Tài liệu Nghề làm hoa và cắm hoa

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4801 |
  • Lượt tải: 3
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Nghề làm hoa và cắm hoa Để đáp ứng nhu cầu dạy nghề phổ thông cho học sinh hiện nay ngày càng tăng, Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục biên soạn và xuất bản cuốn "Ebook Nghề làm hoa và cắm hoa". Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt thêm thông tin.