Tài liệu Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố hồ chí minh (ppt)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 642 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG QUA VIỆC NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN KHU VỰC TPHCM GVHD :PGS.TS. HÀ THỊ NGỌC OANH HVTH : ĐINH THỊ LỢI Kết cấu của đề tài  Mở đầu  Chương 1: Cơ sở lý luận về ứng dụng TMĐT vào mua sắm hàng hóa qua mạng  Chương 2: Khảo sát về hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực TP.HCM  Chương 3: Đánh giá chung, giải pháp.  Kết luận Lý do chọn đề tài  Sự phát triển bùng nổ của công nghệ: 31 triệu người sử dụng internet tại VN TMĐT chỉ chiếm 0,3-05 % doanh số bán lẻ tại VN tiềm năng TMĐT rất lớn chưa được khai thác tốt.  Kinh doanh truyền thống khó khăn hàng ngàn doanh nghiệp phá sản do chi phí đầu vào đắt, hàng tồn kho lớn.  Khách hàng ngày càng tìm kiếm phương thức mua sắm thích hợp.  => kinh doanh trên sàn TMĐT được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và người tiêu dùng cũng lựa chọn hình thức này để giảm chi phí. Mục tiêu  Đề xuất các giải pháp phát triển TMĐT dựa trên việc nghiên cứu thực trạng hành vi mua hàng trực tuyến của sv khu vực TP.HCM Phương pháp nghiên cứu Định Tính  Khám phá nhân tố tác động.  Phỏng vấn sâu n= 50 sv hoàn thiện bảng khảo sát chính thức Định lượng  Phỏng vấn trực tiếp  Phân tích kết quả thông qua công cụ thống kê mô tả,: Cronbach Alpha… Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Các sinh viên thuộc 9 trường đại học trên địa bàn TP.HCM, học kỳ 2 năm học 2011-2012. Tổng quan tình hình nghiên cứu Quá trình hình thành, và phát triển TMĐT trên thế giới và trong nước. Công trình nghiên cứu đã có của một số tác giả trên thế giới và trong nước liên quan đến đề tài. Tác giả kế thừa và phát huy những cái đã có và tạo ra các mới riêng của mình. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chương 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thuyết Các khái niệm về TMĐT Ứng dụng TMĐT vào mua sắm hàng qua mạng Những lợi thế của mua sắm trực tuyến Những hạn chế của việc mua sắm trực tuyến Không hài lòng với cách mua hàng truyền thống Nhu cầu đối với mua hàng trực tuyến H2 Thực tế mua hàng trực tuyến Nếu Kỹ năng tiếng anh, máy tính tốt -> quan tâm H1 H3 H4 Nếu biết rõ, quan tâm mua H5 H6 Nếu tiếng anh, máy tính tốt  mua Hình thức mua hàng trực tuyến còn nhiều hạn chế H7 NỘI DUNG BÁO CÁO Chương 2 : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Mẫu nghiên cứu Kích thước mẫu:  Tabachnick & Fidell (1996) kích thước mẫu cần phải đảm bảo theo công thức: n ≥ 8k + 50  Trong đó:  n: cỡ mẫu  k: số biến độc lập của mô hình  Tổng số biến độc lập của mô hình là 35, vậy cỡ mẫu tối thiểu phải là 330  số mẫu nghiên cứu là 450  chấp nhận được. Kiểm định Chi Bình Phương     Nhân tố (thành phần) Hệ số tin cậy Mức độ biết đến hình thức mua hàng trực tuyến theo giới tính Kỹ năng máy tính, tiếng Anh tốt  mua Quan tâm đến mua hàng trực tuyến  thường xuyên mua Biết đến mua hàng tt thường xuyên mua hàng trực tuyến 0.047 0.000 0.000 0.000  Hệ số tin cậy P - Xem thêm -