Tài liệu mẹo học nhanh công thức vật lý

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 361 |
  • Lượt tải: 1
xomthong

Tham gia: 05/05/2016

Mô tả:

DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay! * BÍ KÍP HỌC THUỘC NHANH CÔNG THỨC MÔN VẬT LÝ * .N hu hiT T De 4. Tầm bay xa *THCS 1. Khối lượng riêng v2 sin 2 L  x  max => m  D.V  V.  g Mau = đi về Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2) Mẹ = về rồi Chia g cho khéo, bay xa ra liền! 2. Quãng đường 5. Lực hấp dẫn S  v.t m .m Sống = vì tiền FHd  G. 1 2 2 r 3. Lực đẩy Ác-si-mét Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2) Fa  .V.g  V.g.  V.g.D  .g.V (răng rụng rớt xuống dưới) Pha = con-cá-rô, vợ, ghê Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng Ép anh = vợ ghê cá-rô 6. Gia tốc trọng trường Ép anh = vợ ghen đào G.M g Ép a = rô ghê vê (h  R) 2 4. Nhiệt lượng Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình] Q  c.m.t  m.c.t 2  R  Qua = cầu mới tới gh  g0 .  Què = mà có tình Rh 5. Điện trở Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)] l tất cả bình} R   S 7. Động năng Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc 1 Eñ  m.v2 6. Cách đọc mã vạch điện trở 2 *Ba vòng đầu Em đau = nửa mình vất-vả (v2) Đen không, nâu một, đỏ hai 8. Thế năng Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương 1 E t  kx 2 Năm xanh lá, sáu xanh dương 2 Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh. Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2) *Vòng số 4 (trị số sai lệch (%)) 9. Nhiệt nóng chảy Không màu hai chục Q  .m Bạc mười, vàng năm Quên = người em Tiếp là nâu một, đỏ hai 10. Nhiệt hóa hơi Lục xanh lấy một chia hai, ra liền Q  L.m *Lớp 10 DeThiThu.Net Quên = Lan em 1. Chạy cùng chiều Trên đường kẻ chậm với người mau. 11.Lực căng bề mặt Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau. Fcaên  l. Vận tốc đôi bên tìm hiệu số. Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma () Đường dài chia với khó chi nào Ép căn = lãi nhân trùng (còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số) 12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn 2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều 4 h 2as = v 2  v02 d.g. Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô) v 2  v02  2as 13.Độ cứng lò xo Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là E.S k dấu trừ) l1 3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn) Kem của em sẽ chảy lỏng d = a.(t*)2   .(t*)2 Khô = em sẽ cháy lan Đời = anh Thiện bình Khóc = em sẽ chạnh lòng et DeThiThu.Net 1 Fanpage: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay! .N hu hiT T De (Ô) kìa! Em sâu trên lúa 1 C=Ci C 14. Nội năng Ci A  Q  U 1 K=Ki K Anh + Quân = Ú Ki *Lớp 11 l=li l=li 1. Điện dung 2 2 1  .S . 0 S f  fi f2  2 C  (k=9.109 N.m2/C2 ) fi 4 kd d 2 Cua em xào (S) /[bốn biển () không dùng] 1 T  Ti 2 2 T   Con em sao em-không /đánh Ti 2 Cưa em sao em-không /đứt -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung 2. U = Ed tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu) bình 3. Q = CU Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú -Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng bình 4. F = qE + Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông minh Phải quên em đó! 5. A = qU + U đặc trưng cho cách mắc Anh quên ư ? + I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại U = A/q + R ngược với C Ừ anh /quên => R// là Cnt (cùng cách tính) 6. A = qEd => R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*) Anh quánh em đau /Anh quên em đi + C giống K 7. Hiệu điện thế + K cùng f2 (cách tính t.tự) UMN = AMN /q = VM – VN 2 2 U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – + f ngược với T (*) 13.Tranzito VN) Các cực B, C, E 8. Năng lượng điện trường Ba cô em 1 VE 2 2 Bồ của em W  CU  DeThiThu.Net 2 8 k 14.Tirixto SCR Nửa củ Các cực A, K, G (Hôm) wa, em vẽ (VE2) / (tám pi ka) Anh không ghen 9. Điện tích 15.Bán dẫn q  I.t +p-n-p Quậy ít thôi! n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng Bánh quy = bánh ít vào (E => B) 10.Điện năng +n-p-n A=I.U.t=U.I.t n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng Ai = I.u tôi ra (B => E) Anh = uống ít thôi 16.Định luật Faraday 11.Công suất A.I .t m  2 U n.96500 P R Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm Phải = uống-bình /rượu 17. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Lorenxơ) 12.Ghép điện trở + tụ điện + lò xo => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f Lorenxơ , sự // Nt chuyển động v của điện tích tạo dòng điện I) I=Ii I=Ii +Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn Q=Qi Q=Qi chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là U=Ui U=Ui chiều Ic từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương của nguồn. 1 R  Ri R  18.Lực từ Ri F  l.I.B.sin( I , B) et DeThiThu.Net 2 Fanpage: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay! .N hu hiT T De Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo) Thấu kính, em lõm, anh lồi (2) (1) người thuộc lớp... 19.Mômen ngẫu lực từ (2) bpsd M  B.S.I.sin( B, n) 31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm) Song => tiêu (tiêu điểm) 20.Lực Lorenxơ Tiêu => song f | q | .v.B.sin(v, B) Tâm => đối (dội ngược lại) Fải quên vợ bé sợ (vợ, bỏ) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 21.Từ thông qua diện tích S 32.Độ bội giác kính lúp   N.B.S.cos( B, n) Ñ G  KL . Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc L l  d' (bé, nhỏ) +Gạo-lức   S.N.B.cos(n, B) Trên: không-luộc đỏ Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn) Dưới: lửa cộng dấu   L.I +Ghen (ghét) Phi lí Trên: không đập (đánh) 22.S.đ.đ cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (d’) ec = v.B.l.sin( B, v) 33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ) Ñ GL   D.Ñ 23.Suất điện động tự cảm f etc = L.I/t Trên đè, dưới ép Em lỡ yêu /tôi Dê đây 24.Từ trường ống dây Gà-luộc-vô cùng = dây đậu N .I *Lớp 12 B  4 . l.107 1. Góc quay Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu    .t 25.Hệ số tự cảm Phi = ôm tôi 2 S .N DeThiThu.Net 2. Tốc độ góc L  4 . 7   2.  . f 10 .l Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Ôm = hay bị ép Lan-nhỏ) 3. Tốc độ dài 26.Năng lượng từ trường ống dây v  .r Vua = ôm rắn 1 W  L.I 2 Vợ = vừa ôm vừa rờ 2 4. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ 1 1J  H . A2 rỗng 2 I  m.R2 Nửa lỉ Ai = muốn rụng răng Nửa hả 5. Pt đ.l.h vật rắn quay... 27.Khúc xạ ánh sáng M  I . n1.sini=n2.sinr Mua = ít gạo-màu Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ 6. Mômen động lượng Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) L  I . 28.Vận tốc ánh sáng Lớn = ít ôm c=n.v +Đối với chất điểm Chồng nhiều vợ L  m.v.r 29.Lăng kính Lớn = muốn vợ rồi A= r1+r2 7. Gia tốc r.rọc có khối lượng Anh => rờ D= i1+i2 -A ma .g a Để = í trừ anh I mnaëng  2 30.Quy ước về dấu R Gương cầu, em lồi, anh lõm (1) et 3 Fanpage: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay! + ma : khối lượng gây ra gia tốc a của hệ thống = m : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai Tui = hay bị cắn lên ghẻ Tiền = hai bị căng lúa /gạo m.g.d bên ròng rọc I Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với Ốm = cần (mua đầu gà chia ai (I)) tình yêu (I) chia rượu-bình] Ốm = cần [mong gặp được (ai ở dưới)] 8. Vận tốc cực đại I vmax   .A Tloøxo  2 . m.d.g Vợ = ôm anh Tôi = hay bị canh (cbhai) [ai /(mê đá gà)] 9. Gia tốc cực đại Tôi = hay bị cắn trên ít, dưới máu ga dữ 2 amax   .A  .Sg . Anh = ôm-bình anh goã  m 10.CT độc lập th.gian 2 Ốm = cần cá-rô sào gừng chia măng v 16.Con lắc lò xo thẳng đứng A2  x2       A  l 0 : Fmin  0 Anh-bình = xạo-bình (x2) cộng {[vợ chưa (chia) ôm] Anh lớn (hoặc bằng) a lô thì Fmin = 0 tất cả bình} 17.Thế năng con lắc (gốc ở VTCB) 11.Chu kì Wt  mgl (1  cos ) => t=n.T Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch) Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn 18.Sự biến thiên chu kì con lắc đơn Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh h 1  12.Thế năng T  T1   . .t  2 Wt  W.cos (t   ) R 2  Đời tôi = tôi nhân (trên hoa dưới rượu cộng nửa hệ Bị cột (thế năng) => tính theo cos dài thiên biến nhiệt) 13.Động năng 2 T 1 h Wñ  W.sin (t   )  . .t  T1 2 R Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin 14.Cơ năng Tỉ đối chu kì = hệ dài chia nửa nhân nhiệt biến thiên 2 cộng với chiều cao trên bán kính K .A E 19.Gia tốc do F-điện gây ra 2 q .U Em bằng con (k) ảnh chia hai a  ñieä n 15.Tần số góc và chu kì md v.lí  Tloøxo  2 . l g v   2lg(cos  cos 0 ) Vợ = cắn [ hai lít gạo nhân (con nhỏ trừ con lớn)] 21.Lực căng v2 T  m.g.cos  m l Thương = em gần chết + em vẫn^2 /lòng Thương = em.gặp.chị + em.về^2/ lần Tìm = gặp mà chi + vì mình vẫn chia li T  m.g(3cos  2cos 0 ) Thương = mẹ già nhân (3 con nhỏ trừ 2 con đầu) 22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn bi A trước khi va chạm là et g l Ốm = cần (gạo/ lức) ñôn  Anh-điện = quánh út /(muốn điên) 20.Vận tốc con lắc đơn .N m k Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc Tloøxo  2 . hu hiT T De k m Ốm thì cân (cbhai) (không / mập) +Độ cứng k   2 .m Không = ôm bình mập k  m. 2 Kìa = chàng-mập ôm-bình loøxo  4 Fanpage: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay! 29. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song ed . x  (n  1) a Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia má Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh nhỏ) 30. Cảm kháng / (Vq.c  2gl (1 cos 0 )) XL   L Ôm lâu 23.Bước sóng 31. Dung kháng 0  c.T người-ta-không là chồng tôi 1 1   vT . người-ta là vợ tôi Xc   24.Độ lệch pha của hai sóng .C 2 f .C Nghịch đảo ôm chặt d x   2 .  2 . Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo   32. Quang điện trở Lệch-pha = hai bị đạp lên người S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) Đèn-pha = hay bị xẹt lên người 25. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, 33. Sóng điện từ vuông pha từ  (dđđh) sang d (sóng)   2. .v. L.C Ta chia 2 rồi thay  thành  (chia 2 rồi nhân ) Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) 26. Sóng tổng hợp có biên độ 34. Tần số góc riêng +Max khi 1  d  n. L .C Đảo = nhớ người Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] +Min khi 35. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây (2n  1).  d  n  E0   .N . 0 2 2 Em-không = ôm anh Phi-o Đảo = lẻ người chia hai 36. Hệ số phẩm chất Đảo = nhớ người cộng nửa người .L 27. Thí nghiệm Y-âng Q +=> bước sóng   a.i / D   r Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng +Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng 37. Máy gia tốc Xiclotrôn bậc k v.m m.v R   .D q.B e.B xk   a Rượu = vợ mua trên (quê Bác) Ít = khi người đạp lên anh Rượu = mua về chia (em bé) 38. Công thức Anhxtanh a.x   +=> bước sóng     h. f D.k Em = hai fai = hao phí Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng () 39. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K 28. Hiệu quang trình P2  2mK a.x  Phê-phán = hai em khóc D  M  1 vv.c  Vq/.c .  1  q.c   2 mv.c   .N hu hiT T De Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã et Cố Gắng Lên Mọi Người Nhé!!! 5 Fanpage: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI : http://facebook.com/dethithu.net
- Xem thêm -