Tài liệu Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty tnhh nhà nước một thành viên giống gia súc hà nội

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ ----- o0o ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập PGS.TS Hà Văn Sự Nguyễn Thị Vân Anh Bộ môn: Kinh tế thương mại Lớp: K44F6 HÀ NỘI - 2012 TÓM LƯỢC Là một doanh nghiệp nhà nước, chuyên cung cấp các sản phẩm giống chăn nuôi giống gốc cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận, Công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội cùng với ban lãnh đạo rất quan tâm đến hoạt động mở rộng thị trường. Nhận thức được vai trò công tác tiêu thụ và tính cấp thiết của hoạt động này, sau một thời gian thực tập tại Công ty, em đã chọn đề tài “Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Giống gia súc Hà Nội” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài tập trung đi vào nghiên cứu, làm rõ những lý luận và thực tiễn về những giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của Công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội. Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra và một số phương pháp khác đề để đánh giá thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của Công ty. Đề tài hoàn thành mang lại không những ý nghĩa cho bản thân nghiên cứu mà còn giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán con giống mở rộng thị trường tiêu thụ của mình hiệu quả hơn. LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình quý báu của các thầy cô. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành tới thầy PGS.TS Hà Văn Sự, bộ môn kinh tế thương mại đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn giúp em hoàn thành nhanh chóng khóa luận này. Em cũng xin cám ơn Ban giám đốc Công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty. Em xin gửi lời cám ơn đến cô Nguyễn Hà Linh, trưởng phòng kinh doanh tại Công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Do những hạn chế về chủ quan và khách quan, đề tài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những nhận xét góp ý của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn và có tính khả thi hơn nữa. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Sản lượng tiêu thụ theo thị trường…………………………………..…..…25 Bảng 2.2. Doanh thu bán hàng (2009 – 2011)……………………………………..….26 Bảng 2.3. Doanh thu theo các phương thức bán……………………………………...27 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Đồ thị 2.1. Thị phần của công ty (2009 – 2011)……………………………………...24 MỤC LỤC TÓM LƯỢC.................................................................................................................. 1 LỜI CẢM ƠN................................................................................................................2 DANH MỤC BẢNG BIỂU...........................................................................................3 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ...................................................................................3 LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1 Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ....................7 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN............................................................................7 1.1.1. Khái niệm về thị trường...................................................................................7 1.1.2. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm......................................................................8 1.1.3. Khái niệm thị trường tiêu thụ sản phẩm........................................................9 1.1.4. Khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.........................................9 1.2. VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP................................................................10 1.2.1. Vai trò của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm..............................10 1.2.2. Nguyên tắc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.......12 1.3. NỘ DUNG VÀ NGUYÊN LÝ GIẢI QUYẾT VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM............................................................................13 1.3.1. Các hình thức và chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp............................................................................................13 1.3.2. Những chính sách và biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp............................................................................................16 Chương 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI 19 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI.......................................................................................................19 2.1.1. Tổng quan công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội..........................19 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi................................................................................................20 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI.......................................................................................................23 2.2.1. Thị phần của doanh nghiệp...........................................................................23 2.2.2. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm...........................................................................25 2.2.3. Chỉ tiêu doanh thu...........................................................................................26 2.2.3. Các chính sách và biện pháp mà mà công ty đã áp dụng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua (2009 – 2011).................................27 2.3. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI...........................................29 2.3.1. Những thành công và bài học kinh nghiệm....................................................29 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.................................................................................30 Chương 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI............31 3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI...............................................................................................................31 3.1.1. Mục tiêu............................................................................................................31 3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới...........................31 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI....................................................................................................................... 32 3.2.1. Lập kế hoạch điều tra và nghiên cứu thị trường...........................................32 3.2.2. Xây dựng chính sách sản phẩm theo hướng đa dạng hóa để mở rộng thị trường tiêu thụ...........................................................................................................32 3.2.3. Thực hiện chính sách giá cả............................................................................33 3.2.4. Biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm.............................................................33 3.2.5. Mở rộng các hoạt động hỗ trợ bán hàng........................................................34 3.2.6. Đào tạo tổ chức cán bộ kinh doanh và người lao động.................................34 3.2.7. Biện pháp tổ chức, quản lý điều hành kinh doanh........................................35 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIỐNG CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY TNHHNN MTV GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI....................................................................................................................... 36 3.3.1. Kiến nghị về phía nhà nước.............................................................................36 3.3.2. Kiến nghị đối với công ty.................................................................................36 3.4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU...........................36 KẾT LUẬN................................................................................................................38 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................39 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường, nhằm trả lời được ba cầu hỏi cơ bản “sản xuất cái gì?”, “sản xuất như thế nào?”, “sản xuất cho ai?”. Thị trường vừa được coi là điểm xuất phát cũng vừa là điểm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Có thể nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn hiệu quả khi nó xuất phát từ thị trường, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những cơ hội trên thị trường. Hay nói cách khác, thông qua thị trường, sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp được tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách liên tục trên cơ sở thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Vì thế, duy trì và mở rộng thị trường được coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình hội nhập của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, hoạt động trong cơ chế thị trường cũng đồng nghĩa với việc phải luôn luôn đối phó với các rủi ro thách thức trong quá trình cạnh tranh khốc liệt. Để phát triển thị trường một cách hiệu quả, trước hết doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức về thị trường. Tiếp đó doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu môi trường và khách hàng, sử dụng các thông tin, dữ liệu đó để phán đoán thị trường, lựa chọn mục tiêu thị trường, lập kế hoạch thị trường kinh doanh, kế hoạch duy trì thị trường cũ, chiếm lĩnh thị trường mới. Sau cùng là triển khai thực hiện kế hoạch thông qua bốn công cụ: sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp. Trước kia, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, doanh nghiệp không phải lo về thị trường tiêu thụ. Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra được Nhà nước phân phối đến các đơn vị và cá nhân có nhu cầu. Ngày nay, với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mọi doanh nghiệp sản xuất ngoài việc phải thực hiện tốt sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất còn phải tìm ra cho mình một thị trường phù hợp để tiêu thụ những sản phẩm sản xuất ra. Trong khi đó, thị trường thì có hạn về khối lượng tiêu dùng. Mỗi doanh nghiệp vừa là người sản xuất, đồng thời vừa là người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra, doanh nghiệp phải đảm bảo mục tiêu cuối cùng của mình là lợi nhuận. Thị trường luôn thay đổi và nhu cầu ngày càng cao. Thị trường đã trở thành một vấn đề quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tung ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng với khẩu hiệu “hãy sản xuất ra cái mà khách hàng thích, bán và sản xuất cái mà khách hàng cần”, thêm vào đó chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng mà bất kì một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến nó đồng thời cố gắng 1 giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm để phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng. Từ những cơ sở đó, xây dựng chiến lược lâu dài nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Điều đó tạo được chữ tín với khách hàng, mà chữ tín trong kinh doanh là tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp, nhờ tài sản này mà doanh nghiệp sẽ phát huy được thế mạnh riêng, phát triển liên tục và bền vững để vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người, nguồn thực phẩm chính nuôi sống loài người đã được khai thác dưới hình thức săn bắt, hái lượm. Ngày nay, nguồn thực phẩm từ săn bắt hái lượm đã được con người chủ động hơn nhất là lịch sử nhân loại đã bước vào thập niên thứ 3 với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Các công nghệ sử dụng trong chăn nuôi hiện đại hơn, dần hướng tới cung cấp cây giống, con giống có nguồn gốc, phẩm chất tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hiện nay. Cùng với xu thế toàn cầu hóa, đặc biệt là sau khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO thì Việt Nam đã nhanh chóng có được sự biến đổi về mọi mặt, trong đó có sự biến đổi về kinh tế - khoa học, kỹ thuật là rõ ràng nhất. Với những ưu thế mà hội nhập mang lại, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã nhanh chóng nắm bắt để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mình. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng mang lại những khó khăn nhất định với sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp từ khắp mọi nơi làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. Trong tình hình thực tế hiện nay, ngành chăn nuôi, sản xuất giống gia súc ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và thu được nhiều thành tựu đáng kể trên cả thị trường trong và ngoài nước. Hòa chung trong trào lưu đó, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội cũng là một công ty sản xuất hiệu đạt được nhiều hiệu quả được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn đặt hàng, tìm đến như một địa chỉ tin cậy. Đây là một thế mạnh lớn nhưng bên cạnh đó Công ty đã gặp không ít khó khăn, cần phải có phương hướng phát triển đúng đắn. Xuất phát từ nhu cầu thị trường và tình hình thực tế của Công ty, em xin chọn đề tài “Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội”. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu Mỗi doanh nghiệp là một tế bào cơ bản tạo nên hệ thống kinh tế quốc dân của mỗi nước. Doanh nghiệp có phát triển kinh doanh tốt mới giúp cho đất nước phồn vinh và phát triển. Vì vậy các chủ doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh để làm giàu cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho đất nước. Muốn có được kết quả như vậy các doanh nghiệp phải tìm cho mình một thị trường tiêu thụ sản phẩm thích hợp. Muốn tiêu thụ được nhiều sản phẩm thì thị trường của doanh nghiệp phải được mở rộng. 2 Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để duy trì thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới. Nhận thức được tác động to lớn của hoạt động mở rông thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhiều công trình nghiên cứu ra đời, đã đi sâu hơn vào khía cạnh mở rộng thị trường tiêu thụ và đã có những giải pháp đề ra rất hữu ích cho định hướng phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty. Bao gồm một số công trình tiêu biểu như sau: Theo tác giả Nguyễn Văn Hồng (sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, luận văn tốt nghiệp năm 2010), tên đề tài nghiên cứu là “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHH Chăn nuôi Việt Hưng”. Nội dung của đề tài này đó là tìm hiểu thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty nhằm tìm ta những phương hướng, giải pháp để duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đó. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp kinh tế, hệ thống hóa, khái quát hóa và phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thị trường tiêu thụ sản phẩm và việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và thị trường tiêu thụ của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Hưng nói riêng. Giai đoạn nghiên cứu: trong 3 năm từ năn 2007 – 2009. [11] Theo tác giả Vũ Văn Vương (sinh viên trường ĐH Ngoại Thương, luận văn tốt nghiệp năm 2009), đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi và thịt lợn hướng nạc của công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội cho thị trường miền Bắc”. Nội dung: nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty, củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra quy mô rộng hơn nữa. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, khái quát hóa, so sánh, phương pháp điều tra. Đối tượng nghiên cứu: thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước Một Thành Viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Giai đoạn nghiên cứu: 2005 – 2008. [12] Theo tác giả Nguyễn Thị Hồng Chi (sinh viên Đại Học Thương Mại, luận văn tốt nghiệp 2006), tên đề tài “Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước Một Thành Viên Giống Gia Súc Trung Ương”. Nội dung: nghiên cứu các thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty, tìm ra hướng phát triển thị trường tiêu thụ. Phương pháp nghiên cứu: thống kê, so sánh, duy vật biện chứng, tổng hợp… Đối tượng nghiên cứu: thị trường tiêu thụ của công ty, đặc điểm thị trường đó. Giai đoạn nghiên cứu: 2005 – 2009. [13] 3 Theo tác giả Đặng Hồng Nhung (sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân, luận văn tốt nghiệp 2006), tên để tài: “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247”. Nội dung: một số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ, thực trạng và giải pháp mở rộng thị trường tieu thụ sản phẩm cho công ty 247. Đối tượng nghiên cứu: thị trường tiêu thụ của công ty 247. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thực nghiệm, so sánh, tổng hợp… Đối tượng nghiên cứu: thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 247. Giai đoạn nghiên cứu: 2003 – 2006. [14] Theo tác giả Hoàng Văn Giang (sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân, luận văn tốt nghiệp 2006), tên đề tài: “Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam”. Nội dung: lý luận chung về mở rộng thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp thương mại, phát hiện những sáng kiến mới để thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, so sánh, khái quát hóa, phân tích… Đối tượng nghiên cứu: thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty và các thị trường tiềm năng, giai đoạn nghiên cứu: 2001 – 2005. [15] Ngoài ra, còn có một số các công trình nghiên cứu khác góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm cho công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như: “Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường” của tác giả Nguyễn Thị Phượng, sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân; "Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam" của tác giả Nguyễn Văn Anh, sinh viên Đại học Quốc Gia và một số công trình nghiên cứu khác. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu 3.1. Những giá trị khoa học kế thừa Thông qua nghiên cứu, tìm hiểu về các đề tài đã trình bày ở trên, có rất nhiều các lý luận khoa học được kế thừa. Thông qua các đề tài nghiên cứu, một số vấn đề lý luận cơ bản về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế được hiểu rõ hơn, một cách tường minh hơn. Như những khái niệm về thị trường, khái niệm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc điểm và vai trò của hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp thương mại … Các bài luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực trạng tình hình mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nên từ đó có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, xử lý một cách có khoa học khi gặp phải nhiều tình huống khó khăn cho công tác mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp đề ra các hướng giải quyết những tồn tại, tìm kiếm khai thác thị trường tiêu thụ mới cho sản phẩm của doanh nghiệp. 4 Xác lập tính khác biệt của đề tài nghiên cứu Khác với các đề tài khác, mục đích nghiên cứu là nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ là sản phẩm giống chăn nuôi của Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Giống gia súc Hà Nội, một công ty được thành lập từ khá lâu và đã từng có một lần chuyển đổi từ Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội, do vậy công ty sẽ có hướng hoạt động kinh doanh chủ động hơn, có trách nhiệm hơn, bắt kịp hơn với xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đề tài nghiên cứu sẽ đi vào nghiên cứu một cách có hệ thống hóa hơn một số vấn đề lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế. Sau đó sẽ đi vào nghiên cứu thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Giống gia súc Hà Nội. Ở mỗi một giai đoạn khác nhau, các điều kiện môi trường bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng tới hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khác nhau, vì thế mà hướng để giải quyết các vấn đề đó cũng khác nhau. Chính vì thế, giải pháp đưa ra nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm vốn đã có tính khác biệt nay lại càng khác biệt hơn. Đề tài sẽ đưa ra các đề xuất hệ thống giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới có hiệu quả thực thi cao hơn trong thực tế. 4. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: nghiên cứu những giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gống chăn nuôi của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội từ năm 2012 đến năn 2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể: - Từ phía doanh nghiệp: xác định được một hệ thống cơ sở lý luận cho sự cần thiết của mở rộng thị trường tiêu thụ mà cụ thể là sản phẩm giống chăn nuôi của doanh nghiệp. Từ thực trạng tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân dẫn đến những điểm mạnh yếu đó. Từ đó xác định được những giải pháp doanh nghiệp cần tiến hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty trên nhiều thị trường hơn nữa. - Từ phía nhà nước: nắm bắt được những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống. Đề ra được những chính sách thị trường, hệ thống pháp luật, các công cụ điều tiết vi mô, vĩ 3.2. 5 mô phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh đứng vững trên thị trường trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài nghiên cứu là thị trường tiêu thụ sản phẩm và việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và thị trường tiêu thụ của Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Giống Gia Súc Hà Nội nói riêng; Các chính sách hoạt động thị trường đối với mặt hàng giống chăn nuôi gia súc. 4.3. Phạm vi nghiên cứu: Thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi và mở rộng thị trường giống chăn nuôi theo cách tiếp cận tăng thị phần của Công ty TNHHNN Một Thành Viên Giống Gia Súc Hà Nội trên thị trường hiện có và tăng số lượng thị trường mới. Nghiên cứu các chính sách giá cả, chất lượng sản phẩm giống của công ty, rồi các công tác xúc tiến bán, kênh phân phối mà hiện nay công ty đang sử dụng. Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống của công ty và định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận, hướng tới mục tiêu lớn hơn là vươn ra xuất khẩu sang các nước bên ngoài vì hiện tại công ty có khá nhiều các tiềm năng thuận lợi cho việc mở rộng thị trường. Thời gian nghiên cứu: từ năm 2009 đến 2011. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng, bên cạnh đó còn sử dụng các phương pháp sau trong nghiên cứu: - Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp kinh tế, hệ thống hóa, khái quát hóa. - Phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Gồm 3 chương sau: Chương 1. Một số lý luận cơ bản về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế Chương 2. Thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội Chương 3. Một số đề xuất và kiến nghị nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giống chăn nuôi của công ty TNHHNN MTV Giống gia súc Hà Nội 6 Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1. Khái niệm về thị trường Kinh tế hàng hoá là một hình thái tổ chức kinh tế, trong đó diễn ra quá trình sản xuất và trao đổi hàng hoá. Môi trường hoạt động, phát triển và trao đổi hàng hoá là thị trường, đây là nơi diễn ra sự tác động lẫn nhau giữa người tiêu dùng và người sản xuất, mỗi bên theo đuổi những mục đích riêng của mình. Thị trường giống như người môi giới đóng vai trò trung gian, thu xếp, điều hoà sở thích người tiêu dùng và những hạn chế về kỹ thuật có trong tay người sản xuất. Thị trường là trung tâm, là nơi liên hệ, tiếp xúc, so sánh giữa người bán với người mua, giữa những người sản xuất (người bán) với nhau, giữa những người tiêu dùng với nhau. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn, khái niệm thị trường được hiểu với những nội dung và phạm vi khác nhau. Theo cách hiểu thông thường, thị trường là một địa điểm cụ thể diễn ra việc mua bán hàng hoá, chẳng hạn như: Một trụ sở, một cái chợ, một trung tâm thương mại... Theo hướng này khái niệm thị trường còn được mở rộng thêm về mặt không gian địa lý. Thí dụ như: Thị trường một địa phương, một vùng lãnh thổ, một quốc gia hay một khu vực quốc tế. Thị trường là một phạm trù riêng của sản xuất hàng hoá. Hoạt động cơ bản của thị trường được thể hiện qua ba nhân tố: Cung - Cầu - Giá cả. Qua thị trường có thể hiểu được mối tương quan giữa cung và cầu tức là mức độ thoả mãn nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ, phạm vi quy mô của việc thực hiện cung cầu dưới hình thức mua bán hàng hoá và dịch vụ trên thị trường. Thị trường là nơi kiểm nghiệm giá trị của hàng hoá, dịch vụ và ngược lại hàng hoá, dịch vụ phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường, do đó mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều phải tham gia vào thị trường. Theo quan điểm của Phillip Kotler (2007, trang 17), Giáo trình quản trị Marketing, nhà xuất bản thống kê, quan niệm: “Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó”. Cách hiểu này thiên về góc độ của người mua, dung lượng thị trường lớn hay nhỏ là do người mua quyết định. Còn có một cách hiểu nữa về thị trường, coi đó là khái niệm để chỉ lĩnh vực lưu thông hàng hoá nói chung, ở đó người bán và người mua gặp nhau để trao đổi, mua bán hàng hoá. Theo tác giả Nguyễn Văn Minh (2007,trang138), Giáo trình kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội cho rằng có thể coi thị trường là một quá trình 7 trong đó người mua và người bán từng loại hàng hoá tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá cần trao đổi. Như vậy, trên góc độ tổng quát, thị trường là tổng thể các điều kiện chủ quan và khách quan có liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng hoá. Quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hoá gắn liền với nhau, xâm nhập vào nhau. Việc tiêu thụ được tính toán ngay từ khi bắt đầu sản xuất nên ở đây không tách rời điều kiện sản xuất và tiêu thụ. 1.1.2. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm để bán nhằm thu lợi nhuận. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi sản phẩm, hàng hoá được tiêu thụ. Tiêu thụ hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, mỗi nền kinh tế. Có nhiều quan niệm khác nhau về tiêu thụ sản phẩm, tuỳ theo góc độ nghiên cứu và mục đích nghiên cứu khác nhau mà người ta đưa ra các khái niệm khác nhau. Dưới góc độ kinh doanh, PGS.TS Hoàng Minh Đường (2002, tr.19), Giáo trình quản trị kinh doanh thương mại, NXB Giáo dục cho rằng tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nó bao gồm các hoạt động: tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán hàng … cho đến dịch vụ sau bán hàng. Trong cơ chế thị trường, tiêu thụ sản phẩm trở thành yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có những đánh giá khác nhau về tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm được tiếp cận với quan điểm chỉ là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đó tiêu thụ sản phẩm được tổ chức thành một bộ phận độc lập có nhiệm vụ tiêu thụ những sản phẩm được sản xuất ra. Những người thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm chỉ cần tìm cho được người tiêu dùng cần đến sản phẩm và bán sản phẩm đó. Khi sản phẩm hàng hóa được sản xuất ngày càng nhiều, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày một gay gắt thì quan điểm mới về tiêu thụ sản phẩm xuất hiện. Tiêu thụ sản phẩm được xem như một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu có liên quan chặt chẽ với nhau: nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, lựa chọn, xác lập các kênh phân phối, các chính sách và các hình thức bán hàng, tiến hành quảng cáo và các hoạt động xúc tiến và cuối cùng là thực hiện các công việc bán hàng tại địa điểm bán. Lúc này tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để tiêu thụ hàng hóa đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp không những phải làm tốt mỗi khâu công việc mà còn phải phối hợp nhịp nhàng vào quá trình tiêu thụ hàng hóa. 1.1.3. Khái niệm thị trường tiêu thụ sản phẩm 8 Dựa vào văn cứ phân chia khác nhau có thể chia thành các loại thị trường khác nhau. Đối với doanh nghiệp, căn cứ vào mục đích sử dụng, thị trường của doanh nghiệp bao gồm: thị trường đầu vào, thị trường đầu ra. Thị trường đầu vào liên quan tới các khả năng và các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn cung cấp đầu vào của doanh nghiệp. Thị trường đầu ra của doanh nghiệp chính là thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nguyễn Xuân Quang (2005, trang42), giáo trình Marketing thương mại, Nhà xuất bản Lao động xã hội, cho rằng “ thị trường tiêu thụ có thể được hiểu là các nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự và những người bán đưa ra các sản hẩm khác nhau với các cách thức khác nhau để thỏa mãn nhu cầu đó”. 1.1.4. Khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong kinh doanh tất cả chỉ có ý nghĩa khi tiêu thụ được sản phẩm. Thực tế là những sản phẩm và dịch vụ đã đạt được thành công và hiệu quả trên thị trường thì giờ đây không có gì để đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục đạt được thành công và hiệu quả hơn nữa. Bởi không có một hệ thống thị trường nào tồn tại vĩnh viễn và do đó việc tiến hành xem xét lại những chính sách, sản phẩm, hoạt động quảng cáo, khuyếch trương là cần thiết. Thị trường thay đổi, nhu cầu của khách hàng biến động và những hoạt động cạnh tranh sẽ đem lại những trở ngại lớn đối với những tiến bộ mà doanh nghiệp đã đạt được. Sự phát triển không tự dưng mà có, nó bắt nguồn từ việc tăng chất lượng sản phẩm và áp dụng những chiến lược bán hàng một cách có hiệu quả trong cạnh tranh. Mở rộng thị trường được hiểu là quá trình mở rộng số lượng khách hàng và khối lượng tiêu thụ hàng hóa bằng cách lôi kéo khách hàng về phía mình hoặc khai thác khách hàng tiềm năng (PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất bản lao động xã hội). Biết được biến động của thị trường và chu kỳ sống có hạn của hầu hết các sản phẩm là điều cốt tử đảm bảo cho sự phát triển trước mắt cũng như triển vọng lâu dài. Kế hoạch mở rộng phải được vạch ra một cách thận trọng để tránh đầu tư quá mức vào thiết bị và nhân lực, những yếu tố này sẽ đè nặng lên công ty khi thị trường suy thoái. Và hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp là cần thiết và thích hợp. 1.2. VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Vai trò của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Hoạt động mở rộng thị trường là một trong những tác động Marketing nhằm mở rộng phạm vi thị trường cũng như phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 9 Hoạt động mở rộng thị trường giữ một vai trò quan trọng trong việc thiết lập và mở rộng hệ thống sản xuất và tiêu thụ các chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận và duy trì ưu thế cạnh tranh. 1.2.1.1. Góp phần khai thác nội lực doanh nghiệp Dưới giác độ kinh tế, nội lực được xem là sức mạnh nội tại, là động lực, là toàn bộ nguồn lực bên trong của sự phát triển kinh tế. Trong phạm vi kinh doanh của một doanh nghiệp, nội lực bao gồm : - Các yếu tố thuộc về quá trình sản xuất như đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. - Các yếu tố thuộc về tổ chức quản lý xã hội, tổ chức quản lý kinh tế. Nội lực được chia thành hai dạng : loại đang được sử dụng và loại tiềm năng hay sử dụng khi có điều kiện. Gắn với nội lực là việc khai thác, phát huy nội lực - đó là quá trình vận dụng, sử dụng, làm chuyển hoá nó ; là việc duy trì và làm cho nó ngày càng mở rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Biểu hiện của nó là sức sống, khả năng thích nghi và tính cạnh tranh cao của nền kinh tế nói chung. Việc khai thác, phát huy sử dụng, quản lý, phối hợp nội lực biểu hiện tập trung nhất ở khả năng cạnh tranh. Trong điều kiện toàn cầu hoá như hiện nay khả năng cạnh tranh cao thấp cho biết sức mạnh của doanh nghiệp, nó sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Khai thác nội lực chỉ là động lực của phát triển, khi kinh doanh không còn hiệu quả nghĩa là việc khơi dậy và phát huy nội lực không tốt. Trong nội lực, sức lao động con người là quan trọng, con người có năng lực là yếu tố động nhất, quan trọng nhất trong nội lực. Vì thế phát huy và sử dụng có hiệu quả năng lực của con người là phần quan trọng trong khai thác và phát huy nội lực. Quá trình khai thác và phát huy nội lực là quá trình chuyển hoá các yếu tố sức lao động, tư liệu lao động thành sản phẩm hàng hoá thành thu nhập của doanh nghiệp. Phát triển thị trường vừa là cầu nối, vừa là động lực để khai thác, phát huy nội lực tạo thực lực kinh doanh cho doanh nghiệp. Thị trường tác động theo hướng tích cực sẽ làm cho nội lực tăng trưởng mạnh mẽ, trái lại cũng sẽ hạn chế vai trò của nó. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cạnh tranh mãnh liệt hơn trước rất nhiều, các doanh nghiệp phải tập trung những nỗ lực của mình vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường. Trước đây nhiều công ty đã sản xuất những sản phẩm mà họ tin rằng thị trường tiêu cực, mà ít hoặc không quan tâm đến cái gì thực sự là nhu cầu. Kết quả là sự xâm nhập thị trường giảm xuống tối thiểu. Chiến lược mở rộng thị trường đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Do đó, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt một cách chính xác về nhu cầu thị trường để từ đó tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh thích hợp. Chẳng hạn trong một chiến lược 10 mở rộng thi trường, doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu, tình hình và khả năng tiêu thụ của thi trường mới. Qua đó, doanh nghiệp sẽ chủ động di chuyển tư liệu sản xuất, vốn và lao động từ ngành này sang ngành khác, từ sản phẩm này qua sản phẩm khác để có lợi nhuận cao. Sự tác động của hoạt động phát triển thị trường được thể hiện thông qua quá trình thu hút, huy động các nguồn lực cho sản xuất đồng thời tìm thị trường, tổ chức lưu thông nhằm tiêu thụ có hiệu quả sản phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất. Nhờ đó doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh mới trên các thị trường mới và nắm bắt được số lượng khách hàng mới nhất định. Khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp cũng vì thế được nâng cao, uy tín doanh nghiệp và nhãn hiệu sản phẩm được biết đến rộng rãi. Có rất nhiều loại sản phẩm tiêu thụ thành công trên đoạn thị trường này nhưng chưa chắc đã thành công trên các đoạn thị trường khác hay ngược lại. Do đó mở rộng thị trường giúp các doanh nghiệp tìm được các đoạn thị trường tiêu thụ thích hợp cho từng chủng loại sản phẩm đối với các nhóm khách hàng khác nhau. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp phải đa dạng hoá các sản phẩm, thay đổi và sáng tạo các sản phẩm mới, tạo ưu thế và tăng khả năng thích nghi cho sản phẩm trên thị trường. Có thể nói mở rộng thị trường là công cụ cần thiết trong việc tìm kiếm thị phần, khai thác cho cả sản phẩm đang có lẫn sản phẩm mới. Nếu sản phẩm mới có thể đáp ứng được thị trường và sự đáp ứng này phù hợp với sự nghiên cứu bước đầu về thị trường và với việc thẩm tra các khả năng có thể gặp phải thì các nhà sản xuất phải xem xét nguồn tài chính và nhân lực để xác định những chi phí kéo theo để bước vào thị trường mới. Mở rộng thị trường còn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng và chất lượng của lực lượng lao động mà đặc biệt là đội ngũ nhân viên bán hàng. Các nhân viên tiếp thị và bán hàng được coi như là đội ngũ thống nhất, năng động và tháo vát. Những ý kiến, sức mạnh và đôi khi khả năng chịu đựng hay phản ứng của họ sẽ là một yếu tố chủ đạo cho sự phát triển thành công và hữu ích của dự án tiêu thụ hay mở rộng thị trường. 1.2.1.2. Bảo đảm sự thành công cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoạt động mở rộng thị trường giúp cho các doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề: - Sự tồn tại của một thị trường đứng vững được. - Quy mô các thời cơ trên thị trường có thể đạt được một cách thực sự Việc biết được hai nhân tố này sẽ tạo điều kiện xây dựng các dự án sản xuất và tiếp thị có hiệu qủa. Mở rộng thị trường sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vị trí 11 ngày càng ổn định. Nâng cao uy tín sản phẩm của doanh nghiệp và trên cơ sở đó thị trường hiện có mang tính ổn định. Mặt khác, trên thị trường lúc nào cũng có sự cạnh chanh quyết liệt của nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng sản xuất và tiêu thụ một hay một số loại mặt hàng. Lẽ đương nhiên doanh nghiệp nào cũng phải tìm cách dành những điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất và tiêu thụ. Mở rộng thị trường sẽ tạo ra động lực thúc đẩy chiến thắng trong cạnh tranh, nâng cao số lượng sản phẩm bán ra. 1.2.2. Nguyên tắc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1.2.2.1. Mở rộng thị trường trên cơ sở đã đảm bảo vững chắc thị phần hiện có Đối với Doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ ổn định là cơ sở cho hoạt động kinh doanh.Để tạo nên một thị trường tiêu thụ ổn định Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện các biện pháp khai thác và mở rộng thị trường hiện có cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Thông qua hoạt động này sẽ nâng cao uy tín sản phẩm của Doanh nghiệp trên thị trường Mặt khác giữ vững thị trường hiện có là biểu hiện sự ổn định trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Sự ổn định này lại là tiền đề cho hoạt động tìm kiếm thị trường mới hay mở rộng thị trường. Do đó muốn mở rộng thị trường doanh ngiệp phải đảm bảo vững chắc phần thị trường hiện có và khai thác tối đa tiềm năng của thị trường. Đó là cơ sở để mở rộng thị trường và tạo nên thị trường kinh doanh ổn định. 1.2.2.2. Mở rộng thị trường phải dựa trên cơ sở huy động tối đa các nguồn lực trong doanh nghiệp Trong Doanh nghiệp các nguồn lực như lao động, tài chính, vật tư, thiết bị ... sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng, chất lượng, giá cả sản phẩm. Mọi kế hoạch sản suất đều dựa trên cơ sở cân đối giữa yêu cầu của thị trường và các khả năng về các nguồn lực trong doanh nghiệp. Khi Doanh nghiệp mở rộng thị trường , nhu cầu tất yếu sẽ được tăng lên mà các nguồn lực là không đổi dẫn đến sự chênh lệch giữa nhu cầu của thị trường và khả năng của Doanh nghiệp. Do đó muốn mở rộng thị trường Doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp tăng tính hiệu quả và huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thoả mãn nhu cầu thị trường 1.2.2.3. Mở rộng thị trường phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các loại nhu cầu và khả năng thanh toán của của người tiêu dùng Trên thị trường luôn tồn tại mối quan hệ cung cầu của tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ. Cơ sở để tạo nên mối quan hệ cung – cầu của một mặt hàng chính là nhu cầu của người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ đó. Muốn sản xuất đáp ứng được nhu cầu thị trường các Doanh nghiệp phải thường xuyên dựa trên kết quả phân tích các thông tin trong đó phải đặc biệt chú ý đến các thông tin về các nhu cầu có khả năng 12 thanh toán. Trên cơ sở các thông tin thu thập được, Doanh nghiệp chia thành nhóm người tiêu dùng với đầy đủ các đặc điểm của nhóm đó. Những hoạt động trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thị trường mới vì thông qua thu thập, xử lý và rút ra qui mô nhu cầu có khả năng thanh toán, Doanh nghiệp sẽ xây dựng chính sách thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới. Phân tích đầy đủ nhu cầu sẽ giúp cho Doanh nghiệp tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường 1.2.2.4. Mở rộng thị trường phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ Mục tiêu phát triển kinh tế Xã hội của Đảng và nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp tới những biến động và sự ổn định của thị trừơng. Trong kinh doanh, mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật cả Nhà nưỡc, hướng hoạt động của Doanh nghiệp đi theo các mục tiêu kinh tế- Xã hội đã đặt ra. Mở rộng thị trường của Doanh nghiệp cũng trong khuôn khổ tuân theo qui định cảu pháp luật vì mọi hoạt động vi phạm chính sách sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt kinh doanh của Doanh nghiệp tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Do đó mở rộng thị trường tiêu thụ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế- Xã hội trong từng thời kì, hoạt động có tính nguyên tắc, đảm bảo cho Doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 1.3. NỘ DUNG VÀ NGUYÊN LÝ GIẢI QUYẾT VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.3.1. Các hình thức và chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1.3.1.1. Các hình thức mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp a) Mở rộng thị trường theo chiều rộng: Mở rộng thị trường theo chiều rộng tức là doanh nghiệp cố gắng mở rộng phạm vi thị trường, tìm kiếm thêm những thị trường nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh số bán, tăng lợi nhuận. Phương thức này thường được các doanh nghiệp sử dụng khi thị trường hiện tại bắt đầu có xu hướng bão hòa. Đây là một hướng đi rất quan trọng đối với các doanh nghiệp được tiêu thụ thêm nhiều sản phẩm, tăng vị thế trên thị trường. Xét theo tiêu thức địa lý, mở rộng thị trường theo chiều rộng được hiểu là việc doanh nghiệp mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, tăng cường sự hiện diện của mình trên các địa bàn mới bằng các sản phẩm hiện tại. Doanh nghiệp tìm cách khai thác những địa điểm mới và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường này. Mục đích doanh nghiệp là để thu hút thêm khách hàng đồng thời quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng ở những địa điểm mới. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công 13
- Xem thêm -