Tài liệu Nghiên cứu chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ ở LHQT Duy Tân - chi nhánh Huế

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 175 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện bài luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều thầy cô, Trưởng phòng cùng tất cả cán bộ nhân viên của trung tâm LHQT Duy Tân - Chi nhánh Huế. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ quý thầy cô khoa Du Lịch – Đại Học Huế, đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Thu Thủy, đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm bài khóa luận này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Trưởng phòng, đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trung tâm LHQT Duy Tân, đã quan tâm, hỗ trợ, cung cấp những thông tin, số liệu cần thiết để tôi hoàn thành bài luận văn này. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè và người thân đã dành nhiều tình cảm động viên, giúp đỡ trong những ngày tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Ngày 7 tháng 5 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hồ Hoàng Yến i SVTH: Hồ Hoàng Yến 87 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 7 tháng 5 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hồ Hoàng Yến SVTH: Hồ Hoàng Yến 8ii8 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... ii MỤC LỤC...................................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT............................................................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ .................................................................. viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ...........................................................................................3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................3 5. Hạn chế của đề tài .........................................................................................................4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................5 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN ......................................................................................................5 1.1 Khái niệm về lữ hành và công ty lữ hành ...................................................................5 1.2 Hệ thống thông tin du lịch...........................................................................................8 1.3 Khuếch trương du lịch.................................................................................................9 1.4 Hỗ trợ xúc tiến chương trình du lịch ...........................................................................9 1.5 Quảng bá chương trình du lịch..................................................................................10 B. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..........................................20 1.1 Thực trạng phát triển các hoạt động quảng bá trong ngành du lịch Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng..................................................................20 1.2 Thực trạng phát triển hoạt động xúc tiến du lịch của các công ty lữ hành tại Huế...23 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC XÚC TIẾN SẢN PHẨM DU LỊCH CỦA LHQT DUY TÂN – CHI NHÁNH HUẾ................................................................................................................25 SVTH: Hồ Hoàng Yến i8ii9 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy 2.1. Giới thiệu chung về khách sạn Duy Tân..............................................................25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn Duy Tân .....................................25 2.1.2. Giới thiệu chung về trung tâm lữ hành Duy Tân ..................................................26 2.1.3. Vị trí địa lý, quy mô, mạng lưới kinh doanh của trung tâm..................................26 2.1.4. Các chương trình du lịch của trung tâm................................................................27 2.1.5. Nguồn nhân lực của trung tâm .............................................................................29 2.1.6 Giới thiệu về bộ phận Marketing của trung tâm ....................................................33 2.2 Các thị trường khách mục tiêu của trung tâm trong giai đoạn hiện nay ..........34 2.3 Các hình thức quảng bá được Trung tâm sử dụng .............................................37 2.4 Ngân sách đầu tư vào hoạt động quảng bá...........................................................39 2.5 Kết quả kinh doanh của trung tâm qua 3 năm 2010-2012..................................42 2.5.1 Biến động số lượt khách của trung tâm qua 3 năm 2010-2012 .............................42 2.5.2 Biến động về doanh thu của trung tâm qua 3 năm 2010-2012 ..............................43 2.6 Phân tích bảng hỏi đánh giá của khách hàng về hoạt động quảng bá của trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân.......................................................................................45 2.6.1 Sơ lược về quá trình điều tra ..................................................................................45 2.6.2 Kết quả điều tra ......................................................................................................45 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH LHQT DUY TÂN.......................................................................................................................66 3.1 Phân tích mô hình SWOT về việc xúc tiến quảng bá đến thị trường khách du lịch của trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân ..............................................................66 3.1.1 Thuận lợi ................................................................................................................66 3.1.2 Khó khăn ................................................................................................................67 3.1.3 Cơ hội.....................................................................................................................68 3.1.4 Thách thức..............................................................................................................69 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh chất lượng hoạt động quảng bá các chương trình du lịch tại trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân ..........................................................70 3.2.1 Về phương tiện quảng bá .......................................................................................70 SVTH: Hồ Hoàng Yến i9v0 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy 3.2.2 Về thông điệp quảng bá..........................................................................................71 3.2.3 Một số giải pháp cụ thể khác..................................................................................72 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................77 1. Kết luận: ......................................................................................................................77 2. Kiến nghị:....................................................................................................................78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Hồ Hoàng Yến 9v1 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LHQT Lữ hành quốc tế AIDA Attention, Interest, Decide, Action Sự chú ý, Ý thích, Quyết định mua, Hành động ANOVA Analysis of Variance Phân tích phương sai GDP Gross Domestic Product GTTB Giá trị trung bình HDV Hướng dẫn viên TCDL Tổng cục Du lịch TNHHMTV Tp. SVTH: Hồ Hoàng Yến Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành phố v9i2 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các loại hình quảng bá và ưu, nhược điểm của từng loại .................................14 Bảng 2: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lữ hành Duy Tân Huế .....................................32 Bảng 3: Doanh thu được phân theo các nguồn khách của LHQT Duy Tân trong 3 năm 2010-2012 ...................................................................................................35 Bảng 4: Chi phí dành cho hoạt động quảng bá của LHQT Duy Tân năm 2010-2012 ...............................................................................................................39 Bảng 5: Chi phí dành cho từng loại hình quảng bá của trung tâm từ năm 2010-2012 ...........................................................................................................40 Bảng 6: Biến động số lượt khách của trung tâm từ năm 2010-2012 ..............................43 Bảng 7: Biến động về doanh thu của trung tâm từ năm 2010-2012 ...............................43 Bảng 8: Điều tra về cách thức du khách biết đến trung tâm và hình thức mà du khách mong muốn......................................................................................................50 Bảng 9: Bảng đáng giá về mức độ ấn tượng của khách về hình thức thể hiện của thông tin ......................................................................................................52 Bảng 10: Đánh giá của du khách về mức độ phong phú của nội dung trong các phương tiện quảng bá của trung tâm. ...........................................................................................52 Bảng 11: Đánh giá của du khách về mức độ quan trọng của thông tin trong chương trình du lịch...............................................................................................54 Bảng 12: Đánh giá của du khách về sự quan trọng của thông tin giá.............................55 Bảng 13: Đánh giá của du khách về sự quan trọng của marketing.................................56 Bảng 14: Đánh giá của du khách về sự quan trọng của yếu tố con người và dịch vụ khách hàng.....................................................................................................57 Bảng 15: Kiểm định ANOVA về sự quan trọng của các yếu tố đối với việc lựa chọn công ty du lịch: .........................................................................................58 Bảng 16: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ nhận được so với quảng bá. ...................................................................................................................62 Bảng 17: Lợi ích của việc quảng bá của LHQT Duy Tân đối với chuyến đi. ................64 SVTH: Hồ Hoàng Yến v9i3i Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 1: Doanh thu được phân theo các nguồn khách của LHQT Duy Tân trong 3 năm 2010-2012 ...................................................................................................36 Biều đồ 2: Mức tăng trưởng ngân sách dành cho quảng bá năm 2010-2012. ................40 Biểu đồ 3: Ngân sách đầu tư cho từng loại hình quảng bá từ năm 2010-2012...............41 Biểu đồ 4: Biến động số lượt khách của trung tâm từ năm 2010-2012 ..........................43 Biểu đồ 5: Biến động doanh thu của trung tâm qua 3 năm từ 2010-2012 ......................44 Biểu đồ 6: Thông tin về khách du lịch của trung tâm……………………………….45 Biểu đồ 7: Biểu đồ số lần khách sử dụng dịch vụ của trung tâm LHQT Duy Tân.........49 Biểu đồ 8: Lựa chọn của du khách đối với việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của LHQT Duy Tân 64 Sơ đồ 1 : MÔ HÌNH CÔNG THỨC AIDA....................................................................11 Sơ đồ 2: Các bước tiến hành một chiến lược quảng bá ..................................................18 Sơ đồ 3: Sơ đồ quản lý: Trực tuyến - Chức năng............................................................29 SVTH: Hồ Hoàng Yến v9ii4i Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Du lịch là một ngành kinh tế siêu lợi nhuận, thành công của một số cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực này là bằng chứng thuyết phục nhất cho nhận định này. Nhắc đến du lịch, chúng ta không thể không nhắc đến Thomas Cook - ông tổ của ngành Du lịch, là người đã đặt nền móng cho sự phát triển các hãng du lịch hiện đại. Du lịch phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai mà đặc biệt là đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Ở nhiều quốc gia, hàng ngàn công ty lữ hành và đại lý du lịch đã hình thành và phát triển. Chẳng hạn, ở Anh có trên 4000 công ty và đại lý du lịch, ở Mỹ có hơn 6000, ở Pháp có khoảng 1000…các công ty này có phạm vi và quy mô hoạt động rất rộng. Tính chất quốc tế của du lịch cũng đòi hỏi sự phối hợp trên quy mô lớn trong việc tổ chức, phục vụ, giải quyết tình huống. Do vậy, không chỉ có công ty lữ hành quốc gia mà cả những công ty lữ hành mang tầm cỡ quốc tế ra đời và phát triển. Ngày nay du lịch đang dần dần trở thành một nhu cầu phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của mọi người. Đặc biệt, khi cuộc sống vật chất và các điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện nhanh chóng thì nhu cầu đi du lịch ngày càng gia tăng. Mặt khác, chế độ nghỉ phép hằng năm, nghỉ hè, nghỉ đông và sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan đã và đang tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người lao động được tham quan, nghỉ mát, nghỉ dưỡng bệnh... Thực tế này đã tạo ra sự gia tăng cầu du lịch trên toàn cầu, đồng thời nó cũng kích thích sự đầu tư vào ngành công nghiệp không khói này ngày càng cao. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch của con người, những sản phẩm du lịch ra đời như một sự tất yếu, trong đó phải kể đến các sản phẩm lữ hành đã gắn kết các sản phẩm du lịch riêng lẻ lại với nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách trong chuyến hành trình du lịch của mình. Hiện nay trên thị trường kinh doanh du lịch đang diễn ra sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh lữ hành, cùng với một thực tế đó là sự sao chép dễ SVTH: Hồ Hoàng Yến 1 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy dàng các sản phẩm dịch vụ đã làm cho các công ty lữ hành phải đặc biệt chú ý đến việc quảng bá sản phẩm của mình nhằm quảng bá thương hiệu, đảm bảo khả năng thu hút khách và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đối mặt với những khó khăn như vậy các công ty lữ hành phải cân nhắc rất nhiều đến các quyết định khi tiến hành quảng bá, làm sao để hoạt động này phải có hiệu quả, nhất là về vấn đề ngân sách dành cho hoạt động quảng bá, tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả quảng bá, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của công ty. Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, các đơn vị kinh doanh lữ hành ngày càng có nhiều cơ hội để quảng bá sản phẩm đến với khách hàng, đồng thời nó cũng là những thách thức rất lớn đang đặt ra cho mỗi một đơn vị kinh doanh du lịch nói chung và các đơn vị kinh doanh lữ hành nói riêng. Bất kỳ một hoạt động nào của công ty cũng nhằm hướng đến khách hàng, việc thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm của công ty là mục tiêu cuối cùng của quảng bá, nhưng để đi đến được mục tiêu đó đòi hỏi công ty phải có một sự đầu tư đúng đắn vào hoạt động quảng bá sản phẩm, quan trọng hơn hết là phải làm hài lòng khách hàng trong việc cung cấp thông tin. Sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ chịu sự ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Việc cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ một cách đầy đủ, trung thực, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm khách hàng trở nên rất quan trọng nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Ngành lữ hành đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho các doanh nghiệp du lịch vì đây là cầu nối cho các du khách tìm đến với các khách sạn, nhà hành và các dịch vụ khác. Mỗi quốc gia muốn phát triển nền công nghiệp du lịch đều không thể thiếu hệ thống các công ty lữ hành tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Để hiểu rõ vai trò và hoạt động của các công ty lữ hành, em đã quyết định thực tập ở chi nhánh LHQT Duy Tân và chọn đề tài “Nghiên cứu chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ ở LHQT Duy Tân chi nhánh Huế” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. SVTH: Hồ Hoàng Yến 2 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ♦ Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản liên quan đến kinh doanh lữ hành và quảng bá sản phẩm. ♦ Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua ý kiến đánh giá của du khách đã sử dụng dịch vụ của công ty. ♦ Tìm ra những hạn chế còn tồn tại từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả cho hoạt động quảng bá sản phẩm của công ty 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ♦ Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quảng bá sản phẩm của LHQT Duy Tân – chi nhánh Huế ♦ Phạm vi thời gian: + Dữ liệu sơ cấp: Tháng 2, 3 và 4 năm 2013 + Dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thu thập và đối tượng xem xét trong thời gian từ 2010 -2012 ♦ Phạm vi về nội dung: tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động quảng bá sản phẩm của trung tâm và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá sản phẩm của trung tâm. 4. Phương pháp nghiên cứu ♦ Phương pháp duy vật biện chứng ♦ Phương pháp phân tích kinh doanh được sử dụng để phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty ♦ Phương pháp thu thập tài liệu + Tài liệu thứ cấp: các bảng số liệu, các báo cáo tổng kết tại công ty, các giáo trình và tài liệu tham khảo + Tài liệu sơ cấp: Tiến hành điều tra mẫu trên những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty thông qua bảng hỏi được thiết kế ♦ Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu SVTH: Hồ Hoàng Yến 3 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy + Sử dụng phần mềm xử lý số liệu SPSS 17.0 để xử lý thông tin thu thập từ bảng hỏi. + Sử dụng thang đo Likert để lượng hóa các mức độ đánh giá của du khách đối với các vấn đề định tính + Thống kê tần suất (Frequency), phần trăm (Percent) ♦ Phương pháp chọn mẫu: + Chọn mẫu ngẫu nhiên (Ngẫu nhiên hệ thống) + Đối tượng điều tra: Khách hàng được chọn từ danh sách khách hàng năm 2013. +Ưu điểm của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống: ◦ Đây là phương pháp mang tính đại diện cao. ◦ Đơn giản ◦ Chi phí thấp ◦ Thời gian chủ động 5. Hạn chế của đề tài Do hạn hẹp về thời gian nghiên cứu cũng như sự kiến thức của bản thân tác giả còn hạn chế nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh và quảng cáo của LHQT Duy Tân – chi nhánh Huế trong giai đoạn từ 01/01/2010 đến ngày 31/12/2012. SVTH: Hồ Hoàng Yến 4 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Sau khi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu chiến lược quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ ở LHQT Duy Tân - chi nhánh Huế”, chúng ta phần nào nhìn nhận được vai trò to lớn và không thể thiếu được của hoạt động quảng bá trong sự phát triển của doanh nghiệp lữ hành nói chung và trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân nói riêng. Quảng bá là một phần quan trọng trong kinh doanh lữ hành bởi hoạt động lữ hành là cầu nối giữa cung và cầu du lịch. Do vậy, muốn thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp lữ hành phải thực hiện các hoạt động quảng bá để thu hút các du khách có nhu cầu tìm mua các chương trình du lịch. Du lịch ngày càng phát triển, nền kinh tế có nhiều biến động đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần phải có những thay đổi về hoạt động quảng bá nhằm thu hút khách du lịch sao cho phù hợp với khả năng, mục tiêu của doanh nghiệp mình. Với phương châm lấy chữ tín làm đầu, vì sự khó nhọc của các đồng nghiệp, sự sống còn của trung tâm cũng như bản thân mỗi thành viên trong trung tâm, trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân đã cố gắng thực hiện được mục tiêu đề ra, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của khách, xây dựng và cung cấp cho khách hàng những chương trình du lịch mới, các dịch vụ bổ sung hấp dẫn,… Đối với trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân, tuy áp dụng nhiều hình thức quảng bá nhưng vẫn chưa được đánh giá là phong phú và hiệu quả. Do vậy, để nâng cao tính hiệu quả trong công tác quảng bá, trung tâm cần không ngừng hoàn thiện về thông điệp và hình thức quảng bá, đồng thời kết hợp thường xuyên hoạt động quảng bá trên Internet với các hoạt động quảng bá truyền thống. Với sự nỗ lực phát triển không ngừng của trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam đi lên trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước cũng như trên thế giới SVTH: Hồ Hoàng Yến 77 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy 2. Kiến nghị: 2.1 Đối với Sở văn hóa, thể thao và du lịch và các ban ngành liên quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế: - Có kế hoạch tổng thể và chi tiết về việc phát triển các khu du lịch, các vùng du lịch trọng điểm nhằm thu hút đầu tư, phát triển bền vững. - Không ngừng tham gia thực hiện công tác xúc tiến quảng bá, tuyên truyền cho du lịch tỉnh nhà đến khách du lịch trong và ngoài nước. Các ban ngành của địa phương và Sở du lịch phát huy hơn nữa để tổ chức thành công các kỳ Festival tiếp theo, đưa vào nhiều chương trình mới hấp dẫn để thu hút du khách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Huế trở thành Thành Phố Festival đặc trưng của Việt Nam, 1 trong 5 thành phố du lịch của cả nước. - Sở du lịch nên tạo một trang Web riêng để giới thiệu được những hình ảnh về du lịch Huế, các khách sạn, nhà hàng, các trung tâm lữ hành... - Chính quyền địa phương nên có chính sách thông thoáng đối với việc kinh doanh du lịch đặc biệt trong kinh doanh lữ hành, các trung tâm tư nhân, các chi nhánh cần có động lực để có thể phát huy khả năng của họ. - Duy trì và phát triển chương trình “Ống kính du lịch” của trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thừa Thiên Huế nhằm truyên truyền và giới thiệu về danh lam thắng cảnh , văn hóa Huế, các kỳ festival Huế, quảng bá sản phẩm du lịch... - Thường xuyên cung cấp thông tin và bài cho báo chí trung ương và địa phương nhằm truyên truyền quảng bá cho du lịch tỉnh nhà. 2.2 Đối với trung tâm lữ hành LHQT Duy Tân: - Trung tâm cần xác định rõ mục tiêu cụ thể trước khi tiến hành hoạt động quảng bá để có thể lường hóa được hiệu quả của quảng bá mang lại. Trung tâm cần tính toán, cân nhắc để đưa ra các mức chi phí cụ thể cho mỗi loại hình quảng bá. - Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của đội ngũ nhân viên Marketing. Trung tâm cần tạo mối quan hệ chặt chẽ với các bạn hàng cũ SVTH: Hồ Hoàng Yến 78 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy đồng thời mở rộng quan hệ với các bạn hàng mới để ổn định và chủ động trong thị trường của mình. - Cải tiến, xây dựng trang website của trung tâm ngày một phong phú, đầy đủ thông tin hơn cho khách hàng, nhất là những thành quả mà trung tâm đã gặt hái được trong thời gian qua. - Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế được tổ chức hàng năm, tham gia các tuần lễ văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. - Trung tâm cần có chính sách lương, chế độ khen thưởng hợp lý, thường xuyên tổ chức, kiểm tra và gửi nhân viên đi học tại các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ. - Bên cạnh việc chú trọng phục vụ thị trường khách nội địa, trung tâm nên mở rộng thị trường sang một số quốc gia châu Á, châu Âu, châu Mĩ và châu Úc nữa. SVTH: Hồ Hoàng Yến 79 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L K h ó a lu ậ n tố t n g h iệ p GVHD: Th.S Trần Thị Thu Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Philip Kotler (2003) Quản trị Marketing( sách dịch), NXB thống kê, Hà Nội. 2. PGS.TS Bùi Thị Tám (2009) Giáo trình Marketing Du lịch, NXB Đại học Huế, Huế 3. Th.S Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2010) Giáo trình Quản trị lữ hành, NXB Đại học Huế 4. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang (2001) Marketing du lịch, NXB TP HCM, Hồ Chí Minh. 5. Trương Sỹ Quý, Hồ Quang Thơ (2006) Giáo trình Kinh tế du lịch, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. 6. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh. SVTH: Hồ Hoàng Yến 80 Lớ p : K 4 3 Q LLH - H D D L
- Xem thêm -