Tài liệu Marketing mix tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà hoàng anh

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Khoùa luaän toát nghieäp TẠI Ngành: Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp GVHD SVTH MSSV Lớp : TS. Trương Quang Dũng : Nguyễn Hoàng Minh Anh : 0954010031 : 09DQD3 TP.HCM, 06/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Khoùa luaän toát nghieäp TẠI Ngành: Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp GVHD SVTH MSSV Lớp : TS. Trương Quang Dũng : Nguyễn Hoàng Minh Anh : 0954010031 : 09DQD3 TP.HCM, 06/2013 BM05/QT04/ĐT Khoa: Quản trị Kinh doanh PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo KLTN) 1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài: Nguyễn Hoàng Minh Anh MSSV: 0954010031 Ngành : Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị Doanh nghiệp Lớp: 09DQD3 2. Tên đề tài: Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh 3. Các dữ liệu ban đầu: Qua quá trình công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo và mọi người, việc thu thập dữ liệu cho bài Khóa luận được dễ dàng, các dữ liệu ban đầu bao gồm: - Tình hình kinh doanh của HAGL Land. - Các sản phẩm, dịch vụ - Tình hình Marketing của Công ty - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012, Các catalogue mới nhất. 4. Các yêu cầu chủ yếu: - Hiểu và nắm vững về ngành Quản trị Doanh nghiệp - Tổng hợp những kiến thức đã được học và kỹ năng được rèn luyện trong suốt quá trình học tập, qua đó tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.hận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết cách sâu sát - Nâng cao kỹ năng viết báo cáo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng BM05/QT04/ĐT 5. Kết quả tối thiểu phải có: 1) Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng với kết cấu hợp lý 2) Xây dựng cơ sở lý luận đầy đủ, phù hợp, xúc tích 3) Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của HAGL Land. 4) Nhận xét, đề xuất và kết luận có tính thuyết phục 5) Trình bày mạch lạc, rõ ràng 6) Ý thức cao và nghiêm túc trong quá trình thực hiện Khóa luận. Ngày giao đề tài: 26/04/2013 Ngày nộp báo cáo: 01/07/2013 TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013 Chủ nhiệm ngành Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong Khóa luận tốt nghiệp này được thực hiện dựa trên dữ liệu tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2013 Sinh viên cam đoan NGUYỄN HOÀNG MINH ANH LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, cho phép tôi được gởi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trương Quang Dũng - Giảng viên hướng dẫn Khóa luận cho nhóm chúng tôi. Thầy đã luôn bên cạnh trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt quá trình báo cáo. Cũng như những chỉ bảo tận tình về mặt lý thuyết, các kỹ năng, cách giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi để thực hiện hoàn chỉnh bài Khóa luận này. Cho phép tôi được gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các Cô Chú, Anh Chị quản lý cùng tập thể nhân viên Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thực tập tại Công ty, giúp tôi thu thập dữ liệu dễ dàng cũng như định hướng được nghề nghiệp, yên tâm phấn đấu trong ngành nghề đã chọn. Mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều khi trải nghiệm tại Công ty, đã cho tôi nhiều kinh nghiệm sống cũng như giúp tôi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân về ngành mà mình đã chọn. Tôi cũng xin tri ân sự dày công dạy dỗ của quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh trong suốt thời gian học tập tại trường. Cùng gởi đến gia đình, bạn bè lòng biết ơn khi mọi người đã luôn sát cánh và động viên tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất. Trong khả năng hạn hẹp của bản thân tôi, để làm được Khóa luận tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những thiết sót, vấp váp. Kính mong được sự cảm thông, tận tình chỉ bảo và nhận xét của quý thầy cô. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực hiện NGUYỄN HOÀNG MINH ANH MỤC LỤC Trang Mục lục ................................................................................................................................ i Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt .................................................................................. v Danh sách các bảng sử dụng ........................................................................................... vi Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ............................................................ vii LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................. 2 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 3 5. Các kết quả đạt được của đề tài ............................................................................ 3 6. Kết cấu của đề tài .................................................................................................... 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX .................................... 5 1.1. Marketing .................................................................................................................. 5 1.1.1. Khái niệm ........................................................................................................... 5 1.1.2. Mục tiêu và chức năng của Marketing ........................................................... 7 1.2. Marketing Mix .......................................................................................................... 8 1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................... 8 1.2.2. Các thành phần của Marketing Mix ............................................................... 9 1.2.2.1. Sản phẩm .................................................................................................. 9 1.2.2.2. Giá cả ...................................................................................................... 11 1.2.2.3. Phân phối ................................................................................................ 15 1.2.2.4. Xúc tiến ................................................................................................... 17 1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến Marketing Mix ............................................. 21 i 1.3. Ngành kinh doanh BĐS ........................................................................................ 22 1.3.1. Khái niệm và phân loại BĐS ......................................................................... 22 1.3.2. Thị trường BĐS .............................................................................................. 23 1.3.2.1. Khái niệm ............................................................................................... 23 1.3.2.2. Phân loại thị trường BĐS ..................................................................... 23 1.3.2.3. Tính tất yếu của việc hình thành và phát triển thị trường BĐS ....... 23 1.3.2.4. Vị trí của thị trường BĐS trong nền kinh tế quốc dân ...................... 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH .................................................... 25 2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ........................................... 25 2.1.1. Thông tin về Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ................................... 25 2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh ......................................................................................... 25 2.1.3. Lịch sử hình thành, hoạt động và phát triển ................................................ 26 2.1.3.1. Lịch sử hoạt động .................................................................................. 26 2.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh (SP, DV) ....................................................... 26 2.1.4. Bộ máy tổ chức HAGL Group ...................................................................... 26 2.1.4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý ......................................................................... 26 2.1.4.2. Hội đồng quản trị ................................................................................... 27 2.1.4.3. Ban Tổng giám đốc ............................................................................... 27 2.1.4.4. Ban Kiểm soát ........................................................................................ 28 2.1.4.5. Tổ chức và nhân sự ............................................................................... 28 2.2. Khái quát Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh ..... 28 2.2.1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh ...................... 28 2.2.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động ................................................................. 29 2.2.3. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................. 30 2.2.4. Đặc điểm các nguồn lực ................................................................................. 31 2.2.5. Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác tại HAGL Group ..................... 31 2.2.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn 2010 - 2012 .................................... 32 ii 2.3. Thực trạng Marketing Mix tại HAGL Land ................................................... 36 2.3.1. Sản phẩm ......................................................................................................... 36 2.3.1.1. Chủng loại sản phẩm ............................................................................. 36 2.3.1.2. Thiết kế, tính năng của sản phẩm ........................................................ 39 2.3.1.3. Vị trí đắc địa ........................................................................................... 43 2.3.1.4. Nhãn hiệu sản phẩm .............................................................................. 46 2.3.2. Giá cả ................................................................................................................ 47 2.3.2.1. Chính sách định giá ............................................................................... 47 2.3.2.2. Lựa chọn giá của HAGL Land ............................................................ 48 2.3.3. Phân phối ......................................................................................................... 50 2.3.4. Xúc tiến ............................................................................................................ 52 2.3.4.1. Tuyên truyền và Quan hệ công chúng ................................................ 52 2.3.4.2. Quảng cáo ............................................................................................... 57 2.3.4.3. Bán hàng trực tiếp ................................................................................. 57 2.4. Đánh giá chung hoạt động Marketing Mix tại HAG L Land ....................... 59 2.4.1. Nhận xét, đánh giá .......................................................................................... 59 2.4.2. Ưu điểm ........................................................................................................... 62 2.4.3. Nhược điểm ..................................................................................................... 65 2.4.4. Nguyên nhân tồn tại nhược điểm .................................................................. 68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH ................................................................................................................ 69 3.1. Phương hướng phát triển của HAG L Land trong thời gian tới ................. 69 3.1.1. Cơ hội ............................................................................................................... 69 3.1.2. Thách thức ....................................................................................................... 70 3.1.3. Nhìn nhận của HAGL Land .......................................................................... 71 3.1.4. Mục tiêu chủ yếu của Công ty ...................................................................... 71 iii 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại HAGL Land ................................................................................................................................. 73 3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm ........................................................................ 73 3.2.1.1. Sáng tạo trong thiết kế .......................................................................... 73 3.2.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm đi đôi với chất lượng sản phẩm ................... 76 3.2.1.3. Tăng cường, phát triển các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm ........................ 77 3.2.1.4. Đầu tư các dự án mới ............................................................................ 77 3.2.2. Nhóm giải pháp về giá ................................................................................... 78 3.2.2.1. Mục tiêu định giá ................................................................................... 78 3.2.2.2. Những xem xét trong việc định giá ..................................................... 78 3.2.2.3. Lựa chọn giá ........................................................................................... 79 3.2.3. Nhóm giải pháp về phân phối ....................................................................... 80 3.2.3.1. Tăng cường hiệu quả các kênh phân phối .......................................... 80 3.2.3.2. Mở rộng mạng lưới phân phối ............................................................. 81 3.2.4. Nhóm giải pháp về xúc tiến ........................................................................... 82 3.2.4.1. Quảng cáo ............................................................................................... 82 3.2.4.2. Khuyến mại ............................................................................................ 83 3.2.4.3. Quan hệ công chúng .............................................................................. 84 3.2.4.4. Marketing trực tiếp ................................................................................ 86 3.2.4.5. Bán hàng trực tiếp ................................................................................. 86 3.3. Đề xuất, kiến nghị .................................................................................................. 87 3.3.1. Kiến nghị đến doanh nghiệp .......................................................................... 87 3.3.1.1. Vấn đề tổ chức ....................................................................................... 87 3.3.1.2. Với các căn hộ cao cấp ......................................................................... 88 3.3.1.3. Với các căn hộ khác .............................................................................. 88 3.3.1.4. Vấn đề tài chính ..................................................................................... 89 3.3.2. Kiến nghị đến Nhà nước ................................................................................ 89 KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 95 iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT  BCTC : Báo cáo tài chính  BĐS : Bất động sản  CLB : Câu lạc bộ Arsenal Hoàng Anh Gia Lai  Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh  CP : Cổ phần  HAGL : Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  HAGL Land : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh  HĐQT : Hội đồng Quản trị  HOSE : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  Lofthouse : Căn hộ trần cao, có thể có gác lửng  Penthouse : Căn hộ hạng sang ở tầng trên cùng của tòa nhà  TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh  TT TM&DV : Trung tâm Thương mại và Dịch vụ  USD : Đô la Mỹ v DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1 Những công cụ truyền thông - cổ động phổ biến ................................ 20 Bảng 2.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị ............................................. 27 Bảng 2.2. Số lượng lao động qua từng năm ........................................................... 28 Bảng 2.3. Danh sách Công ty con của HAGL Land ............................................. 30 Bảng 2.4 Tỷ trọng doanh thu trong ngành BĐS năm 2012 ................................ 33 Bảng 2.5. Các dự án hoàn thành trong năm 2012 và đang được chào bán ........ 39 Bảng 2.6. Ví dụ bảng giá căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình ................................... 49 Bảng 2.7. Ưu điểm của các kênh phân phối .......................................................... 64 Bảng 2.8 Nhược điểm của các kênh phân phối ..................................................... 66 Bảng 3.1. Các dự án chuẩn bị khởi công ................................................................. 78 vi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1. Khác biệt giữa bán hàng và Marketing ................................................... 6 Hình 1.2. Chức năng của Marketing: Phát hiện và thỏa mãn nhu cầu ................. 8 Hình 1.3. 4P trong Marketing Mix ........................................................................... 9 Hình 2.1. Các ngành nghề kinh doanh của HAGL Group ................................... 26 Hình 2.2. Mặt bằng căn hộ điển hình ..................................................................... 43 Hình 2.3. Sàn giao dịch BĐS Hoàng Anh River View ........................................ 50 Hình 2.4. Nhà mẫu khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình ..................................... 51 Hình 2.5. Nhân viên HAGL Land đang tư vấn cho khách hàng ......................... 58 Hình 2.6. Phối cảnh căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình ........................................... 58 Hình 2.7. Cảnh giao dịch tại Sàn giao dịch Văn phòng đại diện ........................ 59 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty ..................................................... 27 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức của HAGL Land ............................................................. 30 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ mặt bằng tổng thể điển hình ........................................................ 44 Sơ đồ 2.4. Vị trí các khu căn hộ của HAGL Land ................................................. 45 Biểu đồ 2.1. Kết quả HĐKD của HAGL Land giai đoạn 2010 - 2012 ................... 32 Biểu đồ 2.2. Tổng số căn hộ chào bán và tiêu thụ giai đoạn 2010 - 2012 .............. 34 Biểu đồ 2.3. Cơ cấu chủng loại căn hộ HAGL Land ................................................ 36 Biểu đồ 2.4. Cơ cấu chủng loại căn hộ theo tiêu chuẩn ............................................ 37 Biểu đồ 2.5. Cơ cấu thị trường căn hộ theo tiêu chuẩn ............................................. 37 Hình 3.1. Ví dụ căn hộ có không gian mở ............................................................. 74 Hình 3.2. Ví dụ bài trí cho căn hộ penthouse ........................................................ 75 Hình 3.3. Ví dụ về tiện ích căn hộ lofthouse ......................................................... 76 Hình 3.4. Ví dụ về mô hình 3D của căn hộ ........................................................... 85 vii Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Suy thoái kinh tế Hoa Kỳ cuối thập niên 2000 và khủng hoảng tài chính 2007 - 2010 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu. Cụ thể là khủng hoảng kinh tế và suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế diễn ra đồng thời ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới trong giai đoạn 2008 - 2012. Các nước đang phát triển châu Á hầu hết đều bị giảm tốc độ tăng trưởng, Việt Nam vốn có mức tăng trưởng trên dưới 6% trong các năm 2007 và 2008, sang năm 2009 chỉ còn tăng trưởng trên dưới 3%. Đến năm 2012, vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, từ những khó khăn kinh tế vĩ mô đến khó khăn của doanh nghiệp và các hộ gia đình. Với tình trạng nói trên, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhờ vào sự quản lý của Chính phủ, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp bị giải thể vẫn tăng lên. Đặc biệt, các nhà đầu tư bất động sản đã phải đối trọi với một thời kỳ vô cùng khó khăn. Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2006 - 2008, được gọi là thời điểm “sốt nhà đất”, đã giúp cho lĩnh vực kinh doanh này không ngừng tăng doanh số, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ sô quy hoạch, xây dựng căn hộ để phục vụ thị trường khách hàng. Điều nay đã làm xuất hiện tình trạng “cung” vượt quá xa “cầu”, dẫn đến “đóng băng” bất động sản. Các doanh nghiệp muốn giữ vững vị trí của mình, hay thực tế hơn là “tồn tại được” cần phải nỗ lực hết mức, quan trọng là công ty phải đưa ra được những chiến lược phù hợp nhất và tối ưu nhất cho doanh nghiệp mình trong từng thời điểm. Nằm trong top dẫn đầu ngành kinh doanh bất động sản là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land) với lợi nhuận hằng năm trên 2.000 tỷ đồng. Với uy tín của mình trong lĩnh vực BĐS, nhất là căn hộ, HAGL Land đã có những bước đi đúng đắn, sáng tạo, giải quyết khá tốt những vướng mắc để đưa Công ty từng bước đi lên, góp phần to lớn tạo việc làm, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước và đặc biệt là giải quyết được vấn đề nhà ở cho người dân. 1 Khóa luận tốt nghiệp Nhưng việc làm thế nào để giữ vững vị thế và vươn vao hơn về lợi nhuận trong khi bối cảnh thị trường trầm lắng như hiện nay là câu hỏi lớn đặt ra. Công ty nhận thấy rằng lựa chọn hình thức đầu tư ảnh hưởng quan trọng đến thành công của doanh nghiệp, nhưng công tác Marketing hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng trong thời điểm khó khăn này. Xuất phát từ tình hình đó, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh” nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty, đóng góp một vài giải pháp cho lĩnh vực bất động sản giúp chiến lược Marketing Mix tại đây được hoàn thiện và cụ thể hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề về lý luận của hoạt động Marketing Mix trong một Công ty. - Nhận biết và có cái nhìn sâu sắc về thị trường bất động sản hiện nay. - Từ đó, đề ra các giải pháp khả khi cho Chiến lược Marketing Mix, trên cơ sở thực tiễn hóa các phối thức thông qua thực trạng tại Công ty. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu * Thực hiện nghiên cứu với: Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề liên quan đến hình thức tổ chức, hoạt động Marketing Mix của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh. Phạm vi nghiên cứu: Văn phòng đại diện Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh 2 Khóa luận tốt nghiệp * Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: - Tổng hợp lại các phối thức Marketing Mix của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh đã được đưa vào thực hiện trong năm 2012. - Đánh giá, nhận xét các phối thức này trên cái nhìn toàn diện, tổng thể. - Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu tình hình kinh doanh bất động sản tại Công ty trong giai đoạn khó khăn, để đưa ra các giải pháp phù hợp. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra: Phỏng vấn - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Một số thông tin khác không có điều kiện thu thập được đầy đủ: Sử dụng phương pháp phân tích, suy luận logic và lấy ý kiến chuyên gia. - Cách thức thực hiện đề tài: Quan sát, làm quen với công việc của công ty, những thao tác làm việc chuyên nghiệp của các anh chị, trên tinh thần tìm tòi, học hỏi để hoàn thành báo cáo. 5. Các kết quả đạt được của đề tài Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp này phải đạt được những kết quả tối thiếu sau: - Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng với kết cấu hợp lý - Xây dựng cơ sở lý luận đầy đủ, phù hợp, xúc tích 3 Khóa luận tốt nghiệp - Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của HAGL Land. - Trên cơ sở lý thuyết đã học, đưa ra nhận xét, đề xuất và kết luận có tính thuyết phục - Trình bày mạch lạc, rõ ràng - Ý thức cao và nghiêm túc trong quá trình thực hiện Khóa luận. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu làm 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing Mix Chương 2: Thực trạng Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh. 4 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX 1.1. MARKETING 1.1.1. Khái niệm Tuy các hoạt động Marketing có từ rất lâu nhưng khái niệm chỉ hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nội dung của Marketing ngày càng được hoàn thiện và phong phú. Ngày nay Marketing được ứng dụng rộng rãi trong các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và đang được truyền bá sang nhiều nước khác trên thế giới. Dưới đây là một số quan điểm và khái niệm Marketing hiện đại của các tổ chức, hiệp hội và các nhà nghiên cứu về Marketing trên thế giới được chấp nhận và phổ biến: - Theo AMA (American Marketing Association, 1985): “Marketing là tiến trình hoạch định và thực hiện sự sáng tạo, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức”. - Theo Groroos (1990): “Marketing là những hoạt động thiết lập, duy trì và củng cố lâu dài những mối quan hệ với khách hàng một cách có lợi để đáp ứng mục tiêu của các bên. Điều này được thực hiện bằng sự trao đổi giữa các bên và thỏa mãn những điều hứa hẹn”. - Theo Philip Kotler và Mary Armstrong (1994): “Marketing là tiến trình qua đó các cá nhân và các nhóm có thể đạt được nhu cầu và mong muốn bằng việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên” [6; 15] . 5 Khóa luận tốt nghiệp Từ những khái niệm trên, có thể rút ra một vài nhận xét: (1) Marketing là tiến trình quản trị. (2) Toàn bộ hoạt động Marketing hướng theo khách hàng (customer-oriented). (3) Marketing thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi. (1) Trao đổi là một khái niệm quyết định tạo nên nền móng cho Marketing. Tóm lại, “Marketing là tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp hướng tới thỏa mãn, gợi mở những nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận” [2;4] . * Khác biệt giữa quan điểm Marketing và quan điểm bán hàng Nhiều người có suy nghĩ bán hàng và Marketing là giống nhau. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa hai quan điểm này. Sự khác nhau cơ bản là bán hàng có tính hướng nội, trong khi Marketing có tính hướng ngoại. Hình 1.1. Khác biệt giữa bán hàng và Marketing Xuất phát > Tiêu điểm Phương tiện > > Mục tiêu Quan điểm bán hàng Công ty Sản phẩm Bán hàng và xúc tiến Lợi nhuận thông qua bán hàng Nhu cầu khách hàng Phối hợp Marketing Lợi nhuận thông qua thỏa mãn KH Quan điểm Marketing Thị trường mục tiêu 6 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2. Mục tiêu và chức năng của Marketing * Mục tiêu của Marketing: Marketing hướng đến ba mục tiêu chủ yếu sau: - Thỏa mãn khách hàng: Là vấn đề sống còn của công ty. Các nỗ lực Marketing nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm cho họ hài lòng, trung thành với công ty, qua đó tăng lượng khách hàng mới. - Chiến thắng trong cạnh tranh: Marketing giúp công ty đối phó tốt các thách thức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo vị thế thuận lợi. - Lợi nhuận lâu dài: Marketing tạo ra mức lợi nhuận cần thiết giúp công ty lích lũy và phát triển lâu dài. * Chức năng của Marketing: Chức năng cơ bản của Marketing là dựa trên sự phân tích môi trường để quàn trị Marketing, cụ thể là: - Phân tích môi trường và nghiên cứu Marketing - Mở rộng phạm vi hoạt động - Phân tích người tiêu thụ - Hoạch định sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến - Thực hiện kiểm soát và đánh giá Marketing. 7
- Xem thêm -