Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon tới khả năng tạo màng bacteria cellulose của chủng acetobacter xylinum bhn2 và ch14 ứng dụng tạo màng trị bỏng

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36956 tài liệu