Tài liệu Ngan hang vcb

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................2 PHẦN 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VCB CHI NHÁNH HÀ NỘI ………………………………………………………………..4 1. Khái quát về ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội…………………………………4 1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ngân hàng VCB…………………......4 1.2.Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội 1.2.1.Sơ đồ tổ chức và các phòng ban…………………………………………………8 1.2.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban............................................................10 PHẦN 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VCB CHI NHÁNH HÀ NỘI……………………………………………………………………..16 2.1.Công tác huy động vốn………………………………………………………..16 2.2. Sử dụng vốn 18 2.3. Dịch vụ ngân hàng,phát hành và thanh toán thẻ 20 2.4. Kết quả kinh doanh 21 2.5.Thanh toán xuất nhập khẩuvà kinh doanh ngoại tệ……………………………….21 2.6.Công tác Kiểm tra nội bộ…………………………………………………………….23 2.7. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010 của Chi nhánh 23 PHẦN 3: KẾT LUẬN..................................................................................................26 Lý Thị Huyền Trang Page 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Là nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế ,trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn,huy động vốn,tín dụng… rất nhiều những kết quả đáng khen ngợi trong 46 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt năm 2009 đánh dấu một bước phát triển đột phá trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,hơn 1 năm kể từ khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế cổ phẩn, Viecombank đạt mức lợi nhuận kỉ lục kể từ khi thành lập đến nay( lơi nhuận trước thuế đạt trên 5000 tỷ đồng).Hoạt động quản trị điều hành của Vietcombank cũng ngày càng linh hoạt và quyết liệt hơn,đưa ngân hàng phát triển theo hướng hiện đại,chuyên nghiệp và hiệu quả.Tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực và là công cụ hữu hiệu của Chính phủ đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Chi nhánh VCB Hà Nội đi vào hoạt động kể từ năm 1985 Vietcombank Hà Nội có một vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và có nhiệm vụ tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế trên địa bàn thủ đô. Trong 25 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu cao của toàn thể cán bộ nhân viên, Vietcombank Hà Nội đã từng bước trưởng thành, khẳng định được vị trí, vai trò của mình và trở thành một trong những chi nhánh có qui mô lớn trong hệ thống Vietcombank. Trong hai năm liên tiếp 2003-2004, chi nhánh Vietcombank Hà Nội đã đạt danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu về triển khai ứng dụng công nghệ" trong hệ thống Vietcombank. Việc đi đầu trong ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại của hệ thống Vietcombank nói chung và của Vietcombank Hà Nội nói riêng đã giúp cho các khách hàng được sử dụng những dịch vụ ngân hàng tiên tiến nhất, giao dịch với công nghệ hiện đại, an toàn, nhanh chóng và chính xác. Hàng loạt sản phẩm dịch vụ mới của ngân hàng đã được cung cấp cho khách hàng và nền kinh tế, trong đó có phát hành và sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ATM. Lý Thị Huyền Trang Page 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau một thời gian thực tập tại ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội và được sự hướng dẫn tận tình của ban giám đốc và nhân viên chi nhánh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn ThS.Lê Thu Thủy , em xin viết bài báo cáo tổng hợp về ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội. Nội dung bài viết của em gồm 3 phần chính: Phần 1: “Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội ” Phần 2: “Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội” Phần 3: “Kết luận” Lý Thị Huyền Trang Page 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VCB CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 Khái quát về ngân hàng VCB 1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ngân hàng VCB Ngày 01 tháng 04 năm 1963, NHNT chính thức được thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Sau khi thành lập, NHNT đóng vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đó, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm...), thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi tại các ngân hàng nước ngoài, thực hiện các quan hệ thanh toán, vay nợ, viện trợ giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa (cũ)... Ngoài ra, NHNT còn tham mƣu cho Ban lãnh đạo NHNN về các chính sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ của Nhà nước và về quan hệ với Ngân hàng Trung Ương các nước, các Tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. Ngày 21 tháng 09 năm 1996, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 286/QĐ-NH về việc thành lập lại NHNT theo mô hình Tổng công ty 90, 91 đƣợc quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tƣớng Chính phủ và NHNT đã chính thức chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thương mại quốc doanh với lĩnh vực hoạt động đa dạng, mở rộng ra ngoài phạm vi tài trợ thương mại và ngoại hối truyền thống, phát triển xây dựng mảng ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động ngày 2 tháng 6 năm 2008(theo giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng TMCP ngày 23/5/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 2/6/2008) sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 26/12/2007. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn giữ vững vị thế là nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn,huy động vốn, tín dụng,tai trợ dự án… cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại như: kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái Lý Thị Huyền Trang Page 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sinh, dịch vụ thẻ,ngân hàng điện tử…Vietcombank đang chiếm lĩnh thị phần đáng kể tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như: cho vay (~10%),tiền gửi(~12%),thanh toán quốc tế(~23%),thanh toán thẻ(~55%)…Với thế mạnh công nghệ,Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ điện tử nhằm” đưa ngân hàng tới khách hàng “ như: dịch vụ Internet banking,VCB-Money(Homebanking),SMS Banking,Phone banking… Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại,Vietcombank ngày nay đã phát triển rộng khắp toàn quốc với mạng lưới bao gồm 1 Hội sở chính tại Hà Nội,1 sở giao dịch, hơn 300 chi nhánh và văn phòng giao dịch trên toàn quốc,3 công ty con tại Việt Nam,1 công ty con tại Hồng Kông, 4 công ty liên doanh,3 công ty liên kết,1 văn phòng đại diện tại Singapore.Bên cạnh đó VCB cong phát triển một hệ thống Autobank với 11.183 máy ATM và điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc.Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trở bởi mạng lưới 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, được đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính, ngân hàng,có kiến thức về kinh tế thị trường ,trình độ ngoại ngữ,có khả năng thích nghi nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao…,Vietcombank vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tập đoàn lớn,các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như của hơn 4 triệu khách hàng cá nhân. Mốt số giải thưởng trong những năm gần đây mà Ngân hàng VCB đã đạt được: Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2008 (“Best Local Trade Bank in Vietnam”) do độc giả tạp chí Trade Finance (thuộc tập đoàn Euromoney) bình chọn. Thương hiệu Vietcombank đạt danh hiệu Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng Giải thưởng cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam”năm 2008. Chứng nhận kỷ lục Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng. Ngày 09/07/2009, tại khách sạn Conrad - Hồng Kông, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đón nhận giải thưởng “Best Local Trade Bank in Vietnam 2009” - “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam về tài trợ thương mại năm 2009” do độc giả của tạp chí Trade Finance Magazine (TFM) bình chọn. Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng này Lý Thị Huyền Trang Page 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngày 24/09/2009 tại Hong Kong, tạp chí Asiamoney đã trao giải thưởng bình chọn hoạt động các ngân hàng trên thế giới (với 15 loại hình hoạt động khác nhau). Vào ngày 08/072010 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã giành được giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tốt nhất trong lĩnh vực tài trợ thương mại” của tạp chí Trade Finance 1.2.Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng VCB chi nhánh HÀ NỘI Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/03/1985 theo Quyết định số 177 ngày 22/12/1984 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và có trụ sở chính tại 78 Nguyễn Du-Hà Nội.Trải qua hơn 20 năm hoạt động ,đến nay Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đã có những thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh trên đia bàn Hà Nội.Từ một chi nhánh nhỏ với điều kiện trang thiết bị lạc hậu thì nay chi nhánh có Trụ sở chính tai 344 Bà Triệu và 8 phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội( sau khi đã tách 4 Chi nhánh cấp II và được chuyển đổi thành Chi nhánh cấp I). Tóm tắt sơ lược quá trình hoạt động của VCB Hà Nội :  Giai đoạn 1985-1998 Được thành lập trong bối cảnh của những năm tháng bao cấp,Vietcombank Hà Nội chấp chững những bươc đi bước đi ban đầu khó nhọc.Khó khăn chất chồng về cơ sở vật chất tại trụ sở cũ tại phố Ngô Thị Nhậm,lại thêm bất cập về nguồn nhân lực với chỉ 64 các bộ được điều động từ nhiều nguồn khác nhau,kết quả kinh doanh còn nhiều khiêm tốn trong những ngày đầu thành lập:nguồn vốn huy động chỉ đạt 53,4 tỷ đồng …với lượng khách hàng là 20 doanh nghiệp.  Giai đoạn 1999-2007 Ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng .Trên cơ sở công nghệ Core Banking- Silverlake của các ngân hàng hiện đại nước ngoài,nhiều sản phẩm dịch vụ Lý Thị Huyền Trang Page 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đã ra đời như Banking,VCBMoney,giao Internet dịch Banking “online” gửi tiền ,sms một nơi,rút tiền nhiều nơi…Việc thực hiện các giao dịch ngân hàng và các công tác quản lý đã trở nên thuận tiện hơn.Mạng lưới giao dịch được mở rộng khắp.Các Chi nhánh Thành Công,Ba Đình,Chương Dương,Cầu Giấy, và hơn 10 phòng giao dịch lần lượt được ra đời.Tồng nguồn vốn đã đạt trên 10 nghìn tỷ đồng.  Giai đoạn 2007 đến nay Nâng cấp các Chi nhánh Thành Công,Ba Đình,Chương Dương,Cầu Giấy và Phòng giao dịch số 6 thành các Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Năm 2010 huy động vốn từ nền kinh tế tăng 30%.Dư nợ tín dụng tăng 23% so với năm 2009 và chiếm tối đa 38% trên tổng nguồn vốn huy động Một số danh hiệu mà chi hánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đã đạt được như: huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Việt Nam ,các cán bộ công nhân viên trong chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã đạt nhiều thành tich xuất sắc trong công tác năm 2000-2002,Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2004,chi nhánh dẫn đầu về ứng dụng công nghê và huy động vốn năm 2004, Và nhiều bằng khen, giấy khen , huy chương và các danh hiệu thi đua khác cho các cá nhân hay đoàn thể… Bước sang năm 2010, năm khởi đầu của chiến lược phát triển 10 năm đưa Vietcombank trở thành tập đoàn tài chính đa năng nằm trong top 70 các định chế tài chính lớn nhất châu Á và giữ vị thế hàng đầu tại Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng VCB Hà Nội cung thực hiện theo phương châm chung: “ Tăng tốc-An toàn- Chất lươngHiệu quả” và sẽ “linh hoạt ,quyết liệt” trong chỉ đạo điều hành để đạt được những mục tiêu đặt ra đó là:  Tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế 23% Lý Thị Huyền Trang Page 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tăng trưởng tín dụng 20%  Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng,đưa vào áp dụng chính sách phân loại nợ theo định tính với tỉ lệ nợ xấu không quá 3.5%  Đảm bảo chi trả cổ đông như các năm trước và dành lợi nhuận tích lũy cho mục tiêu tăng trưởng  Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao mô hình tổ chức và mô hình quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.  Việc lựa chọn đối tác chiến lược cũng sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn trên nguyên tắc giữ vững các tiêu chí đã được xác lập để có thể chọn lựa được đối tác phù hợp nhất. Với đà phục hồi của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam, với những quyết sách đúng đắn của Chính Phủ,NHNN và các Bộ ngành,với sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng,bạn hàng,đối tác và quý vị cổ đông,với sự nỗ lực,năng động ,sáng tạo ,quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh VCB Hà Nội chắc chắn những mục tiêu trên sẽ trở thành hiện thực,chắc chắn sự phát triển bền vững của ngân hàng sẽ được kế thừa và tiếp nối. 1.2.1. Sơ đồ tổ chức và mối quan hệ các phòng ban. Lý Thị Huyền Trang Page 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lý Thị Huyền Trang Page 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P.Tổng hợp P.Thanh toán XNK P.Kiểm tra nội bộ P.Quản lý nợ P.Ngân quỹ P. công tác tổ chức cán bộ P.Khách hàng P.Kế toán tài chính P.Giao dịch Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 Số 6 P.Khách hàng thể nhân Số 7 Bát Đàn P.Thanh toán Thẻ HoàngMai Mô hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội Lý Thị Huyền Trang P. Tin học Page 10 Lạc Trung P.Dịch vụ NH Lạc Trung Nội Bài Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 1.Phòng Khách hàng:  Xác định nhóm khách hàng mục tiêu.  Lập kế hoạch khách hàng và thực hiện kế hoạch.  Đầu mối trong quan hệ với khách hàng và xây dựng chính khách hàng.  Phối hợp trong nội bộ ngân hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ.  Xây dựng chiến lược và chính sách quản lý rủi ro tín dụng;  Quản lý danh mục đầu tư.  Trực tiếp tham gia các quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng; Giám sát quá trình phê duyệt tín dụng.  Hỗ trợ phát triển và kiểm soát các dấu hiệu rủi ro; Tham gia đào tạo nghiệp vụ.  Thực hiện các nhiệm vụ do giám đốc giao 2.Phòng Khách hàng thể nhân:  Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng đối với khách hàng và cá nhân: cho vay cầm cố ,thế chấp, tín chấp theo quy định hiện hành.  Tổ chức nghiên cứu triển khai các sản phẩm bán lẻ như cho vay trả góp,cho vay du hoc,cho vay người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và các sản phẩm khác…  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 3.Phòng Tổng hợp:  Lập kế hoạch kinh doanh,xây dựng chương trình công tác: Lập, công bố và quản lý các loại giá mua bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.  Quản lý ,điều hành vốn ngoại tệ và đồng Việt Nam. Lý Thị Huyền Trang Page 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Kinh doanh ngoại tệ.  Nghiên cứu tổng hợp và phân tích kinh tế.  Xây dựng các biện pháp để thực hiện chính sách,chủ chương của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.  Thực hiện hoạt động PR của ngân hàng; Phát triển mở rộng mạng lưới.  Các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 4.Phòng Kế toán tài chính:  Bộ phận “Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền” , thực hiện các giao dịch chuyển tiền.  Bộ phận “Quản lý tài khoản”: Quản lý toàn bộ tài khoản khách hàng và các tài khoản nội và ngoại bảng tổng kết tài sản.  Bộ phận “ Quản lý chi tiêu nội bộ”: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi tiêu nội bộ và các nghiệp vụ khác.  Bộ phận “Thông tin khách hàng”: Phục vụ tài khoản khách hàng là tổ chức kinh tế.  Bộ phận “Kế toán giao dịch”: Xử lý các giao dịch liên quan đến tài khoản của khách hàng là các tổ chức kinh tế.  Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán xuất, nhập khẩu: Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh,thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền nước ngoài,quản lý và kiểm tra mẫu dấu chữ ký của các ngân hàng đại lý.  Thực hiện một số nghiệp vụ khác do Giám đốc giao. 5.Phòng Quản lý nợ:  Nhập dữ liệu vào hệ thống; Nhận và lưu giữ hồ sơ tín dụng. Lý Thị Huyền Trang  Thực hiện các tác nghiệp liên quan đến việc rút vốn.  Lập các báo cáo dữ liệu của các khoản vay. Page 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tham gia vào các quá trình thu nơ,thu lãi.  Góp ý sửa đổi chương trình quản lý nợ vay.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 6.Phòng Dịch vụ ngân hàng:  Huy động vốn tiết kiệm,kỳ phiếu,trái phiếu,chứng chỉ tiền gửi,phát hành séc cá nhân và các loại chứng từ có giá khác.  Thu đổi ngoại tệ do chuyển đổi,séc du lịch…,  Chi trả kiều hối, chuyển tiền nước ngoài cho các khách hàng cá nhận.  Thực hiện các dịch vụ bảo lãnh,chứn từ…  Thực hiện chức năng marketing khách hàng về thẻ. 7.Phòng thanh toán thẻ:  Phát hành và thanh toán các loại thẻ Vietcombank theo thể lệ quy định.  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đại lý thanh toán thẻ do nước ngoài phát hành.  Thực hiện chức năng marketing khách hàng về thẻ.  Phát triển và quản lý các cơ sở chấp nhận thẻ,quản lý các máy rút tiền tự động ATM được giao.  Tổng hợp,thống kê về công tác phát hành và thanh toán thẻ của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.  Thực hiện các công tác khác do Giám đốc giao. 8.Phòng Thanh toán xuất-nhập khẩu:  Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán xuất,nhập khẩu.  Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Lý Thị Huyền Trang Page 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền nước ngoài.  Quản lý và kiểm tra mẫu dấu chữ ký của các ngân hàng đại lý.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 9.Phòng Ngân quỹ:  Thu chi các ngoại tệ,tiền Việt Nam đồng, giám định tiền thật,tiền giả.  Chuyển tiền mặt và séc du lịch đi tiêu thụ nước ngoài qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.  Quản lý kho tiền,quỹ nghiệp vụ,tài sản thế chấp,chứng chỉ tiền gửi.  Điều chuyển và điều hòa tiền mặt trong lưu thông; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 10.Phòng Kiểm tra nội bộ:  Lập kế hoạch định kì hoặc đột xuất về kiểm tra,kiểm toán nội bộ.  Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy chế kiểm toán nội bộ đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hàn.  Làm đầu mối phối hợp với các đoàn thanh tra, cơ quan pháp luật,cơ quan kiểm toán trong việc thanh tra,kiểm toán đối với các hoạt động ngân hàng.  Giúp Giám đốc giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo liên quan đến hoạt động của ngân hàng. 11.Phòng Tin học:  Thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ ngân hàng.  Thực hiện quản lý và bảo quản,bảo dưỡng toàn bộ thiết bị tin học của Chi nhánh và bảo mật thông tin. Lý Thị Huyền Trang Page 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tiếp nhân các quy trình kỹ thuật và các chương trình phần mềm ứng dụng nghiệp vụ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.  Xây dựng kế hoạch vật tư,trang bị mới và bảo hành thiết bị tin hoc.  Thực hiện quản trị mạng,cài đặt chương trình phần mềm hệ thống mạng, thiết lập hệ thông bảo mật của hệ thống mạng. 12.Phòng công tác tổ chức cán bộ:  Thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực : Bố trí ,điều động,bổ nhiệm,miễn nhiệm,khen thưởng,kỷ luât,tiếp nhận tuyển dụng lao động.  Xây dựng quy hoạch,bồi dưỡng và quản lý cán bộ.  Thực hiện các chế độ chính sách với cán bộ nhân viên trong cơ quan.  Thực hiện các nhiệm vụ về công tác hành chính, quản tri, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản.  Thực hiện các công tác về quản lý,bảo quản tài sản của chi nhánh,công tác lễ tân,phục vụ,bảo vệ trong ngân hàng.  Trực tiếp quản lý con dấu của cơ quan,thực hiện công tác văn thư,lưu trữ,in ấn.fax quản lý tài liệu mật và bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho. 13.Phòng giao dịch: Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hang là cá nhân và tổ chức kinh tế như sau:  Mở và quản lý tài khoản tiền gửi, tiền vay của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;  Huy động vốn của các thành phần kinh tê hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và của cá nhân dưới dạng các loại tiền gửi, tiền tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn, cả nội, ngoại tệ và các loại tiền gửi khác. Phát hành các Lý Thị Huyền Trang Page 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chứng chỉ tiền gửi như: Kỳ phiếu, trái phiếu theo thong báo của Giám đốc chi nhánh.  Thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, trung hạn và các nghiệp vụ bảo lãnh đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong phạm vi được Giám đốc Chi nhánh Đông Đô giao trên cơ sở uỷ quyền của TGĐ NHĐT&PT Việt Nam;  Tổ chức lập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ khách hàng, hồ sơ tín dụng, bảo lãnh cầm cố, thế chấp của khách hàng thuộc các thành phần kinh tế đúng quy định;  Thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền trong nước bằng VNĐ và dịch vụ phát hành thẻ ATM cho khách hàng;  Thực hiện công tác tiếp thị mở rộng khách hàng;  -Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, thống kê và báo cáo theo quy định;  Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả và an toàn tài sản, công cụ được giao;  Được phép sử dụng con dấu riêng trong quan hệ giao dịch với khách hàng; PHẦN 2 Lý Thị Huyền Trang Page 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VCB CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Công tác huy động vốn. Trước yêu cầu phải tăng cường hoạt động huy động vốn của NHTMCPNT Việt Nam, với các chính sách thỏa thuận lãi suất linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường , lượng vốn huy động tiết kiệm của VCBHN đã đạt được những kết quả khá tốt nhất là trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn từ năm 2007 đến nay. Đơn vị:Tỷ đồng Kết quả Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng huy động vốn Huy động VNĐ Huy động ngoại tệ 6.039 3.141 2.898 7.186 3.924 3.262 8.481 4.877 3.604 Bảng 1: Tổng huy động vốn cuối kỳ của ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội Tính đến thời điểm 31/12/2008,tổng nguồn vốn của VCB Hà Nội đạt 7.187 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2007,trong đó huy động VNĐ tăng 24% và huy động Ngoại tệ tăng 12,5% so với cùng thời điểm năm 2007. Trong năm 2009,huy động vốn của VCB Hà Nội gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các NHTM trên địa bàn Hà Nội,đặc biệt là cuộc chạy đua lãi suất huy động VND giữa các NHTM trong những tháng cuối năm.Thực hiện chủ trương tăng cường huy động vốn của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, toàn thể cán bộ nhân viên VCB Hà Nội đã nỗ lực làm việc,tìm kiếm khách hàng nên tổng nguồn vốn của Chi nhánh năm 2009 đạt 8.481 tỷ đồng ,tăng 18% so với năm 2008. Lý Thị Huyền Trang Page 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 2: Tổng nguồn vốn Vietcombank Hà Nội 1985-2009 Huy động vốn được thực hiện đa dạng dưới các hình thức:  Tiết kiệm lĩnh lãi định kì  Tiền gửi có kì hạn của các tổ chức và cá nhân  Chứng chỉ tiền gửi ngoại tệ  Các loại kỳ phiếu,trái phiếu  Tiền gửi thanh toán Lý Thị Huyền Trang Page 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.Sử dụng vốn Công tác quản lý & sử dụng vốn của Chi nhánh được thực hiện theo phương châm hiệu quả va an toàn,tăng khả năng sinh lời và luôn đảm bảo khả năng thanh khoản cao. Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Tổng dư nợ 2552 2524 3125 Dư nợ ngắn hạn 1863 1843 2312 Dư nợ trung dài hạn 689 681 813 Bảng 3: Hoạt động tín dụng qua các năm 2007 – quý IV/2009 Hoạt động tín dụng thực hiện dưới các hình thức:  Cho vay vốn lưu động: Khách hàng có thể lựa chọn theo từng lần hoặc vay theo hạn mức tín dụng.  Cho vay dự án đầu tư để đổi mới công nghệ,đáp ứng nhu cầu tài sản cố định hoặc bất động sản của khách hàng.  Cho vay khấu bộ chứng từ. Lý Thị Huyền Trang Page 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 4: Tổng dư nợ tại Vietcombank Hà Nội 1985-2009 Năm 2009.VCBHN đã thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao về chủ trương chống suy giảm kinh tế, khuyến khích đầu tư,tiêu dung,kich thích tăng trưởng kinh tế thông qua kênh hỗ trợ lãi suất cho vay của Chính phủ; đồng thời góp phần bảo đảm ổn định cán cân đổi tiền tệ quan trọng,duy trì an toàn hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp,người dân phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.Với mốt số thành tựu đã đạt được như sau: Lý Thị Huyền Trang Page 20
- Xem thêm -