Tài liệu Nghiên cứu công ty google và bài học kinh nghiệm

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Nghiên cứu công ty GOOGLE và bài học kinh nghiệm Nhóm 11 – Lớp cao học QTKD khóa 19 Tháng 10 / 2012 Nội dung Đặt vấn đề Tổng quan về công ty google Môi trường kinh doanh quốc tế của Google Hoạt động kinh doanh quốc tế của Google Bài học Kinh nghiệm Đặt vấn đề  Hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế tất yếu  Điển hình cho công ty đa quốc gia thành công trên thế giới – đặc biệt ở lĩnh vực Công nghệ thông tin là Google  Sự thành công nhờ việc lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế phù hợp, xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý và áp dụng những phương thức thâm nhập thị trường linh hoạt hiệu quả.  Sự thành công của Google là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho những công ty khác, trong đó có các công ty, doanh nghiệp Việt Nam. Tổng quan về Google Gmail, Google Voice, Google Docs, Google Wave, Google Analytics 2009, Google App cho doanh nghiệp và Google App Engine cho các nhà phát triển. mua lại Android Ứng dụng internet Điện toán đám mây Quảng cáo Google Giải pháp phần cứng di động Cuối 2000, nền tảng AdWords cho quảng cáo theo ngữ cảnh 4/9/1998 Menlo Park, California - 1/2004 phát hành cổ phiếu - Mua nhiều cty danh tiếng: Pyra Labs, YouTube,DoubleClick, Motorola Mobility Doanh thu của Google 77.52 B 1. Doanh thu của Google Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm > 30% 0.01 B 1998 0.81 B 2003 3.313. B 2. Vốn hóa thị trường $US 249.13 tỷ , tháng 10/ NASDAQ 2004 2011 Tổng tài sản của Google Dv: tỷ $US Môi trường kinh doanh quốc tế của google Cơ hội Nguy cơ Môi trường bên trong Môi trường bên ngoài Các mặt mạnh yếu Môi trường kinh doanh quốc tế của google - Yếu tố chính trị: Trung Quốc 2009 Môi trường vĩ mô - Tuân thủ luật pháp: tranh chấp bản quyền - Môi trường văn hóa:Google Translate Môi trường bên ngoài Môi trường ngành - Khách hàng Cạnh tranh nội bộ ngành Sản phẩm thay thế Nhà cung cấp Đối thủ tiềm ẩn Môi trường kinh doanh quốc tế của google  Môi trường ngành Top 10 thương hiệu lớn nhất thế giới 2011 Môi trường kinh doanh quốc tế của google Môi trường bên trong Tiềm lực công ty - Doanh thu lớn, - Tăng trưởng ổn định Văn hóa công sở bình đẳng, không có hệ thống cấp bậc quản lý khắt khe, tương trợ lẫn nhau... không ngừng tuyển dụng những Tuyển dụng người tài năng nhân sự quan tâm đến sự thông minh và trí tuệ hơn là kinh nghiệm làm việc Tiềm lực công ty Văn hóa công sở Tuyển dụng nhân sự Hoạt động kinh doanh quốc tế của Google thôn tính các c.ty nhỏ Luôn tập trung vào người dùng Tuyển dụng & giữ nhân tài Chiến lược kinh doanh quốc tế của Google Nâng cao & củng cố thương hiệu Hoạt động kinh doanh quốc tế của Google Chiến lược kinh doanh đa quốc gia của Google Châu Âu: Hấp dẫn – đầy khó khăn Châu Á: 39.5% Châu Mỹ La Tinh chiếm 2% đến 3% Châu Phi: bắt đầu mở rộng Hoạt động kinh doanh quốc tế của Google • Mua lại công ty con Đặc điểm sản phẩm • Là công cụ tìm kiếm 1 tỷ y/c tìm kiếm/ 24h • Mua bằng phát minh, sáng chế Nhân tố ảnh hưởng Tiềm lực Phương thức Thâm nhập Thị trường Của Google • Đầu tư trực tiếp toàn phần • Các liên doanh dự án • Khoảng 200 tỷ USD • >54.000 nhân viên (34K Google & 20K Motorola) • Các thỏa thuận hợp tác Cơ cấu tổ chức của Google •Eric E. Schmidt Chủ tịch điều hành • Larry Page - Giám đốc điều hành Ban lãnh đạo cấp cao • Serge y Brin- Nhà đồng sáng lập • Nike sh Arora - Phó chủ tịch cấp cao • David C. Drummond - Phó chủ tịch cấp cao • Patrick Piche tte - Phó chủ tịch cấp cao Phân cấp tổ chức - Ban cố vấn và giám sát - Ban điều hành - Ủy ban kiểm toán - Ủy ban phát triển kỹ năng lãnh đạo và bồi dưỡng nhân lực - Ban M&A - Các nhóm: kỹ thuật, kinh doanh, pháp lý và tài chính. Cơ cấu tổ chức của Google Bài học kinh nghiệm Nhân thức văn hóa tại các quốc gia khác nhau Nghiên cứu thị trường mục tiêu Cải tiến sản phẩm & tổng hợp nguồn lực Giải quyết mâu thuẫn Đa dạng hóa sản phẩm và danh mục đầu tư nhưng trong cùng một ngành Chiến lược nhân sự và môi trường làm việc. Chiến lược nhân sự của Google Chiến lược nhân sự Step 1 Môi Titletrường in 1.Môi trường làm việc hoàn hảo làm việc here hoàn hảo 2.Thỏa mãn nhu cầu tất yếu của nhân viên. Nghiêm Title in ngặt trong here tuyển dụng 3.Nghiêm ngặt trong tuyển dụng. Step 2 Step 3 Thỏa mãn nhuTitle cầuintất yếu của here nhân viên LOGO
- Xem thêm -