Tài liệu Một số giải pháp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh công ty tnhh một thành viên provimi việt nam tới năm 2016

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những nguy cơ không nhỏ. Vì thế để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đưa ra những giải pháp sản xuất kinh doanh đúng đắn. Thực tế đã cho thấy nếu doanh nghiệp nào có những giải pháp phù hợp sẽ giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và vững bước phát triển. Thị trường kinh doanh ngày càng phát triển do đó các doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí để tăng sự kỳ vọng của khách hàng, họ đưa ra những dịch vụ mới không chỉ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách hàng mà còn ngày càng nâng cao các tiêu chuẩn để phục vụ khách hàng tốt hơn, phát huy các năng lực lõi… góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Công ty Provimi Việt Nam là công ty chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ dùng trong thức ăn chăn nuôi và tư vấn chăn nuôi (sau đây gọi tắt là premix). Trong thời gian qua ngành công nghiệp này được sự quan tâm hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ, bên cạnh những lợi thế công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ rất nhiều công ty khác trong ngành. Vì vậy, việc đưa ra các giải pháp phát triển cho công ty trong giai đoạn sắp tới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nguồn lực của mỗi công ty (doanh nghiệp) là có giới hạn vì vậy họ sẽ ưu tiên lựa chọn những giải pháp phù hợp với nội lực của công ty để phát huy được các cơ hội cũng như hạn chế các thách thức trên thị trường kinh doanh. Từ nhu cầu thực tế công ty và yêu cầu của chương trình đào tạo cao học tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh công ty TNHH một thành viên Provimi Việt Nam tới năm 2016” làm luận văn cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại Học Lạc Hồng. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đánh giá rõ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Provimi Việt Nam trong những năm qua. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả tìm được điểm mạnh, điểm yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Ngoài ra, tác giả phân tích môi trường bên ngoài tìm được các yếu tố cơ hội, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Trên cơ sở phân tích ma trận SWOT tác giả đưa ra một số giải pháp cho sản xuất kinh doanh để phát triển công ty Provimi Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 tới năm 2016. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Môi trường sản xuất kinh doanh công ty Provimi Việt Nam. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực premix của công ty Provimi Việt Nam. Không gian nghiên cứu: công ty Provimi Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong quá trình thực hiện đề tài gồm: phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia và phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi. 4.1 Phương pháp nghiên cứu tại bàn Phương pháp nghiên cứu tại bàn được sử dụng để: Hệ thống hóa lý luận, kinh nghiệm trong nước, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của luận văn. Từ đó giới thiệu được tổng quan phát triển của ngành sản xuất chất phụ gia cho ngành thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung. Thu thập và phân tích các số liệu về tình hình của công ty Provimi Việt Nam trong những năm qua. Trên cơ sở đó xây dựng được ma trận yếu tố bên trong IFE. Xử lý, phân tích hệ thống các thông tin, số liệu thu được từ khảo sát. 3 Đưa ra một số giải pháp cho sản xuất và kinh doanh; và các kiến nghị nhằm phát triển công ty Provimi Việt Nam tới năm 2016. Các phương pháp thống kê Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và phương pháp điều tra thực tế. 4.2 Phương pháp phỏng vấn chuyên gia Sử dụng bảng câu hỏi đã được soạn trước để phỏng vấn các chuyên gia, những nhà quản lý của công ty Provimi Việt Nam và một số nhà quản lý, đại lý có kinh nghiệm làm việc kinh doanh và nghiên cứu trong cùng lĩnh vực. 4.3 Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi Để tăng tính thuyết phục cho luận văn, tác giả tiến hành điều tra một số câu hỏi để đánh giá hoạt động nguồn nhân lực và sự hài lòng của khách hàng với công ty Provimi. 4.4 Hướng xử lý số liệu từ kết quả điều tra Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel để lượng hóa các điểm quan trọng từ đó có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức. Trong phiếu điều tra khách hàng và nhân viên tác giả sử dụng Excel để tính bình quân điểm đánh giá. 5. Điểm mới của đề tài Đánh giá được toàn diện điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đưa ra một số giải pháp pháp triển sản xuất kinh doanh cho công ty Provimi Việt Nam tới năm 2016. Đánh giá nguy cơ và cơ hội của công ty Provimi Việt Nam trong những năm qua từ đó đưa ra các kiến nghị giúp phát triển công ty. 6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục bố cục đề tài bao gồm ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận phát triển sản xuất kinh doanh ngành premix Chương 2. Thực trạng môi trường sản xuất kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên Provimi Việt Nam trong thời gian qua. 4 Chương 3. Một số giải pháp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh công ty Provimi Việt Nam tới năm 2016. 7. Cơ sở lập bảng câu hỏi điều tra khảo sát 7.1 Khảo sát nhân viên Provimi Mục đích điều tra Có được cái nhìn rõ nét hơn về các vấn đề nguồn nhân lực của công ty hiện nay. Trong đó những công tác nào được nhân viên trong công ty hài lòng và chưa đạt. Từ đó đưa ra các giải pháp tốt hơn cho công tác nguồn nhân lực. Cơ sở lập bảng câu hỏi điều tra Trên cơ sở các vấn đề trong nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, phát triển, duy trì nhân viên [7]. Tác giả xây dựng thành bảng một số câu hỏi về các vấn đề nguồn nhân lực của công ty. Câu hỏi được sử dụng dựa vào phiếu điều tra quan điểm nhân viên trong doanh nghiệp. Bảng câu hỏi phụ lục 5. Từ đó có thể xem xét các vấn đề chưa đạt và các vấn đề đã đạt để giúp cho công tác nhân lực tốt hơn. Tác giả tiến hành điều tra một số câu hỏi (theo thang đo Likert) để xem mức đánh giá một số mặt của công tác nhân lực tại công ty. Khó khăn trong quá trình điều tra, khảo sát  Tổng số nhân viên trong công ty là 116 người với số mẫu tối thiểu là 50 mẫu, nên không có nhiều sự lựa chọn ngẫu nhiên để khảo sát.  Một số trường hợp phải giải thích ý nghĩa của câu hỏi cho nhân viên được điều tra hiểu trước khi trả lời.  Có một số nhân viên chưa thật sự hợp tác khi tiến hành khảo sát. 7.2 Điều tra khách hàng của công ty Provimi Mục đích điều tra Xem xét mức độ hài lòng đối với công ty đặc biệt là trong các vấn đề hoạt động Marketing, sản phẩm của công ty. Từ đó làm cơ sở đưa ra các giải pháp phục vụ khách hàng tốt hơn. Cơ sở để lập bảng câu hỏi 5 Bảng câu hỏi được xây dựng trên các vấn đề về 4Ps của Philip Kotler [13] và mô hình đo lường giá trị và sự hài lòng khách hàng [20]. Bảng câu hỏi phụ lục 4. Bảng 1: Sự đo lường giá trị và sự hài lòng khách hàng [20] Chi phí Sản phẩm “thứ  Giá cả ta bán”  Độ tin cậy và độ bền Lợi nhuận  Những tính năng duy nhất  Hiểu biết về thương hiệu  Khả năng tin tưởng được  Tư vấn chuyên gia Dịch vụ “cách vào dịch vụ và sản phẩm ta kinh doanh”  Tiện ích  Dịch vụ cá nhân Khó khăn trong quá trình khảo sát điều tra  Số lượng khách hàng không tập trung tại một địa điểm mà rải rác.  Khó khăn trong việc gặp gỡ từng khách hàng để điều tra khảo sát.  Một số khách hàng không nhiệt tình hợp tác.  Một số khách hàng, cần giải thích nhiều trước khi thực hiện điều tra. 6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH PREMIX Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh vật, công nghệ sinh học và một số khoáng chất…những sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con vật, phù hợp với đặc điểm tính sinh lý sinh hóa và cấu tạo của bộ máy tiêu hóa để con vật có thể ăn được mà sống sinh trưởng, phát triển, sinh sản và sản xuất trong thời gian dài [16]. Premix: bao gồm các sản phẩm từ các vitamin tổng hợp, khoáng vi lượng…các chất hỗ trợ dinh dưỡng. 1.1 Đặc điểm của ngành 1.1.1 Đặc điểm kỹ thuật sản xuất premix Nguyên vật liệu tinh ống truyền nguyên liệu Hệ thống điều khiển tự động bằng vi tính Cân điện tử (2) Nhập công thức nhờ phần mềm chuyên dụng (3) Hệ thống trộn tự động Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp (4) Bán thành phẩm (sản phẩm đã qua trộn tự động giữa các nguyên liệu) Đóng gói bao bì Thành phẩm Sơ đồ 1.1: Dây chuyền sản xuất premix 7 Chú thích dây chuyền: Các nguyên liệu tinh (khoáng vi lượng Fe, Co, Se…, vitamin thành phần A, B1,B2, E…) tùy theo công thức pha trộn mà được nhập vào ống dẫn nguyên liệu để đưa vào máy trộn. Các thành phần này đòi hỏi sự chính xác cao về trọng lượng trong công thức phối trộn vì vậy mỗi nguyên liệu điều phải được cân trọng lượng bằng cân điện tử với sai số rất nhỏ (không sai biệt quá 1/1000 gram). Sau đó nguyên liệu được đưa vào hệ thống máy trộn theo đúng thành phần và khối lượng được phần mềm chuyên dụng xử lý. Để đảm bảo quá trình sản xuất không phát sinh nhiệt trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng tới chất lượng premix (thông thường nhiệt độ 60 - 700C đã ảnh hưởng tới dinh dưỡng của sản phẩm) hệ thống làm mát và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cũng hoạt động song song. Sau khi được phối trộn xong, thành phẩm sẽ được đóng gói theo trọng lượng yêu cầu (bao 1 kg tới bao 25 kg). 1.1.1.1 Vấn đề công nghệ và kỹ thuật sản xuất premix Trong vấn đề sản xuất premix lưu ý các yếu tố đảm bảo cho chất lượng sản phẩm  Các chất thiết yếu này tuy cần thiết cho cơ thể nhưng chỉ được bổ sung đủ nếu thừa hoặc thiếu đều không đảm bảo cho sự phát triển tốt của vật nuôi và có thể tạo sự lãng phí nếu dư thừa.  Trong quá trình phối hợp cần tránh các hiện tượng tương tác giữa các chất, gây ảnh hưởng làm mất giá trị dinh dưỡng hay hấp thu trong vật nuôi, điều này có thể làm giảm hay mất chất lượng sản phẩm.  Trong quá trình sản xuất nhiệt độ phải được điều chỉnh cẩn thận, vì nhiệt độ cao hơn mức cho phép có thể làm ảnh hưởng xấu đến giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.  Việc sử dụng các thành phần nguyên liệu phải phù hợp với đặc điểm sinh lý, sinh hóa khả năng hấp thu của đối tượng vật nuôi sử dụng sản phẩm. Để giúp cho sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất. 8 1.1.1.2 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng Trong premix hàm lượng nồng độ các nguyên tố vi lượng và vitamin cao trong chất bổ sung nguyên tố vi lượng phổ thông hàm chứa nước tinh khiết do đó nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến tính ổn định của vitamin là nhân tố không coi nhẹ [27]. Ảnh hưởng tính ổn định vitamin cũng rất khác nhau, các ion kim loại di chuyển rất hoạt như là: sulfate, carbonate, oxide… Các nghiên cứu đã thấy rõ: các nguyên tố vi lượng vô cơ có tính công phá đối với vitamin lớn hơn nhiều so các nguyên tố vi lượng hữu cơ [27]. Nhưng ngày nay, vi lượng vô cơ được xử lý thông qua màng bọc mỏng nên tính công phá (phá hoại) cũng bị hạn chế nhiều. Vì vậy công nghệ sản xuất premix bao gồm các sản phẩm về vitamin và khoáng vi lượng đòi hỏi rất nhiều yếu tố về công nghệ và vốn. Trong việc sản xuất premix thì việc đảm bảo quy trình công nghệ sản xuất chặt chẽ từ khâu pha trộn tới khâu xử lý và đóng gói bao bì, đều phải đạt các tiêu chuẩn mà các công ty đặt ra. 1.1.1.3 Vấn đề tồn kho Khác với các sản phẩm của thức ăn chăn nuôi hỗn hợp có thời hạn sử dụng ngắn tối đa là 3 tháng, các sản phẩm premix có thời hạn sử dụng lâu hơn 1 - 2 năm, vì vậy bài toán về tồn kho các sản phẩm premix không đặt áp lực quá lớn về thời hạn giải quyết hàng tồn kho, tuy nhiên các sản phẩm này cần phải được bảo quản tốt nơi thoáng mát khô ráo để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngoài ra vì là các sản phẩm dinh dưỡng nên vấn đề bảo quản kho tránh cho sản phẩm bị các loại côn trùng, động vật gây hại như chuột, gián... 1.1.1.4 Hàng rào gia nhập ngành  Lợi thế về quy mô kinh tế: việc sản xuất quy mô sẽ giúp cho chi phí cho một đơn vị sản phẩm giảm, vì vậy nếu đối thủ mới muốn gia nhập vào ngành premix buộc phải sản xuất với quy mô lớn mới có thể cạnh tranh về giá và chi phí với các đối thủ trong ngành. Chi phí này bao gồm các chi phí về sản xuất, mua hàng, mạng lưới phân phối, Marketing, bán hàng… 9 Tuy nhiên nếu một công ty hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới chăn nuôi nếu áp dụng chiến lược tích hợp theo chiều dọc, sản xuất kinh doanh đa dạng hóa ngành, thì họ có thể gỡ bỏ được rào cản này.  Đặc trưng hóa sản phẩm: các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp hay chăn nuôi thủy sản khi đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường thì sẽ thu được số lượng đáng kể khách hàng trung thành vì họ ít thay đổi sản phẩm, vì vậy một công ty mới sẽ khó tiếp cận được với các hệ thống phân phối cũ nếu các nhà phân phối này không đồng ý hoặc không tìm được đầu ra cho sản phẩm mới, ngoài ra khách hàng là các nhà sản xuất thì việc ràng buộc các hợp đồng đã ký kết sẽ là hàng rào ngăn cản việc họ lựa chọn các sản phẩm của đối tác mới.  Yêu cầu về vốn và đầu tư công nghệ: để tham gia vào lĩnh vực mới thì yêu cầu về việc đầu tư một khoảng tài chính lớn là điều không thể tránh khỏi, trong lĩnh vực premix thì các yêu cầu vốn để đầu tư vào Marketing, nghiên cứu và phát triển sản phẩm là khá lớn. Trong đó do đặc tính của sản phẩm premix được sử dụng trực tiếp làm thành phần trong sản xuất thức ăn chăn nuôi vì vậy việc nghiên cứu sản phẩm không chỉ trong phòng thí nghiệm mà còn phải nghiên cứu tại trang trại, việc này đòi hỏi khoảng thời gian và công sức khá lớn mới có thể thu được thành công. Đây là một trong những rào cản lớn nhất để gia nhập ngành sản xuất premix.  Kênh phân phối: cũng là một trong những rào cản lớn để gia nhập ngành premix vì các nhà phân phối thông thường đã được gắn chặt với các chương trình thưởng hay chính sách với công ty đang hợp tác, vì vậy nếu muốn họ phân phối sản phẩm của mình các công ty mới phải bỏ ra một chi phí lớn để giúp họ chuyển đổi sang sản phẩm của công ty mới này. Nếu muốn mở nhà phân phối mới hoàn toàn cũng là một việc vô cùng khó khăn: vì phân phối trong lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi về khả năng tài chính mà còn phải có sự am hiểu trong lĩnh vực, có được uy tín trong khu vực hoặc các mối quan hệ tốt với người chăn nuôi. Nếu không một nhà phân phối mới hoàn toàn sẽ khó có thể tiếp cận cũng như thuyết phục người chăn nuôi sử dụng sản phẩm mới.  Chính sách của Chính phủ: hiện nay Chính phủ có chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài việc đảm 10 bảo thực hiện đúng các luật về đảm bảo sản xuất kinh doanh thì hiện tại chỉ có một số quy định của Bộ Nông nghiệp quy định, khi tham gia vào lĩnh vực này của Chính phủ. 1.1.2 Vai trò của ngành sản xuất premix 1.1.2.1 Vai trò của premix đối với ngành chăn nuôi Xét về chi phí trong chăn nuôi thì thức ăn chăn nuôi chiếm trên 70% chi phí sản xuất, vì thế thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận chăn nuôi [16]. Về yếu tố kỹ thuật thì thức ăn giữ vai trò quan trọng thứ hai sau giống vật nuôi, quyết định tới hiệu quả trong chăn nuôi. Trong thức ăn chăn nuôi hỗn hợp thì premix chỉ chiếm chưa tới 5% thành phần nhưng premix có giá thành cao và là thành phần không thể thay thế được trong sản xuất thức ăn chăn nuôi [15]. Các thành phần trong premix bao gồm: premix vitamin, premix khoáng và các chất hỗ trợ dinh dưỡng chúng có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng thức ăn chăn nuôi [21]. Vai trò về mặt dinh dưỡng Premix khoáng (thành phần chủ yếu là các khoáng vi lượng), premix vitamin là những chất thiết yếu cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển và sinh sản của vật nuôi, các chất này chiếm tỷ lệ rất nhỏ ở cơ thể vật nuôi nhưng rất cần thiết thông thường các chất này không được bổ sung đủ nếu chỉ sử dụng các sản phẩm động thực vật [15]. Các chất hỗ trợ dinh dưỡng (feed additives) là những chất không chứa những thành phần dinh dưỡng quan trọng. Tuy nhiên nếu đưa thêm vào thức ăn thì sẽ làm gia tăng được khả năng chuyển hóa và hiệu quả sử dụng thức ăn hơn bình thường từ đó làm nâng cao hơn năng suất tích lũy, hoặc có tác dụng bảo vệ thức ăn tránh oxy hóa, nấm mốc và phòng bệnh cho vật nuôi tốt hơn [16]… 11 1.1.2.2 Vai trò về mặt kinh tế xã hội của ngành sản xuất premix Ngành sản xuất premix là ngành sản xuất chế biến cung cấp thành phần quan trọng cho ngành thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi [15]. Với các sản phẩm premix chất lượng cao sẽ nâng cao chất lượng các sản phẩm từ vật nuôi, góp phần cải thiện đáng kể dinh dưỡng cho bữa ăn của người dân. Mặt khác, ngành còn giúp giải quyết được công việc làm cho một lượng lớn lao động tại địa phương. 1.2 Tác động của hoạt động môi trường đối với ngành sản xuất premix 1.2.1 Các yếu tố môi trường bên trong Môi trường bên trong hay môi trường nội bộ là hệ thống các yếu tố liên quan đến các nguồn lực (nhân lực, vật chất, vô hình) và khả năng hoạt động của các bộ phận chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, các hoạt động của doanh nghiệp hay tổ chức. Khi nhận diện, phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ, nhà quản trị cần đánh giá những gì mà doanh nghiệp hay tổ chức có hoặc chưa có, thực hiện tốt hoặc chưa tốt so với yêu cầu hay tiêu chuẩn công việc. Đồng thời để nhận biết rõ khả năng cạnh tranh lâu dài, nhà quản trị cần đánh giá đúng các điểm mạnh và các điểm yếu trong nội bộ so với từng đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành theo khu vực thị trường [4]. 1.2.1.1 Nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động liên quan đến việc xác định nhu cầu các loại lao động, tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá và khuyến khích lòng trung thành của người lao động đối với tổ chức [7]… Quản trị nguồn nhân lực liên quan tới con người, một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định khả năng cạnh tranh lâu dài, quyết định tới sự thành bại của tổ chức, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt [3]. Căn cứ vào những thông tin về hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong thực tế, các nhà quản trị có trách nhiệm sẽ phân tích và đánh giá sự tiến bộ theo thời gian và những điểm mạnh điểm yếu so với các công ty cạnh tranh khác trong từng thời kỳ kinh doanh. 12 Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng các loại hình tổ chức, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, yếu tố con người ngày càng được coi trọng. Những mặt hạn chế thường xảy ra trong công tác nguồn nhân lực đó là thu hút được lao động giỏi và trọng dụng ưu đãi và giữ chân những người tài, doanh nghiệp phải có nhận thức đúng đắn về tri thức của nhân viên, coi trong yếu tố này vì đây là yếu tố sản xuất hàng đầu để có thể tạo ra sản phẩm [9]. 1.2.1.2 Marketing Đây là một bộ phận hoạt động vô cùng quan trọng đối với các công ty trong ngành premix. Trong đó chi phí cho Marketing luôn chiếm một lượng đáng kể trong các chi phí sản xuất [5]. Các hoạt động Marketing chủ yếu của ngành [9].  Nghiên cứu thị trường từ đó đưa ra việc đánh giá các cơ hội thị trường, lựa chọn phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu.  Thiết kế và kiểm tra các mẫu mã bao bì sản phẩm, so sánh phân tích để định mức giá cạnh tranh, phát triển mạng lưới phân phối và đưa ra các hoạt động xúc tiến bán hàng “Marketing mix”. Trong đó việc xây dựng uy tín nhãn hiệu hàng hóa trên thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Marketing [17].  Chức năng nữa trong hoạt động Marketing đó là việc quyết định cách tốt nhất để đáp ứng các nghĩa vụ đối với xã hội của công ty [17]. Trách nhiệm xã hội có thể bao gồm việc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ an toàn và với giá phải chăng [8]. Một chính sách xã hội rõ ràng cũng có thể là điểm mạnh quan trọng đối với doanh nghiệp và một chính sách xã hội yếu kém cũng có thể là điểm yếu. Thị trường mục tiêu: là thị trường bao gồm một nhóm khách hàng nào đó mà nhà sản xuất đang hướng đến những nỗ lực Marketing vào họ [5]. Thị trường tổng thể luôn gồm một số lượng lớn khách hàng với những nhu cầu đặc tính mua và khả năng tài chính rất khác nhau. Mỗi một doanh nghiệp chỉ có một thế mạnh xét trên một phương diện nào đó trong việc thỏa mãn nhu cầu thị trường, vì vậy xác định thị trường mục tiêu để doanh nghiệp tập trung nỗ lực vào 13 đúng thị trường, xây dựng cho mình một tính cách riêng, một hình ảnh riêng, rõ nét và nhất quán với khả năng vốn có của doanh nghiệp được khai thác một cách hiệu quả [5]. 1.2.1.3 Sản xuất Sản xuất bao gồm các hoạt động biến đổi các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra ở từng công đoạn của quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chức năng này gắn liền với người thừa hành ở tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, từ bộ phận sản xuất trực tiếp tới các khâu công việc hành chính và các bộ phận chức năng chuyên môn khác. Để đánh giá được hiệu quả của hoạt động sản xuất ta có thể dựa vào các yếu tố về độ hài lòng của khách hàng, chi phí hoạt động, chất lượng và số lượng sản phẩm [6]. Tồn kho Hàng tồn kho là tổng hợp tất cả các nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu trước mắt hoặc tương lai. Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm và thành phẩm chưa tiêu thụ. Hàng tồn kho có nhiều chức năng quan trọng:liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ngăn ngừa tác động của lạm phát và khấu trừ theo số lượng [6]. Thu mua (mua hàng) Hoạt động thu mua liên quan tới các yếu tố chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, thích nghi kịp thời… trong các quá trình hoạt động, ảnh hưởng mạnh tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp [14]. Quản trị chất lượng sản phẩm Quản trị chất lượng bao gồm nhiều yếu tố tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu đề tài này tác giả chỉ xin đề cập tới chất lượng sản phẩm. Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của một sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan. Thuộc tính vốn có của một sản phẩm: thuộc tính kỹ thuật, thẩm mỹ, tuổi thọ sản phẩm, độ tin cậy, an toàn của sản phẩm, mức độ gây ô nhiễm tính tiện dụng, tính kinh tế của sản phẩm [1]. 14 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng: kinh tế, thị trường, trình độ sản xuất, khoa học - kỹ thuật, con người, phương pháp, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu [1]. 1.2.1.4 Tài chính Ngoài yếu tố con người thì yếu tố tài chính đóng vai trò quan trọng kế tiếp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, việc hạch toán kế toán chặt chẽ sẽ giúp tổ chức kiểm tra thường xuyên các kết quả đạt được, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong từng kỳ [17]. Các hoạt động quản trị tài chính thực hiện các công việc liên quan đến những hoạt động huy động và sử dụng các nguồn lực vật chất của doanh nghiệp hay tổ chức trong từng thời kỳ. Chức năng tài chính gắn liền với hoạt động của các bộ phận chức năng khác, quyết định tính khả thi, tính hiệu quả của nhiều chiến lược và chính sách khác của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả phân tích thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất các nhà quản trị có thể phân tích và đánh giá những phần thực hiện tốt hoặc chưa tốt so với yêu cầu, các điểm mạnh và điểm yếu so với phần việc tương ứng của các đơn vị cạnh tranh theo khu vực, cũng như có sự dự báo các xu hướng để đưa ra các quyết định giải pháp hay các chiến lược cho doanh nghiệp, phân bổ các nguồn vốn có hiệu quả [17]. 1.2.1.5 Nghiên cứu và phát triển Nghiên cứu và phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ứng dụng những công nghệ mới kịp thời để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường như: phát triển sản phẩm mới trước đối thủ cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất để giảm chi phí… hoạt động có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp và các ngành, đồng thời phụ thuộc vào nhiều yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài: đặc trưng sản phẩm, nguồn nhân lực, nguồn vốn tự có [17] 1.2.1.6 Hệ thống thông tin Trong nền kinh tế thị trường, thông tin môi trường kinh doanh là cơ sở quan trọng cho việc ra các quyết định quản trị. Cơ cấu dữ liệu về thông tin môi trường mà doanh nghiệp thu thập và tích lũy được xem là một tài sản một nguồn lực có giá trị và là lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. 15 Nguồn lực này có khả năng giúp công ty nâng cao chất lượng các quyết định và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hệ thống thông tin có nhiệm vụ: xác định nhu cầu thông tin thu thập, phân tích đánh giá cung cấp kịp thời các dữ liệu có giá trị liên quan đến môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cho các nhà quản trị [17]. Để có một hệ thống thông tin hữu hiệu các doanh nghiệp xây dựng cho mình một mạng lưới gồm các thành viên bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, thực hiện thu thập tất cả các thông tin có ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp trên tất cả các khu vực thị trường mục tiêu, hay thị trường tiềm năng của công ty [17]. Trên cơ sở đó công ty có thể có một bộ phận chuyên trách hay giao cho một số thành viên chịu trách nhiệm phân loại, phân tích, tổng hợp nguồn thông tin này. 1.2.1.7 Năng lực lõi Năng lực lõi là tất cả các kiến thức, công nghệ, kỹ năng kinh nghiệm cơ bản cho hoạt động của doanh nghiệp mang đến cho doanh nghiệp tính đặc thù riêng biệt [19]. Năng lực lõi phải có hai đặc tính chủ yếu: đạt được một mức độ mà các doanh nghiệp khác không có. Và cái lõi của doanh nghiệp phải thật sự mang đến cho thị trường và khách hàng những giá trị gia tăng rõ rệt [19]. Sơ đồ 1.2: Quy trình cạnh tranh liên kết tương hỗ [19] 16 1.2.2 Các yếu tố tác động từ bên ngoài 1.2.2.1 Yếu tố vĩ mô a. Yếu tố Chính trị - Luật pháp Chính trị: là yếu tố đầu tiên mà các nhà đầu tư, nhà quản trị các doanh nghiệp các tổ chức quan tâm phân tích để dự báo mức độ an toàn trong các hoạt động tại các quốc gia, các khu vực nơi mà công ty hay tổ chức có mối quan hệ mua - bán đầu tư [17]. Yếu tố này thể hiện qua những khía cạnh cơ bản như: - Thể chế chính trị hiện tại và xu hướng của quốc gia và khu vực. - Mức độ ổn định hay biến động về chính trị tại một quốc gia hay một khu vực cụ thể. Đây là khía cạnh nhạy cảm của yếu tố chính trị có thể tạo nên những biến đổi nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế [17]. - Mục tiêu thể chế chính trị: quan điểm của Đảng cầm quyền trong việc ưu tiên và hạn chế những vấn đề gì nhằm bảo vệ cho các thành viên cụ thể trong xã hội. Những khía cạnh trên của yếu tố chính trị là những tín hiệu ban đầu giúp cho nhà quản trị các doanh nghiệp nhận diện được đâu là cơ hội đâu là nguy cơ để ra các quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh trên các khu vực thị trường. Luật pháp: mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp lý riêng, bao gồm nhiều bộ luật, nhiều văn bản dưới luật… thể hiện các quy tắc quản lý kinh tế xã hội của Nhà nước theo từng giai đoạn lịch sử [3]. Hệ thống pháp lý được xem là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước, có vai trò bảo vệ quyền lợi của con người, cộng đồng dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và thiên nhiên thuộc phạm vi quốc gia và quốc tế [17]. Trong các mối quan hệ giao dịch kinh doanh hoặc không kinh doanh, nhà quản trị các tổ chức hay các doanh nghiệp cần nghiên cứu cẩn thận các điều khoản có liên quan trong các văn bản luật pháp của từng quốc gia có mối quan hệ đầu tư, mua bán…việc nhận diện các điều khoản của Luật pháp là cơ hội phù hợp với tổ chức, hoặc điều khoản nào thể hiện sự cấm đoán, hạn chế là nguy cơ cần phải né tránh. b. Yếu tố kinh tế Yếu tố kinh tế rất đa dạng, bao gồm nhiều tác nhân có mối quan hệ tương tác, vừa chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác trong môi trường như: biến động chính 17 trị, sự thay đổi chính sách của chính phủ, tốc độ phát triển của các loại hình doanh nghiệp thuộc ngành vừa tác động đến quá trình quản trị chiến lược của các doanh nghiệp và các loại hình tổ chức khác trong nền kinh tế trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Đây là yếu tố nhạy cảm cao, mọi sự biến động của các yếu tố khác theo môi trường đều ảnh hưởng tới các khía cạnh kinh tế theo hai hướng đối lập là thuận lợi và khó khăn với các mức độ khác nhau [3]. Trong thực tế, yếu tố kinh tế là hệ thống các hoạt động, các chỉ tiêu kinh tế mà quốc gia, quốc tế đạt được trong từng thời kỳ. - Hiện trạng kinh tế của quốc gia. Sự biến động của các chỉ số: GDP, thu nhập bình quân đầu người, lạm phát, tín dụng và lãi suất, tỷ giá ngoại tệ… - Chu kỳ phát triển kinh tế. - Chính sách kinh tế quốc gia. - Khuynh hướng toàn cầu hóa trong kinh doanh. c. Yếu tố công nghệ Ngày nay sự phát triển và đột phá trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật trên thế giới đã cho ra đời nhiều công nghệ mới một cách nhanh chóng và liên tục. Công nghệ tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên phạm vi toàn cầu chúng vừa là cơ hội vừa là nguy cơ đối với công việc kinh doanh [17]. Những thay đổi trong công nghệ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của một công ty cũng như ảnh hưởng đến các sản phẩm hoặc các dịch vụ của công ty đó. Tùy theo lĩnh vực hoạt động, yếu tố công nghệ cần được các nhà quản trị xem xét trong việc xây dựng chiến lược hay lựa chọn các giải pháp cho hoạt động kinh doanh của công ty. Nhiều việc đầu tư công nghệ mới không nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí mà là nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tồn kho, thời gian sản xuất tăng khả năng cạnh tranh, tăng thị phần và lợi nhuận trên thị trường khu vực và toàn cầu. 18 d. Yếu tố văn hóa xã hội Văn hóa: văn hóa là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần có mối quan hệ với nhau, do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình [4]. Trong thực tế, văn hóa truyền thống và văn hóa tiếp nhận thông qua các hình thức giao lưu hình thành nền tảng văn hóa của mỗi quốc gia. Bên cạnh các tư tưởng tồn tại trong mỗi xã hội có cả yếu tố văn hóa lẫn yếu tố phi văn hóa, ảnh hưởng đến tư duy và hành động của con người trong các mối quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. Những yếu tố này thể hiện quan điểm sống, cách sống và lối sống của con người trong thực tế và ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển văn hóa công ty hay văn hóa tổ chức, quyết định bản chất văn hóa công ty và tư tưởng chủ đạo trong triết lý kinh doanh của từng doanh nghiệp [17]. Việc hiểu biết văn hóa sẽ giúp cho nhà quản trị có chiến lược và chính sách, giải pháp sử dụng con người có hiệu quả tại nơi nhà đầu tư kinh doanh, hiểu biết văn hóa còn giúp các nhà Marketing hiểu biết khách hàng mục tiêu để đưa ra các giải pháp Marketing hiệu quả. Xã hội: là kết quả các quá trình hoạt động của con người trong cộng đồng các dân tộc, có mối quan hệ chặt chẽ với yếu tố văn hóa. Đây là yếu tố thay đổi theo thời gian, lãnh thổ, quốc gia… nó ảnh hưởng tới các hoạt động của công ty, có thể tạo ra cơ hội hoặc nguy cơ trong quá trình hoạt động. Các vấn đề về xã hội thường được quan tâm như: dân số, quy mô cơ cấu lao động, thu nhập bình quân/người, di chuyển lao động, trình độ dân trí, quan điểm sống, cách sống, tôn giáo, dân tộc… [4]. e. Yếu tố thiên nhiên Thiên nhiên bao gồm các yếu tố nằm ngoài kiểm soát của con người, ảnh hưởng đến đời sống con người trên mặt đất. Trong quá trình phát triển, con người đã tạo ra nhiều công nghệ mới để khai thác thiên nhiên phục vụ cho nhu cầu con người [17]. Yếu tố thiên nhiên thuần túy như thời tiết, khí hậu nằm theo khu vực địa lý cũng ảnh hưởng đến các quyết định trong chiến lược kinh doanh. 19 Vì vậy tùy theo phạm vi hoạt động các nhà quản trị cần có đầy đủ thông tin về các yếu tố thiên nhiên có ảnh hưởng, các đạo luật của quốc gia và quốc tế có liên quan nhằm có giải pháp chiến lược thích hợp. 1.2.2.2 Các yếu tố vi mô trong ngành Môi trường ngành gồm nhiều yếu tố, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của từng tổ chức trong ngành theo các mức độ khác nhau. Đây là cơ sở rất quan trọng giúp cho các doanh nghiệp ra quyết định chọn lựa chiến lược giải pháp cụ thể trong kinh doanh. Mặt khác các yếu tố này cũng chịu tác động của môi trường vĩ mô [3]. Những biến động trong ngành có thể làm mất hiệu lực một chiến lược hay một giải pháp tốt [2], do vậy phải nhìn vào động lực của ngành và dự đoán chiều hướng tương lai của ngành từ đó sẽ giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu cho tương lai hợp lý hơn. ĐỐI THỦ TIỀM ẨN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG Nguy cơ có đối thủ gia nhập mới Sức mạnh mặc cả của NHÀ CUNG CẤP CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH KHÁCH HÀNG nhà cung cấp Sức mạnh mặc cả Nguy cơ có đối thủ gia nhập mới Sự đe dọa của hàng hóa và dịch vụ thay thế SẢN PHẨM DỊCH VỤ THAY THẾ Sơ đồ 1.3: Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael E. Porter [18] 20 Những yếu tố khác nhau sẽ có vai trò nổi trội trong việc định hình cạnh tranh trong các ngành khác nhau. Phân biệt sự khác nhau giữa cơ cấu nền tảng của một ngành, phản ánh qua sức mạnh của các yếu tố, với những yếu tố ngắn hạn có thể ảnh hưởng nhất thời đến cạnh tranh và mức lợi nhuận. Vì vậy phân tích cơ cấu (hay phân tích ngành) là xác định những đặc trưng cơ bản, nền tảng của một ngành gắn với những điều kiện kinh tế và công nghệ trong chiến lược cạnh tranh được xác lập. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những thế mạnh và điểm yếu riêng khi đối phó với cơ cấu ngành và cơ cấu ngành có thể thay đổi theo thời gian. a. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đối với các hãng do nhiều lý do. Thứ nhất, các đối thủ cạnh tranh với nhau quyết định tính chất và mức độ tranh đua, hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh. Mức độ cạnh tranh dữ dội phụ thuộc vào mối tương tác giữa các yếu tố như số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng của ngành, lợi nhuận của ngành cơ cấu chi phí cố định và mức độ đa dạng hóa sản phẩm. Sự tồn tại của các yếu tố này có xu hướng làm tăng nhu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp muốn đạt được và bảo vệ thị phần của mình. Vì vậy chúng làm cho sự cạnh tranh thêm gay gắt. Ngoài ra các đối thủ cạnh tranh mới và các giải pháp công nghệ mới cũng thường làm thay đổi mức độ và tính chất cạnh tranh [18]. Các doanh nghiệp cần phân tích từng đối thủ cạnh tranh ở các nội dung: mục tiêu tương lai, nhận định của họ với chúng ta, chiến lược đang thực hiện, tiềm năng họ có, để nắm và hiểu được các biện pháp phản ứng và hành động mà họ có thể có [18]. b. Khách hàng Sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tài sản có giá trị lớn lao của doanh nghiệp. Sự tín nhiệm đó đạt được do biết thỏa mãn các nhu cầu và thị hiếu của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh. Khách hàng là người nắm giữ quyền lựa chọn và sử dụng sản phẩm, là “trung tâm quyền lực” [9] vì vậy nếu có được mạng
- Xem thêm -