Tài liệu Mối quan hệ giữa tổ chức học tập, sự phát triển của nhân viên và kết quả làm việc trong các công ty dịch vụ hàng không

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH QUYÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC HỌC TẬP, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC TRONG CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG Chuyên ngành Mã số chuyên ngành : Quản trị kinh doanh : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH QUYÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC HỌC TẬP, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC TRONG CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG Chuyên ngành Mã số chuyên ngành : Quản trị kinh doanh : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Việt Hằng Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Tôi tên là: NGUYỄN HUỲNH QUYÊN Ngày sinh: 22/09/2019 Nơi sinh: Tân Biên – Tây Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã học viên: 1583401020091 Tôi đồng ý cung cấp toàn văn thông tin luận án/ luận văn tốt nghiệp hợp lệ về bản quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối toàn văn thông tin luận án/ luận văn tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ký tên (Ghi rõ họ và tên) NGUYỄN HUỲNH QUYÊN i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô và cán bộ nhân viên của Khoa đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh đã từng giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập của tôi tại trường. Quý thầy cô đã giảng dạy những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm không những hữu ích cho bản thân tôi trong quá trình học tập mà còn giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại của tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Vũ Việt Hằng – cô đã tận tình truyền đạt, hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả người thân, gia đình, bạn bè đã ủng hộ, động viên và tạo động lực giúp tôi vững tin hoàn thành chương trình đào tạo cao học. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn đồng nghiệp và đối tác đã nhiệt tình giúp đỡ tôi thực hiện thu thập, khảo sát dữ liệu phục vụ nghiên cứu này. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả! ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng luận văn: “Mối quan hệ giữa tổ chức học tập, sự phát triển của nhân viên và kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong các công ty dịch vụ hàng không” này là bài nghiên cứu của chính tôi. Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác. Không có nghiên cứu của người khác được sử dụng trong luận văn này mà không được trích dẫn theo quy định. Luận văn này cũng chưa bao giờ được nộp để nhận bất cứ bằng cấp nào tại các trường đại học hoăc cơ sở đào tạo khác. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2019 Tác giả Nguyễn Huỳnh Quyên iii TÓM TẮT Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển và nền kinh tế được đẩy nhanh tăng trưởng ngày càng mạnh, Việt Nam được đánh giá là thị trường hàng không có tiềm năng tăng trưởng nhanh trên thế giới, đặc biệt là thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Với đặc thù ngành hàng không có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong công tác phục vụ, các công ty dịch vụ hàng không tại Việt Nam nói chung và các công ty phục vụ tại Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất – một trong ba cảng hàng không lớn nhất Việt Nam nói riêng gặp khó khăn hơn trong việc phát triển và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao. Một công ty muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực, phát triển môi trường làm việc với văn hoá học tập, tạo điều kiện để nhân viên phát triển năng lực cá nhân ngày càng cao hơn để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ngành. Với những cạnh canh gay gắt của thị trường lao động trong ngành và những yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng, các công ty dịch vụ hàng không cần hoàn thiện gì để tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành. Các công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất có phải là tổ chức học tập để tạo được môi trường học tập cho nhân viên? Các khóa đào tạo và môi trường học tập này có thúc đẩy sự phát triển của nhân viên không? Môi trường học tập và sự phát triển của nhân viên có mối tương quan như thế nào đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên? Đề tài nà được thực hiện để trả lời cho những câu hỏi đã nêu. Nghiên cứu được thực hiện thông qua các bước nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn tay đôi theo danh mục câu hỏi liên quan đến yếu tố trong mô hình nghiên cứu với thời lượng từ 10-15 phút với cán bộ quản lý nhân sự của các công ty dịch vụ hàng không; đồng thời thực hiện thảo luận nhóm với thời lượng 15-20 phút với nhóm người làm việc trong lĩnh vực nhân sự của các công ty dịch vụ hàng không. Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng hình thức khảo sát qua thư điện tử và trực tiếp 200 mẫu được sử dụng để đánh giá và kiểm định mô hình nghiên cứu thông qua các phương pháp phân tích dữ liệu iv là đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc trúc tuyến tính (SEM). Kết quả của các phân tích định lượng đã giúp nghiên cứu khẳng định được rằng, mô hình nghiên cứu là phù hợp tốt với tập dữ liệu thị trường, các hệ số ước lượng trong mô hình có độ tin cậy tốt. Nghiên cứu đã chỉ ra được yếu tố Tổ chức học tập (LO) có tác động tích cực đến yếu tố Kết quả thực hiện công việc của nhân viên (EP); và yếu tố Sự phát triển của nhân viên (ED) cũng có tác động tích cực đến yếu tố EP. Trong khi đó, yếu tố Tổ chức học tập lại không có tác động đáng kể đến yếu tố Sự phát triển của nhân viên. Trong điều kiện giới hạn về nguồn lực và thời gian, nghiên cứu này đã không tránh khỏi một số hạn chế nhất định. kích thước mẫu nghiên cứu còn nhỏ, điều này đã làm giảm tính đại diện của kết quả nghiên cứu và trong nghiên cứu này chỉ thực hiện khảo sát ở một bên là người đào tạo, chưa thể lấy ý kiến khảo sát của người học làm cho kết quả nghiên cứu một phần nào đó có thể chưa đạt được tính khách quan. Tuy nhiên, với kết quả đạt được, nghiên cứu này có thể hữu ích cho các nhà quản trị các công ty cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất trong việc đề ra các chính sách, giải pháp nhân sự, đào tạo, phát triển nhân viên phù hợp hơn với tốc độ tăng trưởng, yêu cầu công việc hiện tại. v ABSTRACT In the competitive market and environment, in order to sustain and achieve competitive advantages, many companies and enterprises day by day require more competence with their own internal sources, especially their employees. Much more high-standard requirements are necessary for aviation services. All carriers and forwarders intentionally focus on the standards of services which consist of training programs. Moreover, International Air Transport Association issues annual handling manual, which differs from the previous year, with handling requirements, safety issues for improvement. It is essential that each enterprise shall take the initiative of setting up a learning environment which internally becomes the learning organization. They’re aware that this learning will improve and impulse the development and working performance of the employees themselves, which contribute to the enterprise’s development. This study aims to explore the relationship of Learning Organization and Employee’s Development & Employee Working Performance. They are not new concepts for business researches, however, it’s necessary to study their relationship and their impact on each other to build and develop a sustainable organization. Based on theories and previous studies of Learning Organization, the Development and Employee Working Performance of the employees, this study may find out the relationship of these concepts in the aviation service companies in Tan Son Nhat International Airport. All contructs in Learning Organization are building a learning environment, leadership enforcement and learning processes & practices. Regarding Employee’s Development, they are skills, knowledge, abilities, attitude and job experience. The rest are based on the quality, quantity, effectiveness of time and relation to others which the Employee Performance reflects on the final results. The authors collect data in three biggest aviation service companies handling for imported and exported cargos at Tan Son Nhat International Airport. vi The research is conducted through qualitative and quantitative research steps. Qualitative research by hand-to-hand interviews with management staff of aviation service companies according to the list of questions related to the elements of the research model for 10-15 minutes; besides, 15 to 20 - minute group discussion is also conducted with a group who works in the human resouce management of aviation service companies. Quantitative research is conducted by e-mail survey and directly with 200 samples to evaluate and test the research model through data analysis methods that evaluate reliability of measurement, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM). The results of quantitative analysis have helped the study confirm that the research model is well suited to the market data set, the estimated coefficients in the model have good reliability. Research has shown that the Learning Organization (LO) element has a positive impact on the Employee Performance (EP) element; and the Employee Development (ED) factor also has a positive impact on the EP factor. Meanwhile, the Organizational learning element has no significant impact on the Employee Development factor. In the context of the limitation of resources and time, this study still has some certain limitations. The sample size is small, this limitates the representativeness of the research results. Moreover, this study only surveys the trainers, neither are the participants and trainees. The results of the study may not be objective enough. However, with the achieved result, this study may be useful for managers of aviation companies at Tan Son Nhat International Airport in building policies and solutions on training, staff development which are more suitable with current growth rates and job requirements. vii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii TÓM TẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT ................................................................................................................v MỤC LỤC ................................................................................................................ vii DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................x DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. xi DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. xii CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ................................................1 NGHIÊN CỨU ............................................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ...................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ..........................................................................................4 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................4 1.5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................4 1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ...................................................................4 1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu.........................................................................5 1.6. Đóng góp của đề tài..........................................................................................5 Đóng góp thực tiễn ..............................................................................................5 1.7. Kết cấu của luận văn ......................................................................................5 1.8. Tổng quan về công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại CHKQT TSN ..........6 CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT .........................................................................9 2.1. Khái niệm và nền tảng lý thuyết ....................................................................9 Cơ sở lý thuyết về động lực.................................................................9 Tổ chức học tập ...................................................................................9 Sự phát triển của nhân viên ...............................................................12 Kết quả thực hiện công việc của nhân viên .......................................14 2.2. Các nghiên cứu trước ...................................................................................16 Nghiên cứu của Senge (1990) ...........................................................16 viii Nghiên cứu của Alexander E. Ellinger và cộng sự (2007) ................16 Nghiên cứu của Kuvaas và Dysvik (2009) ........................................17 Nghiên cứu của Song và cộng sự (2009) ..........................................18 Nghiên cứu của Hameed A. và Waheed A. (2011) ...........................19 Nghiên cứu của Dekoulou và Trivellas (2015) .................................19 Nghiên cứu của Hartono và cộng sự (2017)......................................19 Nghiên cứu của Song và cộng sự (2018) ..........................................20 Nghiên cứu của Napitupulu Saud và cộng sự (2017) ........................20 Nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017) ...........................21 2.3. Tóm tắt các nghiên cứu trước đây ..................................................................21 2.4. Các giả thuyết và mô hình đề nghị .................................................................25 2.5. Tóm tắt chương 2 ...........................................................................................27 CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................28 3.1. Qui trình nghiên cứu ....................................................................................28 3.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................29 Nghiên cứu định tính .........................................................................29 Nghiên cứu định lượng ......................................................................35 Thang đo nghiên cứu .........................................................................38 3.3. Tóm tắt chương 3 ...........................................................................................40 CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................41 4.1. Phân tích thống kê mô tả .............................................................................41 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .......................................................41 Thống kê mô tả các biến định lượng .................................................44 4.2. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s alpha) .................................46 4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .............................................................48 4.4. Phân tích nhân tố khẳng định CFA..............................................................49 4.5. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) ...........................................52 Kiểm định mô hình lý thuyết .............................................................52 Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ................................................52 Kiểm định Bootstrap .........................................................................53 4.6. Phân tích ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp ......................................................53 ix Ảnh hưởng gián tiếp ..........................................................................54 Ảnh hưởng trực tiếp ..........................................................................54 Tổng ảnh hưởng.................................................................................55 4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu......................................................................55 4.8. Tóm tắt chương 4 .........................................................................................57 CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .............................................59 5.1. Kết luận........................................................................................................59 5.2. Hàm ý quản trị .............................................................................................61 5.3. Hạn chế và các hướng nghiên cứu đề xuất trong tương lai .........................63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................64 PHỤ LỤC 1 – DÀN BÀI KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH ...............................................69 PHỤ LỤC 2 – BẢNG KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG ................................................71 PHỤ LỤC 3 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ...................................................74 x DANH MỤC VIẾT TẮT CFA : Phân tích nhân tố khẳng định CHKQTTSN : Cảng Hàng không Quốc Tế Tân Sơn Nhất IATA : Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc Tế SAAM : Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Trì Máy Bay Sân Bay Phía Nam SAGS : Công Ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn SCSC : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hoá Sài Gòn SEM : Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính TCS : Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hoá Tân Sơn Nhất TECS : Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa Tân Sơn Nhất VIAGS : Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay Việt Nam xi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước ....................................................22 Bảng 3.1 Danh sách các đáp viên tham gia khảo sát định tính chuyên sâu ..............31 Bảng 3.2. Kết quả nghiên cứu định tính....................................................................31 Bảng 3.3 Thống kê số phiếu khảo sát .......................................................................36 Bảng 3.4 Kết quả thang đo sau khi hiệu chỉnh thông qua nghiên cứu định tính ......38 Bảng 4.1 Thống kê về lĩnh vực hàng không của mẫu nghiên cứu ............................41 Bảng 4.2 Thống kê về qui mô nhân sự của mẫu nghiên cứu ....................................42 Bảng 4.3 Thống kê về thời gian hoạt động của mẫu nghiên cứu ..............................43 Bảng 4.4 Kết quả thống kê mô tả các biến định lượng .............................................44 Bảng 4.5 Kết quả phân tích độ tin cậy bằng Cronbach’s alpha ................................47 Bảng 4.6 Kết quả phân tích EFA ..............................................................................48 Bảng 4.7 Kết quả tính toán hệ số tin cậy tổng hợp và phương sai trích. ..................50 Bảng 4.8 Hệ số tương quan giữa các khái niệm trong thang đo. ..............................51 Bảng 4.9 Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) ..............................53 Bảng 4.10 Kết quả phân tích boostrap. .....................................................................53 Bảng 4.11 Kết quả phân tích ảnh hưởng tổng lên EP (đã chuẩn hóa) ......................54 Bảng 5.1 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ...............................60 xii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất.......................................................................27 Hình 3.1 Qui trình thực hiện nghiên cứu ..................................................................28 Hình 4.1 Đồ thị biểu diễn về các lĩnh vực hàng không của mẫu nghiên cứu ...........42 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn về qui mô nhân sự của mẫu nghiên cứu ..........................43 Hình 4.3 Đồ thị biểu diễn về thời gian hoạt động của mẫu nghiên cứu....................44 Hình 4.4 Kết quả phân tích CFA ...............................................................................51 Hình 4.5 Kết quả phân tích mô hình SEM ................................................................52 1 CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu Hiện nay, cùng với làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào nước ta ngày càng gia tăng và sự phát triển nhanh chóng của ngành dịch vụ hàng không, thị trường lao động càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhân viên, đặc biệt trong các ngành đặc thù như ngành hàng không. Đặc thù của ngành hàng không, các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn và năng lực phục vụ luôn là yếu tố then chốt để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung ứng. Hơn thế nữa, các tổ chức hàng không quốc tế, các hãng hàng không và nhà chức trách luôn đặt ra các tiêu chuẩn cao đối với nguồn lực của nhà cung ứng dịch vụ. Vì vậy, các doanh nghiệp dịch vụ hàng không trong nước càng gặp khó khăn hơn trong việc phát triển và duy trì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Để tồn tại và phát triển trên thương trường, lãnh đạo các doanh nghiệp cần có những người luôn “kề vai sát cánh” nhằm đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Một công ty muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực, phát triển môi trường làm việc với văn hoá học tập, tạo điều kiện để nhân viên phát triển năng lực cá nhân ngày càng cao hơn để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ngành. Trong xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng cải tiến đòi hỏi con người phải luôn tự trao dồi kiến thức và học hỏi những điều mới để cập nhật, bổ sung kiến thức cho bản thân đồng thời phát triển năng lực cá nhân để thực hiện tốt các công việc được giao. Trong một doanh nghiệp, việc xây dựng một môi trường học tập để tạo thêm động lực cho nhân viên tăng cao ý thức học tập là điều thật sự cần thiết. Đây cũng là một trong những yêu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng sử dụng người tài mới có thể 2 tăng cường hiệu quả và thế mạnh cạnh tranh của tổ chức, nói cách khác, người tài là phương tiện để tăng cường lợi thế cạnh tranh. Nhân viên được trao dồi học hỏi là nền tản cho việc tự phát triển bản thân và cũng là tiền đề của hiệu suất cao trong công việc. Kết quả của sự học tập và phát triển nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kết quả công việc hoàn hảo trong tổ chức. Thực trạng về ngành hàng không Việt Nam trong những năm gần đây còn không ít những bất cập trong vấn đề đào tạo, quản lý nhân lực và hiệu suất thực hiện công việc chưa cao. Trong khi ngành hàng không đang có xu hướng phát triển mạnh, nhưng việc phát triển nguồn nhân lực vẫn đang là áp lực rất lớn cho ngành. Ngành hàng không cần những lao động có tay nghề vững vàng chứ không đòi hỏi nhiều kỹ sư, tiến sĩ. Việc đào tạo nguồn nhân lực ở các trường trung học, cao đẳng, đại học không đủ đáp ứng yêu cầu của ngành vì chương trình còn đào tạo chung chung, chưa thật sự sâu sát với công việc thực tế mà hầu hết sau khi được tuyển dụng các nhân viên phải được doanh nghiệp đào tạo thêm các tiêu chuẩn phục vụ đang áp dụng. Từ đây cho thấy công tác đào tạo tại doanh nghiệp là việc luôn phải được chú trọng. Nghề dạy nghề, các nhân viên làm việc tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức sau thời gian học tập, làm việc tại doanh nghiệp từ đó phát triển cá nhân và đảm bảo kết quả thực hiện công việc. Điều này càng cho ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của môi trường học tập trong tổ chức. Tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất (CHKQTTSN) hiện nay có 2 nhà cung ứng dịch vụ hàng hoá hàng không, phục vụ cho các chuyến bay vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu ở khu vực miền Nam. Hai công ty này luôn phải đảm bảo năng lực nhân viên của mình phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành và tìm mọi phương pháp để nâng cao hiệu suất làm việc để đạt lợi thế cạnh tranh ngoài việc đầu tư công nghệ thiết bị máy móc hiện đại. Thực tế các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng không còn chưa nắm bắt kịp thời những thay đổi của pháp luật về công tác đào tạo các kỹ năng và kiến thức cho nhân viên phục vụ hàng không và cũng chưa có sự đầu tư thỏa đáng trong công 3 tác đào tạo, phát triển nhân viên dẫn đến việc hiệu quả làm việc chưa đạt được kỳ vọng và tiêu chuẩn mà khách hàng đưa ra, vẫn còn những sai sót trong quá trình làm việc làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp. Việc tăng trưởng nhanh của ngành hàng không đã và đang mang đến những bất cập trong việc cung cấp nguồn nhân lực đủ năng lực làm việc trong ngành hàng không. Hơn thế nữa, ở khu vực phía Nam chưa có nhiều trường, cơ sở đào tạo chuyên ngành dịch vụ hàng không, các doanh nghiệp chưa chủ động trong công tác đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ. Đây chính là những rào cản trong việc phát triển nhân viên và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Vấn đề đặt ra cho đề tài nghiên cứu là tìm ra mối quan hệ tương quan giữa ba yếu tố Tổ chức học tập, sự Phát triển của nhân viên và Kết quả thực hiện công việc. Chính những lý do như vậy, nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài “Mối quan hệ giữa tổ chức học tập, sự phát triển của nhân viên và kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong các công ty dịch vụ hàng không”. Với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không xác định được các điểm quan trọng và thực hiện trong quá trình đào tạo nhân viên, để từ đó tạo ra được lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trong ngành cũng như gia tăng chất lượng dịch vụ cung ứng với các doanh nghiệp trong khu vực. Yếu tố sự phát triển và kết quả thực hiện công việc của nhân viên cũng là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Từ vấn đề nghiên cứu đưa ra, đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: + Tìm hiểu mối tương quan giữa Tổ chức học tập, Sự phát triển nhân viên với Kết quả thực hiện công việc của nhân viên sau khi được đào tạo nghiệp vụ. + Xác định mức độ tác động trực tiếp và gián tiếp của Tổ chức học tập đến Kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại các công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. 4 + Đưa ra các hàm ý quản trị để phát triển tổ chức học tập và nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại các công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Với các mục tiêu nghiên cứu đưa ra như vậy, để giải quyết được, đề tài cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: + Giữa các yếu tố Tổ chức học tập, Sự phát triển nhân viên và Kết quả thực hiện công việc của nhân viên sau khi được đào tạo nghiệp vụ có mối tương quan gì hay không? + Mức độ tác động trực tiếp và gián tiếp của Tổ chức học tập đến Kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại các công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất là như thế nào? + Cần có các hàm ý quản trị gì để giúp các công ty cung ứng dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất có thể phát triển tổ chức học tập và nâng cao kết quả thực hiện công việc của nhân viên? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa Tổ chức học tập, sự Phát triển của nhân viên và Kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong các công ty dịch vụ hàng hoá hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. Đối tượng khảo sát: đại diện lãnh đạo cấp cao, cấp trung và các nhân viên trong các công ty cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. Phạm vi nghiên cứu: Các công ty cung cấp dịch vụ hàng không tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
- Xem thêm -