Tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của ủy ban nhân dân - thực tiễn tại huyện vị thủy, tỉnh hậu giang

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 287 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KHOÁ 35 (2009-2013) Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN - THỰC TIỄN TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts. Phan Trung Hiền Bộ môn: Luật Hành chính Huỳnh Thị Quyền Trân MSSV: 5095482 Lớp: LK0963A1 Cần Thơ, tháng 5 năm 2013 GVHD: Phan Trung Hiền 1 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang LỜI CẢM ƠN! Luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, trao dồi, tích lũy kiến thức trong suốt khoảng thời gian học tập. Để hoàn thành Luận văn này người viết đã nhận được sự giúp đỡ, động viên và sự quan tâm của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong thời gian thực hiện Luận văn tốt nghiệp của mình, người viết đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy Phan Trung Hiền. Thầy đã cho người viết cái nhìn đúng đắn về đề tài và phát triển đề tài theo hướng tốt hơn. Người viết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Trung Hiền đã hướng dẫn người viết hoàn thành Luận văn tốt nghiệp của mình. Người viết xin được gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ đã giảng dạy, trang bị cho người viết những kiến thức bổ ích trong suốt khoảng thời gian người viết học tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của thầy cô, bạn bè để người viết có thể hoàn thành Luận văn của mình. Xin gửi lời thăm hỏi đến quý thầy cô, người thân và bạn bè lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 5 tháng 5 năm 2013 Người viết Huỳnh Thị Quyền Trân GVHD: Phan Trung Hiền 2 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Cần Thơ, ngày GVHD: Phan Trung Hiền 3 tháng năm SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................7 1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................7 2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................7 3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................7 4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................7 5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................8 6. Kết cấu luận văn................................................................................................8 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ........................................................................9 1.1. Họp và các khái niệm liên quan đến họp............................................................9 1.1.1. Họp ....................................................................................................................9 1.1.2. Các khái niệm liên quan đến họp......................................................................10 1.2. Phân loại cuộc họp ở cơ quan hành chính nhà nước .......................................11 1.3. Hình thức cuộc họp ở cơ quan hành chính nhà nước ......................................14 1.3.1. Họp tập trung ...................................................................................................14 1.3.2. Họp trực tuyến .................................................................................................14 1.4. Tính chất của hoạt động hội họp ......................................................................15 1.4.1. Tính hành chính................................................................................................15 1.4.2. Tính pháp chế................................................................................................... 15 1.4.3. Tính linh hoạt...................................................................................................15 1.5. Mục đích của hoạt động hội họp.......................................................................16 1.6. Sự cần thiết của hoạt động hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước ......17 1.6.1. Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước ...................................................17 1.6.2. Sự cần thiết của hoạt động hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước ..........20 GVHD: Phan Trung Hiền 4 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang CHƯƠNG 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .....................................................................22 2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về hội họp ở cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam ......................................................22 2.1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1990 ....................................................22 2.1.2. Giai đoạn từ năm 1990 đến nay........................................................................24 2.2. Nguyên tắc của hoạt động hội họp....................................................................26 2.3. Đối tượng của hoạt động hội họp......................................................................28 2.3.1. Các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ...........................................................29 2.3.2. Các cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ................................................................................................31 2.3.3.Các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ............................................................................................................33 2.3.4. Họp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước ..........................................34 2.4. Nội dung của hoạt động hội họp .......................................................................35 2.4.1. Những nội dung cần thực hiện khi chuẩn bị cuộc họp.......................................35 2.4.2. Những nội dung cần thực hiện trong cuộc họp .................................................37 CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN – THỰC TIỄN TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG ..............................................................................39 3.1. Khái quát chung về Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy ....................................39 3.1.1. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy..............................39 3.1.2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy ..........................41 3.2. Thực trạng hoạt động hội họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy ............41 3.2.1. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy................................41 3.2.2. Một số hoạt động hội họp phổ biến của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy .........42 3.2.3. Sự cần thiết phải tổ chức cuộc họp của Uỷ ban nhân dân huyện Vị Thủy.........47 GVHD: Phan Trung Hiền 5 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 3.2.4. Quy trình chung tổ chức một cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy....48 3.2.5. Chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy...............................52 3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy .....................................................................................................................54 3.3.1. Giảm bớt số lượng cuộc họp.............................................................................55 3.3.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp ...................................................55 3.3.3. Họp trực tuyến .................................................................................................59 3.3.4. Hiệu quả mang lại từ việc nâng cao chất lượng các cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy .....................................................................................................60 KẾT LUẬN ..............................................................................................................63 GVHD: Phan Trung Hiền 6 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Họp là hoạt động rất quan trọng và diễn ra thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong cơ quan mình theo quy định. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng họp nhiều vẫn chưa được khắc phục, chất lượng cuộc họp lại chưa tốt. Điều đó cho thấy, hội họp tại các cơ quan hành chính nói chung và ở Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nói riêng đã trở thành vấn đề bức xúc, cần khắc phục bằng những giải pháp mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn. Với mục đích đó, người viết thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài nhằm đưa ra các cơ sở lý luận, những quy định pháp lý về hội họp, bên cạnh đó đánh giá thực trạng hội họp hiện nay và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm bớt số lượng cuộc họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện. 3. Đối tượng nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu là các cuộc họp của cơ quan hành chính địa phương cấp huyện, cụ thể là huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, do áp lực của quản lý nhà nước ở địa phương là không nhỏ, cũng là cấp quyết định nhiều chính sách, tổ chức triển khai nhiều chương trình, dự án của địa phương nên yêu cầu nghiên cứu giảm hội họp và nâng cao chất lượng cuộc họp là cần thiết. 4. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, có các thành viên của Ủy ban nhân dân huyện tham dự hoặc chủ GVHD: Phan Trung Hiền 7 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trì. Các giải pháp cũng tập trung đề xuất dành cho các cuộc họp của Ủy ban nhân huyện Vị Thủy và các cuộc họp cấp huyện. Tuy nhiên, nhiều giải pháp cũng dùng chung cho các cấp. 5. Phương pháp nghiên cứu Đối với đề tài người viết đã chọn là vấn đề về hội họp thuộc lĩnh vực quản lý hành chính, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận trên tài liệu, sách vở, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phân tích luật viết, sưu tầm số liệu thực tế, thống kê… 6. Kết cấu luận văn Sau quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài người viết trình bày với bố cục như sau: + Chương 1 là chương trình bày những cơ sở lý luận của đề tài. Đó là các khái niệm, sự phân loại, hình thức, tính chất, mục đích, sự cần thiết làm cơ sở nghiên cứu. + Chương 2 trình bày những cơ sở pháp lý của đề tài. Gồm có sơ lược quá trình hình thành những quy định pháp lý về hội họp, nguyên tắc, đối tượng, nội dung của những quy định về hội họp. + Chương 3 trình bày về thực trạng và đưa ra một số giải pháp cho đề tài. Gồm có khái quát chung về địa phương thực hiện đề tài, thực trạng tổ chức hội họp của địa phương và đề xuất một số giải pháp cụ thể. Qua quá trình nghiên cứu, tiếp cận với những quy định của pháp luật, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, người viết đã nghiên cứu, trình bày một số vấn đề trong quy định của pháp luật và những bất cập khi áp dụng vào thực tiễn, từ đó đề ra hướng hoàn thiện hơn nữa về vấn đề này. Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, thu thập tài liệu, số liệu về đề tài này nhưng do đây là đề tài khá mới, rộng kết hợp với việc hạn chế về khả năng và chưa có những số liệu thống kê cụ thể nên khi thực hiện đề tài này còn nhiều thiếu sót. Người viết rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để có cơ hội hoàn thiện đề tài này. GVHD: Phan Trung Hiền 8 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1. Họp và các khái niệm liên quan đến họp 1.1.1. Họp Họp là một hình thức giao tiếp, là một nhóm người tập trung lại với nhau với mục đích để thảo luận, tranh luận hoặc quyết định. 1 Nhằm huy động trí tuệ tập thể, tri thức và kinh nghiệm của các thành viên, đặc biệt là các chuyên gia để giải quyết những vấn đề phức tạp hay tổ chức trao đổi thông tin giữa các thành viên trong tổ chức hoặc truyền đạt trực tiếp các quyết định quản lý đến những người thực hiện, các nhà quản lý phải tiến hành hội họp.2 “Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.”3 Họp là một trong những hình thức cơ bản, dạng hoạt động phổ biến và cần thiết của các tổ chức, cơ quan, trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Họp là một phương thức làm việc của nền hành chính, là một biện pháp trong quản lý hành chính nhà nước. Trong quản lý hành chính nhà nước, việc họp rất quan trọng trong quá trình điều hành và quản lý xã hội. Đối với một số nội dung quan trọng, việc họp là hình thức bắt buộc và được pháp luật quy định. Họp là quá trình thảo luận, phổ biến thông tin tới nhiều người hoặc lấy ý kiến đóng góp của mọi người một cách nhanh chóng nhằm phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra kết luận, quyết định. Tóm lại, họp là cần thiết, quan trọng, chỉ có thể giảm, nâng cao chất lượng, không thể loại bỏ. 1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Áp dụng một số giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, báo cáo khoa học, 2010, tr. 4. 2 Lưu Kiếm Thanh, Vai trò của người chủ trì cuộc họp, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 165, 2009, tr. 66. 3 Điều 3, Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. GVHD: Phan Trung Hiền 9 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 1.1.2. Các khái niệm liên quan đến họp Vấn đề hội họp không chỉ là phổ biến đối với các tổ chức, cơ quan nhà nước, mà đối với cơ quan hành chính nhà nước còn là cần thiết và quan trọng. Tuy vậy, cơ sở lý luận liên quan đến họp chưa nhiều và cụ thể, người viết cũng chưa tìm thấy công trình nghiên cứu chính thức về mặt lý luận luật học đối với vấn đề hội họp để có thể tìm hiểu, nghiên cứu và nguồn trích dẫn rõ ràng, cụ thể, để có cái nhìn khái quát nhất liên quan đến vấn đề. Về mặt văn bản pháp lý thì chỉ có Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra một số giải thích từ ngữ về vấn đề hội họp ở cơ quan hành chính nhà nước. Căn cứ theo đó gồm một số giải thích từ ngữ cụ thể như sau: Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước nghe các ý kiến đề xuất và kiến nghị của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định theo chức năng, thẩm quyền. Họp làm việc là cuộc họp của cấp trên với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới để giải quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp dưới hoặc để kiểm tra trực tiếp tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các dự án, đề án. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. GVHD: Phan Trung Hiền 10 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Họp sơ kết hoặc tổng kết (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết) chuyên đề là cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng. Người chủ trì cuộc họp là người có thẩm quyền điều hành cuộc họp, đưa ra ý kiến kết luận cuộc họp. Người tham dự cuộc họp là người được triệu tập, người được mời họp hoặc người đại diện cho cơ quan, đơn vị được mời họp hoặc người được ủy quyền đi dự cuộc họp. Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ là cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. Cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là cuộc họp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc do Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì để chỉ đạo, điều hành giải quyết những công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân công. Cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân là cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật. 1.2. Phân loại cuộc họp ở cơ quan hành chính nhà nước Họp gồm nhiều loại khác nhau như họp tổng kết, sơ kết, họp định kỳ, họp đột xuất, họp giao ban, họp chuyên môn, họp phổ biến triển khai công việc, họp tập huấn triển khai chính sách, họp làm việc với các cấp, với các cơ quan liên tịch, họp tham mưu, tư vấn, họp trao đổi thông tin, họp giải quyết vấn đề, phối hợp công tác... Và bên cạnh đó cũng có nhiều cách phân loại cuộc họp khác nhau dựa trên các căn cứ khác nhau: - Căn cứ vào quy trình lãnh đạo, quản lý: + Họp bàn bạc, ra quyết định: Tùy theo tính chất, phạm vi, mức độ quan trọng mà tổ chức họp với sự tham gia của các ngành, các cấp, các đối tượng có liên quan để thu GVHD: Phan Trung Hiền 11 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thập ý kiến nhằm phản ánh đúng đắn tình hình, tâm tư, nguyện vọng chung và đảm bảo cho các quyết định có tính khả thi cao. + Họp phổ biến, triển khai nhằm mục đích phổ biến, quán triệt những tư tưởng, quan điểm, chủ trương, giải pháp đã đề ra hoặc bàn bạc, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai những quyết định đã thông qua. + Họp đôn đốc, kiểm tra nhằm kịp thời đánh giá kết quả việc triển khai chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, uốn nắn kịp thời những lệch lạc (nếu có). + Họp sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đối với những hoạt động vừa qua và đưa ra phương hướng cho những hoạt động tiếp theo. - Căn cứ vào cách thức triệu tập cuộc họp: + Họp định kỳ nhằm phổ biến, trao đổi tình hình, nắm bắt, xử lý những thông tin mang tính thường xuyên (tuần, tháng, quý, năm…) liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. + Họp đột xuất nhằm phổ biến, trao đổi tình hình, nắm bắt, xử lý những thông tin mang tính đột xuất, bất thường trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. - Căn cứ vào hình thức tổ chức cuộc họp: + Họp chính thức được tổ chức công khai, theo quyết định của lãnh đạo. + Họp không chính thức được tổ chức trong diện, không công khai hoặc mang tính chất nội bộ nhằm bàn bạc những vấn đề quan trọng có nội dung bí mật hoặc không nên (hay chưa cần) phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, còn căn cứ vào các tiêu chí khác cũng có thể có nhiều cách phân loại khác như: căn cứ vào tính chất, quy mô, mục đích cuộc họp… Họp là một công việc rất quan trọng và luôn gắn bó mật thiết với các hoạt động thực tiễn của cơ quan hành chính nhà nước nên người viết dựa vào tính phổ biến và thường xuyên của các cuộc họp, người viết phân loại thành cuộc họp trao đổi thông tin, GVHD: Phan Trung Hiền 12 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trao đổi vấn đề và giải quyết vấn đề. Đây là những loại cuộc họp diễn ra phổ biến và thường xuyên ở các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, đặc biệt là ở các cơ quan hành chính địa phương. + Họp trao đổi thông tin: Họp trao đổi thông tin với hoạt động chủ yếu là phổ biến, truyền đạt, cung cấp thông tin. Mục đích chủ yếu cũng là cung cấp thông tin, có trao đổi hay tranh luận ở mức độ nhất định, không có vấn đề cần giải quyết. Ví dụ: Họp phổ biến nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. + Họp trao đổi vấn đề Họp trao đổi vấn đề với hoạt động chủ yếu là trao đổi, tọa đàm, tranh luận; có cung cấp thông tin ở mức độ cần thiết để trao đổi. Mục đích chủ yếu của cuộc họp trao đổi vấn đề là làm rõ vấn đề, chia sẻ quan điểm hay ý kiến, hướng tới sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, không giải quyết hay quyết định vấn đề, mà tìm ra hướng, cách tiếp cận, giải quyết vấn đề. + Họp giải quyết vấn đề Họp giải quyết vấn đề là loại cuộc họp có cung cấp thông tin, có trao đổi và tranh luận, nhưng mục đích quan trọng là giải quyết hay quyết định vấn đề. Họp giải quyết vấn đề là loại cuộc họp có kết luận của người chủ trì. Đây là loại cuộc họp quan trọng, phức tạp và phổ biến nhất, các nội dung vấn đề cần giải quyết và các thành viên tham dự cuộc họp nói chung, đã được quy định, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tính trách nhiệm, mục đích rất cao. Loại cuộc họp này được quy định chặt chẽ về thủ tục, quy trình, tiến độ. Qua cách phân loại và phân tích các cuộc họp của cơ quan hành chính nhà nước thì người viết nhận thấy có thể nhận thấy họp để giải quyết vấn đề là một trong những loại hình hội họp quan trọng nhất và mang tính thực tiễn cao, thông qua đó các công việc của cơ quan hành chính đều được bàn bạc và giải quyết sau khi kết thúc cuộc họp. GVHD: Phan Trung Hiền 13 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 1.3. Các hình thức của hoạt động hội họp 1.3.1. Họp tập trung Họp tập trung là hình thức họp truyền thống và phổ biến của các cơ quan nhà nước hiện nay, như họp Quốc hội, họp Hội đồng nhân dân… Họp tập trung cũng là hình thức họp phổ biến và thường xuyên của các cơ quan hành chính nhà nước, họp tập trung đem lại hiệu quả cao trong việc quyết các công việc của cơ quan hành chính nhà nước, tuy nhiên hình thức họp tập trung lại rất tốn kém thời gian, tiền bạc và chi phí đi lại của các đại biểu tham dự. 1.3.2. Họp trực tuyến Họp trực tuyến hay còn gọi là hội nghị truyền hình, họp từ xa là một giải pháp cung cấp khả năng giao tiếp giữa các cá nhân hoặc nhóm người từ nhiều điểm khác nhau, qua âm thanh, hình ảnh… Họp trực tuyến còn cho phép trình chiếu, hiển thị các bảng biểu, tài liệu… Họp trực tuyến đã chính thức được xem là một phương thức sinh hoạt hành chính kể từ sau cuộc giao ban thí điểm giữa Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố vào ngày 27 tháng 4 năm 2008.4 Họp trực tuyến là hình thức họp sử dụng công nghệ cao, khoảng cách địa lí đã không còn là trở ngại quá lớn. Sử dụng hình thức họp trực tuyến sẽ tiết kiệm so với cuộc họp tổ chức theo kiểu tập trung truyền thống; thực hiện một cách cụ thể chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt cho các đại biểu tham dự. Hình thức họp trực tuyến sẽ tạo điều kiện để đưa công tác chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến địa phương được nhanh chóng, đạt hiệu quả, càng có ý nghĩa quan trọng trong các trường hợp như giải quyết công việc thiên tai, dịch bệnh bất thường xảy ra…, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Đồng thời hình thức họp trực tuyến cũng tạo lập môi trường làm việc trên mạng, đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy cải cách hành chính và hướng tới năng cao suất lao động, giảm chi tiêu công. 4 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Áp dụng một số giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, báo cáo khoa học, 2010, tr. 47. GVHD: Phan Trung Hiền 14 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 1.4. Tính chất của hoạt động hội họp. Qua phân tích và đánh giá các quy định về hội họp trong Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, người viết nhận thấy rằng hoạt động hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước có một số tính chất cơ bản sau đây: 1.4.1. Tính hành chính: Các hoạt động hội họp này được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giải quyết các công việc phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Việc hội họp là một công cụ thiết yếu trong việc quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, có thể nói rằng hoạt động hội họp này mang tính hành chính. 1.4.2. Tính pháp chế: Các nội dung cụ thể của hoạt động hội họp đều được quy định một cách cụ thể trong Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ mà theo đó, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tổ chức và thực hiện theo. Ví dụ như: Quy trình tổ chức cuộc họp được quy định từ Điều 10 đến Điều 19; Các vấn đề về cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 20 đến Điều 26… Ngoài ra, trong Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ còn quy định một số trường hợp cấm tổ chức hội họp được quy định tại Điều 7, một số điều cấm khi tham dự vào các cuộc họp như: cấm nghe điện thoại, cấm tổ chức hội họp kết hợp với tham quan nghỉ mát… Nếu vi phạm những quy định này thì các cán bộ tổ chức, tham dự các buổi họp có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Do vậy, có thể kết luận các buổi hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước có tính pháp chế. 1.4.3. Tính linh hoạt Tính linh hoạt của hội họp được thể hiện ở một số quy định về địa điểm tổ chức cuộc họp, thời gian tổ chức cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp được phép thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, hoàn cảnh tổ chức buổi họp. Ngoài ra, đối với các loại hội họp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã GVHD: Phan Trung Hiền 15 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang hội - nghề nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức này được quyền tự quyết định theo điều lệ của tổ chức. Đây cũng là một điểm thể hiện sự linh hoạt trong quy định pháp luật về hội họp. 1.5. Mục đích của hoạt động hội họp Như vậy, thông qua việc tìm hiểu quy định về các loại cuộc họp của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, người viết nhận thấy rằng mỗi loại cuộc họp lại có một mục đích khác nhau. Để người đọc có thể thuận tiện tìm hiểu, người viết xin liệt kê một số loại cuộc họp với mục đích của chúng khi được tổ chức thực hiện trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Cụ thể như sau: Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước nghe các ý kiến đề xuất và kiến nghị của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định theo chức năng, thẩm quyền. Họp làm việc là cuộc họp của cấp trên với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới để giải quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp dưới hoặc để kiểm tra trực tiếp tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các dự án, đề án. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. GVHD: Phan Trung Hiền 16 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Họp sơ kết hoặc tổng kết (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết) chuyên đề là cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng. 1.6. Sự cần thiết của hoạt động hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước 1.6.1. Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước Bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước. Là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước có đặc điểm chung của cơ quan nhà nước. Đặc điểm chung ấy là cơ sở để phân biệt cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội. Đồng thời, cơ quan hành chính nhà nước có những đặc thù so với cơ quan khác của Nhà nước như Quốc hội, Chủ tịch nước, Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Có thể nói, cơ quan hành chính nhà nước là một hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo Hiến pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách chủ yếu, thường xuyên và liên tục. Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan nhà nước, là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước. Do vậy, cơ quan hành chính nhà nước cũng mang đầy đủ các đặc điểm chung của các cơ quan nhà nước. Cụ thể là: - Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tính quyền lực nhà nước thể hiện ở chỗ: Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước nhân danh nhà nước để hoạt động. - Mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều có một thẩm quyền nhất định, thẩm quyền này do pháp luật quy định, đó là tổng thể những quyền và nghĩa vụ cụ thể mang tính quyền lực, được nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, cụ thể: Các cơ quan nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật và để thực hiện pháp luật, trong quá trình hoạt động có quyền ban hành các quyết định hành chính thể hiện dưới hình thức là các văn bản pháp quy và các văn bản cá biệt, được thành lập theo quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh hoặc theo quyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp và báo cáo hoạt động trước cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, có tính độc lập và GVHD: Phan Trung Hiền 17 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang sáng tạo trong tác nghiệp điều hành nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền lực phục tùng. - Về mặt thẩm quyền thì cơ quan hành chính nhà nước được quyền đơn phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính và văn bản đó có hiệu lực bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan; cơ quan hành chính nhà nước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng chịu sự tác động, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài việc mang đầy đủ những đặc điểm chung của cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước còn mang những điểm đặc thù nhất định: - Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khi đó các cơ quan nhà nước khác chỉ tham gia vào hoạt động quản lý trong phạm vi, lĩnh vực nhất định. - Cơ quan hành chính nhà nước nói chung là cơ quan chấp hành, điều hành của cơ quan quyền lực nhà nước: + Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành. Điều đó có nghĩa là cơ quan hành chính nhà nước chỉ tiến hành các hoạt động để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước trong phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước. + Các cơ quan hành chính nhà nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào cơ quan quyền lực nhà nước, chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà nước cấp tương ứng và chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quan đó. + Các cơ quan hành chính nhà nước có quyền thành lập ra các cơ quan chuyên môn để giúp cho cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành nhiệm vụ. - Cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan có mối liên hệ chặt và có đối tượng quản lý rộng lớn. Đó là hệ thống các đơn vị cơ sở như công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện... Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mang tính thường GVHD: Phan Trung Hiền 18 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang xuyên, liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối đưa đường lối, chính sách pháp luật vào cuộc sống. Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là mối quan hệ trực thuộc trên-dưới, trực thuộc ngang-dọc, quan hệ chéo...tạo thành một hệ thống thống nhất mà trung tâm chỉ đạo là Chính phủ. - Là hệ thống cơ quan có lực lượng cán bộ, công chức quản lý đông đảo, trực tiếp, thường xuyên, liên tục nhất, có nhiều cấp, nhiều ngành trải dài từ trung ương đến địa phương. Thể hiện: + Là hệ thống có các cán bộ nhà nước có thẩm quyền quyết định cá nhân và ban hành văn bản quy phạm pháp luật với số lượng nhiều nhất: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư. + Do là cơ quan trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, có số lượng công việc thường xuyên, liên tục. Hoạt động của Chính phủ là một ví dụ. Mặc dù nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội, nhưng khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, “Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội mới thành lập ra Chính phủ mới” (Điều 5, Luật tổ chức Chính phủ năm 2001). - Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý nhà nước dưới ba hình thức là ban hành các văn bản chủ đạo, văn bản quy phạm và văn bản cá biệt trên cơ sở hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên nhằm chấp hành, thực hiện các văn bản đó. Mặt khác trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra...hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dưới quyền và các đơn vị cơ sở trực thuộc của mình. - Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản, quan trọng nhất của Luật hành chính. Tóm lại, cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong phạm vi thẩm quyền của mình thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành và tham gia chính yếu vào hoạt động quản lý nhà nước.5 5 Phan Trung Hiền, giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, 2009, tr. 70-109. GVHD: Phan Trung Hiền 19 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc họp của Ủy ban nhân dân – thực tiễn tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 1.6.2. Sự cần thiết của hoạt động hội họp trong cơ quan hành chính nhà nước Trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước họp là một trong những nội dung quan trọng và mang tính thường xuyên, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật. Tổ chức một cuộc họp là một công việc rất cần thiết và luôn gắn bó mật thiết với các hoạt động thực tiễn của cơ quan hành chính nhà nước. Trong quá trình triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị, địa phương thì việc tổ chức các cuộc họp là cần thiết, không thể thiếu: - Họp là để trao đổi thông tin. Thông qua cuộc họp các thành viên trong tập thể có thể trao đổi thông tin cần thiết với nhau. - Họp là để cung cấp thông tin. Tổ chức cuộc họp cũng là để cung cấp thông tin đến các thành viên trong tập thể, đặc biệt là những người có trách nhiệm đối với thông tin được cung cấp, thường là các cuộc họp như quán triệt nghị quyết của Đảng. - Họp để thu thập thông tin. Khi cần tổng hợp thông tin một cách đầy đủ và chính xác, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cần tiến hành cuộc họp để có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng và trực tiếp từ các thành viên của tập thể cơ quan, từ những thành viên phụ trách những lĩnh vực khác nhau hay những cá nhân phụ trách, được giao thu thập thông tin. Đây là hoạt động rất cần thiết trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, bởi một cá nhân khó có thể nắm bắt, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác và toàn diện từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau của toàn xã hội, của địa phương mình quản lý. - Họp để tham khảo ý kiến. Đối với những vấn đề có nhiều cách giải quyết, có nhiều ý kiến trái chiều nhau thì cần phải tổ chức cuộc họp để tham khảo ý kiến lãnh đạo, ý kiến các chuyên gia, người có kinh nghiệm để có thể cân nhắc kỹ càng, chính xác trước khi ra quyết định. - Họp để lấy ý kiến. Đối với những vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều nhau nếu muốn ra một quyết định giải quyết đảm bảo dân chủ buộc phải tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đảm bảo sự thống nhất hoặc đa số. GVHD: Phan Trung Hiền 20 SVTH: Huỳnh Thị Quyền Trân
- Xem thêm -