Tài liệu Môn học nhập môn công nghệ thông tin

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 257 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——————– * ——————— BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Kế Ninh - CNTT-TT2 MSSV: 20101974 Phùng Văn Chiến -CNTT-TT2 MSSV: 20101163 Dam SamNang - CNTT-TT2 MSSV: 20102792 Nguyễn Đình Nhu-CNTT-TT1 MSSV: 20101968 Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Mạnh Tuấn HÀ NỘI Ngày 27 tháng 11 năm 2011 Lời cảm ơn Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Mạnh Tuấn và cô Lê Thanh Hương đã cung cấp cho chúng em những kiến thức vô cứng bổ ích khi chúng em bắt đầu tìm hiểu về Công nghệ Thông tin cũng như đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình viết bản báo cáo này. 2 Lời nói đầu Chúng em là những sinh viên mới bắt đầu học về ngành Công nghệ thông tin. Đây là một ngành khoa học mới nhưng phát triển rất nhanh do đó chúng em cần có một nền tảng kiến thức vững chắc, và phương pháp nghiên cứu hợp lý mới có thể theo kịp những bước tiến của ngành. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giảng dạy môn “Nhập môn Công nghệ Thông tin” chúng em đã tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về Scilab, LATEX , Web. Đây là những công cụ cơ bản nhất để sinh viên Công nghệ thông tin chúng em có thể tiếp tục học những kiến thức khác. 3 Tóm tắt nội dung Trong bản báo cáo này, chúng em trình bày những kiến thức cơ bản nhất về Scilab, LATEX và Web (gồm (X)HTML, CSS và JavaScript) 1.Scilab: • Cách cài đặt và chạy phần mềm Scilab trên Windows cũng như Linux • Các kiểu dữ liệu và toán tử cơ bản của Scilab • Xử lý ma trận trong Scilab • Cách vẽ đồ thị trong Scilab 2.LATEX: • Cách cài đặt và chạy một số engine (MiKTeX, Texlive) và front-end (như Texmaker, TeXnicCenter) trên Windows cũng như Linux • Cấu trúc một tập tin mã nguồn • Một số lệnh đơn giản 3.Web: • Các khái niệm cơ bản về WWW • Khái niệm cơ bản về (X)HTML, CSS, JavaScript • Một vài vấn đề trong thiết kế Web 4 Mục lục Lời cảm ơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tóm tắt nội dung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chương1. Scilab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1 Giới thiệu chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Các phương thức tương tác với Scilab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Sử dụng help trong Scilab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4 Các loại biến trong Scilab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 Ma trận, vector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5.1 Khởi tạo ma trận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5.2 Truy cập các phần tử của ma trận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5.3 Các phép toán ma trận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5.4 Xây dựng và tính toán đa thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5.5 Xây dựng và giải hệ phương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.6 Đồ thị. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chương 2. LATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1 LATEX là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Cơ bản về LATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 17 2.2.1 Các tập tin nhập liệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.2 Khoảng trắng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.3 Một số kí tự đặc biệt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.4 Lệnh trong LATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 18 2.2.5 Chú thích trong LATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2.6 Một số engine va font-end dùng để soạn thảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3 Cấu trúc tổng quát của một tập tin mã nguồn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2.3.1 Lệnh documentclass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3.2 Khai báo package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4 Một số lệnh để tạo chương, mục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.5 Soạn thảo văn bản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.5.1 Font. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.5.2 Môi trường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.6 Soạn thảo công thức toán học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.1 Một số kí hiệu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.2 Mũ, chỉ số dưới, căn thức, phân thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.3 Khoảng cách trong chế độ toán học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6.4 Công thức nhiều dòng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.7 Tham chiếu trong văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.8 Chèn hình vào văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.8.1 Một số tham số hay dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.8.2 Tạo tiêu đề cho ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.9 Ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chương 3. HTML-XHTML, CSS, JavaScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Một số khái niệm cơ bản về WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Khái niệm về siêu văn bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Các thành phần của Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 23 23 23 23 3.2 Một số công cụ thường dùng để tạo trang (X)HTML, CSS, JavaScript. . . . . . . . . . . . . . 23 3.3 HTML-XHTML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3.1 HTML, XHTML là gì?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3.2 Cú pháp của các tags (thẻ) trong (X)HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3.3 Chú thích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.4 Cấu trúc của một trang HTML-XHTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3.5 Validate một trang web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3.6 Một số thẻ hay dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3.7 Form trong (X)HTML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.4 CSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.4.1 CSS là gì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.4.2 Cấu trúc một quy tắc CSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.4.3 Một số thuộc tính thường dùng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.5 JavaScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.5.1 JavaScript là gì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.5.2 Các thành phần tạo nên JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.5.3 Một vài ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.6 Một số vấn đề về thiết kế Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.6.1 Nên dung CSS thay cho bảng,nhất là đối với cả trang Web . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.6.2 Với các đoạn JavaScript, CSS lớn, dungfcho toàn bộ Website nên đặt ở file ngoài. . 31 Kết luận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 Giới thiệu Chúng em thấy các vấn đề này là những vấn đề cơ bản và hết sức quan trọng để chúng em có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu về Công nghệ Thông tin. Cụ thể: • Scilab: Đây là một công cụ miễn phí, mạnh để giúp giải một số bài toán và vật lý. • LATEX: Đây là công cụ để chúng em viết các bản báo cáo khi học tập, nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. • Web: Đây là những kiến thức cơ bản nhất để chúng em có thể tự thiết kế một trang web cá nhân cũng như cho tập thể. 7 Chương 1 Scilab 1.1 Giới thiệu chung • Scilab là ngôn ngữ lập trình kết hợp với các phép toán số học trên nhiều lĩnh vực khoa học. • Scilab thuộc loại ngôn ngữ thông dịch. • Khả năng xứ lý với scilab: – – – – – Số học tuyến tính, ma trận thưa. Các hàm đa thức và các hàm hữu tỷ Xử lý đồ thị 2D, 3D Giải các phương trình vi phân, phương trình đại số .... • Cài đặt Download link: http://www.scilab.org/product/scilab/download Cài đăt như các software thông thường. Để cài đặt được đầy đủ, cần có internet để tải các module cần thiết. 1.2 Các phương thức tương tác với Scilab • Console (Hình 1.1), Editor (Hình 1.2) (kèm khả năng Docking (Hình 1.3)) - Console: Hình 1.1 Console 8 -Editor Dễ dàng soạn thảo các file chứa tập các đọan code của Scilab. Cách gọi ra editor: vào Application/Editor hoặc vào editor() từ console Hình 1.2 Editor – Một số tính năng Load into Scilab: chạy toàn bộ đoạn code trong file đang soạn thảo. Evaluate selection: Chạy toàn bộ code được bôi đen. Execute file into scilab: Chạy một file như khi gọi hàm exec Khác với Load into Scilab: chỉ cho ra output trên màn hình khi có lệnh display() – Editor-Docking: Giúp làm việc đồng thời với editor và console 9 Hình 1.3 Docking – Lưu ý: Có thể tích hợp nhiều cửa sổ làm một Có thể có nhiều lựa chọn kết hợp Kết hợp theo tab • Sử dụng hàm exec: File .sci và .sce để dễ quản lý code – File .sci: chứa một hay nhiều hàm tự viết. Các hàm này sau đó sẽ đươc load vào môi trường Scilab khi gọi getf – File .sce chứa cả các hàm tự viết và mã lệnh thực thi của Scilab • Ngoài ra còn có phương pháp xử lí theo lô. 1.3 Sử dụng help trong Scilab Vào chức năng help từ thanh công cụ Nếu biết tên lệnh nhưng quên hoặc chưa biết cú pháp có thể dùng lệnh help với là tên lệnh cần tra. 10 Ví dụ: help sin // cho biết cú pháp của hàm sin help + // help của toán tử Help trong Scilab Nếu không biết rõ tên lệnh, có thể dùng lệnh apropos để tìm thông tin liên quan với từ khóa. Ví dụ: apropos logarithm // Cho kết quả là các hàm liên quan đến logarithm 1.4 Các loại biến trong Scilab Trong Scilab, các loại biến đều được coi là ma trận (trừ một số loại như lists và một số cấu trúc dữ liệu đặc biệt). Bao gồm: biến thực, biến boolean, biến phức, biến xâu, ma trận (bao gồm cả vector). Với mỗi kiểu biến có một số toán tử tương ứng. Tên biến: Để dài tùy ý nhưng chỉ xét 24 ký tự đầu tiên. Mã ASCII: a-z, A-Z, 0-9, % _ # ! ? $. Có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Một số hàm toán học cơ bản: sin(x), asin(x), cos(x), acos(x), tan(x), atan(x), cotg(x), acot(x),. . . 1.5 Ma trận, vector 1.5.1 Khởi tạo ma trận Các ký hiệu dùng để khai báo ma trận: • Ngoặc vuông “[” và “]” để đánh dấu vị trí bắt đầu và kết thúc của ma trận. • Dấu phẩy “,” để phân chia các giá trị giữa các cột. • Dấu chấm phẩy “;” để phân chia các hàng. 11 Tạo ma trận Ngoài ra có một số hàm như: ones, eye, zeros, rand để khởi tạo một số dạng ma trận đặc biệt. Ma trận rỗng: A=[] Tạo ra ma trận A là ma trận rỗng. 1.5.2 Truy cập phần tử của ma trận Với ma trận A cho trước: • Để truy cập một phần tử: A[ i , j] Trong đó i , j là chỉ số hàng và cột (tính từ 1) • Để truy cập nhiều phần tử: A[x1 : x2 , y1 : y2 ] Trong đó x1 , x2 thứ tự là chỉ số đầu và cuối của các hàng lấy giá trị, y1 , y2 thứ tự là chỉ số đầu và cuối của cột lấy giá trị. Có thể dùng toán tử $ để chỉ hàng hoặc cột cuối cứng. 1.5.3 Các phép toán ma trận Có các phép toán +, - , *, /, tính định thức (det), trị riêng (spec) là các phép toán áp dụng với cả ma trận như toán học. Ngoài ra còn các phép toán như .* , ./ để áp dụng trên từng phần tử của hai ma trân. 12 Ví dụ: Tính toán với ma trận 1.5.4 Xây dựng và tính toán đa thức Xây dựng đa thức Ví dụ xây dựng đa thức: x2 − 3x − 4 Nếu v là vector chứa các hệ số từ thấp đến cao v = [-4 -3 1] p = poly (v, ‘x’, ‘coeff’) Cách khác: Khởi tạo một đa thức là “x” và áp dụng các phép toán để xây dựng đa thức phức tạp hơn x = poly(0,‘x’) p=x^2-3*x-4 Xây dựng đa thức với nghiệm cho trước: Sử dụng hàm poly nhưng tham số cuối là “roots”. Ví dụ: Xây dựng đa thức có hai nghiệm là 1 và 2: z = [ 1 2 ]; p = poly(z,‘x’,‘roots’) Khi đó có: p = 2 - 3 * x + x ^2 Như vậy hai giá trị tham số cuối cứng của hàm poly (“coeff” và “roots” có tác dụng ngược nhau). Tính toán với đa thức: Một số hàm như roots() để tìm nghiệm, horner() để tính giá trị của đa thức với giá trị x nào đó, derivat() để tính đạo hàm. Ví dụ: với đa thức p = x2 − 3 ∗ x − 4 z = roots(p); Khi đó: z == [-1 4]’; horner(p,z) == [0 0]’; derivat(p) == -3 + 2*x; 13 1.5.5 Xây dựng và giải hệ phương trình Với hệ phương trình có dạng A*x = b với A, b là hai ma trận chứa các hệ số, có thể giải bằng cách lấy x=A/b Ví dụ: Để giải hệ phương trình:   x + 3y + 2z = 1 2x + y + 3z = 0  3x + 2y + z = −1 có thể dựng 2 ma trận A và b chứa các hệ số để giải, cụ thể như sau: Giải hệ phương trình 1.6 Đồ thị Đồ thị cho dưới dạng điểm Với x, y lần lượt là 2 vector chứa hoành độ tung độ các điểm trên đồ thị, có thể vẽ đồ thị bằng hàm: plot2d(x,y, style = -1) tham số style là kiểu đồ thị được vẽ. Ví dụ: Hình 1.4 x=[0.5 0.7 1.3 1.7 1.8] y=[0.1 0.2 0.75 1.5 2.2] plot2d(x,y,style=-1) 14 Hình 1.4 Đồ thị dạng tập hợp điểm Đồ thị cho dưới dạng hàm Với x là vector chứa các giá trị của biến. Sử dụng deff() và fplot2d() Ví dụ: x = -4:0.1:4 deff("[y]=f(x)","y=x^2") fplot2d(x,f) ( Hình 1.5) Hình 1.5: Đồ thị cho dưới dạng hàm 15 Đồ thị trong không gian 3 chiều: Có thể vẽ đồ thị của hàm 2 biến trong không gian 3 chiều, tương tự trường hợp trên, dùng hàm “plot3d” và “fplot3d”. Ví dụ:(Hình 1.6) Vẽ đồ thị hàm z=sin(x)*y với x∈ [0; 2π], y ∈ [0; 5] Ta soạn thảo trong Scilab: x=[0:%pi/16:2*%pi]’ y=[0:0.5:5] z=sin(x)*y plot3d(x, y, z) Hình 1.6: Đồ thị không gian 3 chiều 16 Chương 2 LATEX 2.1 LATEX là gì? LATEX là một hệ thống sắp chữ, một ngôn ngữ biểu diễn văn bản dẫn xuất từ TEX Phiên bản mới nhất: LATEX2e Tác giả Lesile Lamport. Ưu, nhược điểm • Ưu điểm – Soạn thảo văn bản lớn không ảnh hưởng đến tốc độ gõ. Với Word hoặc OpenOffice, cả tài liệu sẽ bị định dạng lại khi ta gõ. – Tài liệu LATEX thường có vẻ chuyên nghiệp hơn các tài liệu khác. – Gủ công thức tiện lợi. – Miễn phí (trừ một số front-end) – Kích thước mã nguồn khiêm tốn • Nhược điểm – Không nhìn thấy văn bản khi đang gõ (phải LATEX mã nguồn mới thấy) – Phải nhớ tên lệnh (hoặc phải có tài liệu) – Hơi khó khăn khi bắt đầu 2.2 Cơ bản về LATEX 2.2.1 Các tập tin nhập liệu Dữ liệu đưa vào LATEX là văn bản thông thường được lưu dưới dạng kí tự. Tập tin này sẽ chứa phần văn bản cũng như các lệnh định dạng của LATEX. 2.2.2 Khoảng trắng Các kí tự khoảng trắng hay tab được xem như nhau và được gọi là kí tự “khoảng trắng”. Nhiều kí tự khoảng trắng liên tiếp chỉ được coi là một khoảng trắng. Các khoảng trắng ở vị trí đầu một hàng thì được bỏ qua. Ngoài ra kí tự xuống hàng đơn được xem là một khoảng trắng. Một hàng trắng giữa hai hàng văn bản sẽ xác định việc kết thúc một đoạn văn. Nhiều hàng trắng được xem là một hàng trắng. 2.2.3 Một số kí tự đặc biệt Những kí tự sau là các kí tự dành riêng. Nó có thể là kí tự có ý nghĩa đặc biệt trong LATEX hay nó không thuộc vào bất kì một font chữ nào. Khi bạn nhập chúng một cách trực tiếp thì thông thường chúng không được in ra và đôi khi chúng cho LATEX làm một số việc không định trước hoặc có thể bị báo lỗi. Các kí tự đặc biệt đó là: # % ^ & _ { } ~ \. Để sử dụng các kí hiệu trên, cần thêm vào một dấu gạch chéo phía trước "\" với kí tự gạch chéo thì dùng: \textbackslash. 17 2.2.4 Lệnh trong LATEX Các lệnh của LATEXphân biệt chữ hoa, chú thường. Cấu trúc lệnh: \tên lệnh{tham số băt buộc}[tham số tùy chọn] 2.2.5 Chú thích trong LATEX - Chú thích ngắn: dùng kí tự % : khi mà latex gặp một kí tự % thì nó sẽ bỏ qua phần còn lại của hàng đang được xử lý. Ngoài ra, các kí tự xuống hàng và hàng trắng ở đầu hàng tiếp theo sẽ được bỏ qua. Có thể sử dụng kí tự này để ghi chú vào tập tin soạn thảo. Ngoài ra kí tự % còn có thể sử dụng để chia các hàng dữ liệu nhập vào quá dài khi mà các kí tự khoảng trắng hay xuống hàng không được phép xuất hiện. - Chú thích dài: dùng môi trường comment của gói verbatim. 2.2.6 Một số engine và front-end dùng để soạn thảo Engine • Windows: MiKTeX. Link: http://miktex.org/ • Linux: TeX Live. Có thể cài qua các repository. Front-end • Texmaker (http://www.xm1math.net/texmaker/) Chạy được trên Windows, Linux và MacOS. (Hình 2.1) • TeXnicCenter (http://www.texniccenter.org/) (Hình 2.2) Hình 2.1 Texmaker 18 Hình 2.2 TeXnicCenter 2.3 Cấu trúc tổng quát của một tập tin mã nguồn \documentclass[tham số tùy chọn]{class} % khai báo các package sử dụng. \usepackage[. . . ] class \begin{document} % nội dung \end{document} 2.3.1 Lệnh documentclass Dùng để khai báo loại tài liệu. Tham số “class” để khai báo loại tài liệu, bao gồm: article, proc, minimal, report, book, slides, letter. Các tham số tùy chọn để tùy chỉnh một số định dạng của loại tài liệu như kích thước trang giấy, kích thước font mặc định, . . . 2.3.2 Khai báo package Sử dụng lệnh \usepackage[...]{tên package} Trong đó tham số tùy chọn để đặt các thông số cho package sử dụng. Ví dụ: \usepackage[utf8]{vietnam} Dùng để sử dụng gói vntex để dùng tiếng Việt. \usepackage[unicode]{hyperref } Dùng để tạo tham chiếu cho mục lục, tham số “unicode” để tạo bookmark hỗ trợ tiếng Việt. 2.4 Một số lệnh để tạo chương, mục Các lệnh để tạo chương mục từ lớn đến nhỏ (với article class) \section{. . .} \subsection{. . .} \subsubsection{. . .} \paragraph{. . .} \subparagraph{. . .} 19 Nếu muốn chia tài liệu thành các phần mà không ảnh hưởng đến việc đánh số chương, mục thì có thể dùng lệnh \part{. . .} Với report hoặc book, có thể có thêm lệnh: \chapter{. . .} 2.5 Soạn thảo văn bản 2.5.1 Font Kiểu font Có thể dùng lệnh thay đổi font hoặc lệnh khai báo font, lệnh thay đổi font thay đổi font chỉ ảnh hưởng với nội dung là tham số của lệnh còn lệnh khai báo font ảnh hưởng tới tài liệu từ vị trí lệnh về sau (hoặc trong khối { . . . } chứa lệnh). Một số lệnh hay dùng: Lệnh thay đổi font \textrm . . . \texttt . . . \textsf . . . \textit . . . \textbf . . . Lệnh khai báo font \rmfamily \ttfamily \sffamily \itshape \bfshape Tác dụng font roman font teletype font sans serif in nghiêng in đậm Kích thước font Khai báo \tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge Môi trường tiny scriptsize footnotesize small normalsize large Large LARGE huge Huge 2.5.2 Môi trường Cấu trúc \begin{tên môi trường} nội dung \end{tên môi trường} Môi trường tạo danh sách, miêu tả Để tạo danh sách không đánh thứ tự: dùng môi trường itemsize , để tạo danh sách có đánh thứ tự: dùng môi trường enumerate , để tạo môi trường dùng để miêu tả: dùng môi trường description Môi trường dùng để căn lề • Căn lề trái: dùng môi trường flushleft • Căn lề phải: dùng môi trường flushright • Căn giữa: dùng môi trường center 20
- Xem thêm -