Tài liệu Mau_5

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH Môn học/Mô đun: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Lớp: CDCK16KSTH Khoá :……………..... Họ và tên giáo viên : Phạm Thanh Tuấn Đơn vị: Khoa công nghệ - CSTH Năm học: 2015- 2016 Quyển số:....... Thời gian thực hiện:5t Bài học trước: Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Bài 1: Vẽ thiết kế 2 chiều với AutoCAD Mechanical GIÁO ÁN SỐ:............................... MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Khởi động chương trình AutoCAD Mechanical - Màn hình đồ họa của AutoCAD Mechanical - Hệ trục tọa độ trong AutoCAD Mechanical - Lệnh Line, Circle với các phương pháp nhập điểm - Lệnh Line, Circle với các phương pháp truy bắt điểm - Sử dụng các công cụ xóa (Delete), Undo, Redo - Quan sat nhanh bản vẽ bằng con lăn chuột - Đóng bản vẽ (lệnh Close) và thoát khỏi AutoCAD (lệnh Quit) ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 2 Line, Circle với các phương pháp truy bắt điểm (Delete), Undo, Redo Line, Circle với các phương pháp nhập điểm Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 1.1 Giới thiệu CAD là chữ viết tắt của Computer Aised Design - Vẽ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN PHƯƠNG PHÁP HOẠT CHỦ ĐỘNG ĐẠO CỦA HỌC SINH THỜI GIAN Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 20p -Độ chính xác cao (đến 14 số thập phân). -Năng suất cao nhờ các lệnh sao chép (thực hiện bản vẽ nhanh). -Dễ dàng trao đổi với các phần mềm khác. Yêu cầu cơ bản về cấu hình máy tính cho AutoCAD 2002: -Hệ điều hành Window 98, Wsindows NT, Windows ME, Windows 2000 -Bộ xử lý (Processor) Pentium 233 (tối thiểu) -RAM 32 MB (tối thiểu) -Hard disk: 130 MB (Installation) -Thiết bị chỉ điểm: Mouse, … 1.2 Khởi động chương trình AutoCAD Mechanical - Double click phím phải của chuột vào biểu tượng AutoCAD - Vào Start\ Program\ AutoCAD 1.3 Màn hình đồ họa của AutoCAD Mechanical - Status bar (dòng trạng thái): Thông báo một số trạng thái hiện hành của bản vẽ. - Command window (cửa sổ lệnh) và Command line (dòng lệnh): hiển thị các dòng nhắc lệnh của AutoCAD và nơi sẽ vào lệnh từ bàn phím. - UCS icon: Dấu hiệu thông báo về hệ trục tọa độ đang sử dụng. - Standard Toolbar: thanh công cụ chuẩn trong AutoCAD, mỗi lệnh tương ứng một nút chọn với biểu tượng lệnh trong toolbars. Để hiển thị một toolbar bạn có thể chọn View\Toolbars rồi chọn tên của toolbar mà bạn muốn hiển thị. - Menu bar: danh mục lệnh, AutoCAD 2002 có 11 danh mục gồm: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Window và Help. Mỗi danh mục chứa một nhóm lệnh. - Scroll bar: thanh cuốn gồm 2 thanh, thanh bên phải kéo màn hình lên xuống, thanh ngang phía dưới dùng để kéo màn hình từ trái sang phải hoặc ngược lại. 1.4 Hệ trục tọa độ trong AutoCAD Mechanical - UCS icon: Dấu hiệu thông báo về hệ trục tọa độ đang sử dụng. + Hệ tọa độ Đề các + Hệ tọa độ cực + Hệ tọa độ gốc (WCS) và hệ tọa độ sử dụng (USC) + Rời và quay gốc tọa độ lệnh (USC) 1.5 Lệnh Line, Circle với các phương pháp nhập điểm - Nhập lệch C, L hoặc gọi trong hộp thoại + Specify first poit: nhập tọa độ điểm đầu + Specify next poit or Undo: Nhập tọa độ điểm cuối của đoạn thẳng 1.6 Lệnh Line, Circle với các phương pháp truy bắt điểm Ta có 2 phương thức truy bắt điểm: Truy bắt điểm tạm trú và truy bắt điểm thường trú.  Phương thức truy bắt tạm trú (Object Snap) . Click chuột vào Toolbars Object Snap . Sử dụng phím Shift + phím phải chuột khi con trỏ trên vùng đồ hoạ sẽ xuất hiện shortcut menu. Sau đó chọn tên điểm cần truy bắt trên shortcut menu này. . Nhập tên tắt (3 ký tự đầu) của tên điểm cần truy bắt (Endpoint, Midpoint…) CHỀ ĐỘ TRUY BẮT THƯỜNG TRÚ (LỆNH OSNAP, DDOSNAP) - Nhập vào từ bàn phím lệnh Osnap hoặc Dsettings. - Giữ phím Shift + phím phải chuột trên vùng đồ hoạ sẽ xuất hiện shortcut menu và ta chọn Osnap Settings - Gọi từ menu: Tools\ Drafting Settings 1.7 Sử dụng các công cụ xóa (Delete), Undo, Redo - Delete xóa các đối tượng đã được chọn - HUỶ BỎ LỆNH ĐÃ THỰC HIỆN (LỆNH UNDO) Pull-Down Menu Type in Toolbars Edit \ Undo Undo hoặc U hoặc Ctrl+Z Standard Mục đích của lệnh này là huỷ bỏ lần lượt các lệnh đã thực hiện trước đó. Command: U  - PHỤC HỒ LỆNH ĐÃ HUỶ (LỆNH REDO) Xem tài liệu tham khảo 1.8 Quan sat nhanh bản vẽ bằng con lăn chuột - Giữ con lăn chuột để di chuyển, lăn con để phóng to và thu nhỏ bản vẽ: Zoom (All, Pan, Window, Preview) 1.9 Đóng bản vẽ (lệnh Close) và thoát khỏi AutoCAD (lệnh Quit) File \ Close Close Để đóng một bản vẽ ta chọn Close trong File menu. Khí đó nếu bản vẽ có sửa đổi sẽ xuất hiện hộp thoại hình 2.11 nhắc nhở ta có ghi lại nhữnh gì thay đổi trong bản vẽ cũ hay không. Nếu muốn lưu lại những thay đổi trước khi đóng bản vẽ lại, ta bấm vào Yes, ngược lại bấm No 3 4 5 Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác - Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) - Nhận xét trong ca thực hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính Hướng dẫn tự rèn luyện - Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 190p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p ............................ ...................... ............................ ...................... III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn 5p Thời gian thực hiện:5t Bài học trước: Vẽ thiết kế 2 chiều với AutoCAD Mechanical Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Bài 2: Các lệnh vẽ hình học cơ bản GIÁO ÁN SỐ:............................... MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Thiết lập các lựa chọn cơ khí - Các lệnh vẽ hình học cơ bản - Các lệnh liên quan đường thẳng - Các lệnh vẽ đường tâm - Quan sát bản vẽ (lệnh Zoom, Pan) ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 2 - Giới thiệu thiết lập các lựa chọn cơ khí - Giới thiệu lệnh vẽ hình học cơ bản - Giới thiệu lệnh liên quan đường thẳng - Giới thiệu lệnh vẽ đường tâm Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 2.1 Thiết lập các lựa chọn cơ khí -Dùng các phần mềm máy tính để thực hiện các bản vẽ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP CHỦ HOẠT ĐẠO ĐỘNG CỦA HỌC SINH Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – Thuyết trình, hướng dẫn 20p thực hành không chỉ đơn thuần là có kiến thức về sử dụng các lệnh của phần mềm đó, mà phải có các kiến thức chuyên môn liên quan khác. -Để hoàn thiện một bản vẽ hai chiều (2D) ta thực hiện theo các bước: -Vẽ hình học, các hình biểu diễn, hình chiếu, bằng cách vận dụng : . Các lệnh vẽ kết hợp các phương thức truy bắt điểm, hoặc nhập điểm chính xác. . Các lệnh vẽ kết hợp các lệnh hiệu chỉnh tạo hình các lệnh vẽ nhanh -Ghi văn bản và ghi các kích thước. -Kiểm tra và hiệu chỉnh. -Xuất bản vẽ ra giấy. 2.2 Các lệnh vẽ hình học cơ bản -VẼ ĐOẠN THẲNG (LỆNH LINE) Draw \ Line hoặc L Command: Line  (L -VẼ ĐƯỜNG TRÒN (LỆNH CIRCLE) Draw \ Circle hoặc C 2.3 Các lệnh liên quan đường thẳng 3 Specify fist point  (Nhập toạ độ điểm đầu hoặc click một điểm tuỳ ý) Specify next point or [Close/Undo]:  (Nhập toạ độ điểm kế tiếp) Specify next point or [Close/Undo]:  (Nhập toạ độ điểm kế tiếp hoặc enter kết thúc lệnh) Các lựa chọn lệnh Line U Để hủy bỏ một phân đoạn (segment) vừa vẽ tại dòng nhắc: Specify next point or [Close/Undo]: Ta nhập U và nhấn Enter Close Để đóng một hình đa giác vẽ bằng Line ta nhập C (Close) tại dòng nhắc: Specify next point or [Close/Undo]:  2.4 Các lệnh vẽ đường tâm - Tạo các loại đường nét ở New Layer- đường tâm là loại đường chấm gạch mảnh. 2.5 Quan sát bản vẽ (lệnh Zoom, Pan) - Giữ con lăn chuột để di chuyển, lăn con để phóng to và thu nhỏ bản vẽ: Zoom (All, Pan, Window, Preview) Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát Diễn giảng – đối Xem bản ve ̃,bảng, Thuyết trình, hướng 190p 4 5 triển kỹ năng) - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) - Nhận xét trong ca thực hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính thoại – hướng dẫn giáotrìn h– trao đổi – thực hành dẫn Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn Hướng dẫn tự rèn luyện Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. ........................ ........................ .. III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .............................................. Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn 5p 5p Thời gian thực hiện:5t Bài học trước: Các lệnh vẽ hình học cơ bản Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng GIÁO ÁN SỐ:............................... MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Các lệnh liên quan đến C-Line - Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Giới thiệu lệnh liên quan đến C-Line - Giới thiệu lệnh hiệu chỉnh đối tượng 2 Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 3.1 Các lệnh liên quan đến C-Line - Command: Arc  (hoặc từ Draw menu chọn Arc\Start, Center, Angle) - Command: C  (hoặc từ Draw HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP CHỦ HOẠT ĐẠO ĐỘNG CỦA HỌC SINH Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p Thuyết trình, hướng dẫn 20p \Circle \Center, Diameter) - Command: C  (hoặc từ Draw \ Circle \ 3 Points) - Command: C  (hoặc từ Draw \ Circle \ 2 Points) - Command: C  (hoặc từ Draw \ Circle \ Tan Tan Radius) - Command: Arc  (hoặc A) - Command: Arc  (hoặc từ Draw menu chọn Arc\Start, Center, End) - Command: Arc  (hoặc từ Draw menu chọn Arc\Start, - Command: Arc  (hoặc từ Draw menu chọn Arc\Start, Center, Angle) - Command: C  (hoặc từ Draw \Circle \Center, Radius) - Start, End, Direction (điểm đầu, điểm cuối, hướng tiếp tuyến của cung tại điểm đầu) - Ceter, Start, Length (Tâm, điểm đầu, chiều dài dây cung) - Ceter, Start, End (Tâm, điểm đầu, điểm cuối) - Ceter, Start, Angle (Tâm, điểm đầu, góc ở tâm) - Start, End, Radius (điểm đầu, điểm cuối, bán kính) E 3.2 Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng - Command: Erase  (hoặc E hoặc từ Modify\Erase) - Command: Trim  (hoặc nhập Tr hoặc từ Modify\Trim) - Command: Extens  (hoặc nhập Ex hoặc từ Modify\Extens) - Command: Offset  (hoặc nhập O, hoặc chọn Modify\Offset) - Command: Lengthen  (hoặc từ Modify\Lengthen) - Command: Fillet  (hoặc chọn Modify\Fillet) Vòng tròn đi qua 2 điểm - Command: Chamfer  (hoặc chọn Modify\Chamfer) - Command: Oops  - Command: U  3 4 5 - Command: R  … Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) - Nhận xét trong ca thực hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính Hướng dẫn tự rèn luyện Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 190p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p ........................ ........................ .. III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .............................................. Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn 5p Thời gian thực hiện:5t Bài học trước: Dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Bài 4: Các lệnh biến đổi và sao chép hình GIÁO ÁN SỐ:............................... MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Các lệnh biến đổi hình - Các lệnh sao chép hình ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Giới thiệu lệnh biến đổi hình - Giới thiệu lệnh sao chép hình 2 Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 4.1 Các lệnh biến đổi hình - Command: Move  (hoặc từ Modify \ Move) Select object: (chọn các đối tượng cần dời) - Command: Rotate  (hoặc từ Modify \ Rotate) Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0) Select object: (chọn đối tượng cần quay) - Command: Scale  (hoặc Modify \ Scale) THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN PHƯƠNG PHÁP CHỦ HOẠT ĐẠO ĐỘNG CỦA HỌC SINH Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 20p Select object: (chọn đối tượng cần thay đổi tỷ lệ) - Command: Stretch  (hoặc chọn Modify\Stretch) Select object: (chọn các đối tượng theo phương pháp crossing window) - Command: Mirror  (hoặc từ Modify \ Mirror) Select object: (chọn đối tượng để thực hiện phép đối xứng) - Command: –Array  Select objects: (chọn các đối tượng cần sao chép) Select objects: (chọn tiếp hoặc ấn Enter) 4.2 Các lệnh sao chép hình 3 4 5 - Lệnh Copy dùng để sao chép các đối tượng được chọn theo phương tịnh tiến và sắp xếp chúng theo các vị trí xác định. + Command: Copy  (hoặc chọn từ Modify\Copy) Select objects: (chọn các đối tượng cần sao chép) Select objects: (chọn tiếp các đối tượng cần sao chép hay nhấn Enter) / Multiple: M  Base point: (chọn điểm chuẩn) Specify second point of displaycement or : (chọn điểm sao chép đến, ví dụ @ 30,0) Diễn Xem bản Hướng dẫn thường xuyên giảng – vẽ,bảng, (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát đối giáotrình triển kỹ năng) thoại – – trao đổi hướng – thực - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học dẫn hành - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Diễn Xem bản Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý giảng – vẽ,bảng, các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp đối giáotrình theo) thoại – – trao đổi hướng – thực - Nhận xét trong ca thực hành dẫn hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính Hướng dẫn tự rèn luyện ......................... Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu ......................... điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện ......................... những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. Thuyết trình, hướng dẫn 190p Thuyết trình, hướng dẫn 5p III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... 5p ................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ...................................... Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn Thời gian thực hiện:5t Bài học trước: Các lệnh biến đổi và sao chép hình Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Bài 5: Nhập chữ và chú thích GIÁO ÁN SỐ:............................... MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Các công cụ nhập chữ - Hiệu chỉnh văn bản - Tạo kiểu chữ bằng Text Style - Chèn các chú thích ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 2 - Giới thiệu công cụ nhập chữ - Giới thiệu hiệu chỉnh văn bản - Giới thiệu tạo kiểu chữ Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 5.1 Các công cụ nhập chữ - Lệnh Text cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Text có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau, các dòng chữ này sẽ xuất hiện trên màn hình khi ta nhập từ bàn phím. Command: Text  -Lệnh Mtext cho phép tạo một đoạn văn bản được HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN PHƯƠNG PHÁP HOẠT CHỦ ĐỘNG ĐẠO CỦA HỌC SINH THỜI GIAN Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 5p Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 20p giới hạn bởi đường biên và khung hình chữ nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AutoCAD. Command: Mtext  Current text style: “Standard” Text height: 2.5 Secify first corner: (điểm góc thứ nhất đoạn văn bản) Secify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: (điểm góc đối 5.2 Hiệu chỉnh văn bản - Lệnh Ddedit (Dynamic Dialog Edit) cho phép thay đổi nội dung dòng chữ - Command: Ddedit  Select an annotation object or [Undo]: (chọn dòng chữ cần thay đổi nội dung) Nếu dòng chữ được tạo bởi Text sẽ xuất hiện hộp thoại Edit Text (hình 8.5) cho phép hiệu chỉnh nội dung dòng chữ. 5.3 Tạo kiểu chữ bằng Text Style - Kiểu chữ được tạo bởi lệnh Style hoặc –Style. Kiểu chữ được tạo từ các font chữ có sẵn trong AutoCAD và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ. + Command: Style  (hoặc chọn Format\Text Style..) + Khi đó xuất hiện hộp thoại Text Style + Chọn nút New.. sẽ xuất hiện hộp thoại New Text Tyle + Nhập tên kiểu chữ mới vào ô Style Name + Chọn font chữ tại ô Font Name + Chiều cao chữ nhập vào ô Height. Các nút chọn: Upside down (dòng chữ đối xứng phương ngang), Width factor (Hệ số chiều rộng chữ: nếu bằng 1 thì bình thường, nếu lớn hơn 1 thì chữ sẽ giãn ra), Oblique angle (độ nghiêng của chữ: nếu bằng 0 thì chữ sẽ thẳng đứng, nếu dương sẽ nghiêng sang phải, nếu âm sẽ nghiêng sang trái) 5.4 Chèn các chú thích - Lệnh Text cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Text có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau, các dòng chữ này sẽ xuất hiện trên màn hình khi ta nhập từ bàn phím. Command: Text  3 Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản vẽ,bảng, giáotrình – trao đổi Thuyết trình, hướng dẫn 190p 4 5 – thực - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học hành - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Xem bản Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý Diễn giảng – các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp đối thoại – vẽ,bảng, giáotrình theo) hướng dẫn – trao đổi – thực - Nhận xét trong ca thực hành hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính Hướng dẫn tự rèn luyện ............................ Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu ...................... điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện ............................ những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. Thuyết trình, hướng dẫn III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .............................................. Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn Thời gian thực hiện:5t GIÁO ÁN SỐ:............................... Bài học trước: Nhập chữ và chú thích Thực hiện từ ngày.........đến ngày… … ca/kíp:……....... TÊN BÀI: Bài 6: Nhập và hiệu chỉnh kích thước MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ): - Các thành phần của kích thước - Công cụ ghi kích thước - Hiệu chỉnh kích thước - Tạo kiểu kích thước Dimensions Style (DimStyle ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Máy tính cài đặt phần mềm Autocad - Bảng, bút - Giao trình, các bài tập mẫu 5p 5p HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:. SV trao đổi với GV hỏi những vấn đề chưa hiểu chưa làm được, SV tự trao đổi với nhau theo nhóm TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:................................. + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5phút). - Tổng số:................Có mặt:...........................Vắng mặt.......................................................... - Tên học sinh vắng:...............................................................Lý do........................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT NỘI DUNG 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) - Nhắc lại thành phần của kích thước - Giới thiệu công cụ ghi kích thước - Giới thiệu kiểu kích thước Dimensions Style (DimStyle) 2 Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 6.1 Các thành phần của kích thước - Thành phần kích thước gồm: Đường kích thước (Dimension line), đường gióng (Extention line), chữ số kích thước (Dimention text), mũi tên (Arrowheads) - Chữ số kích thước (Dimension text) là giá trị độ lớn của đối tượng vần ghi kích thước. Trong chữ số kích thước ta có thể ghi dung sai (Tolerance), ghi những yếu tố đi kèm phía trước con số kích thước (prefix), những yếu tố đi kèm phía sau con số kích thước (suffix). Chiều cao chữ số kích thước trong các bản vẽ kỹ thuật là các giá trị tiêu chuẩn. 6.2 Công cụ ghi kích thước - Các nhóm lệnh ghi kích thước nằm trong Dimension menu. Ta cũng có thể gọi các lệnh ghi kích thước từ các nút lệnh nằm trong Dimension toolbar  Nhóm ghi kích thước thẳng (Linear dimension): HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP CHỦ HOẠT ĐẠO ĐỘNG CỦA HỌC SINH Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành 5p Thuyết trình, hướng dẫn 20p 3 4 Dimlinear: Ghi kích thước thẳng đứng, ngang và nghiêng. Dimaligned: Ghi kích thước nghiêng, đường kích thước song song kích thước cần ghi. Dimbaseline: Ghi chuỗi kích thước song song với một kích thước có sẵn. Dimcontinue: Ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn. Command: DLI  (hoặc chọn Dimension\Linear)  Nhóm kích thước hướng tâm: Dimdiameter: Ghi kích thước đường kính Dimradius: Ghi kích thước bán kính Dimcenter: Ghi đường tâm hoặc dấu tâm Command: DDI  (hoặc Dimdiameter, hoặc chọn Dimension\Diameter) Command: DRA  (hoặc Dimradius, hoặc chọn Dimension\Radius)  Kích thước góc: Dimangular: Ghi kích thước góc Command: DAN  (hoặc Dimangular, hoặc chọn vào Dimension\Angular)  Ghi dung sai: Tolerance: Ghi dung sai hình dáng vị trí Command: DBA  (hoặc chọn Dimension\Baseline)  Ghi kích thước theo đường dẫn: Leader/Qleader: Ghi dạng đường dẫn Command: Leader  6.3 Hiệu chỉnh kích thước - Vào Dimensions Style-> Modifive và lựa chọn các mục cần hiệu chỉnh 6.4 Tạo kiểu kích thước Dimensions Style (DimStyle) - Theo hướng dẫn phần 6.3 Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) - Quan sát SV đã thực hiện đúng các lệnh đẫ học - Uốn nắn và sửa chữa những lệnh SV làm sai - Sửa chữa và chỉ ra những tình huống làm sai của SV - Nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập- nhắc nhở SV không tự ý sửa đổi các thư mục hiện hành hay các phần mềm khác Đóng mở five, chương trình, shutdown đúng trình tự Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý Diễn giảng – đối thoại – hướng dẫn Xem bản ve ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Thuyết trình, hướng dẫn 190p Diễn giảng – Xem bản ve Thuyết trình, 5p 5 các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) - Nhận xét trong ca thực hành - Vệ sinh phòng máy, máy tính đối thoại – hướng dẫn ̃,bảng, giáotrìn h– trao đổi – thực hành Hướng dẫn tự rèn luyện Từ nhận xét trong ca thực hành nhận thấy những yếu điểm còn tồn tại ở SV, GV sẽ yêu cầu SV tự rèn luyện những bài tập ở nhà để nâng cao kỹ năng. ........................ ........................ .. hướng dẫn III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ….......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .............................................. Ngày.......tháng ........năm........ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Phạm Thanh Tuấn 5p
- Xem thêm -