Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty tnhh nha khoa nụ cười sài gòn

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NHA KHOA NỤ CƯỜI SÀI GÒN Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Đình Luận SVTH : Phạm Văn Đảm MSSV : 0834010079 TP. Hồ Chí Minh, năm 2012 Lớp: 08VQT2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp do chính tôi thực hiện, với số liệu thu thập của công ty. Tôi chỉ tham khảo và không sao chép bất kỳ bài khóa luận nào dưới mọi hình thức, tôi xin cam đoan lời nói của tôi hoàn toàn đúng sự thật. TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2012 Phạm Văn Đảm Xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Tiễn Sĩ Nguyễn Đình Luận trong suốt thời gian hướng dẫn thực hiện bài khóa luận này. Xin chân thành cảm ơn quí thầy cô, nhất là những thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh đã nhiệt tình truyền dạy những kiến thức quí báu những phương pháp nghiên cứu căn bản và hỗ trợ cho em trong quá trình làm nghiên cứu đề tài hiện tại cũng như trong tương lai của những người đi sau chúng em. Nhân đây em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc và toàn thể các anh chị nhân viên trong công ty Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình làm khóa luận. Tuy thời gian làm khóa luận không dài nhưng em đã học hỏi được nhiều điều bổ ích, rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm, có cơ hội phát huy những kiến thức em đã học khi ngồi trên ghế nhà trường và trao dồi thêm những kinh nghiệm sống quý báu. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc và toàn thể các anh chị nhân viên trong công ty và thầy hướng dẫn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Luận đã tạo cơ hội và giúp đỡ em trong quá trình làm khóa luận. TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2012 Phạm Văn Đảm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ LÀM KHÓA LUẬN Họ và tên sinh viên: Phạm Văn Đảm MSSV: 0834010079 Khoá : 2008 – 2012 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2012 Đơn vị làm khóa luận NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP.HCM, Ngày… tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP.HCM, Ngày…tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện i MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................................. 1 Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................................ 1 Phạm vi nghiên cứu đề tài .................................................................................................. 2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................... 2 Kết cấu đề tài........................................................................................................................ 2 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬNCƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .................... 3 1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị nhân sự ............................................ 3 1.1.1. Khái niệm ........................................................................................................... 3 1.1.2. Vai trò, chức năng của quản trị nhân sự ......................................................... 4 1.1.2.1. Vai trò ................................................................................................... 4 1.1.2.2. Chức năng ............................................................................................ 5 1.2. Một số học thuyết về quản trị nhân sự ...................................................................... 6 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân sự ......................................... 7 1.3.1. Nhân tố môi trường kinh doanh ...................................................................... 7 1.3.1.1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp................................................. 7 1.3.1.2. Môi trường bên trong nghiệp............................................................. 9 1.3.2. Nhân tố con người............................................................................................ 9 1.3.3. Nhân tố nhà quản trị ...................................................................................... 10 1.4. Những nội dung chính của quản trị nhân sự ........................................................... 11 1.4.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự .................................................................... 11 1.4.2. Phân tích công việc ....................................................................................... 11 1.4.3. Tuyển dụng nhân sự....................................................................................... 15 1.4.3.1. Nguồn tuyển dụng từ trong nội bộ doanh nghiệp ........................ 15 ii 1.4.3.2. Nguồn tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài doanh nghiệp .............. 16 1.4.4. Đào tạo và phát triển nhân sự ........................................................................ 20 1.4.4.1. Đào tạo nhân sự .................................................................................. 20 1.4.4.2. Phát triển nhân sự ............................................................................... 23 1.4.5. Đánh giá và đã ngộ nhân sự ........................................................................... 25 1.4.5.1. Đánh giá thành tích công việc .......................................................... 25 1.4.5.2. Đãi ngộ nhân sự.................................................................................. 27 a. Đãi ngộ vật chất.............................................................................. 27 b. Đãi ngộ tinh thần............................................................................ 29 1.4.6. Quan hệ nhân sự ............................................................................................... 30 1.4.6.1. Thi hành kỷ luật .................................................................................. 31 1.4.6.2. Cho nghỉ việc ....................................................................................... 31 1.4.6.3. Xin thôi việc......................................................................................... 31 1.4.6.4. Giáng chức ........................................................................................... 32 1.4.6.5. Thăng chức ........................................................................................... 32 1.4.6.6. Thuyên chuyển .................................................................................... 32 1.4.6.7. Về hưu .................................................................................................. 32 1.5. Tóm tắt ........................................................................................................................ 32 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NHA KHOA NỤ CƯỜI SÀI GÒN ........................................... 34 2.1. Giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty....................... 34 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ................................................... 34 2.1.1.1. Lịch sử hình thành............................................................................. 34 2.1.1.2. Quá trình phát triển ........................................................................... 35 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động .......................................................................................... 36 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ............................................................... 37 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty ................................................... 37 iii 2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự ..................................................................... 37 2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty năm 2011 ............................................... 40 2.2. Thực trạng quản trị nhân sự hiện nay tại công ty................................................... 42 2.2.1. Tình hình sử dụng nhân sựhiện nay tại công ty ......................................... 42 2.2.1.1. Lực lượng lao động.......................................................................... 42 2.2.1.2. Xét theo vai trò lao động ................................................................. 43 2.2.1.3. Trình độ nhân sự .............................................................................. 43 2.2.1.4. Xét theo giới tính ............................................................................. 44 2.2.1.5. Độ tuổi lao động ............................................................................... 44 2.2.2. Công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty ..................................................... 45 2.2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự ........................................................................ 47 2.2.3.1. Đào tạo nhân sự ................................................................................ 47 2.2.3.2. Phát triển nhân sự............................................................................. 49 2.2.4. Đại ngộ đối với người lao động..................................................................... 50 2.2.5. Đánh giá việc quản trị vả sử dụng lao động của công ty ........................... 54 2.2.5.1. Những thuận lợi................................................................................. 54 2.2.5.2. Những khó khăn ................................................................................ 56 2.3.Tóm tắt.......................................................................................................................... 58 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NHA KHOA NỤ CƯỜI SÀI GÒN ........ 59 3.1. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty đề ra trong thời gian tới....................... 59 3.1.1. Phương hướng ................................................................................................. 59 3.1.2. Nhiệm vụ .......................................................................................................... 60 3.2. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty .............. 61 3.2.1. Thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực ..................................... 61 3.2.2. Nâng cao chất lượng phân tích công việc ..................................................... 63 3.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng ..................................................................... 63 iv 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự ........ 65 3.2.5. Hoàn thiện hơn nữa bộ máy của công ty ...................................................... 66 3.2.6 . Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho nhân viên một cách hợp lý ... 67 3.2.7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất ................................................................. 69 3.3. Tóm tắt ........................................................................................................................ 70 3.3. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................ 72 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 75 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A. TNHH : Trác nhiệm hữu hạn B. CS : Cơ Sở C. PK : Phòng Khám D. LN : Lợi Nhuận E. DN : Doanh nghiệp vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Doanh thu của công ty 2011 .............................................................................. 41 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực....................................................................................... 43 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi của công ty .............................................. 45 Bảng 2.4: Tổng hợp chung trình độ nhân viên công ty năm 2012 .................................... 49 Bảng 2.5: Đội ngũ lãnh đạo của công ty ............................................................................ 49 Bảng 2.6: Tình hình thu nhập của nhân viên trong công ty............................................... 54 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Nội dung phân tích công việc ........................................................................... 13 Sơ đồ 1.2: Sự chu chuyển thông tin nôi bộ doanh nghiệp ................................................. 15 Sơ đồ 1.3: Nội dung tuyển dụng nhân sự gồm các bước sau............................................. 18 Sơ đồ 2.1: Sở đồ cơ cấu bộ máy hoạt động của công ty.................................................... 38 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Quản trị suy cho cùng là quản lý con người. Ngày nay, với su thế toàn cầu hóa và tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt, con người đang được coi là nguồn tài sản vô giá và là yếu tố cơ bản nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Cũng như các tài sản khác tài sản con người cần được mở rộng và phát triển cần nhất là quản lý và sử dụng cho tốt. Việc hiểu và tổ chức tốt nội dung quản lý nhân lực là điều hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, đặc biệt trong các doanh nghiệp nơi mà hiệu quả quản lý đang được đặt ra hết sức bức xúc. Để tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây đựng cho mình đội ngũ cán bộ riêng, có năng lực phẩm chất, khả năng lãnh đạo công ty và đào tạo cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp để theo kịp với tiến bộ và trình độ khoa học – kỹ thuật của thế giới. Nhằm tạo cho mình chỗ đứng ở hiện tại và tương lai công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn cũng lằm trong quy luật này. Phải quản lý nhân lực của công ty như thế nào để đảm bảo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường. Sau một thời gian thực tế tại công ty em quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty em thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì thế cho nên em đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Là tập trung phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự, từ những nhận xét đánh giá về thực trạng để tìm ra những điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra nhưng biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho hiệu quả hơn. 2 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập chung nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn 4. Phương pháp nghiên cứu -Thống kê các số liệu, thu thập thông tin rồi sử lý và phân tích. - Phân tích thực trạng công tác quản trị rồi rút ra ưu và nhược điểm. - Phân tích các đối thủ cạnh trạnh để so sánh với công ty. - Từ các đánh giá đưa ra những biện pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. 5. Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về quản trị nhân sự. Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn. Chương 3: Đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn. 3 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị nhân sự 1.1.1. Khái niệm Quản trị nhân sự là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản trị. Con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Do đó việc lựa chọn sắp xếp con người cho phù hợp với các vị trí trong bộ máy tôt chức là nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản trị. Có rất nhiều cách phát biểu khác nhau về quản trị nhân sự: Theo giáo sư người mỹ Dimock “Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xẩy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”. Còn theo giáo sư Felix Migri thì cho rằng: “Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”. Vậy quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị. Quản trị nhân sự là toàn bộ các việc liên quan đến con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào. Đó là việc tuyển mộ, tuyển chọn, bố trí sử dụng, đào tạo, phát triển, đãi ngộ và xử lý các mỗi quan hệ về lao động nhằm phát huy tối đa năng lực của mỗi người bảo đảm hoành thành tốt nhiệm vụ, đạt tới mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp. Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hóa tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác. 4 1.1.2. Vai trò, chức năng của quản trị nhân sự 1.1.2.1. Vai trò Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân sự của họ những con người cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sang kiến. Mọi thứ còn lại như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. - Trong doanh nghiệp quản trị nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua lỗ lực của người khác. Các nhà quản trị có vai trò đề ra các chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao. Người thực hiện các đường lối chính sách mà quản trị đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên, vì vậy cho nên có thể nói rằng “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. - Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra. - Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, có có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hóa cho mọi doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. 5 - Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2.2. Chức năng Trong các đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ không có phòng nhân sự riêng, các vị lãnh đạo trực tuyến phải thực hiện các chức năng sau: - Đặt đúng người vào đúng việc. - Giúp đỡ nhân viên mới làm quen với công việc và tổ chức của xí nghiệp. - Đào tạo nhân viên. - Nâng cao trình độ thực hiện công việc của nhân viên. - Phối hợp hoạt động và phát triển tốt các mối quan hệ tốt trong công việc. - Giải quyết các chính sách và thủ tục của công ty cho nhân viên. - Kiểm tra việc trả lương cho nhân viên. - Phát triển khả năng tiềm tàng của nhân viên. - Bảo vệ sức khỏe của nhân viên. Trong các đơn vị, tổ chức có phòng nhân sự riêng thì Giám đốc nhân sự (hoặc trưởng phòng nhân sự) phải thực hiện các chức năng sau: - Lãnh đạo trực tiếp các nhân viên phòng nhân sự và có quyền hành mặc nhiên đối với các Giám đốc điều hành của công ty về các lĩnh vực nhân sự. - Phối hợp các hoạt động về nhân sự. - Thực hiện việc giúp đỡ và cố vấn cho các quản trị gia trực tuyến về các vấn đề nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng. - Lưu trữ và bảo quản hồ sơ và nhân sự. 6 1.2. Một số học thuyết về quản trị nhân sự - Thuyết X: Con người kinh tế (Taylor, Gant, Ghimbert, Fayol…) Thuyết này cho rằng: bản chất của con người là lười biếng, máy móc, vô tổ chức,. Con người chỉ làm việc cầm chừng để kiếm sống và luôn tránh né công việc, chỉ thích vật chất không cần giao lưu bạn bè hội nhóm. Vì vậy cách giải quyết hợp lý nhất là phân chia công việc thành các thao tác lặp đi lặp lại để dễ học. Ngoài ra các nhà quản lý phải thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các nhân viên thừa hành. Sử dụng hệ thống có tôn ty trật tự rõ ràng và một chế độ khen thưởng, trừng phạt nghiêm khắc. Với phong cách quản lý này sẽ làm cho nhân viên cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Họ chấp nhận cả các công việc nặng nhọc vì lương cao và người chủ hà khắc. Trong điều kiện như thế người lao động cảm thấy mệt mỏi, tổn hại đến sức khỏe và tinh thần, thiếu đi óc sáng tạo trong quá trình hoàn thành công việc được giao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Thuyết Y: Con người xã hội (Gregor, Maslow, Likest). Thuyết này đánh giá tiềm ẩn trong con người là những khả năng rất lớn cần được khơi gợi và khai thác. Con người ở bất kỳ cương vị nào cũng có tinh thần trách nghiệm cao và làm việc hết sức để hoàn thành các công việc được giáo. Ai cũng thấy mình có ích và được tôn trọng, được chia sẻ trách nhiệm, được tự khẳng định mình. Từ cách nhìn nhận và đánh giá này thì phương pháp quản lý được áp dụng là thông qua sự tự giác, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên chủ động làm việc và kiểm tra công việc của mình. Nhà quản lý phải chủ động lôi cuốn nhân viên vào công việc, có quan hệ hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới. Với phong cách quản lý này người nhân viên tự thấy mình quan trọng và có vai trò trong tập thể càng có trách nhiệm hơn với công việc được giao phó. Tự nguyện tự giác làm việc, tận dụng khai thác triệt để tiềm năng của bản thân để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. 7 - Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản. Thuyết này cho rằng người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao. Sự tin tưởng tuyệt đối vào người lao động, sự tế nhị trong cư xử và phân phối chặt chẽ trong tập thể là các yếu tố quyết định đến sự thành công của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Theo thuyết này các nhà quản lý quan tâm đến nhân viên của mình, tạo điều kiện cho họ được học hành, phân chia quyền lợi thích đáng công bằng. Phương pháp này làm cho nhân viên cảm thấy tự tin tưởng và trung thành với doanh nghiệp coi doanh nghiệp như nhà của mình. Nhưng đôi khi phong cách quản lý này lại tạo cho nhân viên trở nên ỷ lại, thụ động trong công việc đôi khi ảnh hưởng tới tiện độ hoạt động của doanh nghiệp. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân sự 1.3.1. Nhân tố môi trường trường kinh doanh 1.3.1.1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp Ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp sau khi nghiên cứu kỹ môi trường bên ngoài doanh nghiệp sẽ đề ra sứ mạnh mục tiêu của mình. - Khung cảnh kinh tế: chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng rất lớn đến quản trị nhân sự. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế hoặc kinh tế bất ổn có chiều hướng đi xuống thì ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách về nhân sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp một mặt phải duy trì các lao động có tay nghề, mặt khác phải giảm chi phí lao động doanh nghiệp phải quyết định giảm giờ làm việc, cho nhân viên tạm nghỉ việc hoặc giảm phúc lợi. - Dân số, lực lượng lao động: tỷ lệ dân số phát triển nhanh và lớn hơn tỷ lệ phát triển kinh tế, lực lượng lao động hàng năm cần việc làm cao thì doanh nghiệp có nhiều cơ hội lựa chọn lao động có chất lượng. - Văn hóa – xã hội: một nền văn hóa có nhiều đẳng cấp, nhiều nấc thang giá trị không theo kịp với đà phát triển của thời đại rõ rang nó kìm hãm, không cung cấp
- Xem thêm -