Tài liệu Màng quang học

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BỘ MÔN VẬT LÍ ỨNG DỤNG Seminar: MÀNG QUANG HỌC GVHD: PGS.TS LÊ VĂN HIẾU HVTH: NGUYỄN ĐỨC AN NGUYỄN ĐỨC THỊNH 6/20/2011 1 Nội dung trình bày · · · · · · A. Thịnh trình bày: I. Giới thiệu chung về màng quang học II. Phổ UV – Vis III. UV – Vis spectrophotometer IV. Phương pháp Swanepoel B. An trình bày: V. Phương pháp Stylus VI. Phương pháp xác định tính chất quang xúc tác. 6/20/2011 2 I. Giới thiệu chung về màng mỏng quang học · Khái niệm “mỏng” trong màng mỏng quang là khi bề dày của màng tương đương với bước sóng ánh sáng mà ta quan tâm. · Nhóm 1: khi ánh sáng truyền tới song song với mặt phẳng đế, màng mỏng quang học trong trường hợp này đóng vai trò dẫn sóng quang. Tín hiệu ánh sáng có thể thay thế tín hiệu điện trong thông tin và trong máy vi tính. · Nhóm 2: ánh sáng truyền vuông góc với mặt phẳng phản xạ quang. Các ứng dụng gồm màng chống phản xạ AR, kính lọc filter, gương hiệu suất cao, các bộ phận tách chùm tia… Đây cũng là các màng mà 6/20/2011 3 chúng ta quang tâm trong seminar này. Một số vật liệu tạo màng thông dụng 6/20/2011 Vật liệu Chiết suất MgF SiO ThF Al O CeF PbF MgO YO SiO HfO ZrO Ta O CeO TiO2 1.38 tại 550 nm 1.46 tại 550 nm 1.52 tại 400 nm 1.63 tại 550 nm 1.70 tại 1000 nm 1.70 tại 550 nm 1.82 tại 550 nm 2.00 tại 550 nm 2.00 tại 550 nm 2010 tại 550 nm 2.16 tại 550 nm nm Vùng truyền suốt 0.210 – 10 µm 0.2 – 8 µm 0.2 – 15 µm 0.2 – 7 µm 0.3 – 5 µm 0.24 – 20 µm 0.2 – 8 µm 0.25 – 2 µm 0.5 – 8 µm 0.220 – 12 µm 0.340 – 12 µm 0.300 - 10µm 0.400 – 16 µm 0.350 – 12 µm 4 II.Phổ UV - Vis II.1. Thang sóng điện từ: 6/20/2011 5 II.2. Nguồn gốc phổ UV – Vis 6/20/2011 6 II.3. Định luật Lambert – Beer 6/20/2011 7 III. Thiết kế một hệ spectrophotometer 6/20/2011 8 III.1. Nghuồn kích thích 6/20/2011 9 III.2.Hệ đơn sắc 6/20/2011 10 III.3.Bộ phận giữ mẫu 6/20/2011 11 III.4. Detector Photomultiplier detector 6/20/2011 12 6/20/2011 13 Diode array detector 6/20/2011 14 6/20/2011 15 III.5.Các loại UV - Vis spectro photometer 6/20/2011 16 6/20/2011 17 IV. Phương pháp Swanepoel n0 = 1 Màng, d n = n1+ ik Đế S n0 = 1 6/20/2011 I0 α α =0 I 18  4 k  · Vùng truyền suốt: α=0, độ truyền qua được xác định từ n và s thông qua sự phản xạ nhiều lần. · Vùng hấp thu yếu: α nhỏ nhưng độ truyền qua bắt đầu giảm. · Vùng hấp thụ trung bình: α lớn và độ truyền qua giảm do tác động của α. · Vùng hấp thụ mạnh: độ truyền qua giảm mạnh chủ yếu do ảnh hưởng của α. 6/20/2011 19 · Độ truyền qua của đế T · Chiết suất của đế 2s 2 s 1 1 1 s 21 Ts Ts 6/20/2011 1 2 20
- Xem thêm -