Tài liệu Nghệ thuật biểu diễn kèn dăm kép ở việt nam (ml)

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM PHẠM NGỌC DOANH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN KÈN DĂM KÉP TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC HÀ NỘI 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM PHẠM NGỌC DOANH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN KÈN DĂM KÉP TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN ÂM NHẠC MÃ SỐ: 62 21 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NSƯT NGUYỄN PHÚC LINH HÀ NỘI 2011 LỜI CAM ĐOAN Xin cam đoan luận án do chính tác giả viết, không sao chép bất kỳ công trình nào có trước. Nếu sai phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả Phạm Ngọc Doanh LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước, các Giáo sư, Tiến sĩ, Ban Giám đốc HVANQGVN, Ban Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và các bạn đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ để tác giả hoàn thành công trình khoa học này. BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT GS: Giáo sư PGS: Phó giáo sư NS: Nghệ sĩ NSƯT: Nghệ sĩ ưu tú Th.s: Thạc sĩ XHCN: Xã hội chủ nghĩa HVANQGVN: Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam HVAN: Học viện âm nhạc Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 Chương 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH KÈN DĂM KÉP TẠI VIỆT NAM (Hautbois & Basson) .................. 7 1.1. Một vài nét về lịch sử các chuyên ngành kèn Dăm kép .................... 7 1.2. Sự du nhập và phát triển của kèn dăm kép tại Việt Nam .............. 19 1.3. Những vấn đề về giáo trình, phương pháp giảng dạy và xây dựng đội ngũ giảng viên kèn Dăm kép .................................................................... 29 Chương 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT BIỂU DIỄN Ở TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP CAO CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH KÈN DĂM KÉP ....... 38 2.1. Xây dựng nền tảng kỹ thuật trong phương pháp diễn tấu kèn Dăm kép ............................................................................................................... 38 2.2. Sự đổi mới về chương trình và phương pháp giảng dạy . 51 2.3. Vai trò của các giáo trình phát triển kỹ thuật ................................. 65 Chương 3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BIỂU DIỄN VÀ GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN NGÀNH KÈN DĂM KÉP ............................................................... 74 3.1. Tầm quan trọng của việc đào tạo sau đại học các chuyên ngành kèn Dăm kép ..................................................................................................... 75 3.2. Vai trò của sự đổi mới về phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngμnh kÌn D¨m kÐp.............................. 83 3.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy các chuyên ngành kèn Dăm kép ..................................................................................................... 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 98 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 101 PHỤ LỤC
- Xem thêm -