Tài liệu Luận văn thực trạng và giải pháp quản lý hàng dự trữ (3)

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

1.   1 1.1.            -     1.2. ­ ­ ­ 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. Trình độ lao động 2015 33.33% 44.44% ĐH CĐ TH 8.89% 13.33% LĐ PT 1.5. 1.5.1. Chi phí 45 42 40 35 30 23 25 Chi phí 20 12 15 10 7 10 6 5 0 Ninh Bình 1.5.2. Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Thái Bình TỈnh Khác 1.6. 2015 16 42 7 Ninh Bình Hà Nội 12 Hải Dương Hải Phòng 23 Tỉnh khác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    2 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
- Xem thêm -