Tài liệu Nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty cổ phần xây dựng số 12

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ---------------- DƯƠNG VĂN QUÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÈ 12 HÀ NỘI - 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi: Dương Văn Quân Học viên cao học khúa 18-chuyờn ngành kinh tế đối ngoại Mã học viên: CH180473 Đề tài nghiên cứu: “ Nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12”. Năm 2011. Đề tài do tôi nghiên cứu không bị trùng lặp với đề tài của tác giả khỏc, cỏc số liệu, dữ liệu được sử dụng trong bài viết hoàn toàn trung thực và có nguồn trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Viện đào tạo sau đại học Trường đại học kinh tế quốc dân về tính trung thực của đề tài và chịu mọi hình thức kỷ luật nếu có vi phạm về tính trung thực trong đề tài do mình nghiên cứu. LỜI CẢM ƠN Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, tuy nhiên với sự hiểu biết còn hạn chế, bài viết chưa đạt được theo yêu cầu, tác giả rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, sự đóng góp của các quý độc giả, các bạn sinh viên để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy hiệu trưởng Trường đại học kinh tế quốc dân, các thầy cô giáo của nhà trường, các thầy cô giáo của Viện đào tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, những người đã trực tiếp đào tạo trong suốt khóa học K18, cảm ơn thầy trưởng khoa và các thầy cô giáo trong Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế đã đào tạo, tạo điều kiện và giúp đỡ trong suốt quá trình học tại khoa. Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS, TS Nguyễn Như Bình là người trực tiếp hướng dẫn luận văn này. Cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 12, cỏc phũng ban Công ty đã cung cấp một cách đầy đủ, chi tiết các số liệu phục vụ cho bài nghiên cứu này. Xin cảm ơn các tác giả của các giáo trình, bài viết, tạp chí mà tác giả đã tham khảo để hoàn thành bài nghiên cứu này. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HèNH TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU........................................................................................................................ CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA.................................................................. 1.1. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhập khẩu hàng hóa................ 1.1.1. Khái niệm chất lượng nhập khẩu hàng hóa.................................................. 1.1.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhập khẩu....................................................... 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.................................................................................................. 1.2.1. Các nhân tố bên trong................................................................................... 1.2.2. Các nhân tố bên ngoài................................................................................... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12..................... 2.1. Thực trạng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty................................ 2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng số 12........................................... 2.1.2. Thực trạng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty...................................... 2.2. Thực trạng chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty............. 2.2.1. Tính đồng bộ.................................................................................................. 2.2.2. Đúng qui cách, chủng loại............................................................................. 2.2.3. Kịp thời.......................................................................................................... 2.2.4. Giá cả hợp lý.................................................................................................. 2.2.5. Tỷ giá.............................................................................................................. 2.2.6. Qui trình nhập khẩu..................................................................................... 2.2.7. Đáp ứng nhu cầu thị trường............................................................................. 2.2.8. Hiệu quả......................................................................................................... 1 2.3. Đánh giá về chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty............ 2.3.1. Ưu điểm.......................................................................................................... 2.3.2. Nhược điểm.................................................................................................... 2.3.3. Nguyên nhân.................................................................................................. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12........................... 3.1. Dự báo xu hướng và sự thay đổi nhu cầu đến năm 2015............................ 3.1.1. Nhập khẩu máy móc thiết bị từ Trung Quốc gia tăng...................................... 3.1.2. Máy móc thiết bị Hàn Quốc phù hợp thị trường Việt Nam............................. 3.1.3. Nhu cầu máy móc thiết bị xây dựng gia tăng.................................................. 3.1.4. Xuất hiện tình hình thuê ngoài thiết bị máy móc xây dựng cơ bản.................. 3.2. Định hướng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty đến năm 2015 ........................................................................................................................ 3.2.1. Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận.......................................................... 3.2.2. Mặt hàng......................................................................................................... 3.2.3. Chất lượng nhập khẩu, thị trường nhập khẩu.................................................. 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty ........................................................................................................................ 3.3.1. Hoàn thiện qui trình nhập khẩu để nâng cao chất lượng nhập khẩu........ 3.3.2. Nâng cao chất lượng về mặt kinh tế............................................................. 3.3.3. Nâng cao chất lượng về mặt kỹ thuật.......................................................... 3.4. Một số kiến nghị............................................................................................ 3.4.1. Đối với cơ quan hải quan................................................................................ 3.4.2. Đối với cơ quan thuế..................................................................................... 3.4.3. Đối với Chính phủ và Nhà nước................................................................... 3.4.4. Đối với Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).................................................................................................... KẾT LUẬN.................................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................... PHỤ LỤC ................................................................................................................... 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 KH Kế hoạch 2 MMTB Máy móc thiết bị 3 LN Lợi nhuận 4 NXB Nhà xuất bản 5 SXKD Sản xuất kinh doanh Tiếng Anh STT TỪ VIẾT TẮT TấN TIẾNG ANH TấN TIẾNG VIỆT 1 APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 2 ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 3 BIDV Bank for Investment and Development of Ngân hàng đầu tư và phát Việt Nam triển Việt Nam 4 CIF Cost, Insurance and Freight 5 GDP Gross domestic product Tổng giá trị quốc nội 6 FOB Free on Board Miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi 7 ISO International Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 8 LICOGI Inflastructure Development and Construction Corporation Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng 9 VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Giá thành, Bảo hiểm và Cước 1 10 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh của Công ty từ 2006-2010, KH2011 31 Bảng 2.2 Doanh số, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty từ 2006-2010,KH2011 32 Bảng 2.3 Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty 34 Bảng 2.4 Thị trường và mặt hàng nhập khẩu của Công ty 35 Bảng 2.5 Tỷ lệ nhập khẩu theo thị trường từ 2006-2010, KH2011 35 Bảng 2.6 Tổng hợp hiệu quả kinh doanh theo nước nhập khẩu 2006-2010 36 Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của xe tải gắn cẩu Thực trạng thông số kỹ thuật của xe tải gắn cẩu nhập khẩu 39 Bảng 2.8 40 Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật của cẩu bánh lốp 41 Bảng 2.10 Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu bánh lốp nhập khẩu 42 Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật cẩu bánh xích 43 Bảng 2.12 Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu bánh xích nhập khẩu 44 Bảng 2.13 Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu tháp nhập khẩu 45 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Giá máy móc thiết bị Công ty bán ra so với giá thị trường thời điểm quớ II/2010 Lợi nhuận nhập khẩu và lợi nhuận theo thị trường nhập khẩu từ 2006-2010, KH2011 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu và tỷ suất lợi nhuận theo thị trường nhập khẩu 2006-2010, KH2011 51 55 56 Bảng 2.17 Lợi nhuận trên vốn kinh doanh 2006-2010, KH2011 57 Bảng 2.18 Lợi nhuận trên chi phí kinh doanh 2006-2010, KH2011 57 Bảng 2.19 Năng suất lao động bình quân 2006-2010, KH2011 58 Bảng 2.20 Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 59 DANH MỤC CÁC HèNH Số hình vẽ Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty 29 Hình 2.2 Kim ngạch nhập khẩu từ 2006-2010, KH2011 32 Hình 2.3 Lợi nhuận nhập khẩu từ năm 2006-2010, KH2011 33 Hình 2.4 Qui trình nhập khẩu của Công ty 53 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1. Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty từ 2006 đến 2010, kế hoạch 2011............................................ Doanh số, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty từ 20062010, kế hoạch 2011..................................................................................................................... Bảng 2.3. Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty.......................................................................................... Bảng 2.4. Thị trường và mặt hàng nhập khẩu của Công ty........................................................................... Bảng 2.5. Tỷ lệ nhập khẩu theo thị trường từ 2006-2010, kế hoạch 2011.................................................... Bảng 2.6. Tổng hợp hiệu quả kinh doanh theo nước nhập khẩu 2006-2010................................................ Bảng 2.7. Thông số kỹ thuật của xe tải gắn cẩu............................................................................................ Bảng 2.8. Thực trạng thông số kỹ thuật của xe tải gắn cẩu nhập khẩu......................................................... Bảng 2.9. Thông số kỹ thuật của cẩu bánh lốp............................................................................................. Bảng 2.10. Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu bánh lốp nhập khẩu.......................................................... Bảng 2.11. Thông số kỹ thuật của cẩu bánh xích.................................................................................................. Bảng 2.12. Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu bánh xích nhập khẩu............................................................... Bảng 2.13. Thực trạng thông số kỹ thuật của cẩu tháp nhập khẩu........................................................................ Bảng 2.14. Giá máy móc thiết bị Công ty bán ra so với giá thị trường thời điểm quí II năm 2010...................... Bảng 2.15. Lợi nhuận nhập khẩu và lợi nhuận theo thị trường nhập khẩu từ 2006-2010, kế hoạch 2011........... Bảng 2.16. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu và tỷ suất lợi nhuận theo thị trường nhập khẩu từ 2006-2010, kế hoạch 2011............................................................................................................................... Bảng 2.17. Lợi nhuận trên vốn kinh doanh 2006-2010, kế hoạch 2011............................................................... Bảng 2.18. Lợi nhuận trên chi phí kinh doanh 2006-2010, kế hoạch 2011........................................................... Bảng 2.19. Năng suất lao động bình quân 2006-2010, kế hoạch 2011.................................................................. Bảng 2.20. Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu.................................................................................................................. Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty..................................................................................................................... Hình 2.2. Kim ngạch nhập khẩu từ năm 2006 đến 2010, kế hoạch 2011.............................................................. Hình 2.3. Lợi nhuận nhập khẩu từ 2006 đến 2010, kế hoạch 2011....................................................................... Hình 2.4. Qui trình nhập khẩu của Công ty........................................................................................................... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ---------------- DƯƠNG VĂN QUÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) HÀ NỘI - 2011 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Công ty cổ phần xây dựng số 12 là Công ty chuyên doanh về xây dựng, nhập khẩu các loại máy móc thiết bị xây dựng. Là đơn vị thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), một Tổng công ty đó cú thương hiệu được khẳng định trên thị trường trong toàn quốc, vì vậy Công ty có một lợi thế rất lớn về thị trường, có tiềm năng lớn về phát triển lĩnh vực nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, với thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay trong Tổng công ty cũng có nhiều Công ty thành viên kinh doanh trong lĩnh vực máy móc thiết bị. Để tồn tại và đứng vững trên thị trường, thì chỉ thương hiệu thôi chưa đủ, mà phải là chất lượng sản phẩm, dịch vụ có đáp ứng được yêu cầu thị trường hay không, phải không ngừng tìm hiểu thị trường, giá cả, chất lượng, chủng loại…từ đó nâng cao chất lượng nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc, thiết bị là rất quan trọng, giúp Công ty mở rộng thị trường, thông qua đó xây dựng được thương hiệu Công ty trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Theo cách xem xét đó, đề tài “Nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12” được chọn để nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận chất lượng nhập khẩu. Từ thực trạng nhập khẩu và thực trạng chất lượng nhập khẩu của Công ty. Những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tới chất lượng đó, những nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động tới, cũng như các điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước trong mấy năm qua, cùng những mục tiêu của Công ty trong thời gian tới. Tác giả muốn đưa ra ii một số định hướng về thị trường, về mặt hàng nhập khẩu trong thời gian tới, qua đây tác giả cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những bất cập còn tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc Công ty đang phải đối mặt, nhằm giúp lãnh đạo Công ty có được cái nhìn tổng quát hơn, đúng đắn hơn, đưa ra được các quyết sỏch sỏt với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. Nội dung luận văn gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về chất lượng nhập khẩu hàng hóa Chương 1 cho ta cái nhìn tổng quan và cơ sở lý luận chất lượng nhập khẩu hàng hóa, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhập khẩu . Qua đó ta hiểu thế nào là chất lượng nhập khẩu, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhập khẩu. Chất lượng nhập khẩu là khái niệm phản ánh tổng hợp mức độ đáp ứng những yêu cầu của tất cả các khía cạnh hoạt động nhập khẩu bao gồm cả các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng về mặt kinh tế bao gồm: Tính đồng bộ, đúng qui cách chủng loại, kịp thời, giá cả hợp lý, tỷ giá, qui trình nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế. Thông qua các chỉ tiêu, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh những kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp mình, hạn chế những tác động xấu gây bất lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhập khẩu bao gồm nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên trong như: năng lực quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, vốn, trình độ nhân lực. Đó là những nhân tố mang iii tính chủ quan, chủ động của doanh nghiệp, cần phải nâng cao nội lực của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nhập, đó cũng là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp như thị trường nhập khẩu, tiêu thụ, kinh tế vĩ mô. Đây là những nhân tố mang tính chất khách quan, phụ thuộc vào sự điều chỉnh chính sách của Nhà nước tùy từng thời kỳ. Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải nhanh nhậy, nắm bắt kịp thời, để cú cỏc quyết sách điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12 Qua chương 2 ta biết được thực trạng nhập khẩu và chất lượng nhập khẩu của Công ty trong mấy năm qua, những ưu, nhược điểm, nguyên nhân dẫn tới chất lượng đó. Kim ngạch nhập khẩu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu không ngừng tăng qua các năm. Thị trường tiêu thụ Công ty ngày càng được mở rộng, cơ cấu mặt hàng ngày càng đa dạng để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường Máy móc thiết bị Công ty nhập về có tính đồng bộ cao, đúng qui cách, chủng loại, giao hàng kịp thời đến chân công trình theo thời gian ký kết, giá cả hợp lý và có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường và hiệu quả kinh tế tăng hàng năm. Bên cạnh những thành công nhất định đạt được thỡ cũn một số điểm còn hạn chế như còn nhập các loại máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hao mòn lớn, hiệu quả hoạt động kém. Chưa đầu tư một cách xứng đáng cho công tác nghiên cứu thị trường, do đó kế hoạch kinh doanh Công ty xây dựng chưa sát với thực tế. Việc đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế còn nhiều yếu kém. Việc đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa nhiều, công tác iv tuyển dụng và giữ chân người lao động có năng lực cao chưa thành công. Trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế đó để nâng cao hơn nữa chất lượng nhập khẩu của Công ty. Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12. Chương 3 cho ta biết xu hướng vận động của thị trường trong nước và quốc tế và các mục tiêu của Công ty trong thời gian tới. Từ những xu hướng thị trường trong nước và quốc về và những mục tiêu của Công ty trong thời gian tới về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, mặt hàng, chất lượng mặt hàng, thị trường nhập khẩu, cùng những tồn tại của Công ty về chất lượng nhập khẩu trong những năm qua. Tác giả đã nêu ra một số giải pháp và các kiến nghị với cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn! TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ---------------- DƯƠNG VĂN QUÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ (KINH TẾ ĐỐI NGOẠI) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN NHƯ BÌNH HÀ NỘI - 2011 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Công ty cổ phần xây dựng số 12 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), chuyên kinh doanh các loại máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng các công trình và trực tiếp tham gia thi công công trình xây dựng. Là đơn vị nhập khẩu lượng máy móc lớn để bán và cho thuê. Việc nhập khẩu máy móc thiết bị phải đảm bảo làm sao đáp ứng theo yêu cầu khách hàng, đúng mẫu mã, nhãn hiệu, chủng loại, chất lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng giá cả. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, để tồn tại và đứng vững trên thị trường thì Công ty phải không ngừng tìm hiểu thị trường, giá cả, chất lượng, chủng loại từ đó nâng cao chất lượng nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Chớnh vì vậy, việc nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc, thiết bị là rất quan trọng, giúp Công ty mở rộng thị trường, thông qua đó xây dựng được thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Theo cách xem xét đó, đề tài: “ Nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12” được chọn để nghiên cứu. 2. Tổng quan những cụng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay có một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận văn. Tuy nhiên, chỉ mang tính gián tiếp, cụ thể, luận văn thạc sỹ của Nguyễn Thanh Thái về “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải”. Năm 2000, Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải là Tổng công ty chuyên về nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị lĩnh vực xây dựng, phục vụ thi công xây dựng các công trình. Trong luận văn, tác giả đánh giá thực trạng nhập khẩu của Tổng công ty. Luận văn cho thấy, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải làm 2 tốt vai trò của mình là nhà nhập khẩu tầm cỡ về máy móc, thiết bị phục vụ cho thị trường xây dựng nhiều năm qua. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như: đặt tiêu chí lợi nhuận lên hàng đầu nên đôi lúc quên lợi ích tổng thể quốc gia, máy móc, thiết bị nhiều loại nhập về chưa đáp ứng thị trường về chất lượng, hao mòn lớn, công nghệ chưa cao, còn nhập các loại máy móc thiết bị đã qua sử dụng, làm cho hiệu quả không cao, gây ô nhiễm môi trường, biến thị trường trong nước thành bãi thải công nghệ của nước ngoài. Qua đề tài, tác giả đưa ra một số giải pháp để khắc phục, hạn chế những rủi ro đó, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải. 3. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn bao gồm: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận chất lượng nhập khẩu hàng hóa - Phân tích thực trạng nhập khẩu và chất lượng nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Đề xuất một số giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng nhập khẩu máy móc, thiết bị. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi Công ty cổ phần xây dựng số 12, với mặt hàng máy móc, thiết bị lĩnh vực xây dựng nhằm phục vụ thi công công trình xây dựng. Thời gian nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 2010. Thị trường nghiên cứu bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp 3 tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. Các dữ liệu và số liệu được sử dụng bao gồm các bài viết, bài báo, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các báo cáo có liên quan của Công ty, các số liệu thống kê từ Công ty, Tổng cục thống kê và một vài nguồn dữ liệu sơ cấp liên quan khác. 6. Bố cục của luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được trình bày gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về chất lượng nhập khẩu hàng hóa. Chương 2: Thực trạng chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Xem thêm -