Tài liệu Nghiên cứu lựa chọn thiết bị lên men thu nhận màng bc từ chủng gluconacetobater bhn2

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 36956 tài liệu