Tài liệu M5-ds tong hop ket qua bdtx[1]

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT TP THANH HÓA TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Lê Thị Họ và tên Hoàng Thị Nhuần Hoàng Thị Thúy Lê Thị Ngà Vũ Thị Hiến Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Thị Thương Trần Thị Mai Ngô Thị Thủy Đào Thị Huệ Đào Thị Hà Nguyễn Thị Na Vũ Thị Dung Lê Thị Hải Lê Thị Hằng Lê thị Phương Đào Thị Hằng Lê Thị Hà Giáo viên Chức vụ chuyên môn Đơn vị công tác P hiệu trưởng 1 P. hiệu trưởng 2 Tổ trưởng MGL Giáo viên Giáo viên Tổ trưởng MGN Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Tổ trưởng MGB Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP Điểm trung bình BDTX (ĐTB) MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP Đối với GV các trường MN, TH, THCS: (*) ghi tên phòng GD&ĐT. Xếp loại Ghi chú Bình 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Nguyễn Thị Hằng Nguyễn thị Hằng Nguyễn Thị Thêm Lê Thị Tuyết Nguyễn Thị Chiến Nguyễn T. Tuyết Mai Lê Thị Gái Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng NT Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP MN Quảng Tâm, PGD&ĐT TP Quảng Tâm, ngày…….tháng…..năm 20…. Mẫu M5 Hiệu trưởng (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Đối với GV các trường MN, TH, THCS: (*) ghi tên phòng GD&ĐT. Nguyễn Thị Hương
- Xem thêm -