Tài liệu Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Với xu thế luôn vận động, luôn đổi mới của kinh tế thị truờng ngày nay thì việc học tập của sinh viên còn quá xa rời với thực tế. Để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế có hiệu quả nhất, sinh viên có một kỳ để đi thực tập, tìm hiểu về tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị kinh tế. Đây là giai đoạn mở đầu và vô cùng quan trọng giúp cho sinh viên bước đầu tiếp xúc với thực tiễn. Nhận thấy tầm quan trọng của giai đoạn thực tập tổng hợp, trong thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần Kim Tín em đã nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thống kế toán của công ty, dưới sự chỉ bảo tận tình của anh chị phòng kế toán và thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Công. Em đã tìm hiểu và thu thập được những thông tin cần thiết để hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp. Nội dung của Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần Phần một: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kim Tín Phần hai: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín. Phần ba: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín. Tuy đã cố gắng học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu để hoàn thành bản báo cáo này song thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nhiều nên báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Công ty và Giảng viên hướng dẫn để bản báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 1.1.1 Giai đoạn đầu thành lập. Công ty Cổ phần Kim Tín tiền thân là công ty TNHH Thương mại Linh Anh, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu kim khí, vật liệu ngành hàn. Bước đầu quy mô hoạt động của công ty còn nhỏ, số lượng lao động ban đầu có từ chin đến mười người. 1.1.2 Giai đoạn từ năm 2006 đến nay. Năm 2006, căn cứ theo quyết định số 046/2006/QĐ-LIAN của chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Linh Anh quyết định chuyển Công ty TNHH Thương mại Linh Anh thành Công ty Cổ phần Kim Tín. Công ty Cổ phần Kim Tín là một trong mười công ty thuộc tập đoàn Kim Tín với thương hiệu “Que hàn điện Kim Tín”. Công ty có quy mô hoạt động kinh doanh ngày càng lớn mạnh, đã và đang tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hiện nay công ty đã có gần 100 nhân viên với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao. Công ty có tên giao dịch là: Công ty Cổ phần Kim Tín; trụ sở : Số 3, A11, khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; vốn điều lệ : 3000000000đ. Là một tập đoàn doanh nghiệp giàu truyền thống, tập đoàn Kim Tín cũng như Công ty Cổ phần Kim Tín đã tạo được cho mình một uy tín mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được. Với trang thiết bị cơ giới đa dạng và hiện đại cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, những hàng hoá của công ty ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, có mặt hầu hết trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2006 đến nay tại các hội chợ triển lãm quốc tế Việt build, Kim Tín đã đạt được Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cúp vàng thương hiệu Việt ngành xây dựng Việt Nam; giải thưởng sao vàng Đất Việt. Có thể tóm tắt kết quả SXKD của công ty trong 3 năm gần đây thông qua 2 bảng sau: Bảng 1.1- Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2005 đến năm 2007 Năm 2005 7.988.155.795 Năm 2006 7.409.818.840 Năm 2007 10.627.956.423 273.781.154 323.232.323 547.872.964 24.972.188 24.061.300 24.907.100 21.875.000 58.047.151 61.583.296 25.563.000 61.583.296 58.144.751 24.907.100 17.933.112 58.144.751 41.864.221 61.583.296 44.339.973 - Tổng quỹ lương 94.160.000 104.900.000 241.700.000 - Thu nhập bình quân 1.410.000 1.531.000 1.800.000 7.006.664.3669.992.937.1631. Doanh thu thuần 3. Chi phí quản lý7.665.341.153 2. Giá vốn hàng bán 4. Chi phí Tài chính 5. LN thuần từ hoạt động KD 6. Tổng LN kế toán 7. LN trước thuế 8. LN sau thuế 9. Lao động tiền lương (Ghi chú: Trích số liệu trong Báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2007 của phòng tài chính kế toán Công ty) Thông qua một số chỉ tiêu sau có thể đánh giá khai quát tình hình hoạt động của Công ty trong 3 năm gần đây: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.2 – Bảng chỉ tiêu chất lượng kinh doanh Từ năm 2005 đến năm 2007 Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 1.1 Tài sản cố định/Tổng tài sản. % 11,65% 16,96% 13,15% 1.2 Tài sản lưu động/Tổng tài sản. % 88,35% 83,04% 86,85% 2.1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn. % 87,26% 83,54% 85,45% 2.2 Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn % 12,74% 16,46% 14,55% - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu. % 2% 2,3% 1,23% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu. % 1,36% 1,66% 0,88% % 2,39% 3,09% 1,09% % 1,62% 2,22% 0,78% % 12,74% 13,51% 5,38% 1. Bố trí cơ cấu tài sản: 2. Bố trí cơ cấu vốn. vốn 3. Tỷ suất sinh lời. 3.1 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu. 3.2 Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản. - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản. - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản. 3.3.Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH (Ghi chú.: Trích số liệu trong Báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2007 của phòng tài chính kế toán Công ty). 1.2Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh và phân cấp quản lý tài chính. 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty được tổ chức theo các bộ phận chuyên môn hoá cụ thể theo chức năng và nhiệm vụ rõ ràng giữa các phòng ban. Công ty thực hiện chế độ lãnh đạo một thủ trưởng với sự tư vấn của các bộ phận chức năng. Ban giám đốc gồm có Giám đốc và Hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời Giám đốc có trách nhiệm điều hành chung hoạt động mua bán hàng hoá, hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh của công ty dưới sự trợ giúp của hai Phó giám đốc và các phòng ban. Hội đồng quản trị công ty là cơ quan cao nhất của công ty; Hội đồng quyết định phương hướng sản xuất, phương hướng tổ chức cơ chế quản lý của công ty. 1.2.2 Đặc điểm phân cấp quản lý tài chính. Bộ máy của công ty được chia thành các phòng ban: phòng kinh doanh; phòng kế toán; phòng xuất nhập khẩu; phòng kho vận và phòng hành chính nhân sự. Phòng Kinh doanh: Có chức năng xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Liên hệ trực tiếp và mật thiết với khách hàng. Hiện nay, Công ty có 3 phòng kinh doanh, mỗi phòng có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và bán sản phẩm, chăm sóc khách hàng trên khu vực mình phụ trách. Phòng Kế toán: Có chức năng hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ, chính xác, kip thời đảm bảo tính hợp pháp hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định hiện hành. Xác định chi phí kết quả hoạt động kinh doanh và lập báo cáo tài chính theo quy định Công ty và pháp luật. Kiểm soát tình hình công nợ khách hàng, giá bán sản phẩm theo quy định Công ty. Theo dõi việc thực hiện trả nợ, lãi vay theo các điều kiện, quy định trong hợp đồng tín dụng với tổ chức tín dụng. Xây dựng và thực hiện các chiến lược vốn nhằm sử dụng một cách hiệu quả các nguồn vốn mà công ty có thể sử dụng. Lập kế hoạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tài chính và kiểm soát thực hiện kế hoạch tài chính Công ty. Phòng Xuất Nhập khẩu: Có chức năng liên hệ tìm kiếm đối tác theo đúng quy trình Xuất nhập khẩu. Đảm bảo chỉ tiêu số lượng hàng nhập khẩu và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Kiểm tra giám sát quá trình nhận hàng tại cảng của nhân viên giao nhận. Kịp thời xử lý các phát sinh về chứng từ tại Cảng. Khiếu nại về sự cố hàng hóa đúng nơi, đúng hạn định. Đảm bảo dư nợ L/C không vượt quá mức quy định cho phép và không quá 45 ngày trước ngày hàng về. Phòng Kho vận: Quản lý sắp xếp kho bãi hàng hóa. Quản lý đội xe tải Công ty. Điều phối hàng hóa, phương tiện vận tải theo lệnh giao hàng một cách chính xác, đúng hạn và hiệu quả. Phòng Hành chính Nhân sự: Có chức năng điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực nhằm thực hiện chiến lược lâu dài của Công ty. Xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, thủ tục và quy trình quản lý các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự trong công ty theo luật pháp Việt Nam. 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh, hàng hoá và thị trường tiêu thụ. 1.3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh. Quy trình tổ chức kinh doanh của công ty bắt đầu từ khâu nhập hàng cho đến khâu tiêu thụ. Lượng hàng được nhập chủ yếu theo hai hình thức là nhập của các công ty trong nước và nhập khẩu. Đối với mặt hàng cáp thép, que hàn đặc chủng, dây hàn inox…được nhập khẩu tại các nước như Trung Quốc, Malaysia. Đối với que hàn thường, thiết bị điện được nhập từ các công ty có uy tín trong nước như công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Lâm Hưng Phát, nhà mát vật liệu hàn Công ty TNHH Kim Tín tại khu công nghiệp Phố Nối A Văn Lâm-Hưng yên. Sau khi lượng hàng được nhập về kho, căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng thư ký kinh doanh hoặc kế toán bán hàng kiểm tra lượng hàng thực tế có trong kho để lên đơn hàng. Đơn hàng sẽ được chuyển xuống kho vận. Kho vận có trách nhiệm điều Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyển nhân viên đi giao hàng. Cuối cùng căn cứ vào biên bản giao nhận giữa bên giao hàng và bên nhận hàng, kế toán sẽ vào công nợ của từng khách hàng. Nhập kho Công nợ Đơn đặt hàng Lên đơn hàng Biên bản giao nhận Tiêu thụ Sơ đồ 1.1 Quy trình bán hàng cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín. 1.3.2 Đặc điểm hàng hoá và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm chủ lực mà công ty cung cấp thị trường là các hàng hoá về que hàn và dây hàn. Về que hàn, công ty đang có: que hàn sắt gồm các loại như KT6013; KT421; KT3000…(tiêu chuẩn AWSE6013); được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàn sắt, xây dựng, chế tạo máy, công nghiệp đóng tàu,…Que hàn gang thép: GL52 (tiêu chuẩn AWES7016) được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàn công nghiệp, cầu đường, đóng tàu. Về dây hàn, công ty đang có loại Gemini 70s, là loại dây hàn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàn công nghiệp, cầu đường, đóng tàu với nhu cầu sử dụng rất lớn. Các hàng hóa của công ty được bảo quản tại các kho hàng đảm bảo điều kiện thoáng mát, khô ráo, tránh bị rỉ, bị oxi hoá. Hiện nay công ty CP Kim Tín tại Miền Bắc có 9 kho hàng trực thuộc. Vùng Đông Bắc gồm tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang; vùng Tây Bắc gồm các tỉnh Thái Nguyên, Việt Trì, Sơn La; vùng Nam sông Hồng gồm các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Vinh. PHẦN 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN 2.1 Đặc điểm lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Tín. 2.1.1 Đặc điểm lao động kế toán. Phòng tài chính kế toán của công ty ra đời ngay từ khi công ty được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay bộ phận kế toán của công ty gồm có 15 người; trong đó có 9 kế toán kho tại 9 tỉnh thành và 6 kế toán tại văn phòng công ty. Tất cả kế toán kho tại các tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán; đứng đầu là kế toán trưởng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, tốt nghiệp Đại học Thương mại; kế toán tổng hợp, chị Nguyễn Thị Nhi, tốt nghiệp Học viện Tài chính; kế toán quản lý 9 kho hàng thuộc 9 tỉnh, chị Trịnh Thị Tăng, tốt nghiệp Đại học Thương mại; kế toán phụ trách Khách hàng dự án và ngành hàng nhập khẩu, chị Nguyễn Thị Hoa, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thương mại và đã tốt nghiệp ĐHKTQD văn bằng 2; kế toán khu vực Hà Nội và kiêm kiểm soát quỹ tiền mặt, chị Phạm Thị Hoài, tốt nghiệp Đại học Thương mại; kế toán kho tổng C4, chị Nguyễn Quỳnh Hương, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thương mại và văn bằng 2 KTQD; kế toán thuế kiêm thủ quỹ, chị Đào Thị Huyền, tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thương mại và văn bằng 2 KTQD. 2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán. Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán: Chỉ đạo công tác tài chính kế toán, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công ty, tham mưu cho Ban Giám Đốc trong mọi công việc có liên quan đến hoạt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 động sản xuất kinh doanh. Dưới Kế toán trưởng có Kế toán tổng hợp là người tổng hợp số liệu từ các kế toán chuyên quản báo cáo lên vào sổ sách, theo dõi giám sát và hạch toán doanh thu, kết chuyển giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh. Số liệu kế toán tổng hợp có được từ các Kế toán chuyên quản (kế toán quản lý 9 kho ở 9 tỉnh trực thuộc, kế toán dự án và ngành hàng nhập khẩu, kế toán khu vực Hà Nội kiêm kiểm soát quỹ tiền mặt); các kế toán chuyên quản có nhiệm vụ nhận các đơn hàng từ Thư ký kinh doanh và kế toán kho ở các tỉnh tiến hành đối chiếu và kiểm tra công nợ, lập phiếu xuất kho, sau đó trình lên thủ trưởng hoặc kế toán trưởng ký duyệt, sau đó chưyển xuống phòng kho vận xuất hàng và giao hàng cho khách. Đồng thời hàng tuần hoặc hàng tháng tiến hành đối chiếu công nợ với thư ký kinh doanh và khách hàng, báo cáo lên cho Kế toán tổng hợp và nhân viên kinh doanh số nợ còn lại của khách hàng đẻ NVKH đi thu nợ. Riêng kế toán phụ trách Khu vực Hà Nội còn có nhiệm vụ cập nhật phiếu thu, phiếu chi hàng ngày và kiểm soát lượng tiền ra vào tồn quỹ báo cáo với Kế toán trưởng để kiểm soát vòng quay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Kế toán kho C4 (kho tổng công ty): nhận phiếu xuất kho từ kế toán bán hàng, kiểm tra thẻ kho và hàng thực tế trong kho có đủ và đúng chủng loại hay không, địa chỉ giao hàng đã rõ ràng chưa sau đó báo cho thủ kho xuất hàng. Hàng ngaỳ kế toán kho tiến hành vào thẻ kho rồi kiểm tra đối chiếu thẻ kho với thực tế để biết được chính xác lượng nhập và xuất trong ngày. Đồng thời lập báo cáo kho và nhập biên bản và tiền thu được( nếu có) từ nhân viên giao nhận hàng ngày chuyển lên cho kế toán chuyên quản, thư ký kinh doanh để cung cấp hàng kịp thời và tốt nhất cho khách hàng. Mỗi kho hàng thực thuộc công ty tại các tỉnh đều có một kế toán theo dõi tình hình nhập xuất hàng, công nợ, chính sách chiết khấu đối với khách hàng. Các kho hàng này hạch toán phụ thuộc thông qua tài khoản phải thu phải trả nội bộ. Phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kế toán ở các kho hàng trực thuộc thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các kho hàng đó, định kỳ gửi báo cáo về cho kế toán và thư ký kinh doanh có liên quan của công ty. Đồng thời chuyển tiền mặt nếu có về tài khoản của công ty để số dư trong quỹ tại các chi nhánh không được quá 10 triệu đồng tại mỗi chi nhánh. Thủ quỹ có trách nhiệm giữ quỹ tiền mặt của công ty, nắm được lượng tiền ra vào hàng ngỳa và cuối tháng đối chiếu kiểm kê quỹ cùng với kế toán phụ trách kiểm soát quỹ. 2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng Chế độ kế toán. 2.2.1 Khái quát chung. Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thay thế chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Ban hành theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12 và Quyết định số 144/2001/QĐ/BTC sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các chuẩn mực có liên quan áp dụng ban hành theo quyết định số 1141 ngày 01/11/1995 và được bổ sung theo thông tư 89 ngày 09/01/2002 của Bộ tài chính. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 măm dương lịch. Công ty tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên. Kế toán hàng hóa được thực hiện theo Phương pháp thẻ song song. Hình thức kế toán áp dụng là hình thức Nhật ký chung, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Tài sản cố định được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng. 2.2.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. Công ty sử dụng 5 loại chứng từ là: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Loại 1: Chứng từ về lao động tiền lương. Bao gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Phiếu hoàn thành công việc, Hợp đồng giao khoán, Phiếu làm thêm ca… Loại 2: Chứng từ về hàng tồn kho gồm: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, biên bản giao nhận hàng hóa… Loại 3: Chứng từ về cung cấp dịch vụ gồm: Đơn đặt hàng, Hợp đồng kinh tế, Biên bản giao nhận, Hóa đơn Giá trị gia tăng… Loại 4: Chứng từ về Tài sản cố định gồm: Hóa đơn mua Tài sản cố định, thẻ tài sản cố định… Loại 5: Chứng từ về tiền tệ gồm: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng… 2.2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. Theo chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ công ty sử dụng hệ thống tài khoản tuân thủ theo chế độ kế toán đã ban hành của Bộ tài chính. 2.2.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty CP Kim Tín hiện nay là hình thức Nhật ký chung. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký, trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo thứ tự thời gian phát sinh và định khoản nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để chuyển ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, các đối tượng cần theo dõi chi tiết, kế toán ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan, đồng thời ghi vào Sổ Nhật ký chung, sau đó chuyển ghi vào các Sổ Cái có liên quan. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái lập bảng Cân đối số phát sinh, đồng thời lập bảng tổng hợp chi tiết, sau đó đối chiếu số liệu tổng hợp trên Sổ Cái và số liệu chi tiết sẽ lập Báo cáo tài chính.Hệ thống Sổ kế toán tại Công ty bao gồm: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái Tài khoản (TK), các Sổ kế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán chi tiết: Sổ chi tiết hàng tồn kho, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ tiền mặt, Sổ tiền gửi Ngân hàng, Sổ chi tiết doanh thu, Sổ chi tiết công nợ (phải thu, phải trả)… Công ty tiến hành lập các Báo cáo kế toán khi kết thúc kỳ kế toán năm và nộp cho Bộ Tài Chính sau khi kết thúc kỳ kế toán là 3 tháng. 2.2.5 Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. Công ty có kỳ lập báo cáo tài chính theo năm, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm có: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; và bảng cân đối kế toán. Các báo cáo này đều được lập trên phần mềm kế toán. Do sự phát triển của công nghệ thông tin và yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải cung cấp các thông tin tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời, công ty đã ứng dụng tin học vào trong kế toán, hiện nay công ty đang áp dụng phần mềm kế toán AC Soft. Phần mềm kế toán AC Soft được xây dựng bởi VCCI và được ứng dụng chung cho toàn tập đoàn Kim Tín. Để theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh của từng ngành hàng, từng khách hàng, kế toán công ty phải tiến hành mã hoá ngành hàng và mã hoá khách hàng. 2.3 Đặc điểm tổ chức kế toán trên một số phần hành chủ yếu. 2.3.1 Đặc điểm tổ chức kế toán mua hàng nhập kho. Hàng hoá mà công ty cung cấp cho thị trường chủ yếu là các que hàn và dây hàn. Lượng hàng được nhập chủ yếu theo 2 hình thức là nhập của các công ty trong nước và nhập khẩu. Chứng từ sử dụng gồm có: Phiếu đề nghị mua hàng; phiếu nhập kho; phiếu chi; hoá đơn GTGT; biên bản giao hàng; giấy báo của ngân hàng. Kế toán mua hàng tại công ty sử dụng chủ yếu 2 tài khoản TK 156 và TK 331. Trong đó TK 156 có 2 Tk cấp 2 là TK 1561: trị giá hàng hoá mua vào; TK 1562: chi phí mua hàng. Quy trình luân chuyển chứng từ mua hàng nhập kho như sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phiếu đề nghị mua hàng Hoá đơn mua hàng Biên bản giao nhận phiếu nhập kho 2.3.2 Đặc điểm tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. Với lượng hàng hoá phong phú và đa dạng nên công ty đã áp dụng cả 2 phương thức tiêu thụ chủ yếu trong các doanh nghiệp là bán buôn và bán lẻ. Bán buôn là việc bán hàng cho các đơn vị thương mại khác hoặc bán cho các đơn vị sản xuấnt để tiếp tục sản xuất. Đặc điểm của nghiệp vụ này là hàng chưa đến tay người dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chưa được thực hiện đầy đủ. Hiện nay công ty đang sử dụng 2 hình thức bán buôn là bán hàng qua kho và bán hàng không qua kho. Theo phương thức bán buôn các khách hàng lấy số lượng lớn theo chính sách của công ty đưa ra sẽ được hưởng chiết khấu theo mức chiết khấu nhất định. Bán lẻ hàng hoá là hình thức khách hàng mua lẻ các mặt hàng kinh doanh của công ty; chủ yếu là bán hàng thu bằng tiền mặt, và thường là bán hàng thu tiền ngay. Vì vậy thời điểm tiêu thụ đối với khâu bán lẻ được xác định ngay khi hàng hóa giao cho khách. Lượng khách hàng mua nhỏ lẻ này không ký hợp đồng chiết khấu với công ty nên không được hưởng chiết khấu mà phải thanh toán ngay và lấy bằng giá niêm yết của công ty. Kế toán tiêu thụ hàng hóa liên quan đến nhiều loại chứng từ kế toán khác nhau, tuy nhiên, dù là loại chứng từ gì thì cũng phải đảm bảo có đầy đủ các yếu tố cơ bản, tuân thủ chặt chẽ trình tự lập, phê duyệt và luân chuyển Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chứng từ để phục vụ cho yêu cầu quản lý ở các bộ phận có liên quan và yêu cầu ghi sổ, kiểm tra của kế toán. Chứng từ kế toán sử dụng liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá gồm có: phiếu đề nghị xuất hàng, phiếu xuất kho, phiếu thu, hoá đơn GTGT, biên bản giao hàng, giấy báo của ngân hàng... Phiếu đề nghị xuất hàng được Công ty đặt in theo mẫu công ty quy định có đánh số quyển và số thứ tự. Mỗi nhân viên kinh doanh được giữ một quyển, lúc lên đơn hàng phiếu này được lập làm 2 liên đặt giấy than viết một lần, có chữ ký của nhân viên kinh doanh: 1 liên giao cho Thư ký bán hàng, 1 liên giữ lại quyển. Phiếu xuất kho, phiếu thu, hóa đơn GTGT được sử dùng theo mẫu quy định chung của Bộ Tài Chính. Cả 3 loại phiếu này đều được viết làm 3 liên đặt giấy than viết 1 lần: Liên 1 chuyển cho phòng kế toán, liên 2 chuyển cho khách hàng và liên 3 giữ lại quyển.Các phiếu này có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo, kế toán trưởng, người nhận hàng, thủ quỹ ...Biên bản giao hàng: Mẫu này cũng do Công ty đặt in theo mẫu của công ty quy định. Mỗi nhân viên giao nhận được giữ một quyển, Phiếu này được lập làm 3 liên: Liên 1 giao cho thứ ký bán hàng , liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 để lại quyển, khi đi giao hàng nhân viên giao nhận ghi đầy đủ thông tin từ phiếu xuất kho như : tên người mua. địa chỉ giao hàng, quy cách hàng hóa, giá cả, thành tiền ... .Sau khi giao hàng xong yêu cầu khách hàng ký vào biên bản giao hàng để xác nhận hàng đã đúng và đủ theo đơn đặt hàng. Quy trình tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kim Tín : Đối với phương thức bán buôn qua kho : Nhân viên kinh doanh đi thị trường nhận đơn hàng từ khách hàng làm phiếu đề nghị xuất hàng chuyển cho bộ phận hành chính bán hàng, Thư ký chuyên trách từng loại mặt hàng sẽ tiến hành rà soát lại các điều kiện xuất hàng như: Tồn kho, giá bán, công nợ, hình thức giao hàng, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, yêu cầu viết hóa đơn….Nếu đủ điều kiện sẽ chuyển phiếu Đề nghị giao hàng tới phòng Kế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán kiểm tra xác nhận phiếu xuất hàng sau đó chuyển tới phòng kho vận xuất hàng, Phòng kho vận có trách nhiệm giao đúng, đủ số lượng theo phiếu xuất và thu tiền nếu khách hàng thanh toán ngay. Kế toán bán hàng tiến hàng viết hóa đơn cho khách hàng. Sau khi giao hàng xong biên bản giao hàng có ký nhận của khách hàng và hàng thu về được nhân viên chuyển nộp cho thủ quỹ, thủ quỹ tiến hành lập phiếu thu, rồi chuyển chứng từ đến các bộ phận có liên quan để giảm trừ hoặc ghi tăng công nợ. Các bước xuất hàng được thực hiện theo các biểu mẫu sau: Mẫu 01: Đề nghị xuất hàng ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG số : 00722 Kính gửi : Phòng kế toán Công ty Cp Kim Tín STT 1 Tên hàng Que hàn Số lượng Đơn giá 4.000 13.000 NVKD: Đình Đắc Thành Tiền 52.000.000 KT421- 3.2 Thực Tên & địa chỉ thu khách hàng Cty Hiệp Hòa – Xã Minh Đức – Mỹ Hào – Hưng Yên Tổng cộng 4.000 52.000.000 Hà nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008 Thủ trưởng Kế toán trưởng TKKD (Đã ký ) (Đã ký ) Người đề nghị (Đã ký) (Đã ký) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mẫu 02: Phiếu xuất kho Mẫu 02-VT Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính PHIẾU XUẤT KHO Số: 54829 Ngày 01 tháng 2 năm 2008 Họ tên người nhận hàng : Cty TNHH ôtô Hiệp Hòa . Địa chỉ: Mỹ Hào – Hưng Yên. Lý do xuất kho: Xuất bán cho Cty ôtô Hiệp Hòa. Xuất tại kho: C4 Đường Bạch Đằng – Hai Bà Trưng – Hà Nội. STT Tên hàng ĐVT Số lượng A 1 B Que hàn KT C Kg 1 4.000 Đơn giá 2 11.818,18 Số tiền 3 47.272.720 421 – 3.2 Tổng cộng : 47.272.720 Thuế GTGT : Tổng hóa đơn : Số tiền bằng chữ: 4.727.280 52.000.000 Năm mươi hai triệu đồng chẵn ./. Ngày 01 tháng 02 năm 2008 Thủ kho Người nhận Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng Mẫu 03: Hoá đơn GTGT _ 3 liên. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT -3LL AX/2006 Số: 65151 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 1: Lưu Ngày 01 tháng 2 năm 2008 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Kim Tín Địa chỉ : Lô 3 A 11 Khu Đô Thị Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – HN Số tài khoản: Điện thoại: MS: 0 1 0 0 9 8 9 6 8 3 Họ tên người mua hàng : Tên đơn vị : Cty TNHH ôtô chuyên dùng Hiệp Hòa Địa chỉ: Xã Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên. Số tài khoản : Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 0 3 0 1 2 9 2 2 7 5 . STT Tên hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền A 1 B Que hàn KT 421 C Kg 1 4000 2 3 11.818,18 47.272.720 – 3.2 Cộng tiền hàng : Thuế suất GTGT : 10% 47.272.720 Tiền thuế GTGT: 4.727.280 Tổng cộng tiền thanh toán: 52.000.000 Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn./. Người mua hàng Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu 04: Biên bản giao nhận hàng hoá. BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA Số: 1740 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Liên 1 – Kế toán) BÊN GIAO HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN Đ/C: Lô 3 A11 Khu Đô Thị Đầm Trấu – HBT – Hà Nội. ĐT: 04.9715756 BÊN NHẬN HÀNG: CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUYÊN DÙNG HIỆP HÒA Đ/C: Xã Minh Đức – Mỹ Hào – Hưng Yên. Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2008 Bên giao hàng đã giao và bên nhận hàng đã nhận đủ hàng hóa chi tiết như sau: STT 1 Tên hàng – quy cách KT421-3.2 ĐVT Kg Số lượng giao thực tế 4.000 Đơn giá Thành Tiền 13.000 Ghi chú 52.000.000 200 thùng Cộng 4.000 52.000.000 Chứng từ kèm theo: 01 HĐ GTGT số: 65151 Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau: BÊN GIAO HÀNG BÊN NHẬN HÀNG ( Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mẫu 05:Phiếu thu. Mẫu 01 Ban hành theo Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính PHIẾU THU Quyển số: 62 Số Ctừ 1686/62 Ngày 15 tháng 2 năm 2008 Họ tên : Công ty TNHH Ôtô chuyên dùng Hiệp Hoà Đơn vị : Xã Minh Đức - Mỹ Hào – Hưng Yên. Lý do : Cty Hiệp Hòa ttoán tiền hàng Số tiền : 52.000.000 VNĐ Số tiền bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn ./. Kèm theo : Chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền : Năm mươi hai triệu đồng chẵn./. Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập Thủ quỹ Người nộp Đối với phương thức bán buôn không qua kho: Nhận được đơn hàng từ nhân viên kinh doanh Thư ký kinh doanh kiểm tra tồn kho mà không có hoặc không còn hàng tồn trong kho báo lên cho trưởng phòng kinh doanh để tìm kiếm nguồn hàng, nếu xác định nguồn hàng mua có thể mua được báo lại cho Nhân viên kinh doanh để thỏa thuận phương thức giao hàng với khách hàng. Các bước tiếp theo tương tự phương thức bán buôn qua kho. Ví dụ: Nhập 200m cáp hàn giá 25.000/m (giá chưa có thuế GTGT 10%) chưa thanh toán từ Cty TNHH Kim Tín chuyển bán thẳng cho Công ty TNHH Sản xuất Đức Anh với giá 30.000/m (chưa thuế GTGT 10%) chưa thanh toán. Hạch toán như sau Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hàng Xuất bán thẳng: Nợ TK 632 “ Cáp hàn”: 5.000.000 Nợ TK 1331: 500.000 Có TK 331 “Cty TNHH Kim Tín” : 5.500.000 Hạch toán Doanh thu Nợ TK 131 “Cty TNHH SX Đức Anh”: Có TK 5111: “Cáp hàn” Có TK 3331: : 6.600.000 6.000.000 600.000 Đối với phương thức bán lẻ: Khách hàng đến văn phòng mua hàng Thư ký KD làm phiếu đề nghị chuyển cho Kế toán chuyên quản làm phiếu xuất chuyển xuống kho, nhận được phiếu xuất phòng kho vận bố trí người chuyển hàng lên văn phòng giao hàng cho khách. Tại văn phòng khách làm thủ tục thanh toán và nhận hóa đơn đỏ của lô hàng mua đó. Cách hạch toán tương tự cách bán buôn qua kho trên. Bán hàng tại kho 9 tỉnh trực thuộc: Các phương thức bán hàng trong Công ty Kim Tín đều áp dụng giống nhau kể cả các tỉnh trực thuộc. Chỉ khác là nguồn hàng tại các tỉnh sẽ được điều chuyển nội bộ từ Công ty Kim Tín tại Hà nội chuyển về nhập tại kho các tỉnh và làm hàng tồn. Khi có đơn hàng kế toán tại 9 tỉnh sẽ báo về văn phòng để viết hóa đơn và đề nghị xuất hàng. Kế toán tại các tỉnh sẽ trực tiếp thu tiền và chuyển về quỹ tiền mặt công ty liên tục trong ngày. Ví dụ : Ngày 05 tháng 2 năm 2008 Nhận được Đề nghị xuất hàng của kho Vinh kế toán làm Phiếu xuất kho Kiêm vận chuyển nội bộ sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -