Tài liệu Mạng viễn thông lý thuyết thông tin

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

mạng viễn thông lý thuyết thông tin
Mạng viễn thông lý thuyết thông tin 9/12/2010 1 Outline • • • • • Giới thiệu Mạng viễn thông Khái niệm cơ bản Thông tin Entropy Mã hóa nguồn 9/12/2010 2 Giới thiệu • • • Viễn thông là gì? Tiếng Hi Lạp : "tele” - xa; và và Latin, "communicate“ –chia sẻ . Viễn thông là truyền thông cự ly xa. Bản chất của Viễn thông là truyền Thông tin đến 1 hay nhiều người dùng trong bất kỳ dạng nào có thể 9/12/2010 3 Viễn thông • Có xu hướng nghĩ Viễn thông là điện thoại, mạng máy tính, Internet, truyền hình cáp. • Bao gồm phương tiện điện, điện từ, và quang đã được nhắc đến, đồng thời Bao gồm dây dẫn đơn giản, radio, hay dạng khác. 9/12/2010 4 Viễn thông thời kỳ đầu • • • • trống và còi khói/Tín hiệu lửa ánh sáng bồ câu trống Tower using mirrors 9/12/2010 khói bồ câu 5 Viễn thông phát triển • • • • điện tín (Morse) điện thoại (Bell) truyền thông không dây truyền thông vệ tinh 9/12/2010 A BTS (Mobile Communication) VINASAT-1 satellite 6 hệ thống truyền thông di động Hệ thống truyền thông không dây hệ thống truyền thông dữ liệu Mạng viễn thông Hệ thống truyền thông vệ t hệ thống chuyển mạch 9/12/2010 hệ thống truyền thông quang hệ thống thoại và truyền hình 7 • Mạng viễn thông là mạng gồm liên kết và nút mạng viễn thông được sắp xếp để thông tin chuyển từ 1 phần của mạng đến mạng khác qua nhiều kết nối và thông qua chế độ khác nhau. 9/12/2010 8 Mạng viễn thông • Mạng viễn thông được chia thành: Transport thiết bị truyền nhận chuyển mạch Switch hay Exchange hay Central Office (CO) truy nhập thiết bị để truy nhập của thuê bao (truy nhập mạngs AN) Customer Premises Equipment (CPE) thiết bị đầu cuối thuê bao – thiết bị chuyển mạch và thiết bị truyền nhận cùng nhau hình thành mạng lõi – thiết bị đầu cuối hướng khách hàng kết nối đến mạng lõi thông qua truy nhập mạng • truyền tải và chuyển mạch là 2 chức năng cơ bản để truyền tải Thông tin người dùng. 9/12/2010 9 AN N T SIEMENS NIXDORF Transport AN AN N T N T SIEMENS NIXDORF Exchange SIEMENS NIXDORF truy nhập mạng (AN) với đầu cuối thuê bao (CPE) AN N T SIEMENS NIXDORF 9/12/2010 truyền tải kênh truyền(trao đổi liên kết kết nối): • trung kế để truyềnThông tin người dùng • tín hiệu kết nối để truyền thông tin điều khiển 10 Khái niệm cơ bản • sơ đồ khối của hệ thống truyền thông số nguồn mã hóa nguồn mã hóa kênh truyền bộ điều chế đích bộ giải mã nguồn bộ giải mã kênh bộ giải điều chế 9/12/2010 kênh truyền nhiễu 11 lý thuyết thông tin? • lý thuyết thông tin cung cấp cách đo lường của nguồn Thông tin, dung lương thông tin của một kênh truyền • mã hóa là phương tiện tối ưu hóa dung lượng kênh truyền để lưu chuyển Thông tin • lý thuyết mã hóa của Shannon: “Nếu tốc độ của Thông tin từ nguồn ko vượt quá dung lượng của kênh truyền thông tin, thì tồn tại kỹ thuật mã hóa mà Thông tin được phát qua kênh truyền với xác suất lỗi nhỏ, bất chấp sự tồn tại của lỗi” 9/12/2010 12 đo lường Thông tin • lý thuyết thông tin: bao nhiêu Thông tin – … chứa trong tín hiệu? – … hệ thống phát sinh? – … một kênh truyền truyền tải? • Thông tin là 1 dạng hàng hóa sản xuất bởi nguồn để đến vài người dùng ở đích • Ví dụ : Barcelona vs GĐT-LA 9/12/2010 13 đo lường Thông tin • 3 kết quả: thắng, hòa, thua Cases sự kiệns Thông tin khả năng 1 Barca thắng không có Thông tin ≈1, chắc chắn 2 Barca hòa với GĐT-LA Thông tin nhiều hơn Tương đối thấp 3 Barca thua Lượng Thông tin lớn Xác suất thấp xuất hiện trong tình huống đặc biệt • Sự kiện càng ít khả năng, càng chưa nhiều thông tin • Thông tin định nghĩa toán học như thế nào? 14 9/12/2010 i Thông tin • xj là sự kiện với p(xj) là khả năng của sự kiện xj được chọn để truyền dẫn • Nếu xj xảy ra 1 I ( x j ) = log a = − log a p( x j ) (1) p( x j ) đơn vị của Thông tin „ I(xj) được gọi self-information I(xj)≥0 for … I(xj)→0 for … I(xj)>I(xi) for … 9/12/2010 0≤ p(xj)≤1 p(xj)→1 p(xj) - Xem thêm -