Tài liệu Luận văn tốt nghiệp xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, mạng máy tính ngày càng trở nên phổ biến. Việc liên kết các máy tính trên môi trường mạng cũng như liên kết các mạng lại với nhau đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong công việc cũng như trong việc học tập nghiên cứu, giải trí. Chúng ta có thể sử dụng các tài nguyên sẵn có được chia xẻ như file server, printer, máy fax, ... môi trường mạng còn là một môi trường thông tin nhanh chóng và tiện lợi nhờ vào các cơ chế truyền thông trên mạng như : e-mail, www ... Bên cạnh đó, tốc độ phát triển của máy tính PC cũng rất nhanh chóng. Các kỹ thuật hiện đại đã giúp tạo ra các máy PC với tốc độ tính toán nhanh hơn, bộ nhớ lớn hơn và khả năng xử lý của nó cũng ngày càng đa dạng hơn trong khi giá thành ngày càng rẻ hơn. Một trong những khả năng ưu việt của máy PC hiện nay là hỗ trợ multimedia. Các máy PC ngày nay giao tiếp với con người không chỉ bằng text mà còn kết hợp tất cả các phương tiện khác như tiếng nói, hình ảnh. Việc đưa kỹ thuật multimedia vào các ứng dụng truyền thông trên mạng giúp chúng ta tạo ra nhiều ứng dụng phong phú hơn. Chẳng hạn hộp thư điện tử ngày nay có thể không chỉ là văn bản mà còn bao gồm tiếng nói, hình ảnh. Các trang web trở nên sinh động hơn hẳn khi kèm theo kỹ thuật multimedia. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thiết kế các ứng dụng tiện ích như Video conference, voice mail... Thông qua chương trình này, người sử dụng có thể trao đổi thông tin với nhau bằng tiếng nói. Chương trình này đã được hiện thực rất nhiều trong các lĩnh vực thông tin như điện thoại, viễn thông, máy tính . . . Tuy nhiên nó chưa được áp dụng và phát triển rọng rãi như trên các lĩnh vực thông tin khác do sự hạn chế của thiết bị. Ngày nay, khi công nghệ thông tin đã phát triển thì việc hiện thực chương trình này là hoàn toàn có thể. Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như :  •Việc dạy học từ xa.  •Việc chẩn đoán, chữa bệnh từ xa.  •Hội thảo, thảo luận theo nhóm.  •Công cụ trao đổi thông tin bằng hình ảnh và âm thanh. Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp là tìm hiểu các mô hình và công nghệ truyền âm thanh trên mạng máy tính, trên cơ sở đó xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh thoại trên mạng cục bộ. Đồ án sẽ xây dựng thử nghiệm một hệ thống cho phép trao đổi thông tin bằng tiếng nói thoại, tương tác điểm – điểm trên mạng LAN. Đồ án được trình bày gồm 5 chương với bố cục như sau : Chương I : Tìm hiểu các mô hình điện thoại qua mạng, Từ đó đưa ra mô hình sẽ thực thi trong đồ án này. Chương II: Giới thiệu chung về các giao thức truyền thông trên mạng Internet và vào khảo sát cụ thể các giao thức này. Chương III : Giới thiệu các chuẩn mã hoá và nén âm thanh. Chương IV : Tìm hiều môi trường lập trình SDK Windows và ứng dụng trên mạng. Chương V : Thiết kế chương trình truyền tiếng nói qua mạng LAN thông qua sự trợ giúp của công cụ SDK. Đánh giá và các kết quả thử nghiệm. Phần kết luận : Nêu những kết quả của đề tài và hướng nghiên cứu hướng phát triển tiếp theo. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 2 Việc nghiên cứu lý thuyết một cách hệ thống và xây dựng chương trình phần mềm đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian. Với thời gian có hạn cho nên bài luận văn này của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ dẫn thêm của thầy cô và các bạn. Nhân đây, em xin chân thành cám ơn đến PGS - TS Nguyễn Thị Hoàng Lan, người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành cuốn luận văn này. Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách Khoa HN, Trường ĐH Thủy Sản và toàn thể các bạn đã giúp đỡ em hoàn thành cuốn luận văn này. CHƢƠNG I TÌM HIỂU MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG I.1 CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI I.1.1 MÁY TÍNH ĐẾN MÁY TÍNH Trong mô hình này cả hai thuê bao đều sử dụng máy tính đƣợc nối vào mạng IP nhƣ một thiết bị đầu cuối. Tiếng nói đƣợc mã hoá sau đó là nén và quá trình nhận dữ liệu hoàn toán giống nhƣng với quy trình ngƣợc lại là giải nén, giải mã bằng phần mềm. Trong mô hình này đòi hỏi cả hai thuê bao cần phải có soundcard, microphone, loa và phần mềm giống nhau.[1] Máy tính IP Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ Máy tính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 3 Hình I.1 : Mô hình PC - PC Máy tính Gateway I.1.2 MÁY TÍNH ĐẾN ĐIỆN THOẠI HOẶC ĐIỆN THOẠI ĐẾN MÁY TÍNH Trong mô hình này, một thuê bao sử dụng máy tính nối mạng với mạng còn thuê bao kia sử dụng điện thoại trong mạng PSTN/ISDN/GSM/TDM. Sử dụng một gateway để chuyển tiếng nói trên mạng IP thành tiếng nói trên mạng PSTN và trao đổi thông tin giữa hai mạng trên. Nhƣ vậy, ở đây máy tính phải đầy đủ các thiết bị nhƣ Soundcard, loa, microphone và phần mềm thông qua server của mạng IP để có thể kết nối với mạng PSTN thông qua Geteway. IP Điện thoại PSTN Hình I.2 : Mô hình Máy tính – Điện thoại PSTN Điện thoại IP Gateway PSTN Gateway Điện thoại I.1.3 ĐIỆN THOẠI ĐẾN ĐIỆN THOẠI Trong mô hình này, cả hai thuê bao đều sử dụng điện thoại bình thƣờng và mạng IP đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp cuộc gọi đƣờng dài. Gateway đƣợc sử dụng ở cả hai đầu để chuyển đổi dữ liệu giữa các mạng với nhau.[1] Hình I.3 : Mô hình Điện thoại – Điện thoại I.2 YÊU CẦU ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN Trong phần này sẽ phân tích các yêu cầu xây dựng ứng dụng truyền âm thanh trên mạng LAN : Từ ba mô hình trên em nhận thấy mô hình 2 và 3 đòi hỏi quá trình nghiên cứu và thiết bị phức tạp, đòi hỏi phải đầu tƣ công nghệ mới có thể thực hiện đƣợc. Nên trong đồ án này chỉ có thể thức hiện theo mô hình 1 là PC – PC, nó đơn giản hơn và không cần đầu tƣ thiết bị mới, có thể tận dụng các thiết bị có sẵn và điều quan trọng có thể thử nghiệm hoàn chỉnh trong phạm vi đồ án. Vấn đề đặt ra là với một hệ thống mạng LAN, WAN cùng với tài nguyên sẵn có của nó xây dựng một chƣơng trình truyền tiếng nói với thời gian thực cho phép từ máy này sang máy khác (point to point) với một số các yêu cầu thích hợp giống nhƣ việc xử lý và truyền tiếng nói trong thông tin liên lạc (điện thoại hữu tuyến). Chƣơng trình sử dụng giao thức TCP/IP là một giao thức phổ biến và tin cậy hiện nay để kết Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 4 nối và truyền tiếng nói. Do sử dụng giao thức TCP là giao thức có liên kết nên dẫn đến độ trễ rất lớn nhƣng với ứng dụng trong mạng LAN thì vẫn có thể chấp nhận đƣợc. Ngay khi tiếng nói đƣợc thu và có thể qua một số các xử lý nhƣ mã hoá tiếng nói hoặc nén trên một máy, tiếng nói đƣợc truyền tới máy cần kết nối và qua các xử lý ngƣợc so với lúc thu nhƣ giải nén và giải mã để đƣợc phát ra loa. Chƣơng trình cho phép kết nối hai máy và tạo một mô hình điện thoại trên máy tính nhƣ điện thoại hữu tuyến thông thƣờng. Bất kỳ máy nào trong mạng cũng có thể ở chế độ chờ hay chế độ chạy nền (background) gọi máy là P-SERVER; máy ở chế độ gọi (active) gọi là PCLIENT. Nhƣ vậy một máy trong mạng có thể là P-SERVER hoặc P-CLIENT. Trên môi trƣờng mạng, khi chúng ta muốn nói chuyện một ngƣời trên một máy nào đó, chúng ta sẽ tiến hành việc gọi liên kết. Việc gọi liên kết đƣợc tiến hành bằng việc xác định địa chỉ IP của máy mà chúng ta cần liên kết. Sau đó chúng ta sẽ chờ việc xác lập liên kết. Ở máy đƣợc gọi sẽ có thông báo cho ngƣời sử dụng biết rằng có một ngƣời khác muốn nói chuyện. Tùy theo ngƣời đó quyết định có chấp nhận hay không. Nếu chấp nhận thì liên kết sẽ đƣợc xác lập và hai bên sẽ có thể tiến hành trao đổi thông tin với nhau. Trong quá trình trao đổi thông tin, các máy sẽ truyền tiếng nói của ngƣời sử dụng đồng thời nhận dữ liệu âm thanh của máy liên kết. Khi nói chuyện xong, liên kết sẽ bị hủy bỏ và chƣơng trình kết thúc. Nếu máy đƣợc gọi không có ngƣời trả lời thì sau thời gian chờ vƣợt quá giới hạn thì liên kết cũng sẽ bị huỷ bỏ. Vì dữ liệu truyền nhận trong chƣơng trình là dữ liệu dạng liên tục của âm thanh cho nên có các yêu cầu đặt ra nhƣ sau: Bảo đảm tính mạch lạc của dữ liệu. Tiếng nói trong quá trình thông tin phải rõ ràng, liền lạc, không bị ngắt quãng. Các yêu cầu trên đặt ra các nhiệm vụ mà chúng ta phải giải quyết trong việc xây dựng chƣơng trình. Đối với dữ liệu là âm thanh, chúng ta phải xem xét các thông số trong quá trình lấy mẫu ở đầu vào. Các thông số đặc trƣng nhƣ : tần số lấy mẫu, số bit biểu diễn cho một điểm lấy mẫu, kênh lấy mẫu đƣợc sử dụng 1 kênh (mono) hay hai kênh (stereo). Do đó chúng ta phải tổ chức kích thƣớc buffer âm thanh sao cho phù hợp với việc truyền nhận đạt tốc độ cao. Một vấn đề khác đƣợc đặt ra với dữ liệu âm thanh là việc nhận và phát ở đầu ra, chúng ta phải quan tâm đến việc xử lý và loại bỏ các tín hiệu nhiễu giúp cho âm thanh đƣợc rõ ràng, trung thực. Do việc truyền nhận dữ liệu là trên môi trƣờng mạng nên chúng ta phải quan tâm đến tốc độ, lƣu lƣợng trao đổi dữ liệu, thời gian truyền nhận để đƣa ra cách giải quyết cho phù hợp. Ngoài các vấn đề chính ở trên, một số yêu cầu khác đặt ra cho ứng dụng nhƣ : cơ chế tạo lập liên kết, việc chọn lựa các dạng format dữ liệu, định các thông số thời gian. Tất cả các nhiệm vụ thực thi đều phải đƣợc thực hiện thông qua giao diện dễ dàng cho ngƣời sử dụng.[3] Trƣờng hợp mở rộng hệ thống cho mạng Internet cần một kết nối giữa server mạng với tổng đài mạng PABX, yêu cầu này đòi hỏi phức tạp hơn và cần có các trang thiết bị để thử nghiệm. Bởi vậy trong đồ án này em chỉ nghiên cứu cách thức truyền tiếng nói trên mạng nội bộ. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 5 CHƢƠNG II KHẢO SÁT CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG II.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN GIAO THỨC TCP/IP Trong hệ thống mạng Internet, mỗi máy có một tên và một địa chỉ IP (Internet Protocol). Tên hay địa chỉ IP đều xác định duy nhất một máy trong hệ thống mạng Internet. Giữa tên máy và địa chỉ IP đều có thể chuyển đổi thông qua các hàm. Địa chỉ IP đều đƣợc biểu diễn bằng một số 32 bits. Mỗi giao diện mạng trong một nút nếu có hỗ trợ một ngăn xếp IP đều đƣợc gán một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 2 phần : chỉ số mạng(netid) và chỉ số của máy chủ (hostid). Những bits quan trọng nhất đƣợc dùng để xác định số lƣợng bits dùng cho netid và hostid. Có 5 lớp địa chỉ đƣợc xác định là A,B,C,D và E. Trong đó, lớp A,B,C chứa địa chỉ có thể gián đƣợc. Lớp D dành riêng cho kỹ thuật Multicasting và đƣợc sử dụng trong các giao thức đặc biệt để truyền thông điệp đến một nhóm nút đƣợc chọn lọc. Lớp E dành riêng cho những ứng dụng trong tƣơng lai.[5] Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 6 Hình II.1 Các lớp đại chỉ IP Hình II.2 TCI/IP và mô hình OSI Netid nhận dạng cho từng mạng riêng biệt. Các kiểu lớp địa chỉ IP cho thấy số lƣợng mạng và số lƣợng nút của mỗi lớp khác nhau. Bảng dƣới cho thấy số lƣợng mạng và số lƣợng nút có thể của mỗi lớp địa chỉ : Lớp địa chỉ A B C Số lƣợng mạng 127 16.383 2.097.151 Số lƣợng nút 16.777.241 65.534 254 Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 7 Mạng lớp A dùng cho mạng diện rộng. Trƣờng netid có 7 bits nên có thể có 127 mạng. Mạng lớp B là mạng có kích thƣớc trung bình và thích hợp cho các tổ chức có quy mô lớp và vừa. Mạng lớp C dùng trong cơ quan nhỏ, trong đó mỗi mạng chỉ có không hơn 254 nút. Con số 32 bits biểu thị 4 chữ số thập phân tƣơng ứng giá trị 4 byte tạo thành địa chỉ IP. Những số thập phân cách nhau bởi dấu chấm (.). Một ví dụ về tên máy và địa chỉ IP của máy : Hostname : viethung IP Address : 192.168.0.55 II.1.1 KHÁI NIỆM SOCKET Socket là một đơn vị cấu trúc truyền thông 2 chiều. Chúng có thể đọc hay ghi lên nó. Tuy nhiên mỗi socket là một thành phần của một mối nào đó giữa các máy trên mạng máy tính và các thao tác đọc ghi chính là các thao tác trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng trên nhiều máy khác nhau. Socket là điểm kết nối cuối cùng cho phép những ứng dụng gắn vào mạng. Khái niệm socket đƣợc cung cấp bởi một thƣ viện chứa tất cả các hàm yêu cầu cho bất kỳ chƣơng trình mạng nào. Khi một ứng dụng yêu cầu các dịch vụ mạng, nó gọi quá trình tự tập hợp các thƣ viện để quản lý hoạt động mạng. Hai loại socket có sẵn stream và datagram.[5] Những socket stream dùng cho TCP (Transmission Control Protocol), những socket datagram dùng UDP (User Datagram Protocol). Máy B Máy A Port Mối nối Port TCI/IP Interface Hình II.3 Các socket và port trong mối nối TCP/IP Số hiệu cổng 0 2 5 7 9 11 13 15 17 20 21 23 25 Mô tả Reserved Management Entry Remote Job Entry Echo Discard Systat Daytime Netstat Quoted(quote of the day) FTP data FTP control Telnet SMTP Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 37 42 49 53 80 102 103 104 111 139 160-223 Trang 8 Time Host name server Login host protocol Domain name server World wide web HTTP ISO-TSAP x.4000 X.4000 sending server Sun RPC NetBIOS session source Reserved Ghi chú : Trị số của cổng trong các ứng dụng : - Các ứng dụng chuẩn : 0 – 999 - Các ứng dụng không chuẩn : 1000 – 64000 II.1.2 GIAO THỨC IP Internet protocol (IP) là một dạng giao thức truyền tin đƣợc thiết kế cho mạng chuyển mạng gói. Vai trò của IP tƣơng đƣơng với vai trò của tầng mạng trong mô hình OSI. Giao thức IP đảm nhiệm việc chuyển những gói mạch dữ liệu (datagram) từ địa chỉ nguồn đến địa chỉ đích. Địa chỉ IP có địa chỉ cố định (4 byte) dùng để xác định duy nhất các trạm làm việc đang tham gia vào việc truyền, nhận dữ liệu. Trong trƣờng hợp mạng truyền tin chỉ có thể truyền những gói dữ liệu có kích thức nhỏ, giao thức IP cũng đảm nhiệm chức năng chia nhỏ các gói dữ liệu có kích thƣớc lớn trƣớc khi truyền và gộp chúng lại chúng sau khi nhận đƣợc.[5] Giao thức IP đƣợc thiết kế với chức năng chuyển 1 gói các bit, gọi là internet datagram từ địa chỉ nguồn đến địa chỉ đích. Đây là một giao thức theo kiểu không liên kết, nghĩa là không có giai đoạn thiết lập liên kết trƣớc khi truyền dữ liệu, nó cũng không có các cơ chế bảo đảm thông tin tới đích an toàn, không có cơ chế điều khiển luồng dữ liệu. Trên thực tế việc thông báo về lỗi đƣờng truyền có thể đƣợc thực hiện nhờ một giao thức khác có tên ICMP( Internet Control Message Protocol). Địa chỉ IP nhƣ đã nói ở trên, là một chuỗi bit có độ dài 4 byte, đƣợc phân chia làm 5 lớp và các bit đầu tiên đƣợc dùng làm định danh lớp địa chỉ. II.2 GIAO THỨC TCP Giao thức TCP là giao thức dùng cho tầng ngay trên tầng IP. Đối với mô hình OSI, ta có thể thấy tầng TCP có vai trò tƣơng ứng với các tầng giao vận và tầng phiên . Khác với IP, TCP là giao thức có liên kết (connection oriented), nghĩa là nhất thiết phải có giai đoạn thiết lập liên kết giữ các cặp thực thể TCP trƣớc khi chúng có trao đổi dữ liệu với nhau. Giao thức TCP cung cấp một khả năng truyền dữ liệu một cách an toàn giữa các thực thể trên mạng. Nó cung cấp các chức năng nhằm kiểm tra tính chính xác của dữ liệu khi gửi đến và gửi lại dữ liệu khi có lỗi xảy ra.[5] Đơn vị dữ liệu cơ bản của TCP gọi là segment. Trong segment có một cặp tham số là số hiệu cổng của trạm nguồn và số hiệu cổng của trạm đích. Mỗi một tiến trình ứng dụng tại một trạm sẽ truy cập các dịch vụ TCP thông qua một cổng. Một Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 9 cổng nhƣ vậy kết hợp với một địa chỉ IP sẽ tạo thành một socket duy nhất trong mạng. Dịch vụ TCP đƣợc cung cấp nhờ liên kết logic giữa một cặp socket, mỗi socket có thể tham gia liên kết với nhiều socket ở xa khác nhau. Trƣớc khi truyền dữ liệu chúng thiết lập liên kết và khi không có nhu cầu truyền dữ liệu nữa thì liên kết sẽ đƣợc giải phòng. Mỗi ứng dụng TCP gồm hai phần là client và server. Lƣu đồ sau minh họa các bƣớc cần thiết để các ứng dụng client và server giao tiếp với nhau : Hình II.4 Tạo kết nối giữa client và server theo giao thức TCP II.2.1 CÁCH THỨC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TCP SERVER Ứng dụng TCP server làm việc theo qui trình sau: Gọi hàm socket để tạo một socket. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 10 Gọi hàm bind để kết buộc socket với một port, đối với mỗi giao thức ứng dụng chuẩn thì sẽ có một hằng số đƣợc định nghĩa sẵn trong winsock cho port của giao thức đó. Gọi hàm listen để chờ đến khi có một client nối vào port. Khi có một client nối vào thì hàm listen trả điều khiển về, ứng dụng server gọi hàm accept để xác nhận mối nối của client. Gọi các hàm gửi hay nhận dữ liệu để trao đổi thông tin với client, ví dụ send, recv. Sau khi đã hoàn tất quá trình trao đổi dữ liệu, ứng dụng server gọi hàm closesocket để đóng socket đã tạo. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 11 Hình II.5 Sơ đồ giao tiếp giữa server với client II.2.2 CÁCH THỨC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT TCP Ứng dụng client TCP làm việc theo qui trình sau : - Gọi hàm socket để tạo một socket . - Gọi hàm connect để nối vào server. - Gọi hàm gửi hay nhận dữ liệu để trao đổi thông tin với server, ví dụ nhƣ hàm send, recv. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Trang 12 Sau khi đã hoàn tất quá trình trao đổi dữ liệu, ứng dụng client gọi hàm closesocket để đóng socket đã tạo. Hình II.6 Sơ đồ giao tiếp của client với server Ghi chú: Các bƣớc trên cơ bản là giống nhau cho các ứng dụng client và server viết trên Windows NT và UNIX. Tuy nhiên, với ứng dụng viết trên UNIX thì không cần gọi các hàm WSAStartup, WSACleanup để khởi tạo thƣ viện quản lý socket và đóng bộ phận này. Lý do, với UNIX thì bộ phận quản lý socket đã đƣợc hệ điều hành nạp sẵn. II.3 GIAO THỨC UDP Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 13 Giao thức UDP cung cấp khả năng broadcast trên hệ thống mạng TCP/IP . Chúng ta cũng cần cài đặt ứng dụng client và server. Ứng dụng client có nhiệm vụ gửi thông báo đến tất cả các instance của ứng dụng server đang chạy trên hệ thống mạng.[5] II.3.1 CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG SERVER UDP Ứng dụng server UDP đƣợc cài đặt đơn giản hơn ứng dụng TCP. Chúng ta cần các bƣớc chính sau đây : - Gọi hàm socket để tạo một socket . - Gọi hàm bind để kết buộc socket với một port, đối với mỗi giao thức ứng dụng chuẩn thì sẽ có một hằng số đƣợc định nghĩa sẵn trong winsock cho port của giao thức đó. - Gọi các hàm gửi hay nhận dữ liệu để trao đổi thông tin với client, ví nhƣ hàm sendto, recvfrom. - Sau khi đã hoàn tất quá trình trao đổi dữ liệu, ứng dụng server gọi hàm closesocket để đóng socket đã tạo. II.3.2 CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT UDP Ứng dụng client UDP thực hiện các bƣớc sau : - Gọi hàm socket để tạo một socket. - Gọi hàm setsockopt để làm cho socket có khả năng broadcoast . - Gọi các hàm gửi hay nhận dữ liệu để trao đổi thông tin với server, ví dụ hàm sendto, recvfrom. - Sau khi đã hoàn tất quá trình trao đổi dữ liệu, ứng dụng client gọi hàm closesocket để đóng socket đã tạo. Ghi chú: Ngoài các bƣớc trên, các ứng dụng viết trên Windows NT (kể cả client và server) phải gọi hàm WSAStartup để khởi tạo thƣ viện liên kết động Windows Socket DLL và hàm WSACleanup để đóng thƣ viện này. Tuy nhiên, đối với ứng dụng viết trên UNIX thì bộ phận quản lý socket đã đƣợc hệ điều hành nạp sẵn và do đó không cần gọi các hàm nhƣ WSAStartup, WSACleanup của Windows NT. CHƢƠNG III PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ NÉN ÂM THANH Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 14 III.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ III.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Trong hệ thống xử lý âm thanh, âm thanh đƣợc mã hoá PCM. Các mã hoá này cho phép khôi phục một cách tƣơng đối trung thực tín hiệu âm thanh trong dải tần nghe đƣợc. Tuy nhiên trong một ứng dụng đặc biệt nhƣ truyền dữ liệu âm thanh trên mạng, âm thanh đƣợc truyền với tốc độ thấp hơn nhiều. Từ đó xuất hiện một số kỹ thuật mã hoá và nén tín hiệu âm thanh nhƣ ADPCM, LPC, GSM…. Các loại phần mềm và phần cứng thực hiện mã hoá và nén âm thanh sang các loại dữ liệu số thƣờng đƣợc gọi là codec(Coder-Decoder). Có thể phân loại các phƣơng pháp mã hoá âm thanh thành 3 loại : Mã hoá dạng sóng(waveform codec) : Giữ nguyên hình dạng nguyên thuỷ của sóng âm. Phƣơng pháp mã hoá này đòi hỏi tốc độ dữ liệu rất cao nhƣng lại cho chất lƣợng âm thanh rất tốt. Ƣu điểm của bộ mã hoá này là độ phức tạp, giá thành thiết kế, độ trễ và công suất tiêu thụ thấp. Bộ mã hoá sóng đơn giản nhất là điều biên xung mã (PCM)…Tuy nhiên nhƣợc điểm của bộ mã hoá là không tạo đƣợc âm thanh chất lƣợng cao tại tốc độ dƣới 16 kbps, bộ mã nguồn khắc phục đƣợc nhƣợc điểm này.[4] Mã hoá nguồn (Source codec) : Cho phép đạt đƣợc tốc độ truyền dữ liệu thấp, có thể thực hiện tại tốc độ bit > 2kbps, nhƣng chất lƣợng âm thanh không cao. Mã hoá hỗn hợp (hybrid codec) : Sử dụng cả hai phƣơng pháp trên để tạo ra tín hiệu âm thanh có chất lƣợng tốt ở tốc độ dữ liệu trung bình. Chất lƣợng tiếng nói Rất tốt Mã hoá hỗn hợp Mã hoá dạng sóng Mã hoá dự đoán tuyến tính LPC Tốt Trung bình 2 Biểu 4 đồ 8 so sánh 16 32 64 Tốc Hình III.1 các phƣơng pháp mãđộhoá Mã hoá dạng sóng Đòi hỏi tốc độ bit rất cao nhƣng tạo ra chất lƣợng âm thanh hoàn hảo và thời gian xử lý rất ít, bởi vì phƣơng pháp này chỉ đơn giản lấy mẫu tín hiệu ở tốc độ nào đó và lƣợng tử hoá từng mẫu dùng lƣợng tử hoá tuyến tính. Cách tiếp cận này gọi là điều biến xung mã(PCM). Am thanh mã hoá theo phƣơng pháp PCM, lấy mẫu tốc độ 8KHz, lƣợng tử 8bit/mẫu, cho tốc độ bit ra là 64 kbps. Phƣơng pháp điều biên xung mã vi phân (DPCM) dự đoán giá trị hiện tại dựa vào các giá trị trƣớc của các mẫu quá khứ, chỉ lƣu trữ giá trị sai số lƣợng tử. Giá trị sai số này sẽ nhỏ hơn giá trị thực của mẫu, do đó cho phép lƣu trữ giảm đi một phần. Một cải tiến của DPCM là điều biến xung mã vi phân thích nghi(ADPCM). Bộ tiến đoán và lƣợng tử hoá trong phƣơng pháp này có khả năng thích nghi với tín hiệu Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 15 cần mã hoá. ADPCM hoạt động tốc độ 32 kbps cho chất lƣợng tƣơng đối với PCM 64 kbps. Mã hoá dự đoán tuyến tính LPC Một vấn đề đáng quan tâm là phƣơng pháp mã hoá dạng sóng là khi lấy mẫu tín hiệu tƣơng đƣơng sẽ cho ra dòng dữ liệu khá lớn. Các phƣơng pháp mã hoá nguồn đi theo một cách tiếp cận khác, ngƣời ta phải qua tâm đến việc âm thanh đƣợc tạo ra nhƣ thế nào, nếu có thể mô hình hoá cách tạo ra âm thanh thì không phải truyền đi các mẫu của tín hiệu âm thanh mà chỉ cần gửi đi cách thức tạo ra âm đó trên đến bộ mã. Nhƣ vậy theo phƣơng pháp này thay vì mã hoá và truyền trực tiếp âm thanh thì ngƣời ta chỉ mã hoá các tham số tạo ra âm thanh tại nơi nhận, từ các tham số này bộ tổng hợp tiếng nói sẽ tổng hợp nên tiếng nói nhân tạo. Những phƣơng pháp đi theo cách tiếp cận này gọi là Vocoder. Mô tả đơn giản nhất của mô hình này là mã hoá dự đoán tuyến tính (LPC). Phƣơng pháp mã hoá Vocoder cho tốc độ bit rất thấp (>2 kbps) nhƣng độ phức tạp cao hơn với phƣơng pháp mã hoá dạng sóng và chất lƣợng âm thanh không trung thực . Mã hoá hỗn hợp Để giải quyết vấn đề của phƣơng pháp mã hoá dạng sóng và của phƣơng pháp mã hoá dự đoán, một nhóm các phƣơng pháp mã hoá sử dụng phƣơng pháp AbS (Analysis by Synthesis) để tạo ra mô hình máy phát âm phức tạp hơn. Trong khi Vocoder sử dụng bộ lọc tuyến tính kích thích bởi chuỗi xung tuần hào hay chuồi nhiễu trắng để tạo ra âm hữu thanh hay vô thanh, AbS sử dụng một dãy các trạng thái đƣợc lƣu trữ trong codebook. Khi xem xét một khung âm thanh, AbS kiểm tra khung đó với rất nhiều tín hiệu kích thƣớc rồi sẽ chọn tín hiệu nào đƣa ra kết quả gần đúng nhất với âm thanh ban đầu. Bộ giải mã chỉ cần biết chỉ số của xung kích thƣớc đó, sau đó tra codebook rồi tái tạo lại âm thanh. Một số các tham số khác nhau nhƣ năng lƣợng của sự kích thích và giá trị chu kỳ cũng cần đến khi giải mã. Các phƣơng pháp mã đi theo cách này đòi hỏi quá trình tính toán phức tạp, có thể tất cả các mục trong từ điển đều phải thử để đƣa ra giá trị tốt nhất. Hệ thống thông tin toàn cầu GMS : GSM là mộ chuẩn điện thoại đƣợc Viện Tiêu Chuẩn Viễn Thông Châu Au ETSI để ra. Đầu vào của bộ nén GMS 06.10 bao gồm các khung 160 mẫu các tín giệu PCM tuyến tính lấy mẫu tại tần số 8 kHz. Chu kỳ mỗi khung là 20 ms, đây là khoảng thời gian rất ngắn và trong khoảng thời gian này cho phép đƣợc coi tín hiệu âm thanh ổn định. Độ trễ truyền dẫn thông tin đƣợc tính bằng tổng thời gian xử lý và kích thƣớc khung của thuật toán. Bộ mã hoá thực hiện việc nén một khung tín hiệu đầu vào 160 mẫu (20 ms) vào một khung 260 bit. Nhƣ vậy một giây nó sẽ thực hiện nén đƣợc 13.133 bit ( tƣơng đƣơng với 1625 byte). Do vậy để nén một megabyte tín hiệu chỉ cần một thời gian chƣa đầy 10 phút.[4] Trung tâm của quá trình xử lý tín hiệu là bộ lọc. Đầu ra của bộ lọc phụ thuộc rất nhiều vào giá trị đầu vào đơn của nó. Khi có một dãy các giá trị đƣa qua bộ lọc thì dãy tín hiệu này sẽ đƣợc dùng để kích thích bộ lọc. Dạng của bộ nén GMS 06.10 dùng để nén tín hiệu âm thanh bao gồm 2 bộ lọc và một giá trị kích thƣớc ban đầu. Bộ lọc ngắn hạn dự đoán tuyến tính đƣợc đặt tại tầng đầu tiên của quá trình nén và tại tầng cuối cùng trong suốt quá trình dãn. Nó đƣợc kích thích bởi đầu ra của bộ lọc dự đoán dài hạn (LTP). Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 16 III.1.2 PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU BIẾN XUNG MÃ PCM Mã hoá tín hiệu âm thanh liên qua tới các bƣớc sau đây : a. Tín hiệu âm thanh đƣợc lấy mẫu với tần số tối thiểu là : f s  2 f max fs : tần số lấy mẫu fmax : tần số lớn nhất trong tín hiệu đƣợc lấy mẫu. Việc lấy mẫu nhƣ vậy là đảm bảo hoàn toàn khôi phục lại đƣợc tín hiệu tƣơng đƣơng ban đầu bởi thiết bị khôi phục thiết bị. Tần số lấy mẫu nhỏ nhất cũng có thể nhỏ hơn 2fmax nếu tần số thấp nhất của tín hiệu khác không. b. Biên độ của từng mẫu tín hiệu đƣợc lƣợng tử hoá thành một trong số 2 B mức. Điều này có nghĩa dùng B bit trên một mẫu và thông lƣợng là 2fsB bit/giây với tín hiệu đƣợc lọc thông thấp. c. Các mức biên độ riêng biệt đƣợc thể hiện bằng các từ nhị phân riêng biệt có chiều dài B. ví dụ : với B =2 thì một từ có thể thể hiện cho 4 mức riêng biệt bằng cách sử dụng các từ mã 00, 01, 10 và 11. d. Đối với việc giải mã, các từu nhị phân đƣợc ứng thành các mức biên độ và chuỗi xung biên độ – thời gian đƣợc lọc thông thấp với một bộ lọc có dải tần giới hạn là fs. Bây giờ chúng ta giả sử là các bƣớc a, c và d có thể thực hiện một cách hoàn toàn chính xác, chúng ta tập trung vào việc xác định các lỗi lƣợng tử xuất hiện trong bƣớc b. Cho bƣớc lƣợng tử (kí hiêu :  ). Nếu số lƣợng các mức lƣợng tử rất lớn, ngƣời ta giả sử rằng sai số lƣợng tử có phân bố đồng nhất nhƣ sau : p(E )  1   , -  E  (1)  2 2 Điều này sẽ không đúng nếu tín hiệu là bão hoà bộ lƣợng tƣ. Ví du nhƣ biểu diễn hình 1, đầu ra của bộ lƣợng tử có thể bão hoà tại 5 với tần số đầu và vƣợt qua số lƣợng và mỗi lƣợng tử trong trƣờng hợp này sẽ là một hàm tăng tuyến tính.[4] Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 17 Hình III.2 a.Đặc tuyến lƣợng tử hoá;b.Đặc tuyết sai số lƣợng tử; c.VD lƣợng tử đều Nếu nhƣ ta cho rằng bộ lƣợng tử không bị bão hoà. Theo công thức (1) thì giá trị bình phƣơng trung bình của sai số lƣợng tử là :    2 E 2 p( E )dE  2 (2) 12 2 Nếu giá trị độ rộng của đầu vào X là Xrms, thì tỷ số tín hiệu/nhiễu đƣợc tính bởi :   2 SNR  X rms / 2 / 12 (3) Ví dụ, cho bộ lƣợng tử có khoảng biên độ từ – 4Xrms đến + 4Xrms( để thuận tiện về mặt lý thuyết, thì độ rộng 8Xrms của bộ lƣợng tử không có ràng buộc riêng, ngoại trừ các trƣờng hợp đặc biệt. Ví dụ, nếu tín hiệu PDF p(x) đƣợc biến đổi bằng hàm Gaussian trung bình – không, thì các mẫu tín hiệu sẽ rơi bên ngoài khoảng 8Xrms của bộ lƣợng tử với xác xuất nhỏ hơn 1/10.000). bƣớc lƣợng tử đều có thể đƣợc thực hiện tỷ số của khoảng biên độ trên số lƣợng các bƣớc lƣợng tử (số các mức đầu ra).   8 X rms / 2 B (4) Từ (3) và (4) ta có : SNR(dB)  10 log10 SNR  6B  7,2 (5) Công thức trên miêu tả rất tốt về PCM với các điều kiện sau : 1.Hệ thống hoạt động với kênh sạch(không nhiễu), chỉ giới hạn về sai số lƣợng tử( và không gây ra lỗi các từ mã khi kênh có nhiễu). Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 18 2.Tín hiệu đầu vào đủ phức tạp để loại trừ cấu trúc thời gian hiển nhiên trong dạng tín hiệu lỗi, nhƣ vậy biểu diễn tĩnh của lỗi trong 1 đƣợc thể hiện đầy đủ. 3.lƣợng tử hoá đủ mịn(B>6) để ngăn chặn những thành phẩm liên quan đến tín hiệu trong dạng tín hiệu lỗi, sai số có thể đƣợc đo trong biểu thức công suất nhiễu hay là biến sai số 2. 4.Bộ lƣợng tử đƣợc sắp với thanh biên độ từ (-4Xrms;+4Xrms) nhƣ vậy trong lƣợng tử đều, cứ thêm 1 bit thì đƣợc lợi 6 dB và để có chất lƣợng thích hợp thì B >11 do đó thông lƣợng tƣơng đối lớn. III.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP NÉN TIẾNG NÓI III.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG Y tƣởng nén tiếng nói là để giảm kích thƣớc nhằm giúp ít tốn băng thông truyền qua mạng. Dòng dữ liệu tiếng nói đƣợc giải nén ở tốc độ lấy mẫu mặc định ( 8bits/mẫu, 8 khz, kênh mono) sẽ yêu cầu đƣờng truyền có tốc độ 8000 mẫu/giây * 8 bits/ mẫu = 64 Kbits/giây để truyền dữ liệu qua mạng. Do đó, tùy theo tốc độ đƣờng truyền thực tế trên mỗi mạng mà chọn giải pháp nén hay không nén dữ liệu trƣớc khi truyền dữ liệu âm thanh qua mạng, cũng nhƣ chọn tỉ lệ nén là bao nhiêu cho phù hợp (chọn giải thuật nén). Vì nếu dữ liệu đƣợc nén thì phải giải nén khi đƣợc truyền đến máy nhận, do đó cũng tốn thời gian để nén và giải nén dữ liệu, điều này dẫn đến ảnh hƣởng thời gian thực của hệ thống. Đối với các mạng cục bộ, thƣờng có tốc độ truyền của mạng cao nên có thể không cần phải nén tiếng nói trƣớc khi truyền. Ngƣợc lại, đối với mạng Internet, hệ thống đƣợc kết nối với Internet thông qua các modem chuẩn có tốc độ thấp 14,4 Kbits/s hoặc 28,8Kbits/s thì nhất thiết phải nén tiếng nói trƣớc khi truyền và giải nén trƣớc khi phát. Hai phƣơng pháp nén âm thanh thƣờng đƣợc dùng nhất để giảm băng thông là GSM và ADPCM.[2] III.2.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP NÉN CỤ THỂ III.2.2.1 Phƣơng pháp nén tiếng nói theo chuẩn GSM Phát triển tại Đại học Kỹ thuật Berlin vào năm 1992, GSM là một trong những phƣơng pháp nén âm thanh phức tạp nhất đang đƣợc sử dụng, cho tỉ lệ nén 1:10. Giải thuật GSM dựa trên giao thức truyền thông Mobile Phone, hiện tại là giao thức phổ biến nhất tại Châu Âu đối với điện thoại di động. Đầu vào của GSM bao gồm các frames 160 tín hiệu, những tín hiệu PCM tuyến tính 13 bits lấy mẫu ở 8 Khz. GSM có sẵn trong thƣ viện C có thể đƣợc dùng để tạo ra một đối tƣợng gsm giữ trạng thái cần thiết hoặc để mã hóa những mẫu PCM tuyến tính thành các frames GSM, hoặc giải mã các frames GSM thành các frames PCM tuyến tính. Bộ mã hóa nén 160 frames PCM 16 bits thành các frames GSM 260 bits. Tƣơng ứng một giây tiếng nói thành 1625 bytes. Bởi vì mẫu 260 bits không chẵn để gắn vào các bytes 8 bits, nên bộ mã hóa sẽ mã hóa frame 160 bytes thành frame GSM 264 bits. Một buffer GSM nén 1 Mb có thể lƣu tiếng nói gần 10 phút.[2] Một dòng dữ liệu tiếng nói giải nén 16 bits/mẫu ở 8Khz yêu cầu băng thông tốc độ 128 Kbits/s, trong khi đó băng thông để truyền qua mạng nếu dùng giải thuật nén GSM , tiếng nói 16 bits/mẫu chỉ cần: ( 264 bits * 8.000 mẫu/giây)/160 mẫu = 13,2 Kbits/giây Cho tỉ lệ nén 128/13,2 = 9,7 tƣơng đƣơng 10 :1. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 19 III.2.2.2 Phƣơng pháp nén ADPCM Nguyên tắc : Là một phƣơng pháp có thể đƣợc dùng để nén các khối dữ liệu tiếng nói trƣớc khi chúng đƣợc truyền đến các máy nhận và giải nén chúng để phát lại sau khi đƣợc nhận từ đƣờng truyền. Hình sau là một giản đồ khối đơn giản của bộ mã hóa và giải mã ADPCM : Hình III.3 Sơ đồ khối bộ mã hoá và giải mã ADPCM Bộ mã hóa ADPCM giả sử rằng những mẫu âm thanh kế cận nhau sẽ giống nhau, vì thế thay vì biểu diễn mỗi mẫu độc lập nhƣ PCM. ADPCM tính toán sự chênh lệch giữa các mẫu âm thanh và giá trị tiên đoán của nó và tạo ra những giá trị vi phân PCM. Có nhiều giải thuật ADPCM khác nhau đƣợc đề nghị. Trong phạm vi luận văn này em tìm hiểu và ứng dụng giải thuật đƣa ra bởi IMA (Interactive Multimedia Association) . Giải thuật IMA ADPCM nén những mẫu PCM tuyến tính thành các mức lƣợng hóa 4 bits, trong đó mỗi mẫu DPCM đƣợc biểu diễn bằng các giá trị âm thanh 16 bits, do đó giải thuật này cung cấp một tỉ lệ nén là 4:1. Ví dụ tiếng nói 16 bits/mẫu, 8 Khz, kênh mono yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu là 128 Kbits/s , khi nén với giải thuật IMA_ADPCM chỉ cần tốc độ truyền dữ liệu 32 Kbits/s là đủ. Quá trình thực hiện của giải thuật IMA_ADPCM là đọc từ những bộ đệm có giá trị kiểu nguyên và nén chúng thành một mẫu âm thanh 16 bits đƣợc biểu diễn bằng các mức lƣợng hóa 4 bit. Bởi vì không có giới hạn trong kích thƣớc buffers tiếng nói nên những mã ADPCM đƣợc kết hợp một cách dễ dàng với các phần còn lại của chƣơng trình để nén tiếng nói khi thu và giải nén trở lại khi phát. Giải thuật nén IMA ADPCM : Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trang 20 Theo sơ đồ mã hóa trên chúng ta thấy giải thuật IMA ADPCM tính toán sự chênh lệch giữa mẫu âm thanh hiện tại X[n] và mẫu đã tiên đoán trƣớc Xp[n-1] và sử dụng sự chênh lệch đó để tính toán mức lƣợng hóa D[n] cho mỗi mẫu. Giá trị Xp[n-1] chỉ là giá trị trễ thời gian của giá trị X[n]. Hình sau chỉ ra sơ đồ khối của quá trình lƣợng hóa dùng giải thuật IMA. Mỗi mức đầu ra của bộ lƣợng hóa đƣợc biểu diễn bằng bốn bits. Bit thứ tƣ là bit dấu của mức độ lƣợng hóa.[2] Hình III.4 Sơ đồ giải thuật mã hoá nén IMA ADPCM Từ sơ đồ giải thuật ta thấy rằng bit thứ ba đƣợc cài đặt lên 1 nếu độ chênh lệch giữa X[n] và Xp[n-1] là lớn hơn hay bằng step_size. Sau đó step_size đƣợc chia 2 và so sánh trở lại với độ chênh lệch (độ chênh lệch sẽ đƣợc tính lại Mẫu = mẫu-kích thƣớc mẫu tại bƣớc giải thuật nếu bit thứ ba đƣợc cài lên1). Bit thứ hai cũng đƣợc cài lên 1 khi độ chênh lệch mới ≥ kích thƣớc mẫu tại bƣớc giải thuật/2. Bộ mã hóa một lần nữa laị chia kích thƣớc mẫu tại bƣớc giải thuật cho 2 và so sánh với độ chênh lệch mới và thiết lập giá trị cho bit một tƣơng tự nhƣ các bƣớc trƣớc. Đề tài : Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ
- Xem thêm -