Tài liệu Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 bằng phương pháp mã hóa

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 242 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN HỒNG GIANG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Vương Đạo Vy Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là do tôi thực hiện, không sao chép của ai. Các đoạn trích dẫn được sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Học viên Nguyễn Hồng Giang LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Vương Đạo Vy đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Những định hướng, tài liệu và sự hướng dẫn tận tình của Thầy đã giúp em khắc phục những điểm còn yếu kém trong quá trình thực hiện luận văn. Em cũng xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo trong và ngoài Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giảng dạy trong suốt quá trình học tập vừa qua. Những kiến thức quý báu thu nhận được đã rất hữu ích và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thành luận văn trong khả năng của mình nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo! Học viên Nguyễn Hồng Giang MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ...................................................................................................... i Lời cảm ơn ......................................................................................................... ii Mục lục ............................................................................................................. iii Danh mục các từ viết tắt .................................................................................... iv Danh mục các bảng và hình vẽ ........................................................................... v MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU ......................... 2 1.1. Một số khái niệm .................................................................................... 3 1.2. Vấn đề an toàn CSDL ............................................................................. 5 1.3. Thiết kế CSDL an toàn ........................................................................... 7 1.3.1. Phân tích sơ bộ................................................................................ 8 1.3.2. Xây dựng các yêu cầu và chính sách bảo mật ................................. 9 1.3.3. Xây dựng khái niệm ...................................................................... 11 1.3.4. Thiết kế cấu trúc logic................................................................... 12 1.3.5. Thiết kế cấu trúc vật lý.................................................................. 13 1.3.6. Cài đặt cơ chế an toàn ................................................................... 13 1.3.7. Kiểm tra ........................................................................................ 15 CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH TẤN CÔNG CSDL HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG ............................................................................................. 17 2.1. Các mối đe dọa tấn công CSDL hàng đầu ............................................. 17 2.1.1. Lạm dụng các đặc quyền vượt mức và các đặc quyền không còn được dùng............................................................................................... 18 2.1.2. Lạm dụng đặc quyền ..................................................................... 18 2.1.3. Tấn công Input Injection ............................................................... 19 2.1.4. Mã độc.......................................................................................... 19 2.1.5. Lợi dụng viết kiểm toán yếu ......................................................... 19 2.1.6. Lợi dụng sự sơ hở để khai thác phương tiện lưu trữ ...................... 20 2.1.7. Khai thác các CSDL có điểm yếu và bị lỗi cấu hình ..................... 20 2.1.8. Rò rỉ các dữ liệu nhạy cảm không được quản lý............................ 20 2.1.9. Tấn công từ chối dịch vụ .............................................................. 21 2.1.10. Vấn đề đào tạo và chuyên gia an ninh còn hạn chế ..................... 21 2.2. Các giải pháp phòng chống tấn công CSDL.......................................... 21 2.2.1. Phát hiện và đánh giá .................................................................... 23 2.2.2. Quản lý quyền người dùng............................................................ 24 2.2.3. Giám sát và ngăn chặn .................................................................. 25 2.2.4. Kiểm toán ..................................................................................... 26 2.2.5. Bảo vệ dữ liệu............................................................................... 27 2.2.6. An ninh ngoài kỹ thuật.................................................................. 27 2.3. Một số vụ tấn công CSDL gần đây ....................................................... 28 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ CSDL TRONG SQL SERVER ...... 34 3.1. An toàn dữ liệu mức cài đặt hệ thống.................................................... 34 3.2. An toàn dữ liệu mức người dùng .......................................................... 38 3.3. An toàn dữ liệu mức phân quyền .......................................................... 41 3.4. An toàn dữ liệu bằng phương pháp mã hóa ........................................... 43 CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU............................ 56 4.1. Thực nghiệm mã hóa dữ liệu mức lưu trữ ............................................. 56 4.2. Thực nghiệm mã hóa dữ liệu mức CSDL.............................................. 58 4.3. Demo ứng dụng mã hóa dữ liệu ............................................................ 61 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ........................................................ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 66 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh CA Nhà cung cấp chứng nhận số Certificate Authority CSDL Cơ sở dữ liệu Database DBMS Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DataBase Management System DCL Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu Data Control Language DDL Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Data Definition Language DMK Khóa chủ cơ sở dữ liệu Database Master Key DML Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Data Manipulation Language HTTP Giao thức truyền tải siêu văn bản HyperText Transfer Protocol LAN Mạng cục bộ Local Area Network OLEDB Đối tượng liên kết và chèn cơ sở dữ liệu Object Linking and Embedding Database QL Ngôn ngữ truy vấn Query Language SMK Khóa chủ dịch vụ Service Master Key SID Mã nhân dạng bảo mật Security Identifier TCP Giao thức kiểm soát truyền tải Transmission Control Protocol UDP Giao thức không liên kết User Datagram Protocol DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Trang Hình 1.1. Kiến trúc của DBMS .......................................................................... 4 Hình 1.2. Mô hình tương tác giữa ứng dụng và CSDL ....................................... 4 Hình 1.3. Các mức mô tả dữ liệu ........................................................................ 5 Hình 1.4. Sơ đồ thiết kế CSDL an toàn............................................................. 16 Bảng 2.1. Các mối de dọa tấn công CSDL hàng đầu năm 2015 ........................ 17 Bảng 2.2. Bảng xác định giải pháp chống lại tấn công CSDL........................... 22 Bảng 2.3. Tỉ lệ Crypto-ransomware trong Ransomware ................................... 31 Hình 3.1. Quy trình mã hóa và giải mã dữ liệu ................................................. 43 Hình 3.2. Mô tả mã hóa mức lưu trữ................................................................. 43 Hình 3.3. Mô tả mã hóa mức CSDL ................................................................. 44 Hình 3.4. Mô tả mã hóa mức ứng dụng ............................................................ 45 Hình 3.5. Hệ thống phân cấp khóa.................................................................... 46 1 MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Những năm gần đây, vấn đề tấn công mạng, ăn cắp dữ liệu số ngày càng tinh vi, các vụ việc đã gây nhiều thiệt hại không chỉ cho các cá nhân mà cho cả các tổ chức và các công ty lớn xuyên quốc gia. Vấn đề an toàn thông tin càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các vụ tấn công mang cả động cơ chính trị, nhằm vào cơ quan chính phủ của các nước. Trước tình hình đó, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu trữ thông tin đã trở thành mục tiêu tấn công nhằm gây thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân. Có thể thấy, vấn đề an toàn CSDL đã và đang trở thành một vấn đề cấp bách và rất cần thiết. Một trong những mục tiêu chính của an toàn CSDL là ngăn chặn việc thông tin bị truy cập và phát tán trái phép. Trong các giải pháp để đạt được mục tiêu này, giải pháp mã hóa được lựa chọn tương đối rộng rãi. Vì thế tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu giải pháp bảo mật CSDL SQL Server 2012 bằng phương pháp mã hóa”. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu và tìm hiểu tổng quan về an toàn CSDL. - Tìm hiểu tình hình tấn công CSDL hiện nay và giải pháp phòng chống. - Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ CSDL trong SQL Server. - Thực nghiệm bảo vệ CSDL. Bố cục của luận văn Luận văn gồm phần Mở đầu, 4 Chương, Kết luận và Hướng phát triển: Chương 1. Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu Chương 2. Tình hình tấn công CSDL hiện nay và giải pháp phòng chống Chương 3. Các giải pháp bảo vệ CSDL trong SQL Server Chương 4. Thực nghiệm bảo vệ CSDL 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU Việc lưu trữ và quản lý dữ liệu ngày nay hầu hết được thực hiện trên các hệ thống máy tính. Vấn đề đặt ra là phải có phương pháp đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu trên các hệ thống này để phục vụ tốt nhu cầu khai thác dữ liệu của người dùng. Để thể hiện an toàn trong CSDL, thông tin trong CSDL phải đáp ứng các yêu cầu sau[5]: - Tính bí mật (Confidentiality): Bảo đảm rằng chỉ người dùng được phép mới có thể truy cập vào thông tin. - Tính toàn vẹn (Integrity): Bảo đảm tính nhất quán, sự chính xác và ngăn chặn những sửa đổi do vô tình hay cố ý tới thông tin. - Tính sẵn sàng (Availability): Bảo đảm tính sẵn sàng cung cấp thông tin cho người dùng được cho phép. Có thể hiểu rằng, tính sẵn sàng bảo đảm hệ thống luôn hoạt động hiệu quả, có khả năng khôi phục nhanh chóng, chính xác khi gặp các tấn công từ bên ngoài hoặc bên trong. 1.1. Một số khái niệm Dữ liệu (Data): là thông tin định lượng hoặc đính tính của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Trong tin học, dữ liệu được dùng như một cách biểu diễn hình thức hóa của thông tin về các sự kiện, hiện tượng thích ứng với các yêu cầu truyền nhận, thể hiện và xử lí bằng máy tính[5]. Cơ sở dữ liệu (Database): là một kho dữ liệu được tổ chức theo một nguyên tắc nào đó. Đó là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính tin cậy khi truy xuất dữ liệu. Các tập tin này chứa các thông tin biểu diễn các đối tượng trên một ứng dụng trong thế giới thực[5]. Ví dụ: CSDL lưu giữ thông tin của một trường đại học như: khoa, giảng viên, sinh viên, khóa học,… Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DataBase Management System - DBMS): là hệ thống chương trình, công cụ cho phép quản lý và tương tác với CSDL. Trên đó người dùng có thể định nghĩa, thao tác, và xử lí dữ liệu trong một CSDL để đưa ra những thông tin có ích[5]. 3 Ví dụ: một DBMS có thể quản trị CSDL của một trường đại học cũng như những CSDL có ý nghĩa khác như: CSDL phục vụ bảo hiểm xã hội, CSDL về thông tin du lịch quốc gia,… Các ngôn ngữ dùng trong DBMS bao gồm: - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): là ngôn ngữ dùng để định nghĩa cấu trúc của CSDL, bao gồm định nghĩa các hàng, các cột, các bảng dữ liệu, các chỉ số và một số thuộc tính khác liên quan đến CSDL. - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): là ngôn ngữ để thao tác dữ liệu, được người dùng đặc biệt sử dụng (ví dụ như các nhà phát triển). Bao gồm các cú pháp cập nhật, xóa, thêm thông tin. - Ngôn ngữ truy vấn (Query Language - QL): là ngôn ngữ cho phép người sử dụng khai thác dữ liệu, truy vấn thông tin trên CSDL. Hầu hết các hệ quản trị CSDL đều thực hiện các chức năng sau[4]: - Lưu trữ dữ liệu - Tạo và duy trì CSDL - Cho phép nhiều người dùng truy xuất đồng thời - Hỗ trợ tính bảo mật và riêng tư - Cho phép xem và xử lý dữ liệu lưu trữ - Cho phép cập nhật và lưu trữ dữ liệu sau khi cập nhật - Cung cấp một cơ chế chỉ mục hiệu quả để truy cập nhanh các dữ liệu lựa chọn - Cung cấp tính nhất quán giữa các bản ghi khác nhau - Bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát bằng các quá trình sao lưu (backup) và phục hồi (recovery) Một DBMS thông thường bao gồm nhiều modul tương ứng với các chức năng, gồm: - Trình biên dịch DDL - Trình biên dịch ngôn ngữ DML - Bộ xử lý truy vấn - Bộ quản lý CSDL 4 - Bộ quản lý tập tin (file) Tập hợp dữ liệu hỗ trợ các modul này là: - Các bảng mô tả CSDL - Các bảng cấp quyền - Các bảng truy cập đồng thời Hình 1.1. Kiến trúc của DBMS [4] Hình 1.2. Mô hình tương tác giữa ứng dụng và CSDL [4] Trong DBMS có các mức mô tả dữ liệu, ở mỗi mức mô tả dữ liệu cung cấp cái nhìn khác nhau về CSDL. Cụ thể: 5 - Lược đồ dữ liệu vật lý: Mức này mô tả cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong các tập tin trên bộ nhớ ngoài. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các bản ghi và các con trỏ trỏ tới bản ghi. - Lược đồ dữ liệu logic: ở mức này, mọi dữ liệu trong CSDL được mô tả bằng mô hình logic của DBMS. Các dữ liệu và quan hệ của chúng được mô tả thông qua DDL của DBMS. - Khung nhìn logic: phụ thuộc các yêu cầu của mô hình logic và các mục đích của ứng dụng. Khung nhìn logic mô tả một phần lược đồ CSDL logic. Sử dụng DDL để định nghĩa các khung nhìn logic, DML để thao tác trên các khung nhìn này. Hình 1.3. Các mức mô tả dữ liệu [4] 1.2. Vấn đề an toàn CSDL Hiểm họa xảy ra khi một người dùng hoặc nhóm người dùng sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để tiếp cận nhằm khám phá, sửa đổi trái phép thông tin quan trọng trong hệ thống. Các vi phạm an toàn CSDL bao gồm: đọc, sửa, xoá dữ liệu trái phép. Hậu quả của việc vi phạm này là: - Khai thác dữ liệu trái phép, làm lộ, mất thông tin. - Sửa đổi dữ liệu trái phép, ngay cả khi người thay đổi có thể không cần biết đến nội dung của dữ liệu. - Hệ thống từ chối dịch vụ hợp pháp của người dùng vào CSDL. 6 1.2.1. Một số nguyên nhân gây mất an toàn CSDL Các nguyên nhân ngẫu nhiên: - Các thảm họa trong thiên nhiên, chẳng hạn như: động đất, hỏa hoạn, lụt lội,... - Các lỗi phần cứng hay phần mềm có thể dẫn đến việc áp dụng các chính sách an toàn không đúng. - Các sai phạm vô ý do con người gây ra, chẳng hạn như nhập dữ liệu đầu vào không chính xác hay sử dụng các ứng dụng không đúng. Các nguyên nhân do cố ý: Là các nguyên nhân liên quan đến hai lớp người dùng sau: - Người dùng hợp pháp: là người có thể lạm dụng quyền, sử dụng vượt quá quyền hạn được phép của họ. - Người dùng truy cập thông tin trái phép: có thể là những người ở ngoài hay bên trong tổ chức. Họ tiến hành các hành vi phá hoại phần mềm CSDL hay phần cứng của hệ thống, hoặc đọc/ghi dữ liệu trái phép. 1.2.2. Một số biện pháp bảo vệ an toàn CSDL Từ những nguyên nhân gây mất an toàn CSDL do ngẫu nhiên và cố ý nêu trên, dẫn đến yêu cầu các biện pháp để bảo vệ CSDL chống lại những nguyên nhân gây tổn hại đó. Các biện pháp bảo vệ an toàn CSDL bao gồm: - Bảo vệ chống truy cập trái phép: là biện pháp bảo vệ an toàn CSDL được quan tâm nhiều nhất. Nó đảm bảo việc chỉ trao quyền cho những người dùng hợp pháp. Việc kiểm soát truy cập cần được tiến hành trên các đối tượng dữ liệu mức thấp hơn tập tin như: bản ghi, thuộc tính và giá trị. Và kiểm soát truy cập CSDL phức tạp hơn kiểm soát truy cập tập tin. - Bảo vệ chống suy diễn: Suy diễn là khả năng có được các thông tin bí mật từ những thông tin không bí mật. Bảo vệ chống suy diễn đảm bảo người dùng không được phép dò xét thông tin của các cá thể khác từ các dữ liệu người dùng đó được biết. - Bảo vệ toàn vẹn CSDL: Bảo vệ CSDL khỏi những người dùng không hợp pháp, tránh sửa đổi nội dung dữ liệu trái phép. DBMS đưa ra các kiểm soát bằng các ràng buộc dữ liệu, thủ tục sao lưu, phục hồi và các thủ tục an toàn đặc biệt. Hệ thống phục hồi của DBMS sử dụng các tập tin nhật ký, ghi lại tất cả các phép toán được thực hiện trên dữ liệu như: đọc, ghi, xóa, chèn. 7 - Toàn vẹn dữ liệu thao tác: đảm bảo tính tương thích của dữ liệu khi có nhiều thao tác thực hiện đồng thời. Một thao tác là một loạt các hoạt động xảy ra được xem như một đơn vị công việc (unit of work) nghĩa là hoặc thành công toàn bộ hoặc không làm gì cả (all or nothing). - Toàn vẹn ngữ nghĩa của dữ liệu: đảm bảo tính tương thích logic của các dữ liệu bị thay đổi, bằng cách kiểm tra các giá trị dữ liệu có nằm trong khoảng cho phép hay không (đó là các ràng buộc toàn vẹn). Ràng buộc là những thuộc tính mà ta áp đặt lên một bảng hay một cột để tránh việc lưu dữ liệu không chính xác vào CSDL. - Khả năng lưu vết và kiểm tra: là khả năng ghi lại mọi truy cập tới dữ liệu (với các phép toán Read và Write). Khả năng kiểm tra và lưu vết đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu vật lý và trợ giúp cho việc phân tích dãy truy cập vào CSDL. - Xác thực người dùng: biện pháp này để xác định tính duy nhất của người dùng. Định danh người dùng làm cơ sở cho việc trao quyền. Người dùng được phép truy cập dữ liệu, khi hệ thống xác định được người dùng này là hợp pháp. - Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm: Dữ liệu nhạy cảm là dữ liệu không được để công khai. Cần có chế độ kiểm soát người dùng truy cập đến dữ liệu nhạy cảm, chỉ được cấp cho người dùng hợp pháp và hạn chế mức tối đa truy cập không cần thiết. - Bảo vệ nhiều mức: Bao gồm một tập các yêu cầu bảo vệ, dữ liệu được phân loại thành nhiều mức nhạy cảm. Mục đích của bảo vệ nhiều mức là phân loại các mục thông tin khác nhau, đồng thời phân quyền cho các mức truy cập khác nhau vào các mục riêng biệt. Một yêu cầu đối với bảo vệ nhiều mức là khả năng gán mức cho các thông tin. 1.3. Thiết kế CSDL an toàn Bảo mật CSDL (Database Security): là một hệ thống quy trình hay thủ tục để bảo vệ CSDL khỏi các tác động ngoài ý muốn như lạm dụng quyền hạn, vô ý hoặc cố ý trong truy cập CSDL.[5] Các cơ chế bảo mật CSDL:[5] - Xác thực (Authentication) - Kiểm soát truy cập (Access controls) - Kiểm tra tính toàn vẹn (Integrity controls) 8 - Khả năng giám sát (Auditing) - Mã hóa (Encryption): + Mức tập tin: không cung cấp mức độ bảo mật truy cập đến CSDL ở mức bảng, cột, dòng. Không phân quyền cho người sử dụng. + Mức ứng dụng: cho phép phân quyền, nhưng đòi hỏi sự thay đổi kiến trúc của ứng dụng thậm chí đòi hỏi ứng dụng phải viết lại. Việc thiết kế CSDL an toàn có nhiều hướng tiếp cận, trong đó phương pháp tích hợp đa giai đoạn cho phép nhà phát triển phân tích các yêu cầu an toàn, lựa chọn các chính sách an toàn một cách phù hợp nhất. Phương pháp này gồm các giai đoạn sau[4]: - Phân tích sơ bộ - Xây dựng các yêu cầu và chính sách bảo mật - Xây dựng khái niệm - Thiết kế cấu trúc logic - Thiết kế cấu trúc vật lý - Cài đặt cơ chế an toàn - Kiểm tra Lợi ích mà phương pháp tích hợp đa giai đoạn mang lại là: - Có thể chia nhỏ quá trình thiết kế thành các thành phần nhỏ hơn, cho phép nhà thiết kế tập trung chi tiết vào từng khía cạnh riêng của từng phần. - Tách chính sách an toàn ra khỏi cơ chế an toàn. Chính sách là các cơ chế ở mức cao bắt buộc việc thiết kế phải tuân theo. Cơ chế an toàn là một tập hợp các chức năng phần cứng, phần mềm. Các cơ chế nên được dựa trên các yêu cầu an toàn để đảm bảo chúng tuân theo các chính sách an toàn. - Thuận tiện trong thiết kế hệ thống, cài đặt và quản lý. - Hỗ trợ vạch kế hoạch cho việc bảo vệ hệ thống thông tin. 1.3.1. Phân tích sơ bộ Mục đích của giai đoạn này là tiến hành nghiên cứu tính khả thi của hệ thống an toàn, bao gồm: đánh giá các rủi ro, ước lượng các chi phí thiết kế, phát triển các ứng dụng cụ thể nào và xác định quyền ưu tiên của chúng. Trong đó: 9 - Các rủi ro của hệ thống là các đe dọa đáng kể nhất có thể xảy ra đối với một CSDL, từ đó đưa ra các hình thức xâm phạm tương ứng và đánh giá hậu quả khi xảy ra. Các đe dọa điển hình có thể kể ra như: đọc và sửa đổi trái phép dữ liệu, từ chối dịch vụ hợp pháp. - Các đặc trưng của môi trường CSDL: việc bảo vệ đa mức có được sử dụng hay không tùy thuộc vào việc phân quyền truy cập CSDL, loại dữ liệu được sử dụng để đưa ra mô hình thiết kế phù hợp. - Khả năng ứng dụng của các sản phẩm an toàn hiện có: Việc ứng dụng các sản phẩm an toàn hiện có phải được xem xét dựa trên tính tiện lợi mà nó mang lại và có khả năng phát triển hệ thống an toàn từ việc kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau hay không? Việc lựa chọn đó tùy thuộc vào mô hình và cấp độ bảo vệ dữ liệu. - Khả năng tích hợp của các sản phẩm an toàn: khả năng tích hợp các cơ chế an toàn với các cơ chế phần cứng và phần mềm thực tế. - Hiệu năng đạt được của các hệ thống an toàn: được so sánh với khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống hiện tại hoặc là hệ thống mới mà không cần bất kỳ các cơ chế và kiểm soát an toàn nào. Kết quả của giai đoạn này là một tập hợp các đe dọa có thể xảy ra với một hệ thống, được sắp xếp theo quyền ưu tiên, đánh giá khả năng áp dụng và tích hợp của các sản phẩm an toàn với các cơ chế hiện tại. 1.3.2. Xây dựng các yêu cầu và chính sách bảo mật Việc phân tích yêu cầu bắt đầu từ việc phân tích đầy đủ và chính xác tất cả các đe dọa có thể xảy ra đối với hệ thống. Điều này cho phép các nhà thiết kế xác định các yêu cầu an toàn một cách chính xác và đầy đủ, tùy thuộc vào các đòi hỏi bảo vệ thực tế của hệ thống. CSDL khác nhau đòi hỏi có các biện pháp bảo vệ khác nhau. Các hệ thống được phân loại thành hệ thống rủi ro cao và hệ thống rủi ro thấp, dựa vào các yếu tố cơ bản chẳng hạn như mức tương quan dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, khả năng truy cập dữ liệu, kỹ năng của nhân viên và các kỹ thuật được lựa chọn. Bảo vệ hệ thống hầu hết chịu ảnh hưởng bởi số lượng và trình độ người dùng. Một mặt, sự chuyên nghiệp của người dùng làm cho hệ thống đáng tin cậy hơn. Mặt khác, do nắm được kẽ hở an toàn, chính người dùng lại là mối đe dọa tiềm tàng khả năng lạm dụng quyền là rất cao. Trong phân tích yêu cầu, nên xem xét đến mục đích tấn công. Hầu hết các kiểu tấn công là 10 thực hiện quyền truy cập trái phép vào dữ liệu, làm lộ dữ liệu, thay đổi dữ liệu hoặc từ chối quyền truy cập tới dữ liệu. Trong việc phân tích các mối đe dọa và các điểm yếu dễ bị tấn công của hệ thống, các mặt sau thường được xem xét: - Phân tích giá trị: Phân tích dữ liệu được lưu giữ và các ứng dụng truy cập vào dữ liệu này nhằm xác định mức nhạy cảm của chúng. Các kiểm soát truy cập tăng theo mức nhạy cảm của dữ liệu. - Nhận dạng các mối đe dọa: Cần nhận dạng các mối đe dọa điển hình cũng như các kỹ thuật xâm nhập (có thể có) của các ứng dụng khác nhau. - Phân tích các điểm yếu dễ bị tấn công: Cần nhận dạng các điểm yếu của hệ thống và liên hệ chúng với các đe dọa đã được nhận dạng từ trước. - Phân tích rủi ro: Đánh giá các đe dọa, các điểm yếu của hệ thống và các kỹ thuật xâm nhập dựa vào các xâm phạm tính bí mật, tính toàn vẹn của hệ thống. Chẳng hạn như khám phá, xử lý dữ liệu trái phép, sử dụng trái phép tài nguyên và từ chối dịch vụ. - Ước tính rủi ro: Cần ước tính khả năng xảy ra của từng biến cố không mong muốn, kết hợp khả năng phản ứng hoặc đối phó của hệ thống đối với các biến cố này. - Xác định yêu cầu: Cần xác định yêu cầu an toàn dựa vào các đe dọa (đã được ước tính) và các biến cố không mong muốn đồng thời dựa vào khả năng xuất hiện của chúng. Để hỗ trợ việc chọn lựa các chính sách an toàn một cách hợp lý nhất người ta dựa vào một bộ các tiêu chuẩn lựa chọn chính sách an toàn: - Tính bí mật đối nghịch với tính toàn vẹn dữ liệu và tính tin cậy của dữ liệu. - Việc chia sẻ đặc quyền: Tùy thuộc từng môi trường mà có lựa chọn phù hợp. - Mức độ chi tiết của kiểm soát: Nghĩa thứ nhất chỉ phạm vi của kiểm soát trong mối quan hệ về số lượng của chủ thể và đối tượng bị kiểm soát. Nghĩa thứ hai chỉ độ chi tiết của của từng đối tượng bị kiểm soát. Thứ ba, khi nói đến độ chi tiết của kiểm soát người ta muốn nói đến mức độ điều khiển. Trong một hệ thống, việc kiểm soát tất cả các tập tin trong hệ thống nằm ở vùng duy nhất và khi có lỗi xảy ra thì chúng tập trung trong một vùng duy 11 nhất này. Trong các hệ thống khác, an toàn phức tạp hơn, nhưng các kiểm soát và các trách nhiệm được dàn trải trên các vùng khác nhau của hệ thống. - Các thuộc tính được sử dụng cho kiểm soát truy cập: Các quyết định an toàn dựa trên các thuộc tính chủ thể/đối tượng dựa trên ngữ cảnh yêu cầu truy cập. Các thuộc tính cơ bản là: Vị trí, phân phối chủ thể/đối tượng, thời gian, trạng thái một hoặc nhiều biến của hệ thống, lược sử truy cập. Các chính sách an toàn phải được lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu của kiểm soát. - Tính toàn vẹn: Áp dụng các chính sách và mô hình an toàn xác định vào trong các môi trường, trong đó tính toàn vẹn là mối quan tâm chính. - Trao các quyền ưu tiên: Mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các nguyên tắc và quyền ưu tiên dùng để giải quyết các mâu thuẫn này. - Các đặc quyền: Chính là khả năng sử dụng các quyền: Đọc, ghi, thực thi, xóa, sửa, thêm. Để quản lý đặc quyền, các phép trao/thu hồi đặc quyền phải rõ ràng. - Quyền: Một chính sách phải định nghĩa các kiểu vai trò, quyền và trách nhiệm khác nhau trong cùng một hệ thống. Các vai trò phổ biến là người sử dụng, người sở hữu, người quản trị an toàn. Ngoài ra còn có thêm các nhóm người sử dụng. Điều này thực sự hữu ích khi những người sử dụng chia sẻ các yêu cầu truy cập thông thường trong tổ chức. - Tính kế thừa: Điều này chỉ ra việc sao chép các quyền truy cập. Việc truyền lại các quyền truy cập không xảy ra trong các chính sách tùy chọn, nhưng lại xảy ra trong các chính sách bắt buộc. 1.3.3. Xây dựng khái niệm Trong giai đoạn này, các yêu cầu và các chính sách an toàn (được định nghĩa trong giai đoạn trước) được hình thức hóa bởi các khái niệm. Mô hình an toàn khái niệm là một công cụ và nó được sử dụng cho việc hình thức hóa các yêu cầu và các chính sách. Mô hình an toàn khái niệm được định nghĩa thông qua: - Nhận dạng các chủ thể và các đối tượng liên quan đến một quan điểm an toàn, các chủ thể/đối tượng có chung một vai trò trong tổ chức được nhóm lại với nhau. - Nhận dạng các chế độ truy cập được trao cho các chủ thể khác nhau trên các đối tượng khác nhau, xác định các ràng buộc có thể đối với truy cập.
- Xem thêm -