Tài liệu Luận văn thạc sĩ Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Dak Lak theo hướng bền vững

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38167 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Mai Thị Thùy Dung TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH DAK LAK THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Chuyên ngành: Địa lý học Mã số: 60 31 95 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN KIM HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2007 LỜI CẢM ƠN Em xin được bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình hướng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, phòng Khoa học Công nghệ và sau đại học, khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND, Sở Thương mại – Du lịch, Sở Văn hoá thông tin, Cục thống kê, Sở Khoa học công nghệ và môi trường tỉnh Dak Lak đã cung cấp cho em nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài. Xin cảm ơn sự động viên, hỗ trợ rất lớn từ gia đình, bạn bè trong suốt khoá học và quá trình thực hiện luận văn. Xin nhận nơi em lòng biết ơn sâu sắc. Tác giả luận văn Mai Thị Thùy Dung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLBV : Du lịch bền vững GDP : Tổng sản phẩm trong nước IUCN : Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TP. BMT : Thành phố Buôn Ma Thuột UBND : Uỷ ban nhân dân UNEP : Chương trình môi trường Liên hợp quốc UNCED : Hội nghị của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển UNESCO : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc WTO : Tổ chức du lịch thế giới WTTC : Hội đồng Du lịch và Lữ hành quốc tế WWF : Quỹ bảo tồn động vật hoang dã thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG trang 1. Bảng biểu Bảng 2.1. Cơ cấu GDP theo ngành của tỉnh Dak Lak 64 Bảng 2.2. Đóng góp của du lịch Dak Lak vào ngân sách nhà nước 71 Bảng 2.3. Các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Dak Lak 81 2. Biểu đồ Hình 2.1. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế tỉnh Dak Lak 65 Hình 2.2. Lượt du khách quốc tế đến Dak Lak 67 Hình 2.3. Lượt du khách trong nước đến Dak Lak 68 Hình 2.4. Tổng lượt khách đến Dak Lak 69 Hình 2.5. Tăng trưởng doanh thu của du lịch Dak Lak 70 3. Bản đồ Bản đồ hành chính Dak Lak 29 Bản đồ du lịch Dak Lak 89 Bản đồ các tuyến du lịch Dak Lak 97 4. Hình ảnh 114 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1. Quan niệm về du lịch bền vững 1.1.1. Quan niệm về du lịch 1.1.2. Quan niệm về du lịch bền vững 1.2. Những nguyên tắc đảm bảo phát triển du lịch bền vững 1.2.1. Khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lí 1.2.2. Hạn chế sử dụng quá mức tài nguyên và giảm thiểu chất thải 1.2.3. Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn tính đa dạng 1.2.4. Phát triển phải phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội 1.2.5. Chia sẻ lợi ích đối với cộng đồng địa phương 1.2.6. Khuyến khích tham gia của cộng đồng địa phương 1.2.7. Thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến với cộng đồng địa phương và các đối tượng có liên quan 1.2.8. Chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường 1.2.9. Tăng cường quảng bá, tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm 1.2.10. Thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu 1.3. Xu hướng phát triển du lịch bền vững 1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Thái Lan và Trung Quốc 1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 1.4.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc CHƯƠNG 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH DAK LAK THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 2.1. Tiềm năng du lịch của tỉnh Dak Lak 2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 2.2. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch Dak Lak trên quan điểm phát triển bền vững 2.2.1. Vai trò của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 2.2.2. Khách du lịch 2.2.3. Doanh thu du lịch 2.2.4. Sản phẩm du lịch 2.2.5. Cơ sở hạ tầng du lịch 2.2.6. Cơ sở vật chất – kĩ thuật du lịch 2.2.7. Đầu tư cho du lịch 2.2.8. Lao động ngành du lịch 2.2.9. Công tác quản lý hoạt động du lịch 2.2.10. Vấn đề môi trường CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH DAK LAK THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.1. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Dak Lak theo hướng bền vững 3.1.1. Quan điểm phát triển du lịch 3.1.2. Cơ sở cho việc định hướng 3.1.3. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Dak Lak theo hướng bền vững 3.1.4. Mục tiêu phát triển ngành du lịch 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch tỉnh Dak Lak theo hướng bền vững 3.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế 3.2.2. Nhóm giải pháp về xã hội 3.2.3. Nhóm giải pháp về môi trường – tài nguyên KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -