Tài liệu Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dnnn ở vn hiện nay

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................3 Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ..........................................................................4 I. Lịch sử phát triển chi nhánh Láng Hạ.......................................................4 II. Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ..........................5 1. Sơ đồ tổ chức.............................................................................................5 2. Chức năng của một số phòng ban..............................................................7 2.1. Ban giám đốc....................................................................................7 2.2. Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo...................................................7 2.3. Phòng Kế hoạch và Nguồn vốn........................................................8 2.4. Phòng Tín dụng................................................................................8 2.5 Phòng Thẩm định..............................................................................9 2.6. Phòng Thanh toán quốc tế................................................................9 2.7. Phòng Nghiệp vụ thẻ:.......................................................................9 2.8.Phòng Marketting:............................................................................9 2.9. Phòng Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ:............................................10 2.10. Phòng Hành chính quản trị..........................................................10 III. Chức năng và lĩnh vực hoạt động chính của chi nhánh ngân hàng Láng Hạ..........................................................................................................10 1. Dịch vụ tiền gửi.......................................................................................11 2. Dịch vụ tín dụng......................................................................................11 3. Dịch vụ thanh toán trong nước................................................................11 4. Dịch vụ kinh doanh đối ngoại.................................................................12 5.Các sản phẩm dịch vụ khác......................................................................12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo &PTNT LÁNG HẠ NHỮNG NĂM 2005- 2008............................................................13 I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005- 2008.....................................13 1. Hoạt động huy động vốn.........................................................................13 2. Hoạt động tín dụng..................................................................................14 3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế............................16 5. Tổng quan kết quả hoạt động Kinh doanh của chi nhánh AGRIBANK Láng Hạ.................................................................................................18 II. Công tác quả trị rủi ro cho vay vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ những năm vừa qua................................................................................19 1. Tình quản trị rủi ro tại Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ.......19 2. Những kết quả đạt được..........................................................................21 3. Những tồng tại và nguyên nhân...............................................................22 3.1. Những tồn tại..................................................................................22 3.2. Nguyên nhân...................................................................................23 Chương III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ SUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG....................................................................................................25 I. Đánh giá tình hình hoạt động của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ trong thời gian qua........................................................................................25 2. Một số vấn đề tồn tại...............................................................................29 II. Phương hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng trong thời gian tới....................................................................................................................29 1. Mục tiêu cho năm 2009...........................................................................29 2. Chiến lược phát triển trong thời gian tới.................................................30 III. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.......................................................................................................32 KẾT LUẬN........................................................................................................34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Qua 4 năm học trên giảng đường Đại học. Em đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về chuyên ngành đầu tư, lập và quản lý dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro cho dự án. Và kỳ thực tập này là cơ hội để em có thể thực hành những kiến thức đã học và cũng là cơ hội để em có thể học hỏi trau rồi kinh nghiệm cho bản thân. Trong quá trình học tập em thấy hứng thú với môn quản trị rủi ro cho dự án đầu tư. Một dự án chịu rất nhiều rủi ro, tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan. Vì vậy em đã dành nhiều thời gian và tâm sức hơn để tìm hiểu về môn học. Em cũng đã chọn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng Hạ là nơi thực tập,với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về công tác quản trị rủi ro dự án cho vay vốn tại ngân hàng. Qua hai tuần thực tập tại đây em đã nắm được tình hình tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Láng Hạ, tình hình hoạt động cũng như những thành tựu và hạn chế cần khắc phục của chi nhánh trong thời gian vừa qua. Bản báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần chính. Chương I: Giới thiệu chung về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng Hạ. Chương II: Tình hình hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ trong những năm qua. Chương III: Đánh giá tình hình hoạt động và một số đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngân hàng Bản báo cáo là cái nhìn tổng quan và chân thực nhất về ngân hàng mà bản thân em học hỏi, cùng sự hướng dẫn tận tình của quý cơ quan và sự chỉ bảo của PGS.TS Từ Quang Phương. Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Từ Quang Phương cùng quý cơ quan đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ I. Lịch sử phát triển chi nhánh Láng Hạ Năm 1996 hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã có những sự thay đổi lớn. Một trong những sự kiện đó là Quyết định số 280/QĐ-NHNN ngày 15/11/1996 của thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90. Ngân hàng No&PTNT Việt Nam đã thể hiện định hướng trong chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước những tháng cuối năm 1996: Củng cố và giữ vững thị trường nông thôn, tiếp cận nhanh và từng bước giữ vững thị phần tại thị trường thành thị, phát triển kinh doanh đa năng, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Trong quá trình mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình, Ngân hàng đã cho ra đời một số chi nhánh Ngân hàng No&PTNT tại các thành phố lớn, khu đô thị và trung tâm kinh tế trên cả nước giai đoạn 1996 – 1997. Ngày 1/8/1996, theo quyết định số 334/QĐ – NHNo – 02 của Tổng giám đốc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, chi nhánh ngân hàng No&PTNT Láng Hạ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 17/3/1997 có trụ sở đặt tại 44 Láng Hạ, nay là 24 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội. Ngân hàng làm việc theo Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam. Ngân hàng là đơn vị hạch toán độc lập, có quyền tự chủ kinh doanh, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng trong cả nước. Là một chi nhánh ngân hàng trẻ, nhưng NHNo&PTNT Láng Hạ từng bước hoàn thiện và đổi mới bắt kịp với xu thế vận động của xã hội và nền kinh tế. Nhờ vậy Ngân hàng đã vượt qua đợt khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á, tháng 7 năm 1997, và bây giờ là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới những tháng cuối năm 2008. Trải qua 2 cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhưng chi nhánh Láng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hạ vẫn không ngừng lớn mạnh và phát triển, cũng như khẳng định được vị thế của mình trong khối Ngân hàng tài chính. II. Cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ. 1. Sơ đồ tổ chức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phòng Kế toán Ngân quỹ Phòng tin học Phòng hành chính quản trị Phã gi¸m ®èc Phòng tổ chức cán bộ &đào tạo Phòng tín dụng Phòng kế hoạch nguồn vốn Phòng thẩm định Phã gi¸m ®èc Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Phòng kinh doanh ngoại tệ , TTQT Phòng nghiệp vụ thẻ Các phòng giao dịch 1. PGD Phùng Hưng 2. PGD Doãn Kế Thiện Chi nhánh Mỹ Đình 3. PGD Trung Kính 4. PGD Hàng Mã Chi nhánh Bách Khoa 5. PGD Đào Tấn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phòng Markettin g Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Chức năng của một số phòng ban Theo quy chế tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 454 QĐ/HĐQT- TCCB ngày 24/12/2004 nhiệm vụ của của các phòng ban thuộc chi nhánh NHN0&PTNT Láng Hạ: 2.1. Ban giám đốc - Giám đốc phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các phòng : tổ chức cán bộ, tổ kiểm toán nội bộ, định hướng kế hoạch, chiến lược hoạt động kinh doanh. - Phó giám đốc: 3 phó giám đốc + một phó giám đốc phụ trách kinh doanh bao gồm: phòng kế hoạch, phòng thẩm định và phòng tín dụng. + Một phó giám đốc phụ trách: kế toán ngân quỹ, phòng tin học và phòng hành chính quản trị + Một phó giám đốc phụ trách: phòng kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, tổ nghiệp vụ thẻ và tổ Markettinh - Cơ cấu chi nhánh cấp II và các phòng giao dịch trực thuộc: Ngoài các phòng tổ tại trụ sở chính chi nhánh còn có thêm hai chi nhánh cấp II và 10 phòng giao dịch trực thuộc, các đơn vị này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan. Đến ngày 31/12/2007 tổng số cán bộ viên chức của chi nhánh là 216 người. Trong đó số cán bộ có trình độ trên đại học là 6 người, có trình độ đại học, cao đẳng là 160 người, còn lại là trình độ trung, sơ cấp. 2.2. Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo Nhiệm vụ chính của phòng là thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề cử cán bộ, nhân viên đị công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch đào tạo. Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ chi nhánh, bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng cán bộ của nhân viên Chi nhánh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3. Phòng Kế hoạch và Nguồn vốn Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch và Nguồn vốn là nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương; xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ; tổng hợp kinh doanh, năm, dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết. 2.4. Phòng Tín dụng Phòng tín dụng có các chức năng: - Nghiên cứu xây dựng các chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng. - Phân tích kinh tế theo ngành nghề kĩ thuật, danh mục khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cáo. - Thẩm định và đề xuất cho vay các đề án tín dụng theo phân cấp ủy quyền; thẩm định các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình ngân hàng cấp trên theo phân cấp ủy quyền. - Tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước và nước ngoài, trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn của Chính phủ, Bộ, Ngành khác và các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong và ngoài nước. - Thường xuyên phân loại nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và hướng khắc phục; giúp giám đốc chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng của các chi nhánh trực thuộc trên địa bàn; tổng hợp báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo quy định. 2.5 Phòng Thẩm định Vai trò của phòng thẩm định: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thu thập, quản lý và cung cấp những thông tin phục vụ cho thẩm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng. - Thẩm định các khoản vay do Giám đốc chi nhánh cấp I quy định, chỉ định theo ủy quyền của Tổng giám đốc và thẩm định các món vay vượt quyền của Giám đốc chi nhánh cấp dưới. Thẩm định các khoản cho vay vượt quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh cấp I, đồng thời lập hồ sơ trình Tổng Giám đốc. - Tổ chức kiểm tra công tác thẩm định của chi nhánh, đồng thời tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thẩm định. 2.6. Phòng Thanh toán quốc tế - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế trực tiếp; mua bán chuyển đổi ngoại tệ theo quy định. - Thực hiện thanh toán quốc tế thông qua mạng lưới SWIFT của NHNo&PTNT Việt Nam; thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh toán quốc tế. 2.7. Phòng Nghiệp vụ thẻ: Phụ trách việc phát hành thẻ ATM, quản lý thẻ và bảo mật cho thẻ, phát triển đa dạng loại hình thẻ. 2.8.Phòng Marketting: Tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh chi nhánh, mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường tín dụng cho chi nhánh. 2.9. Phòng Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ: Phòng có nhiệm vụ kiểm tra kiểm toán hoạt động tài chính, sổ sách của chi nhánh hàng tháng và hàng quý và báo cáo cuối năm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.10. Phòng Hành chính quản trị III. Chức năng và lĩnh vực hoạt động chính của chi nhánh ngân hàng Láng Hạ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển thôn Láng Hạ (Gọi tắt là Chi nhánh Láng Hạ) là Chi nhánh Ngân hàng cấp I, hạng I trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, được đánh giá là một trọng những Ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của một Ngân hàng hiện đại, có uy tín trong và ngoài nước. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Chi nhánh Láng Hạ đã tự tin vững bước trong công cuộc đổi mới, hoà mình với sự phát triển vượt bậc của hệ thống điện tử hiện đại - an toàn - tin cậy đạt hiệu quả với chuẩn mực quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Với mạng lưới các điểm giao dịch trải khắp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tính đến nay Chi nhánh Láng Hạ đã có 6 Phòng giao dịch trực thuộc, cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại, nhanh chóng, với mức lãi suất và phí dịch vụ cạnh tranh, đa tiện ích, nhằm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng cường sự hợp tác giữa các Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác, từng bước nâng cao và giữ uy tín cũng như thương hiệu của Chi nhánh trên thị trường tài chính nội địa và quốc tế. 1. Dịch vụ tiền gửi  Chi nhánh Láng Hạ thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức, kỳ hạn phong phú, lãi suất hấp dẫn 2. Dịch vụ tín dụng  Cho vay ngắn, trung và dài hạn tất cả các thành phần kinh tế  Cho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ uỷ thác - đầu tư các dự án trong nước và quốc tế.  Cho vay cầm cố đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực  Cho vay tiêu dùng bằng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống đối với cán bộ, CNV và các đối tượng khác 3. Dịch vụ thanh toán trong nước  Nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ (USD & EUR) cho các cá nhân và tổ chức kinh tế  Chuyển tiền điện tử, thanh toán trong nước.  Ngân hàng phục vụ giải ngân các dự án. Thu, chi hộ đơn vị.  Chi trả lương qua tài khoản,..... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Dịch vụ kinh doanh đối ngoại  Thanh toán xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ thu (D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).  Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.  Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao động xuất khẩu.  Thanh toán, chuyển tiền biên giới  Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tế  Thu đổi ngoại tệ. 5.Các sản phẩm dịch vụ khác  Dịch vụ gửi, rút tiền nhiều nơi. Thu tiền tận nơi theo yêu cầu của Khách hàng khi số dư tiền gửi đạt 100 triệu đồng.  Cung cấp dịch vụ chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên chức của các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức.  Phát hành, chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa SUCCESS và quốc tế VISA, MASTER CARD.  Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại khác.... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo &PTNT LÁNG HẠ NHỮNG NĂM 2005- 2008 I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005- 2008 1. Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ có đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm qua. Từ bản báo cáo kết quả kinh doanh các năm, qua xử lý số liệu cho ra bảng số liệu sau: Bảng1: Kết quả Hoạt động huy động vốn trong năm 2005-2008 Đơn vị: Triệu đồồng Năm 2005 Chỉ tiêu 2007 2008 Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) I- Phân theo TPKT 4,023 1. Tiền gửi các TCKT 2. Tiền gửi dân cư 3. Tiền gửi các TCTD 2006 100 100 7,275 100 6,463 100 1,444 35.894 2,458 41.626 4,528 62.241 4,068 62.942 1,491 37.062 2,355 39.881 2,367 32.536 2,075 32.105 1.558 380 5.2234 320 4.9512 0 0 0 0 100 7,275 100 6,463 100 84,326 88 2.1874 5,905 92 4. Tiền gửi ủy thác đầu tư 1,000 24.857 1000 16.935 II- Phân theo nội tệ, ngoại tệ 4,023 5,905 1. Nguồn vốn VNĐ 3,136 77.952 4,853 82.185 6,23 85,6 14.364 5,45 887 22.048 1,052 17.815 1,045 1,013 15,674 5,905 100 7,275 100 6,463 100 1,278 21.643 1,982 27.244 985 15.2406 291 4 466 7.2102 2. Nguồn vốn ngoại tệ III- Phân theo kỳ hạn 4,023 1. Nguồn vốn không kỳ hạn 55.1333,76863.815,00268.7565,01 100 100 985 24.484 277.5492. Nguồn vốn kỳ hạn dưới 12 tháng 820 20.383 859 14.547 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2,218 3. Nguồn vốn kỳ hạn trên 12 tháng (Nguồn Báo cáo Tổng kết các năm 2005- 2008, Chi nhánhNHNo&PTNT Láng Hạ) Từ bảng số liệu trên cho thấy tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh Láng Hạ là khá lớn dẫn đầu trong các chi nhánh của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam trong những năm qua, với mức tăng trưởng khá ổn định. Các năm 2005, 2006 đều ở mức cao. Tổng nguồn vốn của Chi nhánh Láng Hạ tính đến cuối năm 2006 đạt 5905 tỷ đồng, tăng 1882 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2005, tương đương 146,8%, đạt 121% kế hoạch năm. Sang đến năm 2007, mặc dù nền kinh tế nói chung và thị trường vốn nói riêng có nhiều biến động nhưng Chi nhánh Láng Hạ vẫn đảm bảo tổng nguồn vốn huy động không những không giảm mà còn tăng 123,1% so với năm 2006, vượt kế hoạch 6350 tỷ đồng. Năm 2008, chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước có sự suy giảm mạnh. Tuy nhiên tổng nguồn vốn đến 31/12/2008 đạt 6,463 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2007, bằng 120% so với kế hoạch. Không tăng mạnh như các năm trước nhưng trước tình hình đầy biến động như hiện nay, nhiều ngân hàng tăng trưởng giảm. Thì thành tích của ngân hàng là rất đáng ghi nhận, sứng đáng là Chi nhánh lớn nhất thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. 2. Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ đạo của ngân hàng. Với Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ thì đây là hoạt động đạt được nhiều thành tích suất sắc. Điều đó được phản ánh qua bảng số liệu sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 2; Cơ cấu Dư nợ tại NHNo&PTNT Láng Hạ N¨m 2005 2006 Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ (tû ®ång) Tû träng (%) 2008 Tû Gi¸ trÞ träng (tû (%) ®ång) Tû träng 2.172 (tû ®ång) Gi¸ trÞ (tû ®ång ) 1.876 100 2.057 100 2.841 100 1.161 61,9 1.244 60,5 1.519 53,5 660 35,2 757 36,8 1.167 41 55 2,9 56 2,7 155 5,5 1.876 100 2.057 100 2.841 100 2.172 100 988 52,7 1.269 61,7 1.731 61 1.370 63,08 888 47,3 788 38,3 1.110 39 802 36,92 1.101 58,7 978 47,5 1.451 51,1 1.547 71,23 775 41,3 1.079 52,5 1.389 48,9 625 28,78 Tû träng ChØ tiªu 2007 (%) (%) I. Ph©n theo TPKT 1. Kinh tÕ quèc doanh 2. Kinh tÕ ngoµi quèc doanh 3. Cho vay tiªu dïng II. Ph©n theo thêi h¹n vay 1. D nî ng¾n h¹n 1002.0571002.8411002.1 721002. D nî trung, dµi h¹n 1. D nî néi tÖ1.876 III. Ph©n lo¹i theo lo¹i tiÒn 2. D nî ngo¹i tÖ (Nguồn Báo cáo Tổng kết các năm 2005- 2008, Chi nhánhNHNo&PTNT Láng Hạ) Qua phân tích bảng số liệu ta nhận thấy tổng dư nợ của ngân hàng qua 4 năm 2005-2008 có sự ra tăng đáng kể. Năm 2005 là 1.876 tỷ đồng, tăng đều qua Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 các năm. Đến năm 2008 thì tổng dư nợ đã lên tới 2.172 tỷ đồng bằng 96% so với năm 2007, giảm 4% (số tuyệt đối giảm 97 tỷ đồng), vẫn đạt 114% kế hoạch. Nguyên nhân của sự suy giảm trong năm 2008 là do những tháng cuối năm 2008 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động trực tiếp tới nền kinh tế nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, thấp hơn kế hoạch đã điều chỉnh. Tình hình khó khăn trong và ngoài nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói cung và của Chi nhánh Láng Hạ nói riêng. Bên cạnh sự tăng trưởng của những năm trước, thì dư nợ nội tệ vẫn có sự giảm sút từ 1101 tỷ đồng năm 2005 xuống còn 987 tỷ đồng năm 2006, dư nợ trung và dài hạn cũng giảm từ 888 tỷ đồng năm 2005, xuống còn 788 tỷ năm 2006. Dư nợ phân theo thời gian chủ yếu là dư nợ ngắn hạn. Điều này đảm bảo an toàn trong kinh doanh vì rủi ro đối với cho vay trung và dài hạn là rất lớn. Còn năm 2008 dư nợ nội tệ đạt 1,547 tỷ đồng , bằng 137% so với cùng kỳ năm trước, bằng 103% kế hoạch năm. Dư nợ ngoại tệ đạt 625 tỷ đồng, bằng 146% so với kế hoạch năm. 3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế Hoạt động thanh toán quốc tế đã được đầu tư công nghệ hiện đại phục vụ tác hợp góp phần phát triển nhanh chóng hoạt động này trong ngân hàng. Cùng với đó là các mối quan hệ xuất nhập khẩu truyền thống đã tạo điều kiện tăng doanh số mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Và phí dịch vụ thu được ngày càng tăng cũng là một nguồn thu ngoại tệ không nhỏ cho ngân hàng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 3: Kết quả hoạt động Kinh doanh ngoại tệ và Thanh toán quốc tế. Đơn vị: Triệu USD Chỉ tiêu 1. Doanh số mua ngoại tệ 2. Doanh số bán ngoại tệ 3. Doanh số thanh toán Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 299 369 366 449 313 372 380 482 442 550 540 618 ngoại tệ (Nguồn Báo cáo Tổng kết các năm 2005- 2008, Chi nhánhNHNo&PTNT Láng Hạ) Từ biểu đồ trên ta thấy doanh số mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế 4 năm 2005- 2008 đều tăng. Năm 2006, chuyển tiền kiều hối là 3,9 triệu USD đạt 205% so với năm 2005, bằng 117% kế hoạch năm 2006. Trong đó Western Union là 1,2 triệu USD đạt 388% so với năm 2005 đạt 240% kế hoạch năm 2006. Đạt được thành tích vượt bậc đó là do Chi nhánh Láng Hạ đã triển khai một số dự án lớn với các khách hàng truyền thống. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm 2007, doanh số mua bán ngoại tệ và thanh toán quốc tế có phần giảm sút. Doanh số chuyển tiền kiều hối Western Union là 896 nghìn USD, giảm 304 nghìn USD so với năm 2006. Năm 2008, doanh số mua ngoại tệ 449 triệu USD bằng 122,8% so với cùng kỳ năm 2007. Doanh số bán ngoại tệ năm 2008 đạt 482 triệu USD bằng 126,8% so với năm 2007. Và thanh toán ngoại tệ 618 triệu USD bằng 114% so với năm 2007. Có được sự tăng trưởng trở lại đó là do Chi nhánh dã thực hiện hàng loạt các hoạt động xúc tiến khách hàng, tim kiếm đối tác mới, dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng truyền thống. 5. Tổng quan kết quả hoạt động Kinh doanh của chi nhánh AGRIBANK Láng Hạ. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ trong nhiều năm liên đều dẫn đầu toàn Ngân hàng. Với lợi nhận hàng năm đều tăng cao, trong điều kiện nền kinh tế đầy biến động như hiện nay. Tương ứng với kết quả đó là tổng thu và tổng chi của chi nhánh tăng đều qua các năm. Bảng số liệu: Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 1. Tổng thu 2. Tổng chi 3.LN trước thuế 2005 406 340 66 2006 576 498 78 2007 808 728 80 2008 985 896 89 (Nguồn Báo cáo Tổng kết các năm 2005- 2008, Chi nhánhNHNo&PTNT Láng Hạ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tử bảng biểu trên ta có thể nhận thấy kết quả kinh doanh của chi nhánh đạt được là khá cao so với các chi nhánh trong Ngân hàng No&PTNT Việt Nam và so với các chi nhánh của các ngân hàng khác. Chi nhánh Láng Hạ vẫn xứng đáng là chi nhánh cấp I. Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh tăng đều cho thấy chi nhánh làm ăn có lãi và đủ khả năng tự chi trả cho hoạt động của nội bộ Chi nhánh, và có đầu tư mới cho phát triển trong năm 2009. Tổng thu của Cho nhánh Láng Hạ có sự tăng vọt qua các năm 2005- 2008 từ mức 406 triệu đồng năm 2005, lên tới 808 triệu đồng năm 2007, chỉ trong 2 năm tăng gấp đôi . một kết quả rất đáng khích lệ. Tổng chi còn tăng 2,14 lần sau 2 năm 2005- 2007. Năm 2005 mới là 340 triệu đồng, năm 2007 đã là 728 triệu đồng. Kết quả năm 2008 không có bước tiến nhảy vọt nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Nguyên nhân là do biến động trên thị trường tài chính sau cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -