Tài liệu Lý thuyết của joseph schumpeter

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Lịch sử và lý thuyết xã hội học Lý thuyết của Joseph Schumpeter 2 1 Lê Thị Nga 2 Lê Thị Lan 4 3 Click ĐậutoThị add Tâm Title 4 . 1.Một vài nét tiểu sử cua Joseph Schumpeter: Joseph Schumpeter ( 1883-1950) là nhà kinh tế học người Áo, đại diện tiêu biểu của xã hội học kinh tế hiện đại. Tác phẩm chính Lý thuyết phát triển kinh tế ( 1912) Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hôi và dân chủ (1943) Diagram 2.Những đóng góp về lý luận Quan niệm về xã hội học kinh tế Lý thuyết phát triển kinh tế Quan niệm về giai cấp 2.1:Quan niệm xã hội học kinh tế Diagram Đối tượng nghiên cứu của xã hội học kinh tế: các khía cạnh thiết chế của nền kinh tế. Nhiệm vụ của xã hội học kinh tế: miêu tả và lý giải các thiết chế tương ứng với kinh tế gồm các thói quen và tất cả các hình thức hành vi ứng xử nói chung như chính phủ tài sản,các hành vi theo thói quen. 2.2.Lý thuyết phát triển kinh tế Sự đổi mới Đội ngũ doanh nhân Sự phát triển kinh tế Tính năng động Doanh nghiệp và mối quan hệ của nó với kinh tế: -Nhà doanh nghiệp: + Là người dám vượt qua những trở ngại và ràng buộc của hàng rào truyền thống bảo thủ trì trệ để thành lập doanh nghiệp,đổi mới mở mang sản xuất kinh doanh + Là thủ lĩnh kinh tế,là nhân tố không thể thiếu của nền kinh tế đặc trưng bởi sự cạnh tranh,vận động và biến đổi không ngừng Vai trò của doanh nhân trong sự phát triển của doanh nghiệp và biến đổi xã hội Doanh nghiệp mới Sự khởi nghiệp Biến đổi 5 xã hội 6 Sản phẩm mới Nhu cầu mới Công nghệ mới Diagram Yếu tố sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp Yếu tố duy lý trong hành động kinh tế Sự phát triển kinh tế Giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội 2.3: Quan niệm về giai cấp a.Khái niệm về giai cấp xã hội: -Giai cấp gắn với gia đình -Sự phân chia giai cấp gắn với bản thân quá trình sản xuất,gắn với chức năng lãnh đạo kinh tế và đổi mới trong nền kinh tế -Sự gắn bó,đoàn kết giữa các thành viên cùng giai cấp trong việc năm giữ,tập trung và chuyển giao tài sản,quyền lực vị thế xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.Đó là cơ chế “di truyền” xã hội. Cách thức nắm giữ quyền lực Quyền lực b.Đấu tranh quyền lực -Giai cấp thông trị không còn khả năng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho xã hội,những giai cấp mới tiên tiến hơn xuất hiện thì giai cấp thông trị sẽ bị thay thế LOGO Chúc Thầy cuối tuần vui vẻ!
- Xem thêm -