Tài liệu Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng an dương

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi gia nhập WTO, đất nƣớc ta đã có một công cuộc chuyển mình lớn lao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục… trong đó kinh tế là lĩnh vực tạo đƣợc bƣớc ngoặt to lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nƣớc ta trong thời kỳ hội nhập đã buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có cách nhìn nhận và phải tạo ra đƣợc những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp. Là một doanh nghiệp Nhà nƣớc đang chuẩn bị cổ phần hoá, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng cũng không nằm ngoài những thách thức của nền kinh tế thị trƣờng trong giai đoạn mới của đất nƣớc. Kinh tế ngày càng phát triển làm cho nhu cầu về xây dựng nhà ở, văn phòng, trụ sở làm việc, các khu đô thị, các công trình giao thông, công nghiệp,….ngày càng gia tăng. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Hồng, là một doanh nghiệp có truyền thống xây dựng từ lâu đời, đã thi công thành công nhiều công trình xây dựng lớn, nhỏ trong cả nƣớc. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế của đất nƣớc, Công ty cũng đã thay đổi chiến lƣợc phát triển kinh doanh của mình và đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể. Ngày nay, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang khẳng định tầm quan trọng và uy tín của mình trên thị trƣờng xây dựng, phấn đấu trở thành một trong những Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, các sản phẩm nói chung và sản phẩm xây lắp nói riêng phải đảm bảo về mặt chất lƣợng cũng nhƣ về giá cả. Chính vì vậy, một vấn đề quan trọng buộc các doanh nghiệp xây dựng phải quan tâm hàng đầu trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay là thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành các sản phẩm xây lắp. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã từng bƣớc đổi mới công nghệ, tự hoàn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiện để nâng cao trình độ và phƣơng pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty luôn hƣớng tới đó là hạ giá thành xây lắp công trình. Với mục tiêu áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế và có cơ hội đƣợc tìm hiểu về tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trong các công trình của Công ty trong những năm gần đây nên em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng ” làm luận văn tốt nghiệp. Trong luận văn này em sẽ trình bày cụ thể và rõ ràng hơn các vấn đề sau: Phần I. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Phần II. Thực trạng hạ giá thành xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng trong những năm gần đây Phần III. Một số biện pháp góp phần hạ giá thành xây lắp tại công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Xin trân trọng cảm ơn Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng mà trực tiếp là các anh chị Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đã giúp em tiếp cận trực tiếp với tình hình thực tế của Công ty. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Tiến sĩ Trƣơng Đức Lực đã hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2008 Sinh viên thực hiện Hà Thị Thu Trang Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƢƠNG 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng 1.1.1. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Công Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Hồng - Bộ xây dựng, có truyền thống xây dựng hơn 45 năm. Trải qua nhiều năm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sƣ có chuyên môn và công nhân lành nghề đƣợc đào tạo cơ bản và trƣởng thành trong thực tiễn thi công xây dựng nên đã thực hiện tốt các công trình xây dựng với chất lƣợng kỹ thuật cao, mỹ thuật hoàn hảo. Trong những năm vừa qua, Công ty đã thực hiện thành công những dự án nhƣ: Công trình Trƣờng công nhân Kỹ thuật cơ giới Việt Xô, Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hƣơng Canh, Nhà máy gạch Ceramic Hƣơng Canh, Hồ hiếm khí Sóc Sơn, Nhà khách Đoàn bay 919,…v.v Hiện nay Công ty đang triển khai một số hạng mục công trình trụ sở, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, đƣờng giao thông, đƣờng dây và trạm biến áp của các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dƣơng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh nhƣ: khu đô thị Kỳ Bá Thái Bình, Chung cƣ cao tầng số 17 Hồ Hảo Lớn – TP Hồ Chí Minh, Khách sạn Long Vân - Bắc Ninh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia,…v.v Với những thành tựu đã đạt đƣợc, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang tạo đƣợc uy tín lớn trên thị trƣờng xây dựng hiện nay và trở thành một đối tác đáng tin cậy của các chủ đầu tƣ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Một số thông tin chung về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƢƠNG Tên giao dịch: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Trụ sở chính: Địa chỉ: 70 Phố An Dƣơng - Phƣờng Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Điện thoại : 047170943 - 047171249 Fax : 047166781  Loại hình doanh nghiệp: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là Doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc Tổng Công ty Sông Hồng - Bộ Xây dựng - Ngƣời đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Minh Nam - Kỹ sƣ xây dựng - Tài khoản: Số: 10201 0000000 569 tại Ngân hàng Công thƣơng Ba Đình Hà Nội Số: 1201 0000000 466 tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Số: 030431100000209438 tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nhà Hà Nội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Mã số thuế: 2600104283 – 019  Các đơn vị thành viên của Công ty: - Phân xƣởng xây lắp số 1 - Phân xƣởng xây lắp số 2 - Phân xƣởng xây lắp số 3 - Phân xƣởng Granito Italy - Phân xƣởng cầu thang ghế đá Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phân xƣởng gạch hoa bê tông - Phân xƣởng cơ khí, cơ điện  Ngành, nghề kinh doanh: (Số đăng ký kinh doanh: 110561 ngày 24/04/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ) - Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí ốp lát, máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ cho khai thác vật liệu xây dựng; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thi công lắp đặt thiết bị chuyên dùng ngành cấp thoát nƣớc, bƣu điện, đƣờng dây cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến thế điện, sửa chữa các loại phƣơng tiện vận tải thuỷ, bộ; Đầu tƣ phát triển kinh doanh nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, dân dụng; - Tổ chức thi công san lấp mặt bằng, nạo vét cảng, kênh, luồng, lạch, sông, biển bằng cơ giới, bốc xếp vật tƣ, vật liệu xây dựng và các hàng hoá khác; - Khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, sỏi (chỉ kinh doanh khi đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép)./. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Giai đoạn I: Công ty đá hoa Granitô Hà Nội(1958 -1996) Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng tiền thân là Công ty đá hoa Granitô Hà Nội, đƣợc thành lập từ năm 1958 thuộc Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với tổ chức và quản lý của ngành xây dựng. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng nguyên là thành viên của Liên hiệp các Xí nghiệp Đá cát sỏi - Bộ Xây dựng. Thời kỳ này Công ty chỉ sản xuất, kinh doanh các loại gạch hoa và gạch Granitô các loại. Trong giai đoạn này Công ty đã tạo đƣợc uy tín trên thị trƣờng gạch Granitô, cung cấp số lƣợng lớn gạch Granitô cho các công trình xây dựng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Giai đoạn II: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương (1996 đến nay) Để đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nƣớc, Tổng Công ty Sông Hồng đã quyết định chuyển Công ty đá hoa Granitô Hà Nội thành Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng. Thời kỳ này Công ty vừa làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vừa tổ chức thi công xây dựng công trình. Thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ nên trong giai đoạn này Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù có truyền thống trong việc sản xuất vật liệu xây dựng nhƣng do sản xuất vật liệu xây dựng đòi hỏi vốn lớn, nhân công nhiều…nhƣng do máy móc không đồng bộ nên sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ đƣợc ít, mẫu mã đã lỗi thời không thể cạnh tranh đƣợc làm ảnh hƣởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó năm 2007, Công ty đã tập trung vào nhiệm vụ thi công xây dựng công trình. Trong giai đoạn này Công ty đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể trong việc thi công xây dựng thành công những công trình lớn nhƣ: Trƣờng công nhân kỹ thuật Việt Xô - Bộ Xây dựng, Đoàn bay 919, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng làm việc và khách sạn Long Vân,... Trải qua 50 năm xây dựng và trƣởng thành, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng có đội ngũ kỹ sƣ, cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân lành nghề đáp ứng thị trƣờng xây dựng trong nƣớc. Đơn vị đã đƣợc Nhà nƣớc trao tặng 3 Huân chƣơng lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính Phủ và Bộ Xây dựng, Huy chƣơng vàng chất lƣợng cao ngành xây dựng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng ảnh hƣởng tới giá thành và công tác hạ giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Bộ máy tổ chức của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đƣợc tổ chức theo cơ cấu trực tuyến - chức năng. Đứng đầu Công ty là Giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp và điều hành các hoạt động trong Công ty, bên dƣới là các phòng ban chức năng có nhiệm vụ trợ giúp Giám đốc Công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GIÁM ĐỐC PGĐ PHỤ TRÁCH SXCN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN PGĐ PHỤ TRÁCH ĐÂU TƢ PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT PGĐ PHỤ TRÁCH XÂY LẮP PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH PHÒNG ĐẦU TƢ PX PX PX PX CƠ PX PX PX GRANNITO CẦU GẠCH KHÍ XÂY LẮP XÂY LẮP XÂY LẮP THANG HOA BÊ ĐIỆN SỐ 1 SỐ 2 SỐ 3 GHẾ ĐÁ TÔNG ITALY Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ban lãnh đạo Công ty gồm một Giám đốc và ba Phó Giám đốc phụ trách 3 lĩnh vực chủ yếu của Công ty  Giám đốc Công ty: Là ngƣời đứng đầu doanh nghiệp, làm việc theo chế độ một thủ trƣởng, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Nhiệm vụ của Giám đốc Công ty: - Ký kết các hợp đồng kinh tế. - Chỉ đạo và kiểm duyệt các phòng chức năng lập và làm hồ sơ dự thầu, biện pháp thi công công trình. - Ban hành các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá, tiền lƣơng phù hợp với các quy định của Nhà nƣớc.  Phó Giám đốc Công ty: là ngƣời điều hành theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc. * Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công nghiệp: có nhiệm vụ quản lý điều hành lĩnh vực sản xuất của Công ty về khối lƣợng, chất lƣợng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng. * Phó Giám đốc phụ trách đầu tƣ: có nhiệm vụ tìm kiếm các dự án đầu tƣ cho Công ty, đồng thời sử dụng tốt nhất nguồn vốn đầu tƣ để đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Công ty. * Phó Giám đốc phụ trách xây lắp: có nhiệm vụ tổ chức thi công xây lắp các công trình của Công ty đảm bảo các yêu cầu về chất lƣợng công trình, tiến độ thi công và sự an toàn cho ngƣời lao động.  Công ty có 4 phòng ban chức năng:  Phòng Tài chính - Kế toán: - Tổ chức hạch toán trong Công ty, lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm trình Công ty phê duyệt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham mƣu giúp việc cho lãnh đạo trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản do cấp trên giao.  Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: - Cân đối và lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty gồm; Sản lƣợng, doanh thu, vốn, vật tƣ, mua sắm thiết bị kỹ thuật, thi công, lao động tiền lƣơng. - Điều tra thu thập, xử lý thông tin kinh tế để tham mƣu giúp Giám đốc trong lĩnh vực tìm hiểu các dự án thi công. - Tham mƣu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý, điều chỉnh và sử dụng máy móc một cách hiệu quả. - Cùng với các phòng ban chức năng quản lý chất lƣợng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật. Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao trình độ công nhân kỹ thuật.  Phòng Tổ chức – Hành chính: - Tham mƣu trực tiếp cho Giám đốc việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động theo phân cấp. Tham mƣu cho Giám đốc và lãnh đạo Công ty trong sắp xếp tổ chức tổ chức sản xuất, bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Đề xuất các giải pháp về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động , chính sách cán bộ. - Hƣớng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nƣớc và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với CBCNV theo phân cấp của Công ty.  Phòng Đầu tƣ: - Tham mƣu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh trong Công ty và tổ chức kinh doanh trên thị trƣờng để thực hiện kế hoạch của Công ty. - Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng đầu tƣ cho Công ty - Khi đƣợc uỷ quyền, đƣợc phép kí kết hợp đồng xây dựng, mua bán hàng hoá, để tạo điều kiện chủ động với thị trƣờng, nâng cao hiệu quả hoạt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động kinh doanh.  Công ty có 4 phân xƣởng sản xuất và 3 phân xƣởng xây lắp  Các phân xƣởng sản xuất: Phân xƣởng sản xuất là đơn vị trực tiếp sản xuất các loại sản phẩm của Công ty: gạch Granito, cầu thang, ghế đá, gạch hoa bê tông và các sản phẩm cơ khí, cơ điện cho Công ty nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng và hỗ trợ các phân xƣởng xây lắp trong việc đảm bảo một số nguyên vật liệu.  Các phân xƣởng xây lắp: Phân xƣởng xây lắp là đơn vị trực tiếp thi công các công trình do Tổng Công ty chỉ định, do Công ty tự tìm kiếm và các công trình Công ty đầu tƣ xây dựng. 1.2.2. Sản phẩm của Công ty  Sản phẩm : Vật liệu xây dựng: Gạch hoa - cầu thang và gạch Granito Sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty vô cùng đa dạng và phong phú. Trong một thời gian dài, Các công trình xây dựng đều sử dụng những vật liệu này của Công ty. Bảng dƣới đây là danh mục một số loại sản phẩm chủ yếu mà Công ty sản xuất và tiêu thụ đƣợc với số lƣợng lớn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.1: Danh mục các loại sản phẩm chủ yếu TT I. Gạch hoa - cầu thang II. Gạch Granito 1 Bê tông 6 phân Gạch Granito 30x30 2 Vỉa vuông Gạch Granito chống trơn 30x30 3 Vỉa vát Gạch Granito to 40x40 4 Gạch hoa Gạch Granito to chống trơn 40x40 5 Gạch trơn Gạch Granito 50x50 6 Bát giác chèn 7 Gạch Block các loại 8 Ghế tựa các loại 9 Mặt ghế 10 Tựa ghế 11 Chân ghế 12 Mặt bàn các loại 13 Cầu thang thành phẩm 14 Ghế băng 15 Tấm lát Huế 16 Đan rãnh 17 Vỉa các loại 18 Gạch thông gió Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là Công ty có truyền thống sản xuất gạch Granito từ nhiều năm và đã tạo đƣợc uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu trong một thời gian dài. Nhƣng việc sản xuất gạch Granito hiện nay gặp nhiều khó khăn nên sản phẩm làm ra chƣa đáp ứng đúng nhu cầu thị trƣờng. Chính vì thế làm ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó đến năm 2007 Công ty đã quyết định ngừng sản xuất gạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Granito cùng những vật liệu xây dựng khác để tập trung vào nhiệm vụ thi công xây dựng công trình.  Sản phẩm: Công trình xây dựng Công trình xây dựng là sản phẩm xây dựng. So với sản phẩm của những ngành khác thì nó có nhiều nét khác biệt mang tính đặc thù: - Công trình xây dựng thƣờng mang tính đơn chiếc và thƣờng đƣợc sản xuất theo đơn đặt hàng của chủ đầu tƣ. Tính chất riêng biệt của sản phẩm xây dựng dẫn đến sự khác nhau về khối lƣợng công tác và phƣơng thức thực hiện chúng. Ngay cả đối với các công trình đƣợc xây dựng theo thiết kế mẫu cũng đòi hỏi có sự thay đổi về khối lƣợng công tác do liên quan đến những điều kiện cụ thể về địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn nơi công trình thi công. Chính vì thế đặc điểm đơn chiếc của sản phẩm xây dựng là đặc điểm có ảnh hƣởng chủ yếu và bao trùm đến việc hình thành giá thành xây dựng. - Công trình xây dựng là công trình cố định tại nơi xây dựng, phụ thuộc nhiều điều kiên tự nhiên, điều kiện địa phƣơng và thƣờng đặt ở ngoài trời. Đặc điểm này dẫn đến sự khác nhau về giá cả vật liệu, chi tiết, kết cấu, chi phí vận chuyển chúng đến nơi thi công, về năng suất lao động và tiền lƣơng của công nhân xây dựng cũng nhƣ về hệ số sử dụng thời gian và năng suất xe máy thi công… Do đó dẫn đến sự khác nhau về giá thành sản phẩm xây dựng. - Công trình xây dựng rất đa dạng, thƣờng có kích thƣớc quy mô lớn, kết cấu phức tạp, khó chế tạo, khó sửa chữa, yêu cầu chất lƣợng cao, vì thế đòi hỏi phải dành một khoản chi phí lớn và thời gian dài để tạo ra sản phẩm, đồng thời thời gian khai thác cũng kéo dài. - Công trình xây dựng là sản phẩm tổng hợp liên ngành, mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, quốc phòng cao. Những đặc điểm trên ảnh hƣởng trực tiếp đến các công tác nhƣ: khảo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sát thiết kế, lựa chọn phƣơng án thi công, phƣơng pháp tổ chức quản lý,…và từ đó ảnh hƣởng đến công tác hạ giá thành sản phẩm. Thị trƣờng sản phẩm xây dựng đang rất sôi động bởi tính chất và đặc điểm đặc biệt của thị trƣờng này, nhất là đối với nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự phát triển này đòi hỏi những ngƣời kinh doanh xây dựng phải đa dạng hoá và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự khẳng định mình trên thị trƣờng đầy biến động đó. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trƣờng để trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Bằng chứng là trong những năm qua Công ty đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể, đã hoàn thành nhiều dự án lớn và phức tạp với chất lƣợng cao, mỹ thuật hoàn hảo. 1.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thi công của Công ty bao gồm: - Trụ sở làm việc - Nhà xƣởng sản xuất - Phƣơng tiện và các thiết bị máy móc chuyên môn - Các dịch vụ hỗ trợ Tất cả các phƣơng tiện máy móc liên quan đều đƣợc kiểm soát dựa trên danh mục mã số và có sổ theo dõi trong quá trình vận hành bảo dƣỡng. Chƣơng trình bảo dƣỡng định kỳ hàng năm đƣợc tiến hành đúng thời gian và trình tự để đảm bảo khả năng sản xuất tốt nhất của các loại máy móc. Danh mục các loại máy móc thiết bị của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đƣợc thể hiện trong bảng phục lục 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ bảng phụ lục 1 đó ta có thể thấy Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã trang bị rất nhiều loại máy móc, thiết bị và phƣơng tiện hiện đại, đủ số lƣợng, chủng loại, khá đồng bộ để phục vụ quá trình thi công xây dựng và phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ Công ty, có khả năng thi công nhiều công trình cùng một lúc, đáp ứng đƣợc yêu cầu của chủ đầu tƣ. Điều đó đã tạo thuận lợi cho việc hoàn thành đúng tiến độ thi công công trình mà vẫn đảm bảo chất lƣợng công trình và an toàn lao động, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các cán bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. 1.2.4. Lao động và điều kiện lao động Năm 2007, tổng số lao động của Công ty là 273 ngƣời. Sự biến động về số lƣợng lao động qua các năm là không lớn và hầu nhƣ chỉ thay đổi số lƣợng công nhân kỹ thuật là chủ yếu. Từ bảng 1.2 ta thấy Công ty có đội ngũ lao động khá đông đảo, có lực lƣợng kỹ sƣ, kiến trúc sƣ, sủ nhân kinh tế, cử nhân kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm. Tổng số lao động hiện nay của Công ty là 273 ngƣời. Nhân viên có trình độ đại học là 61 ngƣời,chiếm tỷ lệ khá cao: 22,3%, số lƣợng công nhân kỹ thuật là 212 ngƣời, chiếm tỷ lệ là 77.7%. Ngoài ra do đặc thù của ngành nên Công ty còn có lực lƣợng lao động phổ thông rất đông đảo, chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu lao động của Công ty. Số công nhân này hầu hết đều bố trí ở các phân xƣởng sản xuất và ở các đội xây dựng. Công ty có môi trƣờng làm việc thích hợp để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tƣ. Các điều kiện lao động nhƣ: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, độ ồn, yêu cầu về an toàn lao động đều đƣợc Công ty đảm bảo để phát huy tối đa khả năng làm việc của ngƣời lao động. Đối với lao động trực tiếp, Công ty sẽ căn cứ vào bảng chấm công để từ đó tính lƣơng đƣợc hƣởng của mỗi ngƣời. Đối với lao động thuê ngoài, Công ty sẽ trả lƣơng theo hình thức khoán ngoài theo đơn giá thoả thuận. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.2: Số lƣợng cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Phân loại TT Thâm niên Tổng số < 5 năm 5 – 10 > 10 năm năm I Hệ đại học 61 5 15 27 1 Kiến trúc sƣ 7 3 2 2 2 Kỹ sƣ xây dựng 20 5 7 8 3 Kỹ sƣ máy xây dựng 4 2 2 4 Kỹ sƣ giao thông thuỷ lợi 5 2 3 5 Kỹ sƣ cơ khí 2 6 Kỹ sƣ điện, điện tử 2 7 Kỹ sƣ vật liệu xây dựng 3 8 Kỹ sƣ hoá SILICAT 1 1 9 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc 3 2 10 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng 4 1 2 1 11 Cử nhân kinh tế tài chính 10 3 3 4 II Công nhân kỹ thuật (Bậc ≥ 4) 212 28 96 88 1 Thợ nề 62 10 30 22 2 Thợ mộc 10 1 5 4 3 Thợ sắt 15 6 9 4 Thợ sản xuất VLXD 72 10 40 22 5 Thợ vận hành máy móc các loại 15 2 5 8 6 Thợ điện, nƣớc, sửa chữa cơ khí 16 4 3 9 7 Thợ hoàn thiện trang trí nội thất 12 1 3 8 8 Các lợi thợ khác 10 4 6 2 1 1 1 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.5. Tình hình tài chính của Công ty Tình hình tài chính của Công ty đƣợc thể hiện qua các số liệu sau: (bảng 1.3) Từ bảng 1.3 ta nhận thấy, tổng tài sản của Công ty tăng lên một cách nhanh chóng qua các năm, đặc biệt là tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn. Tổng tài sản của Công ty và tỷ lệ tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn trên tổng tài sản qua các nămlần lƣợt nhƣ sau: năm 2004 là 22.602 triệu đồng và 53.1%; năm 2005 là 38.945 triệu đồng và 62.2%; năm 2006 là 54.932 triệu đồng và 65.1%; năm 2007 là 88.166 và 65.2%. Qua bảng tổng hợp đó ta thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty chƣa thực sự hợp lý, vốn vay còn chiếm tỷ lệ lớn so với nguồn vốn chủ sở hữƣ. Cụ thể là tỷ lệ nguồn vốn vay so với tổng nguồn vốn qua các năm là: năm 2004: 87.13%; năm 2005: 79.26%; năm 2006: 74.24%;; năm 2007: 74.25%. Nguyên nhân chính là do các chủ đầu tƣ chậm thanh toán các công trình. Mặt khác điều đó cũng cho ta thấy Công ty đã sử dụng các biện pháp tài chính để tận dụng tối đa nguồn vốn vay. Tuy nhiên tỷ lệ vốn vay cao sẽ làm tăng độ rủi ro trong kinh doanh. Chính vì vậy Công ty cũng đã sử dụng các biện pháp nhằm làm giảm tỷ lệ vốn vay qua các năm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.3: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu ĐVT I Tổng tài sản Đồng 1 TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn ,, 2 TSLĐ và đầu tƣ dài hạn II 1 2 IV Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 20.547.973.182 22.602.770.500 34.370.749.021 38.495.238.903 45.211.995.297 54.932.574.286 73.472.318.108 88.166.781.729 10.904.598.850 11.995.058.735 21.639.811.743 24.236.589.152 29.450.579.124 35.782.453.636 47.859.031.738 57.430.838.086 ,, 9.643.374.332 10.607.711.765 12.730.937.278 14.258.649.751 15.761.416.173 19.150.120.650 25.613.286.369 30.735.943.643 Tổng cộng nguồn vốn Đồng 20.547.973.182 22.602.770.500 33.162.606.579 37.142.119.369 45.211.995.297 54.932.574.286 73.472.318.108 88.166.781.729 Nợ phải trả ,, 14.556.683.111 16.012.351.422 19.629.684.038 21.985.246.122 23.331.471.267 28.347.737.589 37.915.099.025 45.498.118.830 Nguồn vốn chủ sở hữu ,, 5.991.290.071 6.590.419.078 13.532.922.542 1.515.687.3247 21.880.524.030 26.584.836.697 35.557.219.082 42.668.662.899 Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Đồng 1 Số còn phải nộp kỳ trƣớc ,, 21.722.547 23.894.802 46.068.105.499 51.596.278.159 72.283.219 87.824.112 117.464.749 140.957.699 2 Số phải nộp trong kỳ ,, 1.709318.727 1.880.250.600 2.639.873.352 2.956.658.154 4.790.499.508 5.820.456.902 7.784.861.106 9.341.833.328 3 Số đã nộp trong kỳ ,, 1.673.418273 1.840.760.100 2.790.934.150 3.125.846.248 4.296.707.819 5.220.500.000 6.982.418.750 8.378.902.500 4 Số còn phải nộp trong kỳ ,, 57.623.001 63.385.302 245.746.837 275.236.458 566.074.908 687.781.014 919.907.106 1.103.888.527 V Tổng số vốn kinh doanh Đồng 13.104.792.032 14.415.271.235 23.191.565.990 25.974.553.905 34.973.322.102 42.492.586.354 56.833.834.248 68.200.601.098 1 Vốn ngân sách ,, 447.206.503 491.927.154 439.220.673 491.927.154 404.878.316 491.927.154 657.952.568 789.543.082 2 Vốn tự bổ sung ,, 1.239.403.710 1.363.344.081 4.368.980.052 4.893.257.658 8.601.365.597 10.450.659.200 13.977.756.680 16.773.308.016 3 Vốn vay Ngân hàng ,, 11.418.181.818 12.560.000.000 18.383.352.001 20.589.354.241 25.967.078.189 31.550.000.000 42.198.125.000 50.637.750.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.6. Nguyên vật liệu Đối với bất kỳ một cơ sở sản xuất nào thì nguyên vật liệu là đầu vào quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Trong thi công thì nguyên vật liệu lại càng cần thiết, nếu thiếu thì sẽ không thể tiến hành xây dựng bất kỳ một công trình nào. Các loại nguyên vật liệu và vật tƣ cần thiết để phục vụ quá trình thi công gồm: - Xi măng và các chất phụ gia - Gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép… - Nƣớc và các chất phụ gia dạng lỏng Một điều đáng lo ngại là sau khi trúng thầu và bắt đầu thi công thì nguyên vật liệu có thể rơi vào tình trạng khan hiếm làm cho giá cả tăng lên, gây bất lợi cho Công ty, ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình. Mặt khác, việc dự trữ đối với quá trình thi công là không khả thi vì đặc điểm của ngành xây dựng là không cố định mà thi công ở những khu vực khác nhau, do đó Công ty phải mua nguyên vật liệu tại địa phƣơng nơi thi công. Để khắc phục điều này, Công ty phải tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng nguyên vật liệu địa phƣơng để đƣợc hƣởng chiết khấu. 1.2.7. Môi trƣờng kinh doanh của Công ty và ảnh hƣởng của môi trƣờng kinh doanh đến cạnh tranh trên thị trƣờng * Thuận lợi: - Công ty có cơ sở vật chất tốt, phƣơng tiện máy móc kỹ thuật hiện đại và tƣơng đối đồng bộ, do đó có khả năng thi công đƣợc những công trình phức tạp với tiến độ nhanh chóng, đáp ứng đòi hỏi và yêu cầu của chủ đầu tƣ. - Đội ngũ lao động có trình độ, có năng lực và kinh nghiệm thi công nhiều công trình phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao. - Trải qua 45 năm xây dựng và trƣởng thành Công ty đã thi công đƣợc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều công trình lớn, kỹ thuật phức tạp và hiện nay Công ty đang triển khai một số hạng mục công trình trụ sở, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, đƣờng giao thông, đƣờng dây và trạm biến áp của nhiều tỉnh thành trên cả nƣớc. - Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sôi động để hội nhập kinh tế quốc tế, do đó nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng là rất lớn. Đây chính là điều kiện để Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở cả lĩnh vực thi công và đầu tƣ. * Khó khăn: - Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là doanh nghiệp Nhà nƣớc, là đơn vị thành viện trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng, do đó hoạt động của Công ty nhiều khi còn phụ thuộc vào các công trình do Tổng Công ty giao cho. - Bên cạnh những máy móc trang thiết bị đồng bộ, Công ty vẫn còn nhiều máy móc đã cũ, hoạt động kém hiệu quả nhƣng vẫn chƣa đƣợc thay mới làm ảnh hƣởng đến tiến độ và chất lƣợng công trình. - Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt, đòi hỏi Công ty luôn phải thay đổi và nâng cao uy tín của mình bằng những công trình có kỹ thuật cao và mỹ thuật hoàn hảo. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -