Tài liệu Nghiên cứu, cải hoán mô hình hệ thống nâng hạ kính trên ô tô

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2785 |
  • Lượt tải: 5
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, CẢI HOÁN MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH TRÊN Ô TÔ GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuần SVTH: Hà Quốc Pháp MSSV: 56136704 Khánh Hòa, tháng 7/2018 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ tên: Hà Quốc Pháp Lớp: 56CNOT-1 Chuyên ngành : Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Tên đề tài : Nghiên cứu, cải hoán mô hình hệ thống nâng hạ kính trên Ôtô Số trang: 72 Số chương: 5 Tài liệu tham khảo: 6 Hiện vật: Mô hình hệ thống nâng hạ kính Nhận Xét ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Kết luận: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nha Trang, ngày 7 tháng 7 năm 2018 Cán bộ hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ tên: Hà Quốc Pháp Lớp: 56CNOT-1 Chuyên ngành : Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Tên đề tài : Nghiên cứu, cải hoán mô hình hệ thống nâng hạ kính trên Ôtô Số trang: 72 Số chương: 5 Tài liệu tham khảo: 6 Hiện vật: Mô hình hệ thống nâng hạ kính Nhận Xét ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Kết luận: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nha Trang, ngày 7 tháng 7 năm 2018 Cán bộ hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS. Nguyễn Văn Thuần đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu Đồ án. Em chân thành cảm ơn anh Huỳnh Thế Luật đã tận tình giúp đỡ em thực hiện mô hình này. Em xin cảm ơn Công Ty TNHH Hyundai Tín Thanh Nha Trang đã cho em học và làm việc, tạo điều kiện để em có thể thấy được các hệ thống trên ôtô hiện đại phục vụ cho việc làm đề tài và công việc sau này. Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần MỤC LỤC Đề mục Trang Trang bìa i Quyết định giao ĐA/KLTN ii Phiếu theo dõi tiến độ và đáng giá ĐA/KLTN của CBHD iii Lời cảm ơn iv Mục Lục v Danh mục hình ảnh vi MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................... 1 2. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 2 3. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2 4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2 5. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2 6. Ý nghĩa khoa học của đề tài ................................................................................. 3 7. Cấu trúc luận văn ................................................................................................. 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH ....................... 4 1.1. NHIỆM VỤ ........................................................................................................ 4 1.2. YÊU CẦU ........................................................................................................... 4 1.3. PHÂN LOẠI....................................................................................................... 7 1.4. CẤU TẠO HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH................................................... 10 1.4.1. Motor nâng hạ kính ...................................................................................... 12 1.4.2. Bộ nâng hạ kính ............................................................................................ 15 1.4.3. Các công tắc điều khiển ............................................................................... 16 1.5. MỘT SỐ HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH TRÊN Ô TÔ .............................. 18 1.5.1. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Camry 2.4L model 2005 ............. 18 1.5.2. Hệ thống nâng hạ kính xe TOYOTA CRESSIDA..................................... 20 1.5.3. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004 ................................ 23 1.5.4. Mạch điện nâng hạ kính trên xe Hyundai Sonata 2.4L 2016 ................... 30 CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH TRÊN ÔTÔ .............................................................................. 32 2.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC CHẾ TẠO MÔ HÌNH ................................... 32 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần 2.2. MỤC TIÊU CHẾ TẠO MÔ HÌNH ................................................................ 33 2.3. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC CHẾ TẠO MÔ HÌNH ........................................... 34 2.4. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHẾ TẠO MÔ HÌNH ..................................... 34 2.4.1. Lựa chọn cơ cấu nâng hạ kính .................................................................... 34 2.4.2. Lựa chọn phương án chế tạo ....................................................................... 39 2.5. MỘT SỐ MÔ HÌNH THAM KHẢO ............................................................. 41 CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO HỆ THỐNG CHỐNG KẸT CỬA TỰ ĐỘNG .......... 43 3.1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN .................................................................. 43 3.1.1. Sơ đồ mạch điện tổng thể hệ thống ............................................................. 43 3.1.2. Sơ đồ khối mạch điện tử điều khiển cửa chống kẹt ................................... 45 3.2. CHẾ TẠO BẢN GÁ CÁC BỘ PHẬN ........................................................... 47 3.3. THIẾT KẾ KHUNG CỦA MÔ HÌNH .......................................................... 48 3.4. CHẾ TẠO MÔ HÌNH ..................................................................................... 49 3.4.1. Chế tạo bảng gá các bộ phận ....................................................................... 49 3.4.2. Chế tạo khung mô hình ................................................................................ 50 3.5. TIẾN HÀNH LẮP RÁP .................................................................................. 51 3.5.1. Các bộ phận sử dụng trên mô hình và chức năng của mỗi bộ phận được sử dụng.......................................................................................................................... 51 3.5.2. Lắp ráp mô hình ........................................................................................... 58 3.6. XÁC ĐỊNH CÁC CHÂN CỦA RELAY VÀ CÁC CHÂN CỦA CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN .......................................................................................................... 60 3.6.1. Mục đích của bài thực hành. ....................................................................... 60 3.6.2 Các dụng cụ, thiết bị cần để tiến hành bài tập............................................ 60 3.6.3. Xác định các chân của relay ........................................................................ 60 3.6.4. Xác định các chân của công tắc điều khiển ................................................ 61 CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM VÀ ĐIỀU CHỈNH ............................................... 63 4.1. THỬ NGHIỆM ................................................................................................ 63 4.1.1. Quy trình thực hiện đấu dây trên mô hình ................................................ 63 4.1.2. Tiến hành đấu dây và vận hành ................................................................. 63 4.2. ĐIỀU CHỈNH................................................................................................... 66 4.3 KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH ...................... 66 4.3.1. Một số hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục ........................... 66 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần 4.3.2. Kiểm tra sơ bộ hệ thống khi bật khóa điện ................................................ 68 4.3.3. Kiể m tra cầ u chi............................................................................................ 68 ̀ 4.3.4. Kiể m tra sự hoa ̣t đô ̣ng của các motor nâng ha ̣ kính ................................ 68 4.3.5. Kiể m tra sự rơ lỏng của kính....................................................................... 68 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................. 69 5.1. KẾT LUẬN ...................................................................................................... 69 5.2. KHUYẾN NGHỊ .............................................................................................. 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 72 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Hệ thống nâng hạ kính trên ôtô .................................................................. 4 Hình 1.2. Chức năng đóng, mở cửa kính.................................................................... 5 Hình 1.3. Chức năng chống kẹt cửa kính ................................................................... 6 Hình 1.4. Điều khiển cửa kính khi tắt khóa điện ........................................................ 6 Hình 1.5. Cửa kính dùng bằng điện và loại dùng bằng cơ ......................................... 7 Hình 1.6. Bốn loại hệ thống nâng hạ kính phổ biến trên ôtô...................................... 8 Hình 1.6-a. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp Bowden kép ................................ 8 Hình 1.6-b. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng “kéo” ................................................. 9 Hình 1.6-c. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp xoắn ............................................. 9 Hình 1.6-d. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp bowden...................................... 10 Hình 1.7. Cơ cấu nâng hạ kính ................................................................................. 11 Hình 1.8. Motor nâng hạ kính .................................................................................. 12 Hình 1.9. Cấu tạo motor nâng hạ kính...................................................................... 13 Hình 1.10. Sơ đồ nguyên lý hoạt độngcủa motor ..................................................... 14 Hình 1.11. Bộ nâng hạ kính kiểu dây cáp bowden (dùng phổ biến) ........................ 15 Hình 1.12. Bộ nâng hạ kính bằng cáp Bowden và hình “cái kéo” ........................... 16 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 1.13-a. Công tắc điều khiển nâng hạ kính ....................................................... 16 Hình 1.13-b. Công tắc điều khiển nâng hạ kính ....................................................... 17 Hình 1.14. Công tắc nâng hạ kính cửa hành khách .................................................. 17 Hình 1.15. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota camry ........................................ 18 Hình 1.16. Sơ đồ hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota camry ............................... 19 Hình 1.17. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota cressdia ..................................... 20 Hình 1.18. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính xe TOYOTA CRESSIDA ...... 21 Hình 1.19. Hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004 ............................. 23 Hình 1.20. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính trên xe Toyota Corolla 2004 .. 24 Hình 1.21. Chức năng nâng hạ bằng tay .................................................................. 25 Hình 1.22. Chức năng đóng cửa kính bằng một lần ấn ............................................ 26 Hình 1.23. Chức năng mở cửa kính bằng một lần ấn ............................................... 27 Hình 1.24. Chức năng chống kẹt cửa kính ............................................................... 28 Hình 1.25. Chức năng điều khiển cửa kính khi tắt khóa điện .................................. 29 Hình 1.26. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính trên xe Hyundai Sonata .......... 30 Hình 1.26-a. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính trên xe Hyundai Sonata ....... 31 Hình 1.26-b. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính trên xe Hyundai Sonata ...... 31 Hình 2.1. Một số cơ cấu nâng hạ kính kiểu dây cáp ................................................ 35 Hình 2.2. Cơ cấu nâng hạ kính bằng cáp xoắn ......................................................... 36 Hình 2.3. Cơ cấu nâng hạ kính bằng cáp bowden kép ............................................. 37 Hình 2.4. Cơ cấu nâng hạ kính hình “cái kéo” ......................................................... 38 Hình 2.5. Mô hình nâng hạ kính Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang..................... 41 Hình 2.6. Mô hình nâng hạ kính Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang..................... 41 Hình 2.7. Mô hình nâng hạ kính trường ĐHSPKT Nam Định................................. 42 Hình 3.1. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính thông minh ............................... 43 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 3.2. Sơ đồ mạch điện tử điều khiển cửa chống kẹt .......................................... 45 Hình 3.3. Bảng gá 1 các bộ phận hệ thống nâng hạ kính ......................................... 47 Hình 3.4. Bảng gá 2 các bộ phận hệ thống chống kẹt cửa tự động .......................... 47 Hình 3.5. Khung xương của mô hình ....................................................................... 48 Hình 3.6. Bảng gá 1 sau khi chế tạo xong ................................................................ 49 Hình 3.7. Khung mô hình sau khi hoàn thiện ........................................................... 50 Hình 3.8. Motor nâng hạ kính .................................................................................. 51 Hình 3.9. Relay ......................................................................................................... 51 Hình 3.10. công tắc khóa, cầu chì ............................................................................ 52 Hình 3.11. Công tắc điều khiển cửa hành khách ...................................................... 52 Hình 3.12. Công tắc lên kính tổng ............................................................................ 53 Hình 3.13. Cơ cấu nâng hạ kính ............................................................................... 54 Hình 3.14. Motor điện .............................................................................................. 54 Hình 3.15. Công tắc hành trình ................................................................................ 55 Hình 3.16. Arduino .................................................................................................. 55 Hình 3.17. Cảm biến dòng điện ................................................................................ 56 Hình 3.18. Relay kích ............................................................................................... 57 Hình 3.19. Mạch giảm áp ......................................................................................... 57 Hình 3.20. Mô hình sau khi lắp ráp hoàn thiện ........................................................ 58 Hình 3.21. Các board mạch gắn vào vị trí hoàn thiện (hộp vi xử lý) ....................... 58 Hình 3.22-a. Mô hình sau khi cắm dây hoàn chỉnh .................................................. 59 Hình 3.22-b. Mô hình sau khi cắm dây hoàn chỉnh ................................................. 59 Hình 3.23. Xác định chân của relay ......................................................................... 61 Hình 3.24. ký hiệu của relay..................................................................................... 61 Hình 3.25. Xác định chân của công tắc điều khiển .................................................. 62 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 3.26. ký hiệu chân của công tắc điều khiển ..................................................... 62 Hình 4.1. Bảng gá mạch điện phục vụ đấu dây ........................................................ 64 Hình 4.2. Sơ đồ mạch điện phục vụ đấu dây cho bảng gá ....................................... 64 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta trong quá trình đổi mới, hội nhập và mở rộng toàn diện, cơ bản đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp. Điều đó có thể khẳng định chiến lược phát triển toàn diện về khoa học và công nghệ, đồng thời từ đó có cái nhìn tổng quan hơn, bao quát hơn, hướng đến sự phát triển toàn diện tron các lĩnh vực nhằm theo kiệp sự phát triển của các nước trong khu vực. Và ngành ôtô nước ta là một trong những ngành mũi nhọn của khoa học công nghệ, kéo theo nhiều ngành công nghiệp phụ trợ cùng phát triển, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nhất định vì vậy quá trình giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên là vấn đề đặc biệt cần phải quan tâm hơn nữa để tạo được sản phẩm chất lượng đào tạo cao. Ngày nay việc áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới đã cho phép học sinh có được khả năng tiếp thu tốt hơn, đồng thời cũng giúp cho người dạy dễ dàng truyền đạt nội dung bài học đến cho người học. Dạy học bằng mô hình là phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao và đang được phát triển, đặc biệt là trong thời đại Khoa học - Kĩ thuật phát triển cao và cần thiết phải có những kỹ sư, công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc. Để cũng cố và nâng cao kiến thức đã được học về hệ thống nâng hạ kính trên ôtô nâng cao kỹ năng thực hành, nghiên cứu chế tạo. Và để có mô hình phục vụ cho việc học tập và giảng dạy về sau cũng như hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống nâng hạ kính trên các xe đời mới để phụ vụ cho việc bảo dưởng sửa chữa. Do đó em quyết định chọn đề tài “ Nghiên cứu, cải hoán mô hình hệ thống nâng hạ kính trên Ôtô” để làm đề tài tốt nghiệp. Sau một thời gian nỗ lực cố gắng tìm hiểu nghiên cứu và đi thực tế cùng với sự dẫn dắt của thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Thuần, đến nay em đã hoàn thành cơ bản các nội dung của Đồ án tốt nghiệp. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 1 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần 2. Đối tượng nghiên cứu Hệ thống nâng hạ kính trên ôtô hiện đại. 3. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu trong phạm vi giảng dạy cho sinh viên. - Nghiên cứu từ tình hình thực tế hệ thống nâng hạ kính đang được dùng trên ôtô. - Nghiên cứu từ các tài liệu, giáo trình đang được dùng làm phương tiện giảng dạy cho sinh viên. - Quy mô nghiên cứu đề tài trên cơ sở khai thác các trang thiết bị hiện có trong nhà trường - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chế tạo mô hình hệ thống nâng hạ kính ôtô. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. Cụ thể như sau: - Nghiên cứu các tài liệu nhằm tổng hợp và chọn phương án chế tạo hệ thống chống kẹt cửa. - Chế tạo mô hình, thực hiện các thí nghiệm để điều chỉnh hệ thống chống kẹt cửa. 5. Mục tiêu nghiên cứu - Củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính trên ôtô. - Xây dựng mô hình hệ thống nâng hạ kính thông minh (trên mô hình) làm phương tiện giảng dạy, phục vụ đào tạo và dạy nghề cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ngành công nghệ ôtô. - Nghiên cứu nhằm cải tiến tăng cường tính trực quan và tính ứng dụng của phương tiện trong giảng dạy thực hành. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 2 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần 6. Ý nghĩa khoa học của đề tài - Đề tài góp phần vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề tính tiện nghi cho cửa sổ trên ôtô. - Tạo mô hình mới để tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế, đồng thời làm tài liệu học tập và mô hình giảng dạy cho sinh viên. 7. Cấu trúc luận văn Luận văn gồm 05 chương: - Chương 1: Tổng quan về hệ thống nâng hạ kính. - Chương 2: Lựa chọn phương án chế tạo mô hình hệ thống nâng hạ kính trên ôtô. - Chương 3: Chế tạo hệ thống chống kẹt cửa. - Chương 4: Thử nghiệm và điều chỉnh. - Chương 5: Kết luận và khuyến nghị. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 3 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH 1.1. NHIỆM VỤ Hệ thống nâng hạ kính trên ôtô có nhiệm vụ đóng mở các cửa kính thông qua công tắc điều khiển cửa. Motor nâng hạ kính quay khi được cấp nguồn điện nhờ vào các công tắc nâng hạ kính, chuyển động quay của motor điện này sau đó được chuyển thành chuyển động lên xuống của cửa kính thông qua cơ cấu nâng hạ kính. Hình 1.1. Hệ thống nâng hạ kính trên ôtô 1.2. YÊU CẦU Hệ thống nâng hạ kính phải thực hiện đầy đủ các chức năng: - Chức năng đóng, mở cửa kính bằng tay Khi công tắc cửa kính được kéo lên hoặc nhấn xuống giữa chừng, thì cửa kính sẽ mở hoặc đóng cho đến khi thả công tắc ra. - Chức năng tự động đóng, mở cửa kính bằng một lần ấn (Auto) Sinh viên: Hà Quốc Pháp 4 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Khi công tắc cửa kính được kéo lên hay nhấn xuống hoàn toàn thì cửa sổ sẽ đóng, mở hoàn toàn mà không cần phải giữ công tắc. Chú ý: Một số xe chỉ có chức năng mở cửa kính tự động và một số xe chỉ có chức năng đóng/mở tự động cho cửa kính bên phía người lái. Hình 1.2. Chức năng đóng, mở cửa kính - Chức năng chống kẹt cửa kính Trong quá trình đóng cửa kính tự động, nếu có vật thể lạ kẹt giữa cửa kính thì cửa kính sẽ tự động dừng lại và dịch chuyển xuống khoảng 50 mm. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 5 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 1.3. Chức năng chống kẹt cửa kính - Chức năng khóa cửa kính Khi bật công tắc khóa cửa kính thì không thể mở hay đóng tất cả các cửa kính trừ cửa kính phía người lái. - Chức năng điều khiển cửa kính khi tắt khóa điện Chức năng này cho phép điều khiển của kính trong khoảng thời gian 45s sau khi khóa điện về vị trí ACC hoặc LOCK, nếu cửa xe phía người lái không mở. Hình 1.4. Điều khiển cửa kính khi tắt khóa điện Sinh viên: Hà Quốc Pháp 6 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần 1.3. PHÂN LOẠI a) Theo phương pháp điều khiển - Hệ thống nâng hạ kính bằng quay tay (sử dụng trên các ôtô thế hệ trước). - Hệ thống nâng hạ kính dùng động cơ điện sử dụng nam châm vĩnh cửu. Hiện nay trên các xe hiện đại đều dùng loại này vì có kết cấu nhỏ gọn dễ lắp ráp bố trí, motor quay được cả hai chiều khi ta thay đổi chiều dòng điện. Cửa có thể nâng cao hạ thấp tùy ý. Hình 1.5. Cửa kính dùng bằng điện và loại dùng bằng cơ b) Theo Phương pháp về mặt cơ khí - Hệ thống sử dụng dây cáp để kéo bệ kính. - Hệ thống nâng hạ kính đỡ bằng hình “cái kéo”. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 7 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 1.6. Bốn loại hệ thống nâng hạ kính phổ biến trên ôtô Hình 1.6-a. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp Bowden kép Sinh viên: Hà Quốc Pháp 8 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 1.6-b. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng “kéo” Hình 1.6-c. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp xoắn Sinh viên: Hà Quốc Pháp 9 Lớp: 55CNOT-1 Đồ án tốt nghiệp đại học Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thuần Hình 1.6-d. Loại hệ thống nâng hạ kính dùng cáp bowden 1.4. CẤU TẠO HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH Hệ thống nâng hạ kính trên ôtô bao gồm các bộ phận chính: - Khóa điện. - Motor nâng hạ kính. - Bộ nâng hạ kính. - Cửa kính. - Các công tắc điều khiển: + Công tắc khóa cửa kính đặt ở cửa bên người lái. + Công tắc nâng hạ kính bên người lái. + Công tắc nâng hạ kính cửa trước bên hành khách. Sinh viên: Hà Quốc Pháp 10 Lớp: 55CNOT-1
- Xem thêm -