Tài liệu May coffee

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

z  Sống bằng đam mê MAY COFFEE Chu từng lâm: 01666958443 Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội Ngày: 30/3/2015 Bản kế hoạch kinh doanh này được gửi trên cơ sở bảo mật. nội dung của kế hoạch không được sao chép, lưu trữ hoặc coppy dưới bất kì hình thức nào. nhận được bản kế hoạch này, người nhận coi như đã đồng ý giữ kín nội dung thông tin và gửi trả lại nếu có yêu cầu. không coppy, fax, sao chép hoặc phân phát khi chưa được phép MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH Mục lục TÓM TẮT DỰ ÁN “MAY COFFEE” ...................................................................................................................4 1 PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH .............................................................5 1.1 Phân tích ngành ..............................................................................................................................5 1.2 Phân tích khách hàng......................................................................................................................5 1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh ...........................................................................................................6 1.4 Phân tích SWOT.............................................................................................................................6 2 MÔ TẢ DOANH NGHIỆP ..........................................................................................................................7 3 KẾ HOẠCH MARKETING ..........................................................................................................................9 4 3.1 Thị trường mục tiêu ........................................................................................................................9 3.2 Sản phẩm ........................................................................................................................................9 3.3 Định giá ..........................................................................................................................................9 3.4 Địa điểm .......................................................................................................................................11 3.5 Truyền thông ................................................................................................................................12 3.6 Các chương trình dành cho khách hàng thân thuộc......................................................................12 3.7 Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng......................................................................................................12 3.8 Nghiên cứu thị trường ..................................................................................................................13 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ...........................................................................................................................14 4.1 Mô tả sản phẩm và số lượng: .......................................................................................................14 4.1.1 Sản phẩm cafe ......................................................................................................................14 4.1.2 Sản phẩm chính (dịch vụ may vá): .......................................................................................15 4.1.3 Sản phẩm phụ: Khóa học, hướng dẫn may vá trực tiếp tại cafe. .........................................15 4.1.4 Phương pháp dự trữ hàng tồn kho: .......................................................................................17 Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản....................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.5 4.2 5 Nguồn nhân sự .....................................................................................................................17 Dự báo chi phí hoạt động .............................................................................................................19 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp .......................................................................................................20 5.1 Những công việc cần giải quyết. ..................................................................................................20 5.2 Xây dựng lòng trung thành của khách hàng. ...............................................................................22 5.3 Nâng cao nhận biết của khách hàng về quán................................................................................22 SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 2 MAY COFFEE 6 KHỞI SỰ KINH DOANH 5.4 Lịch trình phát triển cửa hàng. .....................................................................................................23 5.5 Những cải tiến trong hoạt động của quán.....................................................................................30 5.6 Những nhân tố thành công ...........................................................................................................30 NHÓM ĐỒN SÁNG LẬP .........................................................................................................................31 6.1 Cổ đông sáng lập ..........................................................................................................................31 6.2 Đội ngũ quản lý chủ chốt .............................................................................................................31 6.3 Sơ đồ tổ chức................................................................................................................................32 6.4 Thù lao và quyền sở hữu ..............................................................................................................32 7 NHỮNG RỦI RO CƠ BẢN ......................................................................................................................33 8 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ...........................................................................................................................36 8.1 Vốn và cơ cấu vốn ........................................................................................................................36 8.2 Dự kiến Bảng cân đối kế toán của “Quán” đầu kì thành lập ........................................................36 8.3 Bảng kết quả kinh doanh dự kiến sau 1 năm đầu thành lập (theo trung bình tháng) ...................37 8.3.1 Doanh thu dự tính ................................................................................................................38 8.3.2 Giá vốn .................................................................................................................................38 8.3.3 Chi phí tài chính ...................................................................................................................38 8.3.4 Chi phí bán hàng ..................................................................................................................38 8.4 Bản lưu chuyển tiền tệ dự kiến trong năm đầu( tính theo trung bình hàng tháng) .......................39 8.5 Mục tiêu 1 năm đầu ......................................................................................................................39 8.6 Các chỉ tiêu tài chính dự tính (Khi quán đã ổn định) ...................................................................40 8.6.1 . Hệ số lợi nhuận ròng ..........................................................................................................40 8.6.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ...........................................................................40 8.6.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE) ...............................................................................40 8.6.4 . Hệ số khả năng thanh toán .................................................................................................40 8.6.5 Thời gian hoàn vốn: 3 năm...................................................................................................40 8.7 Điểm hòa vốn ...............................................................................................................................40 8.8 Kế hoạch trả nợ. ...........................................................................................................................41 8.9 Dự báo hoạt dộng trong năm thứ 2 và thứ 3.................................................................................41 KẾT LUẬN ......................................................................................................................................................42 SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 3 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH TÓM TẮT DỰ ÁN “MAY COFFEE” 1. Tên quán: May Coffee 2. Mô tả cơ hội: Hiện tại Việt Nam ngành café đang cạnh tranh khốc liệt, tuy nhiên chưa có doanh nghiệp nào kinh doanh mô hình café với không gian may vá cả. Mô hình này hiện đang rất thành công ở nước Pháp và một số nước châu Âu. Theo ước tinh thị trường này có quy mô 10.000 khách hàng và doanh thu khoảng 25-30 tỉ đồng/ năm, chỉ riêng tại Hà Nội. Điều quan trọng là đây là một đại dương xanh không có đối thủ cạnh tranh. 3. Thị trường mục tiêu: Những người là học sinh- sinh viên hoặc người đi làm có đam mê may vá và muốn có một không gian café để thỏa mãn nhu cầu của mình tại Hà Nội. 4. Sản phẩm – dịch vụ: - Các loại đồ uống: café, sinh tố,.. - Không gian: Có máy may, nhạc, sách tạp chí về may. - Thuê máy may: được sử dụng máy may để may trong quán - Học may vá: Sẽ có người hướng dẫn khách hàng may vá trong các buổi đến quán. 5. Đối thủ và lợi thế cạnh tranh Hiện nay quán chưa có đối thủ cạnh tranh, và sẽ tương lai thì cũng khó có đối thủ nhảy vào vì quy mô thị trường này là rất nhỏ Lợi thế cạnh tranh: Đó là thương hiệu và không gian café may vá khác biệt, sự am hiểu khách hàng của mình . 6. Tài chính Vốn đầu tư: 300 triệu , vay nợ 200 triệu Thời gian hoàn vốn: 2 năm ROA = 27,45% ROE= 45,75% 7. Người đồng sáng lập SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 4 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 1 1.1 Phân tích ngành Thị trường Café nói chung tại Hà Nội là đã bão hòa,.Hiện thị trường café nói chung có những doanh nghiệp rất mạnh như là Highland COFFE, Trung Nguyên, StarBuck,….. Ngoài ra còn rất nhiều các quán café khác nữa phục vụ rất nhiều phân khúc khác nhau. Đánh giá chung thị trường café khá phân mảnh và bão hòa. Vì vậy cạnh tranh rất khốc liệt. Do đó thay vì cạnh trạnh bằng giá hay là khác biệt hóa thì nhóm đánh vào thị trường Đại Dương Xanh là thị trường dành cho những người có đam mê may vá, hiện chưa có doanh nghiệp nào khai thác thị trường này. Thị trường này rất nhỏ chỉ có quy mô 25-30 tỉ đồng/năm, và thị trường này ổn định, không tăng trưởng và cũng không suy giảm. Quy mô khách hàng tiềm năng: 50.000-70.000 người (Hà Nội) từ đó tỉ lệ khách hàng dự tính: 5000-10000 người. Tuy nhiên do đánh vào thị trường đại dương xanh nên biên lợi nhuận của phân khúc này có biên lợi nhuận khoảng 12,6% (sau thuế), đây là con số cũng tương đối chấp nhận được. 1.2 Phân tích khách hàng Khách hàng của quán là những người đam mê may vá và muốn tìm một không gian để thỏa mãn nhu cầu của mình, ở đây khách hàng chủ yếu là nữ, ở Hà Nội. Khách hàng gồm 2 loại chính đó là học sinh sinh viên và người đi làm: - - Học sinh –sinh viên: Chiếm 60% phân khúc, nhóm này thường chi ít tiền hơn nhóm còn lại, tuy nhiên khả năng cần đến các khóa học may vá và tìm kiếm thông tin trên internet. là cao hơn. Người đi làm: Nhóm này chỉ chiếm 40% phân khúc, tuy hiên họ thường chi nhiều tiền hơn, họ ít khả năng cần đến các khóa học may hơn nhóm 1. Nhóm này thời gian đến quán ít hơn nhưng họ sẵn sàng mua nhiều đồ như đồ may vá, sách, tạp chí về may. Các thay đổi dự kiến về nhu cầu của khách hàng mục tiêu: - Họ có thể mua máy khâu về nhà,hoặc mang chỉ khâu tốt hơn ra may vá. Muốn một chiếc máy khâu tốt hơn,hoặc là 1 cái bàn có nhiều máy khâu để nói chuyện với bạn bè SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 5 MAY COFFEE - - KHỞI SỰ KINH DOANH Họ cần 1 không gian trao đổi việc may mặc với bạn bè, người thân… Nhận biết các thay đổi dự kiến về nhận thức và thái độ của khách hàng là muốn có người dạy chi tiết mình khi học may vá,vì thế cần người kèm cặp trực tiếp và bàn may có thể ngồi nhiều người. Những bạn nam thích may vá cũng có thể là đối tượng tiềm năng trong tương lai Phân tích đối thủ cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với quán thì hiện tại là chưa có đối thủ nào, và quán có lợi thế cạnh tranh đặc biệt khi phục vụ một đối tượng nhỏ khách hàng tốt hơn các đối thủ, đó là tạo ra 1 không gian may vá cho những người đam mê may vá. 1.3 Ngoài ra quán cũng gặp phải các nguồn cạnh tranh không trực tiếp sau: - - 1.4 Các xưởng dạy may vá: Với những người đơn thuẩn chỉ muốn học may vá thì họ có thể chọn các xưởng này hơn vì chi phí rẻ hơn và khả năng kèm cặp là tốt hơn. Hiện tại Hà Nội có các nơi dạy may vá như sau: ……. Các quán Café giá rẻ và rộng rãi. Khách hàng có thể đem máy khâu Mini đến quán nào rộng rãi, giá rẻ cũng là một yếu tố khiến khách hàng có thể đến các quán đó. Đây là một đối thủ tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm của quán. Phân tích SWOT ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM 1. Không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp do 1. Mới tham gia làm nên chưa chuyên nghiệp chỉ đánh vào một thị trường đại dương 2. Nguồn tài chính hạn hẹp xanh nhỏ 3. Chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia ngành 2. Chuyên môn cao,tập trung có khả năng làm Cafe tốt nhất với việc may vá 3. DN tâm huyết với việc kinh doanh 4. Nhu cầu và doanh thu dự tính lớn CƠ HỘI THÁCH THỨC 1. Kinh tế bắt đầu đi lên,sức mua,chi tiêu tăng 1. Gía café tương lai sẽ giảm vì cạnh tranh 2. Có thể liên kết với các cửa hàng may vá để trong ngành bão hòa ảnh hưởng lợi nhuận. hợp lại thành 1 hệ thống 2. Quản lý,dịch vụ khách hàng cần phải cải 3. Chưa khai thác các thành phố lớn khác thiện nếu muốn sống sót khỏi cạnh tranh 3. Cần tăng cường vòng bảo vệ khỏi sự sao chép hình thức kinh doanh. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 6 MAY COFFEE 2 KHỞI SỰ KINH DOANH MÔ TẢ DOANH NGHIỆP  Tên quán: May coffee – cà phê may vá  Slogan : Sống bằng đam mê  Lĩnh vực hoạt động: phục vụ thức uống giải khát kết hợp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm may vá  Mô tả sơ bộ : May coffee như một quán cafe Internet, chỉ khác là thay vì những chiếc máy vi tính thì người ta bố trí những chiếc máy khâu và khách hàng của nó - các nhà thiết kế thời trang tương lai - được thả sức sáng tạo và tự tay hoàn thành các mẫu quần áo, váy vóc mình vẽ ra và trả cho chủ quán tiền đồ ăn thức uống và số vải họ đã sử dụng…  Tầm nhìn: bằng khát vọng tiên phong và niềm đam mê của sức trẻ, May coffe phấn đấu trở thành quán cà phê lưu giữ nét truyền thống trong sự hiện đại của mỗi con người ở Hà Nội  Sứ mệnh: - Đối với thị trường: cung cấp các sản phẩm nước giải khát với giá cả hợp lý, cùng một không gian gần gũi thoải mái kết hợp với các hoạt động tự tay sang tạo ra những sản phẩm ưu thích nhằm đem lại giá trị thỏa mãn cao nhất đối với khách hàng - Đối với nhân viên: đề cao tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhân viên có được sự trải nghiệm từ các dịch vụ mà quán triển khai - Đối với xã hội: cung cấp một môi trường lành mạnh cho cộng đồng, đặc biệt là lưu giữ nét văn hóa “tự làm” trong thời buổi công nghiệp hóa- hiện đại hóa  Chiến lược - Giá cả hợp lý - Phong cách quán mang lại cảm giác gần gũi thân quen, tạo cảm thoải mái tối đa cho khách hàng - Dịch vụ may vá và các dịch vụ liên quan bổ ích chuyên nghiệp đem lại giá trị cảm nhận cao nhất cho khách hàng  Mục tiêu - Sản xuất được 100 cốc các loại mỗi ngày - Phục vụ mỗi ngày 50- 100 khách hàng - Sản xuất được 50- 60 sản phẩm/ 10 máy may vá handmade mỗi ngày (năng suất mỗi ngày của một máy là 5sp/ ngày) - Nhận đặt 10-15 bữa tiệc sinh nhật, party, mỗi tháng - Phát triển và nhân rộng mô hình coffee may vá. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 7 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 8 MAY COFFEE 3 KHỞI SỰ KINH DOANH KẾ HOẠCH MARKETING Thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu ở đây là thị trường không gian café dành cho người thích may vá và muốn học may vá. Thị trường này là thị trường đại dương xanh có quy mô từ 25-30 tỉ VNĐ. 3.1 Thương hiệu của quán sẽ được định vị trong tâm trí mọi người là không gian tốt nhất dành cho những người đam mê may vá, với máy khâu, bàn café, sách tạp chí về may vá và người hướng dẫn may vá. 3.2 Sản phẩm Sản phẩm chính: Không gian café với máy khâu để may vá và trò chuyện với bạn bè, không gian đó có nhạc, có sách tạp chí về may vá, có cây cối và có những chiếc máy khâu thủ công đẹp nhất trên bàn được thiết kế dành cho việc may vá và uống café. - Sản phẩm phụ: Khóa học, hướng dẫn may vá trực tiếp tại cafe. Các dịch vụ kèm theo : mua vải, chỉ may , sách tạp chí, băng đĩa may vá với giá hữu nghị Với mỗi khách hàng thì sẽ có 1 bàn café với 1 chiếc máy khâu ngay ở trên bàn đó.1 nửa tổng số bàn là máy khâu và 1 nửa là bàn café bình thường. - Cũng có loại bàn nhiều máy khâu, từ 2-3 máy và 1 khu vực chung để tán gẫu. Quán sẽ có 1-2 cái bàn như vậy Ngoài ra cũng có 1 số bàn không có máy khâu dành cho những người không muốn may vá mà muốn đọc tài liệu Không gian:café sẽ có nhạc, wifi, tường sẽ được trang trí theo không gian may vá các nơi trên thế giới. Trang chủ của Quán sẽ có tất cả tài liệu của quán.Khách đăng kí học sẽ có ID đăng nhập để học. - Sẽ có 1 kệ sách,tài liệu để học may vá - Một khu vực kệ chứa vải,chỉ,… Định giá Các loại đồ uống : định giá với giá thị trường hoặc nhỉnh hơn 10% là cao nhất với từng loại đồ uống. 3.3 SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 9 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH Cafe (giá trung bình 20,000) Cafe ly 15.000 Cafe đá ly 15.000 Cafe sữa nóng ly 20.000 Cafe sữa đá ly 20.000 Cafe rum ly 20.000 Cafe sữa rum ly 20.000 Cafe capuchino ly 25.000 Cafe capuchino đá ly 25.000 Bạc xỉu ly 17.000 Bạc xỉu đá ly 17.000 Cacao nóng ly 20.000 Cacao đá ly 20.000 Trà-yaourt-sirô (giá trung bình 17.000) Trà lipton ly 15.000 Trà lipton sữa ly 17.000 Trà lài ly 15.000 Trà đào ly 15.000 Trà dâu ly 15.000 Trà cam ly 15.000 Trà chanh dây ly 15.000 Trà gừng ly 15.000 Trà bí đao ly 15.000 Yaourt đá ly 15.000 Yaourt chanh ly 17.000 Yaourt cam ly 17.000 Yaourt dâu ly 17.000 Nước dinh dưỡng Chanh ly 17.000 Chanh dây ly 17.000 Chanh muối ly 17.000 Cam vắt ly 20.000 Cam vắt mật ong ly 20.000 Tắc ép ly 20.000 Dừa ly 15.000 La hán quả ly 15.000 Sâm dứa ly 17.000 Sâm dứa sữa ly 17.000 Coktail ly 17.000 Xí muội ly 15.000 Sting dâu chai 10.000 Number one chai 10.000 Sữa tươi ly 17.000 Yaourt bạc hà ly 17.000 Sirô sữa ly 15.000 Sirô sữa dâu ly 17.000 Sirô sữa chanh ly 17.000 Sirô sữa cam ly 17.000 Sirô sữa bạc hà ly 17.000 Twister chai 10.000 Pepsi lon 10.000 Coca cola lon 10.000 7 up chai 10.000 Trà xanh chai 12.000 Dr.Thanh chai 12.000 Sinh tố-nước ép Sinh tố dâu ly 20.000 bơ ly 20.000 dừa ly 20.000 sapôchê ly 17.000 cà chua ly 17.000 cà rốt ly 17.000 Nước ép dâu ly 20.000 thơm ly 17.000 táo ly 20.000 cam ly 20.000 nho ly 20.000 SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 10 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH  Các loại dịch vụ: - Khách hàng sử dụng máy khâu của cửa hàng sẽ trả chi phí 15k/h - Khách hàng có nhu cầu được học sẽ trả chi phí 25k/h - Khách hàng có nhu cầu theo học một khóa học về may vá trong 1 tháng 600k/ tháng - Khách hàng có nhu cầu đặt các buổi party, gặp gỡ, sinh nhật trọn gói tại cửa hàng 1000k/1 tiệc - Đặc biệt: Miễn phí hoàn toàn hoặc tặng các thẻ học viên trọn gói khi khách hàng có những sản phẩm đẹp ấn tường được nhiều người yêu thích trưng bày trong của hàng  Bảng giá khi sử dụng trên 1 m2 vải: Giá vải theo giá bán buôn thị trường, đây là giá tham khảo một số loại vải: - Vải nỉ: 70k Vải cát: 120k Vải Chiffon: 80k Vải cotton: 150k Vải lụa: 120k-150k tùy loại Vải dạ: 120k Vải len dày: 90k - Vải len mỏng: 70k Vải dạ Nhật: 140k Vải thô co giãn đẹp: 80-120k tùy loại hoa văn Vải ren trang trí: 300k Vải tuýt si: 120k Địa điểm Chúng tôi sẽ chọn địa điểm gần các trường học, đại học.Vì những người đi làm sẽ ít có thời gian đi café máy khâu. Mà sinh viên, học sinh sẽ có nhiều người muốn học nên doanh thu sẽ tốt 3.4 hơn. Ngoài ra nơi này cũng phải nằm trong khu vực giữa các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm vì khu vực này mật độ dân số cao và có nhiều trường đại học. Tiêu chí khác: Yên tĩnh và có nhiều cây cối. Từ các yêu cầu này chúng tôi chọn mở cửa hàng tại: Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội-Quán sang nhượng có diện tích: 150m2. Khu dân cư đông đúc, 2 mặt tiền trước và sau có chỗ để ô tô tiện đi SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 11 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH lại, gần Rạp chiếu film Quốc Gia, gần tòa Vietinbank, tòa FPT 89 Láng Hạ, Chung cư Sông Hồng. Quán được thiết kế độc đáo mang phong cách riêng, cá tính đứng đầu khu vực Thái Hà. 3.5 Truyền thông 3.5.1 Mục tiêu - Mục tiêu chính là để gia tăng khách hàng sử dụng sản phẩm và xây dựng thương hiệu với chi phí thấp. 3.5.2 Phương tiện truyền thông Chúng tôi sẽ sử dụng marketing truyền miệng là chủ yếu, không sử dụng quảng cáo nhiều. Các kênh chính như sau: Đầu tiên và quan trọng nhất là kênh PR: Chúng tôi sẽ xây dựng quan hệ với các CLB may vá, lớp may vá và nơi bán đồ may vá. Voucher giảm giá được phân phát đến các quán đồ may vá. Trực tuyến:Thực hiện 1 trang Fanpage FB và nhất là YouTUBE. Chúng tôi sẽ quảng cáo trên các kênh này vì có thể đo lường được. Thực hiện các chương trình sự kiện hoặc tham gia vào các chương trình trong các trường Đại Học - Các chương trình dành cho khách hàng thân thuộc Chương trình dành cho khách hàng thân thuộc gồm có các loại chính sau: 3.6 - Chương trình tặng thưởng: tặng các phẩn thưởng cho khách hàng đi Café nhiều bằng thẻ điểm chiết khấu,nếu càng sử dụng nhiều thì sẽ được chiết khấu nhiều. Chương trình cảm tạ: tặng cho các khách hàng thân thuộc các sản phẩm may/ hay dịch vụ kèm theo hoặc các loại tôn vinh khác vào các dịp đặc biệt như là nghỉ lễ,kỉ niệm,.. Chương trình đối tác: cộng tác với công ty khác để tặng cho khách hàng thân thuộc cách đối xử đặc biệt về sản phẩm của công ty đó,nhất là các bên may vá và dạy học may 3.7 Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng Các yếu tố trong dịch vụ khách hàng: - Giờ giấc phục vụ khách hàng: Luôn giữ thời gian phục vụ tối đa là 5 phút chờ. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 12 MAY COFFEE - - KHỞI SỰ KINH DOANH Mức độ và phương thức của dịch vụ/ hỗ trợ khách hàng được đưa ra:sẽ có 1 nhân viên trực điện thoại trả lời KH,ngoài ra còn có email và trả lời trực tuyến.ngoài ra còn có 1 số nhân viên có khả năng may vá sẽ trả lời trực tiếp thắc mắc KH Thời gian trả lời những thắc mắc của khách hàng: Trong giờ làm việc hành chính. Ngoài giờ thì chỉ nhận tin nhắn và email. Giải quyết vấn đề:Tại quán thì ngay lập tức, nếu ở xa thì tối đa là 1 ngày. Nghiên cứu thị trường Các thông tin khách hàng cần thiết cho việc thực hiện thành công chương trình tiếp thị,ở đây chúng tôi sẽ làm 1 biểu mẫu để hỏi KH về mức độ hài lòng các tiêu chí đưa ra và làm gì để cải thiện, góp ý. 3.8 Các thông tin nghiên cứu thị trường được thu thập, tồn trữ và cập nhật trong 1 hệ thống lưu trữ đám mây và 1 kho dữ liệu thô.Các ý tưởng sẽ phục vụ cho việc cải tiến. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 13 MAY COFFEE 4 4.1 KHỞI SỰ KINH DOANH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Mô tả sản phẩm và số lượng: 4.1.1 Sản phẩm cafe Cafe (giá trung bình 20,000) Cafe ly 15.000 Cafe đá ly 15.000 Cafe sữa nóng ly 20.000 Cafe sữa đá ly 20.000 Cafe rum ly 20.000 Cafe sữa rum ly 20.000 Cafe capuchino ly 25.000 Cafe capuchino đá ly 25.000 Bạc xỉu ly 17.000 Bạc xỉu đá ly 17.000 Cacao nóng ly 20.000 Cacao đá ly 20.000 Sữa tươi ly 17.000 Trà-yaourt-sirô (giá trung bình 17.000) Trà lipton ly 15.000 Trà lipton sữa ly 17.000 Trà lài ly 15.000 Trà đào ly 15.000 Trà dâu ly 15.000 Trà cam ly 15.000 Trà chanh dây ly 15.000 Trà gừng ly 15.000 Trà bí đao ly 15.000 Yaourt đá ly 15.000 Nước dinh dưỡng Chanh ly 17.000 Chanh dây ly 17.000 Chanh muối ly 17.000 Cam vắt ly 20.000 Cam vắt mật ong ly 20.000 Tắc ép ly 20.000 Dừa ly 15.000 La hán quả ly 15.000 Sâm dứa ly 17.000 Sâm dứa sữa ly 17.000 Coktail ly 17.000 Yaourt chanh ly 17.000 Yaourt cam ly 17.000 Yaourt dâu ly 17.000 Yaourt bạc hà ly 17.000 Sirô sữa ly 15.000 Sirô sữa dâu ly 17.000 Sirô sữa chanh ly 17.000 Xí muội ly 15.000 Sting dâu chai 10.000 Number one chai 10.000 Twister chai 10.000 Pepsi lon 10.000 Coca cola lon 10.000 7 up chai 10.000 Trà xanh chai 12.000 Dr.Thanh chai 12.000 Sinh tố-nước ép Sinh tố dâu ly 20.000 bơ ly 20.000 dừa ly 20.000 sapôchê ly 17.000 cà chua ly 17.000 cà rốt ly 17.000 Nước ép dâu ly 20.000 thơm ly 17.000 táo ly 20.000 cam ly 20.000 nho ly 20.000 SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 14 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH 4.1.2 Sản phẩm chính (không gian cà phê may vá): Không gian café với máy khâu để may vá và trò chuyện với bạn bè, không gian đó có nhạc, có sách tạp chí về may vá, có cây cối và có những chiếc máy khâu thủ công đẹp nhất trên bàn được thiết kế dành cho việc may vá và uống café Khách hàng sử dụng máy khâu của cửa hàng sẽ trả chi phí 15k/h Khách hàng có nhu cầu được học sẽ trả chi phí 25k/h Khách hàng có nhu cầu theo học một khóa học về may vá trong 1 tháng 600k/ tháng Đặc biệt: Miễn phí hoàn toàn hoặc tặng các thẻ học viên trọn gói khi khách hàng có những sản phẩm đẹp ấn tường được nhiều người yêu thích trưng bày trong của hàng 4.1.3 Sản phẩm phụ: Khóa học, hướng dẫn may vá trực tiếp tại cafe. Các dịch vụ kèm theo : mua vải, chỉ may , sách tạp chí, băng đĩa may vá với giá hữu nghị SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 15 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH Với mỗi khách hàng thì sẽ có 1 bàn café với 1 chiếc máy khâu ngay ở trên bàn đó.1 nửa tổng số bàn là máy khâu và 1 nửa là bàn café bình thường. Cũng có loại bàn nhiều máy khâu, từ 2-3 máy và 1 khu vực chung để tán gẫu. Quán sẽ có 1-2 cái bàn như vậy Ngoài ra cũng có 1 số bàn không có máy khâu dành cho những người không muốn may vá mà muốn đọc tài liệu Không gian: café sẽ có nhạc, wifi, tường sẽ được trang trí theo không gian may vá các nơi trên thế giới. Trang chủ của Quán sẽ có tất cả tài liệu của quán.Khách đăng kí học sẽ có ID đăng nhập để học. Sẽ có 1 kệ sách,tài liệu để học may vá và 1 khu vực kệ chứa vải,chỉ,…  - Máy móc, thiết bị, nhà xưởng Nhà 2 tầng và một tầng để xe- 30.000.000đ 10 máy khâu -30.000.000đ 2 chiếc ti vi 42inch -20.000.000đ 2 tủ sách tài liệu về may vá -10.000.000đ 2 tủ trưng bày các sản phẩm hanmade 2 máy điều hòa nhiệt đồ, 1 tủ lạnh.- 20.000.000đ 15 bộ bàn ghế , cốc chén..-20.000.000đ 10 bóng đèn 2 chiếc máy pha café :10.000.000đ 1 máy sinh tố chế biến đồ uống Các dụng cụ phục vụ: cốc, thìa, khay Kho bảo quản 10m2 Tầng hầm gửi xe  Nguyên vật liệu - Nguyên liệu vải  Vải Biên ý - May Vest | Quần | Zuýp  Vải Len Tommy - May Vest | Quần | Zuýp (sang trọng nhưng hơi cứng, phù hợp > 30 tuổi và trung niên)  Vải Diva cao cấp - May Vest | Quần | Zuýp SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 16 MAY COFFEE - KHỞI SỰ KINH DOANH  Thun Mango Hàn Quốc - May Jumpsuit | Sơ mi | Váy  Thô kẻ Mỹ - May Sơ mi nữ / nam  X Fon cao cấp - May Sơ mi nữ, Váy voan Chiffon (vải Chiffon)  Kaki lụa Hàn Quốc - May Vest | Quần | Zuýp  Thô kẻ Nhật - May Sơ mi nữ / nam  Silk Mỹ - May Sơ mi | Váy | Jumpsuit  Vải burberry Nguyên liệu đồ uống  Cà phê trung nguyên 100kg/ tháng (40.000VND/ kg) .Chất lượng cafe loại 1 4.1.4 Phương pháp dự trữ hàng tồn kho: Bộ phận vật tư sẽ đặt hàng mua nguyên vật liệu cafe và vải khi lượng cafe dự trữ trong tháng dưới 20kg và lượng vải trung dưới 100m2 - Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu hàng tháng được xác định và ở mức đều - Chi phí đặt hàng và nhận một đơn hàng không phụ thuộc vào số lượng hàng; - Chi phí tồn trữ bảo quản là tuyến tính theo số lượng hàng tồn kho. - Toàn bộ khối lượng hàng hoá của đơn hàng giao cùng thời điểm; - Thời gian kể từ khi đặt hàng cho đến khi nhận hàng được xác định. Mục tiêu của mô hình là nhằm tối thiểu hoá tổng chi phí dự trữ và có thể bảo quản nguyên liệu một cách tốt nhất( nhất là cafe và các nguyên liệu đồ uống) để nguyên liệu đạt được chât lượng một cách tốt nhất 4.1.5 Nguồn nhân sự  01 nhân viên thu ngân chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn tại quầy thu ngân - Tiêu chuẩn công việc: Bằng kế toán, tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc - Yêu cầu công việc:  Chịu trách nhiệm thanh toán các hóa đơn cho khách hàng,  Nắm bắt tình hình cá khoản tiền trước khi mở cửa, khoản phát sinh trong ngày cũng như các khoản cuối ngày.  .Báo cáo tình hình, số liệu lên người quản lí hằng ngày. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 17 MAY COFFEE KHỞI SỰ KINH DOANH  Chịu trách nhiệm trực fb, điện thoại của quán,lên hóa đơn online và thông báo cho bên vận chuyển chuyển hàng. - Lương: 5 triệu - Thời gian đào tạo, học việc là 1 tuần trước khi chính thức đi làm  04 nhân viên phục vụ trực tiếp khách hàng - Tiêu chuẩn công việc: đã tốt nghiệp THPT ( có thể đã đi làm hoặc đang đi học), đã có kinh nghiệm trong việc phục vụ bưng bê đồ uống cho khách hàng. - Yêu cầu công việc:  Phục vụ đồ uống cho khách, thực hiện các yêu cầu của khách hàng  Tư vấn đồ dùng cho khách hàng  Nhận hóa đơn đồ uống của khách chuyển đến quầy pha chế  Giữ hóa đơn đồ uống chuyển 1 hóa đơn cho khách hàng, 1 hóa đơn chuyển cho quầy thu ngân Thời gian đào tạo : 1 tuần trước khi làm việc chính thức Lương: 3 triệu./ người./tháng -  01 nhân viên pha chế đồ uống - Tiêu chuẩn công việc: ĐÃ tốt nghiệp THPT, có chứng chỉ nghê pha chế đồ uống, đã có kinh nghiệm trong pha chế đồ uống tại các quán nước. - Yêu cầu công việc:  Pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách hàng  Đưa hóa đơn đồ uống cho nhân viên phục vụ để họ chuyển đến khách hàng và quầy thu ngân - Thời gian đào tạo : 1 tuần trước khi vào làm chính thức tại quán - Lương: 5 triệu/ ng/ tháng  01 nhân viên hướng dẫn khách may vá chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn công việc:    Đã tốt nghiệp THPT, đã có kinh nghiệm về may vá nói chung và kinh nghiệm phục vụ khách Có khả năng may vá, hiểu biết về các loại máy may. Yêu cầu công việc: Bao quát khu vực may vá bao gồm máy thángmay tiện lợi, giá sách trưng bày sách hướng dẫn may vá, khu vực trưng bày đồ handmade, hàng kí gửi… SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 18 MAY COFFEE  KHỞI SỰ KINH DOANH Hướng dẫn khách sử dụng máy may trong quán và trưng bày các sản phẩm hàng kí gửi, đồ handmade  Giải đấp thắc mắc của khác trong quá trình khách sử dụng máy may - Thời gian đào tạo : 1 tuần trước khi làm việc chính thức. - Lương: 6 triệu  01 nhân viên giám sát quản lí chung - Tiêu chuẩn công việc: có bằng đại học về quản trị kinh doanh , sử dụng thông thạo tiếng anh, có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong nghành quản lí - Yêu cầu công việc:  Giám sát chung tình hình của quán  Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên, quản lí nhân viên  Giải quyết các vấn đề có thể xảy ra như bất đồng giữa nhân viên nội bộ, thắc mắc của khách hàng, sự phàn nàn của khách hàng về dịch vụ sự phục vụ hay chất lượng đồ uống  Viết sổ sách tài chính  Báo cáo kết quả sổ sách tài chính 2 lần/ tháng cho người chủ sở hữu  Dựa trên các tiêu chí để khen thưởng nhân viên, thúc đẩy làm việc có hiệu quả  Tạo ra bầu không khí làm việc thoải mái nhưng nghiêm túc và đạt hiệu quả cao - Thời gian đào tạo: 1 tuần trươc khi đi làm chính thức. Lương : 6 triệu + 0,1 % doanh thu 4.2 Dự báo chi phí hoạt động Các khoản mục chi phí Chi phí Nguyên vật liệu 21.000.000 Dự trữ bảo quản 300.000 Khấu hao tài sản cố định 5.000.000 Bảo dưỡng bào trì 1.500.000 Thuê mặt bằng 30.000.000 Công cụ dụng cụ 1.000.000 Điện, nước chi phí sinh hoạt 2.000.000 Lương cho CNV 35.000.000 Tổng 95.800.000 SƠ ĐỒ SẢN XUẤT SỐNG ĐAM MÊ CafeBẰNG nguyên liệu Đồ uống 19 MAY COFFEE Nguyên liệu vải KHỞI SỰ KINH DOANH Dịch vụ may vá Thành phẩm Hoạt động từ 9h sáng- 11h tối Nhân viên lấy nguyên vật liệu đầu ngày từ kho của quán và kiểm tra chất lượng Phục vụ đồ uống khi có khách hàng Hướng dẫn khách hàng sử dụng máy khâu khi cần thiết Vệ sinh quán vào mỗi buổi trưa và cuối ngày. -  Kế hoạch ngắn hạn , trung hạn - Ngắn hạn (1 năm)  Sản xuất 100- 120 các loại cốc đồ uống mỗi ngày phục vụ cho trung bình 100 lượt khách  Phục vụ, giúp đỡ khách hàng đạt mục tiêu 100 sản phẩm hand made  Công suất sử dụng máy khâu đạt 14h/ ngày - Dài hạn (3 5 năm) 5  Mở rộng quy mô cừa hàng lên hoặc mở thêm 1 số quán tại các khu vực lân cận và đạt trung bình lượt khách mỗi ngày 200 khách hàng  Đưa thêm 10 máy khâu vào sản xuất  Phục vụ 90% những khách hàng có nhu cầu may vá tại Hà Nội Kế hoạch phát triển doanh nghiệp 5.1 Những công việc cần giải quyết.  Kiểm tra việc thực hiện các cam kết: Nhiều doanh nghiệp nhỏ khởi đầu với rất nhiều hoạt động, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra các hoạt động này đều bị “bốc hơi”. SỐNG BẰNG ĐAM MÊ 20
- Xem thêm -