Tài liệu Nghiên cứu chế tạo và khảo sát màng mỏng ôxit nhôm (al2o3) bằng phương pháp quang phổ

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM GIANG VĂN PHÚC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MÀNG MỎNG ÔXIT NHÔM (Al2O3) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Chuyên ngành : Vật lý Quang học Mã số: 1.02.18 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS. NGUYỄN VĂN ĐẾN PGS.TS.HUỲNH THÀNH ĐẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2011
- Xem thêm -