Tài liệu Luận văn thạc sĩ toán học vectơ riêng dương của một lớp toán tử phi tuyến tính (k,µo) - lõm chính quy

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu