Tài liệu Nâng cao hiệu quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÁNG KIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG. II. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục. III. Mô tả bản chất của sáng kiến: 1. Tình trạng giải pháp đã biết: Trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống và lao động. Trong nhà trường, học sinh cần phải tiếp thu những tri thức khoa học một cách có hệ thống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối quan hệ xã hội đa dạng. Thấy được tính tích cực của phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy. Từ đó bản thân đặt việc xây dựng và thúc đẩy phong trào này ở trường trung học cơ sở Hòa Lợi là sự quan tâm hàng đầu. Dù việc triển khai và thực hiện cuộc vận động nhìn chung đã đi vào nề nếp trên toàn huyện nói chung và trường trung học cơ sở Hòa Lợi nói riêng nhưng bản thân thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập: 1.1. Thuận lợi: Nhận định sau một năm triển khai cuộc vận động, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Phong trào đã đạt kết quả ngoài dự kiến. Phong trào này, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần lưu giữ, phát triển truyền thống văn hóa dân tộc”… Thực tế, cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tuy mới bắt đầu triển khai từ năm học 2008- 2009 nhưng đây không phải là -1- điều quá mới mẻ, bởi khoảng hơn 5 năm trở lại đây, cùng với việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD& ĐT đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu học sinh phải phát huy tính chủ động, tham gia các hoạt động giảng dạy của Giáo viên… cùng với cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm’ thì phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực ra là sự phát triển một hoạt động đã triển khai từ trước đó ở mỗi trường học. Song song với những thành quả đã đạt được như lời nhận định của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong quá trình thực hiện, ở một số nơi vẫn còn gặp phải những khó khăn, bất cập bởi trong 05 nội dung xây dựng trường học thân thiện, còn có những nội dung tương đối khó thực hiện. 1.2. Những khó khăn, bức xúc: * Ở tiêu chuẩn 1: Trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn … điều này chỉ có thể đạt ở một số trường đạt chuẩn Quốc gia, còn trường THCS Hoà Lợi - một trường nằm xa trung tâm nên đang trong tình trạng thiếu thốn. Ngoài ra, việc thu dọn, xử lý rác thải ở trường vẫn chưa đảm bảo. Sân trường, sân chơi, bãi tập của học sinh còn nhiều cát bụi, lồi lõm, thiếu an toàn, trường ở cânh nhà dân nên ảnh hưởng tiếng ồn,vệ sinh do sinh hoạt của người dân chung quanh gây nên… * Ở tiêu chuẩn 5: Học sinh tham gia, tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương… trường không thực hiện được bởi đóng trên địa bàn không có di tích văn hóa, lịch sử cách mạng; không nghĩa trang liệt sĩ; không có cả các công trình công cộng của địa phương…chỉ nhận chăm sóc được một vài gia đình liệt sĩ, Mẹ VN Anh hùng… thì tiêu chuẩn này khó có thể đạt tròn số điểm quy định… Và hiện nay, trường vẫn chưa tìm ra giải pháp để thực hiện hoàn chỉnh hơn được các nội dung quy định ở những tiêu chí này. Cũng cần phải thừa nhận thêm một thực tế nữa là trong một lớp học, số học sinh tích cực thường rơi vào những em có học lực và hạnh kiểm Khá- Giỏi. -2- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng lớp học thân thiện của GV. vì thế, phải hướng tới mục tiêu lôi cuốn sự tham gia của tất cả học sinh… Do đó, phong trào này chỉ thật sự đạt hiệu quả khi nó được triển khai cả bề rộng và chiều sâu và các trường biết căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, từ đó huy động có hiệu quả sự tham gia của Thầy Cô giáo, Phụ huynh, Học sinh, Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội và nhân dân đóng góp, xây dựng trường nhằm phát huy những yếu tố thân thiện đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tránh việc đăng ký và thực hiện phong trào một cách hình thức. Và cũng từ mục đích chủ yếu và ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào này là tạo nên một môi trường giáo dục cả về vật chất và tinh thần an toàn, bình đẳng, gây hứng thú cho học sinh trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, trên cơ sở nỗ lực của nhà trường, của xã hội vì người học… tôi xin nêu ra một vài giải pháp đã thực hiện để góp phần trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp … 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 2.1. Mục đích của giải pháp: Trong nhiều thập kỷ qua, phần lớn các trường phổ thông ở nước ta vẫn tồn tại phương pháp giảng dạy và giáo dục mang tính áp đặt, gò bó, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Việc đánh giá, sửa sai học sinh còn có những biểu hiện khắc khe, thiếu dân chủ. Học sinh còn những khiếm khuyết về nhân cách như: rụt rè, thụ động, thiếu tự tin vào bản thân, không dám đề đạt ý kiến, không mạnh dạn thể hiện khả năng, … Xuất phát từ tình hình trên và với xu thế cuộc sống năng động ngày nay, đòi hỏi các trường phổ thông phải chọn lựa con đường, cách thức giáo dục phù hợp, để chuẩn bị hành trang thật tốt để các em thành những công dân tương lai có đầy đủ đức, trí, lao, thể, mỹ...Tạo cho xã hội những sản phẩm toàn diện. Một trong các con đường đó là phải xây dựng cho được môi trường thân thiện trong trường học. Đó là hệ thống các hoàn cảnh, các điều kiện để toàn thể học -3- sinh quan hệ với cộng đồng một cách cởi mở, tích cực, cần thiết cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo các mục tiêu giáo dục của nhà trường, theo từng cấp học. Để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, Ngành đã ban hành một số văn bản rất quan trọng: - Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD & ĐT về triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. - Kế hoạch liên ngành 75/KH-SGD&ĐT-SVHTTDL-ĐTNCSHCMHLHPN-HKH ngày 24/10/2012 giữa Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh về triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012 – 2013. - Công văn số 712/PGD&ĐT ngày 09/11/2012 của Phòng GD&ĐT Thạnh Phú về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013. - Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thực hiện tốt phong trào này sẽ tạo nên một môi trường giáo dục cả về vật chất lẫn tinh thần một cách an toàn, bình đẳng, gây hứng thú cho học sinh trong học tập,đặc biệt là lứa tuổi học sinh THCS, lứa tuổi chịu nhiều ảnh hưởng của phương pháp giáo dục đến việc hình thành nhân cách. Nhằm nâng cao chất -4- lượng giáo dục, trên cơ sở nỗ lực của nhà trường, của xã hội… tất cả vì người học, vì tương lai đất nước. 2.2. Nội dung giải pháp: 2.2.1. Điểm mới của sáng kiến: Có thể nói, điểm mới trong kết quả nghiên cứu tập trung vào 03 vấn đề trọng tâm sau: Thứ nhất, sự thành công trong quá trình xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, đã kích thích thái độ tích cực trong học sinh, trước hết là quá trình cải cách các mối quan hệ “có rào chắn” trước đây giữa: Hiệu trưởng với Giáo viên, nhân viên; giữa GV với GV; giữa GV với Phụ huynh, giữa HT + GV với các thành phần xã hội khác… mà đặc biệt hơn hết là mối quan hệ giữa Thầy với Trò, Trò với Trò.. Muốn có một môi trường thân thiện trong nhà trường, trước hết phải tạo lập những mối quan hệ thân thiện giữa các đối tượng trên. Thứ hai, huy động có hiệu quả sự tham gia của Thầy Cô giáo, Phụ huynh, Học sinh, Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế- xã hội và nhân dân đóng góp, xây dựng trường nhằm phát huy những yếu tố thân thiện đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, tránh được việc đăng ký và thực hiện phong trào một cách hình thức. Thứ ba, tạo được môi trường thật sự thân thiện bằng những sinh hoạt lành mạnh, giúp học sinh chủ động trong mọi hoạt động, sinh hoạt, học tập, hướng học sinh đến với những trò chơi, những hoạt động có ích, giảm thiểu những hiện tượng xấu, những ảnh hưởng tiêu cực đang từng ngày ngấm ngầm xâm lấn vào môi trường học đường. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Áp dụng nội dung tập huấn giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống các em biết tự xây dựng các câu chuyện và sắm vai để truyền tải nội dung các câu chuyện đến mọi người thông qua tiết chào cờ đầu tuần. Thông qua chuyện kể tạo được không khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu tuần, hoàn toàn khác với cách sinh -5- hoạt dưới cờ truyền thống một chiều. Qua đó giáo dục được cho các em các giá trị sống, kỹ năng sống cần thiết. Trên đây là những điểm mới trong giải pháp của nhà trường và đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. 2.2.2. Nội dung giải pháp: Sau khi thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng THTT- HSTC, trường đã tổ chức 3 cuộc họp để tuyên truyền và đặt yêu cầu phối hợp thực hiện : 1. Cuộc họp với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể trong xã như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường. Tại cuộc họp này, Hiệu trưởng đã giới thiệu 3 văn bản liên quan, kế hoạch xây dựng THTT- HSTC của Trường năm học 2012 – 2013 và đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền sâu rộng chủ trương này đến các lực lượng xã hội; Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trường đã đề ra chủ trương vận động cha mẹ học sinh xây dựng gia đình thân thiện gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. 2. Cuộc họp với các đoàn thể và giáo viên trong trường để quán triệt kế hoạch xây dựng THTT- HSTC. Các đoàn thể, giáo viên đã thảo luận sâu, kỹ kế hoạch của trường và đưa 5 yêu cầu, 5 nội dung của phong trào vào kế hoạch công tác năm, hàng tháng của mỗi đoàn thể và cá nhân. Trường còn thông báo kết quả khảo sát giáo viên và học sinh; tổ chức cho giáo viên góp ý bảng dự thảo các qui tắc ứng xử thân thiện dành cho GV và HS trước khi triển khai thực hiện. Việc khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng THTT- HSTC cũng được đặt ra nhằm tạo thêm động lực cho phong trào. 3. Cuộc họp các tổ trưởng chuyên môn nhằm xây dựng chuyên đề “thân thiện trong giảng dạy và trong công tác chủ nhiệm ” để thực hiện tốt -6- “dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập”. ** Phương pháp tiến hành: 1. Lần lượt giới thiệu và tập cho học sinh một số trò chơi dân gian trong trường và tại gia đình như: Kéo co, đánh chuyền, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, chạy xe đạp chậm,… Các hoạt động này do giáo viên tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên thể dục thực hiện. 2. Tổ chức cho học sinh sưu tầm ca dao, tục ngữ địa phương, sưu tầm tranh ảnh phục vụ các ngày chủ điểm trong năm. Hoạt động này do Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện. 3. Tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sắm vai để kể chuyện xoay quanh các vấn đề như: An toàn giao thông, văn hoá ứng xử học đường, tình yêu thương người… vào giờ chào cờ đầu tuần và trường đặt ra câu hỏi ứng xử tình huống trong giao tiếp, trong các mối quan hệ hàng ngày để học sinh trả lời. Thông qua đây giáo dục cho các em những giá trị sống vá rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết. 4. Tổ chức lễ hội Văn hoá dân gian, Múa sân trường, Thi nấu ăn, Hội trại, Hội thao dành cho học sinh toàn trường nhân ngày thành lập Đoàn 26/3, Thi vẽ tranh, cắm hoa, nặn tượng, thi hò, vè, hát ru kết hợp với các trò chơi dân gian của nhà trường… 5. Thành lập bảng tin (1 bảng tin dành cho học sinh khối 6-7; và 1 bảng tin dành cho học sinh khối 8-9) được trang trí đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi, với 10 chuyên mục dành cho học sinh như sau : Ca dao tục ngữ VN - Đố bạn - Em yêu khoa học - Em làm cảnh sát giao thông - Em xử lí thế nào - Người tốt việc tốt - Ai tài thế (trưng bày các bài văn hay, chữ viết đẹp, tranh vẽ đẹp, sản phẩm thủ công của học sinh). Thông qua bảng tin này, học sinh được giới thiệu gương người tốt-việc tốt, được xem những bài văn hay, chữ viết đẹp tiêu biểu của học sinh trong -7- trường, được tham gia giải đáp tình huống ứng xử hàng ngày, được tuyên truyền kiến thức về lịch sử, về an toàn giao thông, về chăm sóc sức khỏe ban đầu… 6. Sau một thời gian thực hiện bảng tin, từ yêu cầu của học sinh các lớp, trường đã tiến hành thực hiện bảng tin cho từng lớp. Bảng tin lớp có kích thước 1m x 2m , được treo ở cuối lớp và được trang trí đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nội dung bảng tin gồm 10 chuyên mục như sau : Chúng mình cùng nhớ - Điều em muốn nói – Lớp chúng mình - Bạn nào giỏi thế - Danh nhân Việt Nam - Việt Nam, Đất nước con người - Ứng xử văn hóa học đường - Bạn có biết - Góc ôn luyện (trưng bày kết quả học tập của học sinh). Với các chuyên mục nói trên, học sinh được giới thiệu các sản phẩm của mình về thủ công, về vẽ, viết chữ đẹp, bài văn hay… nhằm phát huy tính mạnh dạn, khả năng của mình. Chuyên mục “Việt Nam - Đất nước, con người”, “Danh nhânViệt Nam” giúp học sinh hiểu biết thêm về lịch sử và địa lý Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, những người có công lớn với đất nước. Chuyên mục “Mừng sinh nhật”, “Ai tài thế”, giới thiệu “người tốt- việc tốt” giúp học sinh hiểu biết và thân thiện nhau hơn. Chuyên mục “Ôn luyện kiến thức” giúp học sinh chủ động trong học tập. Chuyên mục “điều em muốn nói” tạo điều kiện cho học sinh mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình về thầy cô, về bạn bè, về các mối quan hệ hàng ngày thông qua quyển nhật ký của lớp mình, góp phần thực hiện tốt hơn quyền trẻ em. 7. Xây dựng và thực hiện một số quy tắc ứng xử thân thiện dành cho giáo viên và học sinh: Cho học sinh viết nhật ký học tập nói lên tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập của bản thân, suy nghĩ của các em về trường, lớp, thầy cô.Vấn đề này đã được Hội đồng sư phạm trường thông qua, BCH công đoàn và Đội TNTP vận động thực hiện. Kết quả thực hiện các quy tắc này được đánh giá lồng ghép vào các đợt thi đua, khen thưởng trong năm do trường tổ chức. -8- 8. Xây dựng quy ước về gia đình thân thiện để triển khai thực hiện trong Cha Mẹ học sinh. Hiệu trưởng dự thảo, có sự tham khảo ý kiến của Hội đồng sư phạm và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, sau đó tổ chức vận động cha mẹ học sinh thực hiện. Quy ước này cũng được gửi đến Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TN, Tổ NDTQ để lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa. 9. Tổ chuyên môn triển khai thực hiện chuyên đề “thân thiện trong giảng dạy và trong công tác chủ nhiệm”. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Kết quả thực hiện chuyên đề này được đánh giá qua việc dự giờ thăm lớp, trong các tiết hội giảng, trong các lần kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. 10. Tổ chức các hoạt động tự quản trong học sinh: - Xây dựng kế hoạch trực, làm vệ sinh khuôn viên trường và chăm sóc cây cảnh hàng ngày dành cho học sinh các lớp . - Nâng cao chất lượng hoạt động đội cờ đỏ của học sinh để giám sát, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, việc thực hiện nội quy học sinh. Đó là một số việc làm cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã mang lại hiệu quả thiết thực của Trường THCS Hòa Lợi ở học kỳ I năm học 2012 – 2013. 2.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: Với những gì đã làm được, tôi thấy là có thể vận dụng những biện pháp này để thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đối với các trường trung học cơ sở trong tỉnh. Vì năm học 2012-2013 là năm cuối cùng của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013. So sánh với các nội dung, yêu cầu của phong trào theo Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo thì giải pháp -9- của sáng kiến này rất thiết thực. Xuất phát từ những việc làm cụ thể như tổ chức sân chơi cho các em, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hay tích hợp giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống nhằm một mục đích cuối cùng là tạo môi trường tốt nhất để đem lại hiệu quả giáo dục tốt nhất trong giai đoạn hiện nay. Để việc triển khai và ứng dụng hiệu quả thì điều kiện đầu tiên và không kém phần quan trọng là sự kiên trì của lãnh đạo nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể. Qua đó tạo được thói quen thích ứng cho học sinh, hình thành kỹ năng sống, góp phần giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách các em. Tất cả những điều làm được của giai đoạn 2008-2013 là thành quả và cũng là nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn tiếp theo đến năm 2018. 2.4. Hiệu quả, lợi ích thu được của sáng kiến: - Trường đã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Ngành về phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với những bước đi thích hợp, bằng những việc làm cụ thể, có tính sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của trường, của địa phương. - Phong trào đã được tuyên truyền và triển khai sâu rộng từ trường học đến gia đình và toàn xã hội, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân, cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh. - Thực hiện nội dung “rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh”, trường đã từng bước giáo dục cho học sinh kỹ năng ứng xử hợp lý, có văn hóa trước một số tình huống trong học tập, trong cuộc sống, thói quen làm việc và hoạt động theo nhóm, giáo dục việc rèn luyện sức khỏe, phòng chống tai nạn giao thông và các tai nạn khác. - Thực hiện nội dung “tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh”, trường đã tổ chức tốt và thường xuyên các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi… thu hút đông đảo học sinh tham gia. Bước đầu đã đưa được một số - 10 - trò chơi dân gian, múa sân trường… vào giờ chơi của học sinh ở trường, ở nhà, làm cho không khí giờ chơi mang tính tập thể hơn, vui hơn, thân thiện hơn. - Thực hiện nội dung “dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập”, trường đã tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến, nêu thắc mắc, chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thái độ của giáo viên trong giờ lên lớp, trong công tác chủ nhiệm đã có sự gần gũi, thân thiện, thương yêu và tôn trọng học sinh hơn trước. Các hiện tượng dùng nhục hình, la mắng học sinh, trách phạt khi học sinh phạm lỗi đã không còn sử dụng. - Thực hiện nội dung “xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, Trường đã vận động kinh phí bổ sung cây xanh, tạo cảnh quang “Xanh - sạch đẹp” môi trường thông thoáng nâng cao hiệu quả học tập . - Thực hiện nội dung “học sinh tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương”, do trong xã không có các di tích lịch sử và văn hóa nên ở nội dung này, trường chỉ tổ chức giới thiệu cho học sinh tìm các địa chỉ đỏ, giới thiệu một số anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Đồng thời, mỗi tháng một lần, tổng phụ trách Đội đưa một nhóm học sinh về quét dọn, sửa sang Đền thờ Liệt sĩ của xã và thăm viếng, giúp đỡ các gia đình Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng… - Khi được hỏi bằng phiếu về những việc làm có hiệu quả để xây dựng THTT- HSTC của Trường trong năm học này, có hơn 90% Cha Mẹ học sinh và 100% giáo viên, học sinh trường đồng tình. - Khi hỏi về việc thực hiện các bảng tin trong lớp, có trên 90% học sinh khối 8, 9 được hỏi ý kiến đã cho biết là rất thích tham gia bảng tin. Trong đó có 5 chuyên mục học sinh rất thích là : “Điều em muốn nói”, “Ứng xử văn hóa học đường”, “Lớp chúng mình”. - Hơn 95% học sinh các khối lớp được hỏi đã trả lời là thích các trò chơi dân gian, thích đến trường vì trường rất vui. - 11 - - Cùng với nhũng kết quả đạt được trên, việc “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng tác động tích cực dến hiệu quả học tập của các em, chất lượng đại trà ngày một nâng lên, và đáng kể nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, xin đơn cử thành tích nổi bật của trường thời gian gần đây: Năm học 2011-2012 2012-2013 Học sinh giỏi huyện Lớp 8 00 14 Học sinh giỏi tỉnh Lớp 9 19 16 04 05 Đối chiếu với các mục tiêu của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường đã có những việc làm tích cực nhằm từng bước huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện của địa phương, bước đầu hình thành, phát huy tính chủ động, tích cực, sự sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động xã hội. Tất cả những kết quả đạt được trên vừa là thành quả của giai đoạn 2008-2013 và cũng vừa là nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn tiếp theo đến năm 2020. Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2013 - 12 - - 13 -
- Xem thêm -