Tài liệu Nghi quyet

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐTN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Liên chi đoàn khoa sư phạm Mầm non Độc lập-Tự do-Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN K17C- ĐHSP MẦM NON Nhiệm kỳ 2015-2016 Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2015, Đại hội chi đoàn K17C- ĐHSP Mầm non nhiệm kỳ 2015- 2016 làm việc từ 19h00 đến.......... - Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, công tác của lớp - chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2016; các tham luận của các đại biểu dự Đại hội; các tham luận của các đoàn viên trong chi đoàn. Đại hội lớp- chi đoàn K17C- ĐHSPMN nhiệm kì 2015-2016 QUYẾT NGHỊ 1. Tán thành báo cáo tổng kết tình hình hoạt động, công tác của lớp - chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2016 do đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội. 2. Tiếp thu lĩnh hội các ý kiến tham luận của các đoàn viên trong chi đoàn và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí đại diện cho các cấp lãnh đạo. 2.1. Ý kiến chỉ đạo của của các cấp lãnh đạo 1. Cô:............................................ đại diện cho.............................................. 2. Cô:............................................ đại diện cho.............................................. 3. Cô:............................................ đại diện cho.............................................. 4. Cô:............................................ đại diện cho.............................................. 5. Cô:............................................ đại diện cho.............................................. 2.2. Ý kiến xây dựng của các đoàn viên trong chi đoàn 1. Đ/c:............................................ đại diện cho.............................................. 2. Đ/c:............................................ đại diện cho.............................................. 3. Đ/c:............................................ đại diện cho.............................................. 4. Đ/c:............................................ đại diện cho.............................................. 1 3. Đại hội đã bầu ra 4 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCS lớp và 3 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2016. Đại hội giao cho BCS lớp và BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 tự bầu ra các chức danh phù hợp với năng lực cụ thể của từng đoàn viên. 4. Đại hội giao cho BCS lớp và BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 căn cứ nghị quyết đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH Lớp trưởng HOÀNG THỊ TRANG 2
- Xem thêm -