Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá (công ty tnhh vinataba – philip morris)

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG MẶT HÀNG THUỐC LÁ (CÔNG TY TNHH VINATABA – PHILIP MORRIS) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN ThS. Phạm Thị Vân Đoàn Văn Mến (MSSV: 1101486) Ngành: Quản Lý Công Nghiệp K- 36 Tháng 12/2013 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 1 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………… Cần Thơ, ngày 1 tháng 8 năm 2013 PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Năm học 2013 – 2014 & 1. Họ và tên sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Mến Ngành học: Quản lý công nghiệp MSSV: 1101486 Khóa: 36 2. Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. 3. Địa điểm thời gian thực hiện: Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris, Cây số 8, Quốc lộ 1A, P.Ba Láng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Việt Nam. 4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn : Th.S PHẠM THỊ VÂN 5. Mục tiêu của đề tài  Hiểu rõ quá trình và thực trạng sản xuất của Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris.  Biết được hiện trạng quản lý chuỗi cung ứng của Công ty: tình hình thu mua, vận chuyển, tồn trữ nguyên vật liệu, sản xuất (từ sản xuất, chất lượng tồn trữ) và phân phối (bao gồm các đại lý, nhà bán lẻ, người tiêu dùng và vận chuyển).  Phân tích và đánh giá hiện trạng của Công ty.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi chuỗi cung ứng cho Công ty TNHH Vinataba –Philip Morris. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 1 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris 6. Nội dung chính của đề tài: Phân tích thực trạng tình hình cung ứng về nguyên liệu, thành phẩm. Sau đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho chuỗi cung ứng. SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ Ý KIẾN CỦA CBHD Ý KIẾN CỦA CỦA BỘ MÔN Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LUẬN VĂN CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 2 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngày….. tháng…. năm 2013 Cơ quan thực tập CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến i MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Năm học 2013 – 2014 7. Cán bộ hướng dẫn: Th.s Phạm Thị Vân Ngành học: Quản lý công nghiệp Khóa: 36 8. Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. 9. Sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Mến MSSV:1101486 10. Ngành : Quản lý công nghiệp – Khóa 36 11. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức LVTN: …………………………………………...... ………………………………………………………………………………………. b. Nhận xét về nội dung: Đánh giá nội dung thực hiện đề tài:……………………………………….......... ………………………………………………………………………………………. Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. c. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện LVTN:……………………………...... ……………………………………………………………………………………… d. Kết luận, kiến nghị và điểm:………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày…..tháng….năm 2013 Cán bộ hướng dẫn Th.s Phạm Thị Vân CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến ii MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Năm học 2013 – 2014 & 12. Cán bộ phản biện 1: ………………………………………………………. 13. Cán bộ phản biện 2: ……………………………………………………...... 14. Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. 15. Sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Mến MSSV: 1101486 16. Ngành : Quản lý công nghiệp – Khóa 36 17. Nội dung nhận xét: e. Nhận xét về hình thức LVTN: …………………………………………...... ………………………………………………………………………………………. f. Nhận xét về nội dung LVTN: Đánh giá nội dung thực hiện đề tài:………………………………………........... ………………………………………………………………………………………. Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. g. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện LVTN:……………………………... ………………………………………………………………………………………. h. Kết luận, kiến nghị và điểm:……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Cần thơ, ngày…..tháng….năm 2013 Cán bộ phản biện 1 ………………………. Cán bộ phản biện 2 ……………………………. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến iii MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp vừa qua em đã gặp phải không ít khó khăn về mọi mặt. Nhưng rất may mắn khi có được sự giúp đỡ và hỗ trợ rất tận tình của quý thầy cô ở Bộ Môn và các cô chú, anh chị ở Công ty nên em mới có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Qua đây, em xin chân thành biết ơn sự nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báo của quý thầy cô. Với tất cả lòng tôn kính, em xin gửi đến quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ và quý thầy cô khoa Công Nghệ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt là cô Phạm Thị Vân, người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo và tất cả các anh chị ở Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. Các cô chú, anh chị đã tạo điều kiện để em có thể thực tập tốt và hiểu rõ hơn về Công ty. Cùng với sự giúp đỡ tận tình thì cô chú, anh chị cũng đã cung cấp cho em những số liệu, tài liệu để có thể hoàn thành đề tài luận văn này. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn, sự biết ơn vô cùng sâu sắc đối với chị Hà – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh và chị Ngọc – Phòng Kế Hoạch – Kinh doanh, người luôn đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đề tài của mình. Một lần nửa, em xin chân thành cảm ơn. Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về thời gian cũng như kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế nên đề tài vẫn tồn tại sai sót nên rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và Ban lãnh đạo Công ty. Cuối cùng, em xin gửi đến cô Vân, chị Hà, Chị Ngọc, quý thầy cô Khoa Công Nghệ trường Đại Học Cần Thơ và các cô chú, anh chị Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc cũng như sự nghiệp luôn phát triển. Xin chân thành cảm ơn! CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến iv MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris TÓM TẮT Hiện nay, với tình hình xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề đặt ra là làm như thế nào để tồn tại và phát triển và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề trên một trong những giải pháp đó là nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp. Nó bao gồm các vấn đề liên quan đến nguyên liệu, sản xuất, tồn trữ và phân phối. Thông qua việc thực hiện đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris” với mục tiêu là tìm hiểu quá trình và thực trạng sản xuất của công ty sau đó phân tích các mắt xích chuỗi cung ứng và cuối cùng là đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của Công ty. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Chính vì vậy rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài trở nên hoàn thiện hơn và tích lũy thêm những kinh nghiệp quý báo cho công việc sau này. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến v MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris MỤC LỤC NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................... i NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN .................. ii NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN ..................... iii LỜI CẢM ƠN ........................................................................................... iv TÓM TẮT ................................................................................................. v MỤC LỤC ................................................................................................ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... ix DANH MỤC BẢNG ................................................................................. x DANH MỤC HÌNH .................................................................................. xi Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ........................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ...................................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 2 1.4. Phương pháp thực hiện ................................................................................... 2 1.5. Nội dung thực hiện ......................................................................................... 3 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................... 4 2.1. Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng ............................................................ 4 2.2. Hoạt động của chuỗi cung ứng ........................................................................ 5 2.2.1. Sản xuất ....................................................................................................... 6 2.2.2. Tồn kho ....................................................................................................... 7 2.2.3. Địa điểm ...................................................................................................... 8 2.2.4. Vận tải ......................................................................................................... 8 2.2.5. Thông tin ................................................................................................... 10 2.3. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng .......................................... 11 2.3.1. Nhà sản xuất .............................................................................................. 11 2.3.2. Nhà phân phối............................................................................................ 12 2.3.3. Nhà bán lẻ.................................................................................................. 12 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến vi MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris 2.3.4. Khách hàng ................................................................................................ 12 2.3.5. Nhà cung cấp dịch vụ................................................................................. 13 2.4. SWOT .......................................................................................................... 13 2.5. Dự báo .......................................................................................................... 14 2.5.1. Khái niệm .................................................................................................. 14 2.5.2. Dự báo theo đường xu hướng..................................................................... 15 CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VINATABA – PHILIP MORRIS ............................................................................................................. 17 3.1. Tổng quan về công ty ................................................................................... 17 3.1.1. Giới thiệu tổng quan .................................................................................. 17 3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................. 18 3.2. Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................... 19 3.2.1. Sơ đồ tổ chức ............................................................................................. 19 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .................................................... 19 3.3. Định hướng phát triển của công ty ................................................................ 21 3.4. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty ................................................. 21 3.5. Nguồn nhân lực ............................................................................................ 23 3.6. Máy móc, thiết bị.......................................................................................... 23 3.7. Quy trình sản xuất......................................................................................... 24 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT....................... 28 4.1. Quy trình chuỗi cung ứng ............................................................................. 28 4.2. Thu mua nguyên liệu .................................................................................... 29 4.2.1. Nhà cung cấp ............................................................................................. 29 4.2.1.1. Nhà cung cấp nguyên liệu chính ............................................................. 29 4.2.1.2. Nhà cung cấp phụ liệu ............................................................................ 30 4.2.2. Quy trình thu mua nguyên liệu ................................................................... 32 4.2.2.1. Lựa chọn nhà cung cấp ........................................................................... 32 4.2.2.2. Mua hàng................................................................................................ 33 4.2.2.3. Kiểm tra số lượng, chất lượng................................................................. 33 4.2.2.4. Thủ tục nhập kho và thanh toán .............................................................. 34 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến vii MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris 4.3. Kế hoạch sản xuất ......................................................................................... 34 4.3.1. Lập kế hoạch sản xuất năm ........................................................................ 34 4.3.2. Lập kế hoạch sản xuất tháng và kế hoạch tác nghiệp .................................. 35 4.3.3. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất ...................................................... 36 4.3.4. Kiểm tra và báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất ....................................... 36 4.4. Tồn trữ.......................................................................................................... 37 4.4.1. Quy định mức tồn kho thành phẩm năm 2013 ............................................ 37 4.5. Quy trình bán hàng ....................................................................................... 37 4.6. Phân phối...................................................................................................... 39 4.7. Sản lượng tiêu thụ năm 2011 – 2012 ............................................................. 40 CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ....................................................... 43 5.1. Giải pháp cho các thành phần trong chuỗi cung ứng ..................................... 43 5.1.1. Nhà cung cấp ............................................................................................. 43 5.1.2. Logistics .................................................................................................... 43 5.1.3. Kế hoạch sản xuất ...................................................................................... 44 5.1.3.1. Dự báo .................................................................................................... 44 5.1.3.2. Lập kế hoạch sản xuất năm 2013 ............................................................ 48 5.1.4. Quá trình sản xuất ...................................................................................... 49 5.1.5. Giải pháp tồn kho ...................................................................................... 49 5.1.6. Nhà phân phối......................................................................................... 50 5.2. Giải pháp dựa trên phân tích SWOT ............................................................. 50 5.2.1. Phân tích SWOT ........................................................................................ 50 5.2.1.1. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .......................... 50 5.2.1.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) ................................ 53 5.2.1.3. Phân tích ma trận SWOT ........................................................................ 59 5.2.2. Phân tích và xây dựng chiến lược............................................................... 60 CHUONG VI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ................................................ 62 6.1. Kết luận ........................................................................................................ 62 6.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 62 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến viii MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH – KD: Kế Hoạch – Kinh Doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HĐTV: Hội đồng thành viên BTGĐ: Ban tổng giám đốc CN – KCS: Công nghệ KCS QLPX: Quản lý phân xưởng NV: Nhân viên TM – DV: Thương mại – Dịch vụ MTV: Một thành viên CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến ix MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Máy móc, thiết bị ................................................................................. 23 Bảng 4.1 Nhà cung cấp nguyên liệu ..................................................................... 29 Bảng 4.2 Nhà cung cấp phụ liệu ......................................................................... 30 Bảng 4.3 Kế hoạch sản xuất năm 2013 ................................................................ 35 Bảng 4.4 Quy định mức tồn kho .......................................................................... 37 Bảng 4.5 Danh sách các nhà phân phối ................................................................ 39 Bảng 4.6 Sản lượng tiêu thụ năm 2011 ................................................................ 40 Bảng 4.7 Sản lượng tiêu thụ năm 2012 ................................................................ 41 Bảng 5.1 Dự báo cho Marlboro ........................................................................... 45 Bảng 5.2 Sản lượng dự báo năm 2012 cho Marlboro ........................................... 46 Bảng 5.3 Dự báo năm 2013 ................................................................................. 47 Bảng 5.5 Kế hoạch sản xuất năm 2013 đề xuất .................................................... 48 Bảng 5.6 so sánh kế hoạch đề xuất với kế hoạch công ty cho Marlboro ............... 48 Bảng 5.7 Khảo sát thu thập thông tin cho ma trận EFE ........................................ 51 Bảng 5.8 Ma trận EFE ......................................................................................... 52 Bảng 5.9 Khảo sát thu thập thông tin cho ma trận IEF ......................................... 54 Bảng 5.10 Ma trận IFE ........................................................................................ 56 Bảng 5.11 Phân tích SWOT ................................................................................. 59 Bảng 5.12 Xây dựng chiến lược........................................................................... 60 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến x MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng .......................................................... 6 Hình 2.2 SWOT .................................................................................................. 14 Hình 3.1 Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris .............................................. 17 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty .............................................................. 19 Hình 3.3 Sản phẩm công ty .................................................................................. 22 HÌnh 3.4 Quy trình sản xuất thuốc lá ................................................................... 25 Hình 4.1 Quy trình chuỗi cung ứng...................................................................... 28 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình thu mua nguyên liệu ..................................................... 32 Hình 4.3 Quy trình chọn nhà cung cấp ................................................................. 32 Hình 4.4 Sơ đồ quy trình bán hàng ...................................................................... 37 Hình 4.5 Biểu đồ thể hiện sản lượng năm 2011 – 2012 ........................................ 40 CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến xi MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề Hiện nay, với tình hình xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để tồn tại, phát triển và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề trên, một trong những giải pháp quan trọng cần phải xem xét là xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững. Chuỗi cung ứng bao gồm từ thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tùy thuộc vào chuỗi cung ứng cung cấp cho họ những gì họ cần để tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp phù hợp với một hoặc nhiều chuỗi cung ứng và có vai trò nhất định trong từng chuỗi cung ứng đó. Tốc độ thay đổi và sự bất ổn về sự tiến triển của thị trường đã khiến các công ty cần hiểu rõ về chuỗi cung ứng mà họ tham gia và hiểu được vai trò của họ. Công ty nào biết cách xây dựng và tham gia vào những chuỗi cung ứng mạnh mẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường của họ. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải chấp nhận và tích cực tham gia và xu thế mới này. Đi cùng với xu thế này là sự phát triển và ra đời rất nhiều công ty, doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực do đó sự cạnh tranh về thị trường ngày càng cao. Chính vì vậy việc tạo ra sản phẩm mang tính cạnh tranh cao trên thị trường là một yếu tố sống còn của mỗi công ty. Để làm được như vậy thì việc xây dựng và quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng càng được xem trọng. Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả giúp cho công ty có được thị trường tốt, tối đa lợi nhuận. Mục đích cuối cùng của mỗi công ty là tối đa lợi nhuận, để đạt CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 1 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris được như vậy thì phải tối thiểu chi phí và đáp ứng kịp thời cho khách hàng. Vì vậy việc xây dựng chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp rất quan trọng và cần thiết. Do thấy được tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá và để củng cố thêm kiến thức trong lĩnh vực này, em chọn đề tài “Xây dựng chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris” để làm luận văn tốt nghiệp đại học, hy vọng kết quả của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng hiện tại của Công ty. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu  Hiểu rõ quá trình và thực trạng sản xuất của Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris.  Biết được hiện trạng quản lý chuỗi cung ứng của Công ty: tình hình thu mua, vận chuyển, tồn trữ nguyên vật liệu, sản xuất (từ sản xuất, chất lượng tồn trữ) và phân phối (bao gồm các đại lý, nhà bán lẻ, người tiêu dùng và vận chuyển)  Phân tích và đánh giá hiện trạng của Công ty.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng cho Công ty TNHH Vinataba –Philip Morris. . 1.3. Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu về thực trạng để ứng dụng các cơ sở lý luận quản trị chuỗi cung ứng tại công ty như: dự báo nhu cầu, tiếp nhận nguyên liệu. Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nhằm ứng dụng cơ sở lý luận quản trị chuỗi cung ứng đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả xây dụng chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá của Công ty TNHH Vinataba –Philip Morris. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 2 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris 1.4. Phương pháp thực hiện  Tìm hiểu tình hình sản xuất và kinh doanh tại Công ty.  Thu thập thông chi tiết về nhu cầu của các đại lý, của hàng thông qua các hóa đơn. Thu thập thông tin về lịch trình sản xuất, lượng tồn kho, thời gian cung ứng.  Sử dụng SWOT để phân tích và đánh giá hiện trạng công ty. 1.5. Nội dung thực hiện Chương I: Giới thiệu Chương II: Cơ sở lý thuyết Chương III: Tổng quan Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. Chương IV: Thực trạng kinh doanh và sản xuất. Chương V: Xây dựng chuỗi cung ứng cho Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris. Chương VI: Kết luận và kiến nghị CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 3 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng. Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các phòng ban và sự lựa chọn phân phối nhằm thực hiện chức năng thu mua nguyên vật liệu; biến đổi nguyên vật liệu thành bán thành phẩm và thành phẩm; phân phối sản phẩm đến nơi Thuật ngữ “Quản lý chuỗi cung ứng” xuất hiện cuối những năm 1980 và được sử dụng rất phổ biến vào những năm 1990. Thời gian trước đó, hoạt động kinh doanh đã sử dụng các thuật ngữ như là “hậu cần” và “quản lý hoạt động” thay thế. Một số định nghĩa về chuỗi cung ứng như sau: Nếu xét quản lý chuỗi cung ứng như là những hoạt động tác động đến hành vi của chuỗi cung ứng và nhằm đạt được kết quả mong muốn thì chúng ta có những định nghĩa về quản lý chuỗi cung ứng như sau: “Xét trên tính hệ thống, đó là sự kết hợp chiến lược của các chức năng kinh doanh truyền thống và những chiến thuật xuyên suốt theo các chức năng đó trong những công ty riêng biệt; kết hợp những chức năng kinh doanh truyền thống với chức năng kinh doanh trong chuỗi cung ứng; nhằm mục đích cải tiến hoạt động trong dài hạn cho nhiều công ty cũng như cho toàn bộ chuỗi cung ứng”. “Quản lý chuỗi cung ứng là sự kết hợp sản xuất, tồn kho, địa điểm và vận tải giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung ứng nhằm đạt được khối lượng công việc hiệu quả nhất trong thị trường đang phục vụ”. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 4 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris Quản lý chuỗi cung ứng xem chuỗi cung ứng và các tổ chức trong đó như là một thực thể riêng lẻ. Đây là cách tiếp cận có hệ thống để hiểu và quản lý các hoạt động khác nhau nhằm tổng hợp dòng sản phẩm/dịch vụ để phục vụ tốt nhất khách hàng - người sử dụng cuối. Cách tiếp cận này cũng cung cấp hệ thống mạng cung ứng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu kinh doanh của công ty. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi cải thiện đồng thời cả mức độ dịch vụ khách hàng và mức hiệu quả của sự điều hành nội bộ ở các công ty trong chuỗi cung ứng. Dịch vụ khách hàng ở mức căn bản nhất nghĩa là tỉ lệ hoàn thành đơn hàng với mức độ cao thích hợp; tỉ lệ giao hàng đúng giờ cao; tỉ lệ khách hàng trả lại sản phẩm thấp với bất kỳ lý do nào. Tính hiệu quả nội bộ của các công ty trong chuỗi cung ứng đồng nghĩa với các tổ chức này đạt tỉ lệ hoàn vốn đầu tư đối với hàng tồn kho và các tài sản khác là cao; tìm ra nhiều giải pháp để giảm thấp hơn chi phí vận hành và chi phí bán hàng. Mỗi chuỗi cung ứng có nhu cầu thị trường riêng và những thử thách trong các hoạt động; nhưng nhìn chung cũng có những vấn đề giống nhau trong một số trường hợp. Các công ty trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào cần phải quyết định riêng lẻ và hướng hoạt động của họ theo 5 lĩnh vực: sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải, thông tin. 2.2. Hoạt động của chuỗi cung ứng Mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng là “tăng thông lượng đầu vào và giảm đồng thời hàng tồn kho và chi phí vận hành”. Theo định nghĩa này, thông lượng chính là tốc độ mà hệ thống tạo ra doanh thu từ việc bán cho khách hàng – khách hàng cuối cùng. Tùy thuộc vào thị trường đang được phục vụ, doanh thu hay lượng hàng bán ra có nhiều lý do khác nhau. Trong một vài thị trường, khách hàng sẽ chi trả cho mức độ phục vụ cao hơn. Ở một số thị trường, khách hàng đơn giản tìm kiếm các mặt hàng có giá thấp nhất. CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 5 MSSV: 1101486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng mặt hàng thuốc lá Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris Như chúng ta biết, có 5 lĩnh vực mà các công ty có thể quyết định nhằm xác định năng lực của chuỗi cung ứng: sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Các lĩnh vực này là tác nhân thúc đẩy hiệu quả chuỗi cung ứng của công ty. Hình 2.1 Tác nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả trước hết đòi hỏi có sự hiểu biết về mỗi tác nhân thúc đẩy và cách thức hoạt động của nó. 2.2.1. Sản xuất Sản xuất liên quan đến năng lực của chuỗi cung ứng để sản xuất và tồn trữ sản phẩm. Các phương tiện trong sản xuất như là các nhà xưởng và nhà kho. Vấn đề cơ bản của nhà quản lý khi ra quyết định sản xuất là: giải quyết cân đối giữa tính đáp ứng và tính hiệu quả như thế nào. Nếu nhà xưởng và nhà kho được xây dựng CBHD: Ths. Phạm Thị Vân SVTH: Đoàn Văn Mến 6 MSSV: 1101486
- Xem thêm -