Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần thương mại quốc tế á châu

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU .............................. 2 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU .................................................................................................................. 2 1. Thông tin chung về Công ty............................................................................. 2 2. Quá trình hình thành Công ty và phát triển Công ty. ....................................... 2 3. Đặc điểm thị thường......................................................................................... 3 4.Cơ cấu tổ chức................................................................................................... 4 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU TRONG THỜI GIAN QUA ..................... 4 1. Quy trình tham gia dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu. .................................................................................................................... 5 1.1. Tìm kiếm thông tin về các gói thấu. ............................................................. 5 1.2. Tiếp xúc làm việc với bên mời thầu.............................................................. 6 1.3. Lập hồ sơ dự thầu. ......................................................................................... 6 1.4.Tham gia mở thầu .......................................................................................... 9 1.5. ký hợp đồng kinh doanh ............................................................................... 9 1.6. Thực hiện hợp đồng và theo dõi kiểm tra ..................................................... 9 2.Ví dụ. gói thầu xây dựng nhà máy luyện thép ở huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh ............... 10 2.1 Tìm kiếm thông tin về các gói thấu. ......................................................... 10 2.2 Lập hồ sơ dự thầu ..................................................................................... 11 2.3. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu ................................................... 13 2.4. Kết quả dự thầu của gói thầu xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh ................................................................................................... 13 2.5. Thương thảo và ký kết hợp đồng ............................................................. 15 3. Những nhân tố, đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty. ...... 15 3.1. Năng lực tài chính .................................................................................... 15 3.2. Năng lực về máy móc trang thiết trị ........................................................ 17 Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.3. Chất lượng nguồn nhân lực. .................................................................... 23 3.4. Chất lượng Hồ sơ dự thầu. ....................................................................... 26 4. Đánh giá công tác dư thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu ............................................................................................................................ 27 4.1. Tình hình thực hiện công tác dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu trong những năm gần đây. .................................................... 27 4.2. Những hạn chế mà Công ty còn tồn tại trong công tác dự thầu. ............. 30 CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÓC TẾ Á CHÂU ....... 33 Phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong thời gian sắp tới ........................ 33 I. 1. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới. ...................................................... 33 a. mục tiêu chung. ........................................................................................... 33 2. Định hướng công tác dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu. .................................................................................................................. 34 II. MỘT SỐ GIÁI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU. ..................................... 35 1.Đổi mới hệ thống máy móc trang thiết bị, công nghệ của Công ty. ............... 35 2. Tích cực tìm kiếm ,điều tra về các dự án ....................................................... 37 3. Tăng cường giám sát kiểm tra các công trình. ........................................... 40 4. Mở rộng quan hệ hợp tác liên doanh , liên kết............................................... 42 5.Đầu tư vào lao động. ....................................................................................... 43 6.Tăng cường huy động vốn cho công tác dự thầu ............................................ 46 7. Giải pháp về tính giá dự thầu ......................................................................... 48 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 52 Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ CÁC BẢNG, BIỂU Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần thương mai quốc tế Á Châu .......4 Sơ đồ 2. sơ đồ quy trình tham gia đấu thầu của Công ty................................ 10 Bảng 1: Bảng tính giá dự thầu của gói thầu nhà máy luyện thép ở huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh ...................................................................................12 Biểu 3: Bảng đánh giá tổng hợp các nhà thầu .................................................14 Bảng 4: Tình hình tài chính của Công ty từ năm 2002- 2008 .........................17 Bảng 5: Danh mục mua sắm thiết bị từ năm, 2003-2008 ................................18 Bảng 6: Quy mô, cơ cấu lao động của Công ty ...............................................24 Bảng 7: Tình hình dự thầu Công ty từ năm 2007_2009 ..................................27 Bảng 8: Danh mục các công trình đã trúng thầu .............................................28 Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp là quá trình sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ những kiến thức đã được tiếp nhận trên ghế nhà trường. Và vận dụng những kiến thức đó vào việc tìm hiểu thực tế hoạt động tại cơ sở thực tập, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó cũng giúp sinh viên đánh giá lại được những kiến thức mình có và những điểm hạn chế. Năm 1986 Việt Nam thực hiện Đường lối mở cửa thị trường với thế giới. Đảng và nhà nước thực hiện chính sách nền kinh tế nhiều thành phần. chủ trương nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Nền kinh tế việt nam có nhiều bước tiến vượt bật, từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong nhưng năm qua cùng đi lên quá trình phát triển của nền kinh tế hoạt động đấu thầu có những phát triển đáng kể, tuy nhiên hoạt động đấu thầu ở viêt nam còn nhiều hạn chế, cơ chế, luật pháp chưa hoàn chỉnh còn cần phải bổ sung thêm nhiều điều. Tình hình hoạt động luyện kinh doanh nghiệp lại phụ thuộc vào khả năng thắng thầu của đơn vị vì vậy các doanh nghiệp rất chú tâm nên công tác dự thầu của đơn vị mình.vì vây qua một thời gian thực tâp tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Chậu tìm hiểu về hoạt động đấu thầu tôi đã chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự thầu tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu bài làm được chia làm 2 chương -Chương I. Thực trạng công tác tham gia dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu -Chương II. Một số giáp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu. Hà nội, Ngày 28 tháng 5 năm 2010. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU 1. Thông tin chung về Công ty Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU Trụ sở chính : No. A407, Tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Vốn điều lệ: 65.000.000.000 VND Điện thoại : 043.62752465 . Fax: 04.62752465 2. Quá trình hình thành Công ty và phát triển Công ty. Thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế của đảng, nhà nước xóa bỏ quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với chính sách mở cửa, khuyến khích các hoạt động luyện kinh doanh, nhiều đơn vị kinh tế hình thành đã được cấp giấy phép kinh doanh . Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, vào tháng 7 năm 2002 Công ty Cổ phần thương mại Quốc Tế Á Châu được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0103001218 ngày 22 tháng 07 năm 2002 của Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội. Phương châm hoạt động của Công ty là uy tín chất lượng, tận tình chu đáo, luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và tiết kiệm nhất.Ban đầu Công ty chỉ kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất công trình, sau mở rộng sang lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản Các lĩnh vực kinh doanh. 1. Cung cấp vật liệu xây dựng,máy xây dưng. 2. Trang trí nội thất,ngoai thất công trình 3. Dịch vụ lắp đặt hoàn thiện các công trình xây Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 4.Xây dựng nhà các loại 5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. 6. Xuất khẩu máy móc,thiết bị xây dựng,sản phẩm công nghiệp. 7. Dịch vụ quảng cảo trên mọi chất liệu 8. Dịch vu kho bãi và lưu trữ hàng hóa. 9. Kinh doanh bất động sản 3. Đặc điểm thị thường. Nền kinh tế trên thế giới ngày càng không ngừng phát triển và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài sự vận động chung đó, vì vậy Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu cũng như các Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng khác trong nước đều phải chịu sức ép của sự cạnh tranh không chỉ ở thị trường cạnh tranh trong nước mà còn chịu sức ép bởi các Công ty ở nước ngoài. Để đảm bảo cho Công ty có thể phát triển thì Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu phải luôn luôn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, và thu hút được các nhà đầu tư trong nước, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra niềm tin, thương hiệu của mình trong ngành kinh doanh. Vì sự cạnh tranh của thị trường là rất khó khăn do đó để có thể có vị trí trên thị trường thì Công ty cần cần đảm bảo tốt 3 yêú tố cơ bản sau mà Công ty nào cũng phải quan tâm đó là: chất lượng, tiến độ và chi phí. Đối với từng yêu cầu thì cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là: - Chất lượng sản phẩm phải luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các chủ đầu tư, đối với các khách hàng lớn. Vì vậy muốn có vị trí trên thị trường thì việc bảo đảm chất lượng đối với Công ty nên được đặt lên hàng đầu. - Ngoài ra, việc giữ đúng chữ tín với khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Và thể hiện được chữ tín có thể thông qua tiến độ thi công của công trình, vì đối với Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4 chủ đầu tư thì tiến độ công trình cũng không kém phần quan trọng vì nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ sau này. -Để có thể nhận được công trình xây dựng thì việc đưa ra mức chi phí phù hợp nhất đối với mỗi chủ đầu tư thì sẽ thu hút được khách hàng tìm đến với Công ty. Khi đảm bảo được các nhiệm vụ trên thì Công ty đã có một vị trí khá vững trên thị trường. Ngoài ra còn có một số các yêu cầu khác như: việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm của mình đến với khách hàng, có thể chủ động lập giá cho các công trình có vốn đầu tư lớn một cách hợp lý. 4.Cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần thương mai quốc tế Á Châu II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á CHÂU TRONG THỜI GIAN QUA Công tác đấu thầu rất quan trọng, nó không chỉ liên quan tác động đến sự tồn tại và phát triển Công ty trong nền kinh tế thị trường. với sự mở cửa đổi mới nền kinh tế, nhà nước đã dần dần hoàn thiện quy chế đấu thầu để quản lý hoạt đông đầu thầu một cách có hiệu quả. Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu đã tham gia hoạt động đấu thấu trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty tham gia kinh doanh và đạt được nhiều thành công, mang lại sự phát triển và ổn đinh của Công ty trong thời gian qua. Những gói thầu mà công ty thực hiện trong thời gian qua là những xây lắp, cung cấp hàng hóa, Quy mô của những gói thầu mà Công ty tham gia là trung bình,giá trị khoảng 5 Tỷ đồng. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 Các gói thầu mà Công ty tham gia là trang trí nội thất và xây lắp. Thị trường của công ty Bắc trung bộ và miền Bắc. 1. Quy trình tham gia dự thầu của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu. Quy trình thực hiên công tác dự thầu có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của đấu thầu,vì vậy nên ban lãnh đạo của Công ty cổ phần thương mai quốc tế Á Châu rất quan tâm chú trọng đến vấn đề này, Công ty lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn cao để tham gia vào hoạt động này. Trình tự tham gia thực hiện công tác dự thầu của Công ty thực hiện theo các bước sau. 1.1. Tìm kiếm thông tin về các gói thấu. Để tìm kiếm thông tin về các gói thầu Công ty lập ra ban đấu thầu gồm 3 người gồm trưởng nhóm là Anh Nguyễn quang Thắng ban này thuộc sự quản lý phòng kế hoạch đầu đặt dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, trưởng phòng kế hoạch đầu tư , đó là để tìm kiếm thông tin về các gói thầu Công ty còn sử dụng rất nhiều thông tin ở các nguồn khác nhau và các cách tiếp cận khác nhau. Thu thập thông tin về các công trình đấu thầu trên các phương tiên thông tin đại chúng như báo, đài ti vi. Báo đầu thầu, trang web www.dauthau.mt.gov.vn. www.dauthau.com hoặc www.thongbaomoithau.com và trên nhiều phương tiện khác nữa. Công ty tiếp cận thông tin về các dự án công trình dư định đầu tư tương lai để chuẩn bị tham gia dự thầu. Nhiệm vụ các nhân viên chuyên trách chuyên tìm kiếm thông tin về các gói thầu: -Thông tin về các gói thầu,các công trình mở thầu -Thông tin về bên mời thầu -Thông tin về các đối tác Công ty mà có dự định liên doanh -Thông tin về tình nguồn vốn đầu tư,chủ đầu tư dư án Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 Trong đó thông tin quan trong nhất là nguồn vốn đầu tư của dự án. Vì thông tin này giúp Công ty về biết khả năng thanh khoản của vốn đầu tư dự án. Giúp Công ty có thể biết về quá trình huy động vốn điều tiết nguồn vốn. Sau khi có đầy đủ thông tin về công trình đấu thầu. các cán bộ nhân viên của Công ty sẽ về phân tích đánh giá xem có tham gia gói thầu hay không. trên cơ sở tính toán xem xét một số chỉ tiêu của bên mời thầu và khả năng đáp ứng các chỉ tiêu đó và tình hình các đối thủ cạnh tranh mà muốn cùng tham gia vào gói thầu này. nếu Công ty nhận thấy có khả năng thắng thầu thì Công ty sẽ tham gia dư thầu, đây là bước quan trọng vì khi tham gia dự thầu Công ty sẽ mất đi một khoản vốn không nhỏ,và thời gian tham gia dự thầu đây là quyết định mang tính quan trọng nên Công ty thường rất cẩn thận cân nhắc khi tham gia dự thầu một gói thầu nào đó. Nếu Công ty quyết định tham gia dự thầu thì sẽ tiến hành các bước sau. 1.2. Tiếp xúc làm việc với bên mời thầu. Sau khi có quyết định tham gia dự thầu Công ty đăng ký dự thầu, mua hồ sơ dư thầu, Công ty sẽ cử người theo dõi suốt quá trình, dự thầu của công trình, tiến hành và tiếp xúc với bên mời thầu. Bên cạnh việc tìm hiểu các thông tin khác như Thời gian bán hồ sơ mời thầu, yêu cầu sơ tuyển, thời gian mở thầu. Công ty còn kết hợp với việc maketinh gây uy tín ban đầu với chủ đầu tư, để nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty sau này. Nếu công trình có nhu cầu tổ chức thêm sơ tuyển, thì Công ty lập hồ sơ sơ tuyển và các bộ hồ sơ giới thiệu Công ty các thông tin về năng lực thiết bị kinh nghiệm thi công các công trình, các chứng nhận công trình đạt chất lượng cao,gửi cho bên mời thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. 1.3. Lập hồ sơ dự thầu. Lập hồ sơ dự thầu là khâu quan trọng, và có vai trò quyết định đến khả năng thắng thầu của Công ty vì vậy nó được Công ty chuẩn bị công phu tỉ mỉ. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 Trên cở sở bộ hồ sơ dự thầu Công ty gửi cho bên mời thầu. bên mời thầu sẽ tiến chấm điểm và chọn ra người thắng cuộc và thực hiên gói thầu. Công ty sẽ nhận từ bên mời thầu một bộ hồ sơ mời thầu bao gồm các tài liệu sau. -Thư mời thầu/ thông báo mời thầu -Mẫu đơn dự thầu -Chỉ dẫn cho các nhà thầu -Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản tiên lương -Mẫu bảo dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng -Bản dự thảo hợp đồng -Và các tài liệu liên quan khác. Từ hồ sơ mời thầu Công ty sẽ nghiên cứu lập hồ sơ dự thầu. Đây là bước công việc chủ yếu và quan trọng trong toàn bộ quá trình dự thầu của Công ty. Trước khi lập hồ sơ dự thầu công việc chuẩn bị, đều được thực hiện chu đáo với các phần việc như, Làm rõ các nội dung yêu cầu trong hồ sơ dự thầu, khảo sát, thăm quan hiện trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận tham gia lập hồ sơ dự thầu cụ thể. -Về việc chuẩn bị các tài liệu thông tin chung Các tài liệu như: Giấy phép hành nghề, đăng ký kinh doanh và các năng lực của Công ty, năng lực mời thầu, chứng nhận chất lượng sẽ được bộ phận căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của công trình cũng như yêu cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu để có sự chuẩn bị đáp ứng đầy đủ kịp thời. - Về việc đề xuất biện pháp kỹ thuật. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 Các kỹ sư, kiến trúc sư, của phòng Kỹ thuật sẽ căn cứ vào thông tin từ việc khảo sát, hiện trường và các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, để tiến hành kiểm tra lại thiết kế kỹ thuật mà bên mời thầu cung cấp, phát hiện kịp thời những bất hợp lý, và đưa ra các giải pháp kỹ thuật, để điều chỉnh, nâng cao uy tín của Công ty với chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cũng có thể tiến hành thiết kế, nếu như Công ty đảm nhận việc này. -Việc đề xuất tài chính Bao gồm chi phí cụ thể cho từng công việc do nhà thầu cũng như những khoản chi phí mà nhà thầu ước tính trong quá trình thực hiện gói thầu. bên nhà thầu và Công ty trực tiếp trao đổi với nhau về những chi phí này và đi đến thỏa thuận cuối cùng về tổng chi phí để thực hiện gói thầu Việc lập giá dự thầu của Công ty do phòng Kế hoạch đầu tư kết hợp với phòng Kỹ thuật cùng thực hiện. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 1.4.Tham gia mở thầu Sau khi các bộ phận tham gia lập hồ sơ dự thầu hoàn tất nhiệm vụ của mình, phòng kế hoạc đầu tư nộp cho bên mở thầu. Căn cứ theo thời hạn và địa điểm ghi trong hồ sơ mời thầu phòng kế hoạch đầu tư cử cán bộ trực tiếp đi tham gia mời thầu. Trong thời gian chờ đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu bên mời thầu có công văn yêu cầu, lý giải những vấn đề trong hồ sơ dự thầu thì các bộ phận, trong Công ty tuỳ theo những khúc mắc bên mời thầu hỏi có nhiệm vụ giải đáp, và làm rõ để giữ uy tín với chủ đầu tư và nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty mình. Công ty cử cán bộ đi tham gia mở thầu, sau đó người tham dự phải mang biên bản mở thầu và biên bản tham gia dự thầu về Công ty kiểm tra và lưa trữ, 1.5. ký hợp đồng kinh doanh -Ngay sau khi nhận được kết quả trúng thầu, Công ty sẽ có công văn, gửi cho phía chủ đầu tư để chấp nhận việc thực hiện thi công, và thoả thuận ngày, giờ địa điểm cụ thể để thực hiện việc ký kết hợp đồng. Tiến hành chuẩn bị xin bảo lãnh hợp đồng, theo yêu cầu của chủ đầu tư, và đôn đốc các bộ phận có liên quan rà soát lại kế hoạch huy động, các nguồn lực cho việc thi công công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho, việc đàm phán ký kết hợp đồng thi công -Nếu Công ty không trúng thầu thì kết quả mở thầu và các biên bản khác tham gia buổi mở thầu sẽ đươc lưa trữ Công ty sẽ tổ chức nghiên cứu kiểm điểm tìm ra nguyên nhân trượt thầu để rút ra bài học kinh nghiệm. 1.6. Thực hiện hợp đồng và theo dõi kiểm tra Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty nhanh chóng triển khai, thi công công trình, và lúc này, các cán bộ kỹ thuật Phòng, và kế hoạch đầu tư đảm nhận công tác tham gia dự thầu sẽ có nhiệm vụ theo dõi về thi công và làm cầu nối giữa công trường với chủ đầu tư, đề xuất kịp thời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, đặc biệt là các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ quyết toán với bên mời thầu. Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 Sơ đồ 2. sơ đồ quy trình tham gia đấu thầu của Công ty . 2.Ví dụ. gói thầu xây dựng nhà máy luyện thép ở huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh Gói thầu mà Công ty đã trúng thầu và đã hoàn thành với tổng mức giá là 84.765.989 nghìn Đồng. 2.1 Tìm kiếm thông tin về các gói thấu. Qua phương tiện truyền thông đại chúng Công ty biết được gói thầu xậy dưng và lắp đặt dây chuyên luyện thép, với công nghệ fersilic, công nghệ lò điện nguyên. Bao gồm thiết kế, xây dựng nhà máy có công suất 8000 tấn/ năm. Bên mời thầu là Công ty gang thép Hà Tĩnh Thông báo mời thầu gói thầu xây dựng nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh Công ty gang thép Hà Tĩnh kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh - Tên bên mời thầu: Công ty gang thép Hà Tĩnh - Địa chỉ: Số 25 đường Lê Hồng Phong, phường lê lợi thành phố Hà Tĩnh - Tên gói thầu: xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh - Tên dự án: xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh -Hà Tĩnh - Hình thức đấu thầu : rộng rãi - Nguồn vốn: Vốn của ngân sách nhà nước. - Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ: 08 giờ ngày 20/2/2006 đến 14 giờ ngày 09/3/2006. - Thời gian đóng thầu: lúc 14 giờ ngày 09/3/2006 - Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ ngày 09/3/2006 - Địa điểm mở thầu: tại văn phòng Công ty gang thép Hà Tĩnh, điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Quản trị -thiết bị Công ty gang thép Hà Hĩnh ,Điện thoại: (039) 2240394, Fax : (039) 3842560. - Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000đ (Một triệu đồng). Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 11 2.2 Lập hồ sơ dự thầu Sau khi tìm hiểu các thông tin về hồ sơ mời thầu, các yêu cầu kỹ thuật Công ty tiền hành lập hồ sơ dự thầu do phòng kế hoạch đầu tư cùng kết hợp với phòng kỹ thuật Các giấy tờ trong hồ sờ dự thầu, Đơn dự thầu Bảo lãnh dự thầu Thông tin về năng lực pháp nhân, năng lưc kinh nghiệm năng lực tài chính của Công ty Các giải pháp kỹ thuật,an toàn lao động,phòn chống cháy nổ, +Nội dung kỹ thuật Công ty mô tả năng lực của kỹ thuật của mình gồm năng lực về công nghệ, năng lực về máy móc, năng lực về thiết bị. Hồ sơ dự thầu trình bày khối lượng khảo sát kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật. Công ty cam kết thiết lập thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. + biền pháp bản vệ an toàn lao đông trong hồ sơ dự thầu Biện pháp an toàn trong trong xây trát, trong khi thi công, thi công hệ thống cốt pha, an toàn cháy nổ theo tiêu chuẩn TCVN 3245-89, biện pháp bao vệ môi trường, + biện pháp bảo đảm chất lượng công trình Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát thi công theo đúng bản vẽ, quy trình, tiêu chuẩn thông số và các tác động ảnh hưởng đến chất lượng công trình, kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu, nhân lực bố trí lựa chọn đúng lĩnh vực xây dưng trang trí nội thất + kiểm tra nghiệm thu công trình Các loại dung cụ kiểm tra công trinh *Dụng cụ trắc địa gồm máy thủy bình, máy kinh vỹ. * Kiểm tra chất lượng công trình: bộ khuôn mẫu thủ cường độ bê tông. Bộ thử cường độ bê tông, thur cường độ thép, thử vật liêu như cát, gạch, thiết kế cấp phối, Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 12 thiết bị đo áp lực. Các loại vật liêu Công ty đều kiểm tra mẫu có mặt của tư vấn giám sát công trình + nội dung tài chính của hồ sơ dự thầu Các căn cứ tính giá dự thầu -Hồ sơ bên mời thầu, -Giá dự toán các loại vật liệu, vật tư trên thị trường. -Các văn bản, nghị định của nhà nước liên quan đến đấu thầu. Để đưa ra giá dự thầu Công ty phải tính chi tiết từng khối lượng công việc và đơn giá theo quy định. Giá chào thầu cuối cùng là 85.565.767 nghìn đồng. Bảng 1: Bảng tính giá dự thầu của gói thầu nhà máy luyện thép ở huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh Đơn vị: nghìn Đồng TT Nội dung 1 Chí phí khảo sát, giải tỏa, rà phá bom mìn 2 Chí phí thiết kế 3 Thẩm định thiết kế 93.223.555 4 Thiết kế công nghệ 994.980.000 5 Chi phi thi công xây lắp 6 Lắp đặt máy móc 5.987.875.120 7 Dịch vụ kỹ thuật 3.909.097.887 8 Chuyển giao công nghệ 5.234.435.309 Trần Ngọc Chiến Giá dự thầu 934.555.765 1.345.533.345 58.987.987.000 Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 13 9 Chi phí vận chuyển 783.323.545 10 Chi phí chạy thử 989.865.977 11 Tổng giá dự thầu 84.765.989 ( nguồn: phòng kế hoạch đầu tư) 2.3. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu Hồ sơ dự thầu được nộp trước lúc 14 giờ ngày 09/3/2006 tham gia dự thầu có cán bộ phòng Kế hoạch đầu tư, Tham gia gói thầu của Công ty xây dựng nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh có 4 Công ty cùng tham gia đấu thầu. - Công ty cổ phần xây dựng Thắng Lơi - Công ty xây dựng Sông Đà 6 - Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Á Châu - Công ty cổ phần xây dựng Cẩm Xuyên Trong số 4 nhà thầu trên Công ty xây dựng sông đà 6 là có năng lực dự thầu cao nhất, Công ty sông đà 6 đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác dụ thầu, có khả năng thắng thầu cao nhất ,về phần mình Công ty cổ phần thương mại quốc tê Á Châu đã có giá bỏ thầu và thời gian thi công hợp lý nên đã trúng thầu. Với công trình xây dựng xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh chủ đầu tư rất chú trọng đến giá bỏ thầu khả năng huy động vốn, thời gian thi công Với dự án này Công ty được Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tĩnh bảo lãnh dự thầu. 2.4. Kết quả dự thầu của gói thầu xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh Bảng 2 :Kết quả mở thầu xây lắp công trình nhà máy luyện thép Kỳ Anh-Hà Tĩnh. Đơn vị: nghìn Đồng Nhà thầu Trần Ngọc Chiến Giá dự thầu Số ngày Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 A Công ty cổ phần xây dựng Thắng Lợi 80.298.000 600 B Công ty xây dựng Sông Đà 6 90.565.000 720 C Công ty cổ phần xây dựng Cẩm Xuyên 93.000.000 720 D Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Á Châu 84.765.989 570 (Nguồn : Phòng Kế hoạc đầu tư) Điểm giá dự thầu tối đa được cho theo giá bỏ thầu thấp nhất trong các nhà thầu và cứ hơn 10 triêụ thì trừ 0,5 điểm. Về tiến độ thi công: Nếu nhà thầu hoàn thành trước 10 ngày so với thời gian dự kiến sẽ đạt được tối đa là 16 điểm, nếu hoàn thành trước thời hạn xong ít hơn 10 ngày thì đạt 14 điểm và bằng tiến độ dự kiến thì được 12 điểm, chậm hơn 10 ngày so với tiến độ thì không có điểm. Biểu 3: Bảng đánh giá tổng hợp các nhà thầu Tiêu chuẩn STT A B C D Điểm tối đa I Kỹ thuật chất lượng 29 29 28 29 30 1 Sơ đồ tổ chức thị trường 3 3 3 3 3 2 Tính hợp lý và khả thi của biện pháp 7 7 6 7 7 TCTC và giải pháp kỹ thuật 3 Bố trí nhân lực tại hiện trường 9 10 9 9 10 4 Các biện pháp an toàn lao động và 4 4 4 4 4 bảo đảm vệ sinh môi trường 5 Sự phù hợp của thiết bị thi công 6 5 6 6 6 II Kinh nghiệm quá khứ 9 10 9 10 10 III Tiến độ thi công 16 9 10 20 20 Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 15 IV Tài chính giá cả 40 31 26 37 40 1 Tài chính 14 15 14 14 15 2 Giá cả 25 15 10 21 25 Tổng điểm 94 70 74 96 100 (Nguồn: Phòng Tiếp Thị) Từ bảng đánh giá có thể lý giải lý do trúng thầu của Công ty là: - Tuy không đưa ra được mức giá thầu thấp nhất song phù hợp với mức dự toán ban đầu của chủ đầu tư và vượt xa 2 đối thủ khác về điểm giá cả. - Đã đưa ra được tiến độ thi công thấp hơn so với thời hạn mà chủ đầu tư dự kiến là 30 ngày nên đạt điểm tối đa, vượt xa các đối thủ khác. - Phần kỹ thuật thi công đã không để mất điểm nào và cũng đạt điểm tối đa. 2.5. Thương thảo và ký kết hợp đồng Sau khi nộp xong hồ sơ dự thầu cán bộ phòng kế hoạch đầu tư theo dõi quá trình chấm thầu Ngày 10 thàng 4 năm 2006 Công ty nhận được thông báo trúng thầu. 3. Những nhân tố, đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty. 3.1. Năng lực tài chính Năng lực tài chính nó thể hiện khả năng tài chính cơ cấu vốn, nguồn vốn chủ sỡ hữa, khả năng huy động vốn Công ty. Tính thanh khoản,các chỉ tiêu về tài chính, khả năng trả nợ của Công ty,…khả năng tài chính là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực nhà thầu, giúp cho bên mời thầu đánh giá khả năng huy động vốn, có vốn thì công trình mới đảm bảo, tiến độ chất lượng, thời gian thi công Hiện Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu có vốn điều lệ 65.000.000.000 VND Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Ngọc Chiến 16 Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17 Bảng 4: Tình hình tài chính của Công ty từ năm 2002- 2008 Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Năm Năm 2004 2005 Năm 2006 Năm Năm 2007 2008 1. Tổng tài sản 219.348 185.467 338.589 345.675 368.956 2. Tài sản hiện thời 219.348 185.467 338.589 345.675 368.956 3. Tổng tài sản nợ 208.088 170.317 323.374 325.123 334.623 4. Tài sản nợ hiện hành 208.088 170.317 323.374 325.123 334.623 5. Tài sản thực (1-3) 11.260 15.150 15.214 17.319 34.333 6. Vốn hoạt động (2-4) 11.260 15.150 15.214 17.319 34.333 Nguồn: Phòng tài chính kế toán Tình hình tài chính của Công ty của Công ty cho thấy tổng tài sản tăng nhanh trong mấy năm qua. Thể hiện Công ty làm ăn phát đạt tăng trưởng nhanh, lượng vốn tăng liên tục,năm 2008 so với năm 2007 đã tăng gấp đôi vốn hoạt động. tuy nợ tài sản cũng tăng nhưng tăng với tỷ lệ cho phép,riêng trong năm 2005 tổng nợ đã giảm từ 208,088 tỷ năm 2004 xuống 170,317 tỷ năm 2005, Tài chính của Công ty lành mạnh khả năng trả nợ tốt, tuy vốn Công ty còn nhỏ chưa có thể đảm nhận được gói thầu lớn. Công ty cổ phần thương mại quốc tế Á Châu đang cố tăng vốn điều lệ để có thể đáp ứng các gói thầu lớn hơn. Và tăng khảng năng cạnh tranh trong đấu thầu. 3.2. Năng lực về máy móc trang thiết trị Năng lưc máy móc trang thiết trị có vai trò quan trọng bậc nhất, quyết định đến khả năng thắng thầu của Công ty. Nhất là các công trình cần có kỹ thuật phức tạp. bên mời thầu thường chấm điểm đề xuất kỹ thuật cao, và có tỷ lệ điểm cao vì vậy Công ty cố gắng nâng cao trang thiết bị Công ty Trần Ngọc Chiến Lớp: Kinh tế Đầu tư C - Quy Nhơn
- Xem thêm -