Tài liệu Lý luận chung về thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN, SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TY ONLINE...........................................7 I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM: 7 II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN.................................9 1) Giới thiệu công ty cổ phần trực tuyến (dưới đây gọi là công ty Online):.........9 2) Giai đoạn hình thành Công ty online.................................................................9 3) Giới thiệu các sản phẩm - dịch vụ của Công ty...............................................12 III. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐI SIÊU THỊ TẠI NHÀ.............................................13 1) Mô hình phân phối..........................................................................................13 2) Tiện lợi của Siêu thị tại nhà.............................................................................13 3) Hình thức mua – bán hàng..............................................................................14 4) Kênh phân phối...............................................................................................14 5) Chính sách chiết khấu khách hàng..................................................................14 6) Dịch vụ tại nhà................................................................................................15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ONLINE..........................................................................................................................18 I. NGUỒN LỰC BÊN TRONG.............................................................................18 A. VỀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH........................................................................18 B. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT.............................................................19 C. VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG........................................................................19 D. VỀ NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ..................................................21 II. NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI..............................................................................22 A. CÁC NHÀ CUNG ỨNG:................................................................................22 1) Sản phẩm:........................................................................................................22 2) Cơ chế thanh toán :..........................................................................................22 3) Quy trình giao hàng.........................................................................................22 4) Chuỗi giá trị.....................................................................................................22 B. KHÁCH HÀNG..............................................................................................22 C. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH:............................................................................23 III. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ.....................................................................23 A. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC.............................................................23 B. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ..............................................................................23 C. MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC KỸ THUẬT....................................................24 D. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ..........................................................................24 E. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA............................................................................24 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP ĐÃ LÀM:...........................................................................................................................25  CÁC BIỆN PHÁP MARKETING..................................................................26  CHI PHÍ DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING...................................27 CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ONLINE TRÊN THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN VÀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI.............................................................................................................29 I. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH..............................29 A. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH..............................................................................29 1) Xác định đối thủ cạnh tranh:...........................................................................29 2) Phân tích đối thủ cạnh tranh............................................................................29 B. ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH..........................31 C. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÌNH BÁO CẠNH TRANH............31 D. LỰA CHỌN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐỂ TẤN CÔNG VÀ NÉ TRÁNH: 32 7) Đối thủ cạnh tranh tấn công: Các đại lý bán buôn, bán lẻ, cửa hàng tạp hóa. 32 8) Đối thủ cạnh tranh cần né tránh:.....................................................................32 E. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY: Định hướng theo thị trường....................32 II. PHÂN TÍCH SWOT...........................................................................................32 A. CÁC ĐIỂM, MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC.................32 B. MA TRẬN SWOT..........................................................................................33 III. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG...................................................................................35 A. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG:. 35 B. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU......................................................36 C. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG:...............................................................................36 IV. CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MARKETING MIX...................................................38 A. CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ SẢN PHẨM HỮU HÌNH:......................................38 1) Với khách hàng văn phòng:.............................................................................38 2) Với khách hàng tiêu dùng................................................................................38 3) Với khách hàng tuổi teen các thanh thiếu niên:..............................................38 B. PHƯƠNG ÁN ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM HỮU HÌNH:...................................38 1) Với khách hàng văn phòng:.............................................................................38 2) Khách hàng tiêu dùng thông thường:..............................................................38 3) Khách hàng tuổi teen, thanh thiếu niên:.........................................................39 C. SẢN PHẨM DỊCH VỤ:..................................................................................39 D. CẤU TRÚC DỊCH VỤ...................................................................................39 E. QUY TRÌNH DỊCH VỤ..................................................................................39 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1) Đối với khách hàng mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, các công cụ thương mại điện tử:.................................................................................................39 2) Đối với khách hàng mua hàng trực tiếp..........................................................41 F. PHƯƠNG ÁN ĐỊNH GIÁ ( CHI PHÍ) DỊCH VỤ SIÊU THỊ TẠI NHÀ ( “ĐI CHỢ” THAY KHÁCH HÀNG) là phương pháp chi phí duy nhất.......................42 G. KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ......................................................................43 H. CHỨNG CỨ HỮU HÌNH...............................................................................43 I. YẾU TỐ CON NGƯỜI:..................................................................................44 J. XÚC TIẾN BÁN – TRUYỀN THÔNG..........................................................45 1) ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN VÀ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:......................................................................................45 2) ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TRUYỀN THÔNG THEO KÊNH TRUYỀN THỐNG 46 3) DỰ TÍNH CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG..........................46 4) ĐỀ XUẤT VỀ PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN:................................................48 5) ĐỀ XUẤT VỚI CÁC NHÀ CUNG ỨNG..........................................................48 KẾT LUẬN.....................................................................................................................50 PHỤ LỤC........................................................................................................................51 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................59 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và sự phát triển như vũ bão của internet hiện nay khiến cho doanh nghiệp nào sử dụng được thế mạnh về thương mại điện tử hiệu quả thì kết quả của hoạt động kinh doanh mang lại sẽ càng lớn, vị thế cạnh tranh càng cao. Marketing là hoạt động quan trọng và không thể thiếu – đặc biệt là việc kết hợp hoạt động marketing truyền thống và hoạt động marketing online (marketing trên mạng internet) ngày càng chiếm vai trò chủ đạo xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo thống kê của trung tâm internet Việt Nam, tính đến tháng 1 năm 2009 đã có đến 33.778.712 người dùng internet, con số này tương đương với 20,1% dân số Việt Nam. Internet sẽ dần áp đảo các phương tiện thông tin truyền thông như báo giấy, truyền hình, tạp chí, radio… và theo đó xu hướng mua sắm qua internet, các phương tiên thương mại điện tử sẽ ngày càng phát triển. Khoảng từ 3 đến 5 năm lại đây, các công ty phát triển các dịch vụ trực tuyến ngày càng nở rộ, các phương thức mua sắm ngày càng phong phú. Trước áp lực cạnh tranh ngày cáng gay gắt, đặc biệt xu thế mua sắm qua mạng đang là mới mẻ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, một công ty mới thành lập chưa đầy một năm như Công ty online cón đang gặp rất nhiều khó khăn để xây dựng, quảng bá và khẳng định hình ảnh và giá trị thương hiệu của mình. Mặc dù ban quản trị đã có nhận thức đúng đến vai trò quan trọng của hoạt động marketing đối với hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng cho đến nay do một số nguyên nhân dẫn đến hoạt động marketing đó chỉ nhỏ lẻ, chỉ là đối phó trong ngắn hạn, chưa có chiến lược và kế hoạch trong dài hạn, các giải pháp chưa được kết hợp nhuần nhuyễn và thống nhất giữa hai hoạt động marketing truyền thống và hoạt động marketing online do đó không phát huy hết được tác dụng, không tận dụng triệt để được sức mạnh của thương mại điện tử. BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau một thời gian tại công ty, em thấy để vị thế cạnh tranh của Công ty Online được nâng cao trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ Việt Nam tiến tới đạt được các mục tiêu về doanh số, thị phần thì việc phải hoàn thiện một số giải pháp trong chiến lược marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, em lực chọn đề tài: “ Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất ra các giải pháp marketing cụ thể, phù hợp với nguồn lực của công ty và điều kiện thị trường. Các giải pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường hiệu quả và lâu dài. Nhiệm vụ nghiên cứu: Hướng tới mục tiêu trên, đề tài sẽ giải quyết các nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu về nhu cầu sảm phẩm tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên thị trường Hà Nội - Tìm hiểu thực trạng kinh doanh, thực trạng hoạt động marketing của công ty online trong thời gian qua - Định vị dịch vụ trong tâm trí khách hàng và đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của công ty - Đề xuất các giải pháp marketing mix để tăng năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường trực tuyến và thị trường bán lẻ Hà Nội Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Khách hàng: Đặc điểm khách hàng nhu cầu, nhứng yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua, đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ - Đối thủ cạnh tranh: Quy mô, vị thế, các công cụ cạnh tanh mà đối tượng cạnh tranh sử dụng - Nhà cung ứng: Quy mô, nguồn hàng sắn sàng cung ứng, chất lượng sản phẩm cung ứng, uy tín và phương thức thanh toán - Nguồn lực bên trong và bên ngoài của công ty - Thực trạng hoạt động của công ty và các hoạt động marketing đã triển khai  Nguồn thông tin: Sơ cấp và thứ cấp  Phương pháp nghiên cứu: Quan sát và điều tra bảng hỏi  Phạm vi nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu: 3 tháng - Phạm vi nghiên cứu: Thị trường Hà Nội (6 quận nội thành) cho thị trường bán lẻ, cả nước cho thị trường trực tuyến  Cấu trúc đề tài: - Chương 1: Tổng quan về thị trường dịch vụ siêu thị trực tuyến, siêu thị bán lẻ tại Hà Nội và công ty online - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Online - Chương 3: Một số giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường siêu thị trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội” Để có được nội dung bài báo cáo chuyên đề này là sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên công ty đặc biệt là sự giúp đỡ của Thầy giáo BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hướng dẫn: Vũ Huy Thông. Tuy nhiên do năng lực có hạn nên đề tài của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá của các thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN, SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TY ONLINE I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM: Siêu thị trực tuyến là một hình thức phát triển của mô hình kinh doanh Thương mại điện tử (TMĐT) B2C (Bussiness to Custumer). Trên thế giới, ở những nước có nền TMĐT phát triển, các website bán hàng tổng hợp hiện là xu thế vượt trội, chiếm từ 60 - 70% doanh số bản lẻ qua Internet. (Theo VNPT- nguồn internet) BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo thống kê của trung tâm internet Việt Nam, tính đến tháng 1 năm 2009 đã có đến 33.778.712 người dùng internet, con số này tương đương với 20,1% dân số Việt Nam. Các dịch vụ siêu thị trực tuyến về các chủng loại sản phẩm, hàng hóa ngày cảng đa dạng, các website về siêu thị trên mạng internet và các dịch vụ kèm theo ngày càng nở rộ. Những trang web này có thể chỉ kinh doanh một mặt hàng nào đó hoặc có thể đa chủng loại nhưng tất cả đều là hoạt động kinh doanh trực tuyến được mở ra do nhiều công ty, cá nhân khác nhau; đó có thể là trang thương mại điện tử của một tập đoàn bán lẻ hay của những công ty có quy mô lớn nhỏ khác nhau, thậm chí là của một cá nhân. Chỉ cần gõ ” Siêu thị trực tuyến” trên thanh công cụ tìm kiếm (VD như Google, yahoo…) là có thể thấy rất nhiều trang web hiện ra. Năm 2002 đến đầu năm 2009, thị trường bán lẻ của các siêu thị và các công ty gặp nhiều khó khăn thế nhưng lại là khởi đầu của các dịch vụ siêu thị trực tuyến. Dự báo, những năm sắp tới: 2010, 2012 đặc biệt là khi các tập đoàn bán lẻ đang nhòm ngó thị trường Việt nam thì sự cạnh tranh giữa các siêu thị bán lẻ và dịch vụ trực tuyến sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, hiện tại và trong những năm tới, người tiêu dùng Việt nam sẽ có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn bởi vì só lượng người sử dụng internet để tìm kiếm thông tin, lựa chọn và mua hàng trực tuyến giúp cho khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức vận chuyển mà mức giá chênh lệch không nhiều. II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN 1) Giới thiệu công ty cổ phần trực tuyến (dưới đây gọi là công ty Online): - Công ty cổ phần trực tuyến ra đời với mục tiêu “kết nối cộng đồng mạng, khai thác hiệu quả các dịch vụ trực tuyến, tạo ra việc làm online cho tất cả cộng đồng mang lại lợi ích cho toàn xã hội”. Các hoạt động của công ty mang tính BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kết nối mạnh, sức sáng tạng cao. Vì vậy yếu tố con người chính là tài sản và sức mạnh của công ty. 2) Giai đoạn hình thành Công ty online Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Trực Tuyến - Tên viết tắt: Công ty Online - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103041833- Do Sở kế hoạch & đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2009 - Mã số thuế: 0104239096 - Tài khoản ngân hàng số: 0021002167469 tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 – Đông Các – Đống Đa – Hà Nội - Điện thoại: 043 995 4649 - Website: www.congtyonline.com, www.sieuthitainha.com www.gaoviet.vn, - Người đại diện trước Pháp luật: Ông Vũ Mạnh Hùng - Email: Admin@congtyonline.com Cơ cấu tổ chức: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 Page 10 of 60 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Phòng Phòng thương tổ chức mạihành điện chính tử giám Hội đồng Ban quản đốc trị Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 11 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 12 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38  Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng  Quản trị nội dung thuê các Website  Phân phối hàng hóa,… III. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐI SIÊU THỊ TẠI NHÀ BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 13 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 Page 14 of 60 1) Mô hình phân phối Siêu thị tại nhà là mô hình phân phối bán lẻ hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Siêu thị tại nhà mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm, đi chợ, đi siêu thị ngay tại ngôi nhà của mình với nhiều cách thức khác nhau - 2) Tiện lợi của Siêu thị tại nhà Đi siêu thị ngay tại ngôi nhà của khách hàng, đem lại tiện lợi cho mọi nhà! - Mua hàng nhanh, tiết kiệm thời gian, không phải mang vác nặng, giúp khách hàng giảm áp lực cuộc sống. - Giải pháp tiết kiệm chi tiêu với cơ chế chiết khấu tối ưu nhất chỉ có tại Siêu thị tại nhà. - Cam kết hàng đảm bảo chất lượng, đổi lại hàng hoặc trả lại hàng nếu khách hàng phát hiện hàng không đảm báo chất lượng - 3) Hình thức mua – bán hàng Mua hàng trực tuyến tại http://sieuthitainha.com - Mua hàng qua điện thoại theo nhu cầu của khách hàng - Mua hàng qua cẩm nang mua sắm đi siêu thị tại nhà - Mua hàng, đặt hàng qua hội viên bán hàng - Mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý, điểm bán hàng của siêu thị tại nhà 4) Kênh phân phối Bán hàng Trực tuyến: http://sieuthitainha.com: bán hàng trực tuyến, kênh - truyền thông, quảng cáo,… - Hội viên iCARD for Me  Hội viên trực tiếp: Cộng tác viên bán hàng, đại lý, điểm bán hàng trực tiếp. Thông qua kênh phát hành thẻ iCARD for Me. BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38  Page 15 of 60 Hội viên Online: Cộng tác viên marketing Online, quảng cáo, bán hàng Online trên website, các diễn đàn, các trang rao vặt…. - Đại lý, điểm bán hàng:  Hệ thống cửa hàng, chi nhánh, kho hàng điểm bán hàng của Siêu thị tại nhà  Hệ thống đại lý liên kết chuỗi bán hàng với Siêu thị tại nhà - 5) Chính sách chiết khấu khách hàng Chiết khấu giảm giá cho khách hàng thân thiết có thẻ khách hàng iCARD for You (Giảm giá 5% - 15% so với giá thị trường) - Chính sách chiếu khấu và hoa hồng thành tích cho hội viên iCARD for Me ( Chiết khấu % bán lẻ, hoa hồng tích lũy) - Chính sách tiết kiệm mua sắm cùng người tiêu dùng ( Tích lũy điểm mua hàng) - 6) Dịch vụ tại nhà Giao hàng miễn phí tận nhà - Dịch vụ Đi chợ giùm - Chuyển phát quà tặng các ngày lễ, tết,. - Hàng gửi bán - Kênh quảng cáo, tiếp thị, truyền thông Một số hình ảnh trang web: http://www.Sieuthitainha.com BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 16 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 17 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Page 18 of 60 Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 Page 19 of 60 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ONLINE I. NGUỒN LỰC BÊN TRONG A. VỀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH - Công ty Cổ phần trực tuyến bắt đầu thành lập tháng 11 năm 2009, vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, website: http://www.Sieuthitainha.com chính thức hoạt động vào ngày 17/08/2009. - Ngày 3/2/2010 Siêu thị tại nhà chính thức khai trương điểm bán lẻ trực tiếp tại địa chỉ: Số 19 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Đây là điểm bán lẻ thí điểm mà Siêu thị tại nhà triển khai, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch triển khai chuỗi siêu thị bán lẻ và các cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Bảng Doanh thu từ tháng 11/2009 đến thág 2/2010 (dương lịch) (Đơn vị: VND) ST Kênh tiêu thụ Doanh thu T 1 Hệ thống thương 310 triệu 2 3 mại điện tử Hội viên 180 triệu Cửa hàng bán lẻ 100 triệu 4 (tháng 2/2010) Đại lý (3 đại lý) 120 triệu Tổng doanh thu: 710 triệu - Tuy mới khai trong một tuần trước tết nhưng đã có đủ mặt hàng tết để phục vụ nhu cầu người dân mua sắm và đặc biệt sản phẩm giỏ quà tết đã được khách hàng quan tâm lựa chọn mua làm quà tặng cho người thân, đối tác, bạn bè… BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thu Lớp: Marketing k38 – ĐHKTQD – TC38 Page 20 of 60 - Doanh thu của cửa hàng bán lẻ thu được trong 10 ngày trung bình mỗi ngày 7tr đồng - Khách hàng chủ lực mà Siêu thị bán lẻ là nhóm khách hàng dân cư xung quanh địa điểm của hàng bán kính là 10km, khách hàng văn phòng, khách hàng sinh viên, khách hàng tuổi teen, khách hàng ưa thích các sản phẩm độc đáo v.v B. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT Bảng cơ sở vật chất kỹ thuật Diện tích - Mặt tiền: 4m - - Phòng Kệ trưng bày 4 kệ, 8 hàng trưng - Phần Máy móc thiết bị - Điện thoại mềm không dây: 3 bày: 30m2, sang bán hàng siêu thị tháng tư có 30m2 (tháng 3/2010 bắt - Máy in: 1chiếc trên đầu hoạt động) - Máy tính: 4 tầng hai chiếc trưng bày hàng máy bàn và 1 hóa) máy xách tay Kho hàng: 40m2 - Về máy móc thiết bị: có ba máy điện thoại không dây dành cho nhân viên tư vấn tổng đại hỗ trợ khách hàng online, một máy in, máy tính trang bị cho văn phòng siêu thị mini là 4 máy tuy nhiên hiện tại có 3 máy cần phải nâng cấp hay đổi mới do hay bị trục trặc về kỹ thuật gây giảm hiệu quả làm việc của nhân viên công ty. C. VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 1) Nhân viên của dự án siêu thị tại nhà bao gồm: Bảng cơ cấu nhân sự của dự án siêu thị tại nhà BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ
- Xem thêm -