Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su sao vàng hà nội

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Cho đến nay, nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã được hơn 10 năm, phải nói rằng 10 năm qua là một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp Nhà nước vốn đã quen với cơ chế bảo hộ của Nhà nước, nay phải chịu sự sàng lọc ra một bước ngoặt trong lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam. Cơ chế thị trường nếu biết vận hành tốt sẽ phát huy được các mặt tích cực, nhưng nó ai cũng đặt ra một yêu cầu: cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước phải thực sự H đổi mới cho phù hợp với tình hình mới. Chuyển sang cơ chế thị trường đồng nghĩa với Nhà nước đã chuyển giao cho các doanh nghiệp Nhà nước những by quyền lợi to lớn và gắn liền với nó là những trách nhiệm nặng nề khi sự hỗ trợ của Nhà nước còn rất ít. ed Những vấn đề thường xuyên đặt ra cho mỗi doanh nghiệp trong hoàn ct cảnh hiện nay là: Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Những nhu cầu của họ là gì? Khả năng của doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu của họ hay le không? Doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm tới khách hàng và nhu cầu của ol họ vì mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận, khách hàng là yếu tố giúp C doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả ở mức cao nhất. Chính vì vậy, đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề đặt ra hết sức cần thiế cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và ở Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội nói riêng. Trước hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Thạc sỹ Đỗ Thanh Hà, cũng như sự giúp đỡ của các cô chú cán bộ Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp về: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội". 1 Luận văn được chia làm 3 chương: Chương I: Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội. Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản C ol le ct ed by H ai xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội. 2 CHƯƠNG I PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội Nhà máy Cao su Sao vàng được khởi công xây dựng ngày 22 tháng 12 năm 1958 trong tổng thể khu công nghiệp Thượng Đình (gồm 3 nhà máy Cao ai su Sao vàng - Xà phòng Hà Nội - Thuốc lá Thăng Long) và chính thức khánh H thành vào ngày 23/5/1960. Toàn bộ công trình xây dựng cũng như trang thiết bị máy móc được Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại. Đây là xí by nghiệp quốc doanh lớn nhất, lâu đời nhất và duy nhất sản xuất săm lốp ô tô của ngành công nghiệp chế tạo các sản phẩm cao su của miền Bắc Việt Nam. ed Trải qua nhiều năm tồn tại trong cơ chế quan liêu bao cấp (1960-1987) nhịp độ sản xuất của nhà máy luôn tăng trưởng, số lao động tăng không ct ngừng, song sản phẩm đơn điệu, chủng loại nghèo nàn, bộ máy gián tiếp cồng le kềnh, hoạt động kém hiệu quả, thu nhập của người lao động thấp, đời sống ol gặp nhiều khó khăn. C Năm 1988 - 1989, nhà máy thực hiện chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nhất trí, nhà máy đã dần dần thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng và đi vào sản xuất ổn định. Từ năm 1990, thu nhập của người lao động tăng lên, nhà máy đã từng bước hoà nhập được với cơ chế mới. Từ năm 1991 đến nay, nhà máy đã khẳng định được vị trí của mình là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu và các khoản nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập cũng như đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. 3 Ngày 27/8/1992, Bộ Công nghiệp Nặng đã ra quyết định số 645/CNNg đổi tên nhà máy thành Công ty Cao su Sao vàng và ngày 1/1/1993 nhà máy chính thức sử dụng con dấu mang tên Công ty Cao su Sao vàng. Ngày 5/5/1993 theo quyết định số 215 QĐ/TCNĐT của Bộ Công nghiệp cho thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước để chuyên môn hoá đối tượng quản lý, ngày 20-12-1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 835/TTg và NĐ02/CP ngày 21-1-1996 phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty hoá chất Việt Nam… Do vậy, Công ty Cao su Sao vàng được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty hoá chất Việt Nam. ai - Tên giao dịch Việt Nam: Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội H - Tên giao dịch quốc tế: SaoVang Rubber Comapany. - Trụ sở chính: 231 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân - Hà Nội. by 2. Các hoạt động của Công ty * Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cao su Sao vàng ed Trực tiếp sản xuất và tổ chức tiêu thụ săm lốp, các loại sản phẩm từ cao ct su. Nghiên cứu, nắm vững nhu cầu thị trường trong và ngoài nước trong le mỗi thời kỳ để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. ol Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm C các nguồn vốn. Thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước để mở rộng, phát triển thị trường. Chấp hành nghiêm chỉnh luật kinh tế và các chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước. Quản lý cán bộ công nhân viên của xí nghiệp theo chế độ của Nhà nước và sự phân cấp của công ty. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên, nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công ty. * Quyền hạn của công ty Công ty có con dấu riêng. 4 Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của công ty. Mở rộng thị trường và đa dạng sản phẩm. Có tư cách pháp nhân và có tài khoản tại ngân hàng. * Các sản phẩm của công ty hiện nay. Lốp xe đạp: gồm có 4 loại. 3. Cơ cấu tổ chức của công ty Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ và cấp trên giao, việc tổ chức xây dựng bộ máy quản lý của công ty phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh ai doanh và đòi hỏi đáp ứng được nhu cầu về mặt nhân lực cũng như chất lượng C ol le ct ed by H sản xuất kinh doanh của đơn vị. 5 Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội H ai GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Kỹ thuật by ed P. Điều độ P. Tổ chức Hành chính ct P. Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm P. Tài vụ le P. Kế hoạch Vật tư P. Quân sự - Bảo vệ P. Xây dựng Cơ bản P. Đời sống P. Kế hoạch Thị trường Phòng XNK ol P. Kỹ thuật Cao su Phó Giám đốc Kinh doanh C P. Kỹ thuật Cơ năng Phó Giám đốc Sản xuất XN Cao su số 1 XN Cao su số 2 XN Cao su số 3 XN Năng lượng XN Cơ điện 6 XN thiết kế nội bộ, VSCN XN Cao su Thái Bình XN Pin Xuân Hòa XN Thương mại Tổng hợp - Giám đốc công ty: chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. - 5 phó giám đốc giúp việc trực tiếp cho giám đốc, trong đó: Phó giám đốc sản xuất: phụ trách khối sản xuất Phó giám đốc kỹ thuật: phụ trách khối kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh : phụ trách khối kinh doanh Phó giám đốc xuất nhập khẩu: phụ trách về đối ngoại Phó giám đốc xây dựng cơ bản: phụ trách vấn đề xây dựng cơ bản trong công ty. ai Các phòng ban chức năng: H • Phòng kỹ thuật cơ năng: chịu trách nhiệm toàn bộ kỹ thuật, công nghẹe sản xuất các sản phẩm cao su, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới theo by yêu cầu của thị trường. • Phòng kỹ thuật cao su: chịu trách nhiệm toàn bộ kỹ thuật, công nghệ ed sản xuất các sản phẩm cao su, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới theo yêu cầu ct của thị trường. le • Phòng KCS: có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng các mẻ luyện, kiểm tra ol chất lượng các sản phẩm nhập kho. • Phòng xây dựng cơ bản: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các biện pháp, C các đề án đầu tư theo chiều rộng, chiều sâu, theo kế hoạch đã định trình dự án khả thi về kế hoạch xây dựng, phụ trách xây dựng cơ bản. • Phòng tổ chức hành chính: tổ chức quản lý nhân sự, lập kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, và thực hiện quyết toán hàng năm, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, tuyển dụng, đào tạo, nâng bậc cho người lao động, tổ chức các hoạt động, thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác. • Phòng điều độ: đôn đốc, quan sát tiến độ sản xuất kinh doanh điều tiết sản xuất có số liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để công ty có phương án kịp thời. 7 • Phòng tài chính kế toán: giải quyết toàn bộ các vấn đề về hạch toán hàng năm. • Phòng đối ngoại xuất nhập khẩu: nhập vật tư hàng hoá cần thiết mà trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng chất lượng chưa đạt yêu cầu xuất khẩu sản phẩm của công ty. • Phòng kế hoạch vật tư: lập, trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng năm, mua sắm vật tư thiết bị cho sản xuất kinh doanh. • Phòng tiếp thị bán hàng: tiếp thị sản phẩm và làm công tác tiếp thị quảng cáo. ai • Phòng quân sự bảo vệ: có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, vật tư hàng hoá H cũng như con người trong công ty, phòng chống cháy nổ, xây dựng và huấn by luyện lực lượng dân quân tự vệ hàng năm. • Phòng đời sống: khám chữa bệnh cho công nhân viên, thực hiện kế ed hoạch phòng dịch, sơ cấp các trường tai nạn, bệnh nghề nghiệp… Quá trình sản xuất các sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng được tổ ct chức ở 4 xí nghiệp sản xuất chính, chi nhánh cao sư Thái Bình, nhà máy pin, le cao su Xuân Hoà và một số xí nghiệp phụ trợ. ol • Xí nghiệp cao su số 1: chuyên sản xuất săm lốp xe máy, băng tải, C gioăng cao su, dây curoa, cao su chống ăn mòn, ống cao su… • Xí nghiệp cao su số 2: chuyên sản xuất lốp xe các loại, ngoài ra còn có phân xưởng sản xuất tanh xe đạp. • Xí nghiệp cao su số 3: chuyên sản xuất các loại săm xe đạp. • Chi nhánh cao su Thái Bình: chuyên sản xuất săm lốp xe đạp (phần lớn là săm lốp xe thồ) nằm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. • Nhà máy pin - cao su Xuân Hoà: sản xuất pin khô mang nhãn hiệu "con sóc", ắc quy, điện cực, chất điện hoá học và một số thiết bị điện nằm tại tỉnh Vĩnh Phúc. Các đơn vị sản xuất phụ trợ: 8 • Xí nghiệp năng lượng: có nhiệm vụ cung cấp hơi nén, hơi nóng và nước cho các đơn vị sản xuất kinh doanh chính cho toàn công ty. • Xí nghiệp cơ điện: cung cấp điện máy, lắp đặt, sửa chữa về điện cho các xí nghiệp và toàn công ty. • Phân xưởng kiến thiết nội bộ và vệ sinh công nghiệp: có nhiệm vụ xây dựng và kiến thức nội bộ, sửa chữa các tài sản cố định và làm sạch các thiết bị máy móc. • Nhà máy cao su Nghệ An: chuyên sản xuất săm lốp xe máy các loại. II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ai CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG H 1. Những đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 1.1.1. Máy móc thiết bị by 1.1. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ ed Công ty Cao su Sao vàng là công trình do Nhà nước và nhân dân Trung ct Quốc giúp đỡ thành lập, vì vậy ngay từ khi mới ra đời toàn bộ máy móc thiết bị và công nghệ đều được nhập từ Trung Quốc. Ngày nay phần lớn các máy le móc thiết bị của công ty vẫn là Trung Quốc. Ngoài ra còn có thêm một sốmáy C ol móc của Đài Loan, Bỉ, Liên Xô, Việt Nam… 9 Bảng 1: Một số máy móc thiết bị chủ yếu của công ty STT Tên máy móc thiết bị Năm đưa vào sử dụng Nước sản xuất 1 Máy luyện các loại 1960,1975,1992 Trung Quốc, Liên Xô, Đài Loan 2 Máy cán các loại 1971,1976,1983 Trung Quốc 3 Máy thành hình lốp 1975,1995,1996,1999,2000 Trung Quốc, Đài Loan 4 Máy định hình 1989,1999 5 Máy lưu hoá các loại 1965,1987,1993,1999,2000 Liên Xô, Trung Quốc, Đài Loan, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam Việt Nam Máy đột, dập tanh 1976,1979,1993 Việt Nam 7 Máy cắt vải 1973,1977,1990,2000 Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan 8 Máy nén khí 1992,1993,1996,2000 Việt Nam, Mỹ, Thuỵ Điển, Bỉ 9 Các loại khuôn 1971,1993,1996 10 Máy ép, máy nối đầu 1961,1983,1985 11 Nồi hơi 1999,2000 12 Xe nâng 2000 13 Máy bọc xốp 1996 ai 6 H Đài Loan, Trung quốc, Việt Nam Đức Nam Triều Tiên Trung Quốc (Nguồn: Phòng kỹ thuật cơ năng) le ct ed by Trung Quốc ol Nhìn chung về máy móc thiết bị kỹ thuật của Công ty Cao su Sao vàng do trước đây được trang bị giữa lao động cơ khí và thủ công, các dây truyền C máy móc ở dạng bán tự động, có những máy móc đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng. Do đó máy móc đến nay phần lớn đã lạc hậu, một số máy móc không còn phù hợp với quy trình công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, công ty đã tiến hành đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị hiện đại, Trong hai năm 1995-1996 công ty đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị. Công ty đã rất chú ý đến vấn đề đổi mới máy móc công nghệ. Tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn bộ công nghệ. 10 1.1.2. Quy trình công nghệ Sơ đồ 2: Sơ đồ dây truyền công nghệ sản xuất lốp Nguyên vật liệu Hoá chất Vải mành Thép tanh Cắt sống Sàng sấy Sấy Đảo tanh Sơ luyện Phối liệu Cán tráng Cắt ran H ai Cao su sống Xé vải by Hồn luyện ed Nhiệt luyện Thành hình lốp C ol Cốt hơi le ct Cán hình lốp Định hình lốp Lưu hoá lốp KCS Nhập kho 11 Cắt cuộc ống Luồn ống Dập, cắt Vòng tanh Quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty cao su Sao vàng là quy trình sản xuất liên tục qua nhiều giai đoạn chế biến, song chu kỳ sản xuất ngắn. Do đó việc sản xuất một sản phẩm nằm khép kín trong một phân xưởng. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, sắp xếp cũng như việc bố trí lao động phù hợp. Mặc dù các sản phẩm của công ty rất đa dạng (có trên 100 mặt hàng) nhưng mỗi xí nghiệp tham gia, một hay nhiều loại sản phẩm vì tất cả các sản phẩm này đều sản xuất từ cao su. Vì vậy quá trình công nghệ nói chung tương đối giống nhau. ai 1.2. Tình hình nguyên vật liệu H Nguyên vật liệu của công ty mang tính đa dạng và phức tạp, đó là những nguyên tố hoá học, chất vô cơ, hữu cơ. Để tạo ra một sản phẩm phải có by những nguyên vật liệu như: cao su (thiên nhiên + tổng hợp); chất lưu hoá (lưu huỳnh), chất xúc tiến (D, M, DM, axitstearic); chất phòng lão (D, Công ty ed Cao su Sao vàng, RD+4026); chất phòng tự lưu (AP) chất độn (than đen, bột ct than BaSO 4 , cao lanh), chất làm mềm (parafin, Alep NUX654), vải mành, tanh các loại, các nguyên vật liệu phụ (xăng công nghệ, vải lót, nilon bọc, van le ô tô, xe máy, oxit kẽm…) ol Trong đó nguồn trong nước chỉ có một số nguyên vật liệu như: cao su C tự nhiên, dầu thông, ôxit kẽm, bột than, xà phòng, vải lót… còn hầu hết phải nhập khẩu. Phương thức nhập khẩu của công ty được thực hiện theo hai cách: công ty nhập trực tiếp của nước ngoài với khối lượng lớn theo cách này công ty có thể tiết kiệm được chi phí. Công ty nhập thông qua nhà trung gian với số lượng nhỏ, với cách này công ty có thể tránh được rủi ro không mất thời gian như chi phí cao. 1.3. Đặc điểm về vốn của công ty Tình trạng thiếu vốn để đầu tư đổi mới công ty, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường là tình trạng chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty Cao su Sao vàng cũng nằm trong tình trạng này, nhưng với nỗ lực 12 của mình, công ty đã không ngừng tìm các biện pháp tăng vốn sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức vay như: vay tín dụng thương mại, huy động vốn từ chính tập thể người lao động (32 tỷ VNĐ), thu hút ODA nước ngoài (gần đaya có vay từ ODA của Trung Quốc). Do đó vốn kinh doanh không ngừng tăng lên qua các năm. Vốn cố định qua 3 năm liên tục tăng về tuyệt đối và tương đối, năm 2004 so với năm 2003 tăng 1,04%; năm 2005 so với năm 2004 tăng 9,53%. Như vậy trong 3 năm liền vốn cố định đều tăng điều đó chứng tỏ việc đầu tư đổi mới công nghệ luôn được chú ý. Tuy nhiên về vốn lưu động ta thấy 3 năm ai tăng chậm điều đó không có nghĩa là lý giải nhu cầu về vốn lưu dộng của H công ty không cao mà nhu cầu này đối với công ty là rất lớn để đảm bảo sự C ol le ct ed by tăng trưởng sản xuất trong tương lai của công ty. 13 Bảng 2: Cơ cấu vốn của Công ty qua 3 năm 2003 - 2005 Đơn vị: nghìn đồng Tỷ trọng Số lượng Số lượng (%) Tổng vốn 78.487.460 100 79.486.420 Năm 2005 So sánh tăng, giảm 2004/2003 H ai Năm 2004 Tỷ trọng (%) Số lượng 100 86.234.000 So sánh tăng, giảm 2005/2004 Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 100 998.960 1,27 6.747.580 8,48 20500000 23,78 2.000.000 8,89 0 0 65.734.000 76,22 2.998.960 5,35 6.747.580 11,4 by Năm 2003 28,67 20500000 25,8 55.987.460 71,33 58.986.420 74,2 le - Vốn chủ sở hữu 225000 ct - Vốn vay ed Chia theo sở hữu - Vốn cố định 11.500.000 14,66 - Vốn lưu động 66.987.460 C ol Chia theo tính chất 85,34 11.800.000 67.686.420 14,84 12.100.000 14,03 300.000 2,6 300.000 2,54 85,16 74.134.000 85,97 698.960 1,04 6.447.580 9,52 Nguồn: Phòng Kế toán - Tài vụ 14 1.4. Đặc điểm về lao động Bảng 3: Tình hình lao động của Công ty 2003 Diễn giải Số lượng 2004 Số lượng Tỷ lệ tăng giảm 2005 Số lượng 04/03 05/04 Bình quân 318 245 281,5 Số lao động trực tiếp 1681 81,4 2062 86,5 2304 87,6 381 342 311,5 Số lao động gián tiếp 385 18,6 322 13,5 325 12,4 -63 318 -30 31 64 47,5 5 8 6,5 282 173 227,5 Tổng số lao động % % % 2066 100 2384 100 2629 100 Phân theo tính chất sử dụng: Phân theo trình độ: 214 10,4 245 10,3 309 11,8 Trung cấp 171 PTTH, CS 1681 81,4 1963 82,3 2136 81,2 176 7,4 184 7,0 H 8,2 ai Đại học, trên đại học by Phân theo giới tính: 1280 61,9 1540 64,6 1646 62,6 260 106 183 Số lao động nữ 786 38,1 844 35,4 983 37,4 58 193 98,5 1.320 1.398 le (1000đ/người/tháng) 1.250 ct Thu nhập bình quân ed Số lao động nam Công ty cao su Sao Vàng có quy mô sản xuất lớn nên đội ngũ lao động ol trực tiếp chiếm đa số. Công ty luôn quan tâm đến đội ngũ lao động trực tiếp C và gián tiếp, công ty luôn coi con người là yếu tố quyết định, nên lãnh đạo công ty đã chú trọng đến tổ chức sắp xếp lại sản xuất, đặc biệt lựa chọn và đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ chủ chốt. Qua bảng 3 ta thấy cơ cấu lao động của công ty đã biến đổi cả chất và lượng, lao động có trình độ đại học và trên đại học tăng cả về tuyệt đối và tương đối. Năm 2003 có 214 người chiếm 10,4%, đến năm 2004 có 309 người chiếm 11,8% số lao động gián tiếp giảm từ 385 người năm 2003 chiếm 18,6% xuống 325 người năm 2004 chiếm 12,4%. Số lao động trực tiếp tăng từ 1681 người năm 2003 chiếm 81,4% lên 2304 người năm 2004 chiếm 87,5%. 15 Song còn ít đào tạo chưa hoàn chỉnh, công nhân lớn tuổi đông, còn hạn chế về sức khoẻ, và trình độ chưa theo kịp được yêu cầu của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Hiệu quả của bộ máy quản lý còn chưa cao do thiếu những cán bộ đầu ngành, chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn giỏi. Về mặt tiền lương công ty đã áp dụng nhiều hình thức trả lương hợp lý, phản ánh đúng giá trị sức lao động của cán bộ công nhân viên, từ đó tạo được tâm lý và do đó năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Với công nhân sản xuất công ty trả lương theo sản phẩm, với cán bộ quản lý trả lương theo thành. H 1.5. Đặc điểm về sản xuất của công ty ai thời gian, công nhân bán hàng, dịch vụ, thủ kho trả lương theo công việc hoàn Sản phẩm của công ty rất đa dạng về chủng loại, qui cách có khối lượng by lớn (hiện có gần 100 mặt hàng) điều này cho phép công ty có thể thoả mãn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, giảm rủi ro trong kinh doanh và cũng ed đòi hỏi công ty phải thường xuyên cải tiến đổi mới mẫu mã, kích thước, ct chủng loại thì mới có thể đứng vững và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của mình. Một số sản phẩm chủ yếu của công ty như: săm lốp xe đạp, xe máy, le săm lốp ô tô, đồ cao su, ủng bảo hộ lao động… các sản phẩm của công ty ol phần lớn là tư liệu tiêu dùng thiết yếu nhất là ở Việt Nam hiện nay, nên có C thuận lợi trong tiêu thụ do nhu cầu thường xuyên. 1.6. Đặc điểm về sản phẩm - thị trường - khách hàng Về sản phẩm: cao su và những sản phẩm chế biến từ cao su có vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp, nông nghiệp nói chung đặc biệt là ngành giao thông vận tải. Cao su với tính năng đặc trưng quý báu nhất là có "đàn tính" cao và có tính năng cơ lý tốt như sức bền lớn, ít bị mài mòn, không thấm nước… nên được coi là nguyên liệu lý tưởng mà chưa có một nguyên liệu nào thay thế được sản xuất săm lốp. Về thị trường: đối với thị trường trong nước thì với khả năng của một doanh nghiệp lớn có quá trình kinh doanh lâu dài nên công ty đã có mạng lưới 16 tiêu thụ rộng khắp trong cả nước với 6 chi nhánh (Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh) và hơn 200 đại lý, hiện chiếm khoảng 60% thị phần toàn quốc về ngành hàng cao su, một khả năng tài chính vững mạnh cùng uy tín về chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu "Sao vàng" nên tạo thuận lợi cho việc cạnh tranh mở rộng thị trường. Với một mạng lưới rộng khắp đã giúp cho các sản phẩm của công ty đã được phân phối và tiêu thụ thuận lợi trên toàn quốc. Một đặc điểm nổi bật là thị trường sản phẩm của công ty mang tính thời vụ, mùa nóng thường lượng tiêu thụ săm lốp nhiều hơn mùa mưa, ngoài ra thị ai trường sản phẩm của công ty phụ thuộc vò sự phân chia địa lý, ở thị trường H đồng bằng ven biển nông thôn - sản phẩm chủ yếu là săm lốp xe đạp và phải có độ bền, dày, ở thành phố có điều kiện giao thông thuận lợi nên lốp ô tô, xe by máy tiêu thụ nhiều hơn. Từ trước đến nay, thị trường trọng điểm của công ty vẫn là thị trường ed miền Bắc, trong đó lớn nhất là Hà Nội. Thị trường miền Trung và miền Nam ct đầy tiềm năng, mặc dù đã được mở rộng, nhưng vẫn chưa được khai thác tương xứng. le Thị trường nước ngoài: trước năm 1998 sản phẩm của công ty có xuất ol khẩu sang một số nước như: Mông Cổ, Anbani, Cu Ba và một số nước thuộc C Liên xô và Đông Âu cũ, nhưng từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, tình hiình Liên Xô, Đông Âu biến đổi mạnh các hiệp định ký kết bị phá vỡ nên định hướng xuất khẩu trên không còn tiếp tục nữa những năm gần đây, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang một số nước châu Á và châu Âu. Thị trường thế giới rất rộng lớn mà với việc xuất khẩu như hiện nay là một hạn chế lớn với hoạt động tiêu thụ của công ty. Đây là một nguyên nhân cơ bản là sản phẩm chưa đáp ứng được chất lượng và thẩm mỹ theo yêu cầu xuất khẩu. Trong những năm tới, công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu để tăng cường khả năng cạnh tranh đem lại vị thế cho sản phẩm của công ty trên thị trường khu vực và thế giới trong một tương lai gần. 17 Về khách hàng: khách hàng của công ty thuộc mọi đối tượng tập thể, cơ quan, cá nhân, đại lý có khối lượng hiện tại và tương lai rất lớn. Ngoài ra công ty mở rộng được thị trường xuất khẩu thì con số này tương lai vô cùng lớn. 1.7. Đặc điểm về lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh của công ty là uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu "Sao vàng".Trải qua 40 năm hoạt động, các sản phẩm của công ty đã từng phục vụ cho kháng chiến chống Mỹ và cho đến tận ngày nay, nhãn hàng "Sao vàng" đã ăn sâu vào tâm tư người tiêu dùng mà khi nghĩ đến nó người ta đã biết đấy là các sản phẩm có chất lượng coa. Trong cơ chế thị trường cạnh ai tranh gay gắt như hiện nay có được một lợi thế cạnh tranh là có một vũ khí rất H đáng giá người tiêu dùng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn với những sản phẩm đã có uy tín lợi thế này ảnh hưởng tích cực đến hoạt động tiêu thụ của công ty, by đưa sản phẩm của công ty ngày càng đến tận tay người tiêu dùng. 2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty ed 2.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tổng ct hợp Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp là những chỉ tiêu le phản ánh hiệu quả kinh doanh một cách tổng quát của toàn bộ quá trình hoạt ol động kinh doanh của xí nghiệp. Bằng việc sử dụng các chỉ tiêu này ta có thể C đánh giá trực tiếp hoặc gián tiếp trình độ sử dụng các yếu tố tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu được phản ánh qua bảng 4. Bảng 4: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2003, 2004, 2005). Năm 2003 2004 Vốn 78.487.460 79.486.420 Cố định 11.500.000 11.800.000 Vốn lưu động 66.987.460 67.686.420 18 2005 Lợi nhuận 39.714,65 Doanh thu 82.463.974,25 Chi phí 82.424.259,6 39.209,11 2.1.1. Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên tổng chi phí Chỉ tiêu này phản ánh có bao nhiêu đồng lợi nhuận mà công ty thu được từ một đồng chi phí mà công ty bỏ ra. Đây là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trình độ ai tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá và nâng cao trình độ H sử dụng vốn và tổ chức kinh doanh của công ty. Mức doanh lợi càng cao tức là hiệu quả càng cao, khả năng tích luỹ càng lớn, lợi ích dành cho người lao by động càng nhiều. Ở Công ty Cao su Sao vàng, năm 2003 cứ một đồng chi phí bỏ ra sản ed xuất kinh doanh thì lãi được 0,0506 đồng, năm 2004 một đồng chi phí bỏ ra ct lãi được 0,01536 đồng, giảm hơn năm 2003 là 0,00304 đồng đạt 80,2%. 2.1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng doanh thu le Chỉ tiêu này phản ánh công ty thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trên ol một đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả kinh tế của C doanh nghiệp càng cao, biểu hiện qua các năm như sau: Năm 2003 cứ một đồng doanh thu thì công ty thu được 0,04816 đồng lợi nhuận. Năm 2004 cứ một đồng doanh thu đem lại 0,01513 đồng giảm hơn 1998 là 0,03303 đồng. Năm 2005 lãi 0,01217 đồng giảm hơn 0,00296 đồng so với năm 2005 đạt 80,4%. 2.1.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí Đây là chỉ tiêu đánh giá đo lường trực tiếp hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phản ánh công ty thu được bao nhiêu đồng doanh thu thuần trên một đồng chi phí đầu vào bỏ ra trong một năm. Chỉ tiêu này càng lớn nghĩa là trình độ sử dụng các nguồn lực tham gia vào quá trình hoạt động 19 sản xuất kinh doanh càng tốt và ngược lại chỉ tiêu này càng nhỏ thì trình độ sử dụng các yếu tố chi phí càng kém hiệu quả. Năm 2003 cứ một đồng chi phí bỏ ra thì thu về được 1,05061 đồng doanh thu. Năm 2004 thu được 1,01536 đồng giảm hơn năm 2003 là 0,03525 đồng. Năm 2005 thu được 1,01232 đồng giảm hơn năm 2004 là 0,003034 đồng, đạt 99,7%. Tóm lại: qua 3 chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp trên của Công ty Cao su Sao vàng cho chúng ta thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2004 và 2005 giảm hơn năm 2003 nguyên nhân là do công ty ai phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị cùng ngành cùng với ảnh H ưhởng do những khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà. 2.2. Hiệu quả sử dụng vốn by Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh kết quả tổng hợp nhất quá trình sử dụng các loại vốn. Đó chính là ed tối thiểu hoá số vốn cần sử dụng và tối đa hoá kết quả hay khối lượng sản xuất ct kinh doanh trong một giới hạn về nguồn nhân tài, vật lực. Các chỉ tiêu này được thể hiện qua các số liệu ở bảng 5 (hiệu quả sử dụng vốn của Công ty le Cao su Sao vàng Hà Nội). ol 2.2.1. Chỉ tiêu tổng mức doanh thu trên toàn bộ đồng vốn C Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn bỏ ra trong một năm thì công ty đạt được bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 2003 cứ một đồng vốn bỏ ra trong một năm thì công ty đạt được bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 2004 thu được 3,74154 đồng doanh thu từ một đồng vốn, tăng 102,4% so với năm 2005 công ty thu được 4,00192 đồng doanh thu tăng 0,26038 đồng so với năm 2004. 2.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn cố định Chỉ tiêu này phản ánh với một đồng vốn cố định bỏ ra trong một năm thì công ty đạt được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 20
- Xem thêm -