Tài liệu Luận văn thạc sĩ Thiết kế Ebook hỗ trợ học sinh tự học hoá học lớp 9 trung học cơ sở

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG KHANH THIẾT KẾ EBOOK HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC HÓA HỌC LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học môn hóa học Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ NGỌC HOA Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CẢM ƠN Bằng tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  TS Phạm Thị Ngọc Hoa đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tác giả những lúc khó khăn. Cảm ơn cô đã dành thời gian và công sức dẫn những hướng đi giúp cho tác giả hoàn thành tốt luận văn.  TS Trịnh Văn Biều đã hỗ trợ, giúp đỡ tác giả khi thực hiện luận văn.  Các thầy cô giảng dạy lớp Cao học khóa 18 đã truyền thụ cho chúng tôi những kiến thức và kinh nghiệm quí báu.  Phòng Khoa học công nghệ và Sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành khóa học.  Xin cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trong tổ Hóa, các em học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Lê Tấn Bê, Phạm Văn Hai đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thực nghiệm đề tài.  Xin cảm ơn tất cả các giáo viên dạy hóa quận 11 đã dành thời gian góp ý chân thành cho ebook được hoàn thiện hơn.  Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên hỗ trợ tác giả trong suốt thời gian vừa qua. Thành Phố Hồ Chí Minh – 2010 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ GD-ĐT : Bộ Giáo dục - Đào tạo BT : bài tập CNTT : công nghệ thông tin CSVC : cơ sở vật chất CTCT : công thức cấu tạo CĐ và TT : cuộc đời và thành tựu GV : giáo viên HS : học sinh HH : hóa học PP : phương pháp PPDH : phương pháp dạy học SGK : sách giáo khoa THCS : trung học cơ sở THPT : trung học phổ thông TN : trắc nghiệm TNSP : thực nghiệm sư phạm TP.HCM : thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Phạm vi nghiên cứu 6. Giả thuyết khoa học 7. Phương pháp nghiên cứu 8. Những đóng góp của đề tài nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.2. Đổi mới phương pháp dạy và học 1.2.1. Định nghĩa phương pháp dạy học 1.2.2. Định hướng cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học 1.2.3. Phát huy tính tích cực của người học 1.3. Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS 1.4. Tự học 1.4.1. Tự học là gì? 1.4.2. Các hình thức tự học 1.4.3. Vai trò tự học qua ebook 1.4.4. Chu trình dạy – tự học 1.5. Thực trạng dạy học hóa học lớp 9 của TP. HCM 1.5.1. Quá trình dạy và học hóa học lớp 9 1.5.2. Quá trình tự học của học sinh THCS 1.6. Đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin 1.6.1. Sử dụng CNTT trong dạy học hiện nay 1.6.2. Ebook 1.6.3. Mục đích thiết kế ebook 1.6.4. Lựa chọn các phần mềm và ngôn ngữ lập trình thiết kế ebook Kết luận chương 1 Chương 2: THIẾT KẾ EBOOK CHƯƠNG “HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU” LỚP 9 THCS 2.1. Cấu trúc chương trình hóa học lớp 9 2.2. Mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học của chương“Hiđrocacbon. Nhiên liệu” 2.2.1. Mục tiêu của chương 2.2.2. Nội dung và phương pháp dạy học của chương 2.3. Nguyên tắc thiết kế ebook 2.3.1. Phân tích các tình huống để đề ra chiến lược phù hợp 2.3.2. Nội dung 2.3.3. Hình thức 2.3.4. Sử dụng 2.4. Cấu trúc và nội dung ebook chương “Hiđrocacbon. Nhiên liệu” 2.4.1. Cấu trúc ebook 2.4.2. Nội dung ebook Kết luận chương 2 Chương 3 : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1. Mục đích thực nghiệm 3.2. Nội dung thực nghiệm 3.3. Đối tượng thực nghiệm 3.4. Tiến hành thực nghiệm 3.4.1. Chuẩn bị 3.4.2. Tiến hành hoạt động giảng dạy trên lớp 3.4.3. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm 3.5. Kết quả thực nghiệm 3.5.1. Kết quả nhận xét của giáo viên về ebook 3.5.2. Kết quả nhận xét của HS về ebook 3.5.3. Kết quả bài kiểm tra 1 tiết Kết luận chương 3 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -