Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh phát triển công nghệ hóa sinh

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ TỰ, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ SINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN ( NATECH CO.LTD )......................................................................................... 3 1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên......................................................................................... 3 1.1.1. Các thông tin về công ty: ....................................................................................... 3 1.1.2. Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm nghành nghề kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hoá sinh và các sản phẩm tự nhiên (Natech co. ltd). ...................................................................................................... 5 1.1.3.Nghành nghề kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hoá sinh và cá 1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên. .......................................................................... 6 1.2.1. Sơ đồ quản lý của công ty:..................................................................................... 6 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty. ....... 7 1.3. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong ba năm 2008, 2009 và 2010............................................................................................. 15 1.3.1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty trong ba năm 2008, 2009 và 2010................................................................................................................ 15 SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 1.3.2.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh v 1.4. Các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên (công ty Natech). ................................................................................................................ 29 1.4.1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài công ty. ........................ 29 1.4.2. ............................................ Các nhân tố bên trong công ty Natech 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2010. .............................. 37 2.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty Natech giai đoan 2008- 2010. ...... 37 2.1.1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp................................................................. 37 2.1.2 ......................................Hiệu quả sử dụng vốn của công ty Natech. 40 2.1.3 .............................. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty Natech. 44 2.2 Các biện pháp của công ty Natech đang áp dụng để phát triển hiệu quả kinh d 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty trong những năm qua 54 2.3.1. ................................ Các ưu điểm đã đạt được của công ty Natech. 2.3.2. Các hạn chế tồn tại của công ty trong những năm qua:........................... 55 2.3.3. Nguyên nhân các hạn chế của công ty trong những năm qua: ................ 57 CHƯƠNG : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 54 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊ................................ 58 3.1.... Phương hướng phát triển của công ty Natech trong những năm tớ 58 3.1.1. ................................. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ: 58 3.1.2. Phương hướng phát triển sản phẩm: ....................................................... 58 3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Natech ........... 60 3.2.1. Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh ............................................ 61 3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường............................................ 62 3.2.3. Xây dựng chính sách sản phẩm ............................................................... 63 3.2.4. ................................................. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 65 3.2.5. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ................................... 67 3.2.6. Phát triển và tạo động lực cho đội ngũ lao động ..................................... 67 3.2.7. .................. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu qủ 69 3.3............................................................... Đề xuấtcác biện pháp với công ty 72 3.4 ............................................................... Kiến nghị đối với nhà nướ 73 KẾT LUẬ......................................................................................................... 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢ ...................................................... 80 SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂ SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp LỜI CẢM Ơ Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Nguyễn Thành Độ đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực tập.Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong trường Đại Học Kinh Tế, những người đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập tại trường Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, các anh chị phòng kế toán – kinh doanh, công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập , hỗ trợ và cung cấp các tài liệu liên quan. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến chị Lê Thu Hà là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong thời gian thực tập.Em chúc anh chị trong công ty luôn luôn mạnh khỏe và chúc công ty ngày một lớn mạnh, gặt hái nhiều hơn trong kinh doa . Vậy trong thời gian thực tập em luôn cốgắ ng nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót.Vậy em mong thầy côvà ban lãnh đạo công ty giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho em để em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này được hoàn thiện SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân SV :Trần Thị Nguyệt Chuyên đề tốt nghiệp Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ TỰ, CÁC TỪ VIẾT Ý nghĩa STT Từ viết tắt 1 CBCNV 2 CCDC Công cụ dụng cụ 3 CPBH Chi phí bán hàng 4 CPQLDN 5 CPSXKDDD 6 DTT Doanh thu thuần 7 Đm Định mức 8 HTK Hàng tồn kho 9 GĐ 10 GVHB Giá vốn hàng bán 11 LNTT Lợi nhuận trước thuế 12 NSLĐBQ 13 NVL 14 NVLTT 15 NCTT 16 PGĐ Phó giám đốc 17 PTTH Phổ thông trung học 18 SXC Sản xuất chung 19 TGĐ Tổng giám đốc 20 TNHH SV :Trần Thị Nguyệt Cán bộ công nhân viên Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Giám đốc Năng suất lao động bình quân Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Trách nhiệm hữu hạn Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 TSNH Tài sản ngắn hạn 23 TTS Tổng tài sản 24 Trđ Triệu đồng 25 Tt Thực tế 26 VCĐ Vốn cố định 27 VCSH Vốn chủ sở hữu 28 VLĐ Vốn lưu động SV :Trần Thị Nguyệt Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞĐ Nước ViNamệt ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, độ ẩm cao nên cây cỏ cũng như các loài động vật rất phong phú và đa dng. Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã biết dựa vào thiên nhiên để tìm ra thức ăn và thuốc chữa bệnh. “Nam dược trị nam nhân”- lời dạy bao hàm nhiều ý nghĩa của danh y tuệ tĩnh còn lưu truyền mãi.Thực hiện Đông- Tây y kết hợp trên cơ sở thừa kế, chỉnh lý và nâng cao các phương pháp bào chế, chiết suất và nghiên cứu sử dụng các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh dược học trên cơ sở khoa học kỹ thuật tiêntế và o mục đích phục vụ cho cuộc sống. C ông ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên đã cho ra đời các sản phẩm có giá trị giúp bảo vệ à n õng cao sức khỏe con ng i. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộn đồ ng và công ty đã cho ra đời một số dòng thực phẩm chức năng 100% nguồn gốc thiên nhiênvà có nhiều tính năng ưu việt: Cơ tể d ễ hấp thụ, hiệu quả nhanh, không gây tác dụng phụ và phù hợp với thể trạng người Việt m. Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá.Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng chứa đựng những mối nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp.Để các doanh nghiệp có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi hướng đi cho phù hợp.Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có SV :Trần Thị Nguyệt 1 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hi quả. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù có ý nghĩa rất quan trọng trong mọi nền kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền inh tế . Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh như hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh có ý nghĩa qua trọng , ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh củ mình. Trên cơ sở lý thuyết đó, áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công ghệ Hó a sinh và các sản phẩm tự nhin; em đã chọnđề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệHóa sinh và các sản phẩm tnhiên ” làm đề tài thực tập tốt nghiệp của ình. *Mục đích nghiên cứu tài: Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại c g ty. *Kết cấu của đề t gồm: SV :Trần Thị Nguyệt 2 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp đầu. Cương I :Giới thiệu chung về công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm t iên . ChơgII : T hực trạng về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự nhiên trong giai đoạn 200 2010. Chưng III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự hiên. Kế C ƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ SINH VÀ CÁC SẢN PHẨM T NHIÊN ( NATECH C 1.1.D ) Giới thiệu chung về công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm tự hiên. SV :Trần Thị Nguyệt 3 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.1. Các thông tin về c  g ty: Biểu tợng củ a Natech . Tên đầy đủ: Công ty TNHH phát triển Công nghệ Hoá sinh và các sản phẩm t nhiên; Tên quốc tế: Natural product and technology of biochemistry development mpany; Địa chỉ:68 Vân Hồ 3- Hai Bà Trưngà Nội; Điện thoại: 043 22277; Fax:04- 3 22277; MST: 010 31432; Email: Natechvp@gm l.com. Website:ww:duocph amn SV :Trần Thị Nguyệt 4 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp ech.vn Ngành nghề kinhoanh: S ản xuất và kinh doanh dược phẩm và thực phẩm ch năng… * Sản phẩmasola - 07, Agot-M, Smilan-2K, Thyren, Thyren- P, Agot-D, Acvri-10, Agot- W, Acvri-09, Hedyoti-B, Smilan-5v, Smilan-PT, AgodisFasola - 08, Fasola-10, Hedyoti-Cal, Hedyoti-Nel, Nufid, P toca… 1.1. 2. Lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm nghành nghề kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hoá sinh và các sản phẩm tựnhiên ( Natechco ltd ). Công ty được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2001 trực thuộc Viện nghiên cứu đào tạo và tư vấn khoa học cn nghệ . Vào thời kỳ này công ty còn gặp ất nhiề u khó khăn:Thiếu c ơ sở vật chất ỹ thuật , máy móc còn thiu nhiều , thiếu đội ngũ cán bộ trình ộ cao. Nhưng với sự quyết tâm, hết lòng vì cng việc , lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã khắc phục và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho ra đời những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho n ời dân. Trong điều kiện kinh tế nước ta đang khủng hoảng như hiện nay, công ty đã và đang phấn đấu để đứng vững và pát triển . Sau khi được tách r từ Viện , công ty đã không ngừng phát triển và tự hoàn thiện, được đổi mới từ bộ máy quản lý đến phương thức sản xuất, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng SV :Trần Thị Nguyệt 5 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp thiết bị công nghệ và cơ sở hạ tầng. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng công ty Natech đã xác định được vị trí của mình trên thị trường với những sản phẩm có chất lượng cao, giá th h hợp lý. Phạm vi hoạt động của công ty là trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ NNamghĩa Việt . Và có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp Naml tViệt . P hạm vi hoạt động này ngày càng được mở ộng ơn. 1.1. 3. Nghành nghề kinh doanh của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hoá sinh và các ản phẩm t nhiên: Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng…Các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ có nguồn gốc từ th n niên. 1.2 . Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty TNHH phát triển Công nghệ Hóa sinh và các sản phẩm ự nhên. 1.2. 1.Sơ đồ quản lý củ ôngty: *S ơ đồ 1: Sơ đồ quản lýGIÁM củ ĐỐC PGĐ SẢN PGĐ KINH PGĐ HÀNH DOANH CHÍNH XUẤT KHUThị SẢN SV :Trần Nguyệt PHÒNG KẾ XUẤT TOÁN 6 PHÒNG Lớp A1: QTKDTHK1 BP TỔ CHỨC HÀNH HÀNH CHÍNH CHÍNH Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp (Nguồ n phòng hànhc 1.2.2.Chứcnn g , nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý của công . Giám ốc Đứng đầu công ty là Giám đốc công ty, Giám đốc là người đại diện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty, quản lý công ty theo chế độ một thủ SV :Trần Thị Nguyệt 7 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp trưởng. Giám đốc phụ trách chung, có quyền điều hành hoàn toàn công ty theo đúng kế hoạch, chính sách và giải pháp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn của mì . Giám đốc trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công y: - Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh ngh p. - Quyết định sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính ác. - Quyết định chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược phát triển của côn ty. - Tổ chức giám sát, kiểm tra và đánh giá tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của côn ty. - Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công hệ. - Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế nhân danh côn ty. - Tuyển dụng lao động và quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức các chức danh quản lý công ty cũng như phân công công việc cho các nhân viên trực tiếp dưới q ền. Trực tiếp dưới quyền giám đốc là 3 phó giám đốc và chịu trách nhiệm công việc tại một số phòng ban chức n  g: Phó giám đốc (PGĐ) Sản SV :Trần Thị Nguyệt 8 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp uất Giúp việc trực tiếp cho giám đốc trong tất cả các công việc liên quan đến sản ất. GĐ s ản xuất lập kế hoạch sản xuất, cùng với bộ phận kho lên kế hoạch mua nguyên liệu và chịu trách nhiệm về an toàn la động. PGĐ s ản xuất quản lý trực tiếp khu sản xuất và các kho, phòng nghiên cứu, bộ phận KCS, các xưởng sả xuất. * Khu sản xu ồm: - Bộ pậ kho : Đứng đầu là thủ kho.Thủ kho quản lý việc xuất nhập nguyên liệu sản xuất, hàng tồn kho,và có một người giúp việc cho thủ kho.Nhập trước xuất rước. Kho của công ty có cả điều hồ để đảm bảo có thể chống nóng, chống ẩm mốc, chống mối mọt và các kho phải có bình chống cháy nổ; kho cũng là nơi chứa bao bì tem nhãn, có phương pháp chống nh lẫn… Ngoài ra còn có nhóm bốc vác thực hiện công tác bốc xếp và vận chu nhàng hoá. - Phòng ghiên cứu: Là người có trình độ chuyên môn cao để nghiên cứu ra các sản phẩm thuốc ủa công ty… -Các phân xư g sản xuất: SV :Trần Thị Nguyệt 9 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Bao gồm một quản đốc và hai ca trưởng giúp việc cho quản đốc. Quản đốc chịu trách nhiệm giám sát công nhân trong quá trình làm việc, tổ chức phân công lao động tron pân xưởng. p h ậ n KC S : H ướ n g d ẫn t h e o d õ i g i á m s át v i ệc á p d ụ n g các q u y t rì n h k ỹ t h u ật ở t ừn g p h â n x ư ở n g đ ể đ ả m b ả o n â n g c a o c h ấ t l ư ợ n g s ả n p h ẩ m, c ả i t i ế n mẫ u ã sản phẩm. Nghiên cứu để nâng cao hệ số sử dụng máy móc thiết bị cho hợp lý, tận dụng được các nguyên liệu thừa để ái sử dụng. Có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm sau mỗi đợt sản phẩm được SV :Trần Thị Nguyệt 10 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp  n xuất ra. PĐ - inh doanh . Chịu trách nhiệm quản lý phòn kinh doanh: Trưởng phòng có nhiệm vụ xây dựng quy chế bán hàng phù hợp với từng mùa, vụ và địa điểm tiêu thụ, nhằm mở rộng khai thác thị trườngtiêu thụ, cạ nh tran khách hàng. Trưởng phòng kinh doanh có nhiệm vụ phân công cho phó phòng, phó phòng kinh doanh sẽ điều động các nhân viên mỗi người phụ trách một tỉnh, một vùng, một địa điểm khác nhau không ai được bán hàng sang địa điểm củ người khác. Trưởng phòng đề xuất với phó giám đốc kinh doanh giá bán các loại sản phẩm ho phù hợp. Trưởng phòng thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêu thụ. Đồng thời phối hợp với bộ phận kế toán thu hồi nợ. Trưởng phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tháng, quý, năm và kế hoạch sản xuất dài hạn cho phó giám ố kinh doanh . Phó phòng thực hiện việc giao dịch với khách hàng, trực tiếp - án sản phẩm. P ng kế toán: Gồm một kế toán trưởng và ột kế toán viên. SV :Trần Thị Nguyệt 11 Lớp A1: QTKDTH- K1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán trưởng là người có năng lực, trình độ chuyên môn cao được Giám đốc công ty bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về tình hình thực hiện các ng việc được giao. Kế toán trưởng, ngoài trách nhiệm theo dõi, giám sát công việc của kế toán viên, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của công ty, giao dịch, thuyết minh báo cáo tài chính với các cơ quan quản lý cấp trên như sở y tế Hà Nội, Cục quản lý vốn và tài sản của nhà nước, Cục thuế,… Còn kiêm công việc của một k toán tổng hợp đó là: Tiến hành ghi chép chính xác và trung thực số liệu phản ánh tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng kinh phí của công ty; lập phương án, kế hoạch, huy động vốn, quản lý, theo dõi ệc sử dụng nguồn vốn. Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản ý tài chính của Nhà nước. Lập kế hoạch tiền mặt giao dịch với ngân hàng để phục vụ kịp thời yêu cầu sản x t kinh doanh của công ty. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sử dụng các quỹ của công ty, thống kê sổ sách và lập bảng cân đối hi tiêu cho từng bộ phận. Lập báo cáo thu chi tài chính, báo cáo thuế..của công ty định kỳ một cách đầy đủ, trung t c chính xác và đúng luật. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi SV :Trần Thị Nguyệt 12 Lớp A1: QTKDTH- K1
- Xem thêm -