFKJLӳDOӛOLӅQNӅOjȝP>@ .............................................................................. 40 +uQK0һWFҳWVӧL3&)VO}LUӛQJYӟLȁ ȝPYjÿѭӡQJNuQKO}LG ȝP>@.. 40 +uQK0һWFҳWPӝWVӕORҥLVӧLTXDQJWLQKWKӇ>@....................................................... 43 +uQK0ӝWVӕGҥQJFҩXWU~FVҳS[ӃSFiFOӛNKtWURQJ3&)V ......................................... 45 +uQK6ӧL3&)VFҩXWU~FOөFJLiFO}LÿһFYӟLFiFWK{QJVӕGȁ ................................... 46 +uQK&ҩXWU~F3&)VO}LÿһFYӟLFiFOӛNKtWKHRFҩXWU~FOөFJLiFGQJVLOLFDWURQJÿy YzQJOӛNKtSKtDWURQJÿѭӧFWKD\ÿәLWKjQKKuQKrOLS>@ ............................................. 46 +uQK6ӧL3&)VFyOӛNKtVҳS[ӃSWKHRKuQK WDPJLiF>@ ......................................... 47 +uQKĈѭӡQJWҫQVӕÿӏQKPӭFȁȜYӟLVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHR KuQKWDPJLiFYjO}LFKLӃWVXҩWFDRYӟLWӍOӋGȁ >@............................................ 48 +uQKĈѭӡQJWҫQVӕÿӏQKPӭFȁȜYӟLVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHR KuQKWDPJLiFYjO}LFKLӃWVXҩWFDRYӟLWӍOӋGȁ >@.............................................. 50 +uQK+DLPRGHFӫDVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDPJLiFYjO}L FKLӃWVXҩWFDRYӟLWӍOӋGȁ ӣÿѭӡQJÿӏQKPӭFWҫQVӕȁȜ >@ ...................... 51 +uQK*LiWUӏ9FӫD VӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDPJLiFYjO}L FKLӃWVXҩWFDR>@ ......................................................................................................... 52 +uQK0ӕLTXDQKӋFӫD8eff Yj9eff FӫDVӧL3&)VO}LFKLӃWVXҩWFDR>@................... 52 +uQK6X\KDRGRXӕQFRQJFӫDVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDP JLiFYjO}LFKLӃWVXҩWFDRNKLFӕÿӏQKȁ —P>@ ................................................... 53 HuQK6X\KDRGRXӕQFRQJFӫDVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDP JLiFYjO}LFKLӃWVXҩWFDRNKLȁFKҥ\WӯWӟL—P>@ ................................................. 54 +uQK7iQVҳFFӫDVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDPJLiFYjO}L FKLӃWVXҩWFDRNKLFӕÿӏQKȁ —PWKHRSKѭѫQJSKiSIXOOYHFWRU>@....................... 55 +uQK7iQVҳFFӫDVӧL3&)VFyFiFWLQKWKӇTXDQJVҳS[ӃSWKHRKuQKWDPJLiFYjO}L FKLӃWVXҩWFDRNKLFӕÿӏQKȁ —PWKHRSKѭѫQJSKiSIXOOYHFWRU>@....................... 56 +uQK9tGөYӅP{SKӓQJPҥFKTXDQJWURQJ$366..................................................... 60 +uQK7ҥRSURMHFWYұWOLӋX ........................................................................................... 62 +uQK7KrPYұWOLӋXYjRSURMHFW .................................................................................. 63 http://www.ebook.edu.vn 8 +uQK7ҥRYұWOLӋXPӟL................................................................................................ 64 +uQK.KӣLWҥRSURMHFWZDYHJXLGHPӟL ....................................................................... 65 +uQK&KӑQYұWOLӋXFKRSURMHFWZDYHJXLGH................................................................. 66 +uQK&KӑQORҥLFҩXWU~FFKRSURMHFWZDYHJXLGH ......................................................... 66 +uQK9ӁFiFOӛNKt..................................................................................................... 67 +uQK7KrPYұWOLӋXFKRWӯQJWKjQKSKҫQ ................................................................... 68 +uQK&KӑQYQJFӱDVәFKҥ\P{SKӓQJ ................................................................... 69 +uQK7KLӃWOұSOѭӟLVDLSKkQ..................................................................................... 70 +uQK&KӑQWUөFNK{QJJLDQP{SKӓQJ ..................................................................... 71 +uQKĈһWJLiWUӏFiFÿLӅXNLӋQELrQ ........................................................................... 72 +uQK7Db Advanced Setting ..................................................................................... 73 +uQK4XiWUuQKFKҥ\P{SKӓQJ ................................................................................ 73 +uQK D .ӃWTXҧP{SKӓQJSKәiQKViQJ ................................................................ 74 +uQK E .ӃWTXҧP{SKӓQJSKәiQKViQJ ................................................................ 75 +uQK&iFSKәWKHRFiFJLiWUӏLQLWLDOJXHVV ............................................................... 76 +uQK&ӱDVәNӃWTXҧWiQVҳF ..................................................................................... 77 +uQKĈѭӡQJÿһFWtQKKLӋXGөQJ ............................................................................... 79 +uQK&ҩXWU~FYjTX\ѭӟFNtFKWKѭӟFFiFOӛNKt......................................................... 82 +uQK+uQKGҥQJFҩXWU~FPүX ................................................................................. 83 +uQK+uQKGҥQJFҩXWU~FPүX ................................................................................. 87 +uQK+uQKGҥQJFҩXWU~FPүX ................................................................................. 91 http://www.ebook.edu.vn 9 '$1+6È&+%Ҧ1*%,ӆ8 %ҧQJ&iFYQJEѭӟFVyQJWURQJWK{QJWLQTXDQJWKHR7&1-160:1996......... 20 %ҧQJ&iFVӵNLӋQQәLEұWWURQJTXiWUuQKSKiWWULӇQ3&)V ................................ 41 http://www.ebook.edu.vn 10 '$1+6È&+&È&7Ӯ9,ӂ77Ҳ7 Apollo Photonic Solution &KѭѫQJWUuQKP{SKӓQJTXDQJFӫD Suite Apollo BPM Beam Propagation Methods 3KѭѫQJSKiSWUX\ӅQWKHRGzQJ EIM Effective Index Method 3KѭѫQJSKiSFKӍVӕKLӋXGөQJ FD Finite Difference 6DLSKkQKӳXKҥQ FDFD Finite Difference Frequence 3KѭѫQJSKiSVDLSKkQKӳXKҥQPLӅQ Domain Method WҫQVӕ FDM Finite Difference Method 3KѭѫQJSKiSVDLSKkQKӳXKҥQ FDTD Finite Difference Time 3KѭѫQJSKiSVDLSKkQKӳXKҥQPLӅQ Domain Method WKӡLJLDQ FEM Finite Element Method 3KѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQ FTTH Fiber To The Home &iSTXDQJWӟLKӝJLDÿuQK GI Graded Index ChLӃWVXҩWOLrQWөF MM Multi Mode 6ӧLTXDQJÿDPRGH PBG Photonic Band Gap PC Photonic Crystal 7LQKWKӇTXDQJ PCFs Photonic Crystal Fibres 6ӧLTXDQJWLQKWKӇ PICs Photonic Integraded Circuit 0ҥFKWtFKKѫQTXDQJ SI Step Index &KLӃWVXҩWQKҧ\EұF SIPs Step-Index Fibres 6ӧLTXDQJFKLӃWVXҩWQKҧ\EұF SM Single Mode 6ӧLTXDQJÿѫQPRGH APSS http://www.ebook.edu.vn 11 3+Ҫ10ӢĈҪ8 ĈӗiQQrXOrQQKӳQJNLӃQWKӭFWәQJTXDQYӅVӧLTXDQJÿӗQJWKӡLWUӑQJWkP FӫDÿӗiQWұSWUXQJYjRWLQKFKҩWFӫDVӧLTXDQJWLQKWKӇ3&)VPjÿLӇQKuQKOjVӧL TXDQJWLQKWKӇO}LFKLӃWVXҩWFDRFyFiFOӛNKtVҳS[ӃSWKHRFҩXWU~FOөFJLiF6DXÿy VӱGөQJQKӳQJNLӃQWKӭFQӅQWҧQJQj\ÿӇiSGөQJWURQJWKLӃWNӃYjP{SKӓQJPӝW VӕPүXVӧLTXDQJWLQKWKӇÿһFELӋW4XiWUuQKWKLӃWNӃYjP{SKӓQJVӱGөQJFKѭѫQJ WUuQK$366QKӳQJNӃWTXҧP{SKӓQJYjWtQKWRiQÿѭӧFWUuQKEj\YjÿiQKJLiQKҵP PөFÿtFKJySSKҫQWURQJYLӋFWҥRUDPӝWPүXVӧLTXDQJWLQKWKӇWӕWFyWKӇÿѭDYjR VҧQVXҩWWURQJWKӵFWӃ ĈӗiQÿѭӧFFKLDOjPFKѭѫQJYjSKҫQSKөOөF x &KѭѫQJ WUuQK Ej\ QKӳQJ NLӃQ WKӭF WәQJ TXDQ YӅ VӧL TXDQJ EjR JӗP FҩX WҥRSKkQORҥLYjFiFWLQKFKҩWWUX\ӅQGүQVX\KDRWiQVҳFFӫDVӧLTXDQJ x &KѭѫQJ WUuQK Ej\ ÿӏQK QJKƭD OӏFK Vӱ SKkQ ORҥL Yj FiF WtQK FKҩW PӟL VӧL TXDQJWLQKWKӇ3&)VWUӑQJWkPFӫDFKѭѫQJOjJLӟLWKLӋXQrXFiFWtQKFKҩWYj FiFÿһFWtQKWiQVҳFVX\KDRFӫDVӧLTXDQJWLQKWKӇO}LFKLӃWVXҩWFDRFyFiF OӛNKtVҳS[ӃSWKHRFҩXWU~FOөFJLiF x &KѭѫQJ JLӟLWKLӋXFKѭѫQJWUuQK P{SKӓQJ YjWKLӃW NӃ$366NqPWKHROj QKӳQJWUuQKEj\QJҳQ JӑQQKҩW YӅTXiWUuQKWuPKLӇXWKLӃW NӃ Yj P{SKӓQJ VӧLTXDQJWLQKWKӇFӫDWiFJLҧÿӗiQ x &KѭѫQJ FKѭѫQJ FXӕL FQJ WUuQK Ej\ QKӳQJ NӃW TXҧ ÿҥW ÿѭӧF NKL QJKLrQ FӭXWKLӃWNӃYjP{SKӓQJVӧLTXDQJWLQKWKӇ x 3KҫQSKөOөFWUuQKEj\PӝWWURQJQKӳQJSKѭѫQJSKiSÿѫQJLҧQQKҩWYjÿѭӧF VӱGөQJSKәELӃQQKҩWWURQJTXiWUuQKWtQKWRiQYjP{SKӓQJVӧLTXDQJWLQK WKӇ Oj SKѭѫQJ SKiS VDL SKkQ KӳX KҥQ ÿӗQJ WKӡL FNJQJ JLӟL WKLӋX SKѭѫQJ SKiSӭQJGөQJFӫDSKѭѫQJSKiSQj\OjSKѭѫQJSKiSVDLSKkQKӳXKҥQPLӅQ WҫQVӕYjSKѭѫQJSKiSVDLSKkQKӳXKҥQPLӅQWKӡLJLDQ http://www.ebook.edu.vn 12 &+ѬѪ1* 1 /é7+8<ӂ77Ә1*48$19ӄ6Ӧ,48$1* 1.1 1KXFҫXEăQJWK{QJUӝQJKLӋQQD\ 1Jj\QD\,QWHUQHWÿmWUӣWKjQKPӝWQKXFҫXWKLӃW\ӃXJL~SPӑLQJѭӡLӣNKҳS QѫLWUrQWKӃJLӟLFyWKӇJLDRWLӃSWUDRÿәLKӑFWұSPXDVҳPJLҧLWUtGӉGjQJ nhanh FKyQJ &XӝF FҥQK WUDQK JLD WăQJ FKѭD WӯQJ Fy WURQJ FiF WKӏ WUѭӡQJ GӏFK Yө EăQJ UӝQJÿmEXӝFFiFQKjFXQJFҩSGӏFKYөEăQJUӝQJOұSUDFiFFKLӃQOѭӧFÿӇSKkQSKiW FiFGӏFK YөÿDQKXFҫX YӟLWKRҥLGӳOLӋX Yj YLGHRÿѭӧFFXQJFҩSFKӍEӣL PӝW NӃW QӕL GX\ QKҩW 1KӳQJ QăP YӯD TXD NKL ,QWHUQHW Yj ,QWUDQHW ÿm SKiW WULӇQ PҥQK WKu FiF\rXFҫXÿӕLYӟLFiFӭQJGөQJWұSWUXQJYjREăQJUӝQJFKҷQJKҥQQKѭFKLDVҿ ILOHQJDQJKjQJYjOjPYLӋFWӯ[DÿmGүQGӃQFiFQKXFҫXNK{QJQJӯQJJLDWăQJYӅ FXQJFҩSEăQJWK{QJUӝQJKѫQ &iFӭQJGөQJGӏFKYөWUrQ,QWHUQHWFNJQJQJj\FjQJSKiWWULӇQWKHRÿLӅXQj\ ÿzLKӓLWӕFÿӝEăQJWK{QJNӃWQӕL,QWHUQHWFDRYjFiSTXDQJWUӣWKjQKOӵDFKӑQVӕ PӝW± JLҧLSKiS FTTH (Fiber To The Home - OjF{QJQJKӋWUX\QKұS,QWHUQHWWӕFÿӝ cao bҵQJFiSTXDQJPӟLQKҩWWUrQWKӃJLӟLFyWӕFÿӝWUX\QKұS,QWHUQHWFDR OrQÿӃQ *ESVQKDQKJҩSOҫQVRYӟL$'6/)) OjPӝWÿLӇQKuQK http://www.ebook.edu.vn 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh +uQK1KXFҫXYӅEăQJWK{QJ,QWHUQHWWURQJQKӳQJQăPJҫQÿk\ WKHRIS&T) [1.1] 7UѭӟFÿk\FiSTXDQJFKӍGQJÿӇNӃWQӕLFiFÿѭӡQJWUөFFKtQKFӫDTXӕFJLD QKj FXQJ FҩS GӏFK Yө GRDQK QJKLӋS OӟQ Yu FKL SKt NKi FDR 1KѭQJ KLӋQ QD\ FiS TXDQJÿѭӧFVӱGөQJNKiUӝQJUmLӣFiFGRDQKQJKLӋSYӯDQKӓFiFWUѭӡQJÿҥLKӑF YjQJѭӡLVӱGөQJWK{QJWKѭӡQJ GR JLiWKjQK FiSTXDQJ YjFiFSKө NLӋQTXDQJÿm WKҩSKѫQ&QJYӟLYLӋFӭQJGөQJQKLӅXJLҧLSKiSQKѭ)77+ÿiSӭQJFiFGӏFKYө OX{QÿzLKӓLPҥQJNӃWQӕLWӕFÿӝFDRQKѭ,379YLGHRWUӵFWX\ӃQ VoD (xem phim WKHR\rXFҫX , game online, +RVWLQJ6HUYHUULrQJ931 PҥQJULrQJҧR JLiPViWWӯ xa IP Camera, VoIP, hӝLQJKӏWUX\ӅQKuQKTXDPҥQJ (Video Conferrence) NӃWQӕL YӟLWӕFÿӝ GLJDELW JLӳDFiFWzDQKj WURQJ PҥQJFөFEӝ /$1FiSTXDQJFKtQKOj OӵDFKӑQÿҫXWLrQ FKRYLӋFWULӇQNKDLKҥWҫQJPҥQJÿzLKӓLQKLӅXEăQJWK{QJYjWӕF ÿӝ cao. http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 14 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh +uQK2 6ѫÿӗGigabit LAN WURQJPӝWWzDQKj [1.2] 1.2 *LӟLWKLӋXchung YӅVӧLTXDQJ +ӋWKӕQJWK{QJWiQWUX\ӅQWK{QJWLQWӯQѫLQj\ÿӃQQѫLNKiFPjNKRҧQJFiFK JLӳD FiF QѫL Fy WKӇ Wӯ YjL WUăP PpW WӟL KjQJ WUăP km Yj WKұP FKt WӟL KjQJ FKөF QJjQNP FKҷQJKҥQQKѭOjFҫQWK{QJWLQTXDFiFÿҥLGѭѫQJ7K{QJWLQFyWKӇÿѭӧF WUX\ӅQWK{QJTXDFiFVyQJÿLӋQ YӟLFiFGҧLWҫQVӕNKiFQKDXWӯYjL 0+]WӟLKjQJ WUăP7+]. +ӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJVӯGөQJWҫQVӕVyQJPDQJFDRWURQJYQJQKuQ WKҩ\KRһFJҫQKӗQJQJRҥLFӫDSKәVyQJÿLӋQWӯ+ӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJVӧL OjKӋ WKӕQJWK{QJWLQEҵQJiQKViQJYjVӱGөQJFiFVӧLTXDQJÿӇWUX\ӅQWK{QJWLQ7URQJ QKӳQJ JҫQ ÿk\ FiF KӋ WKӕQJ WK{QJ WLQ TXDQJ VӧL ± KD\ WKѭӡQJ Oj FiF KӅ WKӕQJ WK{QJ WLQ TXDQJ ± FKtQK Oj FiF KӋ WKӕQJ WK{QJ WLQ FKӫ ÿҥR /j QӅQ WҧQJ FӫD F{QJ FXӝF KLӋQÿҥLKyDFiFPҥQJOѭӟLYLӉQWK{QJWUrQWKӃJLӟL http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 15 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh 7UҧL TXD QKLӅX WKӡL Nu SKiW WULӇQ KLӋQ QD\ FiF KӋ WKӕQJ WK{QJ WLQ TXDQJ ÿm ÿDQJ Yj VӁ Oj FiF KӋ WKӕQJ WK{QJ WLQ WLrQ WLӃQ EұF QKҩW ÿѭӧF WULӇQ NKDL WUrQ FiF PҥQJOѭӟLYLӉQWK{QJFiFQѭӟFWUrQWKӃJLӟLYӟLÿӫPӑLFҩX KuQKOLQKKRҥWӣFiFWӕF ÿӝYj FӵO\WUX\ӅQGүQOӟQEҧRÿҧPFKҩWOѭӧQJGӏFKYөYLӉQWK{QJWӕWQKҩW 1.2/ӏFKVӱSKiWWULӇQVӧLTXDQJ &iFKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJFKӍNKiFYӅQJX\rQOêVRYӟLFiFKӋWKӕQJYLEDӣ GҧLWҫQVӕVyQJPDQJGQJÿӇPDQJWK{QJWLQ7X\QKLrQ KӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJ Fy WKӇ FKR SKpS FRQ QJѭӡL WKӵF KLӋQ WK{QJ WLQ YӟL OѭӧQJ NrQK UҩW OӟQ YѭӧW JҩS QKLӅXOҫQFiFKӋWKӕQJYLED &iFVӧLGүQTXDQJÿҫXWLrQFyVX\KDRUҩWOӟQ WӟLNKRҧQJG%NP ÿm WҥR UD ÿѭӧF PӝW P{ KuQK KӋ WKӕQJ Fy [X KѭӟQJ OLQK KRҥW KѫQ 7LӃS VDX ÿy QăP .DR+RFNPDQYj:HUWVÿmQKұQWKҩ\VX\KDRFӫDVӧLGүQTXDQJFKӫ\ӃXOj GRWҥSFKҩWFyWURQJYұWOLӋXFKӃWҥRVӧL Yj WӗQWҥLPӝWÿLӇPQjRÿyWURQJGҧLEѭӟF VyQJWUX\ӅQGүQTXDQJFyVX\KDRQKӓ1KӳQJQKұQÿӏQKQj\ÿmÿѭӧFViQJWӓNKL .SURQ .HFN Yj 0DXUHU FKӃ WҥR WKjQK F{QJ VӧL WKӫ\ WLQK Fy VX\ KDR G%NP WҥL &RUQLQJ*ODVVYjRQăP6X\KDRQj\QKӓKѫQUҩWQKLӅXVRYӟLWKӡLÿLӇPEDQ ÿҫXFKӃWҥRVӧLYjFKRSKpSWҥRUDFӵO\WUX\ӅQGүQWѭѫQJÿѭѫQJYӟLFiFKӋWKӕQJ WUX\ӅQ GүQ EҵQJ FiS ÿӗQJ 9ӟL Vӵ Fӕ JҳQJ NK{QJ QJӯQJ FӫD FiF QKj QJKLrQ FӭX FiFVӧLGүQTXDQJFyVX\KDRQKӓKѫQOҫQOѭӧWUDÿӡL&KRWӟLÿҫXQKӳQJQăP FiFKӋWKӕQJWK{QJWLQWUrQVӧLGүQTXDQJÿmÿѭӧFSKәELӃQNKiUӝQJYӟLYQJEѭӟF VyQJOjPYLӋFQP&KRWӟLQD\VӧLGүQTXDQJÿmÿҥWWӟLPӭFVX\KDRUҩWQKӓ JLiWUӏVX\KDRGѭӟLG%NPWҥLEѭӟFVyQJQPÿmFKRWKҩ\VӵSKiWWULӇQ PҥQKPӁFӫDF{QJQJKӋ VӧLTXDQJWURQJ JҫQEDWKұSQLrQTXD*LiWUӏVX\KDR Qj\ ÿmÿҥWWӟLJLiWUӏWtQKWRiQOêWKX\ӃWFKRFiFVӧLÿѫQPode OjG%NP 7URQJPӝWYjLQăPWUӣOҥLÿk\NӻWKXұWFKӃWҥRFiSTXDQJSKiWWULӇQYӟLWӕFÿӝ QKDQKFKyQJYjÿmÿҥWÿѭӧFQKLӅXNӃWTXҧFӵFNuҩQWѭӧQJ NK{QJQKӳQJYӅWӕFÿӝ WUX\ӅQPjFzQFҧYӅEăQJWK{QJ. 1ăPWұSÿRjQYLӉQWK{QJ$OFDWHOFӫD3KiS ÿmÿҥWNӹOөFYӅEăQJWK{QJFiSTXDQJOj7ESVEҵQJFiFKVӱGөQJNrQKFy EăQJWK{QJ*ESVWURQJNKRҧQJFiFKKѫQNP [1.5]. 7KuYjRFXӕLQăP06, http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 16 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh 7ұSÿRjQYLӉQWK{QJ1KұW%ҧQ177YӯDWK{QJEiRÿҥWNӹOөFPӟLYӅWUX\ӅQGӳOLӋX TXD FiS TXDQJ 7ESV WURQJ NKRҧQJ FiFK NP EҵQJ FiFK Vӱ GөQJ PӝW FiS TXDQJJӗPNrQKPӛLNrQKFyNKҧQăQJWUX\ӅQWҧLWK{QJWLQYӟLEăQJWK{QJ Gbps. 1JD\VDXÿyQăPWұSÿRjQ Alcatel-/XFHQWF{QJEӕNӹOөFWUX\ӅQWҧLGӳ OLӋX PӟL 7ESV ÿѭӧF WKӵF KLӋQ TXD PӝW ÿѭӡQJ FiS TXDQJ ÿѫQJӗP ED FKһQJ NP [  YӟL NrQK SKkQ WҫQ :'0. 0ӟL QKҩW YjR WKiQJ QăP 177 F{QJEӕWӕFÿӝNӍOөF7ESV>@ ³0ҥQJFiSTXDQJOjQKkQWӕWKHQFKӕWWURQJFXӝFFiFKPҥQJEăQJWK{QJUӝQJ Pj FK~QJ WD ÿDQJ FKӭQJ NLӃQ KLӋQ QD\´ GүQ OӡL 5RPDQR 9DOXVVL *LiP ÿӕF SKө WUiFKF{QJQJKӋTXDQJGүQFӫD$OFDWHO- Lucent. 1.2ѬXÿLӇPFӫDVӧLTXDQJ &QJYӟLF{QJQJKӋFKӃWҥRFiFQJXӗQ SKiWYjWKXTXDQJVӧLGүQTXDQJÿmWҥR UDFiFKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJYӟLQKLӅXѭXÿLӇPWUӝLKѫQKҷQVRYӟLFiFKӋWKӕQJ WK{QJWLQFiSNLPORҥL ÿLӇQKuQKYjSKәELӃQQKҩWOjFiSÿӗQJ : x %ăQJWK{QJ WUX\ӅQGүQUҩWOӟQ TҫQVӕVyQJ PDQJTXDQJWURQJ NKRҧQJ ÿӃQ +] WKѭӡQJ JҫQ YQJ KӗQJ QJRҥL TXDQK JLi WUӏ +] FXQJ FҩS EăQJ WK{QJ WUX\ӅQ OӟQ KѫQ QKLӅX VR YӟLKӋWKӕQJFiSNLPORҥL EăQJWK{QJFӫDFiSÿӗQJWUөFNKRҧQJ0K] +LӋQWҥL JLiWUӏEăQJWK{QJFӫDKӋWKӕQJVӧLTXDQJFKѭDVӱGөQJKӃWQKѭQJ YLӋFӣPӝW YjL *+]TXDNKRҧQJFiFKYjLNPYjKjQJWUăP 0K]TXDNKRҧQJFiFKKjQJFKөFNPPj NK{QJ FҫQ Vӵ FDQ WKLӋS YӅ ÿLӋQ GQJ Eӝ OһS Oj Fy WKӇ 9u WKӃ GXQJ OѭӧQJ PDQJ WK{QJWLQFӫDKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJOӟQKѫQQKLӅXVRYӟLKӋWKӕQJFiSÿӗQJWӕW QKҩW x Suy hao WKҩS SӵSKiWWULӇQFӫDF{QJQJKӋFKӃWҥRVӧLTXDQJTXDQKLӅXQăPÿmÿҥWÿѭӧFNӃW TXҧWURQJYLӋFWҥRUDVӧLTXDQJFyÿӝVX\KDRUҩWWKҩS6ӧLTXDQJÿѭӧFFKӃWҥRYӟL ÿӝVX\KDRG%NP YjÿһFWtQKQj\WUӣWKjQKOӧLWKӃFKtQKFӫDWK{QJWLQTuang. ĈLӅX Qj\ WKXұQ OӧL FKR YLӋF ÿһW Eӝ NKXӃFK ÿҥL FKR PӛL NKRҧQJ FiFK WUrQ ÿѭӡQJ http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 17 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh WUX\ӅQPjNK{QJFҫQFKX\ӇQVDQJWtQKLӋXÿLӋQӣEѭӟFWUXQJJLDQGRÿyJLҧPÿѭӧF FҧJLiWKjQKYjFҧÿӝSKӭFWҥSFӫDKӋWKӕQJ x .K{QJEӏҧQKKѭӣQJQKLӉXÿLӋQWӯ SӧL TXDQJ ÿѭӧF FKӃ WҥR Wӯ FiF FKҩW ÿLӋQ P{L QrQ NK{QJ Eӏ ҧQK KѭӣQJ EӣL QKLӉX ÿLӋQ Wӯ FiF [XQJ ÿLӋQ Wӱ QKLӉX WҫQ Vӕ Y{ WX\ӃQ 9u WKӃ KRҥW ÿӝQJ FӫD KӋ WKӕQJWK{QJWLQTXDQJ NK{QJ EӏҧQK KѭӣQJ NKLWUX\ӅQTXD P{LWUѭӡQJQKLӉXÿLӋQ ĈLӅXÿyFyQJKƭDOjQyFyWKӇOҳSÿһWFXQJӭQJYӟLFiSÿLӋQOӵFYjFyWKӇVӱGөQJ WURQJP{LWUѭӡQJSKҧQӭQJKҥWQKkQ x &yWtQKEҧRPұWWtQKLӋXWK{QJWLQFDR ÈQKViQJWӯVӧLTXDQJEӏEӭF[ҥ PӝWFiFK NK{QJÿiQJ NӇQrQFK~QJFyWtQK EҧR PұW WtQ KLӋX FDR ĈһF WtQK Qj\ SK KӧS YӟL TXkQ ÿӝL QJkQ Kjng Yj FiF ӭQJ GөQJWUX\ӅQGӳOLӋX\rXFҫXÿӝEҧRPұWFDR x &yNtFKWKѭӟFYjWUӑQJOѭӧQJQKӓ SӧLTXDQJFyEiQNtQKUҩWQKӓWKѭӡQJEiQ NtQKQj\NK{QJOӟQKѫQEiQNtQK VӧLWyFFRQQJѭӡL9uWKӃWKұPFKtNKLVӧLTXDQJÿѭӧFSKӫWKrPQKӳQJOӟSEҧRYӋ WKuFK~QJ YүQQKӓYjQKҽKѫQQKLӅXVRYӟLFiSÿӗQJ x 6ӧLFyWtQKFiFKÿLӋQWӕW SӧLTXDQJÿѭӧFFKӃWҥRWӯWKXӹWLQKKRһFplastic ÿӅX OjQKӳQJFKҩWFiFKÿLӋQ YuWKӃNK{QJJLӕQJYӟLGk\GүQNLPORҥLQyNK{QJFy QKӳQJWUөFWUһFFѫEҧQ+ѫQ QӳDÿһFWtQKQj\OjPFKRYLӋFWUX\ӅQWK{QJWLQFӫDVӧLTXDQJWUӣQrQSKKӧSPӝW FiFKOtWѭӣQJWURQJQKӳQJP{LWUѭӡQJFyÿLӋQ OӟQKD\ViWQJXӗQÿLӋQ. x 7LQFұ\YjOLQKKRҥW MһFGFiFOӟSEҧRYӋOjFҫQWKLӃWVӧLTXDQJÿѭӧFFKӃWҥRYӟLVӭFFăQJFDR EiQNtQKUҩWQKӓ9ӟLOӧLWKӃYӅNtFKWKѭӟFYjWUӑQJOѭӧQJVӧLTXDQJQyLFKXQJOj WӕWKѫQWURQJYLӋFOѭXWUӳFKX\rQFKӣ[ӱOtYjOҳSÿһWGӉKѫQKӋWKӕQJFiSÿӗQJ x 6ӧLÿѭӧFFKӃWҥRWӯYұWOLӋXUҩWVҹQFy 6ӧLTXDQJÿDSKҫQÿѭӧFOjPWӯWKӫ\WLQKPjWKӫ\WLQK ÿѭӧFÿLӅXFKӃWӯFiWOj QJXӗQWjLQJX\rQVҹQFyYuWKӃVӧLTXDQJFy JLiWKjQKWKҩS http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 18 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh 'RFyFiFѭXÿLӇPWUrQPjFiFKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJQKDQKFKyQJÿѭӧFiS GөQJUӝQJUmL trong FiFWX\ӃQÿѭӡQJWUөFWUXQJNӃOLrQWӍQKWKXrEDRNpRGjLFKR WӟLFҧYLӋFWUX\QKұSYjRPҥQJWKXrEDRlinh KRҥWYjÿiSӭQJÿѭӧFPӑLP{LWUѭӡQJ OҳSÿһWWURQJQKjWURQJFiFFҩXKuQKWKLӃWEӏFKRWӟL[X\rQOөFÿӏDYѭӧWÿҥLGѭѫQJ FK~QJ ÿiS ӭQJ Fҧ Fi WtQ KLӋX WѭѫQJ Wӵ DQDORJ Yj Vӕ GLJLWDO FK~QJ FKR SKpS WUX\ӅQGүQWҩWFҧFiFWtQKLӋXGӏFKYөEăQJKҽSYjEăQJUӝQJÿiSӭQJÿҫ\ÿӫPӑL \rXFҫXFӫDPҥQJVӕOLrQNӃWÿDGӏFKYө ,6'1 &iFKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJFNJQJ UҩWSKKӧSFKRFiFKӋWKӕQJWUX\ӅQGүQVӕ, NK{QJORҥLWUӯWtQKLӋXGѭӟLGҥQJJKpS NrQKQjR. ĈLӅXÿyFKRWKҩ\WLӅPQăQJӭQJGөQJUҩWOӟQFӫD F{QJQJKӋSKiWWULӇQWK{QJ WLQFiSTXDQJVӧL7URQJQKӳQJSKҫQsau FӫDFKѭѫQJQj\em VӁÿLVkXKѫQYjRFiF ÿһFWtQKFӫDVӧLTXDQJ 1.3 6ӵWUX\ӅQVyQJiQKViQJWURQJVӧLTXDQJ &iS TXDQJ FiS VӧL TXDQJ EDR JӗP ba WKjQK SKҫQ FKtQK Oj O}L VӧL TXDQJ FRUH OӟSSKҧQ[ҥiQKViQJ(cladding) YjFiFOӟSEӑFFiS (coating)6ӧLTXDQJ VӧL GүQTXDQJ OjWKjQKSKҫQFKtQKFӫDFiSFyFKӭFQăQJWUX\ӅQGүQVyQJiQKViQJ9u WKӃNKLP{WҧP{LWUѭӡQJWUX\ӅQGүQTXDQJFӫDKӋWKӕQJWK{QJWLQTXDQJWKuFKӍFҫQ GLӉQ JLҧL WUrQ VӧL TXDQJ Oj ÿӫ %DR EӑF FRUH Oj OӟS FODGGLQJ - OӟS WKӫ\ WLQK KD\ plastic - QKҵP EҧR YӋ Yj SKҧQ [ҥ iQK ViQJ WUӣ OҥL FRUH &iF OӟS EӑF VӧL Fy FKӭF QăQJFKtQKOjEҧRYӋVӧLNKӓLEӏWiFÿӝQJWӯFiF\ӃXWӕP{LWUѭӡQJOҳSÿһWFiS +uQK&ҩXWҥRFӫDPӝWVӧLTXDQJWK{QJWKѭӡQJ http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 19 1JKLrQFͱXP{SK͗QJYjWKL͇t k͇ sͫL3&)VO}LFKL͇t sṷt cao c̭XWU~F c̩nh 1.31JX\rQOêWUX\ӅQGүQ ÈQKViQJWURQJWK{QJWLQTXDQJQҵPӣYQJFұQKӗQJQJRҥLYӟLEѭӟFVyQJWӯ QP ÿӃQ QP ĈһF ELӋW WD Fy ED YQJ FӱD Vә WK{QJ GөQJ Oj  Yj 1550 nm. %ҧQJ1.1 CiFYQJ EѭӟFVyQJWURQJWK{QJWLQTXDQg theo TCN68-160:1996 9QJ %ѭӟFVyQJOjPYLӋc 800 ± 900 nm 850 nm 1260 ± 1360 nm 1310 nm 1430 ± 1580 nm 1550 nm ChiӃt suҩt cӫDP{LWUѭӡng: ݊= ‫ܥ‬ ܸ VӟLQOjFKLӃt suҩt cӫDP{LWUѭӡng ‫ = ܥ‬3. 108 PVOjYұQWӕFiQKViQJ 9OjYұQWӕFiQKViQJWURQJP{LWUѭӡng 9uܸ ൑ ‫ ܥ‬QrQ݊ ൑ 1 1JX\rQ Oê WUX\ӅQ GүQ FӫD VӧL TXDQJ Oj ӭQJ GөQJ KLӋQ WѭӧQJ SKҧQ [ҥ WRjQ SKҫQ +LӋQ WѭӧQJ SKҧQ [ҥ WRjQ SKҫQ Oj KLӋQ WѭӧQJ [ҧ\ UD kKL iQK ViQJ ÿL Wӯ P{L WUѭӡQJFyFKLӃWVXҩWOӟQKѫQVDQJP{LWUѭӡQJFyFKLӃWVuҩt nhӓ KѫQYjFyJyFWӟi i lӟQKѫQJyFtӟi giӟi hҥnNKLÿy mӑLWLDViQJÿӅu bӏ phҧn xҥNK{QJFyWLDNK~F[ҥ. +uQK4 Sӵ phҧn xҥ YjNK~F[ҥ iQKViQJ http://www.ebook.edu.vn +RjQJ7X̭Q9L͏W± ĈL͏QW͵± K50 20
- Xem thêm -