Tài liệu Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo của nhà quản lý dự án, tương tác trong nhóm dự án và sự thành công của quản lý dự án một nghiên cứu trong ngành công nghệ thông tin tại việt nam

  • Số trang: 171 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017