Tài liệu Một số giải pháp marketing nhằm giúp công ty may việt tiến hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net LỜI MỞ ĐẦU Gia nhập WTO đã mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam sẽ phải mở cửa cho các công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm, nguồn vốn khổng lồ. Để có thể cạnh tranh được trên sân nhà, các doanh nghiệp Việt Nam phải tạo ra cho mình được những thương hiệu mạnh. Vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi thời hạn bảo hộ các mặt hàng trong nước sắp kết thúc. Thương hiệu muốn tồn tại trong tâm trí người tiêu dùng phải có một hệ thống nhận diện thương hiệu. Việc xây dựng được một hệ thống nhận diện thương hiệu rất cân thiết và đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những vấn đề còn tồn tại để có thể hoàn thiện và nâng cao thương hiệu 1 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN 1. Lịch sử hình thành Tiền thân công ty à một í nghiệp may tư nhân Thái ìnhDương k nghệ công ty - t n giao ịch à aci ic nt rpri . í nghiệp này được cổ đông g p vốn o ông âm ào Tài – một oanh nhân người oa àm iám Đốc. í nghiệp hoạt động tr n iện tích m với máy may gia đình và khoảng 100 công nhân. au ngày miền am hoàn toàn giải ph ng hà nước tiếp uản uốc hữu h a rồi giao cho ộ ông nghiệp h uản nay à ộ ông ghiệp . Tháng được ộ ông ghiệp công nhận à í nghiệp uốc oanh và đổi t n thành í ghiệp ay iệt Tiến. Ngày í nghiệp ị h a hoạn thiệt hại hoàn toàn. Tuy vậy iệt Tiến đã nhanh ch ng đi vào hoạt động trở ại và ngày càng kh ng định vị trí c a mình tr n thương trường í nghiệp được ộ ông ghiệp chấp nhận nâng l n thành ông Ty ay iệt Tiến. Tiếp đ ại được ộ inh Tế Đối goại cấp giấy ph p uất nhập kh u trực tiếp với t n giao ịch đối ngoại à TT T O TO T O viết tắt à T ào ngày công ty được ộ ông ghiệp cấp giấy ph p thành ập oanh nghiệp ố -T LĐ. au đ ngày 30/8/2007 Tổng công ty ay iệt Tiến được thành ập tr n cơ ở tổ chức ại ông ty ay iệt Tiến thuộc Tập đoàn Dệt ay iệt am.Tổng công ty ay iệt Tiến hoạt động th o mô hình công ty m - công ty con nằm trong cơ cấu c a Tập đoàn Dệt ay iệt Nam. iện nay công ty ay iệt Tiến bao gồm 12 xí nghiệp, 17 công ty con và công ty liên kết, với tổng số à . người. Bên cạnh các ĩnh vực hoạt động đa ạng khác như: Dịch vụ xuất nhập kh u, vận chuyển giao nhận hàng hóa; Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành may; máy móc phụ tùng và các thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp; Đầu tư và kinh oanh tài chính… Thì các ản ph m may mặc mang Thương hiệu Việt Tiến vẫn không ngừng phát triển, mở rộng sản ph m để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú c a người tiêu dùng. 2. Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty May Việt Tiến 1.1. Tên thương hiệu Công ty May Việt Tiến có tên tiến Việt là : Công ty cổ phần May Việt Tiến. 2 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net Tên giao dịch quốc tế c a công ty la : VIETTIEN GARMENT CORPORATION. T n viết tắt: T Ý nghĩa c a t n thương hiệu iệt Tiến: iệt à iệt am Tiến à tiến n – công ty may iệt Tiến ẽ c ng đất nước iệt am tiến n trong ự nghiệp công nghiệp h a hiện đại h a đất nước. 1.2. Logo của May Việt Tiến Đ à òng chữ VTEC màu trắng trên nền màu đ 1.3. Website Địa chỉ website c a May Việt Tiến : http://www.viettien.com.vn Tại đây người tiêu dùng có thể tìm hiểu được lịch sử hình thành c a công ty, các thông tin cần thiết i n uan đến các thương hiệu con c a Việt Tiến, cách chọn được đại lý y quyền c a May Việt Tiến… 1.4. Trang phục nhân viên bán hàng. Ở các đại lý y quyền c a công ty May Việt Tiến, trang phục c a nhân viên bán hàng là áo màu xanh và quần màu anh đ n. 1.5. Các thương hiệu con của May VIệt Tiến - Viettien: Là dòng sản ph m thời trang công sở, business mang tính cách lịch sự tự tin - Việt Long: Một số mang phong cách thời trang công sở, một số mang phong cách thời trang thoải mái, tiện dụng - TT – up: Dòng sản ph m thời trang ành điệu - San Sciaro: Thời trang cao cấp mang phong cách Ý - Manhattan: Thời trang cao cấp mang phong cách ĩ - Smart – Casual: thừa hưởng thuộc tính ịch ãm chỉnh chu c a i tti n nhưng ổ ung th m thuộc tính thoải mái tiện ụng cho người mặc - Vee Sandy: thời trang thông dụng dành cho giới trẻ năng động. II. Lý do chọn đề tài 3 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net Hàng dệt may Việt Nam ch yếu àm gia công để xuất kh u ưới 1 thương hiệu khác nên giá trị gia tăng thấp, việc bán sản ph m hàng h a ưới một thương hiệu c a chính công ty sẽ àm tăng ợi nhuận cũng như uy tín c a doanh nghiệp. Do đ việc xây dựng thương hiệu cho các công ty c a Việt Nam là hết sức cần thiết. Tình hình kh khăn kinh tế thế giới kh khăn đặc biệt là cuộc kh ng hoảng ở ĩ – thị trường xuất kh u dệt may lớn nhất c a Việt Nam, làm ảnh hưởng lớn các doanh nghiệp xuất kh u dệt may Việt Nam, lúc này các doanh nghiệp Việt mới chú đến ân nhà một thị trường tiềm năng nhưng đã ị b quên lâu ngày. Công ty May Việt Tiến à thương hiệu lớn c a Việt am cũng đang trong quá trình xây dựng cho mình 1chỗ đứng trong òng người tiêu dùng Việt, việc xây dựng thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu là 1 việc hết sức cần thiết. Việc nghiên cứu những hành vi mua hàng may mặc và đánh giá thương hiệu May Việt Tiến c a người tiêu dùng là hết sức cần thiết để công ty nhìn nhận được ra những vấn đề và có biện pháp giải quyết. Chính vì những lý do trên em quyết định chọn đề tài: Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu công ty May Việt Tiến III. Mục tiêu nghiên cứu Cuộc nhiên cứu nhằm mục đích à: Đánh giá được mức độ nhận biết về hệ thống nhận diện thương hiệu c a May Việt Tiến IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Là hệ thống nhận biết thương hiệu c a May Việt Tiến và thái độ, mức độ nhận biết c a người ti u ng đối với các sản ph m c a May Việt Tiến Phạm vi nghiên cứu: người tiêu dùng ở thành phố Hà Nội 4 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I. Phương pháp đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá 1.Phương pháp đánh giá Đánh giá ựa vào mức độ nhận biết c a người ti u ng đối với thương hiệu May Việt Tiến và những thương hiệu may mặc khác c a Việt hà è ay am như ay n hước.Ngoài sự so sánh với các thương hiệu khác, còn đánh giá mức độ và thái độ c a người mua với thương hiệu con trong các thương hiệu iệt Tiến ở hữu như i tti n an ciaro an y.. nhận iết về các yếu tố hệ thống nhận iện thương hiệu khác như ản ph m cửa hàng iển hiệu truyền thông iệt iểu tượng… hay đánh giá về các ản ph m c a ay Tiến iệc đánh giá gồm: ếp thứ tự thương hiệu iệt Tiến c ng các thương hiệu khác - Đánh giá về ogo các yếu tố chất ượng giá cả mẫu mã c a ản ph m - Đánh giá về w it ảng hiệu 2. Tiêu chuẩn đánh giá ề mặt định tính thì đ à thái độ c a người ti u ng đối với các ản ph m c a ay iệt Tiến những ự đánh giá đối với chất ượng à tốt hay không tốt giá cả đã hợp chưa mẫu mã c đa ạng không ảng hiệu c ễ nhận ra không… ề mặt định ượng; c ao nhi u người iết đến iệt Tiến ua các phương tiện ti vi ao chí… ao nhi u người iết đến các nhãn hiệu con c a iệt Tiến. II. Nội dung nghiên cứu 1. Thu thập dữ liệu Do hiện nay chưa c một cuộc điều tra hoặc cuộc điều tra không được công bố nên dữ liệu được sử dụng ở đây ẽ là dữ liệu ơ cấp. Việc thu thập sẽ được tiến hành bằng phương pháp điều tra ph ng vấn bằng bảng h i. gười nghiên cứu sẽ đưa trực tiếp bảng h i và hướng dẫn trả lời. ích thước mẫu là 80, bao gồm nhiều đối tượng, sở ĩ c điều này là do May Việt Tiến đã phát triển được các danh mục sản ph m đa ạng hướng đến mọi đối tượng khách hàng. ác đối tượng ch yếu sẽ là: 5 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - Những người đã đi àm: hân vi n văn phòng: à nghững người đã đi àm và có thu nhập. Một số sản ph m c a Việt Tiến hướng đến đối tượng này. Các đối tượng khác: như ác ĩ kĩ ư ộ đội. - Sinh viên: Những người trẻ trung năng động và sẽ là khách hàng tiềm năng c a May Việt Tiến, những thông tin họ thu thập được trong thời gian học ở các trường Đại học sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sau này Do những yếu tố thuận lợi về mặt thông tin và sự dễ dàng tiếp cận các địa điểm mua bán nên phạm vi nghiên cứu được gói gọn trong thành phố Hà Nội hương pháp chọn mẫu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất. Yếu tố được sử dụng để làm tiêu chí chọn mẫu là: - Những người đã đi àm những người dễ tiếp cận thông tin và những khách hàng tiềm năng. - Những người được ph ng vấn phải biết đến thương hiệu may mặc Việt Tiến. - Những người được chọn làm mẫu phải không c người than làm một trong các ĩnh vực như ark ting uảng cáo, truyền thông hay sản xuất buôn buôn bán quần áo 2. Thiết kế bảng hỏi Bảng h i gồm 2 phần: - Phần 1: là phần gạn lọc từ câu đến câu 3 gồm 1 số câu như c người than àm trong các ĩnh vực marketing hay không? Có biết đến May Việt Tiến hay không? - Phần 2: nội dung chính: gồm các câu hổi i n uan đến nội dung c a đề án. Các câu h i vê xếp thứ tự thương hiệu Việt Tiến với các thương hiệu khác, biết đến Việt Tiến ua các phương tiện nào. Một số câu h i phải có sự trợ giúp th m như câu đánh gái về logo và bảng hiệu người trẻ lời sẽ được cho xem hình anhr về logo và bảng hiệu. Câu h i về w it người tiến hành điều tra sẽ cho người trả lời truy cập vào website c a công ty. 3. Xử lý dữ liệu Thông tin thu thập được qua bảng h i sẽ được mã hóa và sử dụng phân mềm để xử lý. - Sử dụng các th tục r u ncy để lấy các thông số về thống kê mô tả - Sử dụng dạng bảng ch o để xem xét mối liên hệ giữa hai yếu tố 6 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net CHƯƠNG III: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ GIẢI PHÁP MARKETING I. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Tần suất và tỉ lệ phần trăm người biết đến các thương hiệu An Phước, May 10, may Việt Tiến, May Nhà Bè. Câu trả lời Có Không Tổng Thương hiệu n hước May 10 May Việt Tiến May Nhà Bè 46 74 80 67 34 6 0 13 80 80 80 80 Bảng 1: Tần suất biết đến các thương hiệu An Phước, May 10, May Việt Tiến, May Nhà Bè ( đơn vị tính: người ) Câu trả Có Không Tổng 42,5 7,5 100 16,3 100 100 100 100 lời Thương hiệu n hước May 10 May Việt Tiến May Nhà Bè 57,5 92,5 100 83,8 Bảng 2: Tỉ lệ phần trăm biết đến các thương hiệu An Phước, May 10, May Việt Tiến, May Nhà Bè ( đơn vị tính : % ) - Do yêu cầu c a mẫu đều phải biết đến thương hiệu May Việt Tiến nên tần suất biết đến May Việt Tiến à người tr n người được h i, và tỉ lệ phần trăm ố người biết đến May Việt Tiến là 100% - Về thương hiệu May 10, tần suất số người trả lời biết đến May 10 là 74 người, số người không biết à người. Tỉ lệ phần trăm ố ngươi iết đến May 10 là 92,5 %, chỉ có 7,5 % là không biết 7 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net hi được h i tới thương hiệu ay hà è c người biết trên tổng số người, tính theo tỉ lệ phần trăm à %. ố người không biết à người, tương ứng là 16,3 %. à thương hiệu cuối cùng trong số các thương hiệu được h i là An hước cũng à thương hiệu có số người biết đến ít nhất trong thương hiệu được h i. Số người biết đến n hước à người, số người không biết là 34 người. Tỉ lệ phần trăm ố người biết và không biết đến n hước lần ượt là 57,5 % và 42,5 %. Nhận xét: - Số người trả lời biết đến thương hiệu May Việt Tiến à tr n người hay 100% số người trả lời là biết đến May Viêt Tiến. Điều này là hoàn toàn hợp lý vì do yêu cầu phần tử hợp lệ c a cuộc nghiên cứu phải biết đến May Việt Tiến điều này được thể hiện qua câu số 3 c a phiếu điều tra. goài thương hiệu May Việt Tiến phải được biết đến như à y u cầu bắt buộc thì thương hiệu được biết đến nhiều thứ đ à ay . ay cũng à một trong những thương hiệu c tr n năm tuổi đời, các sản ph m c a May 10 từ âu đã u n thuộc với người dân phía Bắc đặc biệt May 10 có một hệ thống phân phối rộng khắp trên miền Bắc, từ Hà Nội đến Quảng Ninh, từ Tuyên Quang đến Thanh Hóa, có lẽ đ cũng à một lý do những người được ph ng vấn, những người dân sống và làm việc ở Hà Nội biết đến May 10 nhiều - Trong thương hiệu được h i đến chỉ May 10 là có trụ sở công ty ở Miền Bắc, còn lại 3 công ty còn lại à n hước, May Nhà Bè, May Việt Tiến đều ở Miền Nam, ngoài hê thống phân phối chưa thể ph khắp được toàn đất nước, những điều kiện về tự nhi n và văn h a khác nhau giữa 2 vùng miền cũng c thể là một kh khăn khi các công ty may mặc ở Miền Nam muốn ắc tiến . iệc chưa phổ biến được sản ph m cũng à một nguyên nhân khiến cho người tiêu ng chưa iết tới nhiều công ty. Với May Nhà Bè tỉ lệ biết tới là trên 80% thì đối với n hước chỉ đạt khoảng 57%, dù cho sản ph m ơ mi c a n hước đã được bán cùng cửa hàng với thương hiệu nổi tiếng Pierre Cardin. 8 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net 2. Đánh giá mức độ nổi tiếng của thương hiệu bằng việc xếp thứ tự các thương hiệu. Thương n hước May 10 Việt Tiến Nhà Bè hiệu Thứ tự 1 2 3 4 Tổng 24 5 7 44 80 37 18 19 6 80 14 43 13 10 80 5 14 41 20 80 Bảng 3: Thứ tự theo tần suất các thương hiệu được cho là nổi tiếng nhất ( đơn vị tính : người ) Thương n hước May 10 Việt Tiến Nhà Bè hiệu Thứ tự 1 2 3 4 Tổng 30 6,3 8,8 55 100 46,3 22,5 23,8 7,5 100 17,5 53,8 16,3 12,5 100 6,3 17,5 51,3 25 100 Bảng 4: Thứ tự theo phần trăm các thương hiệu được cho là nổi tiếng nhất ( đơn vị tính: % ) Theo dõi qua 2 bảng biểu trên ta thấy rằng: n hước: người cho rằng thương hiệu n hước là nổi tiếng nhất, trong khi đ c người cho rằng n hước chỉ xếp thứ 4 về mức độ nổi tiếng trong thương hiệu. Tỉ lệ phần trăm tương ứng là 30% và 55%. ay : người ứng với 46,3 % cho rằng ay à thương hiệu nổi tiếng nhất trong thương hiệu người tức là 22,5% cho rằng thương hiệu May 10 nổi tiếng thứ và người tương ứng 23,8% cho rằng thương hiệu May 10 nổi tiến thứ 3. 9 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - May Việt Tiến: Có 53,8% số người được h i cho rằng May Việt Tiến là thương hiệu nổi tiếng thứ 2. Tỉ lệ cho rằng Việt Tiến à thương hiệu nổi tiếng nhất, thứ 3 và thứ 4 lần ượt là 17,5%, 16,3%, và 12,5%. - May Nhà Bè: người cho rằng May Nhà Bè là nổi tiếng nhất người cho rằng may Nhà Bè nổi tiếng thứ người cho rằng May Nhà Bè nổi tiếng thứ 3 và còn lại người cho rằng May Nhà Bè xếp cuối bảng. Các tỉ lệ phần trăm tương ứng lần ượt là 6,3%, 17,5%, 51,3%, 25%. Nhận xét: n hước : Tỉ lệ số người trả lời rằng n hước à thương hiệu nổi tiếng nhất à % trong khi đ ở thái cực ngược lại có tới 50% cho rằng n hước chỉ xếp thứ 4 về mức độ nổi tiếng. Điều này cho thấy mức độ đánh giá c a người tiêu dùng phụ thuộc rất nhiều vào thông tin mà người đ iết về nhãn hiệu. n hước hiện chưa c mức độ nhận biết nhiều trong người tiêu dùng, sản ph m chưa được người tiêu dùng ngoài Bắc tiếp cận nên sự đánh giá về mức độ nổi tiếng khá thấp. gược lại thì những người đã iết đến n hước lại đánh giá khá cao thương hiệu này. - May 10: tỉ lệ lớn người cho rằng ay à thương hiệu nổi tiếng nhất cho thấy ay đã chiếm được cảm tình lớn dối với người ti u ng à đối tượng điều tra. Điều đ cũng thể hiện mức độ quan trọng c a thông tin mà người tiêu dùng biết về thương hiệu. Nhờ có hệ thống phân phối rộng khắp cùng với chất ượng sản ph m đã được kh ng định n n ay được người tiêu dùng đánh giá cao - Số người cho rằng Việt Tiến à thương hiệu hàng đầu, thứ 3 hay thứ 4 thấp hơn khá nhiều so với số người cho rằng Việt Tiến à thương hiệu xếp thứ 2. Điều này chứng t Việt Tiến đang chinh phục được thị trường miền Bắc. Tuy vậy tỉ lệ người cho rằng Việt Tiến à thương hiệu dẫn đầu thấp hơn o với An hước và may 10 sẽ là một điều đáng ưu tâm khi mà công ty nào cũng muốn kh ng định cho người tiêu dùng thấy mình à người dẫn đầu. - Cuối cùng là May Nhà Bè, tỉ lệ lớn số người trả lời Nhà Bè chỉ đứng thứ 3 về mức độ nổi tiếng trong khi đ c rất ít người cho rằng hà è à thương hiệu nổi tiếng nhất. Điều này cho thấy hà è chưa nhận được sự quan tâm và dánh giá cao c a người tiêu dùng. 10 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net 3. Các phương tiện mà qua đó người tiêu dùng biết đến may Việt Tiến. hương tiện Ti vi, radio Báo chí internet Quảng cáo, áp phích gười thân bạn bè Khác Tổng Nghề nghiệp Tổng số Tỉ lệ % câu trả Đã đi àm Sinh viên lời Số câu Tỉ lệ % Số câu Tỉ lệ % trả lời trả lời 16 32% 11 36,7% 27 33,75% 24 12 27 48% 24% 54% 13 14 15 43,3% 46,7% 50% 37 26 42 45,25% 32,5% 52,55% 19 38% 10 33,3% 29 36,25% 3 50 6% 202% 3 30 10% 220% 6 80 7,5% 207,8% Bảng 5: Việt Tiến được biết đến qua các phương tiện và tỉ lệ biết đến qua các nhóm Trong số 80 người được điều tra có: - 27 câu trả lời biết đến may Việt Tiến ua tivi ra io tương ứng với tỉ lệ 33,75% - 37 câu trả lời biết đến Việt Tiến qua báo chí, chiếm 45,25% - 26 câu trả lời biết qua internet tức là 32,5% - Số ượng lớn nhất người biết đến Việt Tiến là qua biển quảng cáo, áp phích à người chiếm 52,55% - Qua người thân bạn è à người, 36,25% - Còn lại à ua phương tiện khác người, tỉ lệ 7,5% Theo nghề nghiệp: - Với những người đã đi àm rồi, xếp theo thứ tự giảm dần về tỉ lệ % các phương tiện mà ua đ người tiêu dùng biết đến may Việt Tiến là: biển quảng cáo áo chí người thân bạn bè, tivi radio, internet và cuối c ng à các phương tiện khác. 11 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - Với sinh viên: Việt Tiến được biết đến nhiều nhất qua quảng cáo, áp phích 50%, tiếp đ à int rn t % áo chí % tivi ra io % người thân bạn è % phương tiện khác 10%. Nhận xét: - Biển quảng cáo áp phích được sử dụng nhiều nhất mà ua đ iệt Tiến được người tiêu dùng biết tới. Tỉ lệ này ở cả nh m đã đi àm và inh vi n cũng rất cao điều đ cho thấy người tiêu dùng có thể nhìn thấy được những biển quảng cáo, những tấm biển hiệu và áp phích về Việt Tiến ở rất nhiều nơi tr n thực tế ở những con phố lớn về buôn bán quần áo c a Hà Nội, có rất nhiều cửa hàng treo biển án đồ Việt Tiến đ c thể là c a hàng đã được y quyền hoặc là chưa. - Số người biết Việt Tiến qua báo chí nhiều hơn ua int rn t nhưng tỉ lệ này ở inh vi n à ngược lại. Điều này cho thấy u hướng s dụng công cụ giao tiếp với xa hội ở nh m à khác nhau điều này gợi ý cho công ty có thể sử dụng công cụ khác nhau để cho người tiêu dùng biết đến Việt Tiến - Một tỉ lệ không nh số người biết đến May Việt Tiến ua người thân bạn è. Điều nay cho thấy cách tuyên truyền qua nhóm tham khảo cũng c tác ụng lớn. Tạo ra các nhóm tham khảo sẽ à phương thức đưa iệt Tiến đến với mọi người 4. Đánh giá về logo của May Việt Tiến Câu trả lời Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Rất không đồng ý Tổng Tần người) 9 25 38 số Tỉ lệ phần Phần trăm % cộng (%) 11,3 11,3 31,3 42,5 47,5 90 7 8,8 98,8 1 1,3 100 80 100 12 trăm dồn TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net Bảng 6: Tần số và tỉ lệ phần trăm đánh giá về logo của thương hiệu May Việt Tiến ác đại ượng Trung bình cộng Trung vị mode Giá trị 2,575 3,00 3 Bảng 7: Một số đại lượng thống kê đánh giá logo của May Việt Tiến. người rất đồng ý rằng logo c a May Việt Tiến là nổi bật và dễ nhớ người đồng ý rằng logo c a May Việt Tiến là nổi bật và dễ nhớ người cho rằng logo c a May Việt Tiến inh thường người không đồng ý rằng logo c a May Việt Tiến là nổi bật và dễ nhớ - Chỉ c người rất không đồng ý với ý kiến được đưa ra Nhận xét: - Phần lớn người trả lời với phương án đồng ý với ý kiến được đưa ra và logo c a May Việt Tiến ình thường. - Giá trị trung bình là 2,575 cho thấy các câu trả lời có giá trị ở giữa 2 phương án đồng va ình thường. Mode là 3 cho thấy các câu trả lời nhiều câu trả lời nhất cho rằng logo c a May Việt tiến à ình thường u hướng hội tụ c a các câu trả lời cũng về vị trị . Điều này cho thấy logo c a Việt Tiến không bị người ti u ng ch nhưng cũng chưa được đánh giá cao. 5. Khi nói tới May Việt Tiến người tiêu dùng nghĩ tới gì ? Tần số người) Yếu tố Áo ơ mi Quần kaki, quần tây Túi xách, ví, cà vạt Veston 76 11 Tỉ lệ phần trăm (%) 95 13,8 2 2,5 14 17,5 Bảng 8: Các sản phẩm mà người tiêu dùng nghĩ đến khi nói tới May Việt Tiến 13 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - người nghĩ tới áo ơ mi khi nhắc đến May Việt Tiến người nghĩ tới quần kaki, quần tây khi nói tới May Việt Tiến người nghĩ tới v ton khi được h i về Việt Tiến - Chỉ c người nghĩ tới túi xách, ví, cà vạt. Nhận xét - Hầu hết khi nhắc đến May Việt Tiến mọi người nghĩ tới ngay sản ph m ơ mi. Cho thấy ơ mi gắn liền với Việt Tiến trong tâm trí người tiêu dùng. - Các sản ph m quần tây, quần ka ki hay v ton chưa được người tiêu dùng nghĩ tới khi nhắc đến nhiều khi n i đến May Vệt Tiến. Đặc biệt là sản ph m như túi xách, ví, cà vạt rất ít người nghĩ tới. Việc mở rộng danh mục sản ph m c a Việt Tiến chưa được nhiều người biết đến. 6. Mức độ biết đến các nhãn hiệu con của Việt Tiến Mức Không biết Biết chút ít Biết độ Nhãn hiệu Viettien 2 11 67 San sciaro 51 17 11 Manhattan 54 19 6 Smart casual 66 13 0 TT – up 69 9 1 Vee Sendy 66 11 2 Việt Long 41 23 15 14 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net Bảng 9: MBảng 9: Mức độ biết đến các nhãn hiệu con của Việt Tiến (đơn vị: người) Viettien San Sciaro Manhattan Smart Casual TT - up Vee Sendy Việt Long Trung 2,8125 bình cộng 1,5375 1,4375 1,2125 1,1875 1,2375 1,7125 Trung 3,0000 vị 1,0000 1,0000 1,0000 1,000 1,0000 1,000 Mode 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Độ 0,82591 0,45266 0,74364 lệch chu n 0,56689 0,57575 0,62122 0,85970 Bảng 10: Các đại lượng thống kê về mức độ biết đến các nhãn hiệu con của Việt Tiến. - Nhãn hiệu i tti n: người biết người biết chút ít và người không biết. o à phán ánh đúng rằng câu trả lời số 3 là nhiều nhất tương ứng với câu trả lời biết. Giá trị trung vị cho thấy u hướng c a các câu trả lời cũng tạp trung vào câu trả lời biết. - Nhãn hiệu San Sciaro có số ượng khá lớn trả lời không biết người, số người biết chút ít và biết không chênh lệch nhiều lần ượt à và người. Tuy nhiên trung bình cộng là 1,5375 và trung vị là 3,00 cho thấy u hướng đa ố người trả lời là không biết. - Nhãn hiệu Manhattan: số người trả lời không biết à người, số người trả lời biết chút ít là 19, và số người trả lời biết là 6. Trung bình cộng là 1,4375 cho thấy trung bình các câu trả lời là ở giữa các phương án iết chút ít và không biết. Trung vị là 1,00 cho thấy u hướng các câu trả lời hướng về phương án không biết. - Các nhãn hiệu Smart Casual, TT- up và n y đều có mode là 1 vói đa ố mọi người chọn phương án không iết gì, lần lượt à người người, và người trả lời không biết gì. Các giá trị trung bình lần ượt là 1,2125; 15 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net ; . u hướng hội tụ c a các câu trả lời cũng à n n các nhãn hiệu này cũng đa ố mọi người là không biết. - Nhãn hiệu i t Long: người trả lời không biết người trả lời biết chút ít và người trả lời là biết. Tuy giá trị trung bình là 1,7125 khá sát với phương án iết chút ít nhưng trung vị là 1,000 và mode là 1,00 cho thấy Việt Long cũng chưa được nhiều người biết đến. hư vậy trong các nhãn hiệu c a May Việt Tiến hầu như người tiêu dùng chỉ biết tới nhãn hiệu Viettien, nhãn hiệu gắn với thương hiệu m . Các nhãn hiệu còn lại người ti u ng đều không biết. 7. Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của May Việt Tiến Tần số Phần trăm Tỉ lệ phần người) trăm cộng trả (%) dồn (%) lời Rất tốt 12 15 15 Tốt 45 56,3 71,3 Bình thường 23 28,8 100 Kém 0 0 100 Rất kém 0 0 100 Tổng 80 100 Bảng 11: Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của May Việt Tiến. ác đại ượng thống kê Các giá trị Trung bình cộng 2,135 Trung vị 2,000 Mode 2,00 Độ lệch chu n 0,65107 Bảng 12: Các đại lượng thông kê đánh giá chất lượng của May Việt Tiến 16 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - Không có ai cho rằng chất ượng cảu May Việt Tiến là có chất ượng kém và rất kém - C người trả lời là chất ượng rất tốt người trả lời chất ượng tốt, và người trả lời ình thường. - Ta thấy giá trị trung bình cộng à và u hướng trả lời là về phương án tốt vì vậy có thể thấy người ti u ng đánh giá cao chất ượng c a sản ph m May Việt Tiến và cho rằng chất ượng sản ph m c a May Việt Tiến là tốt 8. Đánh giá của người tiêu dùng về giá cả của sản phẩm may Việt Tiến Nghề nghiệp Tổng Đã đi àm Sinh viên Rất đắt 14 0 14 Đắt 18 15 33 Hợp lý 16 14 30 Rẻ 2 1 3 Rất rẻ 0 0 0 Tổng 50 30 80 Bảng 13: Bảng chéo đánh giá giá cả của sản phẩm May Viêt Tiến với yếu tố nghề nghiệp. ác đại ượng thống kê Các giá trị Trung bình cộng 2,275 Trung vị 2,000 Mode 2,00 Độ lệch chu n 0,7951 Bảng 14: Các đại lượng thống kê đánh giá giá cả sản phẩm của May Việt Tiến 17 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - Trong tổng số người trả lời sản ph m May Việt Tiến rất đắt thì toàn bộ là những người đã đi àm người đã đi àm và inh vi n cho răng giá ản ph m May Việt Tiến à đắt người đánh giá ản ph m có giá hợp lý trong đ người đã đi àm sinh viên người đã đi àm cho rằng giá c a sản ph m May Việt Tiến là rẻ. - Không ai cho rằng May Việt Tiến có sản ph m rất rẻ - Giá trị trung bình cộng là 2,275 nằm giữa phương án đắt và hợp lý. Tuy vậy mode là 2 cho thấy c hơn % ố người có câu trả lời đắt, và trung vị là 2.000 cho thấy đa ố câu trả lời c u hướng tập trung về phương án đắt. hư vậy đánh giá về giá cả sản ph m c a May Việt Tiến đa ố câu trả lời cho rằng sản ph m c giá đắt. 9. Đánh giá về kiểu dáng mẫu mã sản phẩm May Việt Tiến Giới tính Tổng Nam Nữ Đa ạng, 7 phong phú 17 24 25 50 Đơn điệu, 4 nhàm chán 2 6 Tổng 44 80 ình thường 25 36 Bảng 15: Bảng chéo đánh giá về kiểu dáng mẫu mã sản phẩm May Việt Tiến với yếu tố giới tính (đơn vị tính: người) - Đa ố mọi người cho rằng sản ph m c a May Việt Tiến có kiểu dáng mẫu mã ình thường với người. Trong đ tỉ lệ nam/ nữ là bằng nhau. người nghĩ rằng sản ph m May Việt Tiến có kiểu áng đa ạng phong phú. Trong đ người à nam và người là nữ. - Chỉ c người cho rằng sản ph m May Việt tiến có kiểu dáng mẫu mã đơn điệu nhàm chán 18 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net - Xét theo yếu tố giới tính: 19,94% Nam giới thấy mẫu mã kiểu dáng c a May Việt Tiến à phong phú đa ạng, 69,5% nam giới cho rằng ình thường và 11,11% cho rằng đơn điệu nhàm chán - 38,6% nữ giới cho rằng kiểu dáng sản ph m May VIệt Tiến là da dạng phong phú, 56,8 % cho rằng ình thường và % cho răng đơn điệu nhàm chán. hư vậy ta thấy đa ố mọi người cho rằng sản ph m c a May Việt Tiến là ình thường, tỉ lệ này ở nam giới và nữ giới cũng c ự khác biệt, nữ giới đánh giá sản ph m may măc ệt tiến có kiểu dáng mẫu mã trung bình trở lên cao hơn ở nam giới. 10.Đánh giá về sự dễ dàng phân biệt được cửa hàng được ủy quyền và cửa hàng không được ủy quyền của May Việt Tiến. Tần số Tỉ lệ phần Tỉ lệ phần trăm % trăm cộng dồn người) Có 45 56,3 56,3 Không 35 48,3 100 Tổng 80 100 Bảng 16: Đánh giá sự dễ dàng phân biệt được cửa hàng được ủy quyền và cửa hàng không được ủy quyền của Việt Tiến người trả lời rằng có thể dễ dàng phân biệt được, chiếm tỉ lệ 56,3 % người trả lời rằng không phân biệt được tương ứng với tỉ lệ 48,3%. hư vậy ta thấy rằng số người có thể phân biệt được cửa hàng được y quyền lớn hơn ố người không thể phân biệt được. Tuy vậy tỉ lệ lớn hơn là không nhiều. - 19 TinCanBan.Com – ChoQue24h.Net 11.Đánh giá về bảng hiệu đại lý ủy quyền công ty May Việt Tiến có nổi bật và dễ nhận ra hay không Tần số Tỉ lệ phần Tỉ lệ phần trăm người) trăm % cộng dồn (%) Có 60 80 80 Không 14 20 100 Tổng 80 100 Bảng 17: Đánh giá về bảng hiệu của đại lý ủy quyền công ty May Việt Tiến người cho rằng bảng hiệu c a đại lý y quyền nổi bật và dễ dàng nhận ra, chiếm tỉ lệ 80% người cho rằng bảng hiệu c a đại lý là không nổi bật và dễ nhận ra, tỉ lệ 20% Nhận xét: tỉ lệ lớn người được h i cho rằng bảng hiệu c a đại được y quyền c a công ty May Việt Tiến nổi bật và đẽ dàng nhận ra cho thấy bảng hiệu được thiết kế tốt c điểm khác biệt với những công ty khác. Và sẽ là dấu hiệu tốt để người tiêu dùng có thể tiếp cận được với những đại lý được y quyên bởi Việt Tiến 12.Trang phục của nhân viên bán hàng là áo xanh quần xanh đen có giúp đẽ dàng phân biệt được nhân viên của cửa hàng được ủy quyền với cửa hàng khác hay không Tần người) số Tỉ lệ phần Tỉ lệ phần trăm trăm % cộng dồn (%) Có 21 26,3 36 Không 29 36,3 62,5 Không thấy nhân 30 viên mặc đồng phục 37,3 100 Tổng 100 80 Bảng 18: Trang phục của nhân viên bán hàng có giúp phân biệt được cửa hàng được ủy quyền hay không 20
- Xem thêm -