Tài liệu Năng lực hiểu học sinh trong dạy học và giáo dục

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 505 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chủ đề: Năng lực hiểu học sinh trong dạy học và giáo dục “DẠY HỌC” THẦY tổ chức và điều khiển hoạt động của trò DẠY Hiệu quả cao HỌC Quá trình điều khiển được TRÒ chiếm lĩnh nền văn hóa xã hội “DẠY HỌC” THẦY hiểu trò  căn cứ để tổ chức và điều khiển DẠY Hiểu học sinh HỌC Chỉ số cơ bản của năng lực sư phạm TRÒ được hiểu đúng, đủ  thuận lợi trong quá trình chiếm lĩnh tri thức “Năng lực hiểu học sinh” Từ khóa “Thâm nhập” Thế giới bên trong Quan sát Biểu hiện tâm lý Là khả năng “thâm nhập” vào thế giới bên trong của trẻ, sự hiểu biết tường tận về nhân cách của chúng, cũng như năng lực quan sát tinh tế những biểu hiện tâm lý của học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục. “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Trong dạy học: Bài giảng (giáo án): - Phù hợp trình độ văn hóa, trình độ phát triển của từng học sinh - Phù hợp với điều học sinh biết, biết đến đâu, cái gì có thể quên hoặc khó hiểu  Đặt mình vào địa vị người học “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Bài giảng Phù hợp Trong dạy học: 1. Xác định được khối lượng kiến thức đã có và mức độ, phạm vi lĩnh hội của học sinh. Từ đó xác định mức độ và khối lượng kiến thức mới cần trình bày trong công tác dạy học “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Sự lĩnh hội kiến thức của học sinh Trong dạy học: 2. Dựa vào sự quan sát tinh tế, thầy giáo có thể nhận biết được những học sinh khác nhau đã lĩnh hội lời giảng giải của mình như thế nào? “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Kiểm tra Mức độ thấp: thụ động THẦY: kiểm tra bằng hình thức đặt câu hỏi và bài tập Đặt câu hỏi Mức độ cao hơn: chủ động THẦY: có thể nhận ra ngay trong quá trình dạy học  kịp thời điều chỉnh “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Dự đoán Trong dạy học: 3. Dự đoán được những thuận lợi và khó khăn, xác định đúng đắn mức độ căng thẳng cần thiết khi học sinh phải thực hiện những nhiệm vụ nhận thức “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Trong giáo dục: Người giáo viên phải hiểu hoàn cảnh gia đình, Tâm lý tư chất, tâm tính, thói quen, hứng thú, sở thích Hoàn cảnh của từng em Đưa ra phương pháp giáo Phương dục phù hợp, hiệu quả pháp giảng hơn. dạy “Biểu hiện năng lực hiểu học sinh” Từ khóa Thế giới nội tâm Rèn luyện nhân cách Trong giáo dục: Đi sâu vào thế giới tâm hồn của các em, phát hiện những ưu điểm, nhược điểm của các em.  Giúp các em rèn luyện, hình thành nhân cách tố KẾT LUẬN “Năng lực hiểu học sinh” là kết quả của một quá trình lao động đầy trách nhiệm, thương yêu học sinh, nắm vững chuyên môn, am hiểu tâm lí học sinh.
- Xem thêm -