Tài liệu Một số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán quốc gia

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................... 3 1. Cơ sở lý luận về dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. ....................................................................................................... 4 1.1. Những vấn đề chung về công ty chứng khoán. .................................. 4 1.1.1. Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán ................................ 4 1.1.2. Vai trò của công ty chứng khoán .................................................... 8 1.1.3. Nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán........ 12 1.2. Dịch vụ môi giới của công ty chứng khoán ...................................... 15 1.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán. ................................................. 16 1.2.2 Dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán................. 18 1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ môi giới chứng khoán. ....... 19 1.2.2.2. Vai trò của dịch vụ môi giới chứng khoán ........................... 20 1.2.2.3. Nội dung ............................................................................... 22 12.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ môi giới chứng khoán ............................................................................... 25 1.2.2.5. Hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán .......................... 28 2. Thực trạng về dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia ......................................................................... 31 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty chứng khoán Quốc Gia ................ 31 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty chứng khoán Quốc Gia. 31 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia ................................................................................................................. 32 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia. .......................................................................................................... 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 Thực trạng dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán Quốc Gia..................................................................................................... 35 2.2.1 Giới thiệu dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán Quốc Gia. ................................................................................................ 35 2.2.2. Hiệu quả dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. ..................................................................................... 40 2.2.3. Đánh giá chung về dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. .................................................................. 44 3. Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia..................................................................................... 50 3.1. Chiến lược phát triển của nghiệp vụ môi giới giai đoạn 2008- 2010 ..................................................................................................................... 50 3.1.1. Chiến lược phát triển của TTCK Việt Nam .................................. 50 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ............. 52 3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia ......................................................................................... 54 3.2.1 Những thuận lợi và khó khăn đối với công tác phát triển dịch vụ môi giới ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia ............................... 54 3.2.2. Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. ..................................................................................... 57 KẾT LUẬN ............................................................................................ 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................ 67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Một trong những đặc trưng của thị trường chứng khoán là hoạt động theo nguyên tắc trung gian. Theo nguyên tắc này, các giao dịch trên thị trường chứng khoán bắt buộc phải thực hiện thông qua các công ty chứng khoán. Do đặc thù của loại hình thị trường, hoạt động môi giới chứng khoán có vai trò quan trọng. Hoạt động môi giới chứng khoán được các công ty chứng khoán triển khai thành dịch vụ môi giới chứng khoán. Vì vậy, dịch vụ môi giới vừa là sản phẩm tinh vi, phức tạp của một trình độ phát triển cao của thị trường, đồng thời lại là hoạt động gần gũi với công chúng đầu tư - những đối tượng chủ yếu tiếp nhận các dịch vụ môi giới chứng khoán. Cùng với sự ra đời cách đây chưa lâu của thị trường chứng khoán ở Việt Nam, dịch vụ môi giới chứng khoán cũng đã hình thành và đang phát triển. Đây là kết quả của nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để tạo lập kênh huy động vốn trung và dài hạn cho công cuộc tăng trưởng kinh tế đất nước. Hơn nữa, việc tìm hiểu về dịch vụ môi giới chứng khoán là cần thiết không chỉ cho những ai mong muốn làm giàu chính đáng thông qua việc tham gia cung cấp hay sử dụng loại dịch vụ này mà cần cho tất cả muốn khám phá lĩnh vực mới mẻ và thú vị. Đây cũng là lý do em lựa chọn đề tài “Một số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia” làm luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Vũ Xuân Dũng và các anh chị ở công ty đặc biệt là phòng môi giới đã giúp em hoàn thành luận án này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 1. Cơ sở lý luận về dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. 1.1. Những vấn đề chung về công ty chứng khoán. 1.1.1. Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán a Khái niệm về công ty chứng khoán Để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán có hiệu quả, một yếu tố không thể thiếu được là các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu của việc hình thành thị trường chứng khoán là thu hút vốn đầu tư dài hạn cho việc phát triển kinh tế và tạo tính thanh khoản cho loại chứng khoán. Thị trường chứng khoán không giống như các thị trường hàng hóa thông thường khác vì hàng hóa của thị trường là các chứng khoán-một loại hàng hóa đặc biệt. Với loại hàng hóa đặc biệt này người mua và người bán không trực tiếp mua bán mà thông qua một trung gian. Do vậy, để thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách có trật tự, công bằng và hiệu quả cần phảicó sự ra đời và hoạt động của các công ty chứng khoán. Là trung gian giữa người mua và người bán vì chỉ có công ty chứng khoán đủ năng lực trình độ, có khả năng phân tích sẽ đứng ra kết nối giữa người mua và bán. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trên thế giới cho thấy thời tiền sử của thị trường chứng khoán, các nhà môi giới hoạt động cá nhân độc lập với nhau. Sau này, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, chức năng và quy mô hoạt động giao dịch của các nhà môi giới tăng lên đòi hỏi sự ra đời của công ty chứng khoán là sự tập hợp các tổ chức của các nhà môi giới riêng lẻ. Theo giáo trình Thị trường chứng khoán của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân: “Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán ”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Theo quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17 thánh 6 năm 2004 của bộ trưởng Bộ tài chính thì“Công ty chứng khoán là công ty c ph n công ty thành l p h p pháp t i iệt am đư c y an chứng khoán hà nư c c p gi y ph p thực hiện một ho c một s lo i h nh kinh oanh chứng khoán”. b Phân loại các công ty chứng khoán Thị trường chứng khoán đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm nên các loại hình công ty chứng khoán cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Có nhiều căn cứ để phân loại công ty chứng khoán nhưng chủ yếu là những căn cứ sau : * Căn cứ vào mô hình của công ty chứng khoán. Hoạt động của công ty chứng khoán rất đa dạng và phức tạp, khác h n với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại thông thường vì công ty chứng khoán là một định chế tài chính đặc biệt. Vì vậy, vấn đề xác định mô hình tổ chức kinh doanh của công ty chứng khoán cũng có nhiều đặc điểm khác và vận dụng cho các khối thị trường có mức độ phát triển khác nhau thị trường cổ điển, thị trường mới nổi, thị trường các nước chuyển đổi . Tuy nhiên có thể chia mô hình tổ chức kinh doanh của công ty chứng khoán theo 2 nhóm sau: - ô h nh g n hàng đa n ng Theo mô hình này, các NHTM hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình này được biểu hiện dưới hai hình thức: - Loại đa năng một phần: Các NH muốn kinh doanh chứng khoán phải thành lập công ty con hoạt động độc lập. Mô hình này còn gọi là mô hình kiểu Anh. - Loại đa năng hoàn toàn: Các NH được ph p trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ tài chính khác mô hình này còn gọi là mô hình kiểu Đức . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp - Khoa Kế toán - Kiểm toán ô h nh công ty chứng khoán chuyên oanh Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các Ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán. u điểm mô hình này là hạn chế được rủi ro cho hệ thống Ngân hàng, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán đi vào chuyên môn hoá sâu trong lĩnh vực chứng khoán để thúc đẩy thị trường phát triển. Tuy nhiên, do xu thế hình thành nên các tập đoàn tài chính khổng lồ, nên ngày nay một số thị trường cũng cho ph p kinh doanh trên nhiều lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, nhưng được tổ chức thành các công ty m , công ty con và có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và hoạt động tương đối độc lập với nhau. * Căn cứ vào hình thức pháp lý của công ty chứng khoán Hiện nay, các công ty chứng khoán thường được tổ chức dưới ba hình thức pháp lý sau : - Công ty h p anh Là loại hình công ty có từ hai thành viên góp vốn tạo nên. Tuỳ vào số vốn góp của các bên tham gia mà xác định thành viên Ban giám đốc. Thành viên tham gia vào việc điều hành công ty được gọi là thành viên hợp danh. Các thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn về những nghĩa vụ tài chính công ty bằng toàn bộ tài sản của mình. Ngược lại, các thành viên không tham gia điều hành công ty gọi là thành viên góp vốn, họ chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong giới hạn phần vốn góp của mình vào công ty. Thông thường khả năng huy động vốn của công ty hợp danh bị giới hạn trong số vốn mà các hội viên có thể đóng góp nên loại hình này không được áp dụng rộng rãi. - Công ty trách nhiệm hữu h n ( ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Đây là loại hình công ty mà theo đó các thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm trong giới hạn số vốn mà họ đã góp. Công ty TNHH có hai loại chính là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH nhiều thành viên. Tuỳ vào lượng vốn của các bên mà xác định chức Hội đồng chủ tịch quản trị. u điểm của loại hình công ty này là có thể huy động được vốn dễ dàng thông qua việc bổ sung vốn của các thành viên góp vốn hoặc huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành trái phiếu. Như vậy, phương thức huy động vốn đơn giản hơn so với công ty họp danh . Đồng thời việc tuyển đội ngũ quản lý cũng năng động hơn không bị bó h p trong một số đối tác như trong công ty hợp danh. Vì vậy hình thưc công ty TNHH cũng khá phổ biến hiện nay. - Công ty c ph n : Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập, các thành viên góp vốn gọi là các cổ đông. Các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình. Dựa trên số lượng cổ phần nắm giữ mà Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Giám đốc có thể là thành viên Hội đồng quản trị nhưng cũng có thể là người thuê ngoài. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty cổ phần là loại hình công ty tồn tại liên tục không phụ thuộc vào việc thay đổi cổ đông. Nếu công ty phá sản hay thua lỗ, cổ đông chỉ bị thiệt hại ở mức vốn đã đầu tư vào công ty. Công ty có thể niêm yết tại sở giao dịch coi như là hình thức quảng cáo miễn phí. Do những ưu điểm trên, ngày nay các công ty chứng khoán chủ yếu tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần. Hiện nay, ở Việt Nam theo điều 59 của Luật chứng khoán thì công ty chứng khoán được tổ chức dưới dạng công ty TNHH hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong điều kiện thị trường chứng khoán còn khá non trẻ thì việc quản lý vô cùng khó khăn. Công ty chứng khoán là một trong chủ thể tạo lập thị trường chứng khoán. Việc quy định Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán hình thức pháp lý có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng niềm tin của các nhà đầu tư đối với thị trường. Trên thực tế tính đến thời điểm này thì Việt Nam có 87 công ty chứng khoán trong đó loại hình công ty cổ phần là 75 doanh nghiệp và còn lại là công ty TNHH. 1.1.2. Vai trò của công ty chứng khoán Khi một doanh nghiệp muốn huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán nhưng không thể tự mình đi bán số chứng khoán đó mà phải thông qua những nhà chuyên nghiệp. Đó là các công ty chứng khoán với nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp thực hiện vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và người phát hành. Nhờ các công ty chứng khoán mà cổ phiếu, trái phiếu được lưu thông buôn bán tấp nập trên thị trường chứng khoán và cũng qua đó một lượng vốn khổng lồ được đưa vào đầu tư từ việc tập hợp những nguồn vốn nhỏ lẻ trong công chúng. Có thể nói sự ra đời và phát triển của công ty chứng khoán có vai trò to lớn không chỉ đối với thị trường chứng khoán mà còn có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức phát hành, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. a Đối với thị trường chứng khoán Nhìn chung công ty chứng khoán có vai trò chủ yếu trên thị trường chứng khoán như sau : - Vai trò làm cầu nối giữa cung và cầu chứng khoán Trên thị trường sơ cấp : Một doanh nghiệp khi có nhu cầu về vốn có nhiều cách thức để huy động nhưng thông qua thị trường chứng khoán là phổ biến bởi những ưu việt mà nó đem lại. Nhưng làm thế nào để nhà đầu tư có thể biết đến doanh nghiệp mình và tiếp cận với phương án kinh doanh mà công ty dự kiến. Hơn nữa, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ hiểu biết về pháp luật để đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thành công. Trong khi đó nhà đầu tư cũng phải mất nhiều thời gian, công sức để xác định giá trị thực của doanh nghiệp mà mình dự định đầu tư. Như vậy thực tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán thị trường đòi hỏi cần có một trung gian tài chính đáp ứng yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Công ty chứng khoán với đội ngũ các bộ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao có đầy đủ khả năng đảm nhiệm vai trò này thông qua hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trên thị trường thứ cấp : Thị trường chứng khoán với đặc trưng người mua và người bán cách xa nhau, hàng hoá vô hình. Khi một nhà đầu tư muốn bán chứng khoán sẽ gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác. Ngược lại, nhà đầu tư muốn mua chứng khoán không thể xác định chứng khoán đó là thật hay giả, và mua ở đâu. Thông qua hoạt động môi giới chứng khoán, công ty chứng khoán nối liền nhà đầu tư với nhau, đảm bảo giao dịch cho nhà đầu tư an toàn, thuận tiện và nhanh chóng. - Vai trò cung cấp một cơ chế giá cả Ngành công nghiệp chứng khoán nói chung và công ty chứng khoán nói riêng thông qua sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC cung cấp một cơ chế giá cả nhằm giúp nhà đầu tư có được sự đánh giá đúng thực tế và chính xác về giá trị khoản đầu tư của mình. Không chỉ vậy công ty chứng khoán có vai trò quan trọng là can thiệp trên thị trường, góp phần điều tiết giá chứng khoán. Theo quy định của các nước công ty chứng khoán bắt buộc phải dành một tỷ lệ nhất định giao dịch của mình để mua chứng khoán vào khi giá chứng khoản trên thị trường đang giảm và bán ra khi giá chứng khoán cao. - Vai trò tăng tính thanh khoản của chứng khoản. Các nhà đầu tư luôn muốn có được khả năng chuyển tiền mặt thành chứng khoán có giá và ngược lại trong một môi trường đầu tư ổn định. Các công ty chứng khoán đảm nhận được chức năng chuyển đổi này, giúp cho nhà đầu tư giảm thiểu những rủi ro ở múc thấp nhất khi tiến hành đầu tư. Nói cách khác công ty chứng khoán thông qua các nghiệp vụ hoạt động tạo ra tính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán thanh khoản cho chứng khoán. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư cá nhân có khoản vốn nhàn rỗi trong ngắn hạn. - Cung cấp các dịch vụ cho thị trường : Công ty chứng khoán với vị trí trung gian tài chính giữa người mua và người bán nên có khả năng nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, để thu hút khách hàng, cuộc chạy đua phát triển các dịch vụ cung cấp các tiện ích cho khách hàng không ngừng diễn ra. Cũng nhờ đó, dịch vụ do công ty chứng khoán cung cấp cho thị trường vô cùng phong phú đa dạng phù hợp với điều kiện thị trường phát triển. Ở Việt Nam hiện nay,do nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cá nhân, đảm bảo thị trường phát triển theo mục tiêu đề ra mà pháp luật còn hạn chế một số loại hình dịch vụ. - Tạo ra các sản phẩm mới Gần đây chủng loại chứng khoán đã phát triển với tốc độ nhanh do một số nguyên nhân trong đó có yếu tố dung lượng thị trường và biến động thị trường ngày càng lớn, nhận thức rõ ràng hơn của khách hàng đối với thị trường tài chính và sự nỗ lực trong tiếp thị của công tư chứng khoán. Ngoài cổ phiếu, trái phiếu các công ty chứng khoán hiện nay còn bán trái phiếu chính phủ, chứng quyền, trái quyền, các hợp đồng tương lai, các hợp đồng lựa chọn và các sản phẩm lai tạo khác phù hợp với thay đổi trên thị trường và môi trường kinh tế. b Đối với tổ chức phát hành Việc thiếu vốn trong sản xuất là điều thường thấy trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng giải quyết vấn đề này bằng cách vay vốn các tổ chức tín dụng. Khi thị trường chứng khoán ra đời k o theo sự hình thành của công ty chứng khoán thì có thể huy động vốn một cách khá đơn giản và mau l trên thị trường sơ cấp. Phát hành cổ phiếu để mời cộng tác làm ăn hay phát hành trái phiếu để vay vốn là cách phổ biến hiện nay. Hơn nữa khi muốn mở rộng sản xuất thì doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán nghiệp cần khoản vốn lớn và trả trong nhiều năm. Thường thỉ trong trường hợp này thì ngân hàng không mấy mặn mà trong việc cho vay. Do đó thông qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán mà công ty chứng khoán tạo ra một cơ chế huy động vốn cho nền kinh tế nói chung và cho tổ chức phát hành nói riêng. Hơn nữa, nhờ các dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp như tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa … doanh nghiệp có được cách tiếp cận mới với những phương thức quản lý mới, đánh giá được giá trị doanh nghiệp của mình từ đó có chiến lược phát triển mới cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. c Đối với nhà đầu tư Công ty chứng khoán với các nghiệp vụ của mình như môi giới, tư vấn … đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho nhà đầu tư tham gia thị trường và từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư. Công ty chứng khoán với đầy đủ các dịch vụ tiện ích, không chỉ nhận lệnh cho khách hàng mà còn tư vấn, nghiên cứu, phân tích thị trường, cung cấp thông tin để khách hàng biết mà có quyết định đúng đắn trong đầu tư, giảm rủi ro và tăng lợi nhuận. Ngoài ra công ty chứng khoán còn cung cấp cho các thị trường cơ chế xác lập giá thông qua hệ thống khớp giá hoặc khớp lệnh. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể chủ động đặt giá một cách khách quan. Với các nguồn thông tin về thị trường, về tình hình kinh doanh của các công ty, về cơ chế giao dịch,…nhà đầu tư sẽ đánh giá được chính xác hơn giá trị của các khoản đầu tư. d Đối với cơ quan quản lý thị trường Công ty chứng khoán có vai trò cung cấp đầy đủ các thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý. Việc cung cấp thông tin này một mặt là theo quy định của pháp luật, mặt khác là nguyên tắc nghề nghiệp của công ty chứng khoán vì một công ty chứng khoán cần hoạt động minh bạch. Nguồn thông tin có được nhờ công ty chứng khoán tiến hành tư vấn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán phát hành cho các tổ chức. Dựa vào các thông tin do công ty chứng khoán cấp, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát, chống hiện tượng thao túng, lũng đoạn, bóp m o thị trường. Tóm lại, công ty chứng khoán với tư cách là trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng và rất cần thiết đối với các nhà đầu tư, tổ chức phát hành, cơ quan quản lý và đối với TTCK nói chung. Những vai trò này được thể hiện rõ n t qua các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 1.1.3. Nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. Theo điều 60 của Luật chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 thì công ty chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ sau: a Môi giới chứng khoán : Khái niệm Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. ặc điểm - Quyết định mua bán là do khách hàng đưa ra và công ty chứng khoán phải thực hiện theo lệnh đó. - Công ty chứng khoán đứng tên mình thực hiện các giao dịch theo lệnh của khách hàng. - Độ rủi ro của hoạt động này thấp hay cao đều do khách hàng chịu mọi trách nhiệm đối với kết quả mà giao dịch đem lại. - Thu nhập từ hoạt động môi giới khá ổn định. b Tư vấn chứng khoán Khái niệm Tư vấn đầu tư chứng khoán là các hoạt động phân tích, đưa ra khuyến nghị liên quan đến chứng khoán, hoặc công bố và phát hành các báo cáo phân tích có liên quan đến chứng khoán. ặc điểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Vì của công ty chứng khoán phải có giấy ph p hành nghề chứng khoán do y ban chứng khoán Nhà nước cấp - Hoạt động tư vấn ít chịu rủi ro vì việc quyết định và chịu trách nhiệm trước các quyết định đó đều thuộc về khách hàng. - Hoạt động tư vấ thường không trực tiếp tạo ra thu nhập cho công ty chứng khoán do chi phí thuê chuyên gia tư vấn rất cao trong khi đó thu từ phí tư vấn lại vừa phải, thậm chí nhiều khi tư vấn được coi như dịch vụ đi k m với các hoạt động khác. c . Hoạt động tự doanh và quản lý danh mục đầu tư * o t động tự oanh Khái niệm Tự doanh là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán cho chính mình. Mục đích: Nhằm thu lợi cho chính mình. ặc điểm - Đây là một hoạt động mà công ty chứng khoán đóng vai trò như một nhà đầu tư chứng khoán, do đó, công ty phải tự gánh chịu mỏi rủi ro mà hoạt động này đem lại. - Thực hiện hoạt động tự doanh, tức là các công ty chứng khoán cũng phải tìm cách thu lợi cho bản thân nên không tránh khỏi sự cạnh tranh với các nhà đầu tư khác. - Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán vừa mang lại lợi nhuận cho công ty vừa mang tính bình ổn thị trường. * o t động qu n l anh mục đ u tư Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư là việc quản lý vốn của khách hàng thông qua việc mua bán và nắm giữ hộ tổ hợp chứng khoán cho khách hàng và vì lợi ích của khách hàng. Các ước thực hiện Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Công ty chứng khoán và khách hàng tiếp xúc để tìm hiểu k năng của nhau. - Công ty và khách hàng tiến hành ký hợp đồng quản lý. - Thực hiện hợp đồng quản lý. - Khi đến hạn kết thúc hợp đồng hay trong một số trường hợp công ty phải giải thể, phá sản, ngừng hoạt động.... công ty phải cùng khách hàng bàn bạc và quyết định xem có thể tiếp tục gia hạn hay thanh lý hợp đồng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán d. Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành Khái niệm Bảo lãnh, phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. ặc điểm Đây là hoạt động công ty chứng khoán tiến hành trên thị trường sơ cấp, nó có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tạo hàng hoá trên thị trường và giúp các doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng, hiệu quả. - Thù lao của tổ chức bảo lãnh có thể là một khoản phí đối với hình thức bảo lãnh chắc chắn hoặc hoa hồng đối với các hình thức bảo lãnh khác. - Về rủi ro: Rủi ro mà công ty chứng khoán gánh chịu trong một đợt phát hành khác nhau tùy thuộc vào phương thức bảo lãnh và vào tư cách của công ty trong đợt phát hành. Công ty chứng khoán chỉ được ph p thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh quy định trên thì công ty chứng khoán còn được cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác. Đối với thị trường chứng khoán phát triển, có các công ty chứng khoán thực hiện tất cả các nghiệp vụ nhưng cũng có công ty chỉ thực hiện một trong các nghiệp vụ này. Ở Việt Nam, hầu hết các công ty chứng khoán đều thực hiện tất cả các nghiệp vụ. 1.2. Dịch vụ môi giới của công ty chứng khoán Hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán là trong nghiệp vụ hoạt động quan trọng, chủ yếu của công ty chứng khoán. Trên cơ sở quy định pháp luật về hoạt động môi giới, các công ty triển khai hoạt động này dưới dạng dịch vụ môi giới bao gồm các dịch vụ tư vấn, dịch vụ trung gian giao dịch, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán dịch vụ về tín dụng, và các dịch vụ hỗ trợ khác…Chính vì vậy, để tìm hiểu về dịch vụ môi giới chứng khoán, chúng ta tìm hiểu hoạt động môi giới chứng khoán. 1.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán. a Khái niệm Môi giới chứng khoán là một hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó. b Chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán - Cung cấp dịch vụ với hai tư cách: Công ty chứng khoán nối liền khách hàng với bộ phận nghiên cứu đầu tư, cung cấp cho khách hàng các báo cáo nguyên cứu và các khuyến nghị đầu tư. Mặt khác, nối liền những người bán và những người mua, đem đến cho khách hàng tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ tài chính. - Đáp ứng những nhu cầu tâm lý của khách hàng khi cần thiết: trở thành người bạn, người chia sẻ những lo âu, căng th ng và đưa ra những lời động viên kịp thời. - Khắc phục trạng thái xúc cảm quá mức điển hình là sợ hãi và tham lam , để giúp khách hàng có những quyết định tỉnh táo. - Đề xuất thời điểm bán hàng một cách hợp lý nhất sao cho mang lại cho khách hàng của mình nhiều lợi ích nhất. c Phân loại Tuỳ theo quy định của mỗi nước, cách thức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán mà có thể phân chia thành nhiều loại nhà môi giới khác nhau : - Môi giới dịch vụ Full Service Broker : Là loại môi giới có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ như mua bán chứng khoán, giữ hộ cổ phiếu, thu cổ tức, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán cho khách hàng vay tiền, cho vay cổ phiếu để bán trước, mua sau và nhất là có thể cung cấp tài liệu, cho ý kiến cố vấn trong việc đầu tư. - Môi giới chiết khấu Discount Broker : Là loại môi giới chỉ cung cấp một số dịch vụ như mua bán hộ chứng khoán. Đối với môi giới loại này thì khoản phí và hoa hồng nh hơn môi giới toàn dịch vụ vì không có tư vấn, nghiên cứu thị trường. - Môi giới uỷ nhiệm hay môi giới thừa hành : Đây là những nhân viên của một công ty chứng khoán thành viên của Sở giao dịch, làm việc hưởng lương của công ty chứng khoán và được bố trí thực hiện các lệnh mua bán cho các công ty chứng khoán hay cho khách hàng của công ty trên sàn giao dịch. Vì thế họ có tên chung là môi giới trên sàn - Môi giới độc lập hay môi giới 2 đô la : Môi giới độc lập Independent Broker là các môi giới làm việc cho chính họ và hưởng hoa hồng theo thù lao dịch vụ. Họ là một thành viên tự bỏ tiền ra thuê chỗ tại Sở giao dịch giống như các công ty chứng khoán thành viên. Họ chuyên thực thi lệnh cho các công ty thành viên khác của Sở Giao dịch. Sở dĩ có điều này là tại các Sở giao dịch nhộn nhịp, lượng lệnh phải giải quyết cho khách hàng của các công ty chứng khoán đôi khi rất nhiều, nhân viên môi giới không thể thực hiện kịp các lệnh vào trung tâm hoặc vì một lý do nào đó vắng mặt. Lúc đó các công ty chứng khoán sẽ hợp đồng với các nhà môi giới độc lập để thực hiện lệnh cho khách hàng của mình và trả cho nhà môi giới này một khoản tiền nhất định . Ban đầu các nhà môi giới được trả 2 đô la cho một lô tròn chứng khoán 100 cổ phần nên người ta quen gọi là “ môi giới 2 đô la”. Môi giới độc lập cũng gọi là môi giới trên sàn floor broker), họ đóng vai trò không khác gị môi giới thừa hành, chỉ khác là họ có tư cách độc lập - tức là họ không đại diện cho bất kỳ công ty chứng khoán nào. - Nhà môi giới chuyên môn : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Các Sở giao dịch chứng khoán thường quy định mỗi loại chứng khoán chỉ được ph p giao dịch tại một địa điểm nhất định gọi là quầy giao dịch Post , các quầy được bố trí liên tiếp quanh sàn giao dịch floor . Trong quầy giao dịch có một số nhà môi giới được gọi là nhà môi giới chuyên môn hay chuyên gia. Các chuyên gia chỉ thực hiện một số loại chứng khoán nhất định. Nhà môi giới chuyên môn thực hiện hai chức năng chủ yếu là thực hiện các lệnh giao dịch và lệnh thị trường. e Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán: Toàn bộ quy trình này được tiến hành theo 5 bước: - Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua hay bán chứng khoán tại một công ty chứng khoán. - Bước 2: Công ty chứng khoán chuyển lệnh đó cho đại diện của công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để nhập vào hệ thống giao dịch của Trung tâm. - Bước 3: Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện gh p lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán. - Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư. - Bước 5: Nhà đầu tư nhận được chứng khoán nếu là người mua hoặc tiền nếu là người bán trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán nếu quy định về thời gian thực hiện thanh toán bù trừ chứng khoán là T +3. 1.2.2 Dịch vụ môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán. Một trong những chức năng hoạt động của công ty chứng khoán là hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Có nhiều quan niệm lầm tưởng dịch vụ môi giới chỉ đơn thuần là trung gian giao dịch giữa các nhà đầu tư. Quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán điểm này thiếu chính xác bởi khi nói đến khái niệm hoạt động môi giới chứng khoán người ta thường nói đến tính chuyên môn, còn quyết định triển khai hoạt động này thành các dịch vụ như thế nào phụ thuộc công ty chứng khoán. Có công ty triển khai hoạt động này thành dịch vụ môi giới chỉ đơn thuần là trung gian giao dịch giữa nhà đầu tư. Có công ty triển khai duới dạng dịch vụ môi giới đầy đủ bao gồm cả tư vấn, dịch vụ tín dụng … Vấn đề là không phải nhà đầu tư nào cũng có kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và công ty chứng khoán. Hơn nữa, có không ít công ty chứng khoán làm mất lòng tin của nhà đầu tư. Nhà đầu tư không biết phải tiếp cận thị trường như thế nào như thế nào là chứng khoán, cách thức giao dịch, loại chứng khoán nào là tốt, thời điểm nên mua hay bán, giá cả bao nhiêu là hợp lý. Theo quy định của pháp luật để tránh rủi ro thị trường, nhà đầu tư chỉ tiến hành mua – bán chứng khoán và nhận tiền hay chứng khoán sau thời gian nhất định, thường là T+3. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của khách hàng, bỏ qua thời điểm mua, bán chứng khoán tốt nhất. Những yếu tố không thuận lợi trên đã giảm sức hấp dẫn công chúng với thị trường chứng khoán so với thị trường đầu tư khác. Nắm bắt được tâm lý này, công ty chứng khoán thường cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán dạng đầy đủ bao gồm các dịch vụ bắt đầu từ khi giai đoạn khách hàng tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán đến khi khách hàng mở tài khoản, giao dịch …. Vậy dịch vụ môi giới chứng khoán là gì, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trên các khía cạnh sau : 1.2.2.1. Khái niệm và đ c điểm ịch vụ môi gi i chứng khoán. Khái niệm : Dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán là hoạt động mà công ty chứng khoán đứng ra làm trung gian giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư. ặc điểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Sản phẩm dịch vụ môi giới chứng khoán không có hình thái vật chất cụ thể, quá trình sản xuất đồng thời là quá trình tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không ổn định. - Dịch vụ môi giới chứng khoán là hoạt động mang tính hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận cao song vốn đầu tư lớn. - Dịch vụ môi giới chứng khoán mang tính chất xã hội, đảm bảo cho sụ phát triển của thị trường chứng khoán. - Dịch môi giới chứng khoán có tính rủi ro thấp vì công ty chứng khoán cũng như nhân viên môi giới không phải chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của khách hàng. 1.2.2.2. ai trò của ịch vụ môi gi i chứng khoán Dịch vụ môi giới không chỉ là sản phẩm của quá trình phát triển thị trường chứng khoán mà nó còn thúc đẩy sự phát triển đó. Vai trò dịch vụ môi giới chứng khoán mang lại được thể hiện được nhìn nhận trên các phương diện : - Giảm chi phí giao dịch Cũng như trên tất cả các thị trường khác, để tiến hành giao dịch thì người mua - người bán phải có cơ hội gặp nhau, cùng thẩm định chất lượng hàng hoá và thoả thuận giá cả. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán với tư cách là một thị trường của sản phẩm - dịch vụ bậc cao thì để chuẩn bị cho một giao dịch cần một chi phí lớn phục vụ cho việc thu thập, xử lý thông tin…Nhưng chi phí đó chỉ có công ty chứng khoán hoạt động chuyên nghiệp trên quy mô lớn mới có khả năng đáp ứng. Như vậy, sự hiện diện của công ty chứng khoán – trung gian tài chính sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ môi giới đem lại tiện ích cho khách hàng từ đó làm giảm chí phí tổng thể trên thị trường và nâng cao tính thanh khoản cho chứng khoán. - Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm - dịch vụ trên thị trường chứng khoán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -