Tài liệu Mạng wan và thiết kế mạng wan

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

QTSC-ITA THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN Chương 3 Mạng WAN và thiết kế mạng WAN QTSC-ITA Objectives • Các kiến thức cơ bản về WAN, các công nghệ và các thiết bị dùng cho kết nối WAN ; so sánh và đánh giá các công nghệ này • Phương pháp thiết kế WAN • Thiết kế WAN cho Trung tâm Thông tin của một Bộ, ngành mà chúng tôi đã triển khai trong thực tế. QTSC-ITA Các kiến thức cơ bản về WAN • Khái niệm về WAN • Một số công nghệ kết nối cơ bản dùng cho WAN • Giao thức kết nối WAN cơ bản trong mạng TCP/IP • Các thiết bị dùng cho kết nối WAN • Đánh giá và so sánh một số công nghệ dùng cho kết nối WAN QTSC-ITA Khái niệm về WAN • Mạng WAN là gì ? • Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN • Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN QTSC-ITA Mạng WAN là gì ? • Wide Area Networks – WAN, là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính của hai hay nhiều khu vực khác nhau, ở khoảng cách xa về mặt địa lý, như giữa các quận trong một thành phố, hay giữa các thành phố hay các miền trong nước • Các công nghệ kết nối WAN thường liên quan đến 3 tầng đầu của mô hình ISO 7 tầng QTSC-ITA Mạng WAN là gì ? (tt) QTSC-ITA Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN • Nhờ có hệ thống WAN và các ứng dụng triển khai trên đó, thông tin được chia sẻ và xử lý bởi nhiều máy tính dưới sự giám sát của nhiều người đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao. • Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông và kỹ thuật máy tính, mạng WAN và truy cập từ xa dần trở thành một môi trường làm việc căn bản, gần như là bắt buộc khi thực hiện yêu cầu về hội nhập quốc tế QTSC-ITA Những điểm cần chú ý khi thiết kế WAN • Môi trường • Các yêu cầu kỹ thuật • An ninh-an toàn QTSC-ITA Một số công nghệ kết nối cơ bản dùng cho WAN • Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network) • Mạng chuyển gói (Packet Switching Network) • Kết nối WAN dùng VPN QTSC-ITA Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network) • Giới thiệu • Chuyển mạch tương tự (Analog) • Mạng chuyển mạch số (Digital) QTSC-ITA Giới thiệu • Mạng chuyển mạch thực hiện việc liên kết giữa hai điểm nút qua một đường nối tạm thời hay giành riêng giữa điểm nút này và điêm nút kia • Một ví dụ của mạng chuyển mạch là hoạt động của mạng điện thoại, các thuê bao khi biết số của nhau có thể gọi cho nhau và có một đường nối vật lý tạm thời được thiết lập giữa hai thuê bao. QTSC-ITA Giới thiệu (tt) QTSC-ITA Chuyển mạch tương tự (Analog) • Giới thiệu • Kết nối PSTN QTSC-ITA Giới thiệu • Việc chuyển dữ liệu qua mạng chuyển mạch tương tự được thực hiện qua mạng điện thoại. • Một minh họa kết nối dùng mạng chuyển mạch là kết nối qua mạng điện thoại PSTN, hay còn gọi là kết nối quay số (dial-up) QTSC-ITA Giới thiệu (tt) QTSC-ITA Kết nối PSTN • Thiết bị : modem • Phương thức kết nối : PPP • Kết nối đơn tuyến- dùng 1 đường điện thoại • Kết nối bó(multilink – đa tuyến)- dùng nhiều đường điện thoại QTSC-ITA Kết nối PSTN (tt) QTSC-ITA Mạng chuyển mạch số (Digital) • Giới thiệu • Kết nối ISDN • Mạng kênh thuê riêng (Leased lines Network) • Các công nghệ xDSL QTSC-ITA Giới thiệu QTSC-ITA Kết nối ISDN • Giới thiệu • Các thiết bị dùng cho kết nối ISDN • Các đặc tính của ISDN • Đánh giá khi dùng kết nối ISDN
- Xem thêm -