Tài liệu Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex gp bank chi nhánh hà nội phòng giao dịch phố huế

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang lan rộng khắp toàn cầu! Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trong kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, Công ty Bưu chính Viettel là một công ty mới hạch toán độc lập, xây dựng và phát triển trong thời gian ngắn nhưng công ty đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tìm hướng đi riêng cho mình trong môi trường cạnh tranh kinh doanh dịch vụ bưu chính rất gay gắt. Trong các khâu quản lý tại Doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán tài sản cố định hữu hình là một trong những mắt xích quan trọng nhất của Doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp mà thực chất trong Doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn Doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định hữu hình không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra. Mặt khác trong Doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình còn là thước đo trình độ quản lý của Doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của Doanh nghiệp. Trong Công ty cổ phần bưu chính Viettel tuy giá trị TSCĐ không chiếm tỷ trọng chủ yếu nhưng việc hạch toán TSCĐ HH tại công ty cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình xác định kết quả kinh doanh của công ty. Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel em mạnh dạn nhận đề tài “Hoàn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty CP bưu chính Viettel” . Nội dung chuyên đề thực tập ngoài phần lời mở đầu, kết luận gồm 3 phần chính sau: Chương I: Đặc điểm tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Chương III: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETEL 1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần bưu chính viettel. 1.1.1. Đặc điểm và tình hình trang bị tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần bưu chính viettel. Là một công ty bưu chính cho nên những máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của công ty có đặc điểm và công dụng đặc thù cho nghành bưu chính viễn thông đó là phương tiện,vận tải chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tài sản cố định hữu hình của công ty. Hiện nay nguyên giá TSCĐ của công ty là 14.560.000.000 đ. Trong những năm gần đây, do chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty mở rộng đòi hỏi phải mua sắm, nâng cấp, cải tạo TSCĐ để phục vụ cho công việc. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu TSCĐ cho sản xuất, công ty và các bưu cục trực thuộc luôn quan tâm đến quản lý và sử dụng TSCĐ một cách hợp lý, thực hiện trong việc ghi chép, theo dõi sổ sách và sử dụng tối đa công suất các máy móc, thiết bị. Công việc khấu hao TSCĐ được tính toán tương đối chính xác, tạo nguồn khấu hao nhằm thu hồi và tái đầu tư TSCĐ. Thực tế TSCĐ tăng thêm tại công ty chủ yếu là do mua sắm. Do đó, trách nhiệm của các nhà quản lý công ty lại càng đòi hỏi cao hơn, phải sử dụng vốn cố định một cách có hiệu quả, phát triển công ty ngày càng vững mạnh có đủ sức cạnh tranh trên thị trường bưu chính với các doanh nghiệp khác, tự khẳng định mình và đứng vững trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Từ khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần quy mô hoạt động kinh doanh của công ty được mở rộng không ngừng. Đáp ứng những yêu cầu ngày càng phát triển công ty có sự tăng trưởng về TSCĐ hữu hình của công ty lên các năm với số liệu như sau: Chỉ tiêu nguyên giá: Năm 2007: 1.893.366.000 đ Năm 2008: 10.140.847.000 đ Năm 2009: 18.017.166.000 đ Ngoài ra, hàng năm công ty còn tổ chức kiểm kê vào cuối năm vừa để kiểm tra TSCĐ HH về mặt hiện vật để xử lý trách nhiệm vật chất đối với các trường hợp hư hỏng, mất mát một cách kịp thời. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. Danh mục và mã hóa TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần bưu chính viettel. 01 0101 0101001 0101002 0101003 0102 02 0201 0201001 0201002 0201003 0201004 0201005 0201006 0201007 0201008 0201009 0201010 0201011 Máy điều hoà Window 27.000 BTU 0201012 0201013 0201014 0201015 0201016 0201017 0202 0202002 0202003 0202004 0202005 0202006 0202007 Nhà cửa, vật kiến trúc Nhà cửa, vật kiến trúc khối gián tiếp Nhà 270 Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Tân Bình Nhà 270 Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Tân Bình_Tăng do định giá TS Giá Trị lợi thế kinh doanh Nhà cửa, vật kiến trúc khối trực tiếp Máy móc, thiết bị Máy móc, thiết bị khối gián tiếp Máy điều hoà Mitshubishi Heavy 24.000 BTU Máy photocopy Máy chủ IBM - PTC Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 1 Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 2 Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 3 Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 4 Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 5 Máy điều hoà Pana 18.000 BTU - 6 Máy điều hoà Window 18.000BTU Máy tính xách tay IBM T61 - A21 - Phó GĐCT Máy phô tô cửa hàng 333 Giảng Võ Máy chủ HP DL380G5 - 16 Pháo Đài Láng Máy phô tô Ajhao HP 161L _ CH 22 Trần Duy Hưng Máy pho to _Tăng do định giá lại Máy điều hoà nhiệt độ LG 18.000TBU J-C18D PTC+IT Máy móc, thiết bị khối trực tiếp Máy điều hoà nhiệt độ KC93G - Quận 3 Máy điều hoà nhiệt độ CS 20HP - LGC18D - Quận 1 Máy điều hoà nhiệt độ KC93G - Quận Gò Vấp Máy điều hoà nhiệt độ KC93G - Quận Phú Nhuận Máy lạnh HP 1.5 - Bưu cục Quận 7 Máy photocopy 270 LTK Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 0202008 0202009 0202010 0202011 0202012 0202013 0202014 0202015 0202016 0202017 0202018 0202020 0202021 Máy tính celeron 128 + in 1210 - đống đa Máy tính celeron 128 + in 1210 - hoàn kiếm Máy tính celeron 128 + in 1210 - thanh xuân Máy tính celeron 128 + in 1210 - Cần thơ Máy tính celeron 128 + in 1210 - Đồng Nai Bộ máy tính CPU P4.24/256MB Bộ máy tính File server G3 CPU Bộ máy tính File server G3 CPU/P7.24 Bộ máy chủ IBM * 250 CPU Máy điều hoà Mitshubishi - Hai bà trưng Máy điều hoà LG - J - H180D - Triệu Việt Vương Máy phát điện Kama KDE - 6500T - TTĐT KV1 Máy phát điện Kama KDE 6500T TTĐT KV3 0202022 0202023 0202025 0202026 0202027 0202028 0202029 0202030 0202031 0202032 Máy đóng đai Máy điều hòa LGJ _ C18E _ bắc Ninh Máy đóng đai Máy tính + máy in Máy điều hòa Panasonic Máy điều hòa Window 27.000 Máy tính G3 CPU Máy tính G3 CPU/P4.24 Máy chủ IBM*250 CPU Máy điều hoà Mitshubi shi Heavy 24.000 BTU 0202033 0202034 0202035 Máy tính xách tay: Lenovo Thinkpad SL400 T5870: L3BAC2F Máy tính xách tay: Sony Vaio CS290 TDB Máy tính xách tay: Lenovo Thinkpad SL400 T5870: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L3BAD7F 0202036 03 0301 0301001 0301002 01 Xe MITSU BISHI JOLIE 1141 0301003 0301004 0302 0302001 0302002 0302003 0302004 0302005 0302006 01 xe SUZUKI Y BLOUN D DA21V101431 0302007 0302008 0302009 0302010 0302011 0302012 0302013 0302014 Hệ thống Camera IP - Panasonic BLC 111 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Phương tiện vận tải, truyền dẫn khối gián tiếp 01 Xe Toyota Zace 01 Xe Mitsubishi Jolie VT 10 - 79 01 Xe Toyota Zace_Tăng do định giá Phương tiện vận tải, truyền dẫn khối trực tiếp Xe ô tô Suzuki cũ 1 Xe Ôtô Suzuki cũ 2 02 xe ôtô Suzuki mới 1 02 xe ôtô Suzuki mới 2 01 xe SUZUKIY BLOUND DA21V-101430 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC1 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC2 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC3 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng-TTBC4 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L-TTBC1 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L-TTBC2 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L- TTBC3 Xe Toyota Hiace Van RZH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 113LTTBC4 0302015 0302016 0302017 0302018 0302019 0302022 0302023 06 Xe ô tô tải Suzki thùng kín 1,9Tấn 0302024 0302025 0302026 0302027 0302028 0302029 0302030 0302033 0302034 Xe ô tô Faw 29KT 0210 0302035 0302036 0302037 0302038 0302039 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L- TTBC5 Xe ôtô 12 chỗ Mitsubishi L300 PHC BG 16 Xe ô tô tải Suzki thùng kín 05 Xe ô tô tải Suzki thùng kín 3,5Tấn 03 Xe ô tô tải Suzki thùng kín 3,5Tấn Xe ô tô Mitshubishi Zingger - QS453 VT 1468 Xe ô tô Faw - 29KT - 0048 Xe ô tô Faw - 29KT - 0055 Xe ô tô Faw - 29KT - 0042 Xe ô tô Faw - 29KT - 0218 Xe ô tô Faw - 29KT - 0046 Xe ô tô Faw - 29KT - 0060 Xe ô tô Faw - 29KT - 0049 Xe ô tô Honda - 30L - 9570 - HC_ CT Xe ô tô Suzuki cũ 1 Xe ô tô Suzuki cũ 2 02 xe ôtô Suzuki mới 1 02 xe ôtô Suzuki mới 2 01 xe SUZUKI Y BLOUN D DA21V101430 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 0302040 0302041 0302042 0302043 0302044 0302045 0302046 01 xe SUZUKIY BLOUND DA21V-101431 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC1 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC2 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC3 Xe SUZUKY SK410BV màu trắng- TTBC4 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L-TTBC1 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L-TTBC2_Tăng do đánh giá lại 0302047 Xe Toyota Hiace Van RZH 113LTTBC3_ Tăng do đánh giá lại 0302048 0302049 04 0401 0401001 Xe Toyota Hiace Van RZH 113L-TTBC4_Tăng do đánh giá lại Xe ôtô 12 chỗ Mitsubishi L300 PHC BG_Tăng do đánh giá lại Thiết bị, dụng cụ quản lý Thiết bị, dụng cụ quản lý khối gián tiếp Phần Mềm EVTP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3. Phân loại và phân nhóm TSCĐ hữu hình ở Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Công ty tiến hành phân loại TSCĐ hữu hình theo đặc trưng kĩ thuật. Theo cách phân loại này sẽ cho ta biết kết cấu TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật, cho biết công ty có những loại TSCĐ nào kết cấu của mỗi loại so với tổng số là bao nhiêu, năng lực sản xuất như thế nào. Là cơ sở để tiến hành hạch toán, quản lý chi tiết theo từng nhóm TSCĐ, tiến hành tính và phân bổ khấu hao. Theo cách phân loại này TSCĐ hữu hình của công ty gồm : Giá trị hao mòn Giá trị còn lại luỹ kế Nhà cửa, vật kiến trúc 330.832.000 147.063.000 183.769.000 Máy móc thiết bị 119.746.000 47.706.000 720.040.000 Phương tiện vận tải 17.118.920.000 3.070.116.000 14.048.804.000 Thiết bị dụng cụ quản lý 301.380.000 170.220.000 131.158.000 TSCĐ khác 146.288.000 21.943.000 124.345.000 Tuy nhiên trong mỗi loại TSCĐ hữu hình công ty lại chia thành 2 nhóm đó là: Loại TSCĐHH Nguyên giá nhóm thuộc khối trực tiếp và nhóm thuộc khối gián tiếp. 1.2 Tình hình tăng giảm TSCĐ HH tại công ty cổ phần bưu chính Viettel. Trang năm 2009 tình hình biến động TSCĐ HH tại công ty như sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoản mục Nguyên giá Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện Thiết bị , dụng TSCĐ khác cụ quản lý vận tải 1. Số dư đầu 330.832.000 188.908.000 9.470.402.000 150.705.000 0 năm 2. Tăng 0 80.400.000 10.119.118.000 150.675.000 146.288.000 trong năm - 146.288.000 Mua 80.400.000 9.433.318.000 150.675.000 sắm - 661.800.000 Điều chuyển - 24.000.000 Đánh giá lại 3. Giảm 0 149.562.000 2.470.600.000 0 0 trong năm - Điều 2.053.000.000 chuyển - Than h lý, 149.562.000 417.600.000 nhượng bán 4. Số dư cuối 119.746.000 17.118.920. năm 301.380.000 146.288.000 000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 330.832.000 Như số liệu trên bảng phân tích trên ta thấy biến động TSCĐ HH của công ty chủ yếu là do hai nghiệp vụ mua sắm và điều chuyển giữa công ty và tổng công ty. Phương tiện vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng TSCĐ HH của công ty, nên những biến động tăng giảm TSCĐ HH của công ty chủ yểu là do ảnh hưởng của biến động tăng giảm phương tiện vận tải. Do đó, kế toán TSCĐ HH phải chú trọng đến việc theo dõi và hạch toán phương tiện vận tải nhằm quản lý TSCĐ HH cho thật chính xác và kịp thời. 1.3 Tổ chức quản lý TSCĐ hữu hình trong công ty cổ phần bưu chính viettel. Vì số lượng TSCĐHH nhiều, các loại TSCĐ phong phú sự phức tạp của tình trạng trang bị và hiện trạng sử dụng thì công việc quản lý TSCĐ là một công việc cấp thiết. Tại công ty, TSCĐHH được quản lý cả về mặt hiện vật và giá trị. * Về mặt giá trị: Phòng tài chính quản lý cụ thể do kế toán TSCĐ quản lý toàn bộ tài sản của công ty, ở các bưu cục trực thuộc, để đáp ứng yêu cầu công tác kế toán thì các nhân viên kế toán ở bưu cục phải theo dõi và mở sổ chi tiết TSCĐ, gửi báo cáo hàng quý, hàng năm lên cho kế toán của công ty. Kế toán tiến hành tập hợp, kiểm tra, ghi tăng, giảm TSCĐ, tính toán và phân bổ khấu hao cho phù hợp. * Về mặt hiện vật: Xuất phát từ việc phân cấp quản lý, mô hình tổ chức của công ty có các bưu cục thì việc quản lý TSCĐ được giao trực tiếp cho các bưu cục trực thuộc công ty sau đó TSCĐ được giao cho các phòng ban chức năng và đối tượng sử dụng quản lý. Vì tài sản của công ty chủ yếu là máy móc thiết bị quản lý và phương tiện vận tải nên khi có sự cố hỏng hóc đối với tài sản lớn thì giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm lập dự toán và có công văn xin công ty sửa chữa, còn đối với các tài sản có giá trị nhỏ thì giám đốc các chi nhánh tự có quyết định sửa chữa. *Yêu cầu quản lý tài sản cố định hữu hìnhtại công ty: - Công ty phải quản lý TSCĐ như là yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh, góp phần tạo năng lực sản xuất đơn vị. Vì vậy, kế toán phải cung cấp thông tin về số Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lượng tài sản hiện có tại đơn vị, tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ trong đơn vị. - Mặt khác, kế toán phải cung cấp những thông tin về các loại vốn đã đầu tư cho tài sản và chi tiết vốn đầu tư cho chủ sở hữu, phải biết được nhu cầu vốn cần thiết để đầu tư mới cũng như để sửa chữa tài sản cố định. - Phải quản lý TSCĐ đã sử dụng như là một bộ phận chi phí SXKD. Do đó, yêu cầu kế toán phải tính đúng, tính đủ mức khấu hao tích luỹ từng thời kỳ KD theo hai mục đích: thu hồi được vốn đầu tư và đảm bảo khả năng bù đắp được chi phí. - Quản lý TSCĐ vừa phải đảm bảo cho tài sản tạo ra lợi ích vừa còn phải đảm bảo khả năng tái sản xuất và có kế hoạch đầu tư mới khi cần thiết. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. 2.1.1. Thủ tục, chứng từ. * Thủ tục, chứng từ tăng TSCĐ HH:  Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định.  Hoá đơn GTGT.  Biên bản giao nhận TSCĐ HH.  Lệnh điều chuyển TSCĐ HH.  Biên bản bàn giao tài sản điều chuyển.  Biên bản đánh giá lại TSCĐ HH.  Sổ TSCĐ.  Thẻ TSCĐ * Thủ tục giảm TSCĐ HH: + Quyết định nhượng bán, thanh lý của cấp quản lý có thẩm quyền quyết định TSCĐ. + Biên bản đấu giá chọn người mua với giá cao nhất. + Hợp đồng kinh tế. + Lập biên bản giao nhận hoặc thanh lý TSCĐ. + Chứng từ, hoá đơn bán hàng, phiếu thu hoặc giấy báo nợ. + Biên bản đánh giá lại TSCĐ HH. + Sổ TSCĐ. + Thẻ TSCĐ. Khi có lệnh, quyết định của Tổng giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền về biến động tăng giảm TSCĐ HH, dựa vào quyết định và hóa đơn kèm theo tiến hành lập biên bản giao nhận hoặc thanh lý TSCĐ HH, kế toán dựa vào biên bản và hóa đơn tiến hành lập thẻ TSCĐ cho từng tài sản. Sau đó dựa vào thẻ TSCĐ kế toán ghi chép vào sổ TSCĐ. - Biên bản giao nhận TSCĐ: nhằm xác định việc giao nhận TSCĐ sau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được biếu tặng.....đưa vào sử dụng tại các đơn vị hoặc TS của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng liên doanh. Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng loại TSCĐ, đối với trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều TS cùng loại, cùng giá trị và do cùng một đơn vị giao nhận có thể lập chung một biên bản giao nhận. Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản, chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ, thẻ và các sổ kế toán có liên quan. - Biên bản thanh lý TSCĐ : Là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. Biên bản thanh lý phải do ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị. - Biên bản đánh giá lại TSCĐ :Là xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (giảm ) do đánh giá lại TSCĐ. Biên bản này được lập thành hai bản, một bản lưu tại phòng kế toán, một bản lưu cùng với hồ sơ kỹ thuật của TSCĐ. 2.1.2. Quy trình ghi sổ. Để theo dõi chi tiết TSCĐ HH kế toán sử dụng 3 loại sổ chi tiết sau: Sổ TSCĐ : Sổ này dùng chung cho toàn doanh nghiệp, sổ này mở căn cứ vào cách thức phân loại TS theo đặc trưng kỹ thuật, Số lượng sổ này tuỳ thuộc vào từng loại chủng loại TSCĐ. Căn cứ để ghi sổ là các chứng từ tăng giảm và khấu hao. Sổ chi tiết TSCĐ: (theo đơn vị sử dụng) Mỗi một đơn vị hoặc một bộ phận sử dụng phải mở một sổ để theo dõi TSCĐ. Căn cứ để ghi là các chứng từ tăng, giảm TSCĐ. Thẻ TSCĐ: Là công cụ để ghi chép kịp thời và đầy đủ các tài liệu hạch toán có liên quan đến quá trình sử dụng TSCĐ từ khi nhập đến khi thanh lý hoặc chuyển giao cho đơn vị khác. Thẻ TSCĐ dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ. Thẻ TSCĐ dùng chung cho mọi TSCĐ và riêng từng đối tượng ghi TSCĐ, do kế toán lập, kế toán trưởng ký xác nhận. Căn cứ lập thẻ là biên bản giao nhận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TSCĐ và các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Thẻ được lưu ở bộ phận kế toán trong suốt thời gian sử dụng. Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh khấu hao, sửa chữa lớn, xây dựng trang bị thêm hoặc tháo dỡ một số bộ phận, thanh lý, nhượng bán, kế toán phải ghi chép kịp thời các biến động vào thẻ. - Ngoài 3 mẫu sổ chi tiết trên DN có thể mở các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý. * Quy trình ghi sổ chi tiết tăng TSCĐ HH: Khi có TSCĐ HH mới đưa vào sử dụng, công ty phải lập hội đồng giao nhận gồm có đại diện bên giao, đại diện bên nhận và một số uỷ viên để lập "Biên bản giao nhận TSCĐ" cho từng đối tượng TSCĐ HH. Với những TSCĐ HH cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Sau đó phòng tài chính phải sao chép cho mỗi đối tượng ghi TSCĐ HH một bản để lưu vào hồ sơ riêng cho từng TSCĐ. Mỗi bộ hồ sơ TSCĐ bao gồm "Biên bản giao nhận TSCĐ", hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ, các bản sao tài liệu kỹ thuật và các chứng từ khác có liên quan. Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, kế toán mở thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của c ô n g t y . Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, kế toán trưởng ký xác nhận. Thẻ này được lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Khi lập xong, thẻ TSCĐ được dùng để ghi vào "Sổ tài sản cố định", sổ này được lập chung cho toàn công ty một quyển và từng đơn vị sử dụng mỗi nơi một quyển. Trong năm 2009, ngày 27 tháng 6 Tổng Giám đốc công ty quyết định mua sắm cấp cho phòng tài chính và đồng chí Quốc Anh (Phó giám đốc công ty) 3 chiếc máy tính xách tay nguyên giá là: 48.295.000 đ. Tiền mua hàng công ty thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Căn cứ vào hợp đồng mua bán số 11, hóa đơn GTGT số 14355, biên bản giao nhận TSCĐ số 13, kế toán tổng hợp chứng từ, ghi chép các sổ có liên quan và hạch toán TSCĐ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HOÁ ĐƠN Giá trị gia tăng Liên 2: giao khách hàng Ngày 27 tháng 6 năm 2009 Đơn vị bán hàng: Công ty Gia Long Địa chỉ: 168 đường Láng Mẫu số: 01- GTKT-3LL Ký hiệu………….. Số: 14355 Số hiệu tài khoản:………………………… Điện thoại:………………………MS: Họ tên người mua hàng: Trần Văn Thắng. Tên đơn vị:Công ty cổ phần bưu chính Viettel Địa chỉ: số 58, Trúc Khuê, Đống Đa, Hà Nội Số hiệu tài khoản .......................... Hình thức thanh toán: Tiền gửi ngân hàng MS: TT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 Latop thinkpad SL400 t5870 Latop thinkpad SL400 t5870 Chiếc 1 14.500.000 14.500.000 Chiếc 1 14.500.000 14.500.000 Latop Sony vaio CS290 TDB Chiếc 1 19.295.000 19.295.000 1 2 3 Cộng tiền hàng 48.295.000 Thuế suất thuế GTGT 10% - Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền thanh toán 4.829.500 53.124.500 Số tiền bằng chữ: (Năm mươi ba triệu một trăm hai mươi tư nghìn năm trăm đồng) Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) tên) Người bán hàng (Ký ,ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khi tiến hành giao nhận TSCĐ HH hai bên lập biên bản giao nhận TSCĐ. CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL Số 58, Trúc Khuê, Hà Nội Mẫu số 01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số:13 Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2009 tại văn phòng Công ty CP bưu chính viettel Thành phần gồm: Bên A: Công ty CP bưu chính viettel (bên mua) Địa chỉ: Số 58 – Trúc Khuê - Đống Đa – Hà Nội. Do ông (bà): Phạm Quốc Kiệm - Chức vụ phó tổng giám đốc - làm đại diện Bên B: Công ty Gia Long (bên bán) Địa chỉ: 168 Đường Láng – Đống Đa - Hà Nội Do ông (bà): Nguyễn Hùng - Chức vụ: P. giám đốc - làm đại diện Bên B đã bàn giao và trang bị cho bên A gồm: T T Tên hàng Số lượng B 1 1 14.500.000 14.500.000 2 Labtop thinkpad SL400 t5870 Labtop thinkpad SL400 t5870 1 14.500.000 14.500.000 3 Labtop Sony vaio CS290 TDB 1 19.295.000 19.295.000 A 1 Đơn giá 2 Tổng cộng Thủ trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thành tiền 3=1x2 48.295.000 Người nhận (Ký, họ tên) Người giao (Ký, họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL Số 58, Trúc Khuê, Hà Nội Mẫu số S23-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: 15 Ngày 28 tháng 6 năm 2009 Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 13 ngày 27 tháng 6 năm 2009 Tên, ký hiệu, mã, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ..... Số hiệu TSCĐ ............ Nước sản xuất (xây dựng )........ Năm SX .................. Bộ phận quản lý, sử dụng: Văn phòng Công ty. Năm đưa vào sử dụng 2009 Công suất (diện tích) thiết kế ....... Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ....... tháng ....... năm 200... Số hiệu chứng từ A Nguyên giá tài sản cố định Ngà y, thán g, năm B 27/6 Người lập (Ký, họ tên) Diễn giải C Latop thinkpad SL400 t5870_1 Nguyên giá 1 14.500.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giá trị hao mòn tài sản cố định Năm Giá Cộng trị dồn hao mòn 2 3 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL Số 58, Trúc Khuê, Hà Nội Mẫu số S23-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: 16 Ngày 28 tháng 6 năm 2009 Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 13 ngày 27 tháng 6 năm 2009 Tên, ký hiệu, mã, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ..... Số hiệu TSCĐ ............ Nước sản xuất (xây dựng )........ Năm SX .................. Bộ phận quản lý, sử dụng: Văn phòng Công ty. Năm đưa vào sử dụng 2009 Công suất (diện tích) thiết kế ....... Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ....... tháng ....... năm 200... Số hiệu chứng từ A Nguyên giá tài sản cố định Ngà y, thán g, năm B 27/6 Người lập (Ký, họ tên) Diễn giải C Latop thinkpad SL400 t5870_2 Nguyên giá 1 14.500.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giá trị hao mòn tài sản cố định Năm Giá Cộng trị dồn hao mòn 2 3 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL Số 58, Trúc Khuê, Hà Nội Mẫu số S23-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: 17 Ngày 28 tháng 6 năm 2009 Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 13 ngày 27 tháng 6 năm 2009 Tên, ký hiệu, mã, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ..... Số hiệu TSCĐ ............ Nước sản xuất (xây dựng )........ Năm SX .................. Bộ phận quản lý, sử dụng: Văn phòng Công ty. Năm đưa vào sử dụng 2009 Công suất (diện tích) thiết kế ....... Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ....... tháng ....... năm 200... Số hiệu chứng từ A Nguyên giá tài sản cố định Ngà y, thán g, năm B 27/6 Người lập (Ký, họ tên) Diễn giải C Labtop Sony vaio CS290 TDB Nguyên giá 1 19.295.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giá trị hao mòn tài sản cố định Năm Giá Cộng trị dồn hao mòn 2 3 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4
- Xem thêm -