Tài liệu Nâng cao hiệu quả tiêu thụ xbp tại công ty cổ phần sách dân tộc – nxb giáo dục trong 2 năm 2009 2010

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CTCP SÁCH DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC........................................................................................................... 3 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CTCP SÁCH DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC ........................................................................................................ 3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................. 3 1.1.2. Cơ cấu , chức năng,và nhiệm vụ của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục ............................................................................................. 5 CHƢƠNG II:TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CTCP SÁCH DÂN TỘC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TRONG HAI NĂM 2009-2010 .................... 18 2.1. Hoạt động tiêu thụ của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục trong hai năm 2009 - 2010 .............................................................................. 18 2.1.1 Tổ chức nghiên cứu thị trường ....................................................... 18 2.1.2 Tổ chức các kênh phân phối ........................................................... 20 2.1.3 Các hình thức tiêu thụ ..................................................................... 24 2.1.4 Hoạt động xúc tiến tiêu thụ. ............................................................ 28 2.2. Kết quả hoạt động tiêu thụ XBP của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục trong hai năm 2009 – 2010. .................................................. 41 2.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục hai năm 2009 – 2010 ....................................................................... 47 2.3.1 Thành tựu đạt được ......................................................................... 47 2.3.2 Hạn chế và biện pháp khắc phục. ................................................... 48 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM TẠI CTCP SÁCH DÂN TỘC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC .................................................................................... 54 3.1. Dự báo nhu cầu XBP trong những năm tới.......................................... 54 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thu XBP tại Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục .............................................................. 56 3.2.1 Giải pháp nâng cao hoạt đ ộng tiêu thụ XBP. ............................... 57 3.2.1.1 Đầu tư cho các nghiệp v ụ tiêu th ụ XBP ............................... 57 3.2.1.2 Nâng cao trình độ quản trị nhân sự ......................................... 57 3.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống thong tin thị trường XBP ........................ 58 3.2.1.4 Củng cố nền nép văn hoá kinh doanh của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục ....................................................................... 58 3.2.1.5 Tăng cường chế độ khuyến khích lợi ích vật chất và trách nhiệm vật chất. Quản lý chặt chẽ các khâu mua bán, thanh toán; đảm bảo an toàn an ninh ở nơi bán hàng............................................. 58 3.2.2 Kiến nghị. ......................................................................................... 61 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, nhiều thách thức cũng như cơ hội mới được mở ra. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật khách quan đó. Để có thể theo kịp với tốc độ đi lên của các nước phát triển đòi hỏi nền kinh tế của nước ta phải thật sự vững mạnh. Tiêu thụ là khâu nghiệp vụ đầu ra đánh giá toàn bộ nỗ lực cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó các nhà lãnh đạo luôn phải chú trọng để thúc đẩy hoạt động này. Đặt trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt như hiện nay thì việc tiêu thụ sản phẩm đã trở thành vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp kinh doanh. Nó là một trong những yếu tố quan trọng khẳng định được uy tín thương hiệu và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Hoạt động tiêu thụ ngày nay không chỉ hiểu một cách thuần túy là mua vào bán ra mà thực chất nó là cả một nghệ thuật. Nhận thấy đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay nên Em đã chọn tiêu thụ làm mảng đề tài nghiên cứu của mình. Đối với Tổng công ty sách, đơn vị Em chọn để nghiên cứu và hoàn thiện đề tài thì tiêu thụ trong giai đoạn này có ý nghĩa bức thiết. Chính vì vậy Em đã lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả tiêu thụ XBP tại Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục trong 2 năm 2009-2010’’ làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình Mong muốn của người nghiên cứu là đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm trên thị trường. Với vai trò là hàng hóa đặc biệt nên đòi hỏi các nhà kinh doanh phải hết sức quan tâm khi đưa vào lưu thông. Có nắm được bản chất cũng như vai trò ý nghĩa của tiêu thụ XBP thì mới góp phần đẩy mạnh vào sự phát triển của ngành. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của tổng công ty sách Việt Nam – một đơn vị hàng đầu của ngành trong nhiều năm qua. Người viết hy vọng sẽ đưa ra được cái nhìn khái quát đối với hoạt động của tổng công ty sách nói riêng và toàn ngành nói chung. Từ thực tiễn đó hy vọng có thể đóng góp một số ý kiến để hoạt động tiêu thụ của Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục ngày một mở rộng và phát triển hơn KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia thành 03 phần Phần I: Khái quát chung về Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục năm 2009-2010 Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục Có thể nói, đây là hoạt động không mới, tuy nhiên hoạt động tiêu thụ mỗi năm một khác, nó có sự tiến triển và thay đổi rõ rệt. Và để tìm hiểu được sâu thì cũng là một điều khó khăn trong giai đoạn công ty có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động kinh doanh. Với trình độ lý luận còn hạn chế, do vậy khóa luận không thể tránh khỏi những sai xót. Em kính mong nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo và giúp đỡ của thầy TS Trần Văn Bão cùng các thầy cô để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CTCP SÁCH DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CTCP SÁCH DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển * Vài nét giới thiệu về công ty Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC Tên tiếng Anh : Nation books Joint stock company Tên viết tắt : Nation books JSC, (Naboco) Địa chỉ : 25 Hàn Thuyên - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục là công ty con của NXB Giáo dục. NXB Giáo dục được thành lập năm 1957, Nhà xuất bản Giáo dục là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục khác phục vụ giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong toàn quốc; đồng thời giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác phát hành sách và Thư viện trường học. Trên chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, NXBGD luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo xuất bản, cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục cho học sinh và giáo viên trong toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo, không để xẩy ra tình trạng sốt sách, thiếu sách; đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. Đặc biệt từ năm 2002 đến nay, NXBGD đã hoàn thành xuất sắc việc cung ứng SGK từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình mới, thực hiện Nghị Quyết 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Từ năm 2003 đến nay, NXBGD chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 102/2003/QĐ - TTg ngày 21/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3961/2003/QĐ - BGD&ĐT ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mô hình này nhằm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Nhà xuất bản Giáo dục với các đơn vị thành viên sang cơ chế đầu tư tài chính là chủ yếu, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả đầu tư, uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con NXBGD là mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp có tư cách pháp nhân, bao gồm Công ty mẹ là NXBGD - Bộ GD&ĐT với 100% vốn nhà nước và các Công ty con là các Công ty cổ phần; gắn kết với nhau thông qua quan hệ chiến lược kinh doanh, về đầu tư vốn, về lợi ích kinh tế theo quy định của pháp luật. Hệ thống Công ty mẹ - Công ty con NXBGD không ngừng được củng cố và phát triển. Sáu tháng đầu năm 2008 đã kết nạp thêm 04 đơn vị mới: Công ty CP Sách - TBTH Tuyên Quang, Công ty CP Sách - TBTH Quảng Trị, Tạp chí Thế giới mới và Công ty CP In - Dịch vụ Đà Nẵng; nâng tổng số Công ty con lên 31 đơn vị, toàn NXBGD có 40 đơn vị thành viên. Hoạt động kinh doanh trong toàn Nhà đạt hiệu quả tốt, đời sống CBCNV không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhà xuất bản Giáo dục cũng là đơn vị tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động từ thiện, nhận nuôi dưỡng 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhiều Nhà tình nghĩa; riêng 6 tháng đầu năm 2008 đã hoàn thiện 31 Nhà tình nghĩa và đã bàn giao trước ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2008. Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo được thành lập ngày 01/01/2007 trên cơ sở phát triển Trung tâm Sách dân tộc. Công ty có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát. Hiện tại Công ty có c ác cán bộ, công nhân viên làm việc trong các bộ phận : biên tập, in - phát hành, kế toán - tài vụ. Ngoài ra, Công ty còn có một biên tập viên làm đại diện ở phía Nam. 1.1.2. Cơ cấu , chức năng,và nhiệm vụ của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục a. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục trong * Hội đồng quản trị và ban giám đốc Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc là những người đứng đầu công ty, quản lý toàn bộ về nhân sự và chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của công ty, có nghĩa vụ trước pháp luật, có quyền quyết định đối với các công ty thành viên, uỷ nhiệm cho các Giám đốc công ty thành viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. * Văn phòng công ty Đứng đầu là Chánh văn phòng công ty, chịu trách nhiệm quản lý chung toàn công ty, tổ chức các cuộc họp, Hội nghị toàn công ty, các hoạt động văn hoá trong công ty; soạn thảo các văn bản và sắp xếp lịch làm việc cho giám đốc. * Phòng kế hoạch tài vụ Là đơn vị tham mưu giúp việc cho giám đốc về lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng các chế độ quản lý, chính sách tài chính cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong công ty, các đơn vị thành viên, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý, hàng năm, xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm để các đơn vị có hướng phấn đấu nâng cao hiệu quả lao động, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên ngày một đi lên, giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, làm các báo cáo tài chính gửi lên các cơ quan ban ngành, theo dõi và báo cáo chi tiết công nợ mua, công nợ bán và hàng tồn kho. * Phòng kinh doanh sách và phòng kinh doanh văn hoá phẩm Là đơn vị kinh doanh nắm toàn bộ khâu đầu vào và có trách nhiệm cung cấp sách và văn hoá phẩm cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh trong toàn công ty, và mọi đối tượng trong và ngoài nước có nhu cầu mua bán với công ty theo phương thức bán buôn. + Liên kết sách + Mua đứt sách và văn hóa phẩm + Ký gửi Hoạt động kinh doanh của công ty đã được khẳng định bằng những kết quả mà công ty đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên cũng có thể nhận thấy một số khiếm khuyết mà nếu khắc phục được thì có thể đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa: Mua đứt sách là phương thức hoạt động có hiệu cao, tuy nhiên lại có nhiều thủ tục rườm rà, từ khâu ký kết hợp đồng, nhận hàng cho đến khâu giao hàng. Phương thức ký gửi không tạo được sự tin tưởng lẫn nhau giữa công ty với khách hàng, chỉ mang tính chất vụ việc nên không thể là biện pháp trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Liên kết xuất bản nếu có thể bỏ qua một số thủ tục sẽ trở thành phương thức có hiệu quả nhất. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm nội dung, công tác xuất bản còn công ty có thể phát huy hết hiệu quả của mạng lưới kinh doanh rộng lớn của mình. * Phòng kho vận Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận sách liên kết, xuất bản phẩm, văn hoá phẩm do phòng nghiệp vụ thu mua nhập về để chuyển cho khách hàng tại các tỉnh thành, các thư viện, các trung tâm tiêu thụ, phòng kho có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ trước khi nhập kho, tổ chức dán mã vạch hàng hóa nhập kho của công ty, nắm chắc số lượng hàng hoá vào ra, thường xuyên đối chiếu với phòng tài vụ để có số liệu chính xác giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh được tốt hơn. + Khi có phiếu xuất thủ kho mới được xuất hàng ra khỏi kho. +Khi có giấy báo nhận hàng thủ kho mới làm thủ tục nhập hàng, chưa có lệnh nhập kho thủ kho không được cho hàng vào kho. + Không cho khách hàng gửi hàng trong kho. * Các trung tâm bán buôn, bán lẻ Các trung tâm này có nhiệm vụ tổ chức bán lẻ ngay tại trung tâm đã được Tổng giám đốc giao nhiệm vụ, hàng hoá do công ty cung cấp. Các trung tâm bán hàng thu tiền qua máy, cuối ngày kế toán tại phòng tài vụ và kế toán tại các trung tâm căn cứ vào máy thu tiền qua mạng để xuất hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào hoá đơn bán hàng các trung tâm nộp tiền hàng ngày tại phòng tài vụ của công ty. Cuối tháng các trung tâm có nhiệm vụ đối chiếu để chốt số công nợ với phòng tài vụ của công ty. Các trung tâm tuyệt đối không được mua hàng, nhận ký gửi hàng hoá để đưa vào bán tại trung tâm. Các nhân viên bán hàng phải thực hiện nhiệm vụ của mình, nhiệt tình với khách hàng, bám sát khách hàng, giới thiệu cho khách hàng những loại sách họ cần tìm và tự bảo vệ hàng hoá của quầy được giao. Trách nhiệm của ca trưởng: Có trách nhiệm đặt hàng thường xuyên và giao cho các trưởng nhóm hàng trong ca nhận nợ căn cứ vào số lượng bản cho từng cuốn sách theo biên bản, cuối ca bàn giao số hàng hóa đã phát sinh, số tồn trên giá. Khi kiểm kê đột xuất trong ca nếu thiếu hàng trong ca nào nhóm hàng nào thì ca đó phải chịu trách nhiệm. * Phòng bảo vệ Có trách nhiệm theo dõi sát từng ca, phát hiện những hiện tượng có nghi vấn gian lận, có nhiệm vụ báo cho bộ phận có liên quan để ngăn chặn. Nghiêm cấm bảo vệ và nhân viên bán hàng thông đồng đưa hàng hoá ra ngoài hoặc đưa hàng hoá từ ngoài vào trung tâm. Bảo vệ kho phải theo dõi xe chở hàng vào, hàng ra, ghi biển số xe đơn vị nhận hàng, ngày giờ nhận hàng. * Xưởng in công ty Tất cả các hợp đồng mua bán, in ấn đều thông qua công ty và được giám đốc ký duyệt. Các hoạt động phải được thực hiện hạch toán tại phòng tài vụ công ty, cụ thể: + Tính toán giá thành cho từng hợp đồng, các chi phí phải được giám đốc duyệt chi và chi tại phòng tài vụ. + Quyết toán cho từng hợp đồng do phòng tài vụ tính. + Kỹ thuật và chất lượng in phải đảm bảo. + Không được tự tiện in ấn những sản phẩm ngoài hợp đồng, sản phẩm có nội dung xấu mà Nhà nước nghiêm cấm, hợp đồng phải được giám đốc ký duyệt. Các sản phẩm in xong phải làm thủ tục nhập kho, khi nào khách hàng đến lấy kế toán phải làm phiếu xuất kho. b. Chức năng nhiệm vụ Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục * Chức năng, nhiệm vụ: Xuất bản các loại sách, tạp chí và văn hoá phẩm trên các loại chất liệu, công nghệ theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; khác trong xã hội theo quy định của pháp luật; Trực tiếp xuất, nhập khẩu sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật; Kinh doanh phát hành sách, báo, văn hoá phẩm và các biểu mẫu, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật; Sản xuất bản gốc, in nhân bản và kinh doanh các sản phẩm băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và thực hiện các dịch vụ về công nghệ, kỹ thuật ở các lĩnh vực trên; Tổ chức và tham gia các triển lãm, hội chợ về sách, văn hoá phẩm, thiết bị in trong nước và ngoài nước; In các loại sách, báo, tạp chí, bao bì, tem nhãn, văn hoá phẩm và các loại giấy tờ quản lý, biểu mẫu và các sản phẩm in khác theo quy định của pháp luật; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm; Nghiên cứu và thể nghiệm các sản phẩm công nghệ mới về xuất bản, in, phát hành sách; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức, người lao động trong công ty; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn vốn và nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công ty; Tổ chức các dịch vị văn hoá - nghệ thuật, kinh doanh khách sạn và các loại hình dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động công ích như: cơ chế đặt hàng, trợ giá, trợ cước theo quy định của Nhà nước; Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ ngành Xuất bản, In, Phát hành sách và các loại vật tư thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng + Tổng phát hành các loại xuất bản trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. + Trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu sách báo tạp chí, tem chơi, tượng đài, các loại văn hóa phẩm, mỹ nghệ, mỹ thuật, nhập khẩu ủy thác các loại báo chí, các thiết bị ngành văn hóa thông tin. + Xuất bản và liên kết xuất bản, in ấn các loại sách, văn hóa phẩm, các loại giấy tờ quản lý kinh tế sản xuất và làm dịch vụ mỹ nghệ mỹ thuật. + Tổ chức làm các dịch vụ triển lãm, hội chợ sách trong nước và nước ngoài + Là đơn vị duy nhất đảm nhiệm việc phát hành sách báo cho hệ thống thư viện trường học trên cả nước theo chương trình tài chợ của chính phủ. + Kinh doanh khách sạn, dịch vụ biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước. * Năng lực hoạt động: - Hệ thống mạng lưới Trước đây NXB Giáo dục có các công ty thành viên và mạng lưới rộng khắp, là cộng tác viên gồm 64 công ty phát hành sách tỉnh và thành phố, hàng ngàn hiệu sách thuộc các quận huyện và 5000 thư viện, tủ sách các cơ quan ban ngành và trường học trên cả nước. - Quan hệ với đối tác kinh doanh trong và ngoài nước Quan hệ mua bán xuất bản phẩm với tất cả các nhà sản xuất ở TW đến địa phương., các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học kỹ thuật tring nước. Quan hệ mua bán sách thường xuyên với nhiều nhà xuất bản trên thế giới - Mặt hàng kinh doanh Các loại sách quốc văn và ngoại văn: chính trị xã hội, khoa học kĩ thuật, văn hóa truyền thông, văn học nghệ thuật thiếu nhi, từ điển, các loại sách báo, sách tin học, ngoại ngữ. Các loại văn hóa phẩm, văn phòng phẩm: tranh ảnh nghệ thuật, nhạc cụ, bưu ảnh, lịch các loại, các đĩa CD, CD ROM, … * Mục tiêu lớn, tôn chỉ hoạt động. Sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn và phát triển vốn chủ sở hữu giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và đảm bảo quyền lợi lao động. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh liên kết và hợp tác kinh doanh. * Địa thế kinh doanh Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục có lợi thế rất lớn là tọa lạc trên con phố chính, nơi được coi là trung tâm của thủ đô. Nơi đây được coi là địa thế vàng trong kinh doanh. Khách hàng rất đa dạng. với thương hiệu NXB Giáo dục đã tồn tại nhiều nam nay đã tạo nên một lợi thế rất lớn cho công ty sách trong việc khai thác và tiêu thụ hàng hóa. Thêm vào đó là môi trường kinh doanh đầy sôi nổi và hấp dẫn trên địa bàn hà nội. Đây là một thị trường sôi động thu hút rất nhiều nhà sản xuất kinh doanh đặc biệt là kinh doanh XBP. Do mức độ tập trung dân cư lớn mà thu nhập bình quân trên đầu người là tương đối ổn định, có phần cao hơn so với các khu ngoại thành và nông thôn nên nhu cầu sử dụng các XBP là tương đối lớn. Bên cạnh đó, hà nội còn tập trung rất nhiều các cơ quan của nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nên nó là mảnh đất lý tưởng để tiêu thụ các XBP. Để nâng cao nhận thức cho người dân cũng như cho toàn bộ các cán bộ đã và đang công tác, rất nhiều các hội nghị, triển lãm thường xuyên diễn ra thu hút đông đảo sự chú ý của bạn đọc. Nhờ đó các đơn vị công ty phát hành sách nói chung và Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục nói riêng có cơ hội giới thiệu và quảng bá thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp mình. Thị trường chất xám dần dần được định hình, dư luận xã hội ngày càng chú ý và đề cao vai trò của tri thức. ngoài ra sự phát triển kinh tế bao giờ cũng đi nhanh hơn sự phát triển của văn hóa, sự thay đổi mô hình chế độ cũ_ mới, tiến bộ thường dễ dàng hơn trong sự phát triển trong nếp nghĩ, tập quán, thói quen trong các mô hình cũ đó. Chính vì vậy quá trình xã hội hóa, nâng cao ý thức con người đồng hành với sự phát triển của XBP. Nắm được xu thế này, tổng công ty không ngừng nâng cao, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm. Có thể nói sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đã làm thỏa mãn phần nào nhu cầu của người dân thủ đô cũng như các vùng miền trong cả nước. * Hoạt động tiêu thụ trong cơ chế cũ Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục là doanh nghiệp đứng đầu toàn ngành trực thuộc Bộ Văn Hóa - Thông tin (Bộ Văn hóa Du lịch và thể thao).Nhiệm vụ được đặt ra là: - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phát triển sự nghiệp phát hành sách trong và ngoài nước - Phân bố chỉ tiêu kế hoạch hóa cho đơn các đơn vị sau khi được Bộ xét duyệt; chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện, nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách luật lệ quy chế, chế độ đối với ngành phát hành sách để trình cấp trên xét duyệt ban hành. - Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của ngành. - Tổ chức tiêu thụ các XBP trong cán bộ, nhân dân, góp phần xây dựng phát triển hệ thống thư viện, tủ sách, phong trào đọc và làm theo sách bằng các biện pháp và hình thức thích hợp. - Thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi hợp tác với nước ngoài, tham gia hoạt động phát hành sách của các nước XHCN, tham gia triển lãm sách trong và ngoài nước theo kế hoạch của Bộ. - Quản lý trực tiếp và toàn diện các đơn vị kinh doanh phát hành sách trực thuộc công ty theo sự phân cấp quản lý của Bộ. + TW: Công ty cổ phần sách dân tộc – NXB Giáo Dục là cơ quan trực thuộc bộ có nhiệm vụ quản lý kinh doanh chuyên ngành phát hành sách trong phạm vi cả nước kiêm nghiệm công ty cấp 1 khu vực 1. + Địa phương: công ty phát hành sách tỉnh, thành phố, đặc khu là cơ quan trực thuộc Sở văn hóa thông tin có nhiệm vụ kinh doanh bán lẻ chuyên ngành phát hành sách trong phạm vi tỉnh, thành phố. Đặc khu chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ kinh doanh, điều tiết XBP và các mặt hành Văn hóa- thông tin khác của công ty. Các hiệu sách trung tâm huyện, thị xã là đơn vị trực thuộc công ty phát hành sách tỉnh, thành phố. Công ty đã chỉ đạo việc quản lý kinh tế trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách tài trợ, cước phí vận chuyển, chương trình phát hành lịch được triển khai có hiệu quả. Công ty đã tăng cường hỗ trợ vốn cho các đơn vị khó khăn bằng nhiều hình thức cung cấp hàng hóa và phương thức thanh toán ưu đãi. Thông qua các chương trình phục vụ xã hội hằng năm công ty đã tổ chức và quản lý tốt việc đưa sách đến gần 8000 trường cấp 1 và cấp 2 ở miền núi, hàng triệu bản sách thiếu nhi đã đến tay các em ở mọi miền xa xôi của cả nước….tạo điều kiện cho các em hiểu biết thêm nhiều kiến thức văn hóa, khoa học góp phần vào sự nghiệp đào tạo và trồng người của đảng và chính phủ. công ty sách còn cung cấp sách và văn hóa phẩm cho các công ty phát hành sách của tỉnh, đưa tới các thư viện xã, huyện miền núi để phục vụ văn hóa cơ sở nhằm góp phần nâng cao dân trí cộng đồng. Tại thời điểm này, toàn bộ xuất bản phẩm của các nhà xuất bản được đưa về kho tổng công ty đã tạo ra một hệ thống phân phối sâu rộng đến các công ty tỉnh, từ tỉnh đến huyện. đặc biệt đến năm 2005 vẫn phân phối lịch Blog. Sự đan xen cơ chế cũ mới kéo dài chính là do hoạt động quản lý tập trung. Trong giai đoạn này hoạt động tiêu thụ của công ty phục vụ nhiệm vụ chính trị là chủ yếu góp phần thiết thực trong việc thực hiện nghị quyết TW 5 khóa VIII về “xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.” nhằm phục vụ đời sống văn hóa cơ sở. tổng công ty luôn đi đầu trong việc phát động phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Có thể nói với trách nhiệm của đảng và nhà nước giao phó, hoạt động của công ty thực chất là thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị nhằm thực hiện nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền sâu rộng tri thức trong cả nước. tính tích cực của cơ chế tập trung đã tạo ra hiệu quả thiết thực và vị thế làm chủ thị trường của các doanh nghiệp nhà nước nói chung và tổng công ty sách nói riêng. Tuy nhiên công ty sách nhận sự bao cấp của nhà nước nên mục tiêu kinh tế trong hoạt động kinh doanh thường không được đảm bảo. với những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, XBP được tiêu thụ thường xuyên bởi sự độc quyền phân phối. Mặc dù có đạt được mục tiêu nhưng hiệu quả không cao bởi phụt thuộc vào cơ chế quá nhiều. doanh nghiệp ít tự chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh nên lợi nhuận thu được chỉ là hình thức. * Hoạt động tiêu thụ trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đất nước đang bước vào thời kì hội nhập quốc tế với sự biến đổi một cách sâu sắc. cùng vơi việc tham gia hàng loạt các tổ chức kinh tế như WTO, ASEAN,APEC…. Đã tạo ra hàng loạt những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Là một doanh nghiệp nhà nước, công ty cũng hòa nhập với xu thế chung và đang tiến hành quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Trước hết đó là cơ hội giúp ta mở rộng mối quan hệ với nhiều đối tác lớn, quan trọng. đây là các đối tác mang tầm quốc tế nên nếu hợp tác được nhất định sẽ đẩy mạnh được hoạt động tiêu thụ. Các rào cản được xóa bỏ ít nhiều, tạo điều kiện hợp tác xuyên quốc gia trên cơ sở áp dụng mức thuế trung bình. Sẽ có các chương trình thúc đẩy về kinh tế kĩ thuật với mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thị trường vững mạnh, hợp tác chuyển giao các công nghệ trong tương lai. Cái đích mà hội nhập mang đến là sự tăng trưởng bền vững. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế vì vậy tạo điều kiện cho từng doanh nghiệp cũng chính là biện pháp tối ưu đưa nền kinh tế đất nước đi lên. Trên cơ sở kinh tế - xã hội, giáo dục…của 20 năm đổi mới và phát triển, đất nước ta có điều kiện và phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, khoa học kỹ thuật, tiếp tục tiến trình toàn cầu hóa. Với việc hội nhập cải cách cơ cấu được triển khai mạnh mẽ đặc biệt là tư nhân hóa các công ty Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó tạo ra giá trị lao động thực tế chứ không thiên về hình thức. Tăng cường tinh linh hoạt của lực lượng lao động. - Chúng ta được tiếp cận với hàng hóa và dịch vụ đa dạng hơn, giá giảm đi theo mức thuế và mức độ cạnh tranh. Đặc biệt là khi hội nhập các doanh nghiệp có điều kiện áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào quá trình kinh doanh. Đối với các công ty kinh doanh thì việc tham gia vào mạng Internet đã trở thành phổ biến. Với thành tựu ngày càng nổi trội nó đã trở thành công cụ hữu ích kết nối giao lưu và hợp tác toàn cầu. Bên cạnh đó là các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm hiện đại hóa các cửa hàng cũng được áp dụng như: hệ thống camera, các trang thiết bị chuyên dùng về âm thanh, ánh sáng. Rồi phải kể đến một loại những phần mềm ứng dụng đem lại hiệu quả to lớn trong quản lý bán hàng, quản lý nguồn nhân sự…Nếu không hội nhập, không chịu tiếp thu cải tiến chắc chắn ta sẽ không thấy hết được lợi ích mà hội nhập đem lại. - Chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi từ các nền kinh tế khác, từ các doanh nghiệp thành công trong khu vực cũng như thị trường thế giới. Đó là cơ hội đổi mới tư duy, chấp nhận cuộc canh tranh toàn cầu, cạnh tranh để tăng tính hợp pháp, từ bỏ những cách làm mang tính chộp giật, thói quen làm ăn cũ ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà nước. Thêm vào đó học ở họ văn hóa doanh nhân để biết cạnh tranh theo pháp luật (của các nước mình và quốc tế), biết đầu tư vào nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học để vươn lên, vừa thu lợi nhuận vừa đem lại lợi ích cho khách hàng. Luật xuất bản mới ra đời cũng đã mở ra cho các doanh nghiệp phát hành được tiếp cận và điều kiện có thêm hàng hóa. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp tiêu thụ bởi có rất nhiều thành phần kinh tế được tham gia trong công tác liến kết về xuất bản Bên cạnh một số thuận lợi thì quá trình hội nhập của đất nước nói chung và các doanh nghiệp tiêu thụ XBP nói riêng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có thể thấy một số điểm như sau: - Khó khăn đầu tiên chính là rào cản về hệ thống pháp luật của nước ta. Hệ thống pháp luật về đầu tư còn nhiều bất cập chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều chính sách còn chồng chéo nên chưa thực sự khuyến khích được các đặt quan hệ giao dịch. Tham gia vào kinh doanh hội nhập mà các thông tin phổ biến tuyên truyền còn hạn chế khiến các doanh nghiệp chậm thích ứng. - Khó khăn thứ hai là hạn chế về nguồn nhân lực. Lực lượng lao động của ta rất dồi dào nhưng thiếu đội ngũ cán bộ giỏi, có chuyên môn về bề dày kinh nghiệm trong hợp tác kinh tế quốc tế. Trình độ cán bộ tham gia vào công tác hội nhập cũng như thực hiện các cam kết còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực thách thức là các doanh nghiệp ngày càng phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn ngay trên thị trường trong nước. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật. Càng chủ động, năng động, quyết tâm học hỏi phát huy lợi thế thì cơ hội càng lớn và thách thức càng giảm đi. Ngược lại nếu thụ động, không chịu đổi mới tư duy không có tác phong công nghiệp, không có cách làm việc chuyên nghiệp, không biết người biết mình thì cơ hội hiển nhiên không nắm bắt được mà thách thức sẽ càng lớn, dồn dập hơn.Trên thị trường cạnh tranh đó doanh nghiệp tiêu thụ XBP cũng phải tự đảm nhận hoạt động của mình, Nhà nước chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh.Và chỉ có doanh nghiệp mới có khả năng tạo ra các giá trị mới, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Trong khi đó năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn rất hạn chế, cách thức kinh doanh cũng mang tính nhỏ lẻ,rời rạc. Năng lực sản xuất,công nghệ vốn và kinh nghiệm quản lý đều kém sức cạnh tranh. Bên cạnh đó sự yếu kém trong liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước. Bản thân các doanh nghiệp nội địa chưa thực sự chủ động kết hợp với nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm kinh doanh qua việc tổ chức những diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội nhập và thông tin về các đối tác cạnh tranh trong khu vực và thế giới đây là điều rất cần thiết để các doanh nghiệp đưa ra các phương án và cách tiếp cận hợp lý trong quá trình nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành. Bao gồm các đơn vị thành viên gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, đào tạo và nghiên cứu…do Nhà nước thành lập nhằm tăng cường tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất để phục vụ nhiệm vụ, yêu cầu do Nhà nước giao và nhu cầu thị trường: Xuất bản các loại sách, tạp chí và văn hoá phẩm trên các loại chất liệu, công nghệ theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; khác trong xã hội theo quy định của pháp luật; Trực tiếp xuất, nhập khẩu sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật; Kinh doanh phát hành sách, báo, văn hoá phẩm và các biểu mẫu, giấy tờ quản lý kinh tế-xã hội và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật; Sản xuất bản gốc, in nhân bản và kinh doanh các sản phẩm băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và thực hiện các dịch vụ về công nghệ, kỹ thuật ở các lĩnh vực trên; Tổ chức và tham gia các triển lãm, hội chợ về sách, văn hoá phẩm, thiết bị in trong nước và ngoài nước; In các loại sách, báo, tạp chí, bao bì, tem nhãn, văn hoá phẩm và các loại giấy tờ quản lý, biểu mẫu và các sản phẩm in khác theo quy định của pháp luật; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm; Nghiên cứu và thể nghiệm các sản phẩm công nghệ mới về xuất bản, in, phát hành sách; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức, người lao động trong công ty; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn vốn và nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công ty; Tổ chức các dịch vị văn hoá - nghệ thuật, kinh doanh khách sạn và các loại hình dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động công ích như: cơ chế đặt hàng, trợ giá, trợ cước theo quy định của Nhà nước; Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ ngành Xuất bản, In, Phát hành sách và các loại vật tư thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng CHƢƠNG II: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CTCP SÁCH DÂN TỘC - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TRONG HAI NĂM 2009-2010 2.1. Hoạt động tiêu thụ của Công ty CP sách dân tộc – NXB Giáo dục trong hai năm 2009 - 2010 2.1.1 Tổ chức nghiên cứu thị trường Trong điều kiện kinh tế thị trường, để đáp ứng nhu cầu phong phú đa dạng và phức tạp của khách hàng, công ty đã thực hiện việc nghiên cứu nhu cầu thị trường để kịp thời đưa ra những quyết định kinh doanh đúng, trúng nhu cầu khách hàng. Với mỗi lĩnh vực, khách hàng sẽ có những nhu cầu sử dụng XBP khác nhau tương ứng với sở thích, nhu cầu thẩm mỹ và trình độ của họ. Công ty luôn xác định được đặc điểm, nhu cầu, sở thích của từng nhóm đối tượng khách hàng để từ đó đưa ra những nhóm mặt hàng phù hợp với nhu cầu của họ. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ nhằm nghiên cứu nhu cầu thị trường đều được công ty áp dụng và thực hiện. * Phương pháp nghiên cứu tại văn phòng: đây là một phương pháp truyền thống được tiến hành để khai thác nguồn hàng dựa trên những tài liệu đã có như các báo
- Xem thêm -