Tài liệu Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Tham gia: 07/07/2015

Mô tả:

LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài: Bậc Tiểu học là bậc học đầu tiên được xác định là “bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 2- Luật phổ cập giáo dục Tiểu học), nó đặt nền móng ban đầu cho việc xây dựng phát triển toàn diện nhân cách, trí tuệ con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 27, khoản 2 - Luật giáo dục năm 2005 đã xác định mục tiêu của giáo dục tiểu học là: “Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học bậc Trung học cơ sở.” Trong trường tiểu học, dạy học là hoạt động trọng tâm, chiếm một quỹ thời gian lớn, chi phối nhiều hoạt động khác. Nhưng do đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học, trẻ có nhu cầu phát triển mạnh cả về trí tuệ, lẫn thể chất. Bản chất của việc “học mà chơi, chơi mà học” vẫn là đặc điểm tâm lí hết sức quan trọng và đặc trưng cho mọi hoạt động học tập, lao động, vui chơi giải trí của các em. Đây là thời kì mà tư duy của trẻ đang chuyển dần từ tư duy trực quan sinh động sang tư duy trừu tượng. Nhất là đối với học sinh đầu cấp tư duy của trẻ mới được hình thành từ những thao tác cụ thể tức là những thao tác của tư duy thuộc về những đồ vật có thể điều khiển bằng tay hoặc có thể trực giác hóa. Vì vậy, song song với việc đặt những viên gạch nền móng của kiến thức văn hóa và khoa học cho các em, chúng ta cần phải tổ chức cho trẻ sinh hoạt vui chơi một cách lí thú , bổ ích phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của các em. Làm thế nào để giúp trẻ cân bằng giữa việc học tập và vui chơi, giúp trẻ giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ học trên lớp, tạo hứng thú trong học tập, trong tư duy, trong nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện và phát triển thể chất, tinh thần cho trẻ,… Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường sẽ giải quyết được vấn đề nêu trên. Bởi chính hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một sân chơi bổ ích và lí thú nhất trong nhà trường giúp các em vừa được học tập ôn luyện củng cố, mở mang kiến thức đã học trên lớp vừa được vui chơi, giải trí lành mạnh và thể hiện được chính mình. Đây là động lực thúc đẩy giúp các em học tốt hơn các môn học văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. Chính vì những mục tiêu nêu trên, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp -1- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 cho học sinh Tiểu học” nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. II. Mục đích nghiên cứu: - Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học nơi tôi công tác Từ đó đề xuất một số biện pháp thực hiện nhằm đổi mới phương pháp dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường nối chung. III. Đối tượng nghiên cứu : Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng, công tác dạy và học của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện hoạt động GDNGLL trường Tiểu học nơi tôi công tác trong những năm gần đây. IV . Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp đọc sách : Mục đích : Để nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan đến công tác hoạt động giáo dục NGLL. Cách thức tiến hành :Tìm đọc, phân tích các văn bản, văn kiện, chủ trương, sách báo và các tài liệu, sáng kiến về công tác hoạt động giáo dục NGLL trong trường học phổ thông. + Phương phápTrò chuyện: Mục đích : Nhằm nghiên cứu thực trạng và thu thập tư liệu, thông tin về công tác hoạt động giáo dục NGLL tại trường. Cách thức tiến hành : Trò chuyện trực tiếp với giáo viên, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và địa phương. + Phương pháp điều tra viết Mục đích : Thu thập ý kiến chủ quan của đối tượng được điều tra về công tác hoạt động giáo dục NGLL tại trường để có cơ sở nhận xét một cách tổng quát về vấn đề cần nghiên cứu. Cách tiến hành : + Điều tra thăm dò bằng hệ thống câu hỏi mở đối với giáo viên và học sinh về hoạt động giáo dục NGLL tại trường. + Điều tra đi sâu bằng câu hỏi đóng đối với Hội CMHS, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường về biện pháp phối hợp hoạt động giáo dục NGLL trong nhà trường. + Phương pháp thống kê: Sử dụng thống kê để xử lí các tài liệu, số liệu thu thập được. -2- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 V. Phạm vi – Thời gian nghiên cứu : * Nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác hoạt động giáo dục NGLL. * Nghiên cứu thực trạng công tác hoạt động giáo dục NGLL của trường Tiểu học nơi tôi công tác. * Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường Tiểu học. - Về thời gian : Bắt đầu từ 8/ 2018 đến tháng 4/2019 -3- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận: + Trong Luật giáo dục Việt Nam năm 2005, điều 2 chương 3 đã quy định như sau: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Khoản 1 Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010 đã ghi: “ Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phát triển phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học”. Như vậy, hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học được chia thành hai bộ phận: Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành. ( Khoản 2- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010). Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác. được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn ( Khoản 3- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010). + Hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học là hoạt động mang tính chất pháp chế được quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nghiên cứu một số tài liệu sau: - Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường (dành cho hiệu trường và cán bộ quản lý nhà trường) Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Hà Nội năm 2007. - Điều lệ trường tiểu học năm 2010 -4- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - Luật giáo dục Việt Nam năm 2005. - Luật phổ cập Giáo dục Tiểu học. - Chương trình hoạt động GDNGLL của Bộ GD-ĐT. - Văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL của Phòng Giáo dục và Đào tạo ; Sở Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua. + Do yêu cầu thực tiễn giáo dục và đào tạo, hoạt động giáo dục, dạy học trong trường học ngày càng phức tạp, đa dạng. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng rút kinh nghiệm, cải tiến cơ chế quản lý và hoàn thiện chu trình quản lý mới phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo trong nhà trường. Hơn nữa, từ năm 2008 đến nay, căn cứ chỉ thị số 40/CT BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; để thực hiện tốt phong trào này đòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các mặt giáo dục trong nhà trường theo 5 nội dung của trường học thân thiện, học sinh tích cực mà điều cần quan tâm là việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh mà từ trước đến nay chúng ta còn xem nhẹ. + Trong Điều 29-Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD-ĐT ban hành tháng 12 năm 2010, qui định về các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học đã khẳng định : - Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp học sinh yếu kém phù hợp với đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học. - Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn bắt buộc và tự chọn. - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, hoạt động vệ sinh môi trường, lao động công ích và các hoạt động khác. Như vậy các hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hai hoạt động này gắn bó hữu cơ với nhau trong quá trình giáo dục. Hoạt động này góp phần bổ sung cho hoạt động kia vận động và phát triển và cùng thực hiện chung một mục đích là giáo dục học sinh trở thành những con người mới XHCN. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hội. -5- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường quản lí, tiến hành ngoài giờ dạy học trên lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học. Nó được tiến hành xen kẽ hoặc nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội do nhà trường chỉ đạo, diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ. II. Thực trạng: 1. Thực trạng công tác quản lý hoạt động GDNGLL trong thời gian qua: + Công tác quản lý, chỉ đạo: Trong những năm trước đây, nhà trường còn xem nhẹ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xem đây là “môn phụ” mà chỉ đầu tư nhiều vào các “môn chính”. Nội dung thực hiện còn sơ sài, thời gian dành cho hoạt động này còn hạn chế. Trong quá trình thực hiện ít có sự kiểm tra, đánh giá. Điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động còn thiếu thốn, chưa được đầu tư nhiều. Trong những năm gần đây, từ khi trường đăng ký thực hiện phong trào “Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được nhà trường quan tâm hơn trước. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động này đã có những bước chuyển biến đáng kể. Nội dung giáo dục phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi tiến hành rộng rãi, thời gian thực hiện thuận lợi, thu hút được nhiều học sinh tham gia. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, nối tiếp với hoạt động dạy học trên lớp và là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Nó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục chung của nhà trường. + Việc thực hiện hoạt động GDNGLL : Trong những năm trước đây, một bộ phận giáo viên chưa thực sự nhận thức được vai trò và tác dụng to lớn của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Giáo viên còn xem nhẹ hoạt động này, chỉ tập trung vào các hoạt động dạy học trên lớp. Đối với hoạt động ngoài giờ lên lớp, họ chỉ tổ chức nhằm đối phó với sự quản lí, chỉ đạo của lãnh đạo mà không cần quan tâm đến chất lượng và hiệu quả của nó. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không được giáo viên đầu tư dẫn đến nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, chưa thiết thực, chưa gắn với nhu cầu thực tế cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của học sinh. Chính vì vậy các hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa hấp dẫn lôi cuốn học sinh tham gia, chưa mang lại hiệu quả giáo dục, chưa đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục hiện nay. -6- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Nhiều bậc phụ huynh còn có những quan niệm chưa đúng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Họ chưa thấy rằng cùng với hoạt động học tập thì việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng là một nhiệm vụ, một quyền lợi để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của mỗi học sinh. Vì vậy họ chỉ đầu tư nhiều cho hoạt động học tập, thu nhận các kiến thức văn hóa, khoa học mà chưa khuyến khích tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường, lớp. Thậm chí nhiều phụ huynh không muốn cho con em mình tham gia vào hoạt động này vì sợ mất nhiều quỹ thời gian học tập của trẻ và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả, thành tích học tập của các em. Chính những suy nghĩ, nhìn nhận sai lầm ấy đã chi phối đến cách nhận thức của trẻ đối với hoạt động ngoài giờ lên lớp. Do vậy nhiều trẻ không có ý thức tự nguyện, tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động. Nhiều em tham gia lấy lệ, chưa phát huy hết năng lực sở trường của bản thân, chưa thể hiện được bản lĩnh của mình trước tập thể. Vì thế chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa cao. Những năm gần đây, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được quan tâm cải tiến về nội dung và hình thức, thu hút được học sinh tham gia. Ngoài thời gian sinh hoạt Đội, Sao, hoạt động ngoại khóa, mỗi lớp còn có riêng 1 tiết/tuần, thời gian đầu tư thỏa đáng.Việc nhận thức của giáo viên và phụ huynh học sinh đối với hoạt động này có nhiều chuyển biến. Giáo viên chủ nhiệm đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này, song xét về chất lượng và hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới cũng như thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những nội dung để thực hiện tốt phong trào này. 2. Thực trạng hoạt động GDNGLL ở trường Tiểu học Hòa Lâm. 1.. Những thuận lợi và khó khăn. * Thuận lợi: - Trường Tiểu học Hòa Lâm nằm trên địa bàn xã Hòa Lâm, Huyện Ứng Hòa, là xã nằm ngay sát trung tâm huyện, có điều kiện giao thông thuận lợi, đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. - Trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết dạy học hỗ trợ cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, việc đầu tư cho giáo dục hiện nay còn gặp nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân. -7- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - Đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường được đào tạo cơ bản, có lòng yêu nghề mến trẻ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức giảng dạy hoạt động GDNGLL có chuyên môn phù hợp, có năng lực trong giảng dạy. - Chương trình hoạt động GDNGLL đã được thực hiện trong nhiều năm, có tính ổn định, giáo viên giảng dạy đã có sự tích lũy về kinh nghiệm. * Khó khăn: - Điều kiện dân sinh, dân trí trên địa bàn tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận không nhỏ PHHS chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em gây không ít khó khăn cho nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh. - Sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương kéo theo những tệ nạn xấu du nhập tác động rất lớn đến sự phát triển nhân cách của học sinh, đặc biệt là những trường hợp PHHS thiếu sự quan tâm đến con em mình. - Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, thiếu đồ dùng, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động. - Vẫn còn một vài giáo viên vẫn còn quan niệm cho rằng hoạt động GDNGLL chỉ là một hoạt động hỗ trợ không mang tính quyết định đến chất lượng giáo dục. - Nhận thức của phụ huynh về việc học của con em còn thấp, hầu hết khoán trắng cho trường. Do kinh tế khó khăn nên phụ huynh ít quan tâm đến điều kiện học tập của con em. Chính quyền địa phương đôi khi cũng phải bó tay khi có một só học sinh dọa bỏ học. III. Các biện pháp tiến hành: Trên cơ sở thực trạng, những thuận lợi, khó khăn về dạy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Hòa Lâm trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng dạy học ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể sau: 1. Biện pháp 1 : Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dụcĐào tạo về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Đảm bảo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phối kết hợp thật tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thành lập Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, tư vấn kịp thời trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá để giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. -8- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 2. Biện pháp 1 :Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội giáo viên và học sinh trong trường về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: + Đối với đội ngũ giáo viên: - Bồi dưỡng về nhận thức: Nâng cao nhận thức của Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, của cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng, về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và sự hình thành phát triển nhân cách của học sinh. Thường xuyên cung cấp cho giáo viên một số cơ sở lí luận cần thiết của mặt hoạt động giáo dục này để họ có thể vận dụng vào thực tiễn xây dựng tốt mục tiêu, kế hoạch hoạt đông, chọn lựa tốt hình thức tổ chức, cách thức tiến hành, đảm bảo được chất lượng hiệu quả của từng hoạt động. - Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các kĩ năng thực hành: xây dựng, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của giáo viên dưới hình thức chuyên đề. Làm tốt phần hướng dẫn thực hiện điểm và tổ chức thực hiện đại trà. Không được bỏ qua khâu kiểm tra đánh giá và đúc rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện của giáo viên. Quá trình bồi dưỡng cần chú ý đi sâu vào việc cung cấp cho giáo viên các kinh nghiệm thực tế về tổ chức, quản lí, thực hiện hoạt động giáo dục học sinh có hiệu quả của các đồng nghiệp, tổ chức triển khai cho giáo viên áp dụng vào thực tiễn công tác của bản thân. + Bồi dưỡng Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Đội: Bồi dưỡng giáo dục để các em có nhận thức đúng về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Học sinh phải hiểu được tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp chính là quyền lợi và cũng trách nhiệm của mỗi học sinh. Qua các hoạt động ngoại khóa giúp các em phát triển về nhận thức về các kĩ năng cần thiết. Từ đó các em tuyên truyền, vận động phụ huynh, các bạn trong lớp, trong trường tích cực tham gia tốt hoạt động này. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực tổ chức, điều hành, hướng dẫn, quản lí tập thể lớp tổ của đội ngũ cán bộ lớp. Bồi dưỡng về kĩ năng tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể. Rèn tính chủ động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo trong tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp. -9- LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 3. Biện pháp 3 : Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường trong suốt năm học: Khi xây dựng kế hoạch phải bán sát kế hoạch chỉ đạo chung của cấp trên, phải phù hợp với tình hình kinh tế địa phương và đặc biệt là phải phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của trường. Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, về thời gian, mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện và phải được quán triệt đến tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường. Tất cả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm đều phải được xác định rõ thời gian triển khai, mục tiêu giáo dục; xây dựng kế hoạch cho một hoạt động, phải chọn lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác lập kế hoạch hoạt động, chọn lựa hình thức phù hợp với nội dung giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể lớp mình phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung của trường. Sau mỗi hoạt động đều phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể trong chỉ đạo quản lí và tổ chức thực hiện. 4. Biện pháp 4 :: Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo chủ điểm: Để tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm trong chỉ đạo, quản lí, cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau : + Về nguyên tắc tổ chức: Bám sát vào các văn bản, chỉ đạo của các cấp. Xác định rõ yêu cầu của hoạt động . Chọn lựa các hình thức tổ chức phải phù hợp với nội dung giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh trong từng giai đoạn phát triển ở tiểu học (Nhi đồng 1,2,3 ; Đội viên khối 4,5). Đảm bảo được tích tập thể và phát huy tốt tính tự giác, chủ động của học sinh. Phải đảm bảo tính kế hoạch và sự cân đối với các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. + Về hình thức và phương pháp tổ chức: Chọn lựa hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, hấp dẫn học sinh. Không nên lặp đi, lặp lại quá nhiều lần một hình thức tổ chức, dễ gây tâm lí nhàm chán trong HS. - 10 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các ngày lễ kỉ niệm trong năm. Tránh những bài thuyết giảng quá dài dòng, bắt học sinh phải nghe mà không đọng lại nhiều trong nhận thức của các em, dẫn đến việc các em nói chuyện riêng, gây mất trật tự trong giờ sinh hoạt và không còn hứng thú với hoạt động tiếp theo. Việc chọn lựa hình thức, phương thức tiến hành các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần có sự xem xét đến nhu cầu và đặc điểm tâm lí của từng đối tượng học sinh của mình. + Về nội dung giáo dục: Đối với lứa tuổi tiểu học nội dung giáo dục phải thật cụ thể rõ ràng về các chuẩn mực, các yêu cầu về hành vi đạo đức trẻ. Tránh nói chung chung, nói những câu bóng bẩy, học sinh không hiểu, không đem lại tác dụng giáo dục. Ví dụ: Khi giáo dục học sinh lớp 1 về phẩm chất đạo đức, những hành vi, thái độ ứng xử đúng trong chủ đề “Chăm ngoan lễ phép” trong chủ điểm giáo dục vào tháng 9: “Truyền thống nhà trường”, ta cần cụ thể các phẩm chất đạo đức ấy thành các hành vi, chuẩn mực đúng để học sinh rèn luyện, thể hiện trong hành vi, trong các ứng xử hằng ngày của mình cả trong nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội. Cụ thể học sinh cần hiểu và thực hành tốt các yêu cầu sau: + Chăm học là: Đi học đúng giờ ; học bài và làm bài đầy đủ ; chú ý nghe giảng trên lớp ; hăng hái phát biểu xây dựng bài ; giữ gìn sách vở sạch sẽ… + Có kỉ luật trật tự là: Thực hiện đúng những qui định chung khi : Ra vào lớp ; trong giờ học ; trong giờ sinh hoạt tập thể; đi đường, nôi công cộng… + Giữ vệ sinh là: Mặt mũi, tay chân sạch sẽ ; quần áo sạch sẽ, gọn gàng; - ăn uống, chơi đùa sạch sẽ ; giữ bàn ghế, lớp, trường sạch… + Đối xử giao tiếp có lễ phép là: -Với bạn: Không đánh bạn, không nói tục ; - Với thầy cô: Vâng lời, chào hỏi ; - Với cha mẹ: Vâng lời, đi đâu phải xin phép ; - Với người lớn: Chào hỏi, nói năng xưng hô đúng mực… Việc cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu về giáo dục đạo đức và ý thức học tập phải phù hợp với từng lớp, thời gian, với chủ điểm giáo dục và có biện pháp kiểm tra đánh giá tương ứng. + Thực hiện tốt các khâu tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: - Khâu chuẩn bị: Chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định sự thành công của hoạt động. Nếu chuẩn bị tốt thì hoạt động giáo dục sẽ đạt hiệu quả giáo dục cao, ít sơ suất. Quá - 11 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 trình chuẩn bị, người tổ chức thực hiện phải xác định rõ: Làm cái gì? Ai làm? Và làm như thế nào? - Khâu tiến hành hoạt động: Khi tiến hành các hoạt động cần chú ý đến việc phát huy tốt vai trò chủ động tích cực của học sinh. Các hoạt động phải vừa sức với học sinh, phù hợp với lượng thời gian định tổ chức, đảm bảo được tính tập thể, tính sư phạm trong suốt quá trình của hoạt động. Trong quá trình tiến hành hoạt động cần lưu ý khả năng tự điều khiển của học sinh để giáo viên hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết và giảm bớt được sự lúng lúng của học sinh khi điều khiển các hoạt động. Trong quá trình tổ chức hoạt động cần chú ý động viên khích lệ học sinh kịp thời cho dù đó chỉ là một cố gắng, một tiến bộ rất nhỏ của các em. Luôn hòa đồng và gần gũi với các em, tạo không khí cởi mở, sự tự tin, hứng thú của các em trong tham gia hoạt động. Đồng thời mọi hoạt động khi tổ chức đều phải dự tính để đảm bảo thời gian hợp lí. - Khâu kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động: Đây là khâu quan trọng không những để chúng ta đánh giá lại kết quả tham gia hoạt động, tinh thần thái độ,…của các em học sinh. Từ đó động viên khuyến khích được các em khi tham gia hoạt động. Mặt khác, giáo viên còn có thể đưa ra những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho chính bản thân mình ở các lần tổ chức hoạt động kế tiếp. Vì vậy nhất định không được bỏ qua khâu này dù là thời gian có hạn hẹp đến đâu. 5. Biện pháp 5 : Tổ chức tốt các giờ chào cờ đầu tuần: Tiết chào cờ đầu tuần là tiết sinh hoạt tập thể với qui mô toàn trường nên phải được chuẩn bị tốt, thực hiện nghiêm túc, bài bản để mang lại hiệu quả giáo dục. Hiệu trưởng chỉ đạo cho các thành viên có liên quan thực hiện tốt các yêu cầu sau: - Tổng phụ trách Đội: Tập huấn đội trống, đội cờ, đội nghi thức làm tốt phần nghi thức, nghi lễ chào cờ, đảm bảo sự trang nghiêm, tôn kính. - Giáo viên trực tuần: Phối hợp với Tổng phụ trách Đội( lấy kết quả theo dõi thi đua của đội Sao đỏ) làm tốt công tác đánh giá, sơ kết thi đua trong tuần. Nội dung đánh giá cần cụ thể rõ ràng về mặt điểm số, ngắn gọn súc tích về nội dung nhận xét, thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm của các mặt hoạt động của học sinh trong tuần, có tác dụng khuyến khích động viên những ưu điểm và chấn chỉnh kịp thời những sai sót kịp thời nếu có. - 12 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Hiệu trưởng chuẩn bị tốt các nội dung cần thiết để nhắc nhở, triển khai đến học sinh. Nội dung này được thống nhất trong cuộc họp giao ban vào thứ sáu tuần trước giữa Tổng phụ trách Đội, giáo viên trực ban và Ban giám hiệu. Nội dung nói chuyện của Hiệu trưởng cần ngắn gọn, dễ hiểu. Việc giáo dục, nhắc nhở học sinh cũng cần nhẹ nhàng, sâu sắc có thể thông qua những câu chuyện trong sách báo, những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc những tấm gương người thật việc thật ở cuộc sống quanh ta để giáo dục học sinh. Cần xen tổ chức một số hoạt động khác như : tuyên truyền,văn nghệ, đọc chuyện dưới cờ, quyên góp từ thiện,.. để tạo tính hấp dẫn, tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái, nâng cao hiệu quả giáo dục của giờ chào cờ. 6. Biện pháp 6 : Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt giờ sinh hoạt lớp: Giáo viên phải thực hiện đúng qui trình giờ sinh hoạt. Rèn được kĩ năng tự quản của học sinh. Phát huy vai trò năng lực chỉ đạo, tổ chức và điều hành lớp của ban cán sự lớp. Tạo không khí vui tươi, cởi mở giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh. Khuyến khích học sinh tự đưa ra những đánh giá nhận xét về bản thân, về bạn bè, về tổ lớp với việc tham gia vào hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại khóa trong tuần. Nên dành thời gian cuối giờ để tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi học tập, vui chơi thư giãn,… để học sinh được giao lưu tư tưởng, trao đổi tâm tư, nguyện vọng,… 7. Biện pháp 7 : Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà trường: Công tác Đội, Sao nhi đồng trong nhà trường là mảng lớn trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Qua công tác Đội và sinh hoạt Sao, học sinh được tham gia nhiều hoạt động tập thể, được trưởng thành về nhận thức, được rèn luyện về kĩ năng,… Chính hoạt động đội đã góp phần to lớn trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng của mảng hoạt động Đội và Sao, Tổng Phụ trách Đội phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ở các chi Đội, các Sao. - 13 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Tổng phụ trách Đội phải làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và Ban chỉ huy trong việc tổ chức điều hành các buổi sinh hoạt Đội và Sao nhi đồng. Nâng cao chất lượng của Ban chỉ huy liên chi đội bằng các hình thức như bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về nhân thức, về năng lực chỉ huy và năng lực tự quản,… Theo dõi và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn Liên đội. 8. Biện pháp 8 : Xây dựng kiện toàn bộ máy tham mưu quản lí chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường: Chọn lựa giáo viên, cán bộ nhân viên có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết vào Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phân công phân nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo ban hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. Tham mưu sâu sát và khịp thời cho hiệu trưởng trong quản lí chỉ đạo, theo dõi sâu sát việc tổ chức hoạt động của giáo viên và học sinh các lớp , kiểm tra đánh giá trung thực, đảm bảo sự công bằng và khách quan, kích thích được công tác thi đua trong trường. Sắp xếp phân công công tác cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lí, phát huy được năng lực sở trường của các thành viên trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tốt giáo viên trong việc quán triệt, xây dựng, tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. 9. Biện pháp 9: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả quá trình tiến hành các hoạt động: Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả là khâu quan trọng trong quá trình quản lí tổ chức thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng. Qua kiểm tra giúp Hiệu trưởng đánh giá lại những gì mà đơn vị đã làm được và những gì còn tồn tại so với mục tiêu đề ra. Từ đó đưa ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời trong quản lí nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, yếu kém và góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. Việc kiểm tra cần tiến hành kiểm tra thường xuyên theo định kì tuần, tháng, về tiến độ thực hiện kế hoạch. Kiểm tra toàn diện trực tiếp một số hoạt động : từ khâu xác định mục đích yêu cầu, chỉ đạo hướng dẫn đến tổ chức thực hiện và hiệu quả. - 14 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 10. Biện pháp 10 : Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường theo đúng qui định: Việc thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ quản lí của các bộ phận trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp Hiệu trưởng dễ dàng hơn trong quản lí, điều hành tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả chung của từng hoạt động. Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ giúp Hiệu trưởng có khả năng đánh giá, so sánh tổng kết việc tổ chức quản lí chỉ đạo, thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp giữa các năm học hay trong một giai đoạn phát triển giáo dục của đơn vị. Từ đó giúp Hiệu trưởng có tầm nhìn chiến lược, định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện và phát triển công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình kinh tế chính trị của đất nước, của địa phương và của chính đơn vị mình. IV. Hiệu quả: Đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học” được áp dụng tại trường tiểu học nơi tôi công tác, kết quả như sau: + Hoạt động xã hội: Trong năm học, trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ở địa phương, tuyên truyền cho học sinh nhân các ngày lễ lớn. Thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, địa phương, đất nước, về truyền thống Đội TNTPHCM, về Bác Hồ, về anh bộ đội…; tổ chức các ngày lễ lớn (ngày NGVN, ngày QTPN, ngày thành lập Đảng, Đoàn…); qua đó để giáo dục công tác tư tưởng cho học sinh. - Các hoạt động từ thiện: Giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó trong lớp, trong trường 46 suất với số tiền 2.690.000đ và 8 bộ quàn áo; Quyên góp ủng hộ 1 học sinh bệnh dài hạn gần 2 triệu đồng. Mua tăm ủng hộ người mù 500.000đ. - Các hoạt động khác: Thi vẽ tranh, làm báo tường, sưu tầm tranh ảnh về các chủ đề: “ Bảo vệ môi trường”, “Chúng em tham gia phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”,“ Yêu hòa bình”, “Ý tưởng trẻ thơ”…; Giáo dục học sinh: Chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11; Chúc mừng cô giáo, mẹ, bà, …nhân ngày 8/3; Chúc mừng sinh nhật các bạn trong lớp… + Hoạt động vui chơi: Trong giờ dạy thể dục, tiết hoạt động ngoài giờ, tiết sinh hoạt tập thể giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian, sinh hoạt theo - 15 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 chủ điểm tháng... Trong những giờ ra chơi nhà trường hướng dẫn các em một số trời chơi dân gian để các em tự chơi như: Ô ăn quan, nhảy dây, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, trò chơi U… Tổ chức thi các trò chơi nhân ngày 15/10- HKPĐ cấp trường. + Hoạt động văn hóa văn nghệ: Trong năm học nhà trường đã tổ chức một số hoạt động như: hát, múa, kể chuyện theo sách, vẽ tranh, thi làm lồng đèn đẹp, thi múa lân. Tham gia hội thi tiếng hát học đường, giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố. Tổ chức đêm Hội diễn Văn nghệ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. + Hoạt động thể dục thể thao: Tổ chức tốt giờ dạy chính khóa trong chương trình của tất cả các khối lớp. Tổ chức cho học sinh tập thể dục đầu giờ vào buổi sáng có chất lượng. Thành lập các câu lạc bộ bộ môn trong nhà trường: cầu lông, cờ vua. Bóng đá Tổ chức tốt Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường và tập luyện tham gia cấp huyện . Kết quả: HCV bóng đá, 1 Nhì, 1 Ba Điền kinh… + Hoạt động lao động công ích: Tổ chức cho học lao động vệ sinh toàn trường, vệ sinh lớp học; hướng dẫn các em biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ở gia đình và lớp học; hướng dẫn cho các em biết cách sử dụng nhà vệ sinh an toàn, sạch đẹp, trồng và chăm sóc các bồn hoa… Vệ sinh chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ di tích lịch sử”….. - Kết quả năm học 2017-2018 và 2018 -2019 : * Năm học 2017-2018: KHỐI TS HS 1 116 HẠNH KIỂM Thực hiện Thực hiện chưa đầy đầy đủ đủ TS % TS % 116 100,0 2 3 4 5 TC 114 91 106 124 551 114 91 106 124 551 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 XẾP LOẠI GIÁO DỤC GIỎI KHÁ TS 68 % 58,6 62 42 43 64 279 54,4 28 46,2 27 40,6 31 51,7 39 50,6 149 * Năm học 2018-2019: - 16 - TS 24 % 20,7 T. BÌNH YẾU TS 16 % 13,8 TS 8 % 6,9 24,6 24 29,1 22 29,2 32 31,4 21 27,0 115 21,0 24,2 30,2 16,9 20,9 0 0 0 0 8 / / / / 1,5 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 KHỐI TS HS 1 2 3 4 5 TC 115 106 112 91 106 530 HẠNH KIỂM Thực hiện Thực đầy đủ hiện chưa đầy đủ TS % TS % 116 100% 0 / 106 100% 0 / 112 100% 0 / 90 100% 0 / 106 100% 0 / 530 100% 0 / GIỎI TS 89 69 40 52 61 311 XẾP LOẠI GIÁO DỤC KHÁ T. BÌNH % TS 77,4 15 65,1 24 35,7 30 57,1 27 57,5 29 58,7 125 % 13,0 22,6 26,8 29,7 27,4 23,6 TS 5 13 42 12 16 88 YẾU % TS 4,3 6 12,3 0 37,5 0 13,2 0 15,1 0 16,6 6 * Kết quả các cuộc thi: - HS Giỏi /Thành phố : *Giải Toán/Internet : 2 giải Ba ; 3 giải KK (so với năm học trước 1 giải Nhất) ; 19/22 em được công nhận( năm trước 2/3 em) * Thi Olympic tiếng Anh: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì , 1 giải Ba * Giao lưu HSG tiếng Anh: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba (cá nhân) 1 Nhì, 1 KK (Tập thể). *HSVCĐ 4 em được công nhận , trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Ba(năm trước không có giải) - Học sinh Giỏi cấp Thành phố: * Thi Olympic tiếng Anh: 4 HS đạt giải * Giao lưu HSG tiếng Anh: 2 em tham gia (giải Nhì cấp Tỉnh) * Thành tích trường: Năm học 2017-2018, 2018-2019 đạt: - Chi bộ : Trong sạch Vững mạnh - Liên đội : Xuất sắc - Chi đoàn : Vững mạnh - Công đoàn :Vững mạnh Xuất sắc - Trường Tiên tiến về TDTT cấp Thành phố - Trường học thân thiện, học sinh tích cực cấp Thành phố. - Trường : Tiên tiến Xuất sắc. - 17 - % 5,2 0 0 0 0 1,1 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 1. Kết luận: Qua thời gian triển khai thực hiện đề tài, tôi đã nhận được: - Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ tích cực của Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên, Hội CMHS, các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường. - Đa số giáo viên nhiệt tình giảng dạy, thời gian dành cho hoạt động hợp lý, nội dung giáo dục phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi tiến hành rộng rãi, điều kiện thực hiện thuận lợi, thu hút được nhiều học sinh tham gia. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, nối tiếp với hoạt động dạy học trên lớp và là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Nó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục chung của nhà trường. - Phối hợp tốt công tác giáo dục học sinh, nhất là việc giáo dục hoạt động ngoài giờ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội. - Giáo viên hiểu rõ mục đích, thấy được tầm quan trọng, đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức giáo dục HDDNGLL, lồng ghép việc giảng dạy, giáo dục vào các môn học khác. - 18 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 -Từ việc thực hiện GDNGLL dẫn đến làm tốt việc giáo dục đạo đức cho học sinh, nêu gương tốt, nhân điển hình trong học sinh. - Kết quả cuối năm 100% học sinh đạt kết quả tốt môn HĐNGLL; - 100% học sinh đạt Hạnh kiểm Tốt, không có học sinh vi phạm kỷ luật; - Không có học sinh bỏ học; - 98,5% học sinh lên lớp thẳng; hiệu quả đào tạo trên 90%. - Trường đạt Trường học thân thiện học sinh tích cực cấp huyện ; đạt Tập thể lao động Xuất sắc được UBND Thành phố tặng bằng khen. -Bài học kinh nghiệm: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận cấu thành của hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của bậc học. Ngoài ra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn là chiếc cầu nối quan trọng giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Muốn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt chất lượng tốt nhà trường phải quan tâm đầu tư đúng mức, tạo mọi điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, kinh phí, thời gian,… cho hoạt động. Đặc biệt hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện thật tốt các biện pháp quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong suốt cả năm học song song cùng với hoạt động dạy học trên lớp. Cụ thể: - Ngay từ đầu năm học, người cán bộ quản lý phải có kế hoạch chỉ đạo phù hợp, kế hoạch hoạt động rõ ràng. Người quản lý phải nắm chắc chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phân công chuyên môn phù hợp với trình độ và năng lực, sở trường của giáo viên . - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời. - Gắn bó chặt chẽ việc dạy các môn học khác với các hoạt động giáo dục ngoài giờ trong và ngoài nhà trường. Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm tạo ra môi trường giáo dục khép kín, tạo bầu không khí làm mạnh xung quanh trẻ để hình thành và phát triển tư tưởng tình cảm hành vi và thói quen cho các em. Các em biết vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. - Giáo viên phải thật nhiệt tình, bám lớp, bám trường; thật sự là người thầy, người cô; người chị, người mẹ và thậm chí là người bạn của các em, cùng học, cùng vui chơi với các em để tạo nên một môi trường thật thân thiện, để thật sự “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Tóm lại: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong những năm gần đây đã được sự quan tâm từ cấp lãnh đạo đến tất cả giáo viên, học sinh, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút học - 19 - LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 sinh tham gia. Kết quả hàng năm kể cả các hoạt động ở trường và tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức thành tích cao hơn những năm trước.Nhất là từ khi triển khai thực hiện đề tài, kết quả hoạt động GDNGLL nói riêng và kết quả các hoạt động trong nhà trường nói chung tiến triển và đạt kết quả trông thấy, các thành tích ngày càng cao thể hiện các biện pháp vận dụng khả thi. Phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục vận dụng tốt các biện pháp đã nêu trên tôi tin tưởng rằng kết quả hoạt động GDNGLL nói riêng và kết quả các mặt hoạt động của nhà trường nói chung ngày càng cao, năm sau sẽ cao hơn năm trước, điều đó cho ta thấy khả năng phát triển của đề tài tốt, thể hiện tính khả thi cao. 2. Những kiến nghị, đề xuất: + Đối với Bộ GD-ĐT : Cần ban hành nội dung chương trình chung cho tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp của cấp tiểu học. Mặc dù đã thực hiện giảm tải song thực tế học sinh hiện nay đang “quá tải” bởi các cuộc thi đua vào trường ngày càng nhiều dẫn đến một số học sinh chỉ tập trung vào việc luyện tập để đi thi, không còn thời gian để đầu tư cho việc học và tham các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức. + Đối Sở GD-ĐT: Cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho các trường tổ chức tốt các nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp. + Phòng GD-ĐT : Cần có hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp cho từng khối lớp để nhà trường dễ triển khai và kiểm tra đánh giá việc thực hiện của giáo viên. MỤC LỤC Contents I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................................1 I. Lý do chọn đề tài:............................................................................................................1 II. Mục đích nghiên cứu:.....................................................................................................2 III. Đối tượng nghiên cứu :...............................................................................................2 IV . Phương pháp nghiên cứu :............................................................................................2 - 20 -
- Xem thêm -